Skip to main content

Full text of "Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae. Tomus secundus"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthe files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . qooqle . com/ Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google CATALOGUS 

CODICUM 

MANUSCRIPTORUM 

BIBLIOTHECyE REGI.E. 

TOMUS S E CU N D U S. 
P A R I S I I S, 
E TYPOGRAPHIA REGIA. M. DCCXL Digiti zedbyGoOgle EIBLIOTHECA. 

HEGlA 
MOtfACENSlS, Digitized by Google il 

CATALO G I 

BIBLIOTHEC.E REGIJE 

PARS SECUNDA, 

COMPLECTENS 

CODICES MANUSCRIPTOS 

GRICOS. VETUS TESTAMENTUM. 

ln-folio. 

CODEX PRIMUS. 

COdex bombycinus, olim Colberti- 
nus, quo continentur Genefis, Exo- 
dus, Leviticus, Numeri> Deuteronomium, 
Jofue, Judices, Ruth, Regum libri quatuor, 
Paralipomena, Efdras, Nehemias, Macha- 
baei, Jofephus deMachabaeis,Efther, Judith 
& Tobias. Genefeos initium defideratur. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

I I. 

Codexmembranaceus,quo continetitur 
Genefis,Exodus, Leviticus, Numeri, Deu- 
teronomium , Jofue, Judices, Ruth, Regum 
iibri quatuor, Paralipomenon libri duo, 
Efdrae libri duo, Efther, Tobias, Judith, 
Machabaeorum libri tres, in quibus multa ab 
cditis diverfa. Acceflerunt variae Jediones, 
fummaria, indices, & alia hujufmodi. Sunt 
etiam folia quaedam loco fuo mota. 

Is codex, qui faeculo decimo ineunte exa- 
ratus videtur, fuit aliquando penes homines 
obfcuros, Blafium nempe, Prc(byterum,& 
Bibliothecarium Meletium, Monachum, 
MSSTomiis II. Vi&oropulum Rhacendy tam, Prelhyterum, 
&Theodoretum Monachum, eundemque 
magrium Ecclefiarcham. 

III. 

Codex membranaceus, qfoo continentur 
Genefis, Exodus, Leviticus, Numeri, Ded- 
teronomium, Jofue, Judices, Ruth, libri 
Regum > Machabaeorum primus ufque ad 
verfum decimtim fextum capitisdecimi; & 
lecundus, a verfu decimo capitis quiriti, 
ad verfum feptimum capitis fexti. Ad oram 
codicis conjedta funt fcholia quaedam, 
brevia quidem , non tamen fpernenda. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

IV. 

Codex membranateiis, olim Medicaeus, 
quo continentur Genefis, Exodus, Levi- 
tictis, Numeri, Deuteronomium , Jofue, 
Judices, Ruth, Efther, Judith, Tobias. Ad 
calcem vero adjeila 

i.° Methodii Patarenfis prophetia de 
Romanis &; Ifmaelitis. 

2. 0 Quaedam de Antichrifto, excerpta 
h Joanne Chryfoftomo, facris Scripturis, 
Hcfychio, &c. 

A Digitized by Google 2 C O D I C E S M 

Is codex fub finem dccimi tertii fieculi 
videtur exaratus, illudque in vetuftiflimis 
membranis, quae jus Graeco-Romanum 
continebant, ut conftat e vcteris fcripturae 
fuperftitibus etiamnum veftigiis. 

V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i .° Genefis,Exodus, Leviticus,Numeri, 
Deuteronomium , Jofue, Judices, Ruth. 
Folia multa loco fuo mota. Praemittitur 
Arifteas de fcptuaginta interpretibus, tujus 
initium defideratur. Praefixa quoque nomina 
& lynopfis librorum Veteris Teftamenti, 
jiixta Judaeorum dodorum placita. Defunt 
nonnulla. 

2. 0 Theodoreti in libros fcripturae, de 
quibus fupra , commentarii. Multa etiam 
folia loco fuo mota; alia non pauca defide- 
rantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

V I. 

Codex membranaceus, olim Colberti- 
nus, quo continentur: 

i.° Liber Genefeos, qui incipit a verfu 
fecundo capitis vigefimi odtavi. 

2. 0 Exodus. Defiderantur folia duo. 

3 .° Leviticus. Multa paflim folia defide- 
rantur. 

4. 0 Numeri. Folia quatuor variis in Iocis 
defiderantur. 

5. 0 Deuteronomium. 

6.° J ofue. Folia non pauca defiderantur. 

7. 0 Judices. Finis & paflim nonnulla 
folia defiderantur. 

Hujufce codicis, faeculo decimo tertio, 
ut videtur, exarati, initio,occurritfragmen- 
tum vitae fandi Petri, Epifcopi Alexandrini. 
Ad calcem vero fragmentum aliud ex itine- 
rario fandti Petri defcriptum. 

V I I. 

Codex rfiembranaceus, olim fyfedicaeus, 
tjuo continentur Regum libri quatuor, Pa- 
ralipomenon libri duo, Efdrae libri duo. 

Is codex faeculo decimo exeunte exaratus 
videtur, exceptis lacunis quibufdam quae 
recentiore manu fuppletae funt. 

VII I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. ANUSCRIPTL 

Ibi continentur Regum libri quatuor. Sub 
finem nonnulla defiderantur. Paflim quo- 
que defiderantur folia quaedam; funt & alia 
loco fuo mota. Conjeda piraeterea ad mar- 
ginem brevia aliquot fcholia. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

I X. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
cujus fcriptura duplex, altera adhuc nigra, 
& fan6ti ; Ephraemi opera exhibens, altera 
jam prx vetuftate decolor &, ofFufo recen- 
tiore atramento, oculos fugiens. De utra- 
que fic habet clariffimus Boivinus. 

Solebant olim librarii inopes, quibus 
deerant membranae ad libros defcribendos, 
antiqua exemplaria diflliere, & fcripturae 
alienaefeu fpongia feu vetuftate deletae,fuam 
fuperillinere. Ejufmodi libros non paucos 
habet Bibliotheca regia, atque in iis codi- 
cem hunc quem recenfemus. 

Conftat hic codex foliis membraneis 
ducentis novem , quorum fingulae paginae 
duplicem & diverfae aetatis fcripturam ex- 
hibent. 

Recentiore atramento fcripta funt fan£ti 
Ephraemi opera, & quidem decimo tertio 
faeculo exeunte;vetere&Iitteris quas vocant 
uncialibus, idque fine accentibus (quae eft 
optima nota antiquitatis ) fcripti funt libri 
facri, Job, Proverbia, Ecclefiaftes, Canti- 
cum canticorum, Sapientia, Ecclefiafticus 
& Novum Teftamentum. 

Atque haec quidem vetere codice inte- 
gro, integra omnia & continua fuerunt, 
nunc mutila pleraque & abrupta; ex quo 
videlicet recentioris librarii manu vetus 
codex difcerptus in novum tranfiit. 

Certe is qui Sanili Ephraemi orationes 
in vetuftis hifce membranis exaravit, operam 
yidetur dedifle, ne ufui deinde unquam 
forent venerandae illae codicis facri reli- 
quiae; adeo folia permifcuit, invertit & 
tranfpofuit. 

Attamen ufui efle etiam nunc pofllmt, fi 
foliorum ordo reftituatur , aut fi in promptu 
fit index capitum ad foliorum tranfpofito- 
rum numeros accommodatus , cujus opc 
reperiantur fragmenta utriufqueTeftamenti 
per totum codicem difperfa. Digitized by Google CODICES MANUSCRIPTI. INDEX, 

Seu utriufqueTeJlamenti fragmenta fiio 
ordini rejlituta. 

VETUS TESTAMENTUM. 

J 0 B. 

Capit. II fol- 28. 142. 

III. 
IV. 

V. . 

VI. 
VII. 

X. . . . 

XI. 
XII. 

XIII 

XIV. 

XV 

XVI 

XVII. 
XVIII. 

XIX 

XX. 

X I* •••»•«••» 
XXII. 

XXVI 56. 

XXVIII 163. 

XXIX. 
XXX. 

XXXI 30. 

XXXII 142. 

XXXIII 13. 

XXXIV 29. 

XXV. 

XXXVII 170. 

XXXVIII. 

XL 4. 

XLI. 

XLII 171. 

Prove rbia. 
Capit. I fol. \jy. 

II. 

XV. . 194. 

XVI. 
XVII. 

XVIII 12. 

MSS. Tomus II. »7- 10. Capit. X I X. 

XXII 15. 

XXIII. 

XXIV. verf 25. fol. 20 1 . verfo, 

XXVI 167. 

XXVII. 
XXVIII. 

XXX 201. 

XXXI 166. 

EC C LESIASTES. 26. 
II 


176, 
III. 
ll> 


V. .... . 


138. 
VI. 
3» 


VII . , , 


..... 168. 


VIII. 
5'« 


X. 


27. Canticum canticorvm. 

Capit. I fol. 

II 13. 

III. 

Sapjentia. 

Capit. VIII .fol 153. 

IX 11. 

XI. . . . 130. 

XII. 

XIV 137. 

XV 16. 

XVI 154. 

XVII. 

XVIII ; 54- 

ECC LESIASTICUS. 

Prolcig. fot. 94. 

Capit. I. III. . 

IV. . . 
V. 
VI. 
VIII. 
IX. 
X. . 
XI. 88. 
93- 

150. 
121. Aij Digitized by Google 4 CODICES M 

Capit. XII i74- 

XIII. 

XIV i73- 

XV. 

XVII n 4 . 

XVIII i*9- 

XIX. 

XX. 

XXI . 95- 

XXII. 

XXVII 92. 

XXVIII. 

XXX • >9 6 - Poft 

ultimum verfum ftatim fequitur « ? *{tAst- 
fiu/u^xx omm» ift/jwjff, ut in editione Aldi; 
quje verba in aliis editionibus pertincnt ad 
capitis XXXIII. verfum ,6. alias 20. 

XXXV. 180. Hoc 

caput in editione Romana eft XXXII. 

XXXVI 180. Hoc 

caput in editione Romana XXXIII. Poft 
verfum 10. ftatim legitur aypmut vfrxr* 
cKmm <rapw, quse verba in editione Ro- 
mana & in editione Aldi funt initium ca- 
pitis XXXIV. in aliis autem funt initium 
capitis XXXI. 

XXXVII 183. 

XXXVIII. 

XXXIX 199. 

XL 78. 

XLI . 81. 

XLII. ....... 6. 

XLIII. 

XLV 9. 

XLVI. 

XLVII .... 4. 

XLVIII 77. 

NOVUM TESTAMENTUM. 
MA TT HAZ us. 

M 

Capit. I foi 106. 

II 107. 

III 204. 

IV ao*. 

V. 

VII . 207. 

viii ,, 2 . 

IX. 

X. verf: 6.fol. 65. verf. 4 1 .foi , 61. ANUSCRIPTI. 

Capit. XI »62. 

XII. verf 4. fol. 122. verf. 40. 
fbl. 20J. 

XIII. verf. 2 1 .fol. 206. verf! 5 1 . 
foi. 129. 

XIV 155. 

XV 58. 

XVI. . . 152. 

XVII. 

XVIII 5 9- 

XIX 60. 

XX 63. 

XXI 64. 

XXII. 

XXIV 156. 

XXV. 

XXVI 62. 61. 

XXVII. 

XXVIII. . . ... 161. 

M A R C V S. 

Capit. I foi 160. 

II 108. 113. 

III 158. 

!V 159- 

V 

VI 

VIII 36. 

IX 24. yg. 

X 1 9. 76. 

39. 

XII. 

XIII ,86. 

xiv. a . 75 . 

XV 2 . 

XVI ip.verfo. 

L U C A s. 

Capit. I foi 80. ,o>. 

11 5. 

III. 

IV , ?2 . 

V «75. 

VI 

VII. 

VIII 

!_ X '33 '7 8 - 

XI 1,8. Digitized by Google CODICES MA 

Capit. X 1 1. 

XIX 57- 

XX. 

XXI. . . 90. 

XXII. 

XXIII 97. 

XXIV 50. 

J O A N N E S. 

Index capitum, fol. 50. verfo. 
Capit. I 188. 

III 203. 

IV 208. 

V. 

VI 191. 

VII. 

viii 35- 

IX. 

XI 40. 

XIII. .. 86. 

XIV. 

XVI 125. 

XVII 126. 

XVIII. 

XX 85. 

XXI. 

Acta Apost olo rvm. 

Capit. I fol 6j. 

II 143. 

III. 

V 140. 

VI- 

VII 72.169. 

VIII 164. 182. 

IX 103. 

X 96. 

XIII. .. 91. 100. 

XIV 181. 

XV 48. 

XVI 179. 

XX 184. 

XXI 43. 

XXII 20. 

XXIII. 

XXIV 52. 

XXV 5 y. 

XXVI. 

XXVI I , 23. NUSCRIPTI. x 

E p 1 stolje Pauli. 
Ad Romanos. 

Capit. I fol. 124. 

II. 

III 69. 

IV. 

V 209. 

VI 202. 

V 1 1. 

VIII 70. 

IX. 

X 127. 

XI. 

XIII 22. 

Ad Corinthios l. a 

Capit. I fol. 84. 

II. 
III. 

IV 7. 

V 21. 

VI. 

VII. 

IX 18. 

X 105. 

XI. 

XV 49. 

XVI. 

Ad Corinthios 11. * 

Capit. I fol. 98. 

II . 25. 

III. 

IV 104. 

V. 

VI. .....:.;... 34- 
VII. 

VIII. 

Ad Calatas. 

Capit. I fol. 41. 

II. 

' IIL . . . 99. 

IV 200. 

V. 
VI. 

Ad Ephejios. 

Capit. II fol. 102. 

III. 
IV. 

' A iij Digitized by Google $ C O D I C E S M 

Ad Philippenfes. 

Capit. I fol io i. 

II. 

Ad Coloffenfes. 

Capit. I. ... ..... . fol. 195. 

II 8. 

III; 

IV. . . . . 38. 

Ad Thejfalonicenfes I. a 

Capit. I fol. 38. verfo. 

II. 

Ad Theffalonkenfes 11* 

Nihil. 

Ad Timotheum 1." 

Capit. III fol. 1 19. 

IV. 
V. 

Ad Timotheum 1L* Capit. I. . 
II. 
III. 
IV. fol. 1 1 

198. 

Ad Titum. 

Capit. III . . . fbl. 139. 

Philemonem. 

Capit. I ^/S»/- i$y.verfo. 

Ad Hehmos. 

. : . . . fol. 37. Capit II. . : . . : 
III. 

IV...... 

V. 

VI 

VII. 

IX... : . 

X. 

XII. 

XIII. 

EPISTOLA VII. CANONIC^E. 

Jacobi. 

Capit. I. 

II 

JII. 45 
116 

136 •fol. 71. 

. . 98. ANUSCRIPTl. 

P ET R I L a 

Capit. I. fii 135. 

II 132. 

III. 

P ET R I ll. a 

Capit, I. . . fol. 82. 

II. 

III . . 68. 

J 0 A N N I S 1* 

Capit. I ' fol. 1 10. 

II 1 1 o. 1 89. 

III 189. 

J O A N N I S II. a 
Defideratur. 

J O A N N I S 111. a 
Caput unicum. .... 190. 

J V D jE. 
Caput unicum 190. 109. 

Ap O CA L YPSIS. 

Capit. I fol. 197. 

II. .......... 120. 

III. 

VI izB. 

VII. 

£: *• 

XI. 

XIII. . . . : , 92 . 

XIV 66. 

XV. 

XVI. 

XVIII. . ,23. 

XIX. 

De quibus non liquet. 

Fol. ii.verfoTnm fiW. Viden- 

dum an fit caput XXII. libri fecundi 
Regum,cujus capitis verfu 10. legitur,*; 

yoqoq xznK^m ffi 7n>J&v twnf. 

Fol. 4.4. 1'mea i . i f C<ww Co^oy b, twnfi 
ifimati. Occurrunt ea verba Ecclefiaftici 
capitis XXVII. verf. 27. fed qux fcquun- 
tur, alio pcrtinent. 

Fo/. 83. \d g ^J^, T &. . . . w <wnf. Digitized by Google C O D I C E S M 

lbidcm fol verfo. i$*<™ a/&f>-na4 £ auxm 

Hujus codicis, non itapridem e tenebns 
eruti, primus publice meminit R. P. Ber- 
nardus Lamy , in appendice ad commen- 
tarium in Harmoniam Evangel. pag. jjf. 
Meminere deinde & alii : ac noviflime R. 
P. D. Bernardus Montefalconius, quam ex 
hoc ipfo codice excerptam narrationem de 
Pifcina probatica jam expreflerant Lamius 
& Sikius in bibliotheca librorum novorum , 
ipfe quoque a nobis acceptam aeri incidi 
curavit & palseographiaefuae intexuit. Nefcio 
autem quam ob caufam hunc codicem non 
tanti fecerit, quanti faciendumefleputave- 
runt plerique fere omnes. 

Quod ad S. Ephraemum attinetjiaec funt 
illius opera. 

i .° Traftatus de virtutibus & vitiis. Multa 
hinc& inde defiderantur. 

2. 0 Oratio ad everfionem fuperbiae. Abeft 
initium. 

3. 0 Oratio compundoria. 
4. 0 Oratio afcetica. 

5 . ° Oratio de timore Dei, ad imitationem 
Proverbiorum. 

6. ° Oratio ad corre&ionem eorum qui 
vitiose vivunt. 

7. 0 Reprehenfio fui ipfius &confeflio. 

8° Oratio de aflfe&ibus. 

9. 0 De pcenitentia. 

10. ° Orationes compundoriae. 

1 1. ° Oratio paraenetica. 

1 2. 0 Oratio de Patribus morte confum- 
matis. 

13. 0 Heptafyllaba. 

14.. 0 Oratio de timore animae. 

1 5. 0 Oratio ex Ephraemi do&rina. 

16. 0 Commonitorium. 

17. 0 Deanima,quandotentaturabhofte, 
quomodo debeat cum lacrymis Deum de- 
precari. 

1 8.° Oratio de judicio & compun&ione. 

1 9. 0 Oratio de patientia. 

20° Oratiode beatitudinibus&miferiis. 

21. 0 Confeflio, feu precatio ad Deum. 

22. 0 Oratio in fecundum Chrifti ad- 
ventum. 

23. 0 Oratiodefide. ANUSCRIPTL 53 

Codexmembranaceus, olimMedicaeus, 
quo continentur Tobias, Job, Proverbia, 
Ecclefiaftes, Canticum canticorum , Sapien- 
tia Salomonis, Sapientia Jefu filii Sirach* 
Sapientia Salomonis iterum; verum tria 
tantum priora hujufce operis capita, & 
quarti initium ibi reperiuntur; Machabaeo- 
rumlibri quatuor, verum quartus ille liber 
idem prorfus eft cum eo Jofephi opufculo, 
quod de imperio rationis infcribitur; Efther, 
Judith. 

Iscodex qui, faeculo decimo ineunte vide- 
tur exaratus, fuit quondam penes Joannem 
& Theodorumctp^owa^ nefcio quos; fuit& 
penes Arfenium MonembafiaeArchiepifco- 
pum, ut conftat ex ejus chirographoprimae 
paginae praefcripto. 

XI. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i. ° Job. 

2. 0 Salomonis Proverbia. 

3. 0 Ecclefiafticus. 

4. 0 Cantica canticorum. 

$.° Sapientia Jefu, filii Sirach. 

6.° Maximi, Confeflbris, definitiones 
variae,e fandtorumPatrum fcriptis excerptae. 

7. 0 Ejuldem epiftola ad Cofmam Dia- 
conum, de communi & proprio, id eft, de 
eflentia & hypoftafi. 

8.° Ejufdemcapitadecemdeduabusin 
Chrifto naturis. 

9. 0 Ejuftlem epiftola ad Joannem Ar- 
chiepifcopum, quod anima fit incorporea. 

i o.° Ejufdem epiftola ad Joannem Pref 
byterum, qua oftenditur animam etiampoft 
hominis mortem intelligere. 

ii. 0 EjufdemepiftoIaadPyrrhumPref- 
byterum. 

12. 0 Ejufdem difputatio habita cum 
Pyrrho. 

1 3,° Ejufdem capita de charitate. 
Is codex fine mutilus, decimo tertio 
faeculo exaratus videtur. 

XII. 

Codex membranaceus,oIim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

1 ,° Pfalterium cum canticis pfalmis ad- 
jungi folitis. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

2. 0 Horologium, five preces dixirnae per 
totum annum in Ecclefiis Graecorum reci- 
tandae. 

3 ° /y///^/^PatriarchaeConftantinopo- 
litani, troparia in formam dialogi, Chriftum 
inter & S. Deiparam. 

4. 0 £11/7/.? Imperatoris canticum com- 
pundionis ex meditatione extremi judicii. 

Is codex manu Matthaei Thutorae anno 
141 9. exaratuseft. 

XIII. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Pfalmi Davidis, & faqrae fcripturae 
Cantica; fed pfalmorum pars dimidia & 
amplius defideratur. 

2. 0 Paracleticum. 

3. 0 Menaeum duodecim menfium.De- 
fideratur major pars menfium Maii & Junii. 

4. 0 Officium beatae Virginis. 

J.° Triodium a dominica Publicani, ad 
Sandorum omnium dominicam. Alia defi- 
derantur, alia loco fuo mota. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

XIV. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Ofee Propheta. Capitadecempriora 
defiderantur. 

2. 0 Michaeas. 

3. 0 Joel. 

4. 0 Abdias. 

J.° Jonas. 

6.° Nahum. 

7. 0 Malachias. Definit in verfu duode- 
cimo capitis decimi noni. 

8.° Ifaias. Incipit a verfu nono capius 
decimi noni. 

9. 0 Jeremias, ad verfum ufque decimum 
tertium capitis trigefimi primi. Incipit deinde 
a verfu vigefimo primo capitis quinqua- 
geiimi primi. ^ t 

io.° Baruc. Definit in verfu decimo 
nono capitis fecundi. . 

% LamentationesJeremiae.Incipiunt 
a veriu decimo quarto capitis fecundi. 

12. 0 EzechieI,adverfumufqueoaavum 
capitis fecundi. Incipit deinde a verfu nono 
capitis trigefimi odavi, & definit in verfu 
tertio capitis quadragefimi odlavi. A N U S CiR I P T I. 

1 3. 0 EpiftoIaePauIi,quibuspraemittuntur 
argumenta. 

14. 0 A<5la Apoftolorum. 

1 5. 0 EpiftoIaecathoIicae,unacumiIIarum 
argumentis. 

16. 0 Evangelium Matthaei. 

Evangelium Marci. Folia quaedam 
defiderantur. 

1 8. ° Evangelium Lucae. Folia quaedam 
defiderantur. 

19. ° Evangelium Joannis. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
ibi continentur : 

l.° Joel. Initium defideratur. 

2. 0 Abdias. 

3. 0 Jonas. 

4. 0 Nahum. 

5. 0 Abacuc. 

6.° Sophonias. 

8.° Zacharias. 
9. 0 Malachias. 

10. ° Ifaias. 

1 1. ° Jeremias. Interdum folia nonnulla 
defiderantur. 

1 2. 0 Baruc. Unum folium defideratur. 

13. 0 Jeremiae lamentationes , oratio & 
cpiftola cujus finis defideratur. 

14. 0 Ezechiel. Defideratur initium. 
15. 0 Initium Danielis. 
Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

XVI. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur Ifaiae & Ezechielis pro- 
phetiae. In hoc autem noftro exemplari nulla 
capitum aut verfuum diftindio occurrit. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

VETUS TESTAMENTUM. 

Jn-quarto. 

XVII. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
vigmti duobus foliis conftans, quorum 

fcptem Digiti zedbyG00gIe CODICES MANUSCRIPTL feptem ad Exodum, tredecim ad Leviticum , 
& duo ad Numeros pertinent. Ibi Origenis 
obelos & aftericos reperias. NuIIi praeterea 
Ipiritus vel accentus occurrunt. 

Iscodex, quo nullum ex illis omnibus 
qui ad nos pcrvenerunt vetuftiorem judicat 
vir harumremm peritiffimiis D. Bernardus 
de Montfaucon, litteris penitus quadratis 
exaratus eft. Illum vide, Pa/aog. lib. 3. pag. 
186. ubi hujufce exemplaris quaedam ipe- 
cimina repraefentantur. 

XVIII. 

Codex partim membranaceus , partim 
bombycinus, olim Thuanaeus, poftea Col- 
bertinus, quo coritinentur : 

i.° Liber Jobi, Proverbia Salotnortis, 
Ecclefiaftes, Cantica Canticorum, Liber 
Sapientiae,& Ecclefiafticus Jefu, filii Sirach* 
Conje&ae inter lineas & ad marginem 
vocabulorum quorumdam explicationes 
Latinae. 

i.° Lexicon quo exponuntur voces diffi- 
ciliores quae in libris Jobi, Proverbiorum 
& Sapientiae occurrunt. 

Hujufce codicis pars membranacea un- 
decimo faeculo, pars bombycina decimo 
tertio Yidetur exarata. 

X I X. 

Codexchartaceus,olimColbertinus. Ibi 
continentur: 

i.° Job. 

Z.° /^///«/Philofophi&Martyriscohor- 
tatio ad Graecos. 

3. 0 Apocalypfis. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

X X. 

Codex membranaceus, olim Domini 
Louail , quo continetur Pfalterium, a pfalmo 
nonagefimo fecundo, ad pfalmum ufque 
centefimum trigefimum fextum. 

Is codex litteris majufculis decimo faeculo 
exaratus videtur. 

X X L 

Codexmembranaceus,olim Colbertinus, 
quo continentur Pfalmi Davidis ,& Cantica 
facrae fcripturae, litteris aureis fcripta. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

XXII. 

Codex membranaceus, quo continentur : 
MSS. Tomus II. i.° Pfalmi Davidis, & facrae fcripturac 
Cantica. Praemittuntur calendarium & ca- 
nones Pafchales. 

2. 0 BeatitudineseMatthaeiEvangelio. 
3. 0 Symbolum orthodoxae fidei. 

4. 0 Interrogata & refponfa de fandaTri- 
nitate, e Patribus colleda* 

5. 0 Oratio Dominica. 

6.° Typica fan&ae Ecclefiae. 

7. 0 HymnusCherubicus. 

8.° Hymnus eucharifticus poft fanftani 
communionem. 

9. 0 Troparia iS a^^v. 

10. Preces pro defundis. 

1 1 . ° Ordo^jtT ^cf«Vra»v,CompIetorium 
& variae preces ad Deum , ad Trinitatem , ad 
Chriftum, ad B. Virginem, ad Angelos & 
ad Sandtos. 

12. ° Ordo praefcriptus a fan£to Patre 
noftro Ephraemo, quomodoMonachi acce- 
dere debeant ad inacceflibilem Deum. 

13. 0 Canon paracleticus ad dominam 
noftram femper Virginem Mariam. 

14. 0 Oratiomedia node & omni hora 
recitanda. 

1 5. 0 Preces variae. 

1 6.° Interrogata& relponfa deTrinitate 
& Incarnatione. 

De variis hominis aetatibus. 

1 8° Dierum obfervatio variis in ne- 
gotiis adhibenda. Audor fertur Efdras Sa^ 
cerdos. 

19. 0 Verfus ad interpretationem fom- 
niorum pertinentes. 

20. 0 Obfervatiuncula de pfalmodia. 
Is codex undecimo faecuio exaratus 
videtur. 

XXIII. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° Pfalmi Davidis, & facrae fcripturae 
Cantica. Defideratur initium. 

2. 0 Preces variae in ecclefiaftico Graeco* 
rum officio recitari folitae. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

XXIV- 
Codexmembranaceus, quo continentuf: 

i.° Pfalmi Davidis, & facrae fcripturse 

B Digiti zed byGoOglC io CODICES M 

Cantica. Nonnunquam inter lineas occurrit 
vocum Graecarum Latina interpretatio , 
manu recentiore fcripta. 

2. 0 Canon paracleticus, five preces ad 
Deiparam. 

. Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

XXV. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Pfalmi Davidis, & facrae 
fcripturae Cantica. Initium defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

XXVI. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Pfalmi Davidis, & fecrae 
fcripturae Cantica. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

XXVII. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur Pialmi Davidis. Initio quaedam 
defiderantur. 

Is codex decimo tertio faeculo videtur 
exaratus. 

XXVIII. 

• Codex thartactus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, quo 
coritinentur Pfafmi Davidis. Praemittitur 
fymbolum Apoftolorum. 

Is codex decimo quarto faeculo videtur 
cxaratus. 

XXI X. 

Codex chartaceus, Pauli Lucas opera 
cx Oriente in Bibliothecam regiam illatus, 
«juo continetur pfakerii initium, tum deinde 
variae preces pfalmis intermixtae, & in 
diurno, ni fallor, Graecorum officio ufur- 
pari folitae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

XXX. 

Codex membranaceus, Pauli Lucasopera 
cx Oricnte in Bibliothecam regiam illatus. 
Ibi continentur Pfalmi Davidis, & varia 
fcripturae Cantica. Sunt autem ibi com- 
plurespfalmi, quorum initium aut finis de- 
fideratur. Monendum cft prseterea deletae 
fcripturaeveteri novam fuperillitam cfle. 

Is codex manu Sylveftri Rhacendytse 
anno Chrifti 14.38. exaratus eft. ANUSCRIPTI. 

XXXI. 

Codex chartaceus, olim Domini du 
Frefne, quo continentur Pfalmi Davidis, & 
facrce fcripturae Cantica; alterum paginae 
latus occupat interpretatioLatina,a Vulgata 
minime diverfa. 

Is codex impenfis Petri Calliergi anno 
Chrifti 1469. exaratus eft. 

XXXII. 

Codex chartaceus. Ibi continentur Pfalmi 
Davidis, & facrae fcripturae Cantica. 

Is codex faeculo decimp quinto exaratus 
videtur. 

XXXII I. 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifti 
1 687. quo contiiifcntur Pfalmi Davidis cum 
paraphrafi five expofitione perpetua inter 
fingulos pfalmorum verficulos interjeda. 
Adfcripta funt ad marginem illorum argu- 
menta verfibus politicis; quod tamen non 
ubique fadtum, fcd voluminis initio ne- 
gle&um. 

Is cocfcx faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

XXXIV. 

Codex chartaceus, olim Bethunianus. 
Ibi continentur Pjalmi Davidis & facrae 
fcripturae Cantica. 

ls codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

XXXV. 

Codex membranaceus, quo continentur ; 

i.° Proverbia Salomonis. 

2. 0 Ecclefiaftes. 

3. 0 Canticum canticorum. 

4. 0 Sapientia Salomonis. 

Sapientia Jefu, filii Sirach. 1 Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
yidetur. 

XXXVI. 

Codex chartaceus. Ibi continentur: 

1 .° Proverbia Salomonis, quae inter oc 
currunt quaedam de natura hominis, & icon 
fan&i Pahteleemonis. 

2. 0 HippocMtis prxnotiones, adquarum 
calcem illius icon confpicitur. 

3 .° Ejufdem aphorifmi, quibus fubjicitur 

brevis anonymi interpretatio. 

4. 0 Idem de diaeta. Digitized by Google w 1 CGDICES M A 

j.° Idem, de venae fedbone, fubjun&a 
brevi interpretatione. 

6.° Pauli Algineta excerpta ex Hippo- 
crate & Galeno, de venae fe&ione. 

j.° Sapicntia Jefu , filii Sirach. 

8.° Salomonis Ecclefiaflcs. 

9. 0 Salomonis Sapientia. 

10. ° Anonymi prseccpta quaedam ad 
diaetam pertincntia. Initium 7?o<p?c mxrtuq- 

1 1 . ° Canticum canticorum. 

12. 0 Simeonis Seth, Antiocheni, tra- 
datus de alimentorum facultatibus ad Ma- 
nuelem Porphyrogenitum. 

1 3. 0 Anonymi excerpta, ubi de quatuor 
elementisequibus mundus&homo conftant. 

14.. 0 Dionyfii Simplicis, Medici & Phi- 
lofophi , tra&atus ineditus de hominis fa- 
brica. Initium «fei tSc n&Tua**m$. 

1 y° Anonymus de urinis. 

16. 0 Varia remedia ad tuendam valetu- 
dinem idonea. 
1 7. 0 Excerpta e variis Medicorum fcriptis. 

1 8.° Anonymi nonnulla ad grammati- 
cam pertinentia. 

19. 0 Spherae cceleftis icon. 

20. 0 Anonymi obfervationes quaedam, 
ubi de plantis difleritur. 

21. 0 Lexicon Botanicum, ubi voces 
Indiae exponuntur. Defiderantur quaedam. 

22. 0 Anonymus de eclipfibus folis & lunae. 
Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

XXXVII. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
pcr in Bibliothccam regiam illatus. Ibi con- 
tinentur. 

i.° Excerpta e Proverbiis Salomonis. 

2 0 Difputatio Philofophi in Arii gratiam, 
habita in concilio Nicaeno. Aucflor exfcri- 
ptam ait ex ejufdcm concilii a<5lis. 

3. 0 Excerpta e libris facris, & hiftoriae 
Conflantinopolitanae fcriptoribus, ubi in- 
fulfa multa reperias. 

4.. 0 Sandi Maximi capita de charitate. 
Is codex manu recentiori exaratus eft. 

XXXVIII. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Salomonis tcftamentum, 
opus commentitium & infulfum. 
A1SS Tomus II. NUSCRIPTl. ir 

Is codex feculo decimo fexto cxaratus 
videtur. 

XXXIX. 
Codex bombycinus, quo continentur : 

i .° Nonnulla Veteris Teftamenti loca, 
c Prophetis potiflimum excerpta. 

2. 0 Anonymi , qui fe libellorum fuppli- 
ciim magiftrum infcribit, oratio inlaudem 
Imperatoris, cujus nomen in contextu non 
occurrit. 

3 .° Varia fandi Gregorii carmina, non- 
dum, ut puto, cum editis cotlata. 

4. 0 Luciani folcecifta. 

5. 0 Anonymi annotatio, qua explicatur 
vox a fan&o Gregorio Nazianzeno in ora- 
tione, qua fan&us Athanafius laudatur, 
ufurpata. 

6.° Anonymi explicationes allegoricae in 
varia facrae ScripturaeIoca,quibus nonnulla 
de virtutibus& vitiis interje&a reperias. 

7. 0 Anonymi oratio in evangelium quod 
die Palmarum legi folet. 

8.° Anonymi oratio in dominica Para- 
lytici habita. 

9. 0 Anonymioratio,ubidedaemonibus. 

10. ° Anonymi oratio in dominica Sa- 
maritanae. 

1 1 . ° Defcriptio Satyri. Au&oris nomen 
defideratur. 

1 2. 0 DefcriptioBacchi. Au&orisnomen 
defideratur. 

1 3 .° Anonymi declamatiuncula in me- 
retrices. 

14.. 0 Explicationesvocum nonnullarum 
quae in Veteri Tcflamento, Evangeliis & 
Pauli Epiftolis leguntur. ^ 

15. 0 VariaChriftinomina,numero92. 
c quibus decem Hebraica funt. 

16. 0 Michaelis, Monachi & Preflbyteri, 
epiftola ad Tyri Archiepifcopum , ubi dc 
rebus ad morum dodlrinam pertinentibus 
difleritur. Subjun&i funt verfus quidam 
ejufdem argumenti. 

17. 0 Anonymi Rhetoris carmen in pu- 
blicum Imperatoris egreflum. 

18. 0 Fragmenta duo, unum ad geogra- 
phiam, alterum ad hiftoriam Perflcamipe- 
£tans. Initium defideratur. 

1 9. 0 Definitioncs&divifionesvariae,qu?e 
circa res ad phyficam & ethicam potiflimum 
fpedantes, verfantur. 

B ij Digiti zedbyG00gIe i2 CODICES M 

20. 0 Preces in fumma aquarum penuria 
recitandae. 

21. 0 AnonymiproIegomenainEpideti 
cnchiridion. Initium defideratur. 

r 

22.° Evagrii de (eptem vitiofis cogita- 
tionibus opufculum. 

23. 0 Hippolytus de Bdella. 

24. 0 Ni/i de feptem vitiofis cogitatio- 
nibus libellus. 

25. 0 Anonymi de ccelo, terra,fofe, luna, 
fideribus, tempore & diebus, opufculum. 

26. 0 Numerus&nominamenfiumapud 
Hebraeos, ^Egyptios & Athenienfes rece- 
ptorum. 

27. 0 Empedoclis fphsera. 

2 8.° Excerptum e Procopii opere de 
Juftiniani Imperatoris aedificiis. 

2 9. 0 Fragmenta duo , unum e Sophoclis 
Ajace, alterum ex iEfchyli Prometheo 
vindo. 

30. 0 Anathematifinus in Sarracenos. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

VETUS TESTAMENTUM. 

ln-ottavo. 
X L. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

1 .° Davidis Pfalmi, & varia Cantica quse 
in libris facris occurrunt. 

2 0 Oratio Ezechiae, quaeextat l&ix ca- 
pite trigefimo odbvo. 

3. 0 Oratio Manaflae. 

4. 0 Hymnus matutinus. 

Preces ex Ifaia. 

6.° Beatitudines ex Evangelio. 

7 0 Oratio Symeonis. 

8.° Preces ad fan£lam communionem. 

9. 0 Nomina feptem vitiorum. 

io.° Epochae quaedam celebriores, ab 
Adamo ad Chriftum ufque. 

1 1 .° Hymnus Cherubicus. 
12. 0 Symbolum. 

13.° Oratio Dominica, aliaeque preces. 
14. 0 Troparia. 

Is codexmanu Demctrii Prelbyteri, anno 
^nnlti 1092. exaratus eft. ANUSCRIPTL 

X L I. 

Codex membranaceus, quo continentur: 

i.° Pfalmi centum quinquaginta, quibus 
adjundta funt fcholia breviffima. 

2. 0 Scripturae facraeCantica; item E^echia 
& Manaffis regum orationes, cum brevif- 
fimis quoque fcholiis. 
3. 0 Hymnus matutinus. 
4. 0 Symbolum. 

5. 0 Quinam pfalmi fint quos Latini 
pcenitentiales appellant. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

X L I L 

Codex membranaceus, Romae emptus 
anno Chrifti 171 5. Ibi continemur Pfalmi 
Davidis, & facrae fcripturae Cantica. Finis 
defideratur; initium vero in chartafcriptum> 
manuque recentiori fuppletum eft. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

X L I I I. 

Codex chartaceus , olim Colbertinus. 
Ibi continentur Pfalmi Davidis. Initium & 
finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

X L I V. 

Codex bombycinus, olim Mazarinaeus, 
quo continenturPfalmi Davidis. Initium & 
finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

X L V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Pfalmi Davidis, & fiicr<e 
fcripturae Cantjca. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

X L V I. 

Codex membranaceus , olim Mazari- 
naeus. Ibi continenturPfalmiPcEnitentiales, 
& quidam alii, cum Canticis Deiparae, Sy- 
meonis & Zachariae. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

NOVUM TESTAMENTUM. 

ln - folio. 
X L V I I. 

Codex membranaceus, cmptus anno 
Chrifti 1687. quo continentur: Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

i • Quatuor Evangeli^. Praefixus capi- 
tum Index. 

2. 0 Atfa Apoftolorum. 

j.° Septem Epiftolae canonicae. 

4. 0 Epiftolae Pauli , quibus praemittuntur 
argumenta. 

j.° Duo fynaxaria. 

6.° Apocalypfis. 

7. 0 Pfalmi & Cantica. 
Is codex manu Nicephori Cannavi anno 
Chrifti 1 3 64. exaratus eft. 

X L V I I I. 

Codex membranaceus, a D. Francifco 
de Camps Ludovico XIV. oblatus, quo 
continentur Evangelia quatuor. Praemit- 
tuntur Eufebii canones & illius epiftola ad 
Carpianum. Accedit Hippofyti Evangelio^ 
rum chronologia. 

Is codex decimo faeculo iitteris majuf- 
culis exaratus videtur. 

X L I X. 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
Evangelia quatuor. Praemittuntur Evange- 
liorum canones, ut & Eufebii ad Carpianum 
epiftola. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L. 

Codex membranaccus, olim Tellerianus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Ini- 
tium defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L I. 

Codcx membranaceus , olim Domini 
du Frefne, quo continentur quatuor Evan- 
geiia. Singulis Evangeliis, fi Matthaeum 
exceperis , praemittuntur Evangeliftarum 
imagines, argumenta, & index fedionum. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur Evangelia quatuor. Initium 
fandi Matthaei recentiori manu fuppletum 
eft. Tredecim verfus capitis Lucae ultimi 
defiderantur, ut & duo ferme ultima capita 
fandli Joannis. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. ANUSCRIPTL 
LIIL n Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, qua 
continentur Evangelia quatuor. Hujufce 
autem codicis pag. 34.2. ad marginem 
annotatur, hiftoriam mulieris adulterae in 
quibufdam manufcriptis non reperiri. 

Is codex duodecimo fseculo exaratus 
videtur. 

L I V. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur: 

i.° Matthaei Evangelium, Graece & 
Latine. 

2. 0 Marci EvangeIium,Graece&Latine; 
Latine quidem ad capitis undecimi ver- 
fum quartum: Graece vqro pene integrun^ 
Ultimi enim capitis fex tantum verfus defi- 
derantur. 

3. 0 Lucae Evangelium, Graece tantum, 
fi capitis quinti verfus vigefimum primum, 
vigelimum fecundum , vigefimum tertium 
& vigefimum quartum excipias, qui Latine 
exhibentur. 

4. 0 Joannis Evangelium, Graece Sc La- 
tine. Latina verfio definit in caput duodc- 
cimum , verfu decimo feptimo. 

Initio codicis praefixi funt canonesEvan- 
geliorum, Latine. Singulis vero Evangeliis 
praemittiturimagoEvangeljftaefedentisapud 
pluteum libraria fupelledlili inftrudum. In 
(erie praeterea infertae fuis locis imagines 
minores ad evangelicam hiftoriam perti- 
nentes, integrae quidem viginti, inchoatae 
autcm fex. 

Is codex decimo tertio faeculo iexeunte 
videtur exaratus : illius paginae fingulae dua- 
bus columnis conftant, una Graeca, altera 
Latina, vel omnino vacua. 

L V. 

Codex membranaceus, olim Cardinalis 
Borbonii. Ibi continentur quatuor Evan- 
gelia, Graece &Latine, ex interpretatione 
Vulgata. Ad calcem reperiuntur icones & 
tabulae officii ecclefiaftici. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

L V I. 

Codex mcmbranaceus, olim Mazari- 
nxus, quo continentur: 

i.° A(5ta Apoftolorum. 

B iij Digitized by Google 14 CODICES MANUSCRIPTI. 2. 0 Septem cathoiicae Epiftoiae, quibus 
praefixa argumenta. 

3° Quatuordecim Pauii Epiftolae cum 
fimiiibus argumentis. 

4. 0 Joannis Apocalypfis. Defunt quin- 
que ultimi verficuii. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L V I I. 

Codex membranaceus. Ibi continentur: 

i.° Lucae Evangeiiftae Acla Apoftolo- 
rum. Praemittuntur preces ad ufum ecclefiae 
Graecae. Initium defideratur. 

2. 0 Septem Epiftolae catholicae. 

3. 0 Pauii Apoftoli Epiftofce. 

4. 0 SynaxarionPauiiApoftoIi,incipiens 
a menfe feptembri. 

J.° Duo fynaxaria Apoftolorum. 

6.° Saiomonis Ecclefiafles. 

7. 0 Ejufdem Sapientia. 

8.° Ejufilem Cantica canticorum. 

9. 0 Ejufdem Proverbia. Defunt ad fi- 
nem duo foiia. 

io.° Fragmentum precum ad ufum 
ecclefia; Grecae. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

L V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colberti- 
nus, quo continentur Ada Apoftolorum, 
& SS. Jacobi, Petri & Pauli Epiftolaj cano- 
nicae. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

L I X. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus. Ibi 
continentur: . 

t .° Acla Apoftolorum. Pnemittitur pro- 
logus ut & capitum index. 

fchohis SeptCm Epift ° te catho,iCT c »m 
3-° Epiftote Pauli. Praefixa argumenta. 
4£ Apocaiypfis. Praemittuntur excerpta 
CEcumeni, i n Apocalypfim commin- 
tarus. Praemutitur quoque capitum index 
videtu? ^^^oLo^us 
LX. Codex bombycinus, olim Colbertinus 
quocontmentur: «"wunus, i.° Epiftoiae catholicae. Praefixa fingulis 
argumenta. Conjedla etiam ad marginem 
brevia quaedam fcholia. 

2. 0 Epiftolae Pauli, una cum argumentis 
& fcholiis marginalibus. 

3. 0 Index ie&ionum ex Apoftolorum 
a£lis,quae in officio Graecorum ecclefiaftico 
recitari confueverunt. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

NOVUM TESTAMENTUM. 

Jn-quarto. 

L X I. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus. Ibi continentur Evangelia quatuor, 
Acta Apoftolorum, Epiftolae cathoJicae& 
Epiftolae Pauli. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

L X I I. 

Codex membranaceus, quo continentur 
Evangelia quatuor. In Matthaeo defideran- 
tur quatuor poftremi verfus. In Joanne, 
dimidia ferme pars capitis ultimi. 

Is codex iitteris uncialibus, ncque illis 
inclinatis, exaratus eft, proindeque ad faecu- 
lum oclavum refercndus videtur. 

L X I I I. 

Codex membranaceus, ex infula Cypro 
in Bibliothecam Colbertinam anno Chrifti 
1073. illatus. Ibi continentur Evangelia 
quatuor, quibus praefixa fynaxaria duo & 
Eufebii canones. 

Is codex litteris uncialibus exaratus ad 
octavum faeculum rcferendus videtur. 

L X I V. 

Codex membranaceus, quo continentur 
•Lvangclia quatuor. Praemittuntur Eufebii 
canones , una cum iliius ad Carpianum 
epiftola. Ad calcem vero occurrunt fynaxa- 
na duo,prius evangeliorum , alterum mcn- 
lium. 

Is<odex decimo faeculo exaratus vidctur. 
L X V. 

n ., Co( , Iex membranaceus, ex Oriente in 
iiibliothccam rcgiam Pauli Lucas opcra 
annoChrifti 17,8. illatus. Ibicontinentur: 
i.° Evangeiium Matthaei, initio muti- 
lum, & foiiorum ordine perturbato defor- 
matum. Intcrcidenuu autem, ut opinor, 
foiia viguui duo, fupcrfunt fexnginta <luo Digiti zedbyG00gIe CODICES M ANUSCRIPTL ; 2. 0 Evangelium Marci integrum. Poft 
capitulum vigefimum quartum, folia o&o 
recentiore manu reftituta funt. 

Evangelium Lucae item integrum. 
Poft capitulum vigefimum<juintum, occur- 
runt folia duo pertinentia ad Evangelium 
Matthsei; at poft capitulum centefimum 
quartum,folia o&o manu recentiore fcripta. 

4. 0 Evangelium Joannis. Sub finem 
pauca tantum defiderantur. Sequitur fyna- 
xarium fine quoque mutilum. Obfervan- 
dum autem eft fingulis Evangeliis, praeter 
quam Matthaeo, cujus initium deeft, prae- 
mitti capitum, five majorum fe&ionum 
indicem. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

LXVI. 

Codex membranaceus, olim Philiberti de 
la Mare. Ibi continentur Evangelia quatuor. 
Is codex faeculo decimo exaratus videtun 

L X V I I. 

Codex membranaceus, quocontinentur 
Evangelia qyatuor. Praefixus fmgulis Evan- 
geliis capitum index; praefixi quoqueverlus 
in Evangeliftas. Addita praeterca, initio Mat- 
thaei, oblervatio de tempore quo unum- 
quodque Evangelium in ecclefia legitur. Ad 
calcem vero rcje&um fynaxarium. 

Is codex faeculo dccimo exaratus videtur. 

L X V I I I. 

. Codex membranaceus. Ibi continentur 
Evangelia quatuor. Ad calcem adje&um 
eft fynaxarium in charta fcriptum, illudque 
recentiore manu. 
Iscodexfaeculo decimo exaratus videtur. 

L X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Tribus 
poftremis praemittitur capitum index; Mat- 
thaei enim initium defideratur. 

Is codexfaeculo decimo exaratus videtur. 

L X X. 

Codex membranaceus,oIim Mazarinaeus. 
lbi continentur Evangelia quatuor. Praefixi 
Enfebii canones, & illius ad Carpianum 
epiftola. Praefixus quoque capitum index. 
Singulorum praterea Evangeliorum initio 
confpicitur Evangeliftae imago, non inele- 
ganter exprefla. Ad calcem vero manu re- 
centiore annotatur, noftrum hunc coditem 
anno decimo imperii Nicephori fcriptum efle; quod de Nicephoro primo Caroti 
magni aequati, vir aliquis dodus intelligen* 
dum exiftiniat. Sed neque Nicephorus pri- 
mus, neque etiam fecundus tot annos im- 
perarunt. Ad fecundi tamen aetatempropius 
accedit exemplaris illius fcriptura, nec im- 
merito quis ftatuat exeunte fseculo decimo 
exaratum efle. 

L X X I. 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
Evangelia quatuor. Praemittuntur : 

1 .° Synaxarium accurat^ indicans caput 
& fe£liones uniufcujufque Evangelii in 
officio Graecorum eccleliaftico recitandi. 

2. 0 Eufebii canones, cum illius ad Car- 
pianum epiftola. 

3 .° Singulis Evangeliis praefixa argumenta, 
index capitum, & Evangeliftarum icones 
rudi penicillo detineatae. 

4. 0 Leguntur ad calcem verfus hexametri 
in Evangeliftas. 

Is codex undecimo feculo exaratus 
videtur. 

L X X I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Initium 
Matthaei defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

L X X I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur 
Evangelia quatuor. Praefixi, illudque aureis 
litteris, Eufebii canones, una cum illius ad 
Carpianum epiftola, capitum index & (y- 
naxarium. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L X X I V. 

Codex bombycinus, quo continentur 
Evangelia quatuor. Singulis ferme paginis 
occurrunt pidurae non omnino inelegantes. 

Is codex undecimo faeculo exarati» 
videtur. 

L X X V. 

Codex membranaceus, ibi continentur 
Evangelia quatuor. Ad calcem rieperitur 
fynaxarium. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L X X V I. 

Codex membranaceus, olim Melchife- 
dechi Thevenotii. Ibi continentur Evangelia Digitized by Google x6 C O D I C E S M 

qnatuon Singulis autem Evangeliispraemit- 
titur capitum index. 

Is codex undecimo iaeculo exaratus 
videtur. 

L X X V I I. 

Codexmembranaceus,ofim Colbertinus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Ad 
Matthaei & Marci marginem conjeda in- 
terpretatio Latiria, quae in rionnullis a Vul- 
gata difcrepat. Initium & ftnis defiderantur. 

Utraque hujufce codicis pars undecimo 
feculo videtur exarata. 

L X X V I I I. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
cfuo continentur Evangelia quatuor. Prae- 
mittuntur Eufebii canones; rejedus vero ad 
calcem Evangeliorum index, quae totius ' 
anni decurfu in ecclefia Graeca legi confue- 
verunt. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

L X X I X. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Evangelia quatuor, quibus 
pramittuntur: 

i.° Evangelicorum annalium quaedam 
velutepitome. 

2. 0 Scholium ad illud Lucae 6. FaOm 
eft autem in Sabbath. 

}.° Eufebii Caefarienfis epiftola adCar- 
pianum,de fuis canonibus. 

4. 0 Ipfi canones evangelici quos Eufebius 
adevangelicam Ammonii Alexandrini con- 
cordiam accommodavit. Iis autem cano- 
mbus indicamur Evangeliorum loca, qux 
vel m uno, vel in duobus, vel in tribus, vel 
m quatuor Eyangeliftis reperiuntur. 

5. 0 Scholium ad illud Lucse 7. Et ecce 
mulier qua erat in civitate peccatrix. Scholii 
vero audor tres fuiffe Magdalenas conatur 
probare. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
Videtur. 

L X X X. 

• Codex membranaceus, olim Memmia- 

Sf '° nt !? e ^ Eva "gelia quatuor. 
^raemittuntur Eufebn canones. 

detur 00 ^ feCUl ° Undecimo ««««s vi- 

L X X X L 

Codex membranaceus, Conftantinopoli A N U S C R IPTI. 

nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur: 

1 .° Sandorum Matthaei, Marci & Lucae 
EvaijgeJia. 

2. 0 San£ti Joannis Evangelium. Prae- 
mittitur argumentum jam fepius cditum. 
Ad calcem vero legitur nota, ubi opus ab- 
folutum dicitur in infula Pathmo, Trajano 
imperante. 

Is codex qui nondum collatus, manu 
Nicephori cu/ufdam , fandi Meletii coeno- 
bio praefe&i, exaratus dicitur. Quis fuerit 
Nicephorus, & quo tempore vixerit, incer- 
tum ; codex tamen ad faeculum undecimum 
referendus videtur. 

L X X X I L 

Codex membranaceus, olim Mazarinseus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Praefixi 
Eufebii canones, una cum illius epiftol3 
ad Carpianum. Rejeftum vero ad calcem 
breve totius anni fynaxarium. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

L X X X I I L 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
Evangelia quatuor. Praefixi Eufebii canoncs, 
una cum illius ad Carpianum epiftola. Ad 
calcem vero occurrit fynaxarium. 

Ad hujufce codicis ultimampaginam hxc 
reperias, interprete clariflimo Bernardo de 
Monthucon, Pa/aog.pag <fi . Finem habuit 
htc fanHus quatuor Evangcliorum liber manu 
mei miferrimi & vilis notarii Solomonis, } 
numero notariorum; rogpque in Domino omnes 
fiatres,patrefque, quotquot in hunc inciderint, 
hunc legerint,veltranfcripferint,nemihi ob ru- 
fticttatem acftoliditatem meam,malediaionem 
immutant. Audiftis enim, ac fapihs diaum 
eft,fcribam hoc diaum adfcribere : manus 
qmdem qua fcripfit , in fepulcro putrefcit ; 
Jcrtptura autem confpicitur in multos annos, 
tn omntafaculafaculorum. Amen. Completus 
autem eft anno h creatione mundi 6<> 7 {f. 
Chrftt jKfS. india. /. cycli folis 10. lunay. 
decembris, feria quarta, imperante Confianti- 
nopolt Manuele Porphyrogenito, & gloriofiffimo 
tmperatore , Hierofolymis rege potcntifimo 
Slmarrt m tnfula Sici/ia Guillielmo fecundo 
rcge, nobis autem Jefu Chrifio, cui g/oria & 
impertum mfacu/a facu/orum. Amen. 

L X X X I V. 
Codex membranaceus, Fonteblanden- 
bs, quo continentur Evangelia quatuor. 

Praemittuntur Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTL i 7 Pramittuntur fragmenta varia, quorum 
primum de duplici Chrifti undione per 
mulierem, initium defideratur. Secundum, 
de illo qui, reli&a findone, nudus fugifle 
dicitur, au&ore Gregorio Nyffeno.Tertium, 
de fufpendio Judae, audore Chryfofiomo. 
Quartum, de illis Joannis verbis: Stabant 
autem juxta crucem Jefu Alater, &c. Quin- 
tum, de eo Matthaei loco: Tu es qui venturus 
es, irc. audore Ifidoro Pelufiota. Sextum, 
quomodo intelligendum illud Joannis: 
Qiiid mihi & tibi mulier, Septimum, cur 
Matthaeus& Marcus dicant Chriflum tran£ 
figuratum fuifle in monte poft fex dies, 
Lucas autem odtavo die. Odavum, de 
muliere quae Chriftum unxit unguento, 
auftore Chryfoflomo. Nonum, quomodo 
Maria Magdalene, fecundum Matthaeum, 
tetigit pedesSalvatoris, & eidem, fecundum 
Joannem, didlum fit: noli me tangere. De- 
cimum, de humana Chrifti forma. Obfer- 
vandum autem eft ad fingulorum Evange- 
liorum calcem legi verfus in Evangeliftam. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L X X X V. 

Codex membranaceus, olimTellerianus. 
Ibi continentur Evangelia quatuor. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L X X X V I. 

Codex membranaceus, olim Colber- 
tinus , & a Jofepho Georgireno , Sami 
Archiepifcopo, Ludovico XIV. oblatus, 
Ibi continentur Evangelia quatuor quibus 
praefixum fynaxarium. 

Is codex in Bibliotheca infulae Pathmi 
quondam aflervatus, faeculo duodecimo 
exaratus videtur. 

L X X X V I L 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur Evangelia quatuor. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L X X X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colber- 
tinus. Ibi continentur Evangelia quatuor. 
Praefixi Eufebii canones. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

L X X X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
MSS. Tomus II. quo continentur Evangelia quatuor. Eufebii 
canonum unum tantiim folium fupereft: ad 
marginem ver6 conjeda brevia quaedam 
fcholia. Volumen claudit index fedionum 
quae fingulis diebus in officio Graecorum 
ecclefiaftico recitantur. 

Is codex duodecimo faecuio exaratus 
videtur. 

X C. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Evangelia quatuor. 
Is codex anno Chrifti 1 176. exaratus eft. 

X C I. 

Codex membranaceus, olim Boiflalle- 
rianus. Ibi continentur Evangelia quatiior. 
Praefixi Eufebii canones, una cum illius 
ad Carpianum epiftola. Rejedum vero ad 
calcem fynaxarium, five indiculus Evange- 
liorum quae in officio Graecorum ecclefia- 
ftico recitari folent. Ad ultimam paginam 
illud annotatum reperias. Hoc volumen qua- 
tuor Evangeliflarum , Gracis tranfcriptum 
litteris, venerabilis in Chriflo PaterDominus 
Dorotheus, natione Gracus, Archiepifcopus 
Metcllinenfis , reliquit in hac Dibliotheca, ad 
ufum Canonicorum regu/arium,, anno Domini 
143$. quo tempore Imperator Conjlanthwpo- 
litanus, & Patriarcha, ac reliqui orientales 
Pralati in Italiam navigarunt, fanfta unionis 
conficienda gratia. Diviji enim fuerant a Ro- 
mana Ecclefia per longiffima tempora,detenti 
multis erroribus. Qua quidem unio Florentia 
fuit feliciter celebrata , fub Romano Pontifice 
Eugenio quarto. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

X C I I. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus. 
Ibi continentur Evangelia quatuor. Singulis 
praefixus index capitum. Deerant nonnullae 
paginae, quae recentiori manu fuppletae funt. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

X C I I I. 

Codex membranaceus,oIimTeIIerianus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Prae- 
mittuntur Eufebii canones, una cum ejus 
ad Carpianum epiftola. Singulis praeterei 
Evangeliis praefixus capitum index; ad cal- 
cem vero reperitur lynaxarium. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

X C I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 

C Digitized by Google 18 C.ODICES M 

quocontinenturEvangeliaquatuor.SinguIis 
praefixus index capitum. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

X C V. ' 

Codex membranaceus , olim Tellerianus. 
Ibi continenturEvangelia quatuor. Praefixus 
fmgulis Evangeliis index capkum ; praefixae 
quoque Evangeliftarum icones non inele*- 
ganter expreflae. 

Is codcx faeculo decimo quarto exaratus 
Videtur. 

X C V I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. Ibi 
continentur : 

i.° Evangelia quatuor, quibus praemit- 
titur Eufcbii ad Carpianum epiftola. 

2. 0 Pafchalion ab anno Chrifti 1432. 
ad annum 1 502 perdu&um, manu recen- 
tiori exaratum eft. 

Is codex manu Callifti Hieromonachi 
anno Chrifti 1432. exaratuseft. 

X C V I I. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
Ibi continentur Evangelia quatuor. Finis 
defideratur; initium recentiore manu fup- 
pletum eft. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

X C V I I L 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Evangelia quatuor. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

X C I X. 

Codex chartaceus, olim Germani Brixii, 
poftea Colbertinus, quo continetur Evan- 
gelium fandli Lucae. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Evangelia quatuor. 

Is codex fseculo decimo fexto exaratus 
Videtur. 

C I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur: 

i.° Atfa Apoftolorum. Conjetfa ad 
marginemfchoIia& iJJa quidem breviffima. ANUSCRIPTL 

2. 0 Sandi Jacobi Epiftola. Accedunt 
fcholia paulo uberiora. 

3. 0 San£ti Petri Epiftola prima catholica, 
cum fcholiis. 

4. 0 Sandi Petri Epiftola fecunda catho- 
lica, abfque fcholiis 

5. 0 Sandli Joannis Apoftoli Epiftolae tres # 
ablque fcholiis. 

6.° Sandi Judae Epiftola. Conjeda ad 
marginem brevia quaedam fcholia. 

7. 0 San£li Pauli Epiftolae omnes, cum 
fcholiis locupletiflimis. 

8.° Apocalypfis, ad cujus marginem 
conjeda brevia fcholia. 

9. 0 Sandi Pauli encomium, e variis fandi 
Joannis Chryfoftomi locis, a Thcodorv Ma- 
giftro concinnatum. Hujufce autem volu- 
minis initio legitur praefatio quaedam, ubi 
de Apoftolis & illorum miraculis, 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C I I. 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
Ada ApoftoIorum,EpiftoIae catholicae, & 
Epiftolae Pauli. Praemittuntur argumenta. 

Is codex decimo faeculo exaratus videtur. 

C I I I. 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
A£la Apoftolorum, Epiftolae catho!icae,& 
Epiftolae Pauli. Praemittuntur argumentat 
Conjeda etiam ad marginem fcholia. 

Is codex decimo faeculo exaratus videtur. 

C I V. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur A6h Apoftolorum & 
Epiftolae canonicae. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Ada Apoftolorum, Epi- 
IWaB canonicae, & EpiMx Pauli. Initium 
& nnis defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
Videtur. 

C V I. 

Codex membranaceus. Ibi continentur: 
i.° Afla Apoftolorura. Praemittuntur 
enumeratio ledionum, capitum, & tefti- 
moniorum quae in adlis reperiuntur, libri Digiti zed byGoOglC CODICES M 

argumentum, Sc Pauli peregrinatio. Adis 
fubjicitur ejufdem Apoftoli martyrium, & 
praedicationis illius feries chronologica. 

2. 0 Epiftolae catholicae, quibus prae- 
mittuntur argumenta. 

3. 0 Epiftolae Pauli. Praefixa argumenta, 
& alia quaedam de Epiftolarum ordine, & 
temporibus quibus fcriptae funt. 

4.. 0 Evangelia quatuor. 

Is codex olim Monachi cujufdam, Rha- 
cendytae nomine , quartufque ex eorum 
numero quos RobertusStephanus adhibuit, 
fseculo duodecimo exaratus videtur. 

C V I I. 

Codex membranaceus, olim Puteanus, & 
litteris uncialibus exaratus. Ibi continentur 
fandi Pauli Epiftolae, ut& Epiftola ad He- 
brseos. E regione adjunda eft interpretatio 
Latina. Ex illo exemplari triginta quinque 
folia, nefario cujufdam fcelere, aliquot 
abhinc. annis avulfa funt, quae Comitis 
Oxonienfis Harleii , fuo in litteras amore 
celeberrimi, munificentia.in priftinas fedes 
rediere. 

Huncce codicem do&iffimus Bernardus 
de Montfaucon , argumento e litterarum 
forma dufto, feptimo faeculo exaratum effe 
fufpicatur. 

C V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Pauli Epiftolse; ad 
Philippenfes nempe, ad Coloflenfes, ad 
Theflalonicenfes, & adTimotheum. Epi- 
ftolii fingulis praemittitur argumentum. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C I X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertirius. 
lbi continentur : 

i.° Sancfli Pauli Epiftola ad Romanos. 
Praefixum Epiftolae argumentum. 

2. 0 Argumentum Epiftolae primae ad, 
Corinthios. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Pauli Epiftolae duae ad 
Corinthios. Praefixum argumentum. 
Is codex anno Chrifti 1 5 1 1 . exaratus eft. 

C X I. 

Codex membranaceus, olim Colbcrtinus, 
MSS. Tomus II. ANUSCKIP T T. ip 

quo continentur Epiftolae ad Titum , ad 
Philemonem, & ad Hebraeos. Praemittuntur 
argumenta. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

NOVUM TESTAMENTUM. 

ln-o6tavo. 
CXII. 

Codex membranaceus. Ibi continentur: 

1.* Novi Teftamenti libri omnes, fi 
Apocalypfim excipias. 

2. 0 Apoftoli apxrUuaf, id eft, princi- 
pium & nnis, juxta rationes in officio Grse- 
corum ecclefiaftico fervari folitas. 

3. 0 Mojc^teeo^o), laudes ac preces in 
Deum & Sanftos, aliaque ad Graecorum 
officium fpedantia. Adjunftum eft fynaxa- 
rium Evangeliorum. 

4. 0 Sandi Joannis Chryfoftomi Liturgia. 
Sub finem defiderantur quaedam. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C X I I I. 

Codex membranaceus,o!im Colbertinus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Prae- 
mittuntur initium & finis fingulorum Evan- 
geliorum quae totius anni decurfu in ecclefia 
Graeca recitari folent. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C X I V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur Evangelia quatuor. Initio Mat- 
thaei defiderantur folia quaedam; ad cal- 
cem reperitur tabula, dies exhibens quibus 
fingulae Evangeliorum fe&iones recitari de-* 
beant. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Evangelia quatuor. Pars 
ultima Evangelii Joannis in charta fcripta 
eft, illudque recentiore manu. Praemittun- 
tur fynaxaria duo. 

Is codex laeculo undecimo videtur exa- 
ratus. 

C X V I. 

Codcx membranaceus,oIim Colbertinus, 

C ij Digitized by Google CODICE.S M 

quo continentur Evangelia quatuor. Initio 
aliquot foiia defidcrantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C X V I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur quatuor Evangelia, quibus prae- 
mittuntur fmgulorum Evangeliftarum ima- 
gines, manu, fi temporum ratio habeatur, 
non ineleganti delineatae. 

Is codex Manuelis cujufdam manu anno 
Chrifti 1263. exaratus cft. 

C X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Evangelia quatuor. Singu- 
lorum initio occurrit Evangeliftae imago, 
rudi & imperita manu delineata; ad calcem 
vero annotatum eft hocce exemplar in infula 
Pathmo quondam aflervatum, a Jofepho 
Georgireno, Sami Archiepifcopo, Ludo- 
vico XIV. oblatum efle. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C X I X. 

Codex membranaceus, olim Tellerianus 
quo continentur Evangelia quatuor. Prafixi 
Eu/ebu canones, & illius ad Carpianum 
epiftola; rejedum autem ad calcem Evan- 
gehorum fynaxarium. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

C X X. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo continen- 
tur Evangeiia quatuor. Matthaei initium 
defideratur; caeteris autem Evangeliis prae- 
nxus capitum index. v 

Videtu?^ feCUl ° dedm ° tCrtio mratus 

cxxi. 

ouf °/ ex t memI,ra " ac ^, olimTellerianus, 
quo contmentur fandorum Matthaei & 
^-Evangeha. P ram ittuntur Eufim 

Videtun* dU ° deCim ° fecu, ° € ™ 

cxxii. 

Codex membranaceus, olim TellfWa 
nus, quo continentur fanclorum iS & 
£no« Evangelia. Wtuntur^i ANUSCRIPTL 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

CXXIII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Evangelia quatuor. 

Is codex elegantiffima Angeli Vergetii 
manu exaratus eft. 

CXXIV. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur A&a Apoftolorum , Epi- 
ftolae catholicae, Epiftolae Pauli & Apoca- 
fypfis. 

Is codex manu elegantiffima Angeli 
Vergetii exaratus eft. 

C X X v. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in BibJiothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i.° A&us Apoftolorum. 

2. 0 Jacobi,Petri,Joannis,Judae&PauIi 
Epiftolae. 

Is codex faeculo decimo tertio cxaratus 
videtur. 

C X X V I. 

Codex membranaceus, quo, praeter Pauli 
^piftolas, continetur etiam Epiftola ad 
riebraeos. 

Is codex manu elegantiffima Aneeli 
Vergetii exaratus eft. 

VETERIS TESTAMENTI 
Interpretes. 

Jn-folio. 

C X X V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus 
l U ° cont ' nentur quaeftiones in variaVeteris 
& Novi Teftamenti Joca. Foiia non pauca 
& initio & fub finem defiderantur. 

Is codex fsculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

c X X V I I I. 

t> £ odex . membranaceus, olim Huralti 
Boiftallen, Ibi continetur catena in Penta- 
teudium, Jofue, Judices & Ruth, eaque 
colletfa e veterum fcriptis, Acacii nem^e, 
Csfanenfis, Apollinarii, Athanafii, Bafilii, 
Chryfijlom > C/emcntis, Cyril/i\ DiJymi, 

/j7 l '- D Vf L A,ex ^ini, Ephrimi, 
Eptphanu, Eufebii Caefareenfis , Eufebii 
Emcfeni, Eufiathii Antiocheni, Gentadii Digitized by Google CODICES M 

Gonftantinopolitani , Gregorii Nyfleni , Gre- 
goriiTheologi,Hefychii,Hippo/yti Romani, 
Jofephi, lrenai, Jujlmi , Melitonis , Ni/i 
Monachi, Origenis, Philonis Epifcopi, Plii- 
lonis Judaei, SerapionisEpifcopi Thmuenfis, 
Severiard Gabalitani, Severi Antiocheni, 
Severi Emefmi , Severi Gabalitani, Suc- 
cejfi Caefareenfis, Theodoreti,Theodori, Theo- 
duli, Theophili Alexandrini, Vidoris Prefby- 
teri. Additusfacercontextus. Praemittuntur 
autem commentariis : 

1. ° Arifleas ad Philocratem de feptua- 
ginta Interpretibus. 

2. ° Theodoretus ad Hypatium de fuis irt 
facram Scripturam commentariis. 

3. 0 PraefatiuncuIa in Genefin, e Gregorio 
Nyfleno excerpta. 

Is codex faeculo duodecimo videtur exa- 
ratus. 

C X X I X. 

Codex bombycinus. Ibi continentur ca- 
tena five fcholia in Pentateuchum, Judices 
& Ruth , e variis Scriptoribus colle&a , quo- 
rtim praecipui funt Acacius, Apollinarius > 
AthanaJius,Bafilius, Clemens, Chryfoflomus > 
Cyrillus Alexandrinus , Didymus, Ephra- 
tnus, Epiphanius, Eufebius Caefareenfis j 
Eufebius Emefenus, Gennadius, Patriarcha 
Conftantinopolitanus, Gregorius Nazianze- 
ftus, Gregorius Nyflenus, Hippo/ytus, Ire- 
naus, Ifdorus Pelufiota, Me/ito, Origenes, 
Philo Judaeus, Philo Epifcopus, Serapion, 
Sevirianus, Gabalorum Epifcopus, Severus 
Antiochenus, Theodoretus & Theodorus. 
Laudantur quoque Aquila, Symmachus^ 
Samaritanus textus, & feptuaginta Interpre- 
tes, quorum hiftoria ab Artjlea confcripta 
praemittitur codicis initio. Deeft initium. 
Nonnulla etiam folia paffim defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C X X X. 

Codexchartaceus, Fonteblandenfis. Ibi 
continetur catena in Genefin & Exodi par- 
tem. Definit in cap. 1 2. Colleda autem eft 
ex iifdem veterum fcriptis, quae in fuperio- 
ribus laudantur. Praefixa quaedam prolego- 
mena. 

Iscodex manu Gregoropuli videtur exa- 
ratus. 

C X X X I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur anonymi catena in Exodum, 
quaeacapite tertio initium fumit. Ibi laudatos A N U S C R I P T 1. 11 

reperias Athanafium, Acacium . Bafilium , 
Clementem, Chryfoftomum, Didymum, 
Diodorum, Eufebium, Gennadium, Gre- 
gorium Nazianzenum * Gregorium Nyfle- 
num , Hefychium , Jofephum , Ifidorum 
Pelufiotam, Philonem Judaeum, Severia- 
num , Theodotum & Theodoretum. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C X X X I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis. Ibi 
fcontinetur catena in Exodum , a capitis 1 2. 
verfu 37. Leviticum, Numeros, Deutero- 
ftomium , Jofuam, Judices & Ruth. Repe- 
ritureorumdem librorumcontextus integer. 
Folio vero 42 1 . annotatum efl: illud apo- 
graphum cum exemplari collatum efle. Se- 
quuntur 

i.° Excerpta ex Athanafii fynopfi de 
ftptem Scripturae facrae editionibus. 

2. 0 Deundecim vaftationibus Ifraeliticis. 

„ 3 .° De decem Dei nominibus Hebraicis, 
& de nominc Jefu. 

Is codex manu Gregoropuli videtur exa- 
ratus. 

C X X X I I I. 

Codex bomby cinus, olim Boiftallerianus, 
quo continentur : 

1 .° Catena irt quatuor libros Regum , 

ex Athanafo, Bafilio, Chryfoflomo, Cyri/lo, 
Didymo, Diodoro, Epiphanio, Eufebio, Gre- 
gorio Nyfleno, Hefychio, Irenao, O/ympio- 
doro, Origene, Philone, Severo Antiocheno, 
& Theodoreto. 

2. 0 Diio libri Paralipomenon , cum fcho- 
liis e Theodoreto defumptis. Finisdefideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C X X X I V. 

Codexmembranaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continetur catena in Job, ex Alexandro, 
Apollinario, Athanafio, Bafilio, Chryfoflomo, 
Clemente, Cyrillo, Didymo, Dionyfo, Ephra- 
mo, Evagrio, Gregorio Nyfleno, Gregorio 
Nazianzeno, Iftdoro, Juliano, Methodio^ 
Ni/o, Olympiodoro, Origene, Polychronio, 
Severiano frSevero. Varise occurrunt ima- 
gines, illaeque parum elegantes. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
vidctur. 

C X X X V. 

Codex chartaceus, olim TeIIerianus,qiio 
continetur commcntarius in librum Jobij 

C iij Digitized by Google 22 CODICES MANUSCRIPTI. five catena e variis fcriptoribus collecfta, 
eadem omnino cum illa quae, Junii ftudio 
publicam lucem afpexit. Ibi paflim occur- 
runt imagines rudi penicilJo adumbratae. 

Is codex Manuelis Tzycandyli manu 
anno 1368. exaratus eft. 

C X X X V I. 

Codex partim chartaceus, partim mem- 
branaceus, olim Colbertinus. Ibi conti- 
nentur: 

1 .° Commentarius in librum Jobi. Ini- 
tium ut & nomen au&oris defiderantur. 

2. 0 Anonymi conciones e variis fandi 
BafiJii homiliis excerptae. 

3. 0 Procopii Diaconi homiliae in princi- 
pium anni. 

4. 0 Simeonis Logotheta oratio in laudem 
(andi Simeonis Stylitae. 

5. 0 Narratio de miraculo ope fan&i 
Michaelis Archangeli in urbe Chonis pa- 
trato. 

6.° Andrea Cretenfis homilia in nativi- 
tatem beatae Virginis. 

7. 0 VitafandlaeTheodoraeAIexandrinse. 
8.° Andrea Cretenfis oratio in exalta- 
tionem fandae Crucis. 

9. 0 Martyrium S. Nicetae. 
io.° Martyrium S. Euphemiae. 

n.°MartyriumfanaiEuftathii&TheO' 
piftes ejus uxoris. Finis defideratur. 

Hujufce codicis pars chartacea feculo de- 
cimo quinto, membranacea decimo quarto 
videtur exarata. 

C X X X V I L 

Codexchartaceus, olimTellerianus, quo 
continentur : 

1 .° Catena in Jobum , fuperfunt tantum 
praefationes, caput primum, & fecundi 
nt*eA* imperfeda. Caetera defiderantur. 

2 0 Athanafi, Patriarchae Conftantino- 
politani, opufcula & epiftolae complures ad 
Jmperatorem Andronicum Pateologum 
quarum ope temporum illorum hifloris 
non pamm lucis accedere poteft. Variarum 
Athanafn lucubrationum catalogus exhi- 
bctur apudFabricium, Biblioth. tom. if.p^ 
/*2. iHudque h dodtiffimi Banduri com- 
rnentariis in antiquitates Conftantinopoli- 
tanas, & clariffimi Boivinii notis ad Nice- 
phorum Gregoram. Hujufce Athanafti ope- 
r um pars major in lucem nondum prodiit. 3. 0 Chryfojlomi homilia de incompre- 
henfibili, & adversus Judaeos. 

4. 0 Ejufdem , vel Sophronii potius oratio 
in laudem S. Michaelis Archangeli. Incipit 

j.° Ejufdem oratio in fcfto Angelorum 
di<5lo. Incipit obt eix£ tz>?$ <tyft\Q^ mytiyvei- 
fy/u*v. Verum parum re&e Chiylbflomo 
tribuitur. 

6.° Stjinnius, Archiepifcopus Conftan- 
tinopolitanus, de miraculo fandi Michaelis 
Afchangeli Chonis patrato. 

7. 0 Procli, Patriarchae Conftantinopoli- 
tani, oratio in nativitatem Deiparae. 

8.° Anonymi oratio in fan&um Joannem 
Evangeliftam. Germanus illius audor AJ- 
cetas, Paphlago. 

9. 0 Chryfoflomi oratio in laudem fan&i 
Joannis Baptiftae. 

io.° Ejufdem oratio in laudem fandi 
Joannis Evangeliftae. 

Ejufdem oratio in laudem fandi 
Thomae Apoftoli. 

i 2.° Leonis, Imperatoris, cognominc 
Sapientis, oratio in laudem fandi Nicolai, 
Myrenfis Epifcopi. Praefixi iambi quidam. 

1 X .° Sandi Chryfojlomi oratio in Jaudem 
Stephani Protomartyris. 

14.. 0 Ejufdem oratio fimilis argumenti. 
1 5. 0 Ejufdem oratio in infantesab He- 
rode interfedos. Ad marginem annotatum 
hanc orationem non efle Chryfoftomi. 
illudque redle ; eft enim Bafi/ti, Seleu- 
cienfis. 

16. 0 Sandi Chryfojlomi oratio in Rache- 
lem & illius liberos. 

17. 0 Ejufdem in fanda Theophania 
orationes quatuor. 

1 8.° Joannis Damafceni oratio in Chry- 
foftomum. 

19. 0 Conjlantinus , Leonis Imperatoris 
nlius, de fandi Chryfoftomi corpore Con- 
ftantinopolim reportato. 

20.0 Cyrilli AJexandrini oratio in tfa- 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur, eftquevaldcmendofus. 

C X X X V I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur catena in Jobi librum, e 
varus Patrumfcriptis concinnata, Apollinarii Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. r> 3 nempc, Bafilii, Clementis, Cyrilli Alexan- 
drini, Dionyfii Areopagitae, Didymi, Eva- 
grii, Eufebii Caefareenfis , Gregorii Nazian- 
zeni, Gregorii Nyffeni, Juliani, Methodii, 
Olympiodori, Origenis, Polychronii, Severi 
Antiocheni , Theodori Mopfuefteni, & Theo- 
phili Alexandrini. Sub finem capitis feptimi, 
& initio capitis odavi , defiderantur quinque 
circiter folia. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
▼idetur. 

C X X X I X. 

Codex membranaceus , olim Huralti 
Boiftallerii. Ibi continetur catena in Pfal- 
mos, Cantica, & preces biblicas, quorum 
contextus integer exhibetur. Audores e 
quoruni fcriptis haec catena colleda eft, funt 
anonymi, Apollinarius, Afierius, Athanafius, 
Baflius, Chryfofiomus, Cyrillus, Didymus, 
Diodorus, Eudoxius Philofophus, Eufebius 
Caefareenfis, Gregorius Nyffenus , Gregorius 
Theologus, Hefychius, Prelbyter Hierofo- 
lymitanus, Hippolytus, Romae Epifcopus, 
Joannes Alexandrinus, Maximus, Nico/aus 
Prefbyter, Origenes, Severus Antiochenus, 
Theodorus Antiochenus, Theodorus, Hera-, 
deae Epifcopus, Theodoretus, Theophilus A le- 
xandrinus, Vidor Antiochenus. Accedunt 
pidhirae pro illo aevo nequaquam rudes, 
quas defcribendas curavit yir dodiffimus 
Bernardus de Montfaucon , Palaog.pag.i i. 

Is codex faeculo decimo ineunte exaratus 
videtur. 

C X L. 

Codex membranaceus , olim Huralti 
Boiftallerii. Ibi continetur catena in Pfalmos, 
e vetuftis fcriptoribus colleda, Anajlafo 
Nicaeno nempe, Apollinario, Aretha, Atha- 
vafo, Baflio, Chryfofomo, Cyrillo, Didymo, 
Diodoro, Eulogio, Eufebio, Gregorio Ny fleno, 
Gregorio Theologo, Hefychio, lfidoro Pela- 
fiota, Origene, Severoftheodoreto, Theodoro. 
Additus Pfalmorum contextus integer. 

Iscodex faeculo decimo exaratus videtur, 
exceptis foliis aliquot manu recentiore vel 
adjedis vel reftitutis. 

C X L I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam iHatus, quo 
continetur commentarius five catena in 
Pfilmos, e variis fcriptoribus , Athanafo 
fcilicet, Aretha, Caefareae Archiepifcopo, 
Baflio, Chryfojlomo, Cyrillo , Patriarcha 
Alexandrino , Didymo, Eu/ogio, Eufebio, 
Gregorio Nyffeno, Hefychto , Ifidoro & Origene colleda. Additus Pfdmomm textus. 
Is codex decimo laeculo exaratus videtur. 

C X L I I. 

1 Codex membranaceus , emptus anno 
Chrifti 1688. quo continentur Euthymii 
Zigabeni commentarii in Pfalmos & in 
Cantica Pfalmis adjungi folita. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C X L I I I. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus. 
Ibi continetur catena in Pfalmos & Cantica, 
e veterum fcriptis colleda. Laudanturiidem 
audores qui in praecedentibus. Additusfacer 
contextus. Defunt tamen Pfalmi tres. prio- 
res & initium quarti. Commentariis vero 
praemittuntur duae praefationes , quarum 
anonymi una, zheraTheodoreti. Accefferunt 
manu recentiore levia quaedam fcholia de 
PfaIterio,de alleluia, <Scc. Ad calcem legitur 
excerptum breve e fynaxario, ubi de fando 
Mena. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

CXLIV, 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
commentarii in Pfalmos & in Cantica 
Pfalmis adjungi folita. NonnuIIa folia fub 
finem defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C X L V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continetur anonymi commentarius in 
Pfalmos, e fandorum Bafilii & Joannis 
Chryfoftomi homiliis potiffimum colledus. 

Is codex faeculo decimo quarto videtur 
exaratus. 

C X L V I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis. 
Ibi continetur commentarius five catena 
in Pfalmos, ex Anafafw, Andrea Cretenfi, 
Apollinario, Aretha, Arfenio,Afterio,Atha- 
nafio, Bafilio, Cyrillo , Didymo, Diodoro , 
Dionyfio, Epiphanio, Eufebio,Germano, Gre* 
gorio Nazianzeno, Gregario Nyffeno, Hefy-. 
chio, Hippoiyto Romapo, Ifidoro, Jofepho, 
Maximo, Origene , Severo , Theodoreto & 
Theodoro colleda. Praemittuntur prolego- 
menon ad inftar 

i.° Excerpta e fan£lo Epiphanio de 
feptuaginta Interpretibus, aliilque variarum 
verfionum audloribus. Digitized by Google 24 CODICES M 

2. 0 Anonymi de eodem argumento 
excerpta. 

3. 0 Singulorum PJalmorum argumenta. 

4.. 0 Canticorum & precum biblicarum 
infcriptiones. 

5. 0 Pialmorum iiucriptiones e leptua- 
ginta Interpretibus. 

6.° InfCTiptionesCanticorum&precum 
biblicarum, ab iis diverfae de quibus fupra. 

7. 0 Quinam libri in facris fcripturis lau- 
dentur u t extantes, hodie autem non extent, 
£ Jofephi Hyjwmneftico. 

8.° Excerpta de Pfalmis , ex Eufebio, 
Caefareae in Palaeftina Epifcopo. 

9. 0 Pfalmorum variae divifiones. 

io.° Quomodo, arca Hierofolymam 
relata, Pfalterium compofitum fit. 
u.° De alleluia. 
12. 0 De Pfalmis graduum. 

13. 0 E fando Aihanafw ad Marcelli- 
num, Pfalmorum praefatio. 

14. 0 E fando Gregorio, Nyfleno, de 
Pfalmorum ordine ac ferie, qudd ad vitam 
Davidis accommodari non poflit. 

1 y ExHypomneftico Jofephi, quas res 
gefferit David, & qus ei admiranda acci- 
derint. 

m 1 a 'c F f ? ndo Nazianzeno, 
quid fit diapfalma. 

l 7° Ex Hippolyto, Romano, de PfaJmis. 

1 8 Drf Theodoretl commentariis in Pfal- 
mos, FfaJmorum ihfcriptiones explicatse. 
Js codex faeculo decimo exaratus videtur. 

C X L V I I. 

Codex chartaceus.olim Bigotianus.quo 

S n T r V^^' 1 ^entarii i in 
Pfalmos& m Cantica Pfalmis adjungi folita, 
nedit . Incpiunt «4 * ' 

Wtuntur anonymi veruTpohticTde 

codexfeculodecimo quinto exatatus 

C X L V I I I. 

chartac «K, FontebJandenfis Ibi 

videL' 0 ^ ^ GrC S° ro M exaratus ANUSCRIPTI. 

C X L I X. 

Codex chartaceus, oJim BoiftaJlerianus, 
quo continentur Nicephori Xanthopu/i com- 
mentarii in Plalmos. 

Is codex anno 1 561. exaratus eft. 

C L. 

Codex chartaceus, olim CoJbeninus. Ibi 
continetur Nicephori Blemmyda Monachi, 
commentarius ineditus in Pfalmos & in 
Cantica facrae fcripturae. 

Is codex faeculo decimo lexto exaratus 
videtur. 

CLI. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis. 
Ibi continentur: 

i.° Catena in Jibrum Proverbiorum , 
Ecclefiaften, & Canticum canticorum. Ad- 
junclus textus integer; inter lineas vero 
occurrunt gloflae Latinae, manu non om- 
nmo recente. In ea autem catena Jaudantur 
Apollinarius, Bafilius, Chryfoftomus, Cy- 
nllus, Didymus, Epiphanius, Evagrius, 
Eufebius, Euftathius, Gregorius Nyflenus, 
GregonusTheoIogus, HippoJytus, OJym- 
piodorus, Origenes, Polychronius. 

2. 0 Catena in Jobum, una cum Jobi 
contextu. Praemittitur triplex argumentum, 
pnmumO/ympiodoro,fecun dum Pofychr onio, 
anonymo tertium adfcribitur. Catenavero 
Jlla e yeterum fcriptis coJJeda, Apollinarii 
nempe, Bajitii, Chryfijlomi, Clementis, Cy- 
r t' D L '? n yf li Areopagitae,/)/^ Evagrii, 
^f^GregoriiNy{feni,GregoriiTheoloei, 
Jultant Methodii, Olympiodori, Origenis, 
ntychronii, Severi, Theodori Mopfuefteni , 
'^/////AJexandrini. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus vi- 
detur. Occurrit inter lineas & in marginibus 
l-atma fcriptura non omnino recens. 

CL I I. 

Codex membranaceus. Ibicontinentur: 

1. ° Anonymi fcholia in Proverbia Sa- 
lomonis. 

2. ° Catena in Ecclefraften, e Gregorio 

^^no^GregorioNyffenoAS.Maximo 
potiflimum collecla. 

3-° Catcna in Canticum canticorum, c 
^egortoNyffeno,Cyri//o Alexandrino.Mfe 

jJa° CoUe<aa * Nonn "«a fub finem 
defiderantur. 

Videtu^ duodecimo e**™™ 

CLIII. Digiti zedbyG00gIe C O D I C E S M 
C L I I I. 

Codex membranaceus , olim Tellerianus, 
quo continentur : 

i • Procopii Gazaei , Sophiftae, feledlarum 
in Cantica canticorum & in Proverbia 
Salomonis, interpretationum epitome. Ibi 
laudantur interdnm ApoIIinarius, Aquila, 
Bafilius, Cyrillus Alexandrinus, Didymus, 
Diodorus, EufebiusCaefareenfis, Gregorius 
Nyflenus, Gregorius Theologus, Ifidorus 
Pelufiota, Nilus, Origenes, Philo, Carpa- 
thius, Procopius,Theodotion , Theophilus, 
Vidor. 

2. 0 Ofympiodori commentarius in Ec- 
clefiaften. 

3 0 Niceta Philofophi oratio inlaudem 
Archangelorum Michaelis& Gabrielis. 

4. 0 Ejufdem oratio in laudem Gregorii 
Nazianzeni. 

Is codex, ex parte maxima, undecimo 
faeculo exeunte, videtur exaratus; duarum 
enim Niceta orationum fcripturam paulo 
recentiorem non immerito conjicias. 

C L I V. 

Codex bombycinus, ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiam illatus, quo continentur : 

1 .° Catena in Canticum canticorum , e 
fan&is Patribus, Apollinario, Cyrillo, Gre- 
gorio Nyfleno, Ni/o, Origene, Philone, Proclo, 
Theodoreto excerpta. Initium & finis defi- 
derantur. 

2. 0 Procopii, Sophiftae Chriftiani, com- 
mentarius in Proverbia Salomonis, e Bafilio, 
Didymo, Diodoro, Evagrio, &c. excerptus. 

3 .° Ecclefiaftes cum fcholiis marginalibus. 

Y Salomonis Sapientia. Sub finem multa 
denderantur. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C L V. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continetur catena in Ifaiam. Catena, ut 
& textus incipiunt a capitis duodecimi verfu 
duodecimo. Ibi laudantur ApoIIinarius, 
Chryfoftomus, Cyrillus, Eufebius Caefa- 
recnfis, Eufebius Emefenus, Hippolytus, 
Romae Epifcopus, Jofephus,Severus,Theo- 
doretus,Theodorus,TheodorusHerade«. 

Is codex faeculo decimo videtur exaratus. 

C L V I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
MSS. Tomits II. ANUSCRIPTL 2 5 

quo continetur catena in Ifaiam, ab editis 
multum difcrepans. Ibi citatos praecipu& 
reperias Eufebium, Bafilium, Cyrillum 
& Theodoretum. Procemii initium defide- 
ratur. 

Is codex duodecimo faeculo videtur exa- 
ratus. 

C L V I I. 

Codex membranaceus. Ibi cominetur 
catena in Ifaiam, b Chryfofiomo, Cyrillo 
Alexandrino, Eufebio Caefareenfi, Eufebio 
Emefeno, Hippolyto, Epifcopo Romae, 
Severo, Theodoreto, & Theodoro Heracleenfi 
colledta. Incipit a capitis vigefimi odlavi 
verfu nono, &. definit in verfu vigefimo 
quarto capitis quadragefimi primi. 

Is codex {aeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C L V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur in Jeremiam Prophetam 
catena ex Apollinarii, Athanajn, Baflii, 
Chryfofiomi, Cyrilli, Eufebii Caefareenfis , 
Gregorii Thaumaturgi, Olytnpiodori, Orige- 
nis, Severi, Symmachi, Theophili, Patriarchae 
Alexandrini, & Vidoris Preflbyteri fcriptis 
colledla. Initio quaedam defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C L I X. 

Codex bombycinus, olim Medicaeus. Ibi 
continentur : 

1 .° Scholia in duodecim Prophetas mi- 
nores, ex Hefychio & Theodoreto colleda. 
Defiderantur Ozeae caput primum & ini- 
tium fecundi. 

2. 0 Schoiia in Ifaiam, ubi laudantur 
ApoIIinarius, Athanafius, Bafilius, Cyrillus 
Alexandrinus, Eufebius Caefareenfis, Eufe- 
bius Emefenus, Gregorius Nyflenus, Hip- 
polytus, Romae Epifcopus, Joannes Chry- 
foftomus, Jofephus, Irenaeus, Origenes, 
Severianus Gabalitanus, Severus Antioche- 
nus, Theodorus, Theodorus Heracleenfis, 
& Theodoretus. Praemittuntur quaedam 
quafi prolegomena, e Joanne Chryjbfiomo, 
Bafilio, Cyrillo Alexandrino, Theodoreto, 
Athanafio in fynopfi, & Dorothto concin- 
nata. 

3 0 Scholia in Ezechielem , ubi laudantur 
anonymus, Apollinarius, Bafilius, Cyrillus 
Alexandrinus, EufebiusCaefareenfis, Gre- 
gorius NyflTenus, Hefychius, Origenes, 
Polychronius , Severus Antiochenus, & 

D Digitized by Google CODICES MANUSCRIPTI. 26 

Theodoretus. Praemittuntur quaedam quafi 
prolegomena, ex Atlianafw in fynopfi, & 
Dorotheo concinnata. 

4. 0 Scholia in Danielem, ubi laudantur 
Africanus., Ammonius Prelbyter, anony- 
mus, Apollinarius , Athanafius, Bafilius, 
Chryfoftomus, Cyrillus Alexandrinus, Di- 
dymus, Eudoxiles Philofophus, Eufebius 
Caefareen/is, Gregorius NyiTenus, Hefy- 
chius, Hippolytus, Origenes, Polychronius, 
Severus Antiochenus, Titus & Vidor. Ibi 
praeter prolegomena ex Athanafa in lynopfi, 
occurrunt etiam hiftoriaSufannae,^4/9-/^i 
Epiftola ad Origenem, Adriani ifagoge, & 
Origenis ad Africanum Epiftola. Occurrit 
praeterea Dorothei, Epifcopi Tyri & marty- 
rjs, opufculum de Prophetis quorum fcripta 
interciderunt. 

5 0 . Scholia in Jeremiam, Baruchum, 
Lamentationes & Epiftolam Jeremiae. Ibi 
laudantur anonymus, ApoIIinarius, Bafilius, 
Chryfoftomus, Cyrillus Alexandrinus, Di- 
dymus, Eufebius Caefareenfis, Gregorius 
Thaumaturgus, Hippolytus, Ifidorus Pe- 
lufiota, Olympiodorus, Origenes, Poly- 
chronius, Severus Antiochenus, Theodo- 
retus, Theophilus Alexandrinus, & Vidor 
Prefbyter. Obfervandum autem fcriptorum 
facrum contextum fcholiis adjundum re- 
periri. 

6.° Septuaginta hebdomadarum expo- 
fitio, au&ore Hippolyto. 

7 0 Idem de confummatione mundi & 
de Antichrifto. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
Videtur. 

VETERIS TESTAMENTI 
Interpretes. 

In-quarto. 
C L X: 

Codex chartaceus, olim Thuanams, po- 
ltea Lolbertmus, quo continentur Michaelis 
Uyca de dubiis facrae fcriptune libri duo. 
omgulis praefixus index capitum. 

videtw° deX deCim ° feXt ° 

C L X I. 

Codex membranaceus. Ibi continetur 
catena m Genefim, colleda e fcriptis Acacii, 

Euflathti Antiocheni, Gennadii, Gregorii Nazianzeni, Gregorii Nyfleni, Htppolyti, 
Jofephi, Jrenai, Ifidori, Alelitonis, Nicolai 
Hydruntini, Origenis, Philonis Epifcopi, 
Philonis Judxi, Severiani, Gabalorum £pi- 
fcopi, Severi, Succeffi Dioaelareenfis, Theo- 
doreti & Theodori. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C L X I I. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, quo continentur fcholia in Jobum 
colledla e fcriptis Anonymi, Apollinarii , 
Chryfojlomi,Clementis, Cyrilli Alexandrini, 
D'tdymi,Dionyfii Areopagitae, Evagrii, Eu- 
febii, Gregorii Theologi, Juliani, Methodiv, 
Methodii alterius, Olympiodori, Origenis, 
Polychronii, Severi Antiocheni, Theodoreti 
& Theophili. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

C L X I I I. 

Codex membranaceus,ConftantinopoIi 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. lbi 
continetur catena in Pfalmos, & Veteris 
Teftamenti Cantica, una cum textu. Catena 
autem illa e veterum fcriptis, Aretha nempe, 
Athanafii,Bafdii magni, Chiyfojlomi, Cyrilli 
Alexandrini, Didymi, Diodori, Eufeki, 
Hefychii, Maximi, Origenis, Severi, Theo- 
doreti & Vicloris fcriptis coIle<5ta eft. lbi 
praeterea faepenumerd laudantur Aquila, 
Symmachus, aliique Graeci Pfalmorum 
Interpretes. Praemittuntur vero prolegome- 
non ad inftar : 

i.° Eufebii Pamphili argumenta duo. 

2. 0 Nonnulla de illis qui variis tempori- 
bus Pfalmos ex Hebraica lingua in Graecam 
converterunt. 

K Quaedam de Pfalmis, ex Eufebiopo- 
tuTimum excerpta. 

4. 0 Scholia in Pfalmosaliquot, e fanflo 
Jujlino, Philone & Origene deprompta. 

5. 0 ^*M7/,Confeuoris, fragmentum, 
quo dlud Apoftoli didtum explicatur : 

Mortificate membra veflra. 

6> Denique, Pafchatis inveniendi me- 
tnodus expedita. 

Is codex, qui in monafterio fandx 
Anaftalfiae, dicla; ^f^mhneimt, aflerva-' 
batur, feculo decimo videtur exaratus. 

C L X I V. 

Codex membranaceus.olim Colbertinus. Digiti zedbyG00gIe CODICES M 

Ibi continentur Pfalmi Davidis. Conje&a 
ad marginem feholia quaedam, in quibus 
Athanafius, Bafilius, Didymus, Eufebius, 
Helychius, Severus, Tarafius, Patriarcha 
Conftantinopolitanus, & Theodoretus lau- 
dantur. Praenxa praefatio ubi declaratur qua 
occafione quifque Pfalmus recitari debeat. 
Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

C L X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur anonymi explicatio Pfalmo- 
rum, fingulis verficulis fubjun&a. Initium 
& finis defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

CLXVI. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fcholia in Pfalmo&Davidis, 
ex Athanafii, Bafilii, Cyrilli Alexandrini, 
Didymi, Eufebii, HeJfychii,GregoriiNazian~ 
zeni , & Theodoreti fcriptis concinnata. 

Is codex duodecimo faeculo videtur exa- 
ratus. 

C L X V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur fcholia in Pfalmos Davidis, 
ex au&orumde quibus fupra, lcriplis con- 
cinnata. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus vi- 
detur. 

C L X V I I I. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus. 
Ibi continetur anonymi commentarius in 
Pfalmos. Praepiittitur pnefatio. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus . 
videtur. 

CLXIX, 

Codexmembranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur Cofmcc Indopleuftae com- 
mentarii in Pfalmos, ex auitorum praeftan- 
tiorum fcriptis colledi. Prologi ut & com- 
mentariorum finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C L X X. 

Codex bombycinus. Ibi continetur Eu- 
thymii Zigabeni Monachi, in Pfalmos , & in 
decem facraefcripturaeCantica commenta- 
rius, Graece ineditus. Paucae quaedam lineae 
fub finem defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M SS. Tomus II. ANUSCRIPTL 27 

CLXX L 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 

Juo continentur prolegomena in Pfalmos 
)avidis, e variis Patrum locis colleda, 
fan6lorum nemp^ Joannis Chryfojlomi , Eu- 
febii Caefareenfis, Gregorii Theologi, Ni/i, 
Maximi Confeflbris, Philonis Monachi, 
Athanafii, Bafilii, Gregorii Nyfleni , & 
Cofma Indopleuftae. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C L X X I I. 

Codex chartaceus, olimBoiftallerianus, 
quo continentur : 

i.° Procopii, Chriftiani Sophiftae, com- 
mentarius in Canticum canticorum, Graece 
ineditus. 

2. 0 Ejufdem commentarius in Proverbia 
Salomonis, ex Apollinarii, Bafilii, Chiy- 
foftomi, Cyrilli, Didymi, Diodori, Evagrii, 
Eufebii , Gregorii Theologi , Origenis, Ifi- 
dori Pelufiotae, Theodoreti & Vidoris 
fcriptis colledus. 

3 .° Ecclefiaftes, ad cujus marginem con- 
jedta anonymi fcholia. 

4. 0 Sapientiae Salomonisduodecim prima 
capita, cum quinque primis capitis decimi 
tertii verficulis. 

Is codex faeculo decimo fexto videtur 
exaratus. 

C L X X I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus^ 
quo continentur : 

1 .° Polychronii Diaconi commentarius 
in Cantica canticorum. 

2. 0 Eufebii Pamphili commentarius ia 
idem opus. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C L X X I V. 

Codcx membranaceus , Fonteblandenfis. 
Ibi continentur : 

1 ,° O/ympiodori commentarius in Etcle- 
fiaften. 

2. 0 Scholia in Proverbia Salomonis, p 
Bafilii, Diadedi, Didymi , Eragrii , Hip- 
polyti Sc Palladii fcriptis exccrpta. Laudatur 
etiam Ariftoteles. 

3. 0 Athanafii locus de Pfalmis. 

4. 0 Decem vcteris legis mandata. 

S° Maximi, Confcflbris, quaeftiones, 

D i) Digiti zedbyG00gIe 28 CODICES M 

interrogationes & relponfiones breviores; 
item diverforum capitum difficilium feleda 
explicatio. 

6.° Scholia in Ezechrelem Prophetam, 
ex Apollinarii, Gregorii Nyfleni, Origenis, 
Polyclironii & Theodoreti fcriptis excerpta. 

7. 0 Scholia in Danielem; ibi faepenu- 
merd laudantur Africanus, Ammonius^ 
Chryfoftomus, Cyrillus, Hippolytus & 
Polychronius. 

8.° Excerpta e Theodoreti dialogis tribus 
i&vmv inter & orthodoxum.. 

9. 0 Sandli Juflini Martyris, ad Zenam 
& Serenam epiftola. 

1 o.° Ejufdem oratio paraenetica ad Grae- 
cos. Con/eda ad marginem irevia quaedam 
fcholia, hadenus inedita. 

ii.° Tatiani oratio ad Graecos. Acce- 
dunt fcholia paulo uberiora, nec indigna 
omnino quae lucem publicam afpiciant. 
Variae autem codicis illius orationis ledtiones 
in editione Oxonienfi anni 1700. reprse- 
fentatae funt. 

12. 0 Athenagora, Athenienfis Philofo- 
phi, legatio pro Chriftianis, cum fimilibus 
fcholiis. 

13. 0 Ejufdem tradatus demortuorum 
refurre&ione. 

t 14 0 Eufebii Pamphili liber adversus 
Hieroclem. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C L X X V. 

Codex membranaceus, quo continentur 
Olympiodori commentarii in Ecclefiaften. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
Videtun 

C L X X V L 

Codex chartaceus, oiim Thuaimis, 
poftea Colbertinus. Ibi continetur anonymi 
m hcclefiaften commentarius, evariisfcri- 
ptonbus colledtus, quos inter Didymus & 
Evagrius. 

Is codex feculo decimo fexto videtur 
exaratus. 

NOVI TESTAMENTI 
Interpretes. 

In-folio. 
CLXXVII. 

Codex membranaceus, nuper emptus, 
quo continentur : v ' ANUSCRIPTL 

i.° Scholia locupletiftima in Evangelia 
quatuor, eaque , ni fallor, e vcterum fcriptis 
colleda : accedit tcxtus. Praemittuntur vcro 
Eufebii canones, una cum illius ad Car- 
pianum epiftola. 

2. 0 Initium epiftolae Perri, Antiocheni 
Patriarchae, ad Dominicum, Archiepifco- 
pum Gradenfem. 

3. 0 Excerpta ex Hippolyti chronico. 

4. 0 San£ti Joannis Chryfoflomi fragmen- 
tum, quo explicantur Evangeliorum loca 
ad Chrifti fepulturam & refurre&ionem 
Ipe&antia. 

5. 0 Anonymi obferyatio, quaoftenditur 
nullum inter Evangeliflas in refiirre&ionis 
Chrifti hiftoria efle diflenfum. 

6.° De variis vocum tt\w/^l & -u^w^, 
in Scriptura fignificationibus. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

C L X X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur fcholia locupletiflima in 
Evangelia quatuor. In Matthaeo & Marco 
defiderantur folia quaedam; initio vero prae- 
fixus index Evangeliorum quae totius anni 
decurfu in Ecclefia Graeca recitantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

CLX.XIX. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Theophyladi, Bulgarite Ar- 
chiepifcopi, commentarius in Evangelia 
quatuor. lnitium & folia pneterea quaedam 
defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
Videtur. 

C L X X X. 

Codex chartaccus, olim BoHlallerianus, 
quo continentur commentarii in Evangelia. 
Initium & finis defidcrantur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

. C L X X X I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continenturr^y/y/^^ Bulgariae Ar- 
chiepifcopi,commentarii in quatuor Evan- 
1! ^ Chr y fo ftomo aliifquefcriptoribus 
co ledi. Singulis Evangeliis prafixae Evan- 
gelilferum imagines. Praemittuntur etiam 
chohon deodo refurredionibus,fragmen- 
tum fandi Bafilii dc Evangeliis, & Evan- 
geliorum fynaxaria. Digiti zed byGoOglC COOICES MA 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

C L X X X I I. 

Codexmembranaceus., olimMazarinaeus, 
quo continentur Theophyladi , Bulgarise Ar- 
chiepifcopi , commeDtarii in quatuor Evan- 
gelia , e Chryfoftomo aliifque fcriptoribus 
colledi. 

ls codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C L X X X I I I. 

Codex bombycinus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continentur commentarii in quatuor 
Evangelia, e fan£lo Chryfoftomo aliifque 
Patribus excerpti. Sub finem Joannis quae- 
dam defiderantur. 

Is codex fceculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C L X X X I V. 

Codex chartaceus. Ibi continentur7Tta?- 
phyladi, Bulgariae Archiepifcopi , commen- 
tarii in quatuor Evangeliftas , e Chryfoftomo 
aliifque fcriptoribus colledti. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C L X X X V. 

Codex chartaceus, quo continentur 
Theophyladi, Bulgariae Archiepifcopi, com- 
mentarii in quatuorEvangeliftas,e Chryfo- 
ftomo aliifque fcriptoribus in compendium 
redadis. Singulis Evangeliis praemittuntur 
capitum index, & carmina in honorem 
Evangeliftae. Finis Evangelii Joannis defi- 
.derdtur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C L X X X V I. 

Codexmembranaceus, Fonteblandenfis. 
Ibi continentur : 

i.° Catena in Evangelium Matthaei, ex 
Athanafio , Chryfoflomo , Cyrillo , Gregorio 
Nyfleno, Ifidoro PeIufiota,& Maximo col- 
leda. In marginibus extimis legitur Theo- 
phylatti commentarius recentiore manu exa- 
ratus. Ad calcem annotatum reperias textum 
cum vetuftis exemplaribus Hierofolymis col- 
latum fuiflc. Catenae praemittuntur canones 
Eufebiani , Eufebii epiftola ad Carpianum 
defuiscanonibus,programma de majoribus 
minoribufque Evangelii fe£lionibus, fyna- 
xarium ledionum evangelicarum , index 
titulorum Matthaei ; & Theophylafii, Bulgariae 
Archiepifcopi , prooemium de quatuor 
Evangeliftis, manu recentiorc. NUSCRIPTL 2 9 2. 0 Viftoris, Antiocheni,commentarius in 
Evangelium Marci. Ad calcem annotatum 
ab aliis Cyrillo adfcribi ; annotatum quoquc 
Evangelii contextum ad vetufta exemplaria 
collatum efle. Praemittuntur Eufebius de 
diflenfu Evangeliftarum Marci & Matthaei 
circa tempus dominicae refurredionis, lfido- 
'rus Pelufiota, de refurredione Domini poft 
triduum, ad Theognoftum Prelbyterum; 
idem de tribus diebus & tribus nodibus 
fepulturae dominicae,adTimotheum Ledlo- 
rem ; Eufebius, de quatuor Evangeliftarum 
diflenfu in iis quae narrantur de angelis & 
hominibus qui ad Chrifti fepulchrum appa- 
ruerunt; Hefychius Prelbyter, de Evange- 
liftarum diflenfu, circa hiftoriam dominicae 
refurre<5lionis ; excerpta ex Hippolyti The- 
bani chronicis, de Chrifti genealogia; ex- 
cerpta e Cofma Veftitore in encomio fandli 
Joacimi; excerpta e Sophronio, Archiepi- 
icopoHierofolymitano,inencomioJoannis 
Evangeliftae; argumentum Evangelii fecun- 
dum Marcum, e Cyrilli Alexandrini inter- 
pretatione. 

3. 0 Commentarius 77// Boftrenfis, in 
Evangelium Lucae. 

Is codex undecimo faeculo videtur ex^- 
ratus, non ab eodem tamen librario. 

C L X X X V I I. 

Codex membranaceus , olim Huralti 
Boiftallerii. Ibi continetur catena in Mat- 
thaeum, Lucam & Joannem; fuus enim eft 
peculiaris Marco commentarius, qui Vidori 
Antiocheno tribuitur. Additus Evangelio- 
rum contextus; in Joanne narratio de mU- 
liere adultera e loco fuo ad calcem codicis 
tradu6la eft, ubi teftatur librarius repertam 
eam in antiquis exemplaribus. Ad audores 
quod fpedat in catena laudatos, ii funt; 
Ammonius Prclbyter, Anaftafius Antioche- 
nus , Antiochus , Ptolcmaidos Epifcopus, 
ApoIIinarius, Bafilius, Cnefarius Nazianzeni 
frater, Chryfoftomus, Clemens, Cyrillus 
Alexandrinus, Didymus, Epiphanius, Eu- 
febius Caefareenfis , Gregorius Theologus , 
Gregorius Nyflenus, Hefychius, Irenseus, 
Ifidorus Pelufiota, Maximus, Origenes, 
Polycratcs Ephefinus, Severus Antiochenus, 
Severianus,Thalaffius , Theodoretus, Theo- 
dorus Abucaras, Theodorus Monachus, 
Theodorus, Epifcopus Cypri, Theodorus 
Heracleota , Theodorus Mopfueftenus , 
Theodorus PeIufiota,Tifus Boftrenfis, Vi- 
£lor Prefbyter. Ad calcem reperitur£)/V7^/f/ 
Alexandrini epiftola ad Bafilidem. 

D iij Digitized by Google 3o C O D I C E S M 

Is codex fieculo undecimo exaratus 
videtur. 

C L X X. X V I I I. 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno 1 669. illatus. Ibi 
continentur : 

i.° Catena in Matthaeum, eadem qux 
in prioribus codicibus. Acceflerunt notae 
breviores recentiore manu exaratae in exti- 
mis marginibus, diverfae ab illis qua; Theo- 
fhyhao tribuuntur. Ibi quoque prolego- 
mena, & contextus Matthaei integer. 

2. 0 I^r/rcommentarius in Evangelium 
Marci, quod integrum exhibetur. 

3. 0 Tui Boftrenfis, commentarius in 
EvangeJium Lucae, una cum textu. 

4. 0 Chryfiftomi & aliorum Patrum com- 
mentarius in Evangelium fancli Joannis. 
Hiftoria mulieris adulterae, omifla fuo loco 
ad calcem rejedaeft; ad/unclo brevi epilogo 
unde difcimus eam hiftoriam in quibufdam 
antigraphis praetermiflam,&ab Apollinario 
repudiatam, extare in veteribus exemola- 
nbus. r 

Is codex faeculo undecimo videturexa- 
ratus. 

C L X X X I X. 

Codex membranaceus, olimMedicaeus, 
quo contmentur : 

1 .° Catena in Joannis Evangelium , una 
cum textu; audtores c quorum fcriptis ca- 

Bafdms, Chryfojtomus, Cyrillus, Origene 
Severus,Theodorus. 6 ' 

Eva^ngehum.cu/uscontmusintegerreprae- 

Luc* n C nl° ,ia ^'^«Evangelium 
•i-ucae, una cum textu. 

j.o ^Mntiochenicommentarius in 
Evangehum Marci, addito textu 

ratus. 00 ^ duodecimo fecul ° videtur exa - 
c X C. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus 
quo continentur : ' 

1 .° Theophylaai, Bulgarise Archieoifrnn; 
commentarius in MattLum P P ' 

.3 ° E/ufdem commentarius in I ..rom 
Imtium & hrns dcfiderantur A N U S C R I P T I. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C X C I. 

Codex membranaceus , olim Colbertinus, 
quo continentur fcholia in Evangelia qua- 
tuor. Initium, finis, & folia pneterea multa 
paflim defiderantur. 

Is codexfaeculodecimo exaratus videtur. 

C X C I I. 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
Theophybai, Bulgariae Archicpifcopi , com- 
mentarii in Evangelia Joannis, Matthaci 
& Lucae. Acccdit ejufdem prologus in 
Marcum. 

Is codex duodecimo faeculo videtur 
exaratus. 

C X C I I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continentur: 

i.° AnonymicommentariusinEvange- 
lium Matthaei. - 

2. 0 Praefatio brevis, five argumentum 
Evangelii fecundum Marcum. 

3° Fragmentum catenae in Evangelium 
Lucae. Ibi JaudanturBafiJius.Chryfoftomus, 
Oregonus Nyflenus, CregoriusTheoIogus, 
Ifidorus, Maximus,Nilus, Photius,Theo- 
doretus. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

, C X C I V. 

Codex membranaceus, olimTellerianus. 
Idi continetur catena in Evangelia Mat- 
th«| & Marci. Ibi laudantur Anriochus, 
nolemaidos Epifcopus, Apollinarius, Atha- 
jafius, Bafilius, Chryfoftomus, Cyrillus, 
fculeb.us, Gregorius Nyflenus, Hefychius, 
Irenzus Lugdunenfls, Ifidorus Pelufiota, 
Origenes, P et ru S Laodicenus, Photius, 
ieverus Theodoretus Tyri, Theodorus 
Antiochenus, Theodorus, Heraclea? Epi- 
JS^£^ dorus Mona <*us, Theodorus 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
Videtur. 

C X C V. 

Codex bombycinus, olim Mazarinajus, 
T com ™ntarii in Evangelia 

coiiea!' ' e uyfiJ 10 ™ ^«W 

videtu?*^ fXCd ° dcCim ° terlio ^™ 1 * 5 Digiti zedbyG00gIe CODICES MANUSCRIP TI. 3, 

fofiotm homiliis praecipue coIIe£ti. Subfe- 
quitur Eufebii Pamphili fragmentum de 
diffonantia Evangeliorum. 

2. 0 Commentarii inEvangelium Joannis. 
Dimidia ferme pars defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C I. 

Codex membranaceus, olim Donjini 
du Frefne, quo continentur: 

1 .° Commentarius in Evangelium Mat- 
thaei, e Chryfofiomi homiliis excerptus. Se- 
quuntur Eufebii Pamphili fragmenta de 
diffonantia Evangeliorum , GCljidori Pelu- 
fiotx epiftolae duae, quarum prima ad 
Theognoftum Prelbyterum, eft de refur- 
redtioneSalvatoris; fecunda autemadThi- 
motheum Le&orem, de triduana Chrifti 
fepultura. 

2. 0 Commentarius in Evangelium Joan- 
nis, e Chryfofiomo excerptus. 

3. 0 Catena in Lucam, e Tito Boftrenfi, 
Athanafio, Bafilio, Chryfofiomo, Cyrillo & 
caeteris colle&a. 

4. 0 Commentarius in fan£tum Marcum , 
commentarii illius au&or fertur Vidor Pre- 
lbyter. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

CCIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus* 
Ibi continetur catena in Matthaeum, inci- 
piens a verfu fexto capitis primi, & definens 
in verfu duodecimo capitis quadragefimi. 
CoIIedb autem eft, ex Aetii, Athanafii, 
Bafihi, Chryfofiomi,Clementis, Cyri//i,Dio- 
nyfii, Dorothei, Epiphanii, Efaia Afcetae, 
Gregorii Nyffeni, Gregorii Thaumaturgi, 
Gregorii Theologi, lrenai, Ifaaci, Ifidori, 
Macarii, Maximi , Niceta & NM fcriptis. 
Paffim folia quaedam defiderantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratiw 
videtur. 

C C I I I. CXCV L 
Codex membranaceus,oIimMazarinaeus, 
quo continentur: 

1 rA^Ay/^BuIgariaeArchiepifcopi, 
commentarii in Matthaeum & Lucam. 
Commentariorum vero in Matthaeum pars 
ferme dimidia defideratur. 

2. 0 Epiftola quaedam initio & fine mutila; 
quem habeat audorem divinari non ita 
fecile. 

3.0 Senarii iambici fexagintaduo,minu- 
tiffimo charadere. In fmgulis lineis quini, 
eoque ordine legendi, ut tota linea quinque 
verfibus conflans percurratur, deinde alia, 
& fic deinceps. 

Obfervandum autem eft in hocce codice 
unciales litteras, etfi pene deletas, apparere 
tamen; quas confuko deleviffe videtur is 
qui recentiorem fcripturam fuperinduxit. 
Quae leguntur folio verfo 1 1 8. verba funt 
fan&i Bafilii, homilia vigefima in quadra- 
ginta Martyres. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

C X C V I I. 

4Codfex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, quo continentur Theophyla&i , Bul- 
gariae Archiepifcopi , in Matthaeum & in 
Joannem commentarii. Sub finem Joannis 
nonnulla defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo videtur 
exaratus. 

C X C V I I i. 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
Theophylafli, Bulgarize Archiepifcopi, com- 
mentarii in Evangelia fandorum Matthaei 
& Joannis. 

Is codex duodecimo faeculo videtur 
exaratus. 

CXCIX. 
Codex membranaceus. Ibi continentur: 

i.° Anonymi commentarius in Matthaei 
Evangelium. Sequitur Eufebii fragmentum 
de diffonantia Evangeliorum. 

i.° Anonymi commentarius in Joannis 
Evangelium. Finis defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C. 

Codex membranaceus,oIimMazarinaeus. 
Ibi continentur : 

i .° Commentarii in Matthaeum , hChry- Codex membranaceus , olim Mazarinaeus. 
Ibi continetur in Matthaei Evangelium com- 
mentarius perpetuus, initio mutilus, con- 
flatus ex epitome homiliarum Chryfofiomi, 
cui interferitur expofitio Petri nefcio cujus, 
plures enim fic appellati. Haec autem intep 
pretatio, in longas fedliones divifa, com- 
mentarium Chryfoftomi fubinde abruntpit, 
nec facile eft alterum ab altero fecernere, 
praefertim ubi nomen interpretb in margine Digiti zed byGoOglC 32 C O D I C E S M 

omiiTum , vel fitu deletum. Eft vero haec 
utriulque commentarii difpofitio. Praececlit 
commentarius ex Chryfoflomo in aliquot 
capitula,quae fuos numeros in margine ad- 
fcriptos habent; tum fuccedit Petri com- 
mentarius in iila ipfa capitula, quorum 
numeri in margine repetuntur. Attendat 
itaque ledor ad mimeros capitulorum, feu 
minorum Evangelii fedionum in margi- 
nibus manu pierumque rudi annotatos. His 
animadverfis, facile erit utrumque com- 
mentarium internofcere. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

• C C I V. 

Codex membranaceus, quo continentur 
Theophylatti, Bulgariae Archiepifcopi, com- 
mentarii in Matthaeum, e Chryfojlomo aliif- 
que fcriptoribus in compendium redadis. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C V. 

Codex chartaceus, olim Domini du 
Frefne. Ibi continentur Theophylafli 9 Bul- 
gariae Archiepifcopi, commentarii in Mat- 
thaeum, hChryfoflomo aiiifque fcriptoribus 
m compendium redadis. 
Is codex anno 1327. exaratus eft. 

c C V I. 

T/^ Cod n ^? embrana ceus. Ibi continetur 
VtOms ^Prelbyteri in Marcum commen- 
tanus. Praemittuntur: 

1.0 Eufebii Pamphili, de Evangeliorum 
difionantia fragmentum. 

2 0 lfidori Pelufiots ad Theognoftum 
Prelbyterum, epiftola de refurredione Do- 
mini. 

epiftola, de tnduo fepultune Domini. 

•nir E A febtl Pam P hi,i fra gnientum de 
angelis ad monumentum vifis. 

Is codex anno 1 308. exaratus eft. 

ccvu. 

Codex membranaceus, olim Colberti- 
nus . ^o cont,neturr^^ BllJ ™ 
Arch,ep,fcopi, commentarius in EvSe 
imm W Initium & finis defiderantuf 

ccvni. 

Codex chartaceus, olim Mazarinjeus 
510 contmetur catenainLucam, colIecTex' 
4fi*~. Alexandro Monacho, AlnZjt, A N U S C R I P T .I. 

Amphibchio, Ahajldfio Sinaita, Andrca, 
Anonymo, Antipatro Boftrenfi, Ajlerio', 
Athanafio, Bafilio, Carpathio, ClementeAk- 
xandrino, JoanneClimaco, Cofma Monacho, 
Cyrilb Alexandrino , Cyrilb Hierofolymi- 
tano, Joanne Damafceno, Dionyfio Areo- 
pagita , Dorotheo , Ephreemo , Epiphanio, 
Evagrio, Eufebw, Flaviano,Gennadio,Joanne 
Geometra, Gregoriis Nyfleno, Nazianzeno, 
Hippolyto, Ignatio, Joarme Chryfoflomo\ 
Irenav, Ifaaco Monacho, Ifidoro, Juflino 
Martyre, Macario, Marco Anachoreta, 
Maximo,MetaphraJIe, Methodio Patriarcha, 
A^/^Paphlagonenf,,A5/^<?^^/%^' 
Photio,Severo, Simeone,Synefw, Theodoreto, 
Theodoro Heraclecnfi, Theodoro Mopfue- 
fteno, Theophane, Ttro Boftrenfi, & Vidore 
Prelbytero. Multum diverfa eft a Corde- 
riana. Initio pauca, fub finem multa defi- 
derantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C I X. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
nanus. Ibi continetur catena in Joannem , ex 
Amrnomo Prefbytero, Amphibchio, Anepi- 
grapho, five Anonymo, Apollinario, Athana& 
Alexandrino , Bafiiio, Chtyfoflonw , Cyrillo, 

^^ f Diodoro,EpiphanioCyprio,Eure6io 
Caefareenfi, Gregorio Nyfleno, Gregoric »Na- 
aanzeno, Ifidoro Pelufiota, &c. collecla. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

c C X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo contmetur anonymi in Evangclium 
Joanms commentarius, incipiens a verfu 
decmo quarto capitis primi, & definens 
in verfuv,gefimo fecundo capitis quadra- 
gefim, Defiderantur folia qusdam;funt& 
nonnulla Joco fuo mota. 

videuir 00 ^ ^ 0 "' 0 duodecimo ***ratm 
CCXI. 

™. ^^^^mbycinus, Conftantinopoli 
nuper , n B.bliothecam regiam illatus. Abi 
commentur commentarii litterales m Evan- 
gehum fanaorum Joannis & Lucs, quibus, 
cum fe dat occafio, impiaPauIi Samofateni, 
™ l c' Macedon "'> & Manetis do- 

!ZLm tantUr '. Laudatur interdu ™ 
ianausMax,mus. In,tio defideratur folium 

unum aut alterum, ut & nomen aucloris. 
exaratus ° tmi ° fecu]o videtur 

ccxir. Digiti zedbyG00gIe CODICES MANUSCRIPTL 
C C X I I. 33 Codex membranaceus, olimMedicaeus, 
quo continetur catena in Evangelium 
Joannis, a capitis decimi verfu nono ad 
finem,diverfa omnino ab ilia quae Corderii 
ttudio prodiit. Laudantur ibi faepenumero 
Amphilochius, Andreas Cretenfis, Atha- 
nafius, Bafilius, Caefarius, Chryfoftomus, 
Clemens, Cyrillus Alexandrinus, Cyrillus 
Hierofolymitanus, Damafcenus, Diado- 
chus, Dionyfius, Epiphanius, Gregorius 
Nyflenus, Hefychius, Joannes Climacus, 
Ifaacus, Ifidorus, Julius, Macarius, Marcus 
Anachoreta, Maximus, Nilus, Origenes. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

CCXIII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continetur commentarius in Joannis 
Evangelium. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C X I V. 

Codex bombydnus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam Vanflebii opera illatus. Ibi 
continentur Joannis Chalcedonenfis, Archi- 
epifcopi Conftantinopolitani & oecumenici 
Patriarchae, commentarii in viginti 06I0 
Evangeliaanniverfaria, h variis fcriptoribus, 
&pnefertim e Chryfoftomo colle&i. 

Is codex anno 1316. exaratus eft. 

C C X V. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nupcr in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur commentaria in ea potiflimum 
Evangelii loca quae ad beatam Virginem 
fpeftant. 

Is codex, initio & fine mutilus, decimo 
tertio faeculo exaratus videtur. 

C C X V I. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
Ibi continentur : 

• 

1 .° Catena in A&a Apoftolorum , quo- 
mm contextus integer repraefentatur. Prae- 
mittuntur fcholia quaedam feledla e Joanne 
Chryfojfonto. 

2. 0 Catena in feptem Epiftolas canonicas. 
Smgulis praefixum argumentum; praefixi 
item capitum indices Epiftolis Jacobi & 
Judae, necnon fecundae & tertiae Joannis. 

3. 0 Catena in Epiftolas Pauli quatuor- 
decim. Singulis hifce Epiftolis praefixum 

MSS. Tomus II. argumentum, argumentofubjungitur index 
capitum. Additur praeterea index divino- 
rum teftimoniorum, quae in Epiftolis ad 
Galatas, Philippenfes, CoIoflenfes,Theffa- 
Ionicenfes,&PhiIemonem minime reperias. 
Praemittuntur autem narratio de fando 
Paulo, Pauli peregrinationes, & martyrium 
excerptum e praefatione Theodoreti in Epi- 
ftolas Pauli; martyrium fandti Pauli; fcho- 
lium e Chryfojlomo. 

In illis catenis laudantur Ammonius, 
ApoIIinarius, Chryfoftomus, Cyrillus, Di- 
dymus, Gennadius, GregoriusTheoIogus, 
Ifidorus, Leo Imperator, Origenes,Seve- 
rianus, Gabalorum Epifcopus,Theodoretus, 
Theodotus. 

Is codex faeculo decimo ineunte videtur 
exaratus, illudque manu elegantiflima. In 
fcholiis mira fcripturae varietas, mira ftru- 
<5lura, qua figurae omnis generis, columnae, 
turres, cruces, & alia id genus rerum fimu- 
lacra adumbrantur, qualia illa Simmiae 
Rhodii, ovum, ara & alae. 

C C X V I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur: 

i.° Catena in A£ta Apoftolorum, uni 
cum textu, illa vero e veterum fcriptis 
colledta, Ammonii nemp^, Bafilii, Chry- 
foflomi, Cyrilli, Epiphanii, Hefychii, Gregorii 
Nazianzeni, lrenai, Maximi, Origenis, 
Severi & Theodoreti. 

2. 0 Anonymi commentariusinEpiftoIas 
catholicas. Singulis praefixum eft argumen- , 
tum ; additus quoque facer contextus. 

3 .° Theodoreti commentarius in Epiftolas 
Pauli. Defideratur pars maxima commen- 
tarii in Epiftolam ad Timotheum. 

Is codex faeculo decimo ineunte exaratus 
videtur. 

C C X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Catena in A£b Apoftolorum & 
Epiftolas Pauli, e variis fcriptoribus collecfla, 
Ammonio nempe,Anonymo, Bafilio, Genna- 
dio, Ifidoro , Joanne Chryfoflomo, Maximo 
Confeflbre, (Ecumenio,Severo Antiocheno, 
Severiano & Theodoreto. 

2. 6 Epiftolae catholicae. Singulis praemit- 
tuntur argumenta. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
yidetur. 

E Digitized by Google 34 CODICES MANUSCRIPTI. 

CCXIX. CCXXIIL Codex membranaceus, olim Mcdicaeus, 
quo cominentur: 

i.° (Ecumenii commentarius in Adta 
Apoftolorum. Praefixa funt argumentum 
libri,index capitum & iambi centum fexa- 
ginta de Paulo, illius Epiftolis, & de Nerone. 
Acceffit pars facri contextus manu recen- 
tiore in marginibus fcripta. 

2. 0 Ejufdem commentarius in feptem 
Epiftolas canonicas. 

3. 0 Ejufdem commentarius in Epiftolas 
Pauli quatuordecim. 

4.. 0 Aretha commentarius in Apoca- 
lypfim. 

Is codex manu elegantiflima faeculo 
undecimo ineunte videtur exaratus, fuitque 
olim penes Janum Lafcarin , ut patet ex 
hac paginae primae infcriptione: Hunc librum 
dono dedit Janus Lafcaris Gracus, vir ut inte- 
gerrimus, ita dodiffimus, mihi Petro Merieli 
Confiantienfi , decima januarii anno ab incar- 
natione Domini iyi$. Itaque vix dubitandi 
locus quin hic codex ille ipfe fit de quo 
Donatus Vcronenfis in epiftola ad Cle- 
mentem VII. & in Graecis praefationibus 
(Ecumenianae editioni praefixis. 

C C X X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continetur Andrea Cretenfis commen- 
v tarius in Acla Apoftolorum , Epiftolas Pauli, 
& Epiftolas catholicas feptem. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

c C X X I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in Bi- 
bhothecam regiam illatus. Ibi continentur: 
i.° Commentarius in Ada Apoftolo- 
rum, e Chryfofiomo aliifque Patribus excer- 
ptus. Praefixus capitum index. 

2. 0 Epiftolarum catholicarum interpre- 
tatio , eadem cum (Ecumeniana. Deeft finis. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. c C X X I I. 

Codqx membranaceus, olim Colbertinus 
quo contmetur commentarius in Epiftolas 
^auii. Initmm & nomen audtoris defide- 
rantur Defunt quoque interdum folia 
nonnulla. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, quo continentur: 

i.° Scholia in quatuordecim Epiftolas 
Pauli Apoftoli, exAcacio, Anonymo, Atha- 
nafio, Bafilio, Chryfoflomo, Clemente Alexan- 
drino, Cyrillo, Dionyfio, Eufebio, Euthalio, 
Cennadio, Gregorio NyflTeno, lfidoro, Me- 
thodio, (Ecumenio, Photio, Severiano, Severo, 
Theodoreto, Theodoro colle&a. Eadem funt 
omnino cum illis quae fub nomine (Ecu- 
menii circumferuntur. 

2. 0 Scholia in A£ta Apoftolorum. Acce- 
dit eorum expofitio, eadem omnino cum 
illis quae (Ecumenium audorem habcnt. 

3. 0 Scholia in feptem Epiftolas catho- 
licas, quibus fingulis additur expofitio non 
diverfa ab (Ecumeniana. 

Is codex manu Thcopempti Ledoris 
• anno Chrifti 104.5. e *aratus eft. 

C C X X I V. 

Codex membranaceus , emptus anno 
Chrifti 1688. Ibi continentur: 

i.° Scholia in Epiftolas Pauli, e Theo- 
doreto, Acacio, Cyrtllo, Severtano, Gennadio, 
lfidoro, (Ecumenio, Bafilio, Gregorio Nyf- 
feno,&c.coIIeda. Praemittuntur i.° verfus 
iambici de Paulo Apoftolo & de ejus Epi- 
'ftolis. 2. 0 Prologus Euthalii de Paulo 
Apoftolo, peregrinationes Pauli & ejus 
martyrium. 3.° Argumenta & fedionum 
indices. 

2. 0 Scholia in Apocalypfim. 
Is codex undecimo iaeculo exaratus 
videtur. 

C C X X V. 

'rz^° C * ex c h artaceus > continentur 
Iheophyladi, Bulgariae Archiepifcopi, con> 
mentani in Epiftolas PauIL 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C C X X V I. 

Codex chartaceus, olim Domini Men- 
teln q uo continetur commentarius in 
Hpiftolam Pauli ad Romanos, magnam 
partem zChryfofiomo excerptus. Multa fub 
nnem defiderantur. 

Is codex decimo fexto feculo exaratus 
videtur. 

c C X X V I I. 

Codex chartaceus, olim Bigotianus, Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. 35 quo continctur catena in primam Pauli ad 
Corinthios Epiftolam , e veterum fcriptis 
colleda, Ckryfojlomi nempe, Clementis, 
CyrilH, Eufebii,Gennadii, lfidori Pelufiotae, 
Methodii, (Ecumemi, Origenis, Photii, Seve- 
riani, Theodoreti, Theodori. 

Is codex faeculo decimo fexto videtur 
exaratus. Librarius in priniis paginis unde- 
cimi faeculi fcripturam fatis feliciter imita- 
tus eft. 

C C X X V I I I. 

Codex bombycinus, emptus anno Chrifti 
1688. Ibi continentur: 

i.° Anonymi expofitio fex primoruni 
verfuum capitis duodecimi Epiftolae fe- 
cundae ad Corinthios. 

2. 0 Anonymi expofitio quatuor ultimo- 
rum verfuum capitis decimi tertii Epiftolae 
ad Romanos. 

3. 0 Niceta fcholia in quatuordecim Pauli 
Epiftolas, e Theophylafli, Bulgariae Archi- 
epifcopi, commentariis excerpta. 

4. 0 Anonymi de feptem fpiritibus virtu- 
lis, & feptem Ipiritibus peccati. 

5. 0 Michaelis ThefTalonicenfis,magiftri 
Rhetorum, Docloris Evangeliorum , & 
magnae ecclefiae Conftantinopolitanae Pro- 
toecdici , confeffio quam morti proximus 
edidit, circa ea in quibus erraverat, & ob 
quae fuerat depofitus. 

6.° De depofitione Cofmas Attici, Pa- 
triarchae Conftantinopolitani , quae, Ma- 
nuele Comneno Imperante, contigit. 

7. 0 NicetaOiartophy/acis,Nicxrii,czp\td, 
varia haerefeos; item caufae cur ecclefia 
Romana a Conftantinopolitana divulfa fit. 

8.° Excerpta ex Eulogii Patriarchae Ale- 
xandrini libris de fandaTrinitate, & Incar- 
natione. 

9. 0 Michaelis Glyca verfus politici, ab 
ipfo fcripti cum in carcere detineretur. 

10. ° Quaedam notatu digna de eodem 
MichaeleGlyca, ut Imperatoris jufTu oculos 
amiferit, & a furibus domus illius fit expi- 
lata; itcm alia nonnulla ad hiftoriam perti- 
nentia. 

1 1 , ° Ejufdem Glyca verfus politici ad 
Imperatorem Comnenum , parta dc Hun- 
garis vidoria, reduccm. 

12. 0 Interprctatio vulgariurn cenigma- 
tum, verfibus politicis, audlore eodem, ut 
patet ex fine fuperioris poematis, & ex iis 
qua; fcnuuntur. 

MSS. Tomns II. 1 3. 0 Interpretatio aenigmatum, partim 
eorumdem, partim aliorum, foluta ora^- 
tione. 

14. 0 Ejufdem epiftola ad Joannem SU 
na'itam,Monachum Stylitam,an indulgentia 
erga peccantes uti oporteat ! 

1 5. 0 Ejufdem epiftola ad Sebaftocrato- 
rem Manuelem Comnenum, an audiendi 
lint illi qui dicunt hominem initio habuifTe 
corpus mortale, & naturalibus afFedibus, 
etiam antequam peccavifTet, obnoxium 
fuifle f 

1 6.° Ejufdem ad eumdem epiftola, cur 
diabolus in ferpentem, ac non in aliud ani- 
mal mutatus, ad Adamum accefTerit ! Unde 
cognofcatur eum, induta ferpentis forma, 
Adamo confpiciendum fe praebuifTe, cum 
id facra Scriptura nufquam definierit. De- 
nique, fi illud verum fit, cur altumde hoc 
ipfo in libris facris filentium l 

1 7. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola , tujus 
natune hominum corpora poft refurredio- 
nem futura fint, an fefe alimentis fenfibi- 
libus, juxta nonnullorum placita, nutritura 
fint ! 

1 8.° Ejufdem epiftola , an hominum 
corpora, maris &fceminae difcrimen in re* 
furredlione fervatura fint ! 

1 9. 0 Ejufdem ad Imperatorem epiftola, 
utrum audiendi fint ii qui dicunt non agni- 
turos fe invicem homines poft refurredio- 
nem, aut certe futurum eflfe ut bonos mali, 
non autem malos boni agnofcant ! 

20. 0 Ejufdem epiftola ad Efaiam Mo- 
nachum, utrum jufti a morte fufcitati, in 
fcientia & gloria progrefTum aliquem faduri 
fint,necne! 

21. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola, an 
audiendi fint ii qui paradifum corruptibilem 
e(Te contendunt, & ii qui negant latroni 
ftatim poft fupplicium patuiflfe ! 

22. 0 Ejufdemadeumdem epiftola, qualis 
initio gloria & fplendor Adami fuerit !, 

23. 0 Ejufdem epiftola, cur noviffimis 
temporibus Deus carnem aflTumpferit ! cur 
non idem multo ante in mundum venerit! 
Nam fi id maturius fecifTet , non tanta ho- 
niinum multitudo per ignorantiam in im^ 
pictate confenuiflfet, 

24.. 0 Ejufdcm epiftola ad Gregorium 
Acropolitam , Monachum , utrum juxta 
fan£lum Chryfoftomum, ccelum rotundum 
fit & immobile, necne ! 

25. 0 Ejufdcm ej>iftola, fi die prima Deus 

E ij Digiti zed byGoOglC l6 CODICES M 

iucem produxit, cur quarta die luminaria 
creaverit! 

26. ° Ejufdem cpiftola ad Efiuam Mo- 
nAchum , fi ad imaginem Dei mens noftra 
creata fit, cur in aliis fagax, in aliis hebes 
exiftat! item cur fmguli homines forma, 
ftatura, alihque rebus differant! 

27. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola, quo- 
modo Judaeis occurrendum frt, cum maxime 
ii chriftianam religionem conantur evertere. 

2 8.° An Hebraeorum genus noviflimis 
diebus ad Dominum fefe converfurum fit ! 

29. 0 EjufdemepiftoIa,quafacribaptifmi 
ritus explicantur. 

30. 0 Ejufdem epiftola ad Efaiam Mo- 
chum, & Domefticum, quis finis fit anima- 
rum a corpore feparatarum, & quo ill» 
abeant ! 

3 1 .° Ejufdem ad eumdem epiftola, utrum 
audiendi fint qui dicunt animas fandorum, 
cum ex hac vitamigraverint, certo in loco 
requiefcere, nec Chriftocoram aftantespro 
nobis orare, neque ullatenus ad ea quae hic 
fiunt attendere ! item de anima. ANUSCRIPTL 

40. 0 Ejufdem epiftola, quo fenfu inteU 
ligenda fint quae Adamum fpeclant. 

4 1 ,° Ejufdem epiftola, quandd conceptum 
efle Chriftum Dominum dicendum fit. 3 2. 0 Ejufdem epiftola ad Alypium Mo- 
nachum inclufum, quomodo beata Virgo 
ex hac vita migraverit, an vere etumulo 
exatata fit eodem modo quo Dominus& 
Salvator nofter e mortuis furrexit ! 

.?*:°B uf $ cm e P'ftoIa, quomodo pro- 
miferit Chriftus daturum fe Difcipulh Tfe- 
dem m duodecim thronis, cum & Judas 
inter eos tunc verfaretur ! 

r> IK- E ' ufdem e P ift oIa, quid dicendum 
htde ,Ii,s qui, cum increduli fint, tamen 
lecundumlegem ambulant. 

35 ° Ejufdem epiftola, an dare paupe- 
nbus melius fit quam ulla alia f, ve benefi- 
centia, five oblatio ! 

36.° Ejufdem epiftola, an ea quae poft 
duodeamum ftatim «tatis annum\dn!ul 
nmus, nob,s ohm mnoviffimo judicio im- 
putanda fint ! ' m 

. 37° Ejufdem epiftoIa,"an celebres ill; 
g'gantes, robore duntaxat non t m C o^ 
gonsmagnitudinecaeterishom 42. 0 Ejufdem epiftola ad Panfebaftum 
dominum Conftantinum Palaeologum, an 
audiendi fint illi qui dicunt noftra omnia 
praedeftinata efie, virtutes, vitia, fuccefliis, 
tentationes, ipfam denique mortem ! 

43. 0 Ejufdem epiftola, ah fingulis ho- 
minibus tempus mortis definitum fit & 
fixum! 

44. 0 Ejufdem epiftola, an mathematicas 
difciplinas prorsus averfari oporteat ! 

4J. 0 Ejufdem apologia, qua ex partc 
refpondet oblato fibi divi Imperatoris Ma- 
nuelis Comneni de aftronomicis difciplinis 
libello. 

46. 0 Ejufdem epiftola, an futura prae- 
dicere poffint daemones, necne ! 

47. 0 Ejufdem epiftola, an magnus Paulus 
unus fit e duodecim Chrifti Dilcipulis ! 

48 0 Ejufdem epiftola de quadriformi 
vifione quam vidit Propheta Ezechiel , & 
quomodo ad quatuor EvangeJiftas illam 
pertmere creditum fit. 

49 ° Ejufdem epiftola, quonam fenfu 
Oregonus Theologus dixerit diem luminum 
ilJuftriorem ipfo Chrifti natali, quem Chry- 
foftomus feftorum omnium metropolim 
appellat. r 

50° Ejufdem epiftola, quae fit & unde 
onginem duxerit Quadragefima, Advcntus ! 
item cur tertiae nuptiae, non item quart«e, 
concefiae fint ! 

5 j .° Ejufdem epiftola adMeletium Cri- 
topu um, Monachum, an audiendi fint ii 
qui dicunt nobis necefie non efie in feria 
quarta, aut inparafceve, jejunare, cum Do- 
minus dixerit, non per ea qu* intrant.fed 
Fr e » quae exeunt, hominem pollui ! 

52. 0 Ejufdem epiftola ad Efaiam Mo- 
nachum, an carne vefcendum fit in feria 
quarta aut in parafceve, cum in eas dies 
domimca fefta incidunt, a n & necefle fit 
carnem edere, ut quidam exiftimant ! 

aJ*a E ^" fd ^ m ad e umdem epiftola.quid 
Acendum fit de illorum exitu qui in Do- 

rehnquant ! ,tern peccandi caufam in nobis 
eue , non in ipfa natura ! 

A-jy, E '" rdem ad eumde m epiftola, quid 
dicendum fit de bonis operibus qui prt> Digiti zedbyG00gIe CODICES M 

mortuorum falute fiunt, an illa eos poffint 
a peccatis prorsiis liberare ! 

j j.° Ejufdem ad Leontium Monachum 
epiftola, an audiendi fint ii qui dicunt Sa- 
lomonem circa mortis tempus pcenitentiam 
egifle ! 

j6 0 EjufdemepiftoIaadSebaftumJoan- 
nem Ducem, anaudiendi lint ilii qui dicunt 
ipfam Domini matrem , cum praegnans effet, 
aquam probationis j*>taviffe ! 

57. 0 Ejufdem epiftola ad Charitonem 
Monachum , an audiendi fint ii qui dicunt 
Chriftum a Judaeis Sacerdotem ele&um 
efle! 

5 8.° Ejufdem ad eumdem epiftola, utrum 
Joannes Evangelifta vitam morte finierit, 
necne ! 

59. 0 Ejufdem epiftola ad Ne&arium 
Monachum, an fecundum evangelicam 
hiftoriam Judas in ipfb fufpendio interierit, 
an, ut quidam ftatuunt, aqua intercute la- 
borans e vita excefferit ! 

6o.°EjufdemepiftoIa,anaudiendi fint illi 
qui /atronem reipfa in ccelum non intraviffe 
contendunt ! 

6i.° Ejufdcm epiftola, an corruptibile , 
an incorruptibile corpus Chrifti in fanda 
communione participetur ! 

62. 0 Ejufdem epiftola, fi nemo Patrem 
novit, nifi Filius, nec Filium, nifi Pater, 
quid dc Homine Chrifto dicendum fit! 
Ambigitur enim utrum ille divinam natu- 
ram noverit, necne, 

63 .° Ejufdem epifto!a,qua dftenditur folvi 
non poffe vinculum illud quod a Sacerdo- 
tibus inducitur; item Patriarcham Theodo- 
fium non per odium excommunicaffe magi- 
ftratus 4 Principibus miffos ad abripiendos 
ab ecclefia eos qui illuc confugerant. 

64.. 0 Ejufdem epiftola, an isqui ad Do- 
mini corpus accedit, certam impetret pec- 
catorum veniam ! 

65. 0 Ejufdemepiftolaadfratrem patrue- 
lem Imperatoris Alexium Contoftephanum, 
non licere iis qui in peccatis vivunt , eccle- 
fiam ingredi , nec Deo acceptas effe illorum 
oblationes. 

66.° EjufdemepiftoIa,anomnitempore 
Lceat conjugibus cohabitare ! 

67. 0 Ejufdem epiftola ad Ne&arium 
Monachum,an audiendi fint illi qui dicunt 
non utilem efle facrse Scripturse cogni- 
tionem ! ANUSCRIPTI. 37 

68.° Ejuidem epiftola ad Efalam Mo- 
nachum, an audiendi fint illi qui dicunt 
illum qui monafticum habitum induit,ftatim 
peccatisfuis ablblvi, etfi huncce habitum 
morti proximus induat ! 

69. 0 Ejufdem ad eundem epiftola, cur 
Chriftus, fi, ut fcriptum eft, fecundum 
praedeftinationem , ad mortem pro mundi 
falute venit, illis fuccenfeat qui ipfum cru- 
cifixerunt, & Patrem oret, dicens, fufcita 
me & retribuam ipfis ! 

70. 0 Ejufdem epiftola ad Maximum 
Monachum, an audiendi fmt ii qui dicunt 
Chriftum , accepto azymo in magnc-equintae 
vefpera, quafi Pafchae feftum tunc effet, 
fuum Pafcha peregiffe ! 

71. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola, ex 
folo Patre, non etiam ex Filio Spiritum 
fandtum procedere, nec idem effe miffionem 
ac proceffionem. 

72. 0 Ejufdem cpiftoIa,quando conceptum 
effe Chriftum Dominum dicendum fit. 

73 .° Ejufdem epiftola, quomodo acci- 
piendum fit illud fandi Theodori Studitae 
troparium. Altitudine judiciorum tuorum , 
Chrijle, perquam fapienter prafinivijli uni~ 
cuique finem vita, locum & modum. Itaque 
quos operuit mtnulus, in qualibet regione 
falvos fore , 0 multum mifericors ! 

74.. 0 Ejufdem epiftola ad Stephanum 
Monachum,quaerentem quomodo interpo- 
fitu corporis coeleftis fadum fit, ut denfae 
tenebrae interceptum aerem involverent ! 

75. 0 Ejufdem epiftola ad Efaram Mo- 
nachum,quomodo intelligendum fit evan- 
gelicum illud didum : IJie peccavit, an pa- 
rentes ejus, ut cacus nafceretur! 

76. 0 Ejufdem epiftola ad fororem Im- 
peratoris dominam Theodoram, anxiam 
admodum , ac de falute fua defperantem , 
ob caedem mulieris cujufdam prae zelotypia 
perpetratam. 

77. 0 Ejufdem epiftola, quid depretiofa 
Chrifti cruce fentiendum ac dicendum fit ! 

78. 0 Ejufdem epiftola, fi Evam exper- 
gefadlus Adam prophetico inftindu ag^ovit, 
quomodo idcm ignoraverat futurum fibi a 
ligno damnum ! item cur lignum illud boni 
& mali fcientiam in fc habuiffe Scriptura 
facra dicat ! 

79. 0 Ejufdem epiftola ad Barlaamum 
Monachum , an audiendi fint illi qui dicunt 
non licere jejunium folvere, & carne ve(ci, 
cum dominica fefta incidunt in quartam 

E iij Digitized by Google 38 CODICES M 

feriam, aut in parafcevenl item haud ne- 
cefte efle nobis jejunare hebdomadem unam 
poft totam Pentecoftes folemnitatem 

80. ° Ejufdem epiftola ad Joannem Try- 
cham , quaenam forma regni ccelorum, quid 
ille ignis, quid tenebrse exteriores, cujus 
denique naturae fit vermis iile infomnis .' 

81. ° Ejufdem epiftola, an confitenda 
iint peccata quibuflibet facerdotibus 

82. 0 Ejufdem epiftola, praeclaram rem 
efle refiftere tentationibus, & pro perfequen- 
tibus orare. 

8j.° Ejufdem epiftola, an brutae ani- 
mantes intelligentiam habeant .' 

84.. 0 Ejufdem epiftola ad Trycham am- 
bigentem de illo praecepto : da Jeptenis, 
imb ir odionis. 

85. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola, utrum 
audiendi fint ii qui dicunt majorem efle 
Paulum, quam Joannem Baptiftam.' 

86.° Ejufdem ad eumdem* epiftola , 
quomodo intelligendum fit didum illud 
Theologi & Evangeliftae Joannis, quod in 
Apocalypfi legitur : Vidi ccelum novum & 
terram novam, ir mare non eji amplius. 

87. 0 Ejufdem epiftola ad Panfebaftum 
Sebaftum Conftantinum PaJaeoIogum, an 
audiendi fint ii qui dicunt per aftrorum 
converfiones efFedhim efle ut antiqui iHi 
& pnmi homines multos annosviverent! 

88. ° Ejufdem epiftola ad Monachum 
& Domefticum Nicolaum, dubitantem 
valde, an fecundum canones didum illud 
W, «ffiigitor & morere; & an necefle fit 
monachos affligi & mori .' 

8 9 . ° Ejufdem epiftola ad Joannicium 
Monachum & Grammaticum, quo fenfu 
ipintuale vocet Apoftolus corpus illud a 
morte fufcitatum. 

oo.° EjufdemepiftoIaadMonachum& 
MyJitam Joannem Sinaitam, an audiendi 
imt 11 qui dicunt evangelicum iilud didum 

rT-a T° . ma '° r m e ft> Mquidem de' 
<~nr.(to homme accipiendum elTe, eo qu6d 
una fit hypoftafis. 4 

9 ' •° Ejufdem epiftola ad Joannem Trv- 

Mn 9 n 2, \ EiU ?^ e P ifto,a ad Joanniciunx 
M^um*Gn tt nm a dc U m f m audienS 
fint n qui dicunt non licere jejunium folvere 
m quarta feria & ,„ parafceve , etfi forte in 
«w dies<Iommicum aliquod feftum incidat. ANUSCRIPTL 

93 .° Ejufdem epiftola ad Alypium Mo- 
nachum inclufum, an diverfa fitMartyrum 
& Afcetarum dignitas l 

94. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola , 
quodnam primum inter & fecundum Ada- 
mum difcrimen interfit I 

95. 0 Ejufdem ad Joannicium Mona- 
chum & Grammaticum apologeticus, quo 
ex parte refpondetur fratri illi qui nos male. 
fentire dixit , eo quod (Jpcemus panem pro- 
pofitionis natura talem efle, qualis facro- 
fanda Chrifti caro , quae in myftica ccena 
Difcipulis comedenda data eft. 

96. 0 Ejufdem epiftola, an poft mortem 
ftatim animae corporeo igni tradantur! 

97. 0 Ejufdem epiftola ad Joannicium, 
quomodo Prophetae olim vaticinarentur, 
& vifionibus divinis dignarenturl 

98. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola, an 
audiendi fint ii qui dicunt beatos, prseter 
alia, etiam divinam fubftantiam evidenter 
perfpe&uros ! 

99. 0 Ejufdem epiftola, quomodo acci- 
piendum fit illud Chryfoftomi didum: 
Fornkatus ejlaliquis poft illuminarionem, nul- 
lufnpcccato re/inquitur remedium. 

ioo.° Ejufdemepiftolaaderuditiffimum 
dominum Joannicium, Grammaticum, an 
audiendi fint ii qui dicunt illum qui in 
noverca fua peccavit, non efle traditum 
fpiritui immundo in exitium carnis, fcd 
anathemate percuflum efle \ 

101. 0 Ejufdemepiftolaadfanaiffimum 
virum Myronem Monachum, quando, 
unde, & quomodo foetus in utero animam. 
rationalem accipere foleat ! 

102. 0 Ejufdemepiftolaadeosquidicunt 
corpus etiam poft refurredionem materiale 
efle. Obfervandum autem eft epiftolarum 
illarum authorem in nonnullis exemplaribus 
circumferri Joannem Zonaram. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

NOVI TESTAMENTI 
Interpretes. 

ln-quarto. 
CCXXIX. 

Codex chartaceus, olim Philiberti de la 
Mare; is eft titulus : Variantes leclioncs 
Noyi Teftamenti, ex codice manufcripto 
iiibliothecae regisBritanniarum, qui Thecla; Digiti zedbyG00gIe C O D I C E S M 

fuiffc creditur, omiffis plerumque difFeren- 
tiis in articulis, & verborum tranfpofitio- 
nibus, quae tamen frequenter occurrunt, 
& elegantiam quamdam & perfpicuitatem 
habent. 

c C X X X. 

Codex membranaceus, longe pulcherri- 
mus, Conftantinopoli niiper in Bibliothe- 
cam reglam illatus. Ibi continentur: 

i.° Commentarius in Evangelium Mat- 
thaei five catena e veterum fcriptis, Apolli- 
narii nemp£, Cluyfoffomi, Cyrilli, Gregorii 
Nyffeni, Photii,Origenis colleda. Additus 
facer corttextus. 

2. 0 Commentarius in EvangeliumMarci, 
cujus au&or fertur Viftor, Antiochenus 
Prelbyter. Additus facer contextus. 

3 , ° Commentarius in Evangelium Lucae, 
five catena, cujus au&ores praecipui, Chry- 
foflomus, Cyrillus, Gregorius Theologus, 
lfidorus Pelufiota, & Maximus. Additus 
facer contextus. 

4. ° Catena in Evangelium Joannis. Ibi 
nemo praeter Origenem laudatus deprehen- 
ditur. Additus facer contextus. 

Hujulce codicis decimo, ut videtur, 
faeculo exarati, initio tabula dierum quibus 
fmgulae Evangeliorum fecftiones in ecclefia 
Graeca recitari debeant, occurrit. Occur- 
runt & Eufebii canones ad Carpianum, 
elegantibus piduris ornati. Conjedum vero 
ad calcem lynaxarium. 

ccxxxi. • . 

Codexmembranaceus, olim CoIbertinus r 
quo continetur anonymi corrimentarius in 
Evangelia quatuor, e Patrum fcriptis, Chry^ 
fvfio?ni praefcrtim & IJidori Peluliotae con- 
cinnatus. Sub finem nonnulla defiderantun 
Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C X X X I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur commentarii in Evangelium 
fandi Lucae, alii omnino ab illis quorum 
* Tuus, Boftrorum Epifcopus, audor fertur. 
Cui autem e veteribus opus de quo nunc 
fermo, tribuendum fit, divinare non ita 
facile. Ineditum puto. IHius initium -nvec 
**** 01 Ttofao) §701 0/ l7n%tipri<nKm$. Interpre- 
tationi vero praemittitur fan£li Lucae vita. 

Is codex undecimo faeculo videtur exa- 
ratus. NUSCRIPTI. 3 p 

C C X X X I I I. 

Codex membtanaceus, oliiti Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° Theophylaftt, Bulgariae Archiepifcopi, 
commentarii in Joannis Evangelium. Prae- 
mittuntur quaedam de artzibtirio, five 
Armenorum jejunio. 

2. 0 Nicephori, Patriarchae Conftantino- 
politani, chronicon a mundi creatione ad 
Cari Imperium dedudtum. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. ^ 

C C X X X I V. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continetur Evangeliorum, quae totius 
anni decurfu in ecclefia Graeca recitari 
folent , explicatio , e variis interpretibus 
coIIe£la. Opus hadlenus ineditum, cujus 
auftor eft Joannes Chalcedonenfis , Pa- 
triarcha Conftantinopolitanus, qui Alexio 
Comneno Imperante floruit. Praemittuntur 
Evangeliorum feries & breve menologium. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C X X X V. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continetur Theophyladi, Bulgariae Archiepi- 
fcopi, commentarius in Evangelia quatuor. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C X X X V I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur. 

1 .° Anonymi explicatio variarum Evan- 
gelii fedionum quae in officio Gtecorum 
ecclefiaftico recitantur, e fandto Chryfoflomo 
deprompta. 

2. 0 Vita fan&i Pauli Thebani. Incipit 
xj £a>y>a$ol$ ^JtT apxfiwiav. 

3. 0 Anonymi oratio in venerationem 
catenae fandi Petri Apoftoli. 

4. 0 Vita fandi Joannis Calebitae. Incipit 

5. 0 Anonymi vitafanfti Timothei. In- 
cipit Tt/wdiov £ /u*ya. 

6.° Vita fan£i Joannis Apoftoli. Incipit ✓ 

Is codex laeculo decimo quinto exaratus 
videtur. Digitized by 4o C O D I C E S M A 

C C X X X V I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

1. ° Scholia in Acla Apoftolorum, qui- 
bus textus accedit. Praemittuntur prologus, 
libri argumentum,& peregrinatio Pauli. 

2. " Schoiia in Epiftolas cathoiicas, qui- 
bus accedit textus. Praefixa argumenta. 

3. 0 Scholia in Epiftolas Pauli, quibus 
accedit textus. Praemittuntur argumenta & 
Apoftoli martyrium. 

4.. 0 Scholia in Joannis Apocalypfin, qui- 
bus accedit textus. i'* 

$.° Dorothens, Tyri Epifcopus, de fep- 
tuaginta Difcipulis & Apoftolis duodecim. 
Is codex faecuJo decimo exaratus videtur. C C X X X V I I I. 

Codex membranaceus, quo continetur 

catena in Epiftolam ad Hebraeos. Ibi faepe- 

numero laudantur Athanafius, Bafilius, 

Chryfoftomus, Clemens, Cyrillus, Diony- 

ftus Areopagita, Epiphanius, EuJebius, 

Gregonus NyfTenus, Gregorius Nazian- 

2enus, Ifidorus, Maximus, Nilus, (Ecume- 

nius, Origenes, Philo, Photius, Severus & 

.Theodoretus. Haec autem catena non uitra 

caput ocTavum progreditur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

c C X X X I X. 

Codex chartaceus, olim BoiftaJJerianus. 
lni contmentur : 

1 .° Andrea, Archiepifcopi Caefareae Cap- 

2° Liber de infantia Domini & Salva- 
tons noftr, Jefu Chrifti. Apochryphi il| ius 
opens auclor fertur fandu^ ThZs lZ 
ttolus. Fmis defideratur. 1 

vidrtuT 10 ' dedm ° quint0 «*« 
C C X L. 

SS^' Cx{arex Cappadoda, 
ArcJue pi fcop,, commentarius in Apoca-' 

Videtu^ ^ decim ° **** «™us 
C C X L I. 

n nftS^ chartaceus ' oIi m Thuansus 
pofteaColberunus.quocontineturXS^ NUSCRIPTI. 

Caefareenfiscommentarius in Apocalypfim. 
Opus in capita Jeptuaginta duo tributum. 
Jriorum vero vigeJimum tertium, & trigefi- 
mum odlavum deJiderantur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

LIBRI RITUALES. 

In-folio. 

C C X L I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur hymni <Sc preces modulatae, in 
officio GraeCorum uJurpari foJitae. 

Is codex Jaeculo decimo exaratus videtur. 

CCXLIII. 

Codex membranaceus,oIim Mazarinacus, 
quo continetur ofticium ecclefiafticum. 
Is codex anno 1 1 3 3. exaratus eft. 

C C X L I V. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus. Ibi continetur 
officium ecclefiafticum. Initio & fine caret. 

Is codex duodccimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C X L V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper m Bibliothecam regiam illatus.quo 
continetur officium ecclefiafticum. 

Is codcx fine mutilus , decimo tertio 
laecuJo vidctur exaratus. 

C C X L V I. 

Codex membranaceus, olim Mazarina-us. 
Jbi continetur officium ecclefiafticum totius 
anm apud Gracos ufurpari folitum. Sub 
nnem folia multa fitu corrupta. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C X L V I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus.quo 
contmetur officium ecclefiafticum. 

Is codex, initio & fine mutilus, decimo 
quarto faeculo videtur exaratus. 

C C X L V I I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper m Bibliothecam regiam illatus, quo 
contmetur officium ecclefiafticum. 

Is codex, mitio & fine mutilus, decimo 
quarto faeculo exaratus videtur. 

CCXLIX. Digiti zedbyG00gIe C O D I C E S M A N USCRIPTI 4, 

C C X L I X. Codex chartaceus, ex urbe Nicofia in 
Bibliothecam regiam Vanflebii opera anno 
1 671 . illatus. Ibi continetur ofiicium eccle- 
fiafticum. NonnuIIa fub finem defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C L. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continetur triodium compledens offi- 
ciumGraecorum ecclefiafticum, a dominica 
Pubiicani & Pharifaei ad dominicam ufque 
Sandorum omnium. 

Is codex faeculo decimo quarto videtur 
exaratus. 

C C L I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus. Ibi continetur 
pars ofiicii Graecorum ecdefiaftici. Initium 
& finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C L I I. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibiiothecam regiam illatus. Ibi con- 
tinetur officium ecdefiafticum. 

Is codex, initio & fine mutilus, decimo 
quinto faeculo exaratus videtur. 

C C L I I I. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus. Ibi con- 
tinetur officium ecclefiafticum. 

Is codex, fine mutilus, decimo quinto 
feculo exaratus videtur. 

C C L I V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetyr officium Graecorum eccle- 
fiafticum. 

Is codex manu Pauli Sacerdotis, anno 
Chrifti 1 509. exaratus eft. 

C C L V. 

Codcx chartaceus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam illatus. Ibi continetur offi- 
ciumecclefiafticum per menfes Januarium, 
Februarium & Martium. 

Iscodex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

C C L V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continetur pentecoftarium , five liber 
MSS. Tojmis II. ecdefiafticus, officium ab ipfo Pafchatis 
die ad ocSlavam ufque Pentecoftes com- 
pledens. Ibi quoque notae muficae. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C L V I I. 

Codex chartaceus, quo continetur offi- 
cium a dominica Publicani & Pharifaei, ad 
Sabbathum ufque fandum, in ecclefia 
Graeca recitari folitum. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

CCLVIII. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur hymni in ecclefia Graeca can- 
tari foliti. 

Is codex duodecimo iaeculo exaratus 
videtur. 

C C L I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur canones in officio Graeco- 
rum ecclefiaftico recitari foliti. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C L X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur canones & troparia in 
officio Graecorum ecclefiaftico recitari fo- 
lita. Accedunt notae muficae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C L X I. 

Codex membranaceus, olim ColbertN 
nus, quo continentur canones, troparia & 
ftichera, in officio Graecorum ecclefiaftico 
recitari folita. Accedunt notae muficae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C L X I I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur canones & troparia feftis 
San<5lorum diebus in officio Graecorum 
ecclefiaftico recitari folita, adjundtis notis 
muficis. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C L X I I I. 

Codexmembranaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continentur ftichera & variae preces quae 
in ecclefia Graeca ufurpari folent. 

F Digitized by Google 42 CODICES M 

Ad hujufce codicis feculo decimo 
quarto exarati calcem , hxc legas : /ZW 
triodium efi monajlerii fandi Panteleemonis ; 
& fi quis ipfum abfiulerit, Sandorum 
Patrum imprecationibus obnoxius efio. 

C C L X I V. 

Codex bombycinus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam anno Chrifti 1 669. illatus. 
Ibi continentur ftichera ad ufum ecclefiae 
Graecae. Ulorum quaedam Joanni Damaf- 
ceno tribuuntur. Adjundae notae muficae. 
Finis defideratur. 

Is codex in monafterio quod vU ^vn 
appel/atur, quondam aflTervatus, ut ex in- 
fcriptionepatet, feculo decimo quarto exa- 
ratus videtur. 

C C L X V. 

Codex partim membranaceus, partim 
chartaceus, olim Mazarinaeus, quo conti- 
nentur ftichera, five profae modulatae ad 
ufum ecclefiae Graecae; illarum quaedam 
Joanni Damafceno tribuuntur. Ibi occur- 
runt notae muficae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C L X V I. 

Codex bombycinus, ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiam iIIatus,quocontinentur 
hymni & preces in officio Graecorum eccle- 
fiaftico recitari folitae. 

Is codex decimoquarto (aeculo exaratus 
. videtur. 

C C L X V I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam iHatus, quo 
continentur hymni & preces modulate, in 
officio Graecorum ecdefiaftico ufurpari fo- 

JHcC. 

Is codex feculo decimo quarto exaratus 
videtur. " " 

CCLXVIIL 

Codex bombycinus , Conftantinopoli 
nuper m Bibiiothecam regiam iHatus. Ibi 
continentur hymni & preces modulate, in 
folite racorum ecde "aftico ufurpari 

videtur 3 ^ ^ 0 "' 0 decimo < I uarto ^atus 
CCLXIX. 

Codex chartaceus, longus & anguftus, 
ohm Mazannaeus. Ibi continentur : 
i ° Canones i&imjxmu), ut & precese ANUSCRIPTI. 

libris Graecorum liturgicis. IHarum quibuf- 
dam praefixa nomina auctorum, nempe 
fan&i Bafilii, Symeonis, McoJai,ChryJbJlomi, 
Manajfa Regis , Joannis Damafceni, Pauli 
Monachi, & Ephramu 

2. 0 Alexandri, Eremitae, narratio demi- 
nifterio Angelorum , circa animae exitum e 
corpore. 

3. 0 Sancli Joannis Chryfojlomi oratiode 
judicio & remuneratione. 

4. 0 Ejufdem oratio de jejunio & elee^ 
moiyna. 

5. 0 Symeonis, Magiftri, conciones ad mo- 
rum doclrinam fpeclantes, e fancli Bafilii 
fcriptis excerptae, & divifae in capita decem 
&odo. 

6.° Excerpta e Chryfojlomo, Gerontico, 
aliifque libris afceticis. 

7. 0 Excerpta e fandi Maximi, Con- 
feflbris, tradatu de oratione. 

8.° Anonymi quaedam ad mores & vitam 
afceticam pertinentia. 

9. 0 Anonymi oratio de extremo judicio. 
io.° Anonymi oratio de indignis adfa- 
cram menfam non admittendis. 

Sandi Joannis Chryfojlomi oratio 
de ingluvie & ebrietate. 

12. 0 Excerptae^ny^w"operibus,in 
locos communes divifa. 

13. 0 Elogia fantfi Pauli Apoftoli, e 
Chryfoftomo excerpta, ftudio Theodori 
Magiftri. 

14. 0 Excerpta ex ejufdem Theodori & 
Gregorii Nazianzeni fcriptis, ad dodrinam 
morum pertinentia. 

1 5. 0 Anonymi homilia in Hlud Evangelii: 
Stmilefaclum eft regnum calorum viro Patri- 
familias. 

^ i6.° Anonymiexcerptaethica&afcetica, 
e quibus nonnulla Theodori Studifce nomen 
prae le ferunt. 

1 7. 0 S. Ephrami oratio de egrcflu animse. 

1 8.° Santfi Joannis Chtyfoftomi in Jobum 
nomiliae quatuor. 

1 9. 0 Anonymi commentarius in Jobum. 
Incipit d tS 5i5 «j^c M««J C . 

20. 0 Vita& miraculafancli NicoIai.My- 
rorum Epifcopi. 

r z *:°^ m P hiloc "ius de vita & miraculis 
fanfti Bafilii. 

22. 0 Canones paracletici, quorum pars Digiti zedbyG00gIe GODICES M 

major in laudem beatae Virginis. 

2 j.° Cantica Mofis, Annae, Habacuc, 
Ifaiae, Jonae, &c. 

Is codex fieculo decimo quinto exeunte 
videtur exaratus. 

C C L X X. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur ftichera, five profae mo- 
dulatse ad ufum Ecclefiae Graecae. Stiche- 
rorum autem illorum pars maxima audores . 
habent Tkeodorum Studitam , Joannem Da- 
mafcenum, Sophronium Hierofolymitanum, 
& Jofephum. Ibi praeterea oiccurrunt notae 
muficae. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C L X X I. 

Codex chartaceus, nuper emptus. Ibi 
continetur liber infcriptus opfamtopor. Eft 
autem anonymi commentarius in Cofma 
Melodi canones, & quafdam officii Grae- 
corum ecclefiaftici partes. 

Is codexfaeculo decimo feptimo exaratus 
videtur. 

C C L X X I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur lediones e Veteri Teftamento 
depromptae, ad ufum Ecclefiae Graecae. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

CCLXXIIL 

• Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur : 

i.° Lediones h Veteri Teftamento de- 
promptae, in Ecclefia Graeca recitari folitae. 
Initium defideratur. 

2. 0 Vita fen&ae Mariae ^Egyptiae , quae 
fub nomine Sophronii, Patriarchae Hiero- 
folymitani, circumfertur. Deeft finis. 

Is codex feculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C C L X X I V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i .° Le£tiones e variis VeterisTeftamenti 
iibris depromptae, quae in officio Graecorum 
ecclefiaftico ufurpari folent. Initium defi- 
deratur. 

MSS. Tomus II. A N U S C R I P T L 43 

2, 0 Pantaleonis Diaconi, & magnae ec- 
clefiae Cartophylacis, oratio in Michaelem 
Archangelum. Incipit 6 $ avXw widjHsw 
nuetog. Finis defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C C L X X V. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur lediones e Veteri Tefta- 
mento,.in officio Graecorum ecclefiaftico 
ufurpari folitae. Initium & alia paflim defi- 
derantur. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

C C L X X V I. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus. Ibi con- 
tinentur ledliones ^ Prophetarum Novique 
Teftamenti libris depromptae,ad ufumec- 
clefi«x Graecae. 

. Is codex, initio & fine mutilus, decimo 
quinto faeculo exaratus videtur. 

C C L X X V I L 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur lediones ad ufum Ecclefiae Graecae, 
ex Evangeliis depromptae. Ibi Patriarcharum 
quorumdam Conftantirtopolitanorum men- 
tio fit , Thomae junioris videlicet, qui anno 
652. & Conftantini fecundi fortafle, qui 
anno754.fedem patriarchalem obtinebant. 
De fequentibus ne verbum quidem : unde 
non temere colligas huncce codicem uncia- 
libus litteris fcriptum, ad ea ferme tempora 
referendum efle. Obfervandum eft pneterea 
notas muficas in illo exemplari reperiri. Ini- 
tium & finis defiderantur. 

C C L X X V I I I. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur lediones ex Evangeliis, in 
officio Greecorum ecclefiaftico ufurpari fo- 
litae, & juxta majora anni fefta diftindae, 
Folia quaedam paflim defiderantur. 

Is codex uncialibus litteris majoribus 
exaratiis, inter antiquiflimos numerandus 
videtur, 

C C L X X I X. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur lediones ex Evangeliis, a 
dominica magna ad novam ufque, in officio 
Gracorum ecclefiaftico ufurpari folitae. Ita 
titulus. Finis defideratur. 

F ij Digitized by Google 44 CODICES M 

Is codex uncialibus Jittcris exaratus, ad 
o&avum veJ nonum faeculum referendus 
tkJetur. 

CCLXXX. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Jediones ex Evangelio, in 
officio Graecorum ecclefiaftico recitari fo- 
litae. NonnuIIa variis in locis defiderantur. 

Is codex litteris uncialibus exaratus, ad 
faeculum nonum referendus videtur. 

C C L X X X I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur ledtiones e Novo Teftamento 
depromptae. 

Is codex nono faeculo exaratus videtur. 

C C L X X X I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam iUatus, du- 
plici fcriptura commendabilis; antiquior, & 
cui recentiorfuperinduda eft, litteris uncia- 
Jibus decimo , ut videtur , faeculo exarata , 
Jediones ex Evangeliis depromptas com- 
ple&itur; altera officium Graecorum eccle- 
fiafticum exhibet , eaque ad faeculum deci- 
mum tertium referenda eft. Finis defideratur. 

C C L X X X I I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, du- 
plici fcriptura commendabilis ; antiquior, 
& cui recentior fuperindudta eft, Jitteris 
uncialibus, decimo, ut videtur, faeculo exa- 
rata, le&iones ex Evangeliis depromptas 
compleditur; aJtera officium Grcecorum 
ecclefiafticum exhibet, eaque ad decimum 
tertium faeculum referenda eft. Finis de- 
fideratur. 

C C L X X X I V. 

Codex membranaceus, ex Oriente ia 
Bibliothecam regiam iUatus, quo continen- 
tur EvangeJia quatuor, divifa in fediones, 
quibus indicatur quae iJIarum fingulis diebus 
in officio Graecorum ecclefiaftico recitari 
debeant. 

Is codex undecimo faecuJo exaratus 
videtur. 

C C L X X X V. 

Codexmembranaceus,oIim Colbertinus, 
quocontinentur ledionesexEvangelio, in 
officio Graecorum ecclefiaftico recitari fo- 
Iitae. Initium & finis defiderantur. ■ANUS.CR.IPTl 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

CCLXXXVL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur lediones exEvangelio, in 
officio Graecorum ecclefiaftico recitari fo- 
litae. Sub finenvquaedam defiderantur. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

CCLXXXVII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur lediones ex Evangelio, in 
officio Graecorum ecdefiaftico recitari fo- 
litae. Nonnulla variis in locis defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

CCLXXXVIII. 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno Chrifti 1 669. 
illatus. Ibi continentur lediones ex Evan- 
gelio, in officio Graecomm ecclefiaftico 
ufurpari folitae. Ad jundae funt note muficae. 

Iscodex, fi aliquot folia excipias in locum 
deperditorum mahu recentiori fuppleta, fae- 
culo undecimo videtur exaratus. 

C C L X X X I X. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus , quo 
continentuf Ie£liones ex Evangeliis de- 
promptae, quas Graeci in officio ecclefiaftico 
ufurpare folent. 

Is codex anno Chrifti 1 066. exaratus eft. 

C C X c. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur lediones ex Evangefiis de- 
promptae. Praemittuntur tria folia litteris 
uncialibus exarata , quae fedtionem int^ram 
ex Evangelio Joannis exhibent, cum dua- 
rum aliarum fedionum fragmentis. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C X C I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur leitiones e Novo Teftamento 
depromptae, ad ufum ecclefiae Graecae. 

Iscodex, magna fui parte muti!us,duo- 
decimo faeculo videtur exaratus. 

CCXCIL 

Codex membranaceus, olimMazarinaeus. Digitized by Google C O D I C E S MANUSCR 

Ibi continentur le&ones ex Evangeliis de- 
promptae, ad ufum Ecelefiae Graecae. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C X C I I I. 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
BibJiothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur Evangelia ad ufum Ecclefiae Graecac 
diftributa. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

c C X C I V. IPTL 45 

Bibliothecam regiam ilfettus, quo conti- 
nentur lediones ex Evangeiiis in officio 
Graecorum ecclefiaftico ufurpari foJitae. Ini- 
tium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

c c c Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibiiothecam regiam illatus. Ibi 
continentur le£tiones e Novo Teftamento 
depromptae. Praemittuntur folia quaedam 
chartacea ad officium ecciefiafticum perti- 
nentia. 

Is codex initio mutilus, duodecimo fie- 
culo videtur exaratus. 

C C X C V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur le&iones ex Evangelio, in 
officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari fo- 
litae, una cum notis muficis. Paffim folia 
quaedam defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo videtur 
exaratus. 

C C X C V I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecani regiam iilatus, quo 
continentur lediones e Novo Teftamento 
depromptae. 

Is codex duodecimo faecuio exaratus 
videtur. 

CCXCVII. 

Codex membranaceus, oiim Colbertinus, 
quo continentur ledliones ex Evangfeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitae. Initium , finis & quaedam pafiim 
fbiia defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

CCXCVIII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur ledioijes ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitae. Finis defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo videtur 
exaratus. * 

C C X C I X. 
Codex membranaceus, ex Oriente in Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam iiiatus, quo conti- 
nentur lediones ex Evangeliis, in officio 
Graecorum ecclefiaftico ufurpari folitae. 
Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C C C I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur lediones ex Evangelio, 
in officio Graecbrum ecclefiaftico recitari 
foiitae. 

Is codex manu Georgii Prelbyteri , anno 
Chrifti 1 205. exaratus eft. 

CCCIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur le&iones ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecciefiaftico ufurpari 
folitae. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faecuio decimo tertio exaratus 
videtur. 

c C C I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur ledignes ex Evangeliis, in 
officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari fo~ 
litae. Initium, finis & paffim foiia quaedam 
defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C I V. 

Codex membranaceus,Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam r^iam iiiatus. Ibi 
continentur lediones e Novo Teftamento 
depromptae, in ecclefiis Graecis recitari fo- 
litae. 

Is codex fine mutilus^ decimo tertio 
laeculo videtur exaratus. 

C C C V, 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur lediones b Novo Teftamento 
depromptse. Praemittuntur folia quaedam 
chartacea ad officium Graecorum eccle- 
fiafticum fpedantia. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 

videtur. . 

F nj Digitized by Google 4 6 C O D I C E S M 

c C C V I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur lediones e Novo Teftamento 
depromptae. 

Is codex, initio & fine mutiIus,decimo 
tertio faeculo videtur exaratus. 

CCCVIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur lediones ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
fblitae. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CCCVIIL 

Codex membranaceus, ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiara illatus, quo continentur 
lediones e facris Scripturis depromptae. 
Initium defideratur; finis vero in charta 
manu recentiore fuppletus. 

Is codex faecuio decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C I X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus. 
Ibi continentur ledliones e quatuor Evan- 
geliis, in officio Graecorum ecclefiaftico,a 
feria fecunda poft novam dominicam ad 
diem undecimam menfis Junii, legi folitae. 
Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo d|cimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C X. 

Codex membranaceus, olimCoIbertinus. 
Ibi continentur le&iones ex Evangelio, a 
feria fecunda poft dominicam fecundam 
fan&i Thomae, ad undecimum Evange- 
lium matutinum, in officio Graecorum 
ecclefiaftico ufurpari folitae. Initium&finis 
defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CCCXL 

Codex membranaceus , olim Huralti 
Boiftallerii. Ibi continentur lediones ex 
Evangeliis depromptae, ad ufum ecclefiae 
Graecae. 

Is codex ornatiffimus, & manu elegan- 
tiffima Charitonis cujufdam anno Chrifti 
1336. exaratus eft. 

CCCXIL 
Codex membranaceus, olim Colbertinus, ANUSCHIP T I; 

quo continentur lediones e quatuorEvan- 
geliis, in officio Graecorum ecclefiafticQ 
legi folitae. 

Is codex manu elegantiffima Cofmae Mo- 
nachi , faeculo decimo quarto cxaratus dL 

CCCXIIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur lediones ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C Cf C X I V. 

Codex membranaceus, olim Colberti- 
nus. Ibi continentur ledtionesex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitae. 

Is codex faeculo decimo quano videtur 
exaratus. 

C C C X V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur leiliones ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitae. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C X V I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur lediones ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitae. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. t 

CCCXVIL 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur lediones ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurparr 
folitae. 

Is codex anno Chrifti 1 533«exaratus eft. 
c C C X V I I I. 

Codex membranaceus,oIimCoIbertinus: 
Ibi continentur lediones ex Evangeliis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufuipari 
fblitae. 

Is codex manu Xeontii Hieromonachi 
in infula Cypro, anno Chrifti 1553, exa- 
ratus eft. 

c C C X I X. ■ 

Codex membranaceus , olim Colber- 
tinus. Ibi continentur lediones ex A<5lis Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTL 

Apoftolorum, Epiftolis Pauii, & Epiftolis 
caSolicis,in oflicio Graecoram eccjefiaftico ufurpari foli ix. Ad calcem occurrit meno- 
logii fynaxarhim, a menfe Septembri ad 
Auguflum ufque. 

ls codex undecimo faeculo exaratus 

videtur. 

c C C X X. 

Codex membranaceus. Ibi continentur 
lefliones ex Atfis Apoftolorum & Epiftolis 
Pauli depromptae, eo ordine quo in ecclefiis 
Graecorum legi folent. Sub finem nonnulla 
defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 

videtur. 

c C C X X I. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur lediones ex Apoftplorum 
Adis, Epiftolis Pauli,& Epiftolis catholicis, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitae. Initium defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

LIBRI RITUALES. 

ln-quarto. 
c C C X X I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San£ti Petri liturgia. Adjun£la eft 
interpretatio Latina, & praeter interpreta- 
tionem notae. 

2. 0 Anonymi tra£tatus Latine exaratus, 
cujus titulus eft, ordo miflae. 

3. 0 San£lus Athanafius de Dionyfii , 
Alexandrini Epifcopi,fententia, quod cum 
Ario non fenferit. Conjedae funt ad mar- 
ginem viri cujufdam do£ti iiotulae, ad 
contextus emendationem pertinentes. 

4. 0 San6ti Cafarii, Arelatenfis Epifcopi , 
admonitiones. 

Is codex (aeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C C C X X I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinns. Ibi 
continetur liturgia e fandorum Jacobi & 
Bafilii liturgiis concim?ata. Accedit Latina 
interpretatio, cujus audor ignotus eft. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C X X I V. 
Codex bombycinus , Conftantinopoli 47 

nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i.° Liturgia fan6ti Bajtlii, cujus praeter 
folium unum, caetera deliderantur. 

2. 0 Le6tiones h Novo Teftamento de- 
promptae. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

c C C X X V. 

Codex bombycinus, b Cypro infula in 
Bibliothecam regiam Vanflebii opera anno 
Chrifti 1671. illatus. Ibi continentur: 

i.° Sandi Bafdii liturgia, adjundta ad 
latus Arabica illius interpretatione, cujus 
audtor Melchita quidam. 

2. 0 Sandti Gregprii Nazianzeni liturgia, 
item cum Arabica imerpretatione. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

CCCXXVI. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° Liturgia fandli Joannis Chryfoflomu 

2. 0 Liturgia fandti Bafilii. 

3. 0 Liturgia, five mifTa praefandtifica- 
torum. 

4. 0 Le£liones e Novo Teftamento de- 
promptae. 

Is codex faeculo de t cimo quarto exaratus 
videtur. 

C C C X X V I I. 

Codex chartaceus , olim Baluzianus , quo 
continentur : 

i.° San<5ti Joannis Chryfofiomi liturgia. 
Occurrit inter lineas latina illius interpre- 
tatio. 

2. 0 Sandti Bafilii liturgia. 

3. 0 Pars officii in Ecclefiis Graecorum 
ufurpari foliti. 

Is codexGeorgii Hermonymi,Spartani, 
manu exaratus eft. 

C C C X X V I I I. 

Codexmembranaceus, Conflantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continetur euchologium. 

Is codex, fine mutilus, duodecimo faeculo 
exaratus videtur. 

C C C X X I X. 

Codexmembranaceus, Conftantinopoli Digiti zed byGoOglC 4 8 C O D I C E S M 

nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continetur euchologium. 

Is codex, initio & fine mutilus, faeculo 
duodecimo exaratus videtur. 

C C C X X X. 

Codex membranaceus,Conftantinopo!i 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continetur euchologium. Sequuntur ledtio- 
nes ex Evangeliis depromptae. 

Is codex, initio & fine muti!us,faecuIo 
duodecimo exaratus videtur. 

C C C X X X I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continetur officium ecclefiafticum. Finis de- 
fideratur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C C C X X X I I. 

Codexmembranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continetur officii Graecorum ecclefia- 
flici pars. Initium & finisdefiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

c C C X X X I I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam ilatus, quo 
continetur officium ecclefiafticum. 

Is codex, initio & fine mutilus, decimo 
quarto faeculo exaratus videtur. 

c C C X X X I V. 

Codexchartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus. Ibi con- 
tinetur officium ecclefiafticum. Initium & 
finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

cccxxxv. 

Codex chartaceus, olim Domini du 
Frefne, quo continetur officium in Gra- 
corum ecclefiis recitari folitum. Accedit 
menologium. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 1 

cccxxxvi. 

Codexchartaceus,olimCoIbertinus,quo 
continetur officium Gracorum ecclefiafti- 
cum. Inmum & finis defiderantur 

videt COdeX dedm ° quimo ««« ANUSCRIPTl 

CCCXXXVIL 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
netur ««oAvSiae, five pars officii Graecorum 
ecclefiaftici. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CCCXXXVIII. 

Codex chartaceus,o!im CoIbertinus,quo 
continetur officii Graecorum ecdefiaftici 
pars. Finisdefideratur. 

Is codex feculo decimo ijuinto videtur 
exaratus. 

C C C X X X I X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. Ibi 
continetur officii Graecorum ecclefiaftici 
pars. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

CCCXL 

Codex chartaceus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam Pauli Lucas opera illatus, 
quo continetur pars officii Graecorum ec- 
clefiaftici. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C X L I. 

Codex partim membranaceus , partim 
bombycinus, Conftantinopoli nuper in 
Bibliothecam regiam illatus. Ibi continetur 
officium ecclefiafticum menfibus Martio & 
Aprili recitari folitum. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C X L I I. 

Codex chartaceus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam illatus, quo continentur : 

i.° Officium in ecclefia Graeca menfe 
Martio recitari folitum. Occurrit praeterea 
Aprilis pars. 

2. 0 Vita fandae Mariae ^Egyptiae, au- 
dore Sophronio, Patriarcha Hierofolymi- 
tano. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C X L I I I. 

Codex chartaceus, olim Philiberti de la 
Mare. Ibi continentur : 

i .° Officium feptimanae fandlae, & fefto- 
nim dominicorum. 

2. 0 Cojina Digiti zed byGoOglC CODICES M 

2.°(7<j/^MeIodi, & Joannis Damafceni 
hymni. Accedit commentarius. 

3 .0 Sententiae quaedam illuftriores, verfibus 
iambicis expreflae. 

4..° Severiani, Gabalorum Epifcopi, frag- 
mentum quo explicatur illud Genefeos: 
Fecitque Deus duo luminaria magna. 

j.° Anonymi fragmentum, ubi de eo- 
dem argumento difleritur. 

6.° Fragmentum ubi inquiritur, quo affi- 
nitatisgradu.Maria Cleopae beatam Virgi- 
ncm attingebat \ 

y.° Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in Praefentationem. 

8.° Hymnus nodurnus, cujus audtor 
dicitur Leo Sapiens, Imperator. 

9. 0 Anonymi de tuenda valetudine prae- 
cepta, verfibus iambicis. 

10. ° Fragmentum e fantfo Epiphanio, 
de praecipuis Dei in homines beneficiis. 

1 1 . ° Xantopuli verfus iambici de duode- 
cim feftis Dominicis. 

12. 0 Ventorum nomina. 

13. 0 Quaedam de Spiritus San£ti pro- 
ceffione, adversus Latinos. 

14.. 0 Verfus quidam. Cleanthes &Phi/i- 
Jlion au£tores dicuntur. 

15. 0 Nomina menfium apud Hebraeos 
& Macedonas receptorum. 

1 6.° Quaedam de hymnis in officio Grae- 
corum ecclefiaftico ufurpari folitis. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C X L I V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur aidv^ov, five florilegium, 
officia Ecclefiae Graecae a menle Martio ad 
Auguftum ufque comple£tens. IHud autem 
florilegium ab edito difcrepat, quod eft bre- 
viarium majorum menaeorum , quae in tot 
volumina, quot funt menfes, tribui confue- 
verunt. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C X L V. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continetur officium in Ecclefia Grae- 
corum menfe Junio recitari folitum. Acce- 
dit canon paracleticus, five cantica varia in 
honorem beatae Virginis. 

MSS. Tomm II NUSCRIPTL 4 p 

Is codex faeculo decimo quinto videtur 
cxaratus. 

C C C X L V I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continetur officium in Ecclefia Graeca 
menfe Novembri recitari folitum. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

CCCXLVIL 

Codex partim chartaceus, partim mem- 
branaceus, Conftantinopoli nuper in Bi- 
bliothecam regiam illatus. Ibi continentur 
preces variae in ecclefia Graeca recitari folitae. 

Hujufce codicis j)ars prior manu recen- 
tiori, al tera undecimo faeculo videtur exarata. 

CCCXLVIIL 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur preces variae in officio Grae- 
corum ecclefiaftico recitari folitae. Eaedem 
funt omnino cum illis quae Venetiis lucem 
afpexerunt anno Chrifti 1 537. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C X L I X. 

Codex chartaceus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam illatus. Ibi continetur liber 
precum ad ufum Ecclefiae Graecae. Initium 
& finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C C L. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continetur horologium, five liber Grae- 
corum ecclefiafticus, illius in multis fimilis 
qui apud nos diurnale appellatur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C L I. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus. Ibi con- 
tinentur : 

1. ° Dionyjn Monachi, liber infcriptus 
organum fapientiae fpirituaIis,quohymno- 
rum dignitas& praeftantia compluribus tefti- 
moniis ex ecclefiafticis Scriptoribus, Bafilio 
nempe, Gregorio Nazianzeno, Joanne 
Chryfoftomo, Ifaaco, Ninives Epifcopo, 
Simcone, fan£ti Mamantis in Xylocero 
Abbate, & Metrophane, petitis aftruitur. 

2 . ° Thecara Monachi , horologium , ubi 
de hymnis, precibus & tropariis in officio 
Graecorum ecclefiaftico ufurpatis, mult6 Digitized by 5 o CODICES M 

ufaetius quam in Dionyfii organo, difleritur. 

3. 0 Theoduli, Monachi, tratfatus, quo 
de hymnorum origine, & fumma ab illis 
qui adeos cantandos accedgnt, adhibenda 
cura, yt animum ab omni labe purum fer- 
vent, difputatur. 

Is codex manu Athanafii Hieromonachi 
anno Chrifti 1397. exaratus eft. 

C C C L I I. 

Codex bombycinus, ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiam Pauli Lucas opera illatus, 
quo continentur cantica & hymni in officio 
Graecorum ecclefiaftico ufiirpari (blita. Paf- 
fim in marginibus litterce Arabicae. 

Is codex duodecimo laeculo exaratus 
videtur. 

C C C L I I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus. Ibi continentur 
preces & eantica in officio Graecorum ec- 
clefiaftico ufurpari folita, una cum notis 
muficis. Quaedam fub finem defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C C C L I V. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continenturcanticain beatam Virginem, 
ad ufum Ecclefiae Graecae. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

C C C L V. 

Codex membranaceus, quo continentur 
hymni & cantica totius anni decurfu in 
Ecclefia Graeca ufurpari folita, una cum 
notis muficis. Folia nonnulla loco fuo mota. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C L V I. 

Codex membranaceus , ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiam illatus. Ibi continentur 
hymni inEcclefiisGraecorum cantarifoliti, 
a j P rima0(2obri ^ ad Julii ufque finem. 
Adjunaae funt notae muficae. Initium & 
nnis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
Videtur. 

CCCLVII. 

Codex bombycinus, quo continentur 
canones varii in officio Gracorum eccle- 
iiaftico cantari foliti. Initium & finis defide- 
rantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. ANUSCRIPJI. 

C C C L V I I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothccam regiam iHatus. Ibi 
continentur hymni in Eccfefia Graeca can- 
tari foliti. Initium & finis defiderantur. 

Is codex iaeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C L I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Georgti Pardi, Metropolitae 
Corinthi, commentarius nondum editus, 
in canones Dominicos, feftbrumque totius 
anni, & in triodia magnae hebdomadis ac 
feftorum Deiparae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C C L X. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur : 

1 .° Hymni quidam ecdefiaftici , una cum 
notis mufids. 

2. 0 Grammatica. Titulus & nomen au- 
doris defiderantur. 

3. 0 Manuelis Mofchopuli fchedographia, 
five de partibus orationis. 

4. 0 Anonymi tradatus a^o^Ai^ infcri- 
ptus, ubi de mufica Graecorum ecclefiaftica. 
Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto videtur 
exaratus. 

C C C L X I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quocontinetur o£loechus, five Graecorum 
liber ecclefiafticus, comp!e£lens o(Jlo tonos 
a fando Joanne Damafceno compofitos. 
Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

CCCLXIL 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis. Ibi 
continentur : 

1 .° Thecara hymni & preces ftatis tem- 
poribus in officio Graecorum ecclefiaftico 
recitari foliti. 

2. 0 Thalajfu, Abbatis monafterii cujuf- 
dam in Lybia, lententiarum centuriae 
quatuor. 

3. 0 Joannis Carpathii, capita afcetica 
I! 7- 

4. 0 Ejufdem capita confolatoria 96. ad 
Monachos in India degentes. Digitized by Google CODICES M 

j ° Nili de oratione capita centum quin- 
quaginta feptem. 

6.° Florilegium, cujus au£tor dicitur 
He/ias, Prelbyter & Defenfor. Ibiderebus 
ad mores informandcfc idoneis; opus Graece 
ineditum. 

j.° Diadochi, Photices Epifcopi,capita 
afcetica ioo. Graece incdita. 

8.° Marci $ Abbatis, de lege fpirituali 
capita 4.00. 

9. 0 Symeonis novi theologi , Praefe£ti 
fan&i Mamantis in Xylocero, capita pra- 
dica&theologica. 

io.° Evagrii, Monachi Scetenfis, capita 
afcetica. 

Sanfti Maximi, ConfefToris, de 
charitate capita afcetica. 

1 2. 0 Epifteti enchiridion , & illud quidem 
nonnullis in locis interpolatum. 

1 3 • Nicetce, Monachi & Prefbyteri , co- 
gnomine Stethati, capita afcetica in tres 
centurias divifa : opus ineditum. Incipit 

c \ 

0 0X0710$. 

1 4. 0 Sytneonis, fan£li Mamantis Praefe&i , 
capita afcetica. 

15. 0 Marcus, Ercmita, de pcenitentia 
cundis necefTaria. 

16. 0 Ejufdem ad Nicolaum quemdam 
epiftoIa,ubi praeceptionesmultaead morum 
dodrinam pertinentes. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C C L X I I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuperin Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur hymni in Ecclefia Graeca can- 
tari foliti. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto cxaratus 
videtur. 

C C C L X I V. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, quo 
continentur : 

1 • Hymni quidam, quorum auflores 
dicuntur Dionyjius Monachus, lfidorus, 
Joannes Philofophus, Metrophanes Mona- 
chus, & Gerajtrnus Monachus. 

2. 0 Anonymi oratio de hymnorum & 
canticorum utilitate. 

3 0 Joannis, Ant iocheni Pat riarchae , tra- 
ctatus de facris myfteriis, e variis Scripto- 
rum ecclefiafticorum locis concinnatus. Ibi 
MSS. Tomus II. A N USCRI P T L 51 

occurrit Macarii Magnetis, audoris hade- 
nus inediti fragmentum iat longum. 

4. 0 Idem de peffimo qui inyaluit ufu 
monafteria laicis tradendi. 

y° Sandi Joannis Damafceni tradatus 
de facris myfteriis. Hunc a fe defcriptum 
teftatur librarius, ex antiquiflimo codice 
quem Joannes Damafcenus propria manu 
exaraverat. 

6 0 Joannis Antiocheni de quadragefimse 
jejunio tradatus, e variis Patrum fcriptis 
colledus. 

7«° Anonymi fragmentum, ubi de 
Melchifedecitarum , Theodotianorum & 
Atthinganorum dogmatibus. 

8.° Ordo fervari folitus erga Saracenos 
qui Chriftianam fidem ample&untur. 

9. 0 Theodori Studitae ad Naucratium 
epiftola. 

io.° Anonymi epiftola dogmatica, qua 
quaeftionibus fibi propofitis refpondet. 

u.° Anonymus de ecclefiae unione, 
imperantibus Romano & Conftantino, 

fadla. 

1 2. 0 Anonymus de azymis. 

1 3. 0 Nicolai, Patriarchae Conftantinopo- 
litani , refponfa ad interrogationes Mona- 
chorum Montis fandi. 

14. 0 Joannis Nejleutce, Patriarchae Con- 
ftantinopolitani, methodus confitendi pec- 
cata & pcenitentiae injungendae. 

1 5. 0 Excerpta e Clementis conftitutio- 
nibus. 

16. 0 Interrogationes & refponfa, ubi 
de providentia. Defideratur initium. 

1 7. 0 Gregorii Nazianzeni dubiorum quo- 
rumdam folutiones per interrogata & ref- 
ponfa. 

18. 0 Expofitio fidei quam Gregorius 
Thaumaturgus fan£lo Joanni Evangelifta 
acceptam referebat. 

19. 0 Anajlafti Sinaltae quaeftiones ali- 
quot. 

20. 0 Anonymus de Pafchatis inveniendi 
ratione. 

2 1 .° Eclogae e variis Gregorii Palamae 
capitibus. 

22. 0 Gregorii Cyprii liber adversus 
Beccum, Patriarcham Conftantinopolita- 
num , quem in Latinorum caftra tranfivifle 
criminatur. 

23. 0 Anonymus de cyclo folari, & 

G ij Digitized by Google 52 CODICES M 

quomodo Pafcha, aliiquedies fefti inveniri 
poffint. 

24. 0 Libanii Sophiftae, & fan&i Baflii 
epiftolae mutuae. 

2 5. 0 Anonymi tra&atus adversus Graecos 
de proceffione Spiritus Sandi. Initium & 
finis defiderantur. 

Is codex decimo quarto faeculo videtur 
exaratus. 

C C C L X V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° Cantus ecclefiaftici, feu profae mo- 
dulatae, cum gloffis inter lineas, & com- 
mentariis inter fingula troparia. 

2. 0 Canones, diodia, triodia & tetrao- 
dia, quorum audores Marcus Monachus, 
Cofmas Monachus, Joannes Monachus, & 
Joatmes Damafcenus. 

3. 0 Sandti Baf/ii oratio in Domini 
nativitatem. 

4. 0 /Efopi fabulae, ordine alphabetico 
dilpofitae. 

5. 0 Theodori Prodromi iambi in domi- 
nicas feftivitates. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C C C L X V I. 

Codex chartaceus , olim Mazarinaeus. 
Ibi continentur preces & cantica, in officio 
Graecorum ecdefiaftico , menfibus Martio 
& Aprili ufurpari folita. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C L X V I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinjeus. 
Ibi continentur preces & cantica, in officio 
Graecorum ecclefiaftico, odo primis anni 
menfibus ufurpari folita. 

Is codexfaeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

CCCLXVIII. 

Codex chartaceus , olim Mazarinaeus. 
IiH continentur preces & cantica, in officio 
Oraecorum ecclefiaftico menfe Julio ufur- 
pari folita. 

videtw^ feCU, ° deC,m ° qUint ° 

CCCLXIX. 

Codex chartaceus, olim Domini du 
frelne, quo continentur: ANUSCRIPTL 

1 .° Nicolai Malaxi, Protopapae Nauplii, 
triodia quae quindecim primis diebus menfis 
Augufti in honorem fanxSae Virginis reci- 
tari folent. Praemittuntur verfus iambici ad 
Antonium Calliergem. 

2. 0 Ejufdem Pcntecoftaria feftorum do* 
minicorum, ut & Deiparae, San&orumque. 

3. 0 Ejufdem alia Pentecoftaria, quae certis 
quibufdam diebus feftis cantantur. 

4. 0 Ejufdem canon lamentatorius in 
Juftuofiffimum ab urbe Nauplio difcefllim. 

Is codex faeculo decimo fexto videtur 
cxaratus. 

C C C L X X. 

Codex membranaceus , olim Mazarinaeus. 
Ibi continetur theotocarium , five liber Dci- 
parae,hymnos&canones qui apud Graecos 
in completoriis canuntur, compledens. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C C C L X X I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Acacii Monachi commen- 
tarius perpetuus in magnum canonem 
Andreae qui Hierofolymitanus appellatur. 

Is codex faeculo decimo fexto videtur 
exaratus. 

C C C L X X I I. 

Codex majore fui parte membranaceus, 
olim CoIbertinus,quo continentur ledio- 
nes e Veteris Teftamenti libris, ad ufum 
Ecclefiae Graecae, depromptae. 

Hujufce codicis pars membranacea fae- 
culo undecimo , pars chartacea decimo 
quinto videtur exarata. 

C C C L X X I I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur ledliones e Novo Teftamento 
depromptae,ad ufum Ecclefiae Graecse. 

Is codex, initio & fine mutilus, faeculo 
decimo tertio exaratus videtur. 

C C C L X X I V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur lediones e Novo Teftamento 
depromptae. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
videtur. 

CCCLXX V. 
Codex membranaceus, olim Thtianceus, Digitized by Google CODICES MA 

pofteaCoIbertinus. Ibi contincntur ic£tio- 
nes ex Evangeliis & A&is Apoftolorum, 
in officio Graecorum ecclefiaftico ufurpari 
folitse. 

Is codex , manu Heliae Pre(byteri & 
Monachi, anno Chrifti 1022. exaratuseft. 

CCCLXXVI. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

1 .° Lediones ex Evangeliis, A£lis Apo- 
ftolorum, & EpiftoIis,ad ofticiumGraeco- 
rum ecclefiafticum accommodatae. 

2. 0 Quatuor Evangelia. Praefixi Eufebii 
canones & illius ad Carpianum epiftola. 
Singulis praetcrea Evangeliis praefixus capi- 
tum index. Ad finem vero rejedta feftorum 
indiculus & tabula cyclorum. 

3, 0 Synaxarium Evangeliorum charta 
bombycina fcriptum. 

4. 0 Menologium totius anni. 

5. 0 Synopfis quae praeter ceiebriores 
qualdam epochas, Imperatorum a Conftan- 
tino magno ad Manueiem ufque Porphy- 
rogenetam cataiogum exhibet. 

Ex illo autem iatercuio non immerito 
concludas noftrum hunc codicem fsecuio 
duodecimo exaratum efle. 

CCCLXXVII. 

Codex membranaceus,oIim Mazarinaeus. 
Ibi continentur lediones cx Evangeliis de- 
fumptae, & in officio Graecorum eccie- 
fiaftico ufurpari folitae. 

Is codex, cui deleta priore fcriptura, 
altera fuperinduila eft, fub finem faeculi 
decimi tertii exaratus videtur. 

CCCLXXVIH. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur Evangelia in Graecorum 
ecclefiis legi folita. Adjundta eft expofitio, 
homiliarum ad inftar confcripta. Uhus au- 
dor ignoratur.Sub finem defiderantur non- 
nulla. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

C C C L X X I X. 

Codex membranaceus,olim Colbertinus, 
quo contineturEvangeIiftarium,five fe£lio- 
nes Evangeliorum , in officio Graecorum 
ecclefiaftico iegi folitx. 

Is codex duodccimo faeculo vidctur exa- 
ratus. NUSCRIPTL 53 

C C C L X X X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continetur Evangeliftarium, fiveEvan- 
geliorum fediones in officio Graecorum 
ecclefiaftico legi folitae. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

CCCLXXXI. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continetur Evangeiiftarium, fiveEvan- 
geliorum fediones in officio Graecorum 
ecclefiaftico recitari folitae. 

Is codex manu Michaelis Mauricii, anno 
Chrifti 1 550. Iconii exaratus eft. 

CCCLXXXII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur Ie£liones ex A£lis Apofto- 
lorum , Epiftolis Pauli, & Epiftolis catholicis, 
ad EccIefiaeGraecae ufum depromptae. Sub 
finem nonnulla defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CCCLXXXIII. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus,* 
quo continentur ledtiones ex A6lis Apofto- 
lorum, Epiftolis Pauli, Epiftolis catholicis 
& Apocalypfi, in ecclefiis Graecorum reci- 
tari folitae. 

Is codex faeculo dccimo quinto exaratus 
videtur. 

CCCLXXXIV. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continetur typicon , five regula mona- 
fterii Deiparae, juflu Irenes Auguftae, quae 
ipfum a fundamentis extruxerat, editum. 
Initio ut & fub finem nonnulla defideran- 
tur. Praefixus index titulorum totius operis, 
& ipfe mutilus. Ad calcem confpicitur 
Irenes ipfius fubfcriptio longioribus litteris, 
& quae femineam manum referunt. Rubri 
praeterea funt chara£teres, quod fcribendi 
genus apud imperatores illorumque uxores 
in more pofitum erat; unde non immerito 
fortafle concludas noftrum hoc exemplar 
efle ex illis unum quae Irene curante, 
capite 77. defcripta memorantur. Saeculo 
igitur duodecimo exaratum fuerit oportet. 
Irene enim Alexio Comneno nupfit, qui 
anno Chrifti 1 1 18. obiifle fertur. 

CCCLXXXV. 

Codcx bombycinus, olim Mazarinaeus. 

G iij Digitized by Google 54 C O D I C E S M 

Ibi continetur fandi Sabae typicon, five 
ordo divini officii in monafterio fan£ti Sabae 
fervari fo!itus.Obfervatumreperias in titulo, 
eofdem ritus a caeteris omnibus Hierofoly- 
mitanae urbis ccenobiis ufurpari. Praefixus 
index. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CCCLXXXVL 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continetur typicon fandi Sabae,five ordo 
divini officii recitandi, cum in hocce mo- 
nafterio, tum in caeteris omnibus Hierofo- 
lymorum ccenobiis fervatus. 

Is codex in monafterio fandae Anaftafiae, 
Qdy/b&iwXvTejw; didtae, quondam affervatus, 
faeculo decimo quarto exaratus videtur. 

CCCLXXXVII. 

Codex bombycinus, olim Mazarinaeus, 
quo continetur typicon fan£li Sabae, five 
ordo recitandi divini officii, totius anni 
decurfu, in monafterio fandli Sabae fervari 
folitus. 

Is codex feculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

* CCCLXXXVIII. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continentur: 

i.° Typicon monafterii fan&i Sabae. 

2. 0 Marci Hieromonachi dubiorum 
quorumdam, vei faltem difficiliorum hu- 
/ufce typici locorum explicatio. 

Is codex anno Chrifti 1 578. exaratus eft. 

CCCLXXXIX. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continetur Joannis Palaeologi, Imperatoris 
Conftantinopolitani,typicum,quo leges in 
officio divino celebrando fervandae tra- 
duntur , ut & alia nonnulla ad difciplinam 
monafticam pertinentia. Opus ineditum, 
cujus unum aiit alterum folium defidera- 
tur. Joannes vero Palaeologus concilio Flo- 
rentino interfuit. 

Is codex, ex alio exemplari quod in 
illuftriffimi Valachiae principis Bibliotheca 
allervatur, defcriptus eft. 

LIBRI RITUALES. 

In-oEtavo. 

c C C X c. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : ANUS CRIPTL 

1 .° Fragmentum ubi de facra liturgia. 

2. 0 Preces quaedam. 

3. 0 Anonymusde riatura animalium. 

4. 0 Monachi cujufdam verfus politici 
de ftatu animae ufque ad refurredlionem. 

5. 0 Excerpta e fandoy^/z^Damafceno. 

6.° Vita fandi Alexii. 

7. 0 Narratio de ApoIIonio Tyrio, e Latina 
lingua in Graecam converfa. Nonnulla fub 
finem defiderantur. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

C C C X C I. 

Codex membranaceus,oIimMazarinaeus. 
Ibi continentur: 

i.° Sandi Joannis Chtyfojlomi liturgia, 
fed illa muko brevior quam in euchologio. 
Praemittitur illius imago imperite delineata. 

2. 0 San6li Bajilii liturgia brevior etiam 
quam in editis. 

3» 0 MifTa praefandlificatorum, diveria 
quoque ab illa quae in Goari euchologio 
publicam lucem afpexit. 

Is codex laecuio undecimo exaratus 
videtur. 

C C C X C I I. 

Codex membranaceus,o!im Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° San£li Joannis Chryfoftomi liturgia. 

2. 0 Sandi Bafdii liturgia. 

3. 0 Euchologium Graecorum, in non- 
nullis ab illo diverfum quod Goari ftudio 
publicam lucem afpexit. 

Is codex duodecimo faeculo videturexa- 
ratus. 

C C C X C I I I. 

Codex chartaceus, ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiam illatus. Ibi continentur: 

i.° Chryfoflomi liturgia. 

2. 0 Praefandificatorum liturgia. Illiu^ 
audor dicitur Gregorius Papa. 

I .° Apoftolo-evangelia quae apud Graeco?, 
hebdomadis decurfu legi folent. 

4. 0 Preces variae in officio Graecorum 
ecclefiaftico ufurpari folitae. 

5. 0 Nomocanon, five canones Apofto- 
Iorum,& (ynodorum feptem cecumenica- 
rum, ubi de Epifcopis, Sacerdotibus & 
Monachis. Digiti zed byGoOglC CODICES M A 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

c C C X C I V. 

Codexchartaceus,ConftantinopoIi nuper 
in BiWiothecam regiam illatus. Ibi conti- 
netur officium ccclefiafticum pro menfibus 
Septembri , Odobri , Novembri, Decembri, 
Januario, Februario,Martio, Aprili, Maio, 
Junio, JuIio&Augufto. 

Is codex manu recentiori exaratus eft. 

c C C X C V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Orationes tum recitandae, cum in 
morbum & aliquam calamitatem quis in- 
currit. 

2. 0 Mulieris impudicae & deteftandae, 
nomine Gyllus, hiftoria. 

3 .° Anonymi de rebus theologicis quae- 
ftiones lingua Gneco-barbara fcriptae, & 
illae nullius pretii. Initium & finis defide- 
rantur. 

4. 0 Aliae id genus quaeftiones non miniis 
ineptae. 

5. 0 Dialogus Romani & Franci, de rebus 
ad theologiam lpe6lantibus. Initium defi- 
deratur. 

6.° Explicatio Symboli Nicaeni. Initium 
& nomen au&oris defiderantur. 

7. 0 Orationis fan&i Gregorii Nyfleni, 
de Trinitate fragmentum. 

8.° Anonymus de terrae motibus, de 
intervallo quod coelum inter & terram 
flatuendum eft, de antipodis, de fulguribus 
& tonitru. 

9 0 Preces pro apibus,pro vineis, & in 
morbis recitandae. 

io.° Anonymus de ccelis, de ftellis, de 
montibus, de mari & de elementis. 

n.° Apocalypfis quae Beatae N Virginis 
nomen prae fe-fert. 

1 2. 0 Dei cum Archangelo Gabriele dia- 
logus, ubi de Incarnationis myfterio. 

1 3. 0 Miraculi a fan&o Theodoro mar- 
tyre patrati hiftoria. 

14. 0 Chrijlophori, Alexandrini Patriarchae, 
oratio,.cui vita humana fimilis fit. Opus 
a dartffimo Fabricio editum. 

1 j.° Narratio miraculi a fan£to Mena 
martyre patrati. NUSCRIPTl. 5S 16. 0 Sandi Ephrami oratio de judicio 
& refiHTedtione. 

17. 0 Quaefita & refponfa quaedam de 
rebus theologicis. Audloris nomen defide- 
ratur. 

18. 0 Anonymidecurfufolisquaeftiones. 

19. 0 Neophyti Prefbyteri, oratio, feria 
quinta in ccena Domini dida. Ibi de fiicer- 
dotio Chrifti, de azymo, de ccena,& de 
Theodofio Judaeo. 

20. 0 Sandi Joarmis ChryfoJIomi oratio de 
Adamo, e paradifb terreftri expulfo. 

2 1 .° Anonymi de variis Latinorum erro- 
ribus tra&atus. 

22. 0 Anonymiquaeftionesvariae, ineptae 
omnino, & nullo in pretio habendae. 

23. 0 S. Epiphanii oratio in Deiparam. 

24. 0 Pcenae in mulieres quae pariim 
pudice fe geflerunt, conftitutae. 

Is codex faeailo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C C C X C V L 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur: 

1 • MenoIogium,Ie£liones, preces, hymni, 
aliaque in officiis Graecorum ecclefiafticis 
ufurpari folita. 

2. 0 Excerptae e Manandri comcediis 
infigniores quaedam lententiae, ordine alpha : 
betico difpofitae. 

3. 0 San<5ti Joannis Chryfofiomi oratio ca- » 
techetica in facnim Pafcha. 

4. 0 Excerpta e variis Simeonis Meta- 
phraftae operibus. 

y° Joannis Damafceni fidei expofitio. 

6.° Michaelis Pfelli fidei fundamenta ad 
Michaelem Ducam. 

7. 0 Joatmis Carpathii confolatio ad Mo- 
nachos qui in India degunt, divifa in capita 
centum. 

8.° Excerpta e Prophetarum libris. 

9 0 Canticum canticorum. 

io.° Liber Jobi. 

1 1 0 Sapientia Jefu, filii Sirac. 

12° Apophthegmata varia, quorum 
nullum eft quod non legatur in Diogenis 
Laertii, & Plutarchi fcriptis. 

1 3. 0 r^W^Prodromi verfus in hexae* 
meron. Digiti zed byGoOglC s 6 CODICES M 

14. 0 Excerpta e Philofophis, qu&us 
declaratur quid fit Tiile*, $ ipmieMt, Tixw, 
x) im&fMh Item de animae facukatibus. 

1 5. 0 Quaedam de mente & anima. 

16 0 Difputatio qua oftenditur Alexan- 
dri res praeclare geftas ad Ariftotelem prce- 
cipu£ referri debere. 

17. 0 Anonymi chronographiabrevisab 
Adamo ad Chriftum ufque dedu6ta,& ad 
Veteris Teftamenti hiftoriam potiffimum 
accommodata. Ibi praeterea occurrit regum 
Perfiae a Cyro ad Darium, & regum -^Egypti 
ad Cleopatram feries. 

18. 0 Herophili Medici opufculum de 
alimentis quae fingulis menfibus fumenda, 
aut vitanda funt. 

19. 0 Dioclis Caryflii de confervanda 
valetudine epiftola ad Antigonum regem. 

20. 0 Prognofticorum Hippocratis proce- 
mium. 

2 1 .° Quinti Smyrnaei verfus de duodecim 
Herculis laboribus. 

22. 0 Quaedam Apollinis oracula de 
Chrifto. 

23 .° Simeonis Metaphraftae carmen poli- 
ticum, ubi de rebus ad pietatem fpedtantibus. 

24° Excerpta h variis fandti Joannis 
Climaci operibus. 

25. 0 San&i Maximi capita. 

26. 0 Andrea Cretenfis carmen in fe- 
cundum Chrifti Domini adventum. 

27. 0 San<5li /W/,ApoftoIorumprincipis, 
Epiftolae catholicae. 

28. 0 Florilegium e variis fan&iGregorii 
theologi orationibus. 

29.0 Agapeti Diaconi capita admoni- 
tionum ad juftinianum Imperatorem. 

30. 0 Sandli Joannis Damafceni oratio 
in Annuntiationem. 

SandiZ)/^/^AreopagitaeepiftoIa 
ad Joannem Apoftolum. * 

3 2. 0 Leonis Imperatoris, cognomine 
Sapientis, de virtutibus capita centum nona- 
ginta,ad monafticam difciplinamfpedantia. 
Opus ineditum. * 

33. 0 Theodori Prodromi ad Imperato- 
rem epiftolae tres,ha£lenus ineditae. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

CCCXCVIL 
Codex membranaceus,oIimColbertinus # ANUSCRIPTL 

quo continentur canones & troparia in 
officio Graecorum ecciefiaftico cani folita, 
una cum notis muficis. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C C C X C V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur canones & preces in officio 
Graecorum ecclefiaitico ufurpari folitae. Ini- 
tium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CCCXCIX. 

Codex membranaceus, Thuanaeus pri- 
miim , poftea Colbertinus. Ibi continentur 
preces&hymni in officio Graecorum eccle- 
fiaftico ufurpari foliti. 

Is codex iaeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C D. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur: 

1 .° Canones quidam in officio Graeco- 
rum ecclefiaftico cani foliti. 

2. 0 Lamentatio Deiparae ad crucem 
ftantis, au<3ore Nicolao, Patriarcha Conftan- 
tinopolitano. 

3. 0 Anonymi verfus iambici in Chrifti 
fepulturam. 

4.. 0 Anonymi verfus alii iambici, ubi 
de eodem argumento differitur. 

J.° Canon fupplicatorius in Chriftum t 
Deiparam & Sandos. 

6.° Infcriptiones quaeSandorum Patrum 
libris praemitti debent. 

7. 0 TheodoriVioixomi verfus idtabici in 
hexaemeron. 

8.° Philofophorum & veterum Poeta- 
rum dida quaedam de Chrifto venturo. 

9. 0 Joannes Damafcenus de fan&a Tri- 
nitate. 

io.° Anonymus ad populum Chriftia- 
num de nonnullis do&rinae capitibus. 

1 1 0 Canones paracletici in Deiparam. 

12. 0 Typici epitome. 

1 3. 0 Anonymi lexicon verfibus politicis. 

1 4.. 0 Manuelis Heloboli Rhetoris , verfus 
iambici in Michaelem & Andronicum Pa- 
laeologos. 

Theodori Prodromi verfus politici 
ad Joannem Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

ad Joannem Porphyrogenitum , adversiis 
Perfas proficifcentem. 

i6.° Excerpta £ libris Prophetarum. 

iy.° Anonymi epiftolae confolatoriae. 

1 8.° Verfus e fandto Gregorio Nazian- 
zeno, ad mores informandos felecti. 

19. 0 Epiftolarum formulae quaedam. 

20. 0 Vocum quarumdam difficiliorum 
quae in hymnis nonnullis occurrunt, expli- 
catio. 

2i.° Canon in Chrifti nativitatem. 
22. 0 Canon in fandum Nicolaum. 
23. 0 Pafchalion. 

24.. 0 Fidei profeffio quam exhibuit Leo 
cum Epifcopus ordinatus eft. 

25. 0 Prologus Alexiados, five hiftoriae 
ab Anna Comneno confcriptae. 
Is codex anno Chrifti 1 34.4.. exaratus eft. 

C D I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Canones & Ie£tiones in fefto fandli 
Georgii Martyris, recitari folitae. Initium 
defideratur. 

2. 0 Sandti Georgii martyrium, au6lore 
Simeone Metaphrafte. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C D I I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continetur typicum, five ordo divini 
officii in Ecclefia Graeca recitandi. 

Is codex faecuio decimo quinto exaratus 
videtur. 

C D I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur preces nonnullae. 

Is codex faeculo dccimo fexto exaratus 
yidetur. 

C D I V. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus. 
Ibi continentur canones & troparia in 
officio Graecorum ecclefiaftico cani folita. 
Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C D V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur canones & troparia in 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTL 57 

officio Graecorum eccJefiaftico cani foIita # 
una cum notis muficis. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C D V I. 

Codex membranaceus, quo continetur 
horologium parvum, cui praefixus index. 
Ad calcem vero occurrit Pafchalion. 

Is codex manu Joannis Rofi, Cretenfis, 
anno Chrifti 14.78. exaratuseft. 

C D V I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibr 
continentur Nicephori Callijli fynaxaria in 
praecipua triodii fefta, quibus uniufcujufque 
fefti indicatur origo. Opus ineditum, & 
in eo a veterum fynaxariis imprimis diverr 
fum, quod ibi varios Graecorum recentio- 
rum errores deprehendas. 

Is codex anno Chrifti 1 37 1 . non magno 
ab audoris ipfius morte intervallo, exara- 
tus eft. 

C D V I I I. 

Rotulus membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continetur fandi Bajilii liturgia. 

Is codex anno Chrifti 141 9. exaratus eft. 

C D I X. 

Rotulus membranaceus, olim Colber- 
tinus, quo continetur fandi Joannis Chry* 
fojlomi liturgia. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C D X. 

Rotulus membranaceus. Ibi continetur 
liturgia. Initium & nomen au&oris defide- 
rantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C D X I. 

Rotulus membranaceus. Ibi continetur 
liturgia. Initium & nomen audoris defide- 
rantur. 

Is codex faeculo duodecimo videtur 
exaratus. 

C D X I I. 

Rotulus membranaceus,quo continentur 
ritus& preces in conferendis facris ordinibus 
apud Graecos ufurpari fbliti. 

Is codex duodccimo faeculo cxaratus 
videtur. 

H Digitized by Google j8 C O D I C E S M 

C ONCILI A. 

In-folio. 
C D X I I I. 

Codex chartaceus, olim Boiftallerianus, 
quo continentur a#a fynodi Nicaenae, feu 
concilii Nicaeni, inter generalia primi, 
hiftoria, au&ore Gelafio Cyziceno. 

Is codex defcriptus fertur e vetufto 
exemplari Bibliothecae Grimanianae, Vene- 
tiis, anno Chrifti 1 5 6 1 . impenfa aureorum 
quatuor. Dicitur praeterea recognitus a 
Joanne & Andrea Huraltiis fratribus. 

C D X I V. 

Codex chartaceus, quo continentur : 

i.° Gelajii Cyziceni hiftoria concilii 
Nicaeni. Tria priora capita defiderantur. 

2. 0 Eufebii Pamphili, de vitaConftantini 
Magni libri quatuor. Accedit ejufdem 
Conjlantini oratio ad Sandlorum coetum. 

3. 0 Ejufdem Eujebii hidorix ecclefiafticae 
libler primus. Finis deeft. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

C D X V. 

Codex membranaceus, olim Philiberti 
de la Mare. Ibi continentur : 

i.° Concilium Chalcedonenfe. 

2. 0 Concilium Sardicenfe. 

3. 0 Concilium Carthaginenfe quartum. 

4. 0 Epiftola Cyrilli ad Neftorium. * 

5. 0 Ejufdem epiftola ad Joannem, Pa- 
triarcham Antiochenum. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C D X V I. 

Codex chartaceus, olim Boiftallerianus. 
Hm continentur epiftolae, orationcs, & alia 
adEphefinam fynodum,five ad concilium 
generale tertium pertinentia. Prafixus ihdex 
Graecuscapitum,quaefurit omnino centum 
Viginti novem. Verum tria ultima defide- 
rantur. In libris editis plura capita, & alius 
plane ordo. Qua de re videndi conciliorum 
editores. 

Is codex ex Antonii Grimani Bibliotfieca 
defcnptus dicitur, impenfa fada aureorum 
quatuor, & a Joanne & Andrea Huraltiis 
iratnbus,recognitus, anno Chrifti 1 562. 

CDXVII. 

Codex chartaceus, quo contipetur eorum A N U S C R I P T L 

omoftim colledio, quae adversusNeftoritun 
ejufque fedatores fcripta fuerunt. Ibi quo- 
que occurrunt praecipua argumenta quae 
caufae fuae potiflimum favere exiftimavit 
Neftorius. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C D X V I I L 

Codex chartaceus, oljm Boiftallerianus, 
quo continentur adla concilii Conftanti- 
nopolitani quinti. Praemittuntur variorum 
ad Petrum Apameenfem epiftolae, quibus 
a fententia fua avocatur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C D X I X. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis. Ibi 
continentur ada concilii Conftantinopoli- 
tani, fub Menna Patriarcha habiti; fed 
adorum ipforum ordo praepofterus, & per- 
turbatus: quin & concilium Hierofolymita- 
num a quo Conftantinopolitani ada con- 
firmata, temere disjedum, & cum iifdem 
a6lis confufum. Rejedus ad calcem Jufli- 
niani Imperatoris liber adversus Origenem, 
ad Mennam Patriarcham. 

Is codex recens & elegans, defcriptus 
videtur ex illo Bibliothecae Palatinae exem- 
plari quo ufus eft Binius. Certe utriufque 
codicis eadem omnino vitia. 

C D X X. 

Codex bombycinus, olim Mazarinscus. 
Ibi continetur concilium Lateranenfe quar- 
tum, una cum Graeca interpretatione. Non- 
nulla initio defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C D X X I. 

Codex chartaccus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° Tomus fynodi adversus Barlaamum 
& Acyndynum habitae, imperantibus Can- 
tacuzeno & Palaeologo. 

2. 0 Philothei, Patriarchae Conftantinopo- 
litani,antirrheticorum libri inediti, quibus 
hortante Cantacuzeno, tomum Palamiti- 
cum,adversiisNicephorum Gregoram jam 
mortuum, defendere fibi propoluit. 

3. 0 Ejufdem tradatus ad magnum Do- 
mefticum Palseologum , de dido famSii 
Bafilii in amirrheticis, adversusEunomium. 
In quadam quafi praefatione obferyatum Digitized by Google C O D I C E S M 

reperias, Philotheum ad hunccetra&atum, 
ut&fequentem fcribendum acceflifle, priu£ 
quam Nicephorus Gregoras opus fuum ad- 
veisusEccIefiae tomum publici jurisfeciflet. 

4.. 0 Idem ad eumdem de divina Chrifti 
transfiguratione in monte Thabor, & de 
Jumine quod ibi Difcipulis apparuit. 

j.° Ejufdem oratio in laudem Gregorii 
Palamae, Archiepifcopi Theflaloniceniis, 
ubi de quibufdam illius miraculis. Incipit 

ls codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C D X X I I. 

Codex chartaceus. Ibi continentur a£ta 
concilii Florentini. Subfequuntur Cardinalis 
Bejfarionis epiftola ad Graecos; Georgii, 
Scholarii, orationes quatuor,primade pace, 
& de ferendo Graecis auxilio; fecunda, de 
unione facienda; tertia, de tollendis pacis 
impedimentis; quarta, de remediis ad pa- 
cem ftabiliendam imprimis idoneis; fandi 
Bafilii confeflio, & Theodori Gazae ad An- 
dronicum Sc Demeirium epiftolae. 

Is codex faeculo decimo quinto cxaratus 
vidctur. 

C D X X I I I. 

Codex chartaceus, olim Domini dii 
Frefnc, quo continentur : 

i.° A<5la concilii Florentini. Praemittitur 
decretum unionis una cum interpretatione 
Latina. 

2. 0 Anonymus de fefto JoannisBaptiftae, 
& quomodo celebratum fuerit tempore 
concilii. 

3. 0 Georffi, Scholarii, oratio de pace, 
& de ferendo Graecis auxilio. 

4. 0 Ejufdem oratio de unione dog- 
matica facienda, non autem utcunque 
accommodata ad praefentem rerum condi- 
tionem. 

5. 0 Ejufdem oratio de tollendis pacis 
impedimentis. 

6.° Ejufdem oratio de remediis pacis 
ineundae. 

7. 0 Nicolai V Papaq ad Conftantfnum 
Imperatorem epiftola, a Theodoro Ga^a 
Graece verfa. 

8.° Beflarionis Cardinalis epiftola ad 
Graecos. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

MSS.TomusIL ANUSCRIPTL 5 p 

cbxxiv. 

Codex chartaceus, quo continentur 
fynodi Hierofolymis fub Dofitheo Patriar- 
cha habitae, ada,quibus plerique Calvinia- 
norum errores anathemate feriuntur. Ad 
calcem occurrunt fubfcriptiones Epifco- 
porum 8. Archimandritarum, Hieromona- 
chorum & Prefbyterorum 61. & Nedarii 
qui Dofitheo fucceflit. Sequitur epiftola 
domini de Nointel, ad Portam Othoman- 
nicam Legati. 

CONCIIIA. 

ln-quarto. 

C D X X V. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continentur plurima volumina fimul 
compada hoc ordine : 

1 0 Anonymus de feptem primis fynodis 
cecumenicis. 

2. 0 Anonymus de baptifmo Conftantini. 

3. 0 //^/f^/Theogonia cum fcholiismar- 
ginalibus & interlinearibus, ubi nihil ab 
editis diverfum. Praemittitur Hefiodi vita. 
. Non pauca defiderantur. Opus feculo de- 
cimo tertio exaratum. 

4. 0 Homeri, murium cum ranis pugna. 

5. 0 Xenophontis, Lacedaemoniorum ref- 
blica. 

6.° jEJbpi fabulae quatuor. 

7. 0 Regulae quaedam ad grammaticam 
pertinentes, excerptae e libris Ambrofii Ca- 
maldulenfis. 

, 8.° Guarinus Veronenfis, de diphtongis 
litterarum antiquarum. 

9. 0 Parsquaedam erotematumy^/4w^//i , 
Calcea. 

Hujufce voluminis pars maxima faeculo 
decimp fexto videtur exarata. 

C D X X V I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

i.° SymboIumNycaenum,cujus fingulis 
verficulis fubjicitur anonymi expofitio. 

2. 0 Gregorii Nyfleni , Anajlaju Sinaitae, 
Athanafii, & Feficis Papae loca varia, quibus 
fan£tae Trinitatis dogma explicatur. 

3. 0 Orationis dominicae expofitio. 

4 0 Quid fit fortuna, & an Chriftiano 
nomen illud ufurpare liceat! 

H i j pu Digitized by Google 6o CODICES M 5. 0 Sententiae cum e profanis, tum ex 
ecclefiafticis fcriptoribus , ad mores infor- 
mandos coJIe<5tae,five loci communes, illo- 
rum non abfimiles qui Stobaei, Maximi,& 
Antonii Meliflae nomine circumferuntur. 

6.° Athanafi opufculum, quo probatur 
adversus Judaaos, Chriftum jam venifle. 

7. 0 Anonymus de fine feptimi faecuJi. 
Ibi explicatur didum PauK Apoftoli in 
Epiftola ad Theflalonicenfes. 

8.° Oratio fan£lo Cypriano tributa, cujus 
ope infaufta quaeque arceri pofliint. 

9. 0 Symeonis Metaphraftae de Incarna- 
tionis myfterio, verfus iambici. 

10. ° Verfus iambici de Conftantino- 
poli, quos apud Codinum, pag. 27 y. 
reperias. 

1 1 . ° Anonymi verfus iambici de mundi 
creatione. 

Iscodex manu Choricarii anno 1^.88. 
exaratus eft. 

C D X X V I I. 

Codex chartaceus. Ibi continentur : 

i.° Concilii Florentini hiftoria, audore 
Sylvejlro Syropulo, magno Ecclefiarcha. 

2. 0 Decretum concilii Florentini. 

3. 0 Difceptationes variae Graecos inter 
& Latinos, in concilio Florentino habitae. 

4. 0 Scholarii monodia in matrem Marci 
Ephefini Eugenici. Initium ^eS vuv J ?m- 

Is co&x, non multis poft concilium 
Florentinum annis exaratus videtur. 

C D X X V I I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinseus, 
quo continentur a£ta fynodi florentinse. 
Is codex anno Chrifti 1438. exaratus cft. 

C D X X I X. 

Codex chartaceus, olim Domini du 
Frefiie, quo continentur : 

i.° Difceptationes variae Graecos inter 
& Latinos in concilio Florentino habiue. 

2 ° Decretum concilii Florentini. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C D X X X. 

Charta membranacea,olim Colbertina 
qua continetur concilii Florentini decre- 
tum, una cum fummi Pontificis, Joannis ANUSCRIPTL 

Pafceologi, & aliprum fubfcriptionibus. Ibi 
confpiciuntur Eugenii & Imperatoris Con- 
ftantinopolitani figiKa, quorum prius plum- 
beum eft, alterum aureum. 

Hancce chartam a Lcgato qui Ducis 
Burgundiae nomine, fynodo interfiierat, ad 
ipfum Ducem allatam efle conftat. 

C D X X X I. 

Rotulus bombycinus. Ibi continentur 
Ecclefiae Conftantinopolitanae de praefentia 
Chrifti reali in Euchariftiae facramento 
teftimonia, aureo Patriarchae Conftantino- 
politani figillo munita. 

C D X X X I I. 

Rotulus chartaceus, quo continentur 
Ecclefiae Smyrnenfis & Epifcopi infulae 
Melos appellatae, de praefentia Chrifti reafi 
in Euchariftiae facramento teftimonia. 

SANCTI PATRES. 

In - fo/io. 

C D X X X I I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur Philonis Judaei opera omnia, 
exceptis fex ultimis libris, quos exhibet 
editio Parifienfis. 

Is codex manu Sophiani maximam par- 
tem exaratus eft. 

C D X X X I V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° Philonis tra&atus de Mofaico mundi 
opificio. 

2. 0 Idem de decalogo. 

3. 0 Idem de judice. 

4. 0 Idem de charitate. 

5. 0 Idem de creatione Principis. 

6.° Idem quod omnis probus fit liber. 

7. 0 Idem de vita contemplativa , vel 
fupplicum virtutibus. 

8.° Idem de meretricis mercede non 
accipienda in facrarium. 

9. 0 Idem de fpecialibus legibus quae 
referuntur ad duo decalogi praecepta, fex- 
tum nempe <Sc feptimum. 

10. ° Idem. Vita viri civilis, five de 
Jofepho. 

1 1 . ° Idem de facrificiis Abelis & Caini. 

12. ° IdemdeCherubim&flammeogla- 
dio; item de Cainoqui primus exhomine Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. 61 

3 .° Vita fan&ae Mariae jEgyptiae, auftore 
Sophronio, Hierofolymitano Patriarcha. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

C D X X X V I I. prooeatus eft. Ad calcem annotatum re- 
perias, efle & alterum -hujufce tra<3atu$ 
libruro, idque fe a nonnullis librarius didi- 
cifle teftatur. 

13. 0 Idem de agricultura. 

14. 0 Idem de gigantibus. 

1 j.° Idem de eo quodDeus fit immu- 
tabilis. 

16. 0 Idem de migratione Abrahami. 

17. 0 Idem de congreffii comparandae 
liberalis eruditionis caqfa. 

1 8.° Idem. Vita fapicntis per doftrinam 
perfe&i, five de Icgibus non fcriptis. 

1 9. 0 Ejufdem de vita Moyfis libri tres. 

20. 0 Hiftoriae Veteris Teftamenti com- 
pendium ad Juditham ufque dedudum. 
Au£toris nomen & operis titulus non com- 
parent. Initium Sioc %bv~aitvAiic Qung. 
Quaedam fub finem defiderantur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C D X X X V. 

Codex membranaceus, quo contincnti^r: 

k° Philonis Judaei tradatus infcriptus, 
vita fapientis per do&rinam perfe£ti , five 
de legibus non fcriptis. 

2. 0 Ejufdem vita viri civilis, five de Jo- 
fepho. 

3. 0 Ejufdem, vitae Moyfis liber primus, 
fivede theologia, ac prophetia. Nonnulla 
defiderantur. 

4. 0 Ejufdem tra£tatus de charitate. 

y° Idem de refipifcentia. 

6.° Idem de nobilitate. 

7. 0 Ejufdem de virtutibus & legatione 
ad Caium liber. 

8.° Anonymi Pafchalion, five canon 
Pafehalis, recentiore manu fcriptus. 

Is codex undecimo faeculo cxaratus 
videtur. 

C D X X X V I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° C/^^//^EpifcopiRomae,epitome 
de adtibus, peregrinationibus & praedicatio- 
nibus fan&i Petri. Ibi praterea occurrit 
Cleraentis ipfius vita, quae Jacobo, Hiero- 
folymorum Epifcopo, infcribitur. 

2. 0 Vita Stephani junioris, qui fub 
ConftantinoCopronymo proj)ter facrarum 
imaginum cultum martyrium pafllis eft. Codex membranaceus, olim Memmia- 
nus, poftea Bigotianus. Ibi continentur: 

1 .° Dionyfu Areopagitae liber de hierar- 
chia ccelefti. Initio quaedam defiderantur; ad 
caicem vero legitur epigramma in fan&um 
Dionyfium. 

2. 0 Ejufdem liber de divinis nominibus. 
Praefixus index capitum; non pauca vero 
fub finem defiderantur. 

3. 0 Ejufdem epiftolae, quarum priores 
duae defiderantur. 

Is codex uncialibus litteris exaratus, ad 
nonum faeculum referendus videtur. 

C D X X X V I I I. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San£li Dionyfii Areopagitae opera. 
Praemittuntur epigramma in au£toris lau- 
dem, & fingulis libris index capitum; con- 
jedta vero ad marginem fandli Maximi 
fcholia. 

2. 0 Maximi Confeflbris, myftagogia, 
qua explicantur quorum figna fint quae in 
ecclefia peraguntur in divina lynaxi. 

Is codex anno Chrifti 992. dicitur abfo- 
lutus; alia manu additum, confecratus. 

C D X X X I X. 

Codex membranaceus , olim Xeno- 
phontis Monachi, quo continentur: 

1 .° Dionyfii Areopagitae liber de hierar- 
chia ccelefti. Accedunt fcholia fan&i Ma* 
ximi, ut<Sc in aliis quae fequuntur. Praefixus 
capitum index & epigramma in laudem 
fandi Dionyfii. 

2. 0 Ejufdem liber de hierarchia eccle- 
fiaftica. Praefixus capitum index. 

3. 0 Ejufdem liber de divinis nominibus. 
Praefixum epigramma & capitum index. 

4. 0 Ejufdem liber de myftica theologia. 
Praefixum epigraijima & capitum index. 

5. 0 Ejufdem epiftolae decem. 
Is codex undecimo faeculo exaratus 
• videtur. 

C D X L. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur: 

H iij Digiti zed byGoOglC 6i C O D I C E S M i.° Dionyfti Areopagitae liberde divinis 
nominibus, cum fancti Maximi Confeflb- 
ris, fcholiis marginalibus. Praefixus capitum 
index; reje&um vero ad calcem triftichon 
in laudem fan£ti Dionyfii. 

2. 0 Ejufdem liber de hierarchia ccelefti, 
adjundis beati Maximi fcholiis. Praefixus 
quoque capitum index; ad calcem vero 
legitur diftichon. 

3. 0 Ejufdem epiftolae, cum ejufdem 
fcholiis. Sequitur epigramma cujus acrofti- 
chi <£dv/ti& efficiunt. 

4. 0 Polycratis Diadochi, Epifcopi Ephe- 
fini, fragmentum epiftolae ad Vidorem 
Papam. Ad marginem vero annotatum 
reperias, idque antiqua manu, hocce frag- 
mentum legi in Eufebii hiftoria ecclefiaftica. 

;.° Clementis, Alexandrinae Ecclefiae 
Prelbyteri, fragmentum, ubi de fantfo 
Joanne Theologo & Evangelifta. 

6 0 Fragmentum e Philonis Judaei libro 
de vita contemplativa, adjundis beati Ma- 
ximi fcholiis. 

7. 0 Anonymi, vita & pa/fio fandi Dio- 
nyhi Areopagitae, cum fcholiis. Incipit 

A f l0 ™"® J ***** <t eJ*>ftA/sw f Av&. 

Adjedum vcro ad calcem epigramma de 
vita & paflionefandi Dionyfii Areopagitae. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C D X L I. 

Codex membranaceus,oIim Mazai 
quo continentur: 

i.° Sandi Dionyfi Areopagitae liber de 
hierarcka coe efti. Quae adjiciuntur beati 
Maxmt fcholia epigramma & capitum 
mdex, m fequentibus etiam reperiuntur. 

fiaffica^ Ufdem ,ibCr dC hierarchia ecc, e* 

E/ufdem ad Timotheum, Ephefi 
Epifcopum, Iiber de divinis nominibis. 

4-° Ejufdemliberdemyfticatheologia. 
y Ejufdem epiftofe. 

videtur deX duodecimo fec "Io exaratus 
C D X L I I. 
CQdexmembranaceus,quocontinentur: nnaeus, ANUSCRIPTL 

2. 0 Ejufdem liber de hierarchia eccle- 
fiaftica. 

3 .° Ejufdem liber de divinis nominibus. 
4. 0 Ejufdem liber de myftica theologia. 
j.° Ejufdem epiftolae variae. Ad o&avam 
epiftolam conjeda funt fcholia, quorum 
audtor efle dicitur fan&us Maximus Con- 
feflbr. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C D X L I I I. 

Codex membranaceus, olimCoIbertinus, 
quo continenturfandi Dionyfii Areopagitae' 
opera. Accedit fandi Maximi commen- 
tarius. 

Is codex anno Chrifti 1 272. exaratus eft. 

C D X L I V. 
Codex chartaceus, quo continentur: 
1 .° Dionyfi Areopagitae liber de hierar- 
chiacoelefti.AcceduntbeatiyJ/^/w/fchoIia. 
Praemittuntur ejufdem Dionyfi operum qua 
ad nos pervenerunt index, & viri alicujus 
eruditi fcholiorum fragmenta. 

2 0 Ejufdemliberdedivinisnominibus. 
Praefixus capitum index & epigramma. Ac* 
cedunt beati Maximi fcholia, ut & in aliis 
tra&atibus qui fequuntur. 

3. 0 Ejufdem liber de hierarchia eccfe- 
jiaftica. Praefixum epigramma & capitum 
index. " ~ r 

4. 0 Ejufdem liber de myftica theologia. 
Praefixus capitum index & epigramma. 
?.° Ejufdem epiftolae, numero decem. 
Is codex, imperantibus Joanne Palaeo- 
logo & Cantacuzeno, exaratus eft. 

C D X L V. 

Codex membranaceus, quo continentur : 
i.° Santfi Dionyft Areopagitae liber de 
hierarchia ccelefti. Accedunt beati Maximi 
lcnolia. Praefixus capitum index & epi- 
gramma. r 

2. 0 Ejufdem liber de hierarchia eccfe- 
iiaftica, cum beati Maximi fcholiis. Praefixus 
capitum index & epigramma. 

3. 0 Ejufdem liberdedivinisnominibus. 
Accedunt beati Maximi fcholia. Pnefixum 
epigramma & capitum index. 

4 ° Ejufdem liber de myftica theofogia , 
cum beati Maximi fcholiis. 

J.° Ejufdem epiftolae, numero decem, 
cum beati Maximi fcholiis. Digiti zedbyG00gIe CODICES M 

Iscpdex manu Joannis Ducae, Ncocae- 
farienfis, exaratus eft. 

C D X L V I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&\DionyJii Areopagitap 
opera, unacum marginalibus fan&i Maximi 
fcholiis. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C D X L V I I. 

Codex chartaceus , quo continentur : 

i.° Dionyfii Areopagitae liber de hierar- 
chia ccelefti, una cum fcholiis fan<fli Maximi. 
Prsefixum epigramma & capitum index; qui 
omnia in fequentibus etiam reperiuntur. 

2. 0 Liberde hierarchia ecclefiaftica. 

3. 0 Ejufdem liberde divinis nominibus. 

4.. 0 Ejufdem liber de myftica theologia. 

5. 0 Ejufdem epiftolae decem. 
Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

C D X L V I I I. 

Codex bombycinus, quo continetur pa- 
raphrafis operum fan£ti Dionyfii Areopa- 
gitae. Au&ore Georgio Pachymero. 

Is codex manu Andronici Lepentreni 
anno Chrifti 1 302. exaratus eft. 

C D X L I X. 

Codex chartaceus,oIim Colbertinus, quo 
continetur Georgii Packymera paraphrafis in 
varia fandi Dionyfii Areopagitae opera. 
Praemittitur praefatio ad Athanafium , Ale- 
xandrinum Patriarcham , cujus hortatu ad 
Iiancce paraphrafin inchoandam accefliffe 
fe teftatur au£tor. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C D L. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° San&i Juflini, Philofophi & Martyris, 
cpiftola ad Zenam & Serenum. Praemit- 
tunturexcerpta e Photii myriobiblo defcri- 
ptis fan&i Juftini, & ex Eufebii hiftoria 
ccclefiaftica de San&is Juftino, Polycarpo 
& Irenaeo. 

2. 0 Ejufdem fermo paraeneticus ad Graecos. 

y Ejufdem dialogus cum Tryphone 
Jucfaeo, de veritate religionis chriftianae. 

4. 0 Ejufdem apologiae duae pro Chri- 
ftianis, una brevior ad Scnatum Romanum, ANUSCRIPTI. 6 Z 

dtcra prolixior ad Antoninum Pium. Sc- 
quuntur cpiftolae tres, eaedem quae in editis. 

5 . ° Ejufdem liber de monarchia , five dc 
Dei unitate. 

6. ° Ejufdem expofitio orthodoxae fidei. 

7. 0 Ejufdem confutatio dogmatumquo- 
rumdam Ariftotelicorum. 

8.° Ejufdem quaefita & relponfa ad 
Graecos. 

Iscodexanno 1364,. exaratuseft. 

C D L I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

r.° Clementis Alexandrini liber adhorta- 
torius ad Graecos. Accedunt fcholia margi- 
nalia, eaque non contemnenda, cum in 
hunccc tradatum, tum in alios qui le- 
quuntur. 

2. 0 Ejufdem paedagogus in tres libros 
divifus. Libri primi decem capita priora,& 
undecimi initium defiderantur. 

j.° Juflini ad Zenam &Serenum fratres 
epiftola. 

4 0 Ejufdem oratio paraenetica ad Graecos. 

5* 0 Eufebii, Pamphili, evangelicae Prae- 
parationis libri quinque priores. 

6° Athenagora, Athcnientis,lcg2Ltiopro 
Chriftianis. 

7. 0 Idem de refurre£tione mortuorum, 

8.° Eufebii, Pamphili, adversus Hiero- 
clem liber. 

9. 0 Anonymi fragmentum de loco. 

Is codex manu Baanis, notarii Arethae 
Caefareae Archiepifcopi , anno Chrifti 9 1 4, 
exaratus eft. 

C D L I I. 

Codex chartaceus, quo continentur : 

1 0 Clementis Alexandrini, paedagogus 
in tres libros divifus. Ad calccm occurrit 
ejufdem hymnus in Chriftum Salvatoremi 
Accedunt anonymi in paedagogum iambici 
vcrfus. 

2. 0 Joannis C/imacifcah. Praefixus capi- 
tum index, & vita auftoris in epitomen 
contracfla 

3. 0 Joannis, Rhaithuenfis, ad Joannem 
Climacum epiftola, cum Joannis Climaci 
refponfione. Ad calcem occurrunt verfus 
in fcalam Joannis Climaci. 

4. 0 Ejuftlem liberadPaftorem.Subjun- 
gitur Joannis, Rhaithuenfis, ad Joanncm 
Climacumepiftola in laudcm libri. Digitized by Google 6 4 CODICES M 

Is codex manu Valeriani Monachi anno 
Chrifti 1538. exaratus eft. 

C D L I I I. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continentur: 

i.° San£li Hippolyti tabulae pafchales, 
cum Latina interpretatione e regione. Prae- 
mittuntur fandti Hieronymi de illo teftimo- 
nium , ut & fragmentum catalogi ejufdem 
operum , e marmore diruto fedis illius in 
Vaticano. 

2. 0 Odtaftichon heroicum, feu epita- 
phium ALlix puellae, ^EIii Abafcanti filiae. 

3. 0 TabuIarumHippolyti pafchalium ex- 
plicatio. Italice. 

4. 0 Vita fan&ae Macrinae, defcripta e 
codice Bibliothecae Cryptoferratenfis , ve- 
tufto illo quidem,fedmendofo,utabIta!o 
erudito annotatum. 

5. 0 /^p/Kr//janaphoricus. 

6.° Claudii Ptolemai magnae conftru£lio- 
nis proiegomena, cum fcholiis. Praefixum 
programma ab homine Italo, vernaculo 
idiomate, qui fcholia fola cum exemplari 
vetufto diligenter collata effe teftatur. 

7. 0 Tetraftichon heroelegiacum , quod 
Ptolemceo tribui folet. Incipit qIMti 6wm>V 

8.° Prolegomenamagnaeconftruaionis, 
eadem quaefupra, cum iifdem fcholiis. To- 
tum apographum cum exemplari collatum 
efle dicitur. 

9. 0 Ejufdem de hypothefibus planeta- 
rum liber. 

Is codex manu hominis Itali minime an- 
tiqua, maximam partem exaratus eft. 

C D L I V. 

Codex chartaceus, quo continentur : 
^ 1 .° Origenis expofitio in Jobum . diverfa 
a tribus hbns in Jobum, qui cum Origenis 
tradatibus prodiere. Incipit awfa i 

2. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilise 
quatuor in Jobum. Sub finem quart* qus- 
oam defiderantur. 

Is codex anno 1448. exaratus eft. 

C D L V. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur: n 

1 .° Origenis in Joannis Evangelium com- 
mentanorum tomi novem. Additi capitum ANUSCRIPTI. 

& verfuum numeri, manu Danielis Huetii. 

2. 0 Ejufdem commentariorum in Evan- 
gelium Matthaei tomi novem. Multa defi- 
derantur. Additi quoque capitum <5c ver- 
fuum numeri , manu Danielis Huetir. 

Is codex decimo fexto faeculo ineunte 
exaratus videtur. 

C D L V I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i.° ^r/^;;/j-phiIocalia. 

2. 0 Arriani de expeditione Alexandri 
libri feptem. 

3. 0 Ejufdem hiftoria Indica. 

4. 0 Fragmentum e vita Alexandri, cujus 
au&or eft Plutarchus. 

5. 0 Beffarionis iambi quidam in mortem 
Theodorae Reginae. 

Is codex anno Chrifti 1326. exaratuseft. 

CDLVIL 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continetur Origenis philocalia. Praemittitur 
Gregorii Nazianzeni ad Theodorum , Epi- 
fcopum Thyanorum , epiftola, quae inter 
editas oilogefima feptima numeratur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C D L V I I I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° Origenis philocalia. Praemittitur ca- 
pitum index. 

2. 0 Zacharia Scholaftici, Epifcopi Mi- 
tylenaei, dialogus de opificio mundi contra 
Philofophos aeternitatem ei adfcribentes. 

Is codex decimo fexto faeculo cxaratus 
videtur. 

C D L I X 

Codex chartaceus, quo continetur Ori- 
genis philocalia. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

C D L X. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continentur: 

1 0 Origenis contraMarcioniftasdialogus, 
divifus in fediones quinque. Praefixus eft 
indexpropofitionum haereticarum quas#rc- 
genes fibi refellendas proponit; in margi- 
nibus vero additae notae & ' emendationes 
quaedam manu reccntiore. 

2. 0 Maximi, Digiti zed byGoOglC CODICES M 

2.° Maximi, Tyrii, difputatio quid fit 
Deus fecundum Platonem. 

j.o Zacharia, Scholaftici, Mitylenes 
Epilcopi, de opificio mundi, contra Phi- 
Jofophos aeternitatem ei adfcribentes, dia- 
Jogus. 

4. 0 jEnea Gazaei , dialogus qui Theo- 
phraftus infcribitur, ubi de refurre&ione 
mortuorum. 

j.° Preces recitandae ante facram com- v 
munionem, partim ftrida, partim foluta 
oratione. Au&oris nomen non occurrit. 

Is codex manu Conftantini Palaeocappae 
maximam partem exaratus eft. 

C D L X I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 
i.° Origenis contra Marcioniftas dialo- 

gus. Praemittuntur argumentum& capitum 

index. 

2. 0 /Enea Gazaei, dialogus qui Theo- 
phraftus infcribitur. 

Is codex decimo fexto (aeculo exaratus 
videtur. 

CDLXII. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Gregorius Thaumaturgus de anima, 
ad Tatianum. 
2. 0 Georgius GemiJIus Pletho, de virtutibus. 

3 0 Ejufdem libellus, quo refpondet ar- 
gumentis a Georgio Scholario in Ariftotelis 
gratiam allatis. 

4 0 Bejfarionis, Cardinalis , quaeftiones 
variae ad Georgium Gemiftum Plethonem. 

5. 0 Ejufdem Plethonis refponfum duplex 
ad Beflarionem. 

6.° Zoroaftris & Platonis dogniatum 
compendium, au£lore Plethone. 

7. 0 Ejufdem, ThefTaliae chorographia, 
ubi Strabonem exfcribit. 

8 0 Excerptume Polybio defiguraltaliae. 
Vid. Polyb. pag. io$. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C D L X I I I. 

Codexchartaceus, olim Colbertinus, quo 
continetur Eufebii Caefareenfis commen- 
tarius in Pfalmos. 

Is codex faeculo decimo fexto cxaratus 
videtur. 

MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. 6s 
C D L X I V. 

Codex chartaceus , quo continentur : 

1 .° Eufebii Pamphili, Caefareenfis Epi- 
fcopi , liber de locis Hebraicis. 

2. 0 Anonymi lexicon Scripturae facrae, 
e Stephano, aliifque Lexicographis de- 
promptum. 

3. 0 Anonymi tradatus de diebus heb- 
domadis. 

4.. 0 Anonymi lexicon. 

5. 0 Palladii hiftoria Laufiaca. 
Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

C D L X V. , 

Codex bombycinus, olim Gallandianus, 
quo continentur£tt/^/ievangeIicae Praepa- 
rationis libri quindecim. Ad calcem legun- 
tur fententiae e variis fcriptoribus, pleraeque 
ad principis inftitutionem pertinentes. Le- 
gitur quoque fabella, five refponfum red- 
ditum Monacho qui Medicum rogaverat, 
num quid remedii haberet adversus peccata; 
utrumque manu recentiore. 

Iscodex manu Longinicujufdam,qui fe 
Peccatorem vocat, feculo decimo tertio 
exaratus videtur. 

C D L X V I. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, quo continentur Eufebii, Caefareenfis 
Epifcopi, Praeparationis evangelicae libri 
quindecim. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
videtur. 

C D L X V I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur Eufebii Praeparationis evange- 
licae libri quindecim. 

Is codex faeculo decimo fexto , manu 
Michaelis Damafceni, Cretenfis, exaratus eft. 

C D L X V I I I. 

Codex chartaceus,quo continentur Eu- 
febii Pamphili, Praeparationis evangelicae 
libri quindecim. Libris fingulis praefixus 
capitum index. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratiis 
videtur. 

C D L X I X. 

Codex membranaceus,olim Medicaeus, 
quo continentur Eufebiide Demonftratione 
evangelica libri decem, quorum primus 
carct initio, ultimus fine. Digitized by Google 66 CODICES M 

Is codex duodecimo feculo exaratus 
videtur. 

CDLXX, 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur Eufebii evangelicae Demonftra- 
tionis libri decem. Primus initio caret, fine 
ultirrius. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
Videtur. 

C D L X X I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis,quo 
continentur Eufebii deevangelicaDemon- 
ftratione libri decem. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
eft. 

CDLXXII, 

Codex chartaceus , olim Domini du 
Frefne, quo continentur Eufebii Demon- 
ftrationis evangelicae libri decem. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

C D L X X I I I. 

Codex chartaceus, olim Medicaeus, quo 
continentur Demonftrationis evangelicae li- 
bri decem, audore Eufebio, Caefareenfi. 
Ubri primi initium , ut in editis, defideratur. 

Is codex manu Valeriani, Forolivienfis, 
anno Chrifti 1 54.3. Venetiis exaratus eft. 

CDLXXIV. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° San&i^/^w^Iibertertius&quar- 
tus adversus Arianos. 

2 0 Ejufdem oratio in illud : Omnia rnihi 
tradita funt a Patre. 

3. 0 Ejufdem fragmentum, ubi de verae 
aodrinae natura & docendi ratione. 

4° Aliudejufdemfragmentum,ubide 
Sabbatho & Circumcifione. 

5. 0 Ejufdem epiftola ad Serapionem, 
Epifcopum Thtnuenfem,adversus eos qui 
blafphemant, dicuntque Spiritum Sandum 
efle creaturam. 

6.° Epiftolaeademinepitomenabano- 
nymo contrada. 

7° Ejufdem ad Serapionem epiftolae 
duae de Spiritu Sandto. 

8.° Ejufdem homilia in illud Mattfcei: 
Omne peccatum & blafphemia remittetur ho- 
mimbus. 

9-° Ejufdem epiftola de fynodi Nicsns A N USCRIPT! 

decretis, quod rede haerefin Arianam dam- 
naverit. 

10. ° Eufebii Caefareenfis, epiftola de 
fide Nicaena, eadem cum iila quae legitur 
apud Theod. hi/l. ecc/ef. lib. 1. cap. 12. 

1 1 . ° Depofitio Arii & fociorum ab AJe- 
xandro, Alexandriae Archiepifcopo. 

12. 0 Alexandri epiftola ad omnes Ca- 
tholicae Ecclefiae Epifcopos. Legitur apud 
Socr. hift. ecclef lib. 1. cap. 8. ut & apud 
Gelafium Cyzic. lib. 1. cap.j. 

13. 0 Epiftola concilii Nicaeni adversus 
Arium illiufque afleclas. Vid. Theod. hift. 
ecclef. lib. 1. cap. 8. 

1 4. 0 Conftamini Imperatoris, epiftola ad 
Catholicam Alexandrinorum Ecclefiam. 
Vid. Socr. hift. ecclef lib. 1. cap. ij>. & 
Gelaf. Cyzic. lib. 2. cap. 3$. 

1 J.° Exemplar epiftolae Conftantini ad 
Epifcopos & laicos a Sincletico & Gau- 
dentio allatum, quae apud Socr. hift. ecclef. 
lib. 1. cap. jf. reperitur. 

16. 0 Ejufdem Imperatoris epiftola ad 
Arium & Arianos. Vide Gelaf. 

i7°Ejufdem ad Nicomedienfium eccle- 
fiam epiftola adversus Eufebium & Theo- 
gnium. Vid. Gelaf. 

1 8.° Athanafius de Dionyfii Alexan- 
drini Epifcopi iententia. 

1 9. 0 Idem de illis qui fugam in perfecu- 
tione ei objiciebant. 

20. 0 Ejufdem apologeticus fecundus. 

2 1 .° Ejufdem encydica epiftola ad Epi- 
fcopos. 

22. 0 Ejufdem epiftola ad Serapionem^ 
de morte Arii. 

23. 0 Ejufdem ad Solitarios epiftola. 

24 0 Alexandrinorum teftimonium in 
gratiam Athanafii. 

25. 0 Athanafti epiftola de fynodis Afi- 
mini in Italia, & Seleuciae in Ifauria, ha- 
bitis. 

26. 0 Ejufdem apologia adConftantium 
Jmperatorem. 

27. 0 Ejufdem epiftola ad Joannem & 
Antiochum. 

2 8.° Ejufdem ad Palladium cpiftola. 

29. 0 Ejufdem ad Dracontium epiftola. 

30. 0 Epiftola nonaginta ^Egypti & Li- 
byae Epifcoporum, ut & heati Athanafii ad 
Africanos. Digiti zed byGoOglC CODICES M 

31. 0 Athanafii aliorumque Epifcopo- 
rum ad Antiochenos epiftola. 

j2.° Idem ad Jovinianum,de fide. 

33. 0 Joviniani Imperatoris, ad Athana- 
fhim epiftola. 

34. 0 Arianorum ad Jovinianum peti- 
tiones adversiis Athanafium. 

3 Athanafii homilia inpaffionem & 
crucem Domini. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

C D L X X V. 

Codex chartaceus, olim Philiberti de la 
Mare. Ibi continentur : 

i.° Sandti Athanafii tradlatus adversus 
gentes. 

2. 0 Ejufdem tomus de Incarnatione Dei 
Verbi. 

3. 0 Ejufdem de Incarnatione Verbi 
epiftola, quae alium ab Athanafio audorem 
habere creditur. 

4.. 0 Ejufdem Iibri de Incarnatione ad- 
versus ApoIIinarium. 

5. 0 Idem adversus omnes haerefes. 

6.° Ejufdem epiftola ad Epidetum, 
Corinthi Epifcopum, adversiis haereticos de 
Incarnatione Chrifti perverfa fentientes. 

j.° Ejufdem expofitio fidei. 

8.° Liherii Papae, ad Athanafium epi- 
fto!a,& Athanafii ad Liberium refponfum. 

9. 0 Athanafii tomus ad Antiochenos. 

10. ° Idem de aeterna Filii & Spiritus 
Sandi cum Deo exiftentia, adversus Sabel- 
lianos. 

1 1. ° Ejufdem homilia in Chrifti Nati- 
vitatem. 

12° Ejufdem epiftola ad Adelphium 
Epifcopum, adversus Arianos. 

13. 0 Ejufdem epiftola ad Maximum 
Philofophum. 

14. 0 Ejufdem homilia in illud : ltc in 
iajlcllum quod contra vos cfi. 

15. 0 Ejufdem libri quinque adversus 
Arianos. 

16. 0 Ejufdem homilia in illud: Onmia 
mihi ttadita funra Patrc. 

17. 0 Ejufdem dodrina ad Antiochum 
Ducem. 

1 8.° Idem de Sabbato & Circumcifione, 
ex Exodo. 

MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. 67 

1 9. 0 Ejufdem , epiftolac quinque ad Sera- 
pionem, Thmuitanum Epifcopum. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C D L X X V L 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

i.° Sandti BafiSi homiliae novem in 
hexaemeron. 

z.° Sandi Grcgorii Nyfleni, capita tri- 
ginta de hominis opificio. Praefixa eft epi- 
ftola ad Petrum fratrem. 

Thcodori Studitae in parva landi 
Banlii afcetica fcholium. 

4. 0 San£li Bafilii afcetica parva in capita 
triginta divifa, quorum index praemittitur. 

5. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum pri- 
mum. 

6.° Ejufdem homilia in illud: Attcndc tibu 

7. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae: 
Dcjlruam horrca mca. 

8.° Ejufdem homilia ad divites. 

9. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum deci- 
mum quartum. 

1 o.° Ejufdem orationes duae de jejunio. 

1 1 .° Ejufdem oratio in ebriofos. 

1 2. 0 Ejufdem oratio de ira. 

13. 0 Ejufdem oratio de invidia. 

14.. 0 Ejufdem oratio de gratiarum 
aftione. 

1 5. 0 Ejufdem oratio in laudem Julittae 
Martyris. 

1 6.° Ejufdem oratio in principium Pro- 
verbiorum. 

17. 0 Ejufdemexhortatioadbaptifmum. 

1 8.° Ejufdem oratio de baptifmo. Ad 
marginem vero manu antiqua fcriptum 
reperias, e ftylo judicari pone orationem 
illam non efle germanum Bafilii fetum; 
neque illud temer£, eft enim CyrilliWkxo 
folymitani procatechefis. 

19° Ejufdem Bafi/ii oratio, qua often- 
ditur Deum non eflfe malorum caufam. 

20. 0 Ejufdem oratio di£ta in lacizis. 

21. 0 Ejufdem oratio diila in fame & 
ficcitate. 

22. 0 Ejufdem oratio de fide. 

23. 0 Ejufdem oratio in laudem GordH 
Martyris. 

I ij Digiti zed byGoOglC 68 CODICES M 

24. 0 Ejufdem oratio in 40. Martyres. 

25.° Ejufdem oratio in iliud Joannis: 
In principio erat Verbum. 

26. 0 Ejufdem oratio contra Sabellianos 
& Anomaeos. 

27. 0 Ejufdem oratio, qua oftenditur 
adhaerefcendum non efle rebus faecularibus. 

2 8.° Ejufdem oratio de humilitate. 

2 9. 0 Ejufdem epiftola ad Optimum Epi- 
fcopum, in illud: Omnisqui occideritCain. 

30. °Ejufdem epiftola ad virginem lapfom. 

3 1. ° Ejufdem oratio in laudemBarlaami 
Martyris. 

3 2. 0 Ejufdem, homiliae quatuordecim 
in totidem Pfalmos. 

33. 0 Ejufdem oratio, quod Deus fit 
incomprchenfibilis. 

34° Ejufdem oratio ad adolefcentes, de 
legendis Gentilium libris. 

35. 0 Ejufdem oratio de Spiritu San&o. 

3 6.° Ejufdem epiftola ad Monachum 
lapfum. 

37. 0 Ejufdem oratio in calumniantes, 
quod tres deos colamus. 

3 8.° Ejufdem epiftola ad Epifcopos 
Occidentis. Finis defideratur. 

39. 0 Ejufdem oratio in Mamantem 
Martyrem. Defideratur initium. 

40. 0 Ejufdem oratio de mifericordia & 
judicio. 

41 .° Ejufdem de Chrifti humana gene- 
ratione. Defideratur ultimum folium. 
Is codex decimo faeculo videtur exaratus. 

CDLXXVIL 

Codex chartaceus, olim Neophyti Ephefi 
Metropolitae. Ibi continentur: 

i.° San&i Bafilii homiliae novem in 
hexaemeron. Praetaus earum index. 

2. 0 Sandi Chryfojlomi in Joannem ho- 
miliae 87. pofteriores. Praemittuntur ano- 
nymi excerpta fententiarum quaein iifdem 
orationibus ad mores informandos potiffi- 
mum fpeflant. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
Videtur. 

C D L X X V I I I. 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifti 
1087. <I uo continentur: 

i.° Sandli Bafilii homiliae novem in 
nexaemeron. ANUSCRIPTI. 

2. 0 Ejufdem homilia de creatione ho- 
minis. 

3. 0 Conjlantini Harmenopuli promptua- 
rium legum. 

4. 0 Michaelis Pfelli fynopfis juris, juflu 
Michaelis Ducae Imperatoris , verfibus 
iambicis confcripta. 

j.° Anonymi index & explicatio vocum 
latinarum in fuperiori libro occurrentium. 

6.° Joannis, Metropolitae Rufliae, epiftola 
ad Clementem Papam veteris Romae. 

7. 0 Petrij Antiocheni Patriarchae, epi- 
ftola ad Dominicum , Gradenfem Epifco- 
pum fZwJiwg. 

8.° Canon acroftichicus, in quo viro- 
rum fandtitatis laude imprimis illuftrium 
nomina reperias. 

Is codex non una manu decimo quinto 
faeculo exaratus videtur. 

C D L X X I X. 

Codex partim chartaceus, partim mem- 
branaceus, Conftantinopoli nuper in Bi- 
bliothecam regiam il!atus,quo continentur: 

i.° Sandi Bafilii homiliae o&o in he- 
xaemeron. 

2. 0 C?r^7r/ttjNyflenus,dehominisopi' 
ficio. 

Hujufce codicis pars membranacea & 
major, faeculo decimo tertio, pars chartacea 
decimo quinto videtur exarata. 

CDLXXX, 

Codex membranaceus, olimMedicaeus, 
quo continentur. 

1 .° Sandli BaJUii homiliae fexdecim in 
Pfalmos. 

2. 0 Ejufdem homilia in illud: Attendc 
tibi ipfi. 

3. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae: 
Defiruarn horrea mea. 

4. 0 Ejufdem homilia in illos qui ditef- 
cendi ftudio tenentur. 

5. 0 Ejufdem homilia de humilitate. 

6.° Ejufdem homilia de gratiarum 
a&ione. 

7. 0 Ejufdem oratio in laudem Ju/itta 
Martyris. 

8.° Ejufdem oratio, ubi oftenditur Deum 
non efle au&orem peccati. 

9. 0 Ejufdem oratio de ira. 

io.° Ejufdem oratio de invidia. Digitized by Google GODICES M 

Ejufdem homifta in principium 
Proverbiorum. 

i2.° Ejufdem oratio habita in lacizis. 
Ejufdem oratio dida in fame & 

ficcitate. 

14. 0 Ejufdem oratio in illud Joannis: 
h principio erat Verbum. 

1 j.° Ejufdem oratio in laudem Gordii 
Martyris. 

16. 0 Ejufdem oratio in laudem Barlaami 
Martyris. 

17. 0 Ejufdem oratio de humanaChrifti 
generatione. 

18. 0 EjufHem oratio exhortatoria ad 
baptifmum. 

19. 0 Ejufdem oratio in 40. Martyres. - 

20. 0 Ejufdem oratio in jejuniorum in- 
greflum. 

2 1-° Ejufdem oratio fecunda de jejunio. 

22. 0 Ejufdem oratio in ebrietatem. 

23. 0 Ejufdem oratio tertia de jejunio. 

24. 0 Ejufilem oratio, qua oftenditur 
non efle adhaerefcendumrebusfaecularibus. 

2 5. 0 Ejufdem oratio de fide. 

26. 0 Ejufdem oratio de Sptritu Sandto, 
ex hoc ipfo codice edita a Cotelerio, tom. i. 
monwn. Ecclef. Graca. 

27 0 Ejufdem oratio contra calumnian- 
tes, quod tres deos colamus. 

28. 0 Ejufdem oratio adhortatoria, dc 
legendis Gentilium libris. 

29 0 Idem ad virginem lapfam. 

30. 0 Ejufdem cpiftola ad Gregorium 
Theologum. 
Is codex decimo faeculo exaratus videtur. 

C D L X X X I. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, ubi praeter illa fandi Bajilii opera, 
dequibus numero praecedenti, continentur : 

i.° Ejufdem homilia in Pfalmum pri- 
mum. 

2. 0 Ejufdem epiftoIaadEpifcoposOcci- 
dentis. 

Ejufdem oratio de baptifmo. 

4. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum trige- 
firaum odavum. 

5. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum trige- 
fimum feptimum. 

6.° Ejulidem oratio de mifericordia & 
judicio. ANUSCR I P T 1 6 9 

7. 0 Ejufdem oratio contra SabeHianos, 
Anomaeos & Arianos. 

8.° Ejufdem oratio contra feneratores. 

9. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum quin* 
quagefimum nonum. 

10. ° Ejufdem oratio in Pfalmum fexa- 
gefimum primum. 

1 1 . ° Ejufdem oratio in Pfalmum ceil* 
tefimum decimum quartum. 

12. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Mamantis Martyris. 

13. 0 EjufdemorationesinPfalmosfep- 
timum, decimum quartum, vigefimum 
odavum, vigefimum nonum, trigefimum 
fecundum, trigefimum tertium , centefimum 
decimum quintum , quadragefimum quar- 
tum , quadragefimum quintum, & quadrage- 
fimum odavum. 

14.. 0 Ejufdem epiftola ad Optimum, 
Epifcopum. 

1 5. 0 Gregorii Nyfleni, oratio in fanda 
lumina. 

Is codex iaeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C D L X X X I I. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 0 Sandi Bajilii homiliae in Pfalmos, 
ubi folia mifere turbata. 

2. 0 Ejufdem homilia in laudemBarlaami 
Martyris. 

3. 0 EjufdemhomiliainprincipiumPro- 
verbiorum, 

4. 0 Ejufdem homilia, quod Deus non 
fit malorum caufa. 

5. 0 Ejufdem homilia de gratiarum 
adione. 

6 ° Ejufdem homilia in laudem Julittae 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem homilia in laudem Gordii 
Martyris. 

8.° Ejufdem homilia in laudem quadra- 
ginta Martyrum. 

9. 0 Ejufdem homilia in illud: Attende 
ttbi ipjt. 

10. ° Ejufdem homilia in illud Lucae: 
Dejlruam horrea mea. 

1 1 . ° Ejufdem homilia in ditefcentes. 

12. 0 Ejufdem homiliae duae de jejunio. 

" 13. 0 Ejufdem homilia in iracundos. 

I iij Digiti zed byGoOglC 7 o CODICES M 

14. 0 Ejufdem homilia de invidia. 
1 5 0 Ejufdem homilia de fide. 
16. 0 Ejufdem homilia in illud: Inprin- 
cipio erat Verbum. 

iy.° Ejufdem homilia dida in Iacizis. 
1 8° Ejufdem homilia de humilitate. 

1 9. 0 Ejuldem homilia, rebus faecularibus 
adhaerendum non efTe. Finis defideratur. 

20° Idem, quomodo legendi Graecorum 
libri. Finis defideratur. 

21. 0 Idem, ad virginem lapfam. Ini- 
tium defideratur. 

22. 0 Ejufdem homilia in Sabellianos & 
Arianos. 

23. 0 Ejufdem homilia in calumniantes, 
qudd tres deos colamus. Pars major de- 
fideratur. 

24. 0 Ejufdemexhortatioadbaptifmum. 
Initium & finis defiderantur. 

25. 0 Martyrium fandtorum Cyri & 
Joannis. Finis defiderantur. 

Is codex undecimo feculo exaratus 
videtur. 

CDLXXXIIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandti Bafilii homiliae in Pfalmos 
aliquot. Initiumdefideratur. 

2. 0 San£li Joannis Chryfojlomi expofitio 
in Pfalmos. Finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

CDLXXXIV. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Bafilii in Pfalmos homiliae 
28. 29.32. 33.44.45. 4 8 - 59- 61. 114. 
1 1 5. Primae initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia in iilud: Attende 
tibi ipfi. 

3. 0 Ejufdem homilia in iilud Luae: 

Dejhuam horrea mea. 

4. 0 Ejufdem homilia in ditefcentes. Folia 
aliquot defiderantur. 

J.° Ejufdem homilia in ebriofos. 

6.° Ejufdem homilia de ira. 

7. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

8.° EjufdemhomiliainprincipiumPro^ 
verbiorum. 

9-° Wem,qu6dDeusnonfitmaIorum ANUSCRIPTI. 

caufa. Finis defideratur. Sequuntur alias 
homiliae fic deletae, ut legi non poffint. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C D L X X X V. 

Codexmembranaceus, olimMazarinaeus, 
quo continentur : 

I . ° Sandi BaJUii homiliae feptemdecim 
in Pfalmos. Praemittitur procemium, cujus 
initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia in illud: Attende 

tibi ipfi. 

3. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae: 

Dejiruam horrea mea. 

4 0 Ejufdem homilia in divites. 

y° Ejufdem, homiliae tres de jejunio. 

6.° Ejufdem homilia in ebrietatem & 
luxum. 

7. 0 Ejufdem homilia de ira. 

8.° Ejufdem homilia de invidia. 

9. 0 Ejufdem homilia, quod Deus non 
fit malorum audor. 

io.° Ejufdem homilia in quadraginta 
Martyres. 

I I. ° Ejufdem homilia dida in fame & 
liccitate. 

12. 0 Ejufdem exhortatio ad baptifmum. 
1 3. 0 Ejufdem homilia de fide. 

14. 0 Ejufdem homilia in Mud : jkprin- 
cipio erat Verbum. 

1 5. 0 Ejufdem epiflola ad virginem lap^ 
fam. Initium duntaxat legitur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

CDLXXXVI. 

Codex membranaceusjolim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Bafihi homilia in Pfalmum 
feptimum. Finis defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum vige- 
fimum odlavum. Defideratur initium. 

3. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum vige- 
fimum nonum, 

4. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum trige- 
fimum fecundum. ^ 

5. 0 Ejufdem homiliae in Pfalmos trige- 
fimum tertium , trigefimum feptimum, qua- 
dragefimum quartum,quadragefimum quin- 
tum, quadragefimum odavum, quinqua- 
gefimum nonum, fexagefimum primum, Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

centefimum decimum quartum, centefi- 
mum decimum quintum. 

6.° Ejufdem homilia in illud: Attendc 
tibi ipfu 

j.° Ejufdem homiliae duae de jejunio. 

8.° Ejufdem homilia dc fide. 

9. 0 Ejufdem homilia, quod Deus non 
fit malorum caufa. 

io.° Ejufdem homilia in iracundos. 

n.° Ejufdem homilia, ad baptifmum 
exhortatoria. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in illud : Dejlruam 
horrea mea. 

1 j.° Ejufdem homilia in ditefcentes. 
Ejufdem homilia in ebriofos. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in iaudem quadra- 
ginta Martyrum. 

i 6.° Ejufdem homilia de humilitate. 

17. 0 Ejufdem homilia in SabelIianos& 
Arianos. 

18. 0 Ejufdemhomiliain illud: Inprin^ 
ctpio erat Verbum. 

1 9 0 Ejufdem homilia dida in fame & 
ficcitate. 

20. 0 Idem, ad virginem lapfam. 

2 1 .° E jufdem homilia in illud : Septuplum 
dabitur ultio de Cain. 

22. 0 Ejufdem homilia in Iaudem Bar- 
laami Martyris. 

23. 0 Ejufdemhomiliain illud: Nedederis 
fomnum oculis tuis. 

24.. 0 Idem ad Monachum lapfum. 

25° Idem ad Diaconum lapfum. 

26. 0 Ejufdemhomilia, rebus faecularibus 
non efle adhaerendum. 

27 0 Ejufdem homilia de invidia. 

28° Ejufdem homilia de gratiarum 
actione. 

.29° Ejufdem homilia in Julittam Mar- 
tyrem. 

^o.° Ejufdem epiftola ad Occidentales 
Epifcopos. 

31° Ejufdem epiftola ad Simpliciam. 
3 2. 0 Ejufdem epiftola ad Eunomium. 
33. 0 Ejufdem homilia tertiade jejunio. 
34. 0 Ejufdem homilia de Spiritu Sando. 

35 ° Ejufdem homilia in calumniantes> 
quod tres deos colamus. NUSCRIPTL 7 , 

3 6° Ejufdem homilia inGordiumMar- 
tyrem. 

37. 0 Ejufdem epiftola ad Gregorium 
Nazianzenum. 

Is codex manu Clementis faeculo, ut 
videt ur , duodecimo exaratus eft. 

CDLX.XX.VII. 

Codex membranaceus , emptus anno 
Chrifti 1688. quo continentur : 

1 .° Sandi Bafilii homiliae feptdmdecim 
in Pfalmos. 

2. 0 Ejufdemadjuvenesoratio,quomodo 
cum fru6lu legerepoflent Graecorum libros. 

3 .° Ejufdem exhortatio ad baptifmum. 

4. 0 Ejufdem oratio de fide. 

5. 0 Ejufdem oratio in illud Lucae: De- 
Jlruam horrea mea. 

6.° Ejufdem oratio in divites. 

7. 0 Ejufdem oratio de gratiarum adlione. 

8.° Ejufdem oratio in Julittam Mar- 
tyrem. 

9. 0 Ejufdem oratio in Gordium Mar- 
tyrcm. 

1 o.° Ejufdem oratio in Barlaamum Mar- 
tyrem. 

1 1 .° Ejufdem oratio in quadraginta 
Martyres. 

12. 0 Ejufdem oratio in illud: Attende 
tibi ipft. 

13. 0 Ejufdem oratio, quod Deus non 
fit malorum caufa. 

1 4.. 0 Ejufdem oratio adversiis irafcentes. 
\y° Ejufdem oratio dida in lacizis. 

16. 0 Ejufdem oratio tempore famis & 
ficcitatis, habita in divites & avaros. 
17. 0 Ejufdem oratio de humilitate. 

18. 0 Ejufdem oratio, rebus faecularibus 
non efle adhaerendum. 

1 9. 0 Ejufdem oratio de invidia. 

20. 0 Ejuldem oratio in ebrietatem & 
luxum. 

21 .° Ejufdem orationes tres de jejunio. 

22. 0 Ejufdem oratio in illud : In prin- 
cipio erat Verbum., 

23. 0 Ejufdem oratio de Spiritu Sandlo. 

24.. 0 Ejufdem oratio in calumniantes, 
quod tres dcos colamus. 

25 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. Digiti zed byGoOglC 72 CODICES M 

2 6.° Ejufdem oratio contra Sabellianos, 
Arium & Anomaeos. 

27. 0 Ejufdem epiftolaadvirginem lapfam. 

2 8.° Ejufdem epiftola ad alium Mona- 
chum lapfum. 

29. 0 EjufHem epiftola ad Gregorium 
Nazianzenum. • 

3 o.° Ejufdem , monafticae conftitutiones. 
Defiderantur nona & fequentes, ad vige- 
fimam ufque. 

31. 0 Ejufdem, poenae in Monachos & 
Monachas delinquentes conftitutae. Finis 
defideratur. 

Is codex duodecimo feculo exaratus 
videtur. 

CDLXXXVIII. 

Codexmembranaceus^oIimMazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° San&i Bafilii homiliae in Pfalmos 
vigefimum odavum, vigefimum nonum, 
trigefimum fecundum, trigefimum tertium f 
trigefimum feptimum,quadragefimum quar- 
tum, quadragefimum quintum, quadrage- 
iimumodavum. Initium primaedefideratur. 

2.° Ejufdem homilia in illud Lucae: 
Deflruamhorreamea. 

3. 0 Ejufdem oratio in divites. 

4. 0 Ejufdem oratio in illud: In principio 
crat Verbum. 

J.° Ejufdemoratiodegratiarumadione. 

6.° Ejufdem oratio in Julittam Mar- 
tyrem. 

7. 0 Ejufdem oratio, quod Deus non 
lit malorum caufa. 

8.° Ejufdem oratio in illud : Attende 
tibi ipji. 

9. 0 Ejufdem oratio de ira. 

io.° Ejufdem oratio de invidia. 

* n.° Ejufdem oratio de fide. 

12. 0 Ejufclem oratio in lacizis dida. 

13. 0 Ejufdem ad juvenes oratio, quo- 

xnodo cum frudu legere poffent Gracorum 
libros. 

14° Ejufdem oratio, tempore famis & 
ficcitatis habita. 

1 5. 0 Ejufdem orationes duae de jejunio. 

16. 0 Ejufdem oratio in ebriofos. 

17. 0 Ejufdem oratio in principium Pro- 
verbiorum. Deeft finis. ANUSCRIPTL 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C D L X X X I X. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno 1669. illatus. 
Ibi continentur : 

1 .° Sandi Bajilii homiliaenovem in Pfid- 
mos. Tertiae finis defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia in illudLucae: Viri 
cujufdam divitis fertilis fitit terra. 

3 .°. Ejufdem homilia in illud Evangelii : 

Vende qua habes. 

4.. 0 Ejufdem homiliain \\\wd:Attendetibi. 

y° Ejufdem exhortatio ad baptifmum. 

6.° Ejufdem, homiliae duae de jejunio. 

7. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

8.° Ejufdem homilia de ira. 

9. 0 Ejufdem homilia in fame& ficcitatc 
dida. 

10. ° Ejufdem oratio, quod Deus non 
fit malorum caufa. 

1 1. ° Ejufdem oratio dida in lacizis. 

12. 0 EjufdemoratiodehumanaChrifti 
generatione. 

13. 0 Ejufdem homilia de humilitate. 

14. 0 Sandti Joannis Chryfofiomi oratio in 
laudem Philogonii. 

1 5. 0 Fragmentum orationis Amphilochii 
Iconienfis, de fando Bafilio. 

16. 0 Sandi Bajilii fragmenta tria de 
Juliano Apoftata,deProterio, illiufque filia, 
& Ephraemo Syro. 

Is codex /aeculo decimo tertio exaratus 
videtur. Haec legas folio 1 66. Menjis Martii 
die 2f. feflo Annuntiationis venit Bailus 
Argi, ir Nauplii anno (T#j2. indid. 12. 
Erat is annus Chrifti 1 344. 

C D X C. 

Codex chartaceus,FontebIandenfis,quo 
cpntinentur. 

1 .° San£li Baftlii enarratio in fexdecim 
priora Ifaiae capita. 

2. 0 Symeonis Logothetae, eclogae, vulgo 
conciones morales viginti quatuor e fanfto 
Bafilio. Praeter indicem primae parti manu 
Vergetii praefcriptum , praefixus & fecundae 
parti index concionum moralium Graecus, 
additum epigrammadeBafilio, immodula- 
tum & infulfum. 

Hujufce Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

Hujufce codicis pars prior manuChrifto- 
phori Auveri, Georgii, Armeniaci^ calli- 
graphi, anno 1 54. 1 . exarata eft : a quo altera 
fcripta fit, ignoratur. 

C D X C I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandli Bafilii homiliae feptemdecim 
in Pfalmos. 

2. 0 Ejufdem ad Gregorium Nazianze- 
num epiftola, de vitae folitariae laude. 

3. 0 Ejufdem ad Letoium, Melitenes 
Epifcopum, de vera virginitate epiftola. 

4. 0 TV/W^/^CyrenfisEpifcopi^hifto- 
ria religiofa. 

y° San&i Maximi Confeflbris, de cha- 
ritate capita quadringenta. 

6.° Ejufdem tradatus fummarius de 
theoIogia,&aIIegoricus de virtute,in feptem 
centurias divifus, quarum quinque jamlu- 
cem afpexerunt, hoc titulo infignitae : Capita 
quingenta theologica, deque virtute & vitio ; 
unde manifeftum eft in editis duas cen- 
turias defiderari. 

7. 0 Ejufdem ad Thalaffium Prelbyterum 
& Abbatem, de variis facrae Scripturae dubiis 
quaeftiones & refponfiones. . 

8.° Apocalypfis. Finis defideratur. 

Is codex lseculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C D X C I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° San£ti Bafilii in Ifaiam Prophetam 
expofitio. 

2. 0 San£li Joannis Chryfojlomi de facer- 
dotio libri fex. Singulis libris praefixus capi- 
tum index. 

Is codex anno 94.2. exaratus eft. 
C D X C I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan6li Bajilii enarratio in 
fexdecim priora Ifaiae capita. Initium & finis 
defiderantur. In principio hujufce volumi- 
nis occurrunt duo folia & totidem ad cal- 
cem, alia manu fcripta. Duobus prioribus 
foliis exhibetur pars orationis fecundae 
Gregorii Nazianzeni in Julianum Apofta- 
tam;duobus poftremis initium primae ora- 
tionis de filio, audore eodem. 

Is codex decimo faeculo exaratus videtur. 
MSS. Tomus II. ANUSCRJPTL 73 

CDXCIV. 

Codex membranaceus, olim Colbertirtus, 
quo continetur Sandi Bafilii commentarius 
in fexdecim priora capita Ifaiae Prophetae. 
Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C D X C V. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, quo continetur fandi Bafiliic^o- 
fitio in Ifaiam Prophetam. Sub finem multa 
defiderantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C D X C V I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continetur fandi Bafilii expofitio in 
llaiam Prophetam. 

Is codex, initio & fine mutilus, duode- 
cimo faeculo exaratus videtur. 

C D X C V I L 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

I . ° Sandti Bafilii homilia in Chrifti Nati- 
vitatem. 

2. 0 Ejufdem oratio ad baptifmum exhor- 
tatoria. 

3. 0 Ejufdem homiliae in Pfalmos pri- 
mum , feptimum, decimum quartum, vige- 
gefimum odavum, vigefimum nonum, 
trigefimum fecundum, quinquagefimum 
nonum, fexagefimum primum, centefimum 
decimum quartum, centefimum decimum 
quintum. 

4.. 0 Ejufdem homilia in illud: h prin- 
cipio erat Verbum. 

5 0 Ejufdem homilia de fide. 

6.° Ejufdem homilia de gratiarum 
a&ione. 

7. 0 Ejufdem homilia in Julittam Mar- 
tyrem. 

8.° Ejufdem homilia in Gordium Mar- 
tyrem. 

9. 0 Ejufdem homilia in laudem 40. 
Martyrum. 

io.° Ejufdem homilia in principium 
Proverbiorum. 

I I . ° Ejufdem homilia, quod Deus non 
fit malorum caufa. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in illud: Attende 

K tibi ipfi. Digitized by Google 74 GODICES M 

13 ° Ejufdem homiliae duae de jejunio. 

. 14.. 0 E/ufdem homilia in ebriofos. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

1 6.° Ejufdem epiftola ad virgincm 
lapfam. 

1 7. 0 Ejufdem homilia in lacizis didla. 

1 8.° Ejufdem homilia tempore famis 
& ficcitatis habita. 

19. 0 Ejufdem homilia in illud: Septu- 
plum dabitur ultio de Cain. 

20, 0 Ejufdem ad Epifcopos Occiden- 
tales epiftola. 

21. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae: 
DeJIruam horrea mea. 

22. 0 Eju/dem homilia in ditefcentes. 
23. 0 Ejufdem homilia de Incarnatione., 
24.. 0 Idem, quomodo legendi Graeco- 
rum libri. 

25. 0 Ejufdem apologia ad Neocaefa- 
reenfes de fe ipfo & Gregorio Thauma- 
turgo. 

2 6.° E/ufdem homilia, quod tres deos 
non colamus. 

27. Ejufdem epiftoIaeduaeadUrbicium 
Monachum. 

28° San£li Gregorii Nazianzeni oratio 
funebris in fandum Bafilium. Sequitur 
explicatio hiftoriarum quae in hac oratione 
occurrunt. 

29. 0 Sandi Joannis ChryfoJIomi oratio 
in omnes San&os. 

3 0.° Martyrium fandorum Eulampii & 
Eulampiae. Initio multa defiderantur. 

3 1.° Martyrium fan&orum Probi, Ta- 
rachi & Andronici. Multa defiderantur. 

32° Martyrium fandi Calliftrati. Su- 
pereft tantum initium. 

Ad hujufce codicis calcem haec leguntur, 
ex interpretatione clariffimi Bernardi de 
Montfaucon, Palaog.pag. f/.Scriptus ejl 
hic liber propria tnanu Niceta Protofpatliarii , 
qui fuit drangarius nautica clajjis. . . .fratris 
Michaelis prapofui vefli, qui fuit Proro- 
vefiarius Nicephori Chrifti amantis Domini, 
cumejfet ipfe i n carcere Africa menfe Sep- 
tembrt , indiaione decima , & oblatus efl 
Ecclefuz fanai ir gbriofi Martyris Georgii 

Onatt prope Thernwp anno <T 47 o. 

tiempe Chrijli ^7/. hdia. 14. ANUSCRIPTI. 

C D X C V I I I. 

Codex membranaceus,o!im Colbertinus, 
quo continentur : 

I , ° Sandi Bajilii homilia in principium 
Pfalmi primi. Initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia in illud: Attendc iibi. 

3. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae: 
Dejlruam horrea mea. 

4.. 0 Ejufdem homilia in ditefcentes. 

5. 0 Ejufdem homiliae duae in Pfalmum 
decimum quartum. 

6.° Ejufdem homiliae duae de jejunio. 

7. 0 Ejufdem homilia in ebriofos. 

8.° Ejufdem homilia de ira. 

9. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

io.° Ejufdem homilia de gratiarum 
atfione. 

I I . ° Ejufdem homilia in Julittam Mar- 

tyrem. 

12. 0 Ejufdem homilia in principium 
Proverbiorum. 

1 3. 0 Ejufdem homilia, quod Deus non 
fit malorum audor. 

1 4.. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum quin- 
quagefimum nonum. 

15 0 Ejufdem homilia in Pfalmum fexa- 
gefimum primum. 

1 6.° Ejufdem homilia in Pfalmum cen- 
tefimum dccimum quartum. 

17 0 Ejufdem homilia in Pfalmum cen- 
tefimum decimum quintum. 

1 8.° Ejufdem homilia in laudem qua- 
draginta Martyrum. 

1 9. 0 Ejufdem homilia in laudem Gordii 
Martyris. 

20. 0 Ejufdem homilia in lacizis habita. 

2 1 .° Ejufdem homilia famis & ficcitatis 
tempore habita. 

22. 0 Ejufdem homilia ad baptifmum 
exhortatoria. 

23. 0 Ejufdem homilia de fide. 

24.. 0 Ejufdem epiftola ad virginem lapfam. 

25. 0 Ejufdem epiftola ad Epifcopos 
Occidentis. 

26. 0 Ejufdem epiftola ad Optimum 
Epifcopum. 

27. 0 Ejufdem oratio ad juvenes, quo- 
iriodo cum frudu legere poffintGraecorum 
libros. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

28. 0 EjufHem homilia in Pfalmum fep- 
limum. 

29 0 Ejufdem homilia inPfalmiim vige- 
finwni o&avum. 

30. 0 Ejufdem homilia iti Pfalmum tri- 
getonum fecundum. 

31. 0 Ejufdem hdmilia in Chrifti Do- 
mini Nativitatem. 

Is codex, in quo folia quaedam loco fuo 
mota, faeculo decimo exaratus videtur. 

C D X C I X. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

I , ° Sandi Bajt/ii oratio in fan£him bap- 
tifina. 

2. 0 Gregorii NyfTeni oratio fecunda de 
pauperibus charitate comple&endis. 

3 .° San&i Joarmis Chryfojlomi oratio de 
jejunio & eleemofyna. 

4. 0 Ejufdem oratio de humilitate & 
eleemofyna. 

5. 0 Ejufdem oratio alia de eleemofyna. 

6.° Ejufdem homilia in Pfalmum nona- 
gefimum qulntum. 

7. 0 Ejufdem homilia de eleemofyna & 
couatione in fan6los. 

8.° San£ti Bafilii oratio in illud: Nefacite 
ekemojynam coram hominibus. Legitur fub 
Chryfoftomi nomine. 

9. 0 San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
de pcenitentia & contritione. 

io.° Sandi Athanafit, Archiepifcopi 
Alexandrini, homiliadepcenitentia, inedita, 
faltem inter illius opera non occurrit. Ini- 

tilim cAwoV TJ lf iftpT\&. 

I I . ° San&i Chryfoflomi homilia de pceni- 
tentia & oratione. 

i2.° Ejufdem homilia de pcenitentia 
Regis Achabi. 

13. 0 Ejufdem homilia de jejunio & 
Davide. 

14. 0 Ejufdem oratio: Qvhd lata yia ftt 
qiia ad perniciem ducit. 

1 5. 0 Ejufdem oratio in memoriam fan&i 
Bafri. 

16. 0 Ejufdem oratio de pcenitentia & 
eleemofyna.' 

17. 0 Ejufdem oratio in illud Apoftoli 
Pauli : Utinam toleraffetis paululum injtpien- 
tia mea. 

. MSS. Tomus II ANUSCRI P T I. 7S 

18. 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

19. 0 Ejufdem oratio in fandum Philo- 
gonium. 

20. 0 Ejufdem oratio in illud : Vox cla- 
mantis in deferto, five exhortatio ad fanfturo 
baptifma. 

2 1 .° Ejufdem oratio in filium prodigum, 
& de pcenitentia. 

22. 0 Ejufdem oratio in illud Aporfoli: 
Nolo vos ignorare,fratres. 

23. 0 Sandti Ephrami oratio de fecundo 
Chrifti Domini adventu. 

24. 0 Sandti Joannis Chryfojlomi homilia 
decima odava ad Antiochenos. 

25. 0 San£li Bajtlii orationes duae de 
jejunio. 

2 6.° San£li Joannis Chryfoflomi oratio 
in Annuntiationem Deiparae. 

27. 0 Ejufdem oratio de eodem argu- 
mento. 

2 8.° Ejufdem oratio in Martham,Ma- 
riam, Lazarum & Heliam Prophetam. 

29. 0 Ejufdem oratio in ramospalmarum. 

30. 0 Ejufdem oratio de fimultate & ira 
deponenda. 

3 i.° Ejufdem oratio de jufto Jobo. 

3 2. 0 Ejufdem oratio in decem Virgines. 

33. 0 Ejufdem oratio in mulierem pec- 
catricem. 

34. 0 Ejufdem; homiiia decima odava 
in Genefim. 

3 y .° Ejufdem homilia in Chrifti Domini 
Refurre&ionem. 

3 6.° Sandi Baft/ii oratio in quadraginta 
Martyres. 

37. 0 San£ti Gregorii Nyfleni oratio in 
laudem Theodori Martyris. 

3 8.° Martyrium Sandorum Euftratii& 
fociorum Eugenii, Auxentii , Mardarii & 
Oreffce, Incipit (iamAtvorne AiojttornaiQ. 

39° Martyrium Theodori, militum 
Praefe&i. Incipit Ma%i/uua*o\ x) MaZtplw. 

40. 0 Vita fan<3se Marise ^Egyptiac. In- 
cipit fjuuwew (iam*i*>$ %fvnfeiv. 

4 1 0 San&i Joannis Chryfoflorm oratio dc 
pcenitentia. 

42. 0 Andrea, Cretenfis Archiepifcopi, 
oratio in Lazarum. 

43 0 Sandti Chyfojlomi oratio tertia dc 
Lazaro. Finis defideratur. 

Kij Digiti zedbyG00gIe 7 6 C O D I.C E S M 
h codex feculo uiadecimo exntus 
videtur, 

D. 

Codex membranaceufc, emptuS anno 
Chrifti'1721. quo contiiientur : 

I . ° Sandi Bajilii homilia in Chrifti Na- 
tivitatem. ■ v : • 

j 0 Ejufdem exhortatia ,id baptifmum.' 

3. 0 Ejiifdem oratiq in laudem Gordii 
Martyris. "\ 

4. 0 Ejufdemhomiliae in principium Pro- 
verbiorum. 

5. 0 Ejufdem oratib in Sabellianos, Aria- 
nos & Anomaeos. 

6.° Ejufdem oratio in eos qui nos ca- 
lumniantur, quafi tres deos doceamus. 

7. 0 Ejufdem oratio de fide. 

8.° Ejufdem eclogae e facris Scripturis. 

9. 0 Ejufdem oratio de baptifmate. 

io.° Ejufdem oratio in iracundos. 

I I . ° Ejufdem oratio de invidia. 

12. 0 Ejufdem oratio in illud Lucae: 
Dejlruam horrea mea. 

1 3 .° Ejufdem oratio fecunda de jejunio. 

1 4. 0 Ejufdem oratio in illud : Septuplum 
dabitur ultio de Cain. 

1 5. 0 Ejufdem homilia* quod Deus non 
fit malorum caufa. 

1 6.° Ejufdem oratio in illud : Atiende 
tibi ipji. 

1 J. Q Ejufdem oratio de gratiarum adione. 

1 8.° Ejufdem oratio in Martyrem Ju- 
littam. 

1 9. 0 Ejufdem oratio in principium Pro- 
verbiorum. 

20. 0 Ejufdem homilia di<3a in lacizis. 

2 1 .° Ejufdem homilia tempore famis & 
ficcitatis habita. 

22. 0 Ejufdem oratio in quadraginta 
Martyres. 

23. 0 Ejufdem homiliae in Pfalmos pri- 
mum, fextum,&decimum quartum. 

24. 0 Ejufdem homilia adversus fene- 
ratores. 

25. 0 Ejufdemhomiliae inPfiilmos vigefi- 
mum odavum , vigefimum nonum , trigefi- 
mum fccundum, trigefimum tertium, trige- 
iimum fextum, quadragefimum quartum, 
quadragefimum quintum, quadragefimum A N U S <: R I P T l 

o&avum, quinqittgefimurfl npnum, fexage- 
fimum primum, & centefimum decimum 
quartum. . . . 

2 6.° Ejufdem homilia 111 ebriqfos. 

Ejufdem hqmilia ad- virgifiem Jap- 
fam, depoenitentia. 

2.8* Ejufdem ad juvenes oratio, quo- 
modo cum fru&u legere poffint Graecorum 
libros. . i 

29. 0 Ejufdem homiIiademi|ericordia& 
judicio. 

30. 0 Ejufdem ad Gregorium Nazian- 
zenum oratio dc afcefi. 

3 1.° Ejufdem oratio de vita humana. 

3 2. 0 Ejufdem homiIiaeduae,qu6dhomo 
ad fimilitudinem Dei facflus fit. 

33. 0 Ejufdem homilia, adhaerefcendum 
non efle rebus faecularibus. 

34. 0 Ejufdem oratio in Mamantem 
Martyrem. 

35. 0 Ejufdem ad Amphilochium liber 
de Spiritu San&o. 

3 6.° Ejufdem, libri adversus Eunomii 
apologeticum. 

37. 0 Ejufdem epiftola ad Monachum 
lapfum. 

3 8° Ejufdem opufculum adversus Eu- 
nuchos, ineditum. Incipit d&Xunvg 0} ai- Is codex in monafterio quodam, cui 
cognomen erat Imperiale novum, quon. 
dam-aflervatus,faecuIo undecimo exaratus 
videtur. 

D L 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam iIJatus,quo 
continentur : 

i.° Sandi Bafilii homilia in Pfalmum 
primum. 

2. 0 Ejufdem homilia in Pfalmum fepti- 
mum. 

3. 0 Ejufdem homiliae duae de jejunio, 

4. 0 Ejufdem hbmilia exhortatoria ad 
baptifmum. 

5. 0 Ejufdem homilia^in laudemGordii 
Martyris. 

6.° Ejufdem homilia in quadraginta 
Martyres. 

7. 0 Ejufdem homilia in ChriftiDomini 
Nativitatem. Conjeftae ad raarginem notse 
quaedam. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M A 

8.° Vita & martyrium Theodori Grapti 
& Theophanis, illius fratris. 

9 ° Bafiii homilia in iaudem Barlaami 
Martyris. 

i o.° Sifnniij Archiepifcopi Conftantino- 
politani, oratio in laudem Ceryci & Julittae 
Martyrum.Incipit te/Mz&v juSp jJfpive/xXq. 

1 1 .o Vita & miracula Gregorii Deca- 
capolitae, au£tore Ignatio, Diacono & Sce- 
pophyiaqe magnae ecclefise Conftantinopo- 
litanae. Incipit iinw /uSp i$ mviw. 

12. 0 Vita landi Onuphrii. Incipit o 

13° Plotini, Theflalonicenfis Archi- 
epifcopi, oratio, ni fallor , inedita, in laudem 
Demetrii Martyris. Incipit iowu eSg uXtiS&s. 

14.. 0 Narratio miraculorum fan&i Mi- 
chaelis Archangeli, au&ore Pantalconte, 
magnae ecclefiae Cartophylace. 

1 5. 0 Naucratii epiftola de morteTheo- 
dori Studitae , data ad fratres propter veri- 
tatis defenfiohem vexatos. Incipit 

16. 0 Sanfli Joannis Chryfojlomi homilia 
in laudem Romani Martyris. 

17. 0 San&i Gregorii NyfTeni homilia in 
falutationem Deiparae ab Angelo fa£tam. 

1 8.° Vita fandti Sylveftri Papae. 

19° Vita Marcelli, Archimandritae 
mdhafterii Accemetarum. Incipit imii jkp* 

20.° San£ti Bafiii homilia de avaritia. 

21. 0 Martyrium fan&orum Euftratii, 
Auxentii, Eugenii , Mardarii & Oreftae. In- 
cipit (ZcujiAvuovTos A/o«AirnflMV. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Baflii religiofae vitae brevis 
inftitutio, & ad regulas prolufio. 

2. 0 Ejufdem, regulae Monachorum fufiiis 
difputatae. 

3. 0 Ejufdem,regutebreviores. 

4. 0 Ejufdem , pcenae adversus Monachos 
& Monachas delinquentes conftitutae. 

$.° Ejufdemepiftolacccn. 

6.° Ejufdem epiftoja ccclxxxih. 

7. 0 Ejufdem epiftola cccxcn. NUSCRIPTl 77 

8.° Ejufdem cpnftitutiones monafticae. 

9. 0 Ejufdemexpofitio facraeliturgiae,quae 
in aliis co6\c\b\isGermano, Patriarchae Con- 
ftaminopolitano tribuitur. 

10. ° Ni/i apophthegmata quaedam. 

1 1. ° Vita fan&i Sabae Abbati*, audore 
Cyrillo Scythopolitano. 

1 2. 0 Vita S. Euthymii , auftore eodem. 

1 3 .° Narratio miraculi a fando Georgio 
Martyre erga captivum patrati. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D I I I. 

Codex bombycinus, quo continentur : 
i.° Sandli Bafilii adversus Eunomium 
antirrheticorum libri quinque. 

2. 0 Ejufdem de Spiritu Sando liber ad 
Amphilochium. 

3. 0 Ejufdem in hexaemefon homilioe 
novem. 

4. 0 Ejufdem homiliae duae de opificio 
hominis, eaedem cum illis quae Gregorio 
Nyfleno tribuuntur. 

5 ° Gregorii Nyfleni homilia ih haec verba: 
Et plantavit Dcus paradifurri ad orientem. 

6.° Ejufdem fragmentum apblogiae in 
hexaemeron. 

7 0 Ejufdem de opificio hominis liber 
ad Petrum fratrem. 

8° Ejufdem oratio funebris in Placillam, 
Theodofii Magni conjugem. 

9. 0 Ejufdem oratio in funere Pulcherjae 
dida. 

1 o.° Ejufdem oratio, mortuos non efle 
lugendos. 

1 1 .° E jufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem , & in infantes Bethlehemiticos. 

12. 0 Ejufdem oratio encomiaftica in 
fandum Stephanum Protomartyrem. 

1 3 .° Ejuldem oratio funebris in fratrem, 
Bafilium Magnum. 

14.. 0 Ejufdem vita Mofis. 

1 5. 0 Ejufdem ad Olympium Afcetam , 
vita Macrinae. 

1 6.° Ejufdem vita fan<5ti Gregorii Thau- 
maturgi. 

17 0 Ejufdem oratio de deitate Filii 8c 
Spiritus San£li, & de fide Abrahami. 

18. 0 Ejufdem oratio in fan£tum bap- 
tifma. 

K iij Digiti zed byGoOglC 7 8 C O D I C E S M 

1 9. 0 Ejufdem oratio in fcudemTheodori 
Martyris. 

20. 0 Ejufdem homilia de Refurredione 
Chrifti , & quod nullo modo contrarii inter 
fe fmt Evangeliftae. 

2 1 .° Ejufdem homilia de fefto Pafchatis, 
& de Refurre&ione. 

22. 0 Ejuidem homiliain fandtum Pafcha, 
& de triduano fefto Refurredionis Chrifti. 

23. 0 Ejufdem epiftola de iis qui adeunt 
Hierofolyma. 

24 0 Ejufdem de anima& refurredione 
cum forore Macriia dialogus. 

2 5 .° E j ufdem ad Evagrium Monachum 
epiftola de deitate. 

2 6.° Idem ad Euftathium de fandiflima 
Trinitate. 

27. 0 Idem ad Simplicium Tribunum , 
de fide. • 

2 8.° IdemadHarmonium,quidnomen 
profeflio-ve Chriftianorum fibi velit 

29. 0 Idem ad Petrum fratrem, de diffe- 
rentia eflentiae & hypoftafeos. 

30. 0 Ejufdem oratio, cum Epifcopus 
ordinatus eflTet, habita. 

3 1.° Ejufdem oratio funebris in Mele- 
tium, Antiochiae Epifcopum. 

3 2. 0 E jufdem ad Olympium Monachum 
Iiber deperfedione,& qualem oporteat effe 
Chriftianum. 

3 3 .° Ejufdem contra Apollinarium liber 
ad Theophilum, Alexandrinum Patriar- 
cham. 

34.. 0 Ejufdem contra fatum difputatio. 

3;. 0 Ejufdem ad Hierium epiftola de 
infantibus qui praemature abripiuntur. 

Is codex decimo quarto faeculo videtur 
exaratus» 

D I V. 

Codex membranaceus, quo continentur : 
1 .° Sandti Bafilii prologus afceticus. 
2. 0 Ejufdem adhortatio de abdicando 
teculo, & de fpiritali perfedione. 

3 Ejufdem oratio de exercitatione mo- 
naftica , quo fe debeat pado excolere & 
ornare Monachus. 

4 ° Ejufdem oratio de religiofe exerci- 
tationis informatione. 

y Ejufdem procemium ad ethica, de 
judicioDei. A N U S C R I P T I. 

6.° Ejufdem oWtio de fide. 

7. 0 Ejufdem capita moralia. 

8.° Ejufdem oratio afcetica, five ad re- 
gulas prolufio. 

9. 0 Ejufdem , reguIaeMonachorum fiifius 
di/putatae. 

1 o.° Ejufdem oratio de libero arbitrio. 
1 1.° Ejufdem regulae breviores. 
1 2. 0 Ejufdem conftitutiones monafticae. 
1 3. 0 Ejufdem de baptifmo libri tres. 
Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D V. 

Codex membranaceus,oIim Medic2eus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Bajilii pi*aefatio in afcetica. 
2. 0 Ejufdem praefetio brevior. 

3. 0 EjufdemdejudicioDeiprocemium 
ad ethica. 

4. 0 Ejufdem ethica five moralia. 

5. 0 Ejufdem de Monachorum inftitu- 
tione capita odoginta. 

6.° Ejufdem , regulae omnes continenti 
ferie, in libris vulgatis feparatim editse. 

7. 0 Ejufdem homilia de libero arbitrio. 

8.° Ejufdem de baptifmo libri tres, five 
potius libri duo in tres divifi. Nam liber 
tertius eft caput tertium libri primi. 

9. 0 Ejufdem conftitutiones monaftiae. 

io.° Ejufdem epiftola ad Chilonem. 

.n.° Ejufdem deinftitutioneMonacho- 
rum fermo alter. 

1 2. 0 Idem de abdicatione rerum. 
13. 0 Idem deafcefi. 

14. 0 Ejufdem epiftola ad Monachum 
lapfum. 

15. 0 Ejufdem epitimia, omnia fimul 
conjunda, videlicet poenae in monachos 
delinquentes conftitutae, animadverfiones 
in canonicos, & animadverfiones in cano- 
nicas. 

16. 0 Ejufdem procemium in regulas 
breviores. a 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D V I. 

Codex membranaccus, olim Mazarinseus, 
quo continentur : Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. i.o San&iZ^&epiftoIaenumeroccLXi. 
Prsefixus index. 

2. 0 GregoriiNdzianzerii, epiftolae numero 
ccxxxv. Praefixus index. 

3. 0 Santfi 2?^///deSpirituSan£toIiber 
ad Amphilochium. Ultimum folium defi- 
deratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D V I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur Symeonis Logothetae, 
eclogse, five conciones viginti quatuor, e 
variis fandi Bafi/ii operibus excerptae. Prae- 
fixus index Graecus, manu Vergetii. 

Is codex decimo faeculoexaratusvidetur, 
quo ipfo faeculo Symeon floruit. 

D V I I I. 

Codex membranaceus, olimMazarinaeus, 
quo continentur fermones morales viginti 
quatuor a Symeone Magiftro & Logotheta, 
exfcripti e fan&i Bafilii fcriptis. Loca fandi 
Bafilii, e quibus hi fermones excerpti, in 
marginibus annotantur. 

\s codex, cujus initium manu recentiori 
fuppletum eft, duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D I X. 

Codex membranaceus,oIim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° Symeonis Logothetae orationes vi- 
ginti quatuor, e fan&o Bafilio excerptae. 

2. 0 Bafilii oratio in ChriftiDomini Na- 
tivitatem. 

3. 0 Ejufdem exhortatio ad baptifinum. 

4. 0 Ejufdem orationes duae de jejunio. 

5. 0 Symeonis Logothetae orationes tri- 
ginta tres, excerptae e Chryfoftomo. 

6.° San£li Joannis Chryfoftomi ^commen- 
tarius in Epiftolam ad Romanos, divifus in 
homilias triginta tres. Ultimae folium ulti- 
mum defideratur. Praefixa epiftcfla Ifidori 
Pelufiotae ad Ifidorum Diaconum , de eo 
ipfo Chryfoftomi commentario. Operi au- 
tem integro praemittitur tabula pafchalis, 
manu recentiore fcripta. 

Is codex, qucm vetus pofleflbr in urbe 
Caphaemptum a fe teftatur, faeculo decimo 
quarto ineunte videtur exaratus. 

D X. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur : 79 i.° Cr^r/VNazianzenioratioinPafcha, 
& in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem apologeticus de fuga fua. 

3. 0 Ejufdem pratio ad eos qui ipfum 
acciverant. Defideratur initium, 

4. 0 Ejufdem oratio in obitum Caefarii 
fratris. 

5 . ° Ejufdemoratio inobitumGorgoniae 
fororis. 

6. ° Ejufdem oratio prima de pace. 

7. 0 Ejufdem oratio fecunda de pace. 

8.° Ejufdem apologeticus ad patrem, 
cum Epifcopus Safimorum ordinatus eft. 
Defideratur initium. 

9. 0 Apologeticus poft reditura e fuga. 

10. ° EjufdemoratiodeGregorioBafilii 
fratre. 

1 1. ° Ejufdem oratio ad patrem, ciim 
ipfi Nazianzense ecclefix curam commi- 
fiflet. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in plagam grandinis. 

1 3. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
patris, & confolatioad matrem.Defideratur 
initium. 

14° Ejufdem oratio funebris in laudem 
Bafilii Magni. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de fuis fermoni- 
bus, & in Julianum oratio. 

1 6 0 Ejufdem oratio ad cives, ob Prae- 
fedti adventum , gravi timore perculfos. 

17. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha^ 
ritate compledendis. 

1 8.° Ejufdem oratio de dogmate & con- 
ftitutione Epifcoporum. 

19. 0 Ejufdem adversus Eunomianos 
praeludium. 

20. 0 Ejufdcm oratio fecunda de theolo- 
gia. Finis defideratur. 

21. 0 Ejufdem prima oratio de filio. 

22. 0 Ejufdem fecunda de filio. 

23. 0 Ejufdem oratio de Spiritu Sando. 

24. 0 Ejufdem ad virginem exhortatio N 
mctrica. Subjunda eft Jb%o7wl* quae abeft 
a libris editis. Defideratur initium. 

2 5 .° Ejufdem oratio de moderatione in 
difputationibus fervanda. 

26. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
eos qui dicebant Epifcopatum Conftanti- 
nopolitanum ab ipfo affedari. 

27. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo cum e* Digiti zed byGoOglC 8o CODICES M 

agris rediret, poft ea quae a Maximo per- 
petrata erant. Titulus exfedus eft. 

2 8.° Ejuftfem oratio valedidoria in prae- 
fentia 150. Epifcoporum di£ta. 

29. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

30. 0 Ejufdem oratio in lumina. 
3 1.° Ejufdem oratio in baptifma. 

3 2. 0 Ejufdem oratio in Pafcha. 

33. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

34.. 0 Ejuftfem oratio in Pentecoften. 

35. 0 Ejufdem ad Ne£tarium, Epifco- 
pum Conftantiriopolitanum, epiftola. 

3 6.° Ej ufdem ad Cledonium epiftolae duae. 

37. 0 Ejufdem oratio in obitum fandi 
Athanafii. 

3 8.° Ejuldem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

39. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 
Finis deeft. 

40. 0 Ejufdem oratio in laudemHeronis, 
Philofophi Alexandrini. 

4 1 .° Ejufdem oratio in appulfum -<£gy- 
ptiorum Epifcoporum. 

42. 0 Ejufdem oratio tertia de pace. 

43. 0 Ejufdem oratiocontra Arianos, & 
de fe ipfo. 

44. 0 Ejufdem adversus Julianum oratio 
prima. 

45. 0 Ejufdem adversus Julianum oratio 
fecunda. 

46. 0 Ejufdem oratio in eledioneEuIalii, 
Doarorum Epifcopi. 

47. 0 Ejufdem oratio in illud Evangelii : 
Cum confummajfet Jefus hos fermones 

48. 0 Ejufdem oratio ad Evagrium Mo- 
nachum. 

49. 0 Ejufdem oratio in Ezekielem, quid 
quatuor illa animalia fignificent. 

50. 0 Ejufdemmetaphrafisin Ecclefiaften. 
Ejufdem oratio in Martyrum lau- 
dem, & contra Arianos. Eft autem recen- 
tiore manu fcripta. 

52. 0 Gregorii Prefbyteri liber de vita 
lan&i Gregorii. 

Initio codicis praemittuntur imagines 
quinque. 

Prima, Chriftus in cathedra fedens, & 
finiftra manu librum refignatum tenens; in ANUSCRIPT I. 

libro haec leguntur apmw ^ i(j»t JiJh/uu, 
id eH,pacem meam do. Caetera deleta. 

Secunda, tres figurae ftantes cum diade- 
matis & aliis imperii infignibus. In medio 
EuJbxla ajuyv&l, id eft, Eudocia augufta, 
dextra fceptrum , finiftra globum tenens. 
Juxta filii duo: hinc Aiw Jiavovr^, id eft, 
Leo dominus, inde Ate%a*Jpog, id eft, 
Alexander; uterque finiftra globum geftat. 
Imaginem ambit limbus quidam caerulaeus, 
in quo hi verfus albis litteris fcripti funt. 

euxA.VM&THou* ifJtmT^v 01 1$ x/> «tvc 
(5o£ue tyl&ucw tvc yttovve Jiavo&s 
BootA&o? Pay<#'a>r a}a% 

/uff w *&&?&ixmi$ EWbxi* Qco<rt£o&$. 
Id eft, 

Felicem te palmitibus vitem imperii 
Racemos ferentem,ferenos fcilicet principes 
Baplius promovit Romanorum Imperator 
Cum quibus prafulges, Eudocia lucifcra. 

Tertia & quarta, cruces duaeaureae gem- 
matae cum fimbriis utrinque pendentibus, 
& hac infcriptione ic. xc. vu& t . 

Quinta, tres figurae ftantes. In medio 
BootA«®* Jiani-ms, id eft, Bafilius dominus, 
cum imperii infignibus. Dextra 6 aytos 
H'A/ot, five Elias Propheta, rofei feu lucidi 
coloris vefte indutus, labarum manu elatum 
tenens, & Bafilio quafi porrigens. Laeva 
apxspa-my* TaC&rix, id eft, Gabriel Archan- 
gelus, alatus & habitu imperatorio, Bafilii 
capiti diadema imponens; imagincm totam 
ambit infcriptio,feu tetraftichon iambicum, 
cujus verfus primus prorsus deletus cft, 
reliqui tres etiamnum legi poflimt. Sunt 
autem hi : 

tmmt npr ltfe?t H'Aiac xm^oupei, 
0 TaSe/wA J$ tIuj ya&& <t2£pjjuivuw 

Vidoriam de hoflibus Elias defgnat, 
Gabriel autem gaudium annuntians, 
6 Bajili, coronat te orbis redorem. 

Ex his figuris apparet hunc codicem 
fcriptum efle ante annum Chrifti 886. 
quo anno obiit Bafilius Imperator, cogno- 
mento Macedo, maritus Eudociae, pater 
Leonis co<pS & Alexandri. 

Is codex, omnium quotquot in Biblio- 
theca regia Graeci fervantur, ornatiflimus, 
litteris uncialibus faeculo nono exaratus 
videtur. 

DXI. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

. D X I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i .°Gregorii Nazianzeni oratio valedidoria, 
in praefentia 1 50. Epifcoporum didta. 

2. 0 Ejufdem oratio in fandum Pafcha, 
& de ignofcenda obfequii tarditate. 

3 0 Ejufdem oratio in fan<5lum Pafcha. 

4. 0 Ejufdem oratio in novam domini- 
cam, & in fan&um Mamantem Martyrem. 

5. 0 Ejufdem oratio in fan&am Pente- 
coften. 

6 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

7. 0 Ejufdem oratio de cceleftibus con- 
fetfandis ad Julianum Exaequatorem. 

8.° Ejufdem oratio in facra lumina. 
9. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

1 o.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fiafilii Magni. 

n.° Ejufdem oratio in fanctum bap- 
tifma. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in Gregorium fan<5ti 
Bafilii fratrem. 

13. 0 Ejufdem oratio valedi&oria. 

14.. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
eos qui fedem Conftantinopolitanam ab 
ipfo affedari dicebant. 

1 5. 0 Ejufdem oratio de plaga grandinis, 
& fterilitate. 

1 6.° Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate comple&endis. 

17. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

18. 0 Ejufdem oratio in laudem fan&i 
Athanafii. 

19. 0 San£ti Gregorii Nyfleni oratio in 
laudem fan&i Grcgorii Thaumaturgi. 
Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

D X I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo, praeter orationes fandi Gregprii, de 
quibus fupra, continentur: 

i.° Ejufdem oratio apologetica de fiiga 
fua in Pontum. 

2. 0 Ejufdem oratio ad eos qui fe acci- 
verant. 

MSS. Tomns II. ANUSCRIPTI. 81 

3. 0 Ejufdem oratio dida in laudem 
Csefarii. 

4. 0 Ejufdem oratio habita in funere 
Gorgoniae. 

5. 0 Ejufdem, depace orationes duae. 

6° Ejufdem oratio apologetica, cum 
Epifcopus Safimorum renuntiatus eft. 

7. 0 Ejufdem oratio apologetica poft 
reditum in urbem Conftantinopolitanam. 
8.° Idem ad Gregorium fratrem Bafilii. 

9. 0 Idem ad patrem, qui Nazianzenae 
ecclefiae curam ipfi demandaverat. 

1 o.° Ejufdem oratio in laudem Heronis, 
Philofophi Alexandrini. 

1 1 .° Ejufdem oratio in appuIfum-/Egy- 
ptiorum. 

12. 0 Ejufdem oratio de dogmate & 
conftitutione Epifcoporum. 

1 3 .° Ejufdem, adversus Eunomianos ora- 
tiones quatuor. 

14.. 0 Ejufdemoratiode(eip(b,&adeos 
qui fedem Conftantinopolitanam ab ipfo 
affedari dicebant. 

Is codex maximam partem manu antiqua, 
incunte feculo undecimo exaratus videtur. 

D X I I I. 

Codcx membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur: 

I . ° Gregorii Nazianzeni oratio funebris 
in laudem fandi Bafilii. Defideratur pagina 
prima. 

2. 0 Gregorii Nyffeni oratio in laudem 
fan£ti Bafilii. 

3. 0 Vita fandti Bafilii, audore Amp/ii- 
lochio. 

4 0 Vita fandi Sylveftri Papae. 

5. 0 Prophetia Malachiae. 

6.° Chryfippi, Prefbyteri Hierofolymitani, 
oratio in laudem fandi Joannispraecurforis. 

7-° Chryfojlomi orationes decima, unde- 
cima & duodecima, in Matthaeum. 

8.° Martyrium Polyeudi. 
9. 0 Martyrium fan&orum Phileremi & 
Phileae. 

1 o.° De Gregorio Nyfleno quaedam. 

I I . ° Vita Marciani Prelbyteri. 

1 2. 0 Vita Theodofii Coenobiarchae. 
13. 0 Martyrium Hermyli& Stratonici. 
14. 0 HiftoriaMonachorum in montibus Digiti zed byGoOglC 82 CODICES M 

Sina & Raithu a Barbaris interfetforum. 
Audlore Ammonio Monacho. 

1 5. 0 Hiftoria eadem. Audore Ni/o Mo- 
nacho. 

1 6.° Vita Joannis Calybitae. 
17. 0 VitafandiAntonii, zu&ove Aiha- 
najio. 

1 8.° Vita fantfi Athanafii. 

Ad hujufcecodicis,decimo, ut videtur, 
faeculo, exarati calcem, annotavit illius 
poffeflbr, Lazaro fratre mortuo, exemplar 
perveniflead monafterium^a^Tifc', Impe- 
rante Michaele Palaeologo, & JoanneBecco 
fedem Conftantinopolitanam adminiftrante. 

D X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San£li GregoriiNazhnzeni oratiode 
pauperibuscharitate comple&endis. Initium 
defideratur. Conjeda ad hujufce, ut & 
illarum quae fequuntur marginem brevia 
quaedam fcholia. 

2. 0 Ejufdem ad Cfedonium epiftolae duae. 

3. 0 E/ufdem oratio de fe ipfo, & ad eos 
qui dicebaht fedem Conftantinopolitanam 
ab ipfo afFe&ari. 

4. 0 Ejufdem oratio poft reditum in 
urbem Coftantinopolitanam. 

J.° Ejufdem oratio in laudem fantfi 
Athanafii. 

6.° E/ufdem oratio in Machabseos. 

7. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Cypriani Martyris. 

8.° Ejufdem oratio in laudem Maximi 
Philofophi. 

9. 0 Ejufdem oratio Conftantinopoli co- 
ram Epifcopis centum quinquaginta habita. 

io.° Ejufdemoratio funebris in laudem 
fandi Bafilii. 

11. 6 E/ufdem orationes duae in Julia- 
num Apoftatam. 

Is codex decimo faeculo exaratus videtur. 

D X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: ANUSCRIPTl 

Nazianzenae ecclefiae curam ipfi commi- 
ferat. 

3. 0 Ejufdem oratio ad patrem & ad Ba- 
filium, de fufcepto aegre Epifcopi munere. 

4. 0 E/ufdem pratio ad Nazianzi incolas 
qui ipfum acciverant, nec frequentes ad 
ipfum accedebant. 

5. 0 E/ufdem oratio, cum Safimorum 
Epifcopus renuntiatus eft. 

6.° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram fando Gregorio Nyfleno dida. 

7. 0 E/ufdem oratio in Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° E/ufdem oratio ad Nazianzenos Prae- 
fe£ti iram reformidantes. 

9. 0 Ejufdem oratio in plagam grandinis. 

10. ° Ejufdem oratio funebris in Cae- 
farium. 

1 1 . ° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fororis Gorgoniae. 

1 2. 0 Ejufdem oratio funebris in patrem. 

13. 0 E/ufdem orationes tres de pacc. 

14. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Domini 
Nativitatem. 

1 5. 0 E/ufdem oratio in fanda lumina. 

16. 0 E/ufdem oratio in fan&um bap- 
tifma. 

17. 0 Ejufdem orationes duae in Pafcha. 

18. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

19. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

20. 0 Ejufdem oratio de moderatione 
in difputationibus lervanda. 

21. 0 Ejufdem oratio ad Arianos de 
multitudine fua gIoriantes.Finis delideratur. 
Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

DXVL 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, J.° San£li Gregorii Nazianzeni oratio 
apologetica defuga f U a. Conjetfa ad mar- 
gmern fchoha,quod & i n fequentibus ora- 
tionibus fadum reperias. 

2. 0 E/ufdem oratio ad patrem, qui quo continentur : 

^ 1 .° Sandli Gregorii Nazianzeni oratio in 
Chrifti Nativitatem. Initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii. 

3. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 

4. 0 Ejufdem oratio in fan&um baptifma. 

5. 0 Ejufdem oratio ad Gregorium fra- 
trem Bafilii Magni. 

6.° Ejufdem oratio valedi&oria, in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
habita. Digiti zed byGOQgle CODI.CES M 

j.° Ejufdem oratio depauperibus chari- 
tate compledendis. 

8.° Ejufdem oratio in Pafcha, & in tar- 
ditatem. 

p.° Ejuldem oratio fecunda in Pafcha. 

10. ° Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

1 1 . ° Ejufdem oratio in Pentecoften. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in laudem landi 
Athanafii. . 

13. 0 Ejufdem oratio in Machabaeorum 
laudem. 

1 4.. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

1 j.° Ejufdem oratio ad Julianum Ex- 
sequatorem. 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

17. 0 Ejufdem oratio de dogmate & 
conftitutione Epifcoporum. 

1 8.° Ejufdem orationes duae de theologia. 

1 9. 0 Ejufdem apologeticus de fuga in 
Pontum. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 
D X V I I. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur : 

1 .° Sandti Gregorii Nanzianzeni orationes 
duae de filio, ad quarum marginem non 
pauca fcholia conje&a funt. 

2. 0 Ejufdem oratio de Spiritu Sando. 

3. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

4. 0 Ejufdem oratio in fan£la lumina. 

j.° EjuIHem oratio in fandum baptifma. 

6.° Ejufdem oratio in Pafcha. 

7. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

8.° Ejufdem oratio in Pentecoften. Re- 
jedtae ad calcem paginae fere tres,de quibus 
dubitatur fint-ne genuinae. 

9. 0 Ejufdem oratio ad Arianos de mul- 
titudine fua gloriantes. 

io.° Ejufdem oratio tertia de pace. 

Ejufdem oratio de moderatione in 
dilputationibus fervanda. 

12. 0 Ejufdem oratio poft reditum in 
urbem Conftantinopolitanam. 

13. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. 83 

eos qui fedem Conftantinopolitanam ab 
ipfo affecflari dicebant. 

14. 0 Ejufdem oratio valedidoria, in pra- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
habita. * " " 1 

15° Ejufdem epiftolae duae ad Cledo- 
nium Prefbyterum. 

16. 0 Ejufdem orationes duae in Julia- 
num Apoftatam. 

17. 0 Ejufdem oratio in illud: Ciim con- 
fummafet Jefus hos fermones. 

1 8.° Ejufdem oratio in eledioneEuIalii, 
Doarenfium Epifcopi. 

19. 0 Ejufdem carmen hortatorium ad 
virginem. Sequitur Jb^yut quae in editis 
non comparet. 

20. 0 Ejufdem epiftola ad Evagrium 
Monachum. 

21. 0 Ejufdem annotatio de quatuor 
apud Ezechielem animalibus. Ibi ver6 manu 
antiqua annotatum reperias,hancce anno- 
tatipnem nonnullis germanum. Gregorii 
fetum minime videri. 

22. 0 Ejufdem paraphrafis in Ecclefiaften. 
Ibi fimilis priori animadverfio occurrit. 

23. 0 Expofitio hiftoriarum, quarum 
Gregorius meminit in fua de fan&is lumi* 
nibus oratione. 

24. 0 Expofitio hiftoriarum,quarum me- 
minit Gregorius in fuis adversus Julianum 
orationibus. Quod opus Montacutii cura, 
Etonae prodiit. 

25. 0 Ejufdem oratio in Pafcha, & in 
tarditatem , recentiori manu fcripta. 

Hujufce codicis decimo faecuio, ut vide- 
tur, exarati initio leguntur verfus iambici 
duodecim inlaudem Nicephori Patricii, a 
quo exemplar illud facrario cuidam obla- 
tum dicitur. Is autem Nicephorus idem 
fortafle cum il!o,qui, tefte Cangio,^&w//. 
By^ant. cap. 21. pietate & fortitudine ma- 
gnum fibi nomen peperit, imperantibus 
Bafilio Macedone, &Leone, fiafilii filio. 

D X V I I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur : 

1 .° Gregorii Nazianzeni oratio ad Na- 
zianzi incolas, qui fe, cum fa&us . eflet 
Prefbyter, acciverant. 

2. 0 Ejufdem oratio poft reditum. 

3. 0 Ejufdem oratio, cum Safimorum 
Epifcopus renuntiatus eft. 

L i) Digiti zed byGoOglC 84 C O D I C E S M 

4. 0 E)ufrfcmoi^oad patrcih t aini Na- 
zianzenae eccle/iae curam fibi pater aetate 
confedtus commiMet* 

Ejvfdem orationes tres de pace. 

6.° Ejufdem oratio ad Nazianzenos, ob 
Praefe&i adventum gravi timore percutfos. 

7. 0 Ejufdem oratio de moderatione in 
di/putationibus fervanda. 

8.° Ejufdem oratio poft reditum in urbem 
Conftantinopolitanam. 

9. 0 Ejufdem oratio de dogmate & con- 
ftitutione Epifcoporum. 

1O. 0 Ejufdem orationes duae de theolo- 
gia, adversusEunomianos. In priore, paginae 
duae uftimae; in altera, plures defiderantur. 

1 j .° Ejufdem orationes duae de filio. 

12. 0 Ejufdem oratio de Spiritu Sando. 

13. 0 Ejufdem oratio ad Arianos, de 
multitudine fua gloriantes. 

1 4 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad eos 
qui fedem Conftantinopolitanam ab ipfo 
afiedari dicebant. 

15. 0 Ejufdem ad Evagrium epiftola. 

1 6.° Ejijfdem oratio in laudem Heronis, 
five Maximi Philofophi. 

17° Ejufdem epiftolae dux ad Cledo- 
donium Prefbyterum. 

1 8.° Ejufdem orationes duae in Julia- 
num Apoftatam. 

19. 0 EjufdemoratioineledioneEuIalii, 
D&arenfium Epifcopi. 

20. 0 Ejufdem doxologia, quae in editis 
non comparet. 

2 1 .° Ejwfdem paraphrafis in Ecdefiaften. 
rolium uhimum defideratur. 

h codex faeculodecimoexeuntevidetur 
cxaratus* 

D X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus 
quo continentur : ' 

i.° Sanai.G/^r/iNa2ianzeniorationes 
duaemPafcha. 

. 2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 
4. 0 Ejufdemoratio in plagam grandinis. 
J.° Ejufdem oratio in Machabseos. 

Martyn? Uflem ^ * iwdan Cy P riani A NUS C R I P T I. 

7. 0 Ejufdem oratio id Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejuftfem oratio m Thcophania. 

9 0 Ejuldem oratio funebris in laudem 
San&i Bafitii* 

10. ° Ejufdem oratio in fanda lumina. 

1 1. ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

12. ° EjufdemoratioinfeftoMartyrum, 
coram Gregorio Nyfleno dida. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fandti 
Athanafii. 

1 4. 0 Ejufdem orat io valedidoria, coram 
Epifcopis centum quinquaginta di&a. 

15. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate compledendis. 

16. 0 Ejufdem oratio apologetica de 
fuga fua. 

17. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzi in- 
colas, qui fe, cum fadus eflet Prefbyter, 
acciverant, nec frequentes ad ipfum acce- 
debant. Initium dcfideratur. 

1 8.° Ejufdem oratio fiinebris in laudem 
Caefarii. 

1 9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Gorgoniae. 

20. 0 Ejufdem orationes tres de pace. 
Primae & fecundae dcfidcratur initium. 

2 1 .° Ejufdem oratio, cum ordinatus eft 
Safimorum Epifcopus. 

22. 0 Ejufdem oratio poft reditum in 
urbem Conftantinopolitanam. Initium de- 
fideratur. 

23. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
eos qui dicebant epifcopatum Conftanti- 
nopolitanum ab ipfo affedari. 

24. 0 Ejufdem oratio funebris in patrem. 

2 5° Ejufdem oratio ad Nazianzenos, 
Praefedi iram reformidantes. 

26. 0 Ejufdem orationes theologicae 
quinque. Primae, tertiae & quartae initium 
defideratur. 

Is codexEuthymii cujufdammanu,anno 
Chnfti 1007. ex aratus eft. 

D X X. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur: 

i.° Gregprii Nazianzeni de Pafchate 
oratio. Digiti zed byGoOglC CODICES M 

2. 0 Joanms Damafceni encomiumcrucis. 
Incipit *) vc i oKfmmtv. 

3.0 Paffio Nicetae Martyris, hadtenus 
inedita. Incipit n$ iy*m jJfau&t. 

4..° Paffio Euphemia, Graece:, inedita. 
Incipit Au>M?jma*5 ^mnXdjwnq 

y° Paffio Euftathii, Graece, nondum 
edita. Incipit 
6.° A<fo Pauli & Theclae. Incipiunt aiar 

Cajforroc UoujAV. 

7. 0 A6ta Joannis Evangeliftae. Incipiunt 

8.° San&i Joannis Chryfoffomi oratio en- 
comiaftica in Joannem Evangeliftam. 

9. 0 Paflio Cypriani & Juftinae. Incipit 

io.° Paflio Sergii & Bacchi, Graece, 
nondum edita. Incipit Ma%i/uucur5 ^cmXwrtoc. 

u.° Joannis Baptiftae capitis inventio. 
Incipit fovet^) c/l/o. 

12. 0 Paflio Martyrum Sebaftenorum, 
Grcece, nondum edita. Incipit x$ tvc ksh^ 

1 $.° Sandli Joannis Chryfojlomi oratio in 
Annuntiationem. 

1 Eufebii, Alexandrini Archiepifcopi , 
oratio de jejunio. 

1 y.° Bafilii Caefareenfis orationes duae 
de jejunio. 

1 6 0 Paflio Theodori , hacftenus inedita. 
Incipit <isr& JijyL k&wJ&v* 

1 7. 0 Chryfoffomi enarratio in quinquage- 
fimum pfalmum. 

18. 0 Ejufdem oratio de reliquis quin- 
quagefimi pfalmi. 

1 9. 0 Ejufdem orationes duae de jejunio. 

20. 0 Ejufdem oratio de pcenitentia & 
humilitate. 

21. 0 Jofephi, ThefTalonicenfis Epifcopi, 
oratio in crucem. 

22. 0 Chryfoflomi oratio de Petro&Elia. 

23 0 Ejufdem oratio, de eo qui in manus 
latronum incidit. 

24. 0 Ejufdem oratio de divite&Lazaro. 

2 5 .° Andrect, Cretenfis Epifcopi , oratio 
in Lazarum quatriduanum. 

2 6,° Chryfoflomi oratio de palmis. 

27. 0 Ejufdem oratio de fico arefa<5la. 

28. 0 Ejuldem oratio in decem virgines. 

29. 0 Ejufdem homilia in Jobum. A N U S C R I P T L 8 S 

30. 0 Amphiloehii,lconiiEpi{copi,omio 
in mulierem peccatricem. 

3 1 .° Chryfoflomi oratio in iJIud Evangelii : 
Pater, fi poffibile ejl, tranfeat ca/ix ifle. 

3 2. 0 G^r^NicomediaeMetropolitani, 
oratio de ludu beatae MariaeVirginis, <Sfc 
de fepultura Salvatoris. 

Is codex, initio&finemutiIus,undecimo 
faeculo exaratus videtur. 

D X X I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i.° Gregprii Nazianzeni oratio in Pafcha. 

2. 0 A<5ta Theqlae. 

3. 0 Chryfoflomi orationes duae. 

4.. 0 Gregorii NyfTeni oratio fecunda de 
Chrifti Refurre&ione. 

5. 0 Narratio miraculi quod Beryti, re- 
perta Chrifti imagine, contigit. 

6.° Demiraculo imaginisChrifti inputeo 
ad magnam ecclefiam Conftantinopolita- 
nam. Edidit Combefifius tom. li.° audoris. 

7. 0 Oratio ChryfoflomiAe divite & Lazaro. 
Is codex, initio& fine mutilus, undecimo 
faeculo exaratus videtur. 

D X X I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

I . ° Gregorii Nazianzeni oratio in Pafcha, 
& in tarditatem. Accedunt Niceta, Hera- 
cleenfis Metropolitae, commemarii,cum in 
hanc, tum in fequentes. 

2. 0 Ejufdem apologeticus de fua in Pon- 
tum fuga. 

3 .° Ejufdem oratio in novam dominicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratk> in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio fonebris in iaudem 
Bafilii Magni. 

io.° Ejufdem oratio in fandta lumina. 

I I. ° Ejufdem oratio in fan#um bap- 
tifma. 

L iij Digiti zed byGoOglC 86 CODICES M 

12. ° Ejufdem oratio in feftoMartyrum 
di<5ta. 

1 3 . ° Ejufdem oratiofunebris in fandum 
Athanafium. 

14. 0 Ejufdemoratio valediitoria, in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
habita. 

1 5. 0 Ejufdem oratio depauperum amore, 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam grandinis. 

17. 0 Anonymi expofitio hiftoriarum, 
quarum meminit Gregorius in oratione 
prima adversus JuJianum. 

18. 0 Nonni expofitiones hiftoriarum, 
quarum meminit Gregorius in oratione fu- 
nebri fandi Bafilii, in facra lumina, & in 
duabus contra JuJianum Apoftatam ora- 
tionibus. 

19. 0 Gabria fabulae. 

Is codex anno 1443. ex aratus eft. 

D X X I I I. 

Codex partim membranaceus, partim 
chartaceus,emptusanno Chrifti 1688. quo 
continentur: 

1 .° Gregorii Nazianzeni oratio in Pafcha, 
& in tarditatem. Tota, praeter ultimum 
folium, defideratur. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 
Sub finem pauca quaedam defiderantur. 

3. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. Ini- 
tium defideratur. 

4. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

J.° Ejufdem oratio ad Julianum Exsqua- 
torem. 

6.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

_ 7-° Ejufdem oratio fiinebris in laudem 
Bafilu Magni. Deeft ultimum folium. 

8.° Ejufdem oratio in fandla lumina. 

9-° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. r 

io.° Ejufdem oratio in fefto Martyrum 
cncta. Finis defideratur. 

Al l *^f dem oratio in ,aude m fandi 
Athanafn. Initium & finis defiderantur. 

1 2. 0 Ejufdem oratio valedia 0 ria,in pne- 

hTbita CemUm qui,1( I ua g inta Epifcoporum 

1 3 .° Ejufdem oratio de pauperibus ch-i- 
ntatc compledendis. P pwiwisciia. ANUSCRIPTL 

14. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

1 5. 0 Ejufdem oratio de moderatione in 
difputationibus fervanda. 

16. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
eos qui dicebant epifcopatum Conftanti- 
nopolitanum ab ipfo affedari. 

1 7. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo , cum ex 
agris rediret, poft ea quae a Maximo per- 
petrata erant. 

18. 0 Ejufdem apologeticus de fua in 
Pontum fuga. 

19. 0 Ejufdem oratio ad patrem, qui 
Nazianzenae ecclefiae curam ipfi commiferat. 

20. 0 Anonymi vita fandorum Cofmae 
& Damiani. 

2i.° Eorumdem altera vita, audore 
anonymo. 

22. 0 Peregrinationes Joannis Evange- 
liftae, audore Prochoro, uno e feptem Dia- 
conis. 

23 0 Chryfojlomi oratio de beatoPhilo- 
gonio. Finis defideratur. 

Hujufce codicis pars prima faeculo duo- 
decimo exarata videtur; alteraautem anno 
1489. 

D X X I V. 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam, Vanflebii opera illa- 
tus, quo continentur : 

1 .° Gregorii Nazianzeni oratio in Pafcha, 
& in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem apologeticus de fua in 
Pontum fuga. 

3. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzi incolas, 
qui ipfum acciverant, nec frequentes id 
ipfum accedebant. 

4. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Caefarii. 

5. 0 Ejufdem dratio funebris in fororem 
Gorgoniam. 

6.° Ejufdem orationes tres de pace. 

7. 0 Ejufdem oratio ad patrem & ad Ba- 
filium, cum Epifcopus Safimorum renun- 
tiatus eft. 

8.° Ejufdem apologeticus minor ad pa- 
trem & ad Bafilium, de fufcepto aegre 
Epifcopi munere. 

9. 0 Ejufdem oratio in fefto Martyrum 
difta. J 

io.° Ejufdem oratio de fe ipfo. Digiti zedbyGoOglC C O D I C E S M 

n.° Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

1 2. 0 Ejufdem oratio funebris in patrem. 

Ejufdem oratio ad Julianum Ex- 
aequatorem. 

14.. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzenos 
timore trepidantes ob Praefedtum irafcen- 
tem. 

1 j.° Ejufdem oratio funebris inlaudem 
Bafilii Magni di£ta. 

1 6.° Ejufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate comple£tendis. 

1 j.° E jufdem oratio funebris in fandum 
Athanafium. 

i8.° EjufdemoratioinlaudemCypriani 
Martyris. 

1 9. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

20. 0 EjufdemoratioinlaudemHeronis, 
Alexandrini Philofophi. 

21. 0 Ejufdem ad ^Egyptios oratio gra- 
tulatoria. 

22. 0 E jufdem oratio de dogmate & con- 
ftitutione Epifcoporum. 

23. 0 Ejufdem de theologia orationes 
quinque contra Eunomianos & Macedo- 
nianos. 

24.. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

25 0 Ejufdem oratio in fandta lumina. 

2 6.° Ejufdem oratio in fandtum bap- 
ti/ma. 

27. 0 Ejufdem oratio in Pafchatis feftum. 

2 8.° Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

29. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

30. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo,& contra 
Arianos. 

3 1 .° Ejufdem oratio de moderatione in 
difputationibus fervanda. 

3 2. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, poft ea 
quae a Maximo patrata fuerant. 

33. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
eosqui dicebant epifcopatum Conftantino- 
poleos ab ipfo affe&ari. 

3 4.. 0 E jufdem oratio valedidoria , in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
didta. 

35. 0 Ejufdem epiftolae duae ad Cledo- 
nium Prelbyterum. 

3 6.° Ejufdem epiftola adNe£tarium. ANUSCRIPTI. 87 

37. 0 Ejufdem orationes duae in Julia- 
num Apoftatam. 

^ 3 8° Ejufdem oratio in illud Matthaei: 
Cum confummaffet Jefus hos fermoncs. 

39. 0 Ejufdem oratio in ele&ione Eu- 
lalii, Doarerifium in Cappadocia Epifcopi, 
di<5ta. 

40. 0 Anonymi ad virginem oratio adhor- 
tatoria. 

41. 0 Gregorii Nazianzeni ad Evagrium 
epiftola. 

42 0 E jufdem annotatio de quatuor apud 
Ezechielem animalibus. 

43 . Ejufdem paraphrafis in Ecclefiaften. 

44° VitaGregorii Nazianzeni, au6tore 
anonymo. Finis defideratur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X X V. 

Codex membranaceus, ab Archiepifcopo 
Philippopolitano Regi Ludovico XIV. obla- 
tus. Ibi continentur : 

i.° Gregorii Nazianzeni orationes fex- 
dccim. Praemittuntur veteres membranae, 
quibusoccurrunt facrae Ie6liones& alia litur- 
gica , accentibus muficis notata. 

2. 0 Gregorii vita, audtore Gregorio Pre- 
fbytero. 

3. 0 Fragmentum explicationis hiftoria- 
rum, quarum meminit Gregorius in Jau- 
datione funebri fandti Bafdii. 

4. 0 Explicatio feledarum hiftoriarum 
quae leguntur in duabus adversiis Julianum 
Apoftatam orationibus. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D X X V I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno 1669. illatus, 
Ibi continentur fan£ti Gregorii Nazianzeni 
orationes viginti fex apologeticae. Orationis 
de fuga in Pontum initium defideratur; 
finis vero orationis fecundae in Julianum 
Apoftatam. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X X V I I. 

Codex membranaceus, olim MazarinaEus, 
quo continentur : 

1 0 Gregorii Nazianzeni oratio inPafcha, 
& in tarditatem. Digiti zed byGoOglC nicam 

o 88 CODICES, M 

2. 0 Ejufdem oratio in Pafcha. 
3. 0 E/ufdem oratio in novam domi- 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoflen. 

5. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Macha- 
baeorum. 

7. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

8.° Ejufdem orationes in Julianum 
Apoftatam. 

9. 0 Ejuldem oratio in Nativitatem. 

1 o.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fancti Bafilii Magni. 

1 1.° Ejufdem oratio in fanfta lumina. 

12. 0 Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

13. 0 Ejufdem oratio ad Gregorium, 
Bafilii fratrem. 

14. 0 Ejufdem oratio in laudem fan<5ti 
Athanafii. 

1 ;.° Ejufdem oratio valedidoria, coram 
Epifcopis centum quinquaginta didta. 

16. 0 Ejufdem oratio de pauperibus 
charitate compledendis. 

17. 0 Ejufdem oratio prima adversus 
Eunomianos. 

18. 0 Ejufdem oratio fecunda de theo- 
logia. 

19. 0 Ejufdem orationes duae de filio. 
20. 0 Ejufdem oratio de Spiritu Sandlo. 
21. 0 Ejufdem oratio de dogmate & 
conftitutione Epifcoporum. 

22. 0 Ejufdem oratio ad Arianos, &de 
ie ipfo. 

23 ° Ejufdemoratiodefeipfo,&adeos 
qui fedem Conftantinopolitanam ab ipfo 
affetfan dicebant. Subjicitur fcholium quo 
exphcatur, quid fibi velint noix fententia- 
rum «Amor, avteioit©», c£&fi?ov. 

Is codex facculo undecimo videtur exara- 
tus. Ilhus autem initio prafixum nomen 
la>*<m<p; unde non temere colligas fuifTe 
JoannisCantacuzeni, qui abdicato imperio 
Joalaph inter Monachos didus eft. 

D X X V I I I. 

Codexmembranaceus,oIimCoIbertinus, 
quo contmentur: ' 

1 -° Sandi Gregorii Nazianzeni orationes ANUS CRIPTI. 

duaB in Pafcha. Ad utriufque marginem 
conjeda fcholia quaedam. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratio in Julianum Exaequa- 
torem. 

7. 0 Ejufdem oratio in Theophania. 

8.° Ejufdem oratio fuhebris in laudem 
fandli Bafilii. 

9. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 

10. ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

1 1. ° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram fando Gregorio Nyfleno dida. 

1 2. 0 Ejufdem oratio valedidoria, coram 
centum quinquaginta Epifcopis dida. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

14. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

5. 0 Ejufdem oratio depauperibus chari- 
tate compledendis. Finis defideratur. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

D X X I X. 

Codcx membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Cregorii Nazianzeni oratio 
fecunda in Pafcha. Initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio in Julianum Exaequa-: 
torem. 

6.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

7. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii. 

8.° Ejufdem oratio in fanda lumina. 

9. 0 Ejufdem oratio in fandum baptifma. 

1 o.° Ejufdcm oratio in fefto Martyrum, 
coram Grcgorio Nyfleno dida. 

1 1 .° Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

12. 0 Ejufdem Digiti zed byG00gIe CODICES MA 

12. 0 Ejufdem oratio vaIedi£loria,coram 
centum quinquaginta Epifcopis di£ta. 

i j.° Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

i 4. 0 E jufdem oratio de pauperibus chari- 
tate comple£tendis. 

i j.° Ejufdem oratio apologetica de fuga 
fua in Pontum. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D X X X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1. ° San<5ti Gregorii Nanzianzeni oratio 
inPafcha,& in tarditatem. 

2. ° Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 
4.. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 
5. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratio de cceleftibus con- 
fedandis. 

7. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

8.°, Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii. 

9. 0 Ejufdem oratio in fan&a lumina. 

1 o.° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleno di&a. 

1 1 .° Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate compledtendis. 

12. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

DXXXL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° San&i Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha, & in tarditatem. Finis defideratun 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 
Initium & finis defiderantur. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoflen. 

5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

MSS. Tomus II NUSCRIPTi. B 9 

y.° Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifli Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandti Bafilii. 

10. ° Ejufdem oratio irt faiufta lumina. 

1 1 . ° Ejufdem oratio in fan&um bap- 
tifma. 

1 2. 0 EjufHem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleno di<5ta. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fan&i 
Athanafii. 

1 4. 0 Ejufdem oratio in laudem Maximi 
Philofophi. 

1 j .° Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate comple£lendis. 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam grandinis. 

\y.° Ejufdem oratio ad Arianos, de mul- 
titudine fua gloriantes. 

18. 0 Ejufdem oratio poft reditum iii 
urbem Conftantinopolitanam. 

1 9. 0 Ejufdem oratio ad eos qui dicebant 
epifcopatum Conftantinopolitanum ab ipfb 
affe<5tari. 

20. 0 Ejufclem oratio, Conftantinopoli 
coram centum quinquaginta Epifcopis 
ditfa. 

21. 0 Ejufdem oratio ad Epifcopos 
^Egyptios. 

22. 0 Ejufdem annotatio de quatuor 
apud Ezechielem animalibus. 

23. 0 Ejufdem oratio in fe ipfum. 
Is codex faeculo undecimo exaratug 
videtur. 

DXXXIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San<£li Gregorii Nazianzeni oratio 
in Pafcha, & in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

3. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

4. 0 Ejufdem oratio in laudem ftndti 
Athanafii. 

5. 0 Ejufdem oratio in plagam grandinis. 
6.° Ejufdem oratio ad Julianum Ex^qua- 
torem. 

y.° Ejufdem oratio prima de filio. 

M Digiti zed byGoOglC po C O D I C E S 

8.° Ejufdem oratio de Spiritu Sando. 
9. 0 Ejufdem oratio in Theophania. 

10. ° Ejufdem oratio in fan£ta lumina. 

1 1. ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

1 2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 

13. 0 EjulHem oratio in novam domi- 
nicam. 

14. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

1 j.° Ejufdem oratio in laudem Marty- 
rum, & adversiis Arianos. 

16. 0 Ejufdem oratio tertia de pace. 

17. 0 Ejufdem oratio de moderatione in 
difputationibus fervanda. 

18. 0 Ejufdem oratio poft rcditum in 
urbem Conftantinopolitanam. 

19. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, ad eos 

3ui fedem Conftantinopoiitanam affedtari 
icebant a Nazianzeno. 

20. 0 Ejufdem oratio valeditforia, coram 
Epifcopis centum quinquaginta Conftanti- 
nopoli dicflai 

21 .° Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate compledendis. 

22. 0 Ejufdem oratio funebris in laudcm 
fan<5li Bafilii. 

2 3 .°Ejufdem adCIedonium epiftolae duse. 
2+. 0 Ejufdem epiftola ad Ne<5larium,Pa- 

triarcham Conftantinopolitanum. 

25. 0 Ejufdem oratio in illud: Cum con- 
fummafet Jefus hos fermanes. 

26. 0 Ejufdem oratio in eledione Eulalii, 
Doarenfium Epifcopi. 

27. 0 Ejufdem paraenefis ad virginem. 
2 8.° Ejufdem doxologia. 

29. 0 EjufdemepiftoIaadEvagriumMo- 
nachum. 

30° Ejufdem annotatio de quatuor 
apud Ezechielem animalibus. 

3 1.° Ejufdem paraphrafis in Ecclefiaften 
Salomonis. 

3 2. 0 Ejufdem oratio in feftoMartyrum 
coram Gregorio Nyffeno di£la. 

33-° AnonymicatalogusPatriarcharum 
eonftantinopolitanorum , ab Andrea Apo- 
ftob ad Lucam ufque Chryfobergen pro- 
dudus. Is autem anno Chrifti 1 1 69. obiit. 

rJ*'° N J C t° ri Callifti cata, °g us l™pe- 
ratorum & Patnarcharum ConftantinoL 
litanonim, jampridem editus. M ANUSCRIPTL Hujufce codicis pars prior,fandi Gregorii 
Nazianzeni opera compledens, faeculo un- 
decimo, altera decimo tertio exarata eft. 

D X X X I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Sandi Gregorii Nazianzeni orationes 
duae in Pafchatis feftum. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domini- 
cam. Ibi pi&urae qusedam occurrunt non 
inelcgantes. 

3. 0 Ejufdem oratio in fendbm Pente- 
coften. 

4. 0 Ejufdem oratio inMachabaeos.Initio 
confpiciuntur illorum icones. 

5. 0 Ejufdcm oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejuftlem oratio in JuIianumExaequa- 
torem. Initio icones quaedam. 

7. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
Bafilii. 

9. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 

10. ° Ejufdem oratio in baptifmum. 

1 1 . ° Ejufdem oratio in feftoMartyrum, 
coram Gregorio Nyffeno dida. Initio exhi- 
betur illius imago. 

12. 0 Ejufdem oratio valedidoria , in 
praefentia centum quinquaginta Epifcopo- 
rum di6la. Initio icones quaedam. 

1 3. 0 Ejufdem oratio in plagam grandinis. 

1 4. 0 Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate compledendis. Initio icones quaedam. 

15. 0 Vita fandi Gregorii Nazianzeni, 
eadem cum iiia quae in aliis exemplaribus 
Gregorio Preftytero tribuitur. Ad finem 
occurrit cxplicatio notarum nonnullarum, 
quibus in hacce vita defcribenda librarius 
ufus eft. 

1 6.° Exemplar teftamenti a fan£lo Gre- 
gorio Nazianzeno, Flavio Eucherio & 
Flavio Evagrio Confulibus obfignati. 

Is codex, cujus initiopraemittuntur index 
orationum hocce volumine contentarum, 
& fandli Gregorii icon, undecimo faeculo 
exaratus videtur. 

D X x x I V. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur : Digiti zed byGoOglC CODICES M 

i 0 Sandi Gregorii Nazianzeni orationcs 
viginti, eaedem omnino cum illis quae in 
codicibus fupra recenfitis occurrunt. 

2. 0 Gregorii Nyfleni oratio in Nativi- 
tatem Chrifti. 

j.° San&i BaJHii oratio ejufdem argu- 
menti. 

4° Gregorii Thaumaturgi vita, auitore 
Gregorio Nyfleno. 

y° Sandli Joannis Chryfojlomi homilia 
quadragefima fecunda in Genefim. 

Is codex fub finem undecimi feculi 
cxaratus videtur. 

D X X X V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in fiibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° Gregorii Nazianzeni oratio in Pafcha, 
& in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda inPafcha. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7 0 Ejufdem oratio de fuis fermonibus, 
& in Julianum oratio. 

8.° Ejufdem oratio in fan<5ta Theo- 
phania. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi fiafdii. 

jo.° Ejufdem oratio in fandta lumina. 

ii.° Ejufdem oratio in fandlum bap- 
tifma. 

12. 0 Ejufdem oratioinfeftoMartyrum, 
-coram Gregorio Nyfleno cfida. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. Finis defideratur. 

Is codex duodecimo feculo exaratus 
videtur. 

D X X X V I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° San£li Gregorii Nazianzeni oratio iu 
Pafcha, & in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem oratio in Pafchatis feftum. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTL 9l 

J.° Ejufdem oratio in Machabaos. 

6.° Ejulilemoratio in laudem Cypriani 
Martyris. ^ 1 

7. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Bafilii Magni. 

10. ° Ejufdem oratio in fanda lumina. 

1 1. ° Ejufdem oratio in fandtum bap- 
tifma. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleno dida. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

1 4. 0 Ejufdem oratio valedidoria, in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
dida. 

1 5. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate compledendis. 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam grandinis. 
Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X X X V I I. 
Codex membranaceus, quo continentur : 

I . ° Gregorii Nazianzeni oratio in Pafcha, 
& in tarditatem. Accedunt ad marginem 
fcholia, ciim in eam orationem, tum infe- 
quentium nonnullas. 

2. 0 Ejufdem oratio in Pafchatis feftum. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4.. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

5. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exxqua- 
torem. 

6.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

7. 0 Ejufdem oratio in funere fan^li Ba- 
filii didla. 

8.° Ejufdem oratio in fanfla lumina. 

9. 0 Ejufdem oratio in fandtum bap- 
tifma. 

1 o.° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleho di£la. 

I I . ° Ejufdem oratio in Machabaeos. 
12. 0 EjufdemoratioinlaudemCypriani 

Martyris. 

13 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

M ij Digiti zed byGoOglC 9 i CODICES M 

14. 0 Ejufdemoratiovaledi(^^oria,inp^ae- , 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
dida. 

1 5. 0 E/ufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate comple&endis. 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam grandinis. 

1 7. 0 Ejufdem oratio in ele&ione EuJalii , 
Doarenfium in Cappadocia Epifcopi, re- 
centiore manu exarata. Defideratur maxima 
pars. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X X X V I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° Gregorh 1 Nazianzeni ad patrem, & 
ad Bafilium apologeticus minor. Finis tan- 
tum ibi Icgitur. 

2. 0 Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyflenodida. 

3. 0 Ejufdem oratio ad patrem, qui 
Nazianzenae ecclefiae curam ipfi commi- 
ferat. 

4. 0 Ejufdem orationes duae de pace. 

y° Ejufdem apologeticus de fua in 
Pontum fuga. 

6.° Ejufdemoratiofunebrisinpatrem, 
prafentc Bafilio dida. 

7. 0 Ejufdem oratio in laudem Gefarii 
fratris. 

8.° Ejufdem oratio in laudem fororis 
Gorgoniae. 

t>, ?-°E\tfdenk oratio in laudem Heronis, 
rhilofophi. 

. 1 Ejufdem oratio de dogmate & offi- 
cio Jbpifcoporum. 

1 1 .° Ejufdem de theologia orationes dux 
priores. 

12. 0 Ejufdem ad iEgyptios oratio. 

M-°EjufdemoratioadNazianziincoIas, 
timore trepidantes ob Prafedium irafcen- 
tem. 

14. 0 EjufdemduaeinJuIianumApofta- 
tam orationes. r 

1 K Ejufdem epiftote duae ad Cledo- 
niumPrelbyterum. 

i6.° Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
eos qui dicebant epifcopatum Conftanti, 
nopoleosabipfoaffeiilari. 

pemet^tf? ^'^«^mJLZ 
peipetrata fuerant. Finis defideratur. ' ANUSCRIPTI. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X X X I X. 

Codex membranaceus, quo continentur : 
1 .° Gregorii Nazianzeni oratio in Pafcha, 
& in tarditatem. Prafixus orationum index. 
2. 0 Ejufdem oratio in Pafchatis feftum. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

y° Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exaqua- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio in funerefandi Bafilii 
didta. 

io.° Ejufdem oratio in fanda fumina. 

n.° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. Finis defideratur. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in feftoMartyrum, 
coram Gregorio NyfTeno dida. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fantfi 
Athanafii. 

1 4. 0 Ejufdem oratio valeditf oria, in pra- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
di£ia. 

1 ;.° Ejufdemoratiodepauperumamore. 

16. 0 Ejufdem oratio in Plagam gran- 
dinis. 

27. 0 Gregorii Nazianzeni vita, audore 
Gregorio Prefbytero. 

18. 0 Anonymi (fortafTe Nonni) expofi- 
tiones hiftorianim, quarum meminit Gre- 
gorius in oratione funebri fandli Bafilii, & 
in oratione in fanda fumina. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DXL 

Codex membranaceus, olimMazarinaeus, 
quo continentur : 

1 .° San&i Gregorii Nazianzeni apolo- 
geticus de fua in Pontum fiiga. 

2. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzi incolas, 
qui ipfum acciverant, nec frequentes ad 
ipfum accedebant. 

3 ° Ejufdem oratio in laudem Caefarii 
fratris. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

Ejufdem oratio in laudem fororis 
Gorgoniae. 
y° Ejufdem orationes tres de pace. 

6.° Ejufdem bratio ad patrem, & ad 
Bafilium, cum ab hoc Epifcopus Safimo- 
mm undus eflet. 

y.° Ejufdem ad eofdem apologeticus 
minor. 

8.° Ejufdem oratio adpatrem, qui Na- 
zianzenae ecclefiae curam ipfi commiferat. 

9. 0 * Ejufdem oratio funebris in patrem, 
praefente Bafilio dicfla. 

1 o.° Ejufdem oratio ad Nazianzenos ob 
Praefedum irafcentem gravi metu perculfos. 

1 1 .° Ejufdem oratio in laudem Heronis 
Philofophi. 

12. 0 Ejufdem ad ^Egyptios Epifcopos 
oratio gratulatoria. 

1 3 ,° E jufdem oratio de dogmate & offi- 
cio Epifcoporum. 

^ 14.. 0 Ejufdem de theologia orationes 
quinque. 

1 y° Ejufdem oratio ad Arianos. 

1 6.° Ejuftfem oratio de fe ipfo, cum ex 
agro rediret, poft ea quae a Maximo patrata 
fuerant. 

17. 0 Ejufdem oratio de moderatione in 
difputationibus fervanda. 

18. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad 
eos qui dicebant epifcopatum Conftantino- 
poleos ab ipfo affe&ari. 

19. 0 Ejufdem epiftolae duae ad Cledo- 
nium Prefbyterum. 

20. 0 Ejufdem epiftola ad Nedtarium, 
Conftantinopolitanum Epifcopum. 

21. 0 Ejufdem duae in Julianum ora- 
tiones. 

22. 0 Ejufdem oratio irt illud Matthaei: 
Cimt confummafjet Jefus hos fermones. 

2 3 .° E jufdem oratio in eledione Eulalii, 
Doarenfium m Cappadocia Epifcopi. 

24. 0 Ejuidem paraenefis ad virginem. 

25 0 EjufdemparaphrafisinEccIefiaften. 

26. 0 Ejufdem ad Evagrium Monachum 
epiftola. 

27. 0 Ejufdem annotatiode quatuorapud 
Ezechielem animalibus. 

28. 0 Ejufdem JbZotojl*. 

29 0 Sanili Chryfojiomi homilh in Pafcha, 
recentiore manu fcripta. ANUSCRIPTI. pj 

Is codex duodecimo feculo cxaratus 
videtur. 

D X L I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

I . ° San&i Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha. Accedunt Niceta Seronenfis argu- 
menta & commentarii, ciim in hanc ora- 
tionem, tum in alias fequentes. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4.. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 EjufHem oratio funebris in laudem 
Bafilii Magni di&a. 

io.° Ejufdem oratio in fan£lalumina. 

I I. ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

12. 0 Ejufdem oratio infeftoMartyrum, 
coram Gregorio Nyfleno dida. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fan&i 
Athanafii. 

14 0 Ejufdem oratio, in praefentia cen- 
tum quinquagintaEpifcoporum dida. 

1 5. 0 Ejufdem oratio de pauperibuscha- 
ritate compledendis. 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. Finis defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X L I I. 

Codex membranaceus , quo cont inentur : 

1 .° Sandli Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha, & in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafchatis 
feftum. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4.. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 
y° Ejufdem oratio in Machabaeos. 
6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

M iij Digiti zed byGoOglC 5>4 CODICES M 

7. 0 Ejufdem oratio ad JuJianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejuldem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Bafilii Magni. 

io.° EjuJdem oratio in fanda lumina. 

Ejufdem oratio in fandum bap- 

ti/ma. 

12. 0 EjufdemoratioinfeftoMartyrum, 
coram Gregorio NyfTeno didla. 

1 3 .° EjufiJem oratio funebris in Jaudem 
fandi Athanafii. 

14. 0 Ejufdem oratio valedidoria, in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
dida. 

Ejufdemoratiodepauperibuscha- 
ritate complectendis. 

1 6° Ejufdem oratio inplagam grandinis. 

17. 0 Ejufdem oratio de dogmate & 
officio Epifcoporum. 

18. 0 Ejufdem, de theologia orationes 
tres pofteriores. 

Is codex anno 1 178. exaratus eft. 

D X L I I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i.° Sandi G^wNazianzeni oratioin 
Pafcha, & in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 
J.° Ejufdem oratio in Machabxos. 

Martyrf ' Ufdein " lmdem C yP rian ' 

7. 0 EjufdemorationesdujeinJulianum 
Apoftatam. 

8. ° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. ° Ejufdem oratio funebris in laudem 
•Baiiin Magni. 

vitatem. in Chrifti Nati ~ 

tifma.'° EjUfdem ° rati ° in fanaum ba P- 

I2 -°Ejur<Iemoratio,diaaittfeftoMar- 
tyrum coram Gregorio Nyfleno. ANUS C R I P T I. 

13. 0 Ejufdem oratio in Jaudem fantfi 
Athanafii. 

14. 0 Ejufdem oratio vaJedicloria.coram 
centum quinquaginta Epifcopis dida. 

1 5. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate compledendis. 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam grandinis. 
Singulis ferme orationibus praefiguntur 
pidurae elegantes. Ad margines vero con- 
jedafcholiaquaedam, inedita. Initio codicis, 
Jegunturorationumargumenta, ut &e^pofi- 
tiones hiftoriarum , quarum Gregorius utra- 
que in Julianum oratione meminit. 

Is codex , donum Chryfanthii, Patriarclue 
Hierofolymitani, duodecimo feculo exa- 
ratusvidetur. 

D X L I V. 

Codexmembranaceus, ConftantinopoJi 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur Gregorii Nazianzeni orationes, 
eaedem omnino de quibus fupra. Priores* 
orationes manu recentiore fcriptas. 

Is codex duodecimo faeculo exaratu* 
videtur. 

D X L V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sanai<?r<gwr//Nazianzeniorationes 
duaB m Pafcha. Conjeda ad utriufque mar- 
gmem brevia quaedam Icholia. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domini- 
cam. Conjeaa ad marginem fcholia. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. Ad 
margmem conjeaa fcholia. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

?.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratioadJuIianumExaequa- 
torem. 

7 ° Ejufdem oratio in Theophania. Ad 
margmem conjeaa fcholia. 

8.° Ejufdemoratiofiinebris in Jaudem 
lanaiBafilii. Ad marginemconjeaa fcholia. 

9. 0 Ejufdem oratio in fanaalumina. 

io.° Ejufdem oratio in fanaum bap- 
tilma. Ad marginem conjeaa fcholia. 

l Ejufdem oratio in Jaudem fancli 
Athanafii. Ad marginem conjeaa fcholia. 

1 2. 0 Ejufdem oratio valediaoria ,coram 
centum quinquaginta Epifcopis di^a. Ad 
margmem conjeaa fcholia. Digitized by Google CODICES M 

1 3. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate compledendis. Ad marginem con^ 
jeda fcholia. 

14.. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. Ad marginem conje&a fcholia. 

1 j.° Ejufdem oratio apologetica de fuga 
fua, cum paucis fcholiis. 

16. 0 Ejufdem oratioadNazianzenos,qui 
ipfum acciverant, nec frequentes ad ipfum 
accedebant. 

1 7. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Caelarii , cum fcholiis quibufdam. 

i8.° Ejufdem orationes tres de pace, 
cum quibufdam fcholiis. 

19. 0 Ejufdem oratio, ciim Epifcopus 
Safimorum ordinatus eft. Accedunt fcholia. 

20. Ejufdem oratio apologetica de fuga 
fua. Ad marginem conje&a fcholia. 

2 1 . ° Ejufdem oratio funebris in patrem, 
coram fan&o Bafilio di6la. 

22 0 Ejufdem oratio ad Nazianzenos 
Praefedti iram reformidantes. Admarginem 
conjeda fcholia. 

2j.° Ejuldem oratio de dogmate Sc 
officio Epifcoporum. Ad marginem con- 
jeda fcholia. 

24«° Ejufdem orationes duae de theo- 
logia. Ad margincm conjeda fcholia. 

2 j.° Ejufdem orationes duae de filio. 
Ad marginem conjedta fcholia. 

2 6.° Ejuldem oratio de Spiritu San<5to. 
Ad marginem conje&a fcholia. 

27. 0 Ejufdem oratio tertia de pace. 

28. 0 Ejufdem oratio de moderatione 
in difputationibus lervanda. Ad marginem 
conje&a fcholia. 

29 0 Ejufdem oratio ad ^Egyptios. Ad 
marginem conjedta fcholia. 

30. 0 Ejufdem oratio poft reditum in 
urbem Conftantinopolim. Ad marginem 
conje&a fcholia. 

31. 0 Ejufdem oratio adversiis Arianos, 
de multitudine fua gloriantes. Ad margi- 
nem conjeda fcholia. 

32 0 Ejufdem oratio in laudemMaximi 
Cynici. Ad marginem conjeda fcholia. 

33. 0 Ejufdem orationes duae in Julia- 
num. Ad marginem conjeda fcholia. 

34.. 0 Ejufdem oratio in eledione Eulalii, 
Doarenfium Epifcopi. ANUSCRIPTL 95 

35. 0 Ejufdem epiftolae duae ad Cledo- 
nium. Ad marginem conjedla fcholia. 

3 6° Ejufdem oratio paraenetica de vir- 
ginitate. 

37. 0 Ejufdem animadverfio in Ezechie- 
Icm. Ad marginem conjedla fcholia. 

3 8.° Ejufdem metaphrafis in Eccle- 
fiaften. 

39. 0 Ejufdem oratio in laudemMarty- 
rum, & adversiis Arianos. Supereft taiiturn 
prima pagina. 

Is codex feculo duodecimo exaratus 
videtur, 

D X L V I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San<5liGr^?r/VNazianzeni orationes 
duae in Pafcha. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Cypriani Martyris. 

6.° Ejufdem oratio ad JulianumExacqua- 
torem. 

7. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii. 

9. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 

10. ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

1 1 , ° Ejufdem oratio in feftoMartyrum, 
coram Gregorio Nyfleno dida. 

12. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

1 3 .° Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate compledendis. 

1 4.. 0 Ejufdem oratio va!edi£loria, Con- 
ftantinopoli coram Epifcopis centum quin- 
quaginta dida. 

1 5. 0 Ejufdem teftamentum,manu recen- 
tiori fcriptum. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D X L V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: , Digiti zed byGoOglC 9 6 C O D I C E S M 

i ° San<5ti Gregorii Nazianzeni oratioiics 
dux in fandtum Pafcha. 

2. 0 E/uftfem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoflen. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

7. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

8.°' Ejufdem oratio in funere fandli 
Ba/iiii dida. 

9. 0 Ejuftfem oratio in Theophania. 

10. ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
ti/ma. 

1 1 . ° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram fan£lo Gregorio Nyfleno di6ta. 

12. 0 Ejufdem oratio in laudem fan#i 
Athanafii. 

13. 0 Ejufdem oratio valeditforia, Con- 
ftantinopoJi coramEpifcopis centum quin- 
quaginta di<3a. 

1 4. 0 Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate compledendis. 

15. 0 Ejufdenvoratio in plagam gran- 
dinis. Duo folia defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X L V I I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibhothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur : 

i.° Sandi GregoriiNazhnzeni oratio in 
Machabaeos. 

2. 0 Jofephus de Machabaeis. 

3. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi oratio in 
laudem Machabaeorum. 

4. 0 Narratio deportationis reliquiarum 
Mephani Protomartyris. Autfor, fi fides 
ip 1 habenda eft, sequalis fuit Cyrilli,Hiero- 
lolymitani Patriarciue. 

. i\ Vita Da, matii. Incipit Sjoq UL & 

fmx pSes fdCm ^ 01 * ^ {yUOdl EpHe " 
7°, Paffio Eugenii. Incipit i 

8.° Paffio Domitii. ANUSCRIPTL 

9. 0 PaffioLaurentii, Xifl& Hippolyti. 
Incipit Taiq /uukyiXaA. 

io.° Paffio Eupli, Graece. Incipit tyfm* 
m AtoxAtrncLty. 

Paffio Diomedis. Incipit caov /luv. 

1 2. 0 Paffio Myronis. Incipit ijou^ teirv. 

1 3. 0 Paffio Flori &Lauri. Incipit 
JiJkoxet. 

14. 0 Vita Macarii Archimandritae, au- 
dore Saba Monacho. Incipit srop&afr qvtw. 

1 5. Paffio fan&i Andreae ducis & focio- 
rum. Incipit cf to7$ %pvoiq. 

1 6. ° A<5ta Thaddaei Apoftoli. 
17. 0 Paffio Baflae & trium illius fifioruni. 

Incipit @am\v!>ovToq Magi/uueuvQ. 

18. 0 Vita Samuclis Prophetae. Incipit 

19. 0 Paffio Agathonici & fociorum. In- 
cipit c* ap%i chJlzoxav. 

20. 0 Paffio Irenaei , Sirmii Epifcopi. In- 

Cipit onwr ^owtg aytdolg. 

2 1 .° Vita Titi Apoftoli , cujus auftorem 
fe profitetur Zenas, ejus Difcipulus. Incipit 
Zwo? 6 vo/udkcg. 

22. 0 ^4/7^/r^CretenfisoratioinTitum 
• Apoftolum. 

23. 0 Paffio Adriani&fociorum. Incipit 
24. 0 Gefta Pamenis Abbatis. Incipiunt 

' "* s esJ * 
*7mAV%V TfOTt. 

25. 0 Gefta Mofis Abbatis. Incipiunt 

2 6.° San£li Joannis Chryfoflomi oratio 
in Joannis Baptiftae decollationem. 

27. 0 Ejufdem in Joannem Baptiftam 
oratio encomiaftica. 

2 8.° Ejufdem , in Joannis Baptifke Cir- 
cumcifionem oratio. 

29. 0 Andrca Cretenfis oratio ejufdem 
argumenti. 

30. 0 Michaclis Monachi oratio in Ifaa- 
cium & Dalmatium. Nefcio an edita. In- 
Cipit /i^pr 7mvjyuetv. 

3 1 .° San£li Joarmis Chryfojlomi oratio in 
iaudem Machabaeorum. 

3 2. 0 Paffio feptem Dormientium. Incipit 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtiir. 

DXLIX. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRlPTl 
D X L I X. 
Codex membranaceus, quo continentur : 
i.° Sancfli Gregorii Nazianzeni oratio fecunda in Pafchatis feftum. Deeft initium. 
Accedit Niceta, Metropolitani Heracleenfis* 
expofitio cum in hanc orationem, tum in 
fequentes. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Ex- 
aequatorem. 

6.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

7. 0 Ejufdem oratio in fan&a lumina. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii dida. 

9. 0 Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleno habita. 

Is codex anno 1 280. exaratus eft. 
D L. 

Codex membranaceus , olim Joanrtis 
Raoult. Ibi continentur: 

i.° Sandi Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha,& in tarditatem. Praefixus orationum 
index. Singulis orationibus praeponuntur 
figurae fitis elegantes, orationum argumenta 
exhibentes. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in PafchatiY 
feftum. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften* 

5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 EjufHem oratio ad Julianum Ex- 
sequatorem. 

8° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii dida. 

10. ° Ejufdem oratio in Theophania* 

1 1. ° Ejufdem oratio in fanda lumina* 

12. 0 Ejufdem oratio in feftoMartyrum, 
coram Gregorio Nyfleno di#a. 
MSS. Tomus II. 13. 0 Ejufdem oratio in laudem fan&i 
Athanafii. 

14.. 0 Ejufdem oratio valedidoria, in 
praefentia centum quinquaginta Epiicopo- 
rum habita. 15. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha* 
ritate comple&endis. 

16. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

Is codex anno 1263. exaratus efl 
D L I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° Sandi Gregorii Nazianzeni oratio ad 
patrem, cum ipfi Nazianzenae ecclefiae cu- 
ram commififlet. Conjeda vero ad margi- 
nem fcholia. 

2. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzi incolas, 
qui fe, cum faduseflet Prefbyter, acciverant, 
nec frequentes ad ipfum accedebant. Con- 
jeda ad marginem fcholia. 

3. 0 Ejufdem oratio in laudem Caeforii 
fratris. Accedunt fcholia. 

4. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Gorgoniae fororis. Accedunt fcholia. 

5. 0 Ejufdem orationes tres de pace. Acce- 
dunt fcholia. 

6.° Ejufdem oratio ad patrem & ad Ba- 
filium, cum ab hoc Epifcopus Safimorum 
undus eflet. Accedunt fcholia. 

7. 0 Ejufdem apologeticus de fua in Pon- 
tum fuga. Accedunt fcholia. 

84 0 Ejufdem oratio coram Gregorio 
Nyfleno didla* Accedunt fcholia. 

9. 0 Ejufdem oratio in plagam grandinis. 
Accedunt fcholia. 

10. ° Ejufdem oratio funebris in pa- 
trem , coram Bafilio Magno di&a. Accedunt 
fcholia. 

11. ° Ejufdem oratio in Julianum Ex- 
sequatorem. Accedunt fcholia. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in Chrifti Nativita* 
tem. Accedunt fcholia. 

1 3. 0 Ejufdem oratio adNazianzi incolas, 
Praefe£li ipfis infenfi iram reformidantes* 
Accedunt fcholia. 

1 4.. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
MartyrisT 

N Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

1 5. 0 Ejufdem oratio in iaudem Macha- 
baeorum. 

1 6.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
BafJii Magni. Accedunt fchofia. 

17. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 
Accedunt fcholia. 

1 8.° Ejufdem oratio in fan&um baptifina. 
Accedunt fcholia. 

1 9. 0 Ejufdem oratio in fandtum Atha- 
nafium. Accedunt fcholia. 

20. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate compledtendis. Accedunt fcholia. 

2 f 0 Ejufdem oratio in Pafcha. Orationis 
illius pars poftrema recentiore manu fcripta 
eft. Accedunt fcholia. 

22. 0 Ejufdem oratio valeditfloria, Con- 
ftantinopoli coram centum & quinquaginta 
Epifcopis didta, illaque manu recentiore 
fcripta. Accedunt fcholia locupletiffima. 

Is codex, cujus tituli aureis litteris fcripti 
funt, faeculo undecimo exaratus videtur. 

D L I I. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, quo continentur: 

i.° San£ti Gregorii Nazianzeni apologe- 
ticus de fua in Pontum fuga. 

2. 0 Ejufdemoratiodedogmate&officio 
Epifcoporum. 

3 .° Ejufdem oratio adversusEunomianos. 

Ejufdem de theologia oratio fecunda. 

5. 0 Ejufdem de filio orationes dux. 

6.° Ejufdem oratio de Spiritu fando. 

7. 0 Ejufdem oratio adversus Arianos, de 
multitudine fua gloriantes. 

8.° Ejufdem oratio de fe ipfo, poft ea 
quae a Maximo patrata fuerant. 

?.° Ejufdem oratio ad eos quidicebant 

^ P S atUm Conftantino P oleos ab ¥° 

10. ° Ejufdem oratio de moderatione in 
dilputationibus fervanda. 

1 1. ° Ejufdem orationes tres de pace. 
1 2 0 Ejufdem oratio adNazianzi incolas, 

oc rraefedtum irafcentem. 

porum ^Egyptiorum. 1 

rJS,?i dem oratio hl iUud: Chm 

Jummajjet. frc. ANUSCRIPTi 

15. 0 Ejufdem oratio in laudem Caefarii 
fratris. 

16. 0 Ejufdem oratio in laudem fororis 
Gorgoniae. 

1 7. 0 Ej ufdem oratio ad patrem , praefente 
Bafilio dicla. 

1 8.° Ejufdem oratio ad eos qui ipfum 
acciverant, nec frequentes ad ipfum acce- 
debant. 

1 9. 0 Ejufdem homilia in eledione Eu- 
lalii, Doarenfium in Cappadocia Epifcopi. 

20. 0 Ejufdem oratio in laudemMaximi 
Philofophi. 

21. 0 Ejufdem ad Cledonium epiftote 
duae. 

^ 22. 0 Ejufdem epiftola ad Nedlarium, 
Conftantinopoleos Epifcopum. 

23. 0 Ejufdem in Julianum orationes 
duae. 

24.. 0 Ejufdem paraenefis ad virginem. 

25. 0 EjufdemadEvagriumMonachum 
epiftola de divinitate. 

26. 0 Ejufdem obfervatiuncula in Eze- 
chielem. 

27. 0 Ejufdemoratioadpatrem,quiNa- 
zianzenae ecclefiae curam ipfi commiferat. 

2 8.° Ejufdem metaphrafis in Eccle- 
fiaften. 

2 9. 0 Ejufdem apologet icus ad patrem & 
ad Bafilium, cum Epifcopus Safimorum 
renunciatus eft. 

30. 0 Anonymi explicatio hiftoriarum, 
quarum mcminit Gregorius in oratione fu- 
nebri fan&i Bafilii , in orationibus adversus 
Julianum Apoftatam, & in oratione iu 
ianda lumina. 

Is codex decimo tertio feculo exaratus 
videtur. 

D L I I I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° C/^r//NazianzenioratioinPafcha, 
& in tarditatem. Deeft initium. Accedunt 
Niceta, Heracleenfis, commentarii, cum in 
hanc, turn in fequentes. 

2. 0 Ejufdem oratio in Pafchatis feftum. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4-° Ejufdem oratio in Pentecoften. Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

y° Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in faudem Cypriani 
Martyris. 

j.° Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

<j.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fantfi Bafilii dida. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

D L I V. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

i ,° Sandi Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha. Praeter anonymorum quorumdam 
verfus, praefixum eft Eugenici Diaconi car- 
men in honorem Gregorii. Praefixa quoque 
cjufdem Gregorii morientis triftichon & 
Bafilii Magni epitaphium. Hujus autem 
orationis, ficut & caeterarum initio, leguntur 
carmina argumentum explicantia. 

2. 0 EjuCdem oratio fecunda in Pafcha. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

5 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii habita. 

io.° Ejufdem oratio in fanda lumina. 

1 1 0 Ejufdem oratio in fandtum bap- 
tifina. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleno di£ta. 

13. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

14 0 Ejufdem oratio va!edi£loria , in 
praefentia centum quinquaginta Epifcopo- 
rum habita. 

Ejufdemoratiodepauperibuscha- 
ritate compledendis. . 

i6.° Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

17. 0 Ejufdem oratio de fua in Pontum 
fuga. 

MSS. Tamus 11. NUSCRIPTI. 99 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D L V. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

I . ° Sandi Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha, & in tarditatem. Hujus orationis 
initium recentiore manu fuppletum eft. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 

3. 0 Ejufdem oratio.in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio fiinebris in laudem 
fandi Bafilii dida. 

io.° Ejufdem oratio in fanda lumina. 

I I. ° Ejufdem oratio in fandtum bap- 
tifma. 

12. 0 EjufdemoratioinfeftoMartyrum, 
coram Gregorio Nyffeno dida. 

13° Ejufdem oratio in laudem fandti 
Athanafii. 

1 4. 0 Ejufdem oratio valedidoria, in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
habita. 

15. 0 Ejufdemoratiodepauperibuscha- 
ritate compledlendis. 

16. 0 Ejufdem oratio in plagam gran-? 
dinis. Sub finem quaedam defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D L V I. 

Codex membranaceus, quo continen- 
tur : 

i.° Sandi Gregorii Nazianzeni oratio 
in Pafcha, &in tarditatem. Accedunt fcholia 
quaedam. 

2. 0 Ejufdem oratio in Pafchatisfeftum, 
una cum fcholiis. 

3. 0 Ejufdem oratio in ilovam domi- 
nicam , una cum fcholiis. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. Ac- 
cedunt fcholia. 

N ij Digiti zed byGoOglC ioo C O D I C E S M 

5 ° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem, una cum fcholiis. 

6.° Ejufdem oratio in fan£la lumina. 

y.° Ejufdem oratio in fandtum baptifma. 

8,° Ejufdem oratio ad JulianumExaequa- 
torem. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii didta. 

10 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

1 1 .° Ejufdem oratio valedidoria, in prae- 
ftntia centum quinquagima Epifcoporum 
habita. 

1 2. 0 E/ufdem oratio in fcfto Martyrum, 
coram Gregorio NyflTeno dida. 

13.° Ejufdem/>ratiodepauperibuscha- 
ritate complecflendis. 

14. 0 Ejufdem apologeticus de fua in 
Pontum fuga. 

1 5 . ° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

1 6. ° Ejufdem oratio in Machabaeos. 
Is codex decimo tertio feculo exaratus 

Yidetur. 

D L V I I. 

Codex bombycinus, olim Tellerianus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Gregorii Nazianzeni apologe- 
ticus de fuga fua in Pontum. 

2. 0 EjufdemorationesinJuIianum Apo- 
ltatam. r 

J.° Ejufdem oratio in laudem Cafarii 
fratris. 

4. 0 Ejufdem oratio in laudem fororis 
vjorgoniae. 

;.° Ejufdem oratiofunebrisinpatrem. 
6.° Ejufdem orationes tres de pace. 

7° Ejufdem de theologia orationes 
qumque. 

8 -:EjufdemepiftoIaadNe(5brium,Con. 
«antinopoiitanum Archiepifcopum. 

9° Ejufdem oratio in laudem Maximi 
v.ynici. , 

io.° Ejufdem oratio de fe ipfo, poft ea 
quae a Maximo patma fiierant. 

1 1 ; ° Ejufdem oratio de fe ipfo, & ad eos 

* m0dCrati0M ANUSCRIPTL 

13. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzenos 
timore trepidantes ob Praefe&um irafcen- 
tem. 

14° Ejufdem oratio ad ./Egyptios. 

1 5. 0 Ejufdem oratio de dogmate & 
officio Epifcoporum. 

16. 0 EjufdemoratioinArianos,demuI- 
titudine fua gloriantes. 

17. 0 Ejufdem apologeticus minor ad 
patrem & ad Bafilium, cum Epiicopus 
Safimorum renuntiatus eft. 

1 8.° Ejufdem oratio de fe ipfo. 

1 9. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzenos,qui 
ipfum acciverant, nec frequentes ad ipfum 
accedebant. 

20. 0 EjufdemepiftoIaadEvagriumMo- 
nachum. 

21. 0 Ejufdem epiftolae duae ad Cledo- 
nium Preflbyterum. 

22. 0 Ejufdem oratio in eledione Eu- 
lalii, Doarcnfium in Cappadocia Epifcopi. 

23° Ejufdem oratio in illudiCumcon- 
fummajffet, &c 

24. 0 Ejufdem paraphrafis in Ecclefiafteix 
Salomonis. 

25. 0 Ejufdem animadverfio in Eze- 
chielem. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D L V I I I. 

Codex membranaceus , quo con tinen tur : 
i.° San&i Gregorii Nazianzeni oratio 
inPafcha, & i n tarditatem. Accedit Nice/a 
Heracleenfis, expofitio, cum in hanc, tum 
in fequentes. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pcntecoften. 

5° Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris.^ 

7. 0 Ejufdemoratioin JuIianumExaemia- 
torem. ^ 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9 ° ^jufdem oratio funebris in Jaudem 
fandli Bafilii dida. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. Digiti zed byGoOglC C O D I CES M ANUSC RIPTI, D L I X. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i . ° San&i Grcgorii Nazianzeni oratio in 
fanitum baptifma. Initium defideratur. 

2. 0 SandiMcrhodii, PatarenfisEpifcopi, 
oratio in occurfum Chriiti & Symeonis. 

3. 0 Sandti Joannis Damafceni oratio de 
iis qui in fide obddrmierunt , quomodo 
niiffis & eleemofynis quae pro illis fiunt , 
adjuventur. 

4 0 Anonymi narratio de miraculofa refti- 
tutione imaginis e&ypae Deiparae Virginis, 
quam ex archetypo pidto, ut aiunt, a fan£to 
Luca Germanus, Patriarcha Conftantino- 
politanus,exprimi curaverat. Incipit x) 7rivm 

5. 0 San£li Joannis Chryfojlomi oratio in 
adorationem crucis. Incipit 7mm wj 
3a<^Tvp^a. Illam tamen minus redte Chry- 
foftomo tribui , ex ipfius orationis ftylo facile 
oftendi poflet. 

6.° Ejufdem homilia decima odava ad 
Antiochenos. 

7. 0 Anonymus de mirabiliter fervata 
beatae Mariae Virginis auxilio Conftantino- 
poli, ciim a Perfis, Heraclio imperante, 
obfideretur. 

8.° Cojina Veftitoris, de tranflatis fandi 
Joannis Chryfoftomi reliquiis oratio. 

9. 0 Joannis, Euchaitarum Metropolitae, 
oratio in tres hierarchas, Bafilium nempe, 
GregoriumNazianzenum&JoannemChry- 
foftomum. 

io.° Anonymi oratio in Annuntiationem 
beatae Mariae Virginis. Defideratur initium. 

ii. ° San£ti Joannis Chryjo/Iomi cjuidem 
argumenti oratio, quae in codicibus non- 
nullis Grcgorio Neocaefarienfi tribuitur. 

1 2. 0 Andrca Cretenfis, oratio in Laza- 
rum a Chrifto fufcitatum. 

1 j.° Ejufdem oratio in diem palmarum. 

1 4. 0 Sandti Joannis Chryfojlomi homiliae 
81. 84.. 85. 86. & 87. in Matthaeum. 

Ejufdem homilia in Judam pro- 

ditorem. 

16. 0 Ejufdem homilia nonagefima in 
Matthaeum. 

17. 0 Sandti Epiphanii oratio in Chrifti 
fepulturam. 10 1 

1 8.° Sandi Grcgorii Nazianzeni oratio in 
fandtum Pafcha. 

1 9. 0 Sandi Joarmis Chryfoflomi homilia 
in Chrifti Afcenfionem. 

20. 0 Anonymi rerum a Petro & Paulo 
Apoftolis geftarum hiftoria. 

2 1 0 Andrca Cretenfis oratio in Chrifti 
transfigurationcm. 

22. 0 Ejufdem oratio in beatae Mariae 
Virginis dormitionem. 

23. 0 San<5li Joatmis Damafceni oratio 
ejufdem argumenti. 

24 0 Andrca Cretenfis oratio in decol- 
lationem fandi Joannis Baptiftae. 

25. 0 Symconis Metaphraftae fermones 
viginti quatuor de rebus ad morum do&ri- 
nam pertinentibus, e fan£li Bafilii operibus 
colledli. Defiderantur fermones decem. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

D L X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San<5ti Grcgorii Nazianzeni oratio 
prima de theologia. 

2. 0 Ejufdem oratio, cum Safimorum 
Epifcopus ordinatus eft. 

3. 0 Ejufdem oratio de moderatione in 
difputationibus fervanda. 

4. 0 Ejufdem oratio ad Arianos, demul- 
titudine fua gloriantes. 

5. 0 Ejufdem orationes duae de filio. 

6.° Ejufdem oratio de Spiritu Sando. 

7. 0 Ejufdem oratio apologetica de fuga 
fua in^Pontum. 

8.° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram fan&o Gregorio NyflTeno habita. 
Conje&a ad marginem fqholia. 

9. 0 Ejufdem oratio in laudem fanfti 
Athanafii. Accedunt ad marginem fcholia. 

io.° Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

1 1 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

12. 0 Ejufdem oratio de dogmate & 
officio Epifcoporum. 

13. 0 Ejufdem oratio detheologia. 

1 4. 0 Ejufdem orationes tres de pace. 

1 5, 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Caefarii. 

N iij Digitized by Google ,02 CODICES M 

1 6.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
Gorgoniae. 

17 ° Ejufdem oratio apologetica, cum 
ordinatuseft Safimorum Epifcopus. 

1 8.° Ejufdem oratio ad Nazianzenos iram 
Praefe&i reformidantes. 

1 9. 0 Ejufdem oratio in laudem Heronis, 
five Maximi Cynici. 

20. 0 Ejufdem oratio ad ^Egyptios. 

21. 0 Ejufdem oratio poft reditum in 
urbem Conftantinopolitanam. 

22.°Ejufdem oratioad eosqui dicebant 
fedem Conftantinopolitanam ab ipfo affe- 
<5tari. 

23. 0 Ejufdem oratio valediitoria, coram 
Epifcopis centum quinquaginta di£la. 

24. 0 Ejufdem epiftolae duae ad Cledonium 
Prelbyterum. 

25° Ejufdem epiftola ad Ne£larium 
Patriarcham Conftantinopolitanum. 

2 6.° Ejufdem oratio in illud: Cttmcon- 
fummajfet Jefis hos fermones. 

27. 0 Ejufdem oratio paraenetica de vir- 
ginitate. 

jl8.° Ejufdem Jb^o^a. 

29. 0 Ejufdem epiftola ad Evagrium 
Monachum. 

30. 0 Ejufdemmetaphrafis inEcdefiaften. 

3 1 .° Ejufdem oratio prima in Julianum. 
Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D L X I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° San£li Gregorii Nazianzeni orationes 
duae in Pafcha. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

7-° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
landi Bafilii dida. ANUS CRIPTI. 

9. 0 Ejufdem oratio in fan£la lumina. 

10. ° Ejufdem oratio in fandum bap* 
tifma. • 

1 1 . ° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram fando Gregorio NyfTeno habita. 

12. 0 Ejufdem oratio in laudem lanfti 
Athanafii. 

1 3 ,° Ejufdem oratio vaIedi£loria, coram 
Epifcopis centum quinquaginta dida. 

14. 0 Ejufdem oratio de pauperibus 
charitate compledtendis. 

1 5. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
vidctur. 

D L X I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

I . ° Sanili Gregorii Nazianzeni oratio fii- 
nebris in laudem fan£li Bafilii. 

2. 0 Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate compledendis. 

3. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

4. 0 Ejufdem oratio inlaudem Cypriani 
Martyris. 

5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem: 

7. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 

8.° Ejufdem oratio in fandum baptifina. 

9. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 

io.° Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

I I . ° Ejufdem oratio in Pentecoften. 

1 2. 0 Ejufdem oratio tertia de pace. 

13. 0 Ejufdem oratio de moderatione irt 
difputationibus fervanda. 

14. 0 Ejufdem oratio de fe ipfo,&adeos 
qui fedem Conftantinopolitanam ab ipfo 
afFedari dicebant. 

1 J.° Ejufdem oratio valedidoria , coram 
Epifcopis centum quinquaginta dida. 

16. 0 Ejufdemoratioapologeticadefuga 
fua in Pontum. 

17. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Caefarii fratris. 

18. 0 Ejufdem oratio funebrisin Gorgo- 
niam fororem. Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

1 9. 0 Ejufdem oratio funebris in patrem. 

20. 0 E/ufdem oratio ad Nazianzi incoias, 
qui fe, cuni fa&us ^flfet Prefbyter, accive- 
rant, nec frequentes ad ipfum acced^bant. 

2 1 .° Ejufdem oratia in laudem Heronis, 
five Maximi Cynici. 

22. 0 Ejufdemoratioprima&fecundade 
theologia. 

23. 0 Ejufdem oratio ad ^Egyptios. 

24.. 0 Ejufdem oratio prima & fecunda 
de pace. 

25. 0 Ejufdem ad Cledonium Prelby- 
terum epiftolae duae. 

26. 0 Ejufdem oratio in illud: Cum con* 
fummafet Jefus hos fermones. 

27. 0 Ejufdem orationes duae de filio. 

28. 0 Ejufdem oratio de Spiritu San&o. 

29. 0 Ejufdem oratio poft reditum in 
urberti Conftantinopolim di<5ta. 

30. 0 Ejufdem oratio ad Arianos, de 
multitudine fua gloriantes. 

3 1 .° Ejufdem oratio in Eunomianos. 

3 2. 0 Ejufdem epiftola ad Ne£tarium, 
Patriarcham Conftantinopplitanum. 

3 3 .° Ejufdem oratio in cle&ione Eulalii, 
Doarenfium Epifcopi habita. 

34.. 0 Ejufdem oratio paraenetica ad 
virginem. 

3 j.° Ejufdem oratio ad patrem , cum 
Nazianzenae ecclefiae curam ipfi commifit. 

36 0 Ejufdem oratio ad patrem, de fuf- 
cepto aegre Epifcopi munere. 

37. 0 Ejufdem epiftola ad Evagrium 
Monachum. 

3 8.° Ejufdem animadverfio in Eze- 
chieiem. 

39° Ejufdem metaphrafis in Ecclefiaften . 

40 0 Ejufdem orationesduae in Julianum 
Apoftatam. 

Is codex, ad cujus marginem conje<5la 
interdum brevia quaedam icholia, faeculo 
dpcimo tertio exaratus videtur. 

D L X I I I. 

Codexmembranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur fandi Gregorii Nazianzeni 
orationes feptemdecim , quae omnes in co- 
dicibus fopra recenfitis occurrunt. Orationis 
adversus Eunomianos defideratur initium : 
praefixus index manu Vergetii,qui titulum NUSCRIPT l I0J 

generalem a Palaeocappa praepofitum <Ie- 
lcvit; unde apparet primas V^rgetium^ 
fecundas Palaeocappam in fcribendis Biblio- 
thecae regiae codicibus habuiflTe. 

Is codex faeculo decimo tcrtio videtur 
exaratus. Praefcripferat librarius indicem co- 
piofum orationum 5 1 .cujus indicis fupcrcft 
tantum pagina ultima. 

D L X I V. 

Codex bombycinus, olim Coibertinus, 
quo continentur : 

I . ° Sandi Gregorii Nazianzeni oratione^ 
dqae in Pafcha. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentccoften. 

4. 0 EjufdcmoratioinMachabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

7. 0 Ejufdem oratio in Theophania. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fancti Bafilii dida. 

9. 0 Ejufdem oratio in fantfa lumina. . 

io.° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

I I , ° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleno didla. 

12. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

1 3 .° Ejufdem oratio de pauperibus clia- 
- ritate compledendis. 

14 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

15. 0 Ejufdem oratio ad Nazianzenos, 
qui ipfum acciverant, nec frequentes ad 
ipfum accedebant. 

1 6.° Ejufdem oratio valedidoria, coram 
centum quinquaginta Epifcopis habita. 

Is codex anno Chrifti 1 3 27. exaratus eft. 

DLXV. 
Codex chartaceus, qub conpnentur : 

1 0 Sandi Gregorii Nazianzeni oratio in 
fanda lumina. Accedit Niceta, Heracleenfis 
Metropolitae, expofitio ciim in hanc,tum 
in fequentes. 

2. 0 Ejufdcm oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio Nyfleno habita. Digitized by Google 104 C O D I C E S M 

3. 0 Ejufdem oratio in laudem fancti 
Athanafii. 

4. 0 Ejufdem oratio valedidtoria, coram 
centum quinquaginta Epifcopis di&a. 

y° Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate compledtendis. 

6.° EjufHem oratio in plagam grandinis. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
videtur. 

D L X V L 

Codex membranaceus,oIimMazarinaeus, 
quo continentur : 

I . ° Sandti Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha,& in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem oratio fecunda in Pafcha. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 
5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6. ° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8. ° Ejufdem oratio in Chrifti Nativita- 
tatem. 

9 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii didta. 

io.° Ejufdem oratio in fanda lumina. 

I I. ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifma. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in feftoMartyrum, 
coram Gregorio Nyfleno di&a. 

13 0 Ejufdem oratio in laudem fandti 
Athanafii. 

14. 0 EjufdemoratiovaIedi(5loria,in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum. 

1 5. 0 Ejufdem oratio de pauperibus chari- 
tate comple&erfdis. 

1 6.° Ejufdem oratio in plagam grandinis. 
Is codex anno Chrifti 1326. exaratus eft. 

D L X V I I. 

Codex memhranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiamVanflebiiopera illatus, 
quo continentur: 

i.° SanaiGr^ri/Nazianzenioratiode 
pauperibus charitate compledendis. Ini- 
tium defideratur. 

2 • Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. r ANUSCRIPTI. 

3. 0 Ejufdem oratio in laudem Heronis, 
five Maximi Cynici. 

4.. 0 Ejufdem oratio prima de pace. 

5. 0 Eju/dem oratio de moderatione in 
difputationibus fervanda. 

6.° Ejufdem oratio de fe ipfb, poftca 
quae a Maximo patrata fuerant. 

7. 0 Ejufdem oratio ad eos qui dicc- 
bant fedem Conftantinopolitanam ab ipfo 
afFedari. 

8.° Ejufdem oratio valedidoria, coram 
centum quinquaginta Epilcopis habita. 

9. 0 Ejufdem oratio in eledioneEulalii, 
Doarenfium in Cappadocia Epifcopi. 

10. ° Ejufdem oratio prima in Julianum. 
Finis defideratur. 

1 1 . ° Ejufdem orationes duae de filio. 

1 2. 0 Ejufdem oratio de Spiritu Sando. 

13. 0 Ejufdem oratio de dogmate & 
officio Epifcoporum. 

14. 0 Ejufdem oratio fecunda de theo- 
logia. 

15. 0 Ejufdemad ^Egyptios oratio gra- 
tulatoria. Defideratur maxima pars. 

16. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. Deeft finis. 

17. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 
Deeft initium. 

1 8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandti Bafilii habita. Finis defideratur. 
Is codex anno Chrifti 1 3 1 7. exaratus eft. 

D L X V I I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur : 

1 .° Sandi Gregorii Nazianzeni orationcs 
fexdecim , quibus accedunt Niceta commen- 
tarii. Praefixus index partim manu Palaeo- 
cappae, & partim manu Angeli Vergetii 
Cretenfis. 

2. 0 Di6lionum Arabicarum, Graecis 
litteris delineatarum, interpretatio Graeco- 
barbara. 

3. 0 Alphabetum cryptographicum, & 
alia quaedam levia & frivola. 

4. 0 Diverfae hominis aetates manu rudi. 

Ad calcem addita folia quatuor membra- 
nacea, litteris noni faeculi uncialibus fcripta, 
quibus continenturfragmenta homiliae de- 
cimae fextae fan£ti Joannis Chryfoftomi in 
epiftolam ad Romanos. 

In marginibus Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

In marginibus manu recentiore fcripta 
eft pars vitae fan&i Abercii. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D L X I X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° San£li Gregorii Nazianzeni orationes 
duae in Pafcha. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

4. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 E/ufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratio ad JulianumExaequa- 
torem. 

7. 0 Ejufdem oratio in Theophania. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii. 

9. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 

10. ° Ejufdem oratio in fan&um bap- 
tifma. Duo folia defiderantur. 

1 1. ° Ejufdem oratio in feftoMartyrum, 
coram fandto Gregorio NyfTeno di&a. 

12. 0 Ejufdem oratio in laudem fan£ti 
Athanafii. 

1 3. 0 Ejufdem oratio vaIedi£toria, coram 
centum quinquaginta Epifcopis habita. 

14.. 0 Ejufdem oratio de pauperibus cha- 
ritate compleclendis. 

15. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. 

1 6.° Ejufdem oratio apologetica de fuga 
fua in Pontum. 

17 0 Ejufdem orationes duae de filio. 
Folia multa defiderantur. 

18. 0 Ejufdem oratio de Spiritu San£to. 
Folia quaedam loco fuo mota. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D L X X. 
Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° San£ti Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha, & in tarditatem. Accedunt Niceta, 
Fleracleenfis Metropolitae , commentarii, 
ctmi in eam orationem, tum in fequentes. 

2. 0 Ejufdem oratio in Pafchatis feftum. 

3. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

MSS. Tomtis II. ANUSCRIPTL 105 

4. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

5. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

6.° Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii dida. 

10. ° Ejufdem oratio in fan6b lumina. 

1 1 . ° Ejufdem oratio in fandum bap- 
tifina» 

1 2. 0 Ejufdem oratio in plagam grandinis. 

13. 0 Fragmenta aliarum quarumdam 
ejufdem orationum. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
videtur. 

D L X X I. 

Codex chartaceus, olim Medicaeus, quo 
continentur: 

I . ° Sandi Gregprii Nazianzeni orationes 
duae in Pafcha. 

2. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3. 0 Ejufdem oratio in Pentecoftert. 

4.. 0 Ejufdem oratio in Machabaeos. 

5. 0 Ejufdem oratio in laudem Cypriani 
Martyris. 

6.° Ejufdem oratio ad JuIianumExaequa- 
torem. 

7. 0 Ejuldem oratio in Chrifti Nativi- 
tatem. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
fandi Bafilii. 

9. 0 Ejufdem oratio in fanda lumina. 

io.° Ejuidem oratio in fandum bap* 
tifma. 

I I . ° Ejufdem oratio in fefto Martyrum, 
coram Gregorio NyfTeno dida. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Athanafii. 

1 3 .° E jufdem oratio valediftoria, in prae- 
fentia centum quinquaginta Epifcoporum 
dida. ^ 

14. 0 Ejufdemordtiodepauperumamore. 

15. 0 Ejufdem oratio in plagam gran- 
dinis. Occurrunt autem in illas orationes, 
Niceta , Serrarum Epifcopi , & in duas 
priores Micliaelis Pfelli commentarii. 

O Digiti zed byGoOglC io6 C O D I C E S M 

i6.° lfidori Characeni manfiones Par- 
thicae , recentiori manu fcriptae. 

17. 0 Anonymi excerptageographita, c 
Strabone colletfa, item manu recentiore. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

DLXXIL 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, 
quo continentur: 

1 .° Sandti Gregorii Nazianzeni de rebus 
arcanis poematia odo. 

2. 0 Ejufdem de natura humana carmen. 

3 .° Ejufdem de externi hominis utilitate 
poemation, cui adjundhim eft illud quod 
in libris editis proxime fequitur t^; m9w k 

4. 0 Ejufdem carmen infcriptum bcati- 
tudines. Jungitur jusjurandum quod fepa- 
ratur in editis. 

5. 0 Ejufdem difticha de moribus infor- 
mandis, hero-elegiaca. 

6.° Ejufdem tetrafticha gnomica iambica. 
Acceflere Niceta, Dadybrorum Epifcopi, 
in haec poematia enarrationes. 

7. 0 Niceta Heracleenfis commentarii in 
feledtas quatuor Gregorii Nazianzeni ora- 
tiones; nempe in Pafcha, & in tarditatem, 
in Pafcha iterum, funebrem Bafilii, & in 
fandta lumina. Non pauca defiderantur. 

8.° 77$WtfwicurationisGraecarum afFec- 
tionum praefatio & fermones quatuor prio- 
res, quorum ultimus imperfe&us. 

9. 0 Excerptum ex Eufebio de hora qua 
Chriftus crucifixus,& de diffenfu Evange- 
liftarum. 

10. ° Anonymus de inditfione, & de 
fendi Maximi fuper eo argumento com- 
mentatione chronologica, idiomate Italico. 

1 1. ° Excerptum de eadem re, e fandi 
Maximi adPetrum commentatione in ta- 
bulam Pafchalem. 

12° Theoplumis Ceramei homilia de 
indidionis, feu novi anni initio. 

13. 0 De Pafchate pauca quaedam ex- 
cerpta ex anonymi interpretationeEvangelii 
fecundum Marcum. 

14-° De fanfli Maximi libello fupra 

memorato,obfervationeschronologicse,ea- 
dem manu qua illae de quibus fupra, eodem- 
que idiomate. 

1 ;.° Synodicon breve, incipiens a fynodo ANUSCRIPTI. 

Antiochena anno 274- adversus Paulum 
Samofatenum habita, & defmens in con- 
cilio feptimo oecumenico. 

1 6.° Fragmentum catenae in Prophetam 
Ifaiam, e veterum fcriptis, Cyrilli nempe, 
Gregorii Theologi , Bafilii, Eufebii, Severi, 
Theodoreti, & Theodori Heracleenfis ex- 
cerptum. 

17. 0 E fermone fecundo & tertio Theo- 
doreti curationis Graecarum afFedionum 
paginae aliquot. 

18. 0 Index Graeco-Latinus codicis in- 
certi,quo continebantur multa varii argu- 
menti, ac praefertim nomocanonica. 

Is codex, partim iaeculo decimo quinto, 
partim decimo fexto videtur exaratus, nec 
unius librarii manu. 

D L X X I I I. 

Codex membranaccus, Fonteblandenfis, 
quo continentur Bafilii Minoris fcholia in 
fandti Gregorii Nazianzeni orationes qua- 
draginta quinque, Conftantino Imperatori 
nuncupata. 

Is codex feculo undccimo ineunte exara- 
tus videtur. 

D L X X I V- 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continetur Niceta, Serrarum Epifcopi, 
& Scevophylacis magnae ecclefiae Conftan- 
tinopolitanae, commentarius in fexdecim 
fan&i Gregorii Nazianzeni orationes. 

Is codex anno Chrifti 1315. exaratus eft. 

D L X X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Nicita, Serrarum Epifcopi, 
fcholia in fan<5li Gregorii Nazianzeni ora- 
tiones varias. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D L X X V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fcholia in varias fandi 
Gregorii Nazianzeni orationes. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D L X X V I I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur Afc<ra, Heracleenfis Me- 
tropolitae, commentarii in fan&i Gregorii 
Nazianzeni orationesquindecim. Commen- 
tariorum autem illorum defideratur pars Digitized by Google C O D I C E S M 

ferme dimidia. Singulis orationibus prae- 
fixum eft ab interprete procemium breve, 
Illarum contextus non perpetuus & integer 
defcriptus eft, fed divifus in fe&iones, qua- 
rum primi tantum & ukimi verficuli indi- 
cantur. Singulis fedionibus interferitur 
commentarius. 

Is codex faeculo undecimo videtur exara- 
tus, oblatus vero monafterio Meteori a 
Laurentio Monacho, anno Chrifti 1553. 

DLXXVIIL 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continetur commentarius in Gregorii Na- 
zianzeni orationes. Initium & finis defide- 
rantur. Quis hujufce commentarii au&or, 
editus fit necne, inquirendum eft. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

DLXXIX. 

Codex membranaceus, olim Colberti- 
nus, quo continentur : 

i.° Sandi Gregorii Nyfleni oratio in 
Jaudem fan£ti Gregorii Thaumaturgi. Ini- 
tium & finis defiderantur. 

2. 0 Martyrium fan<5ti Platonis. Initium 
defideratur. 

3. 0 Vita fandi Amphilochii, Iconienfis 
Epifcopi. 

4. 0 Vita fan£li Gregorii, Epifcopi Agri- 
gentini. 

5. 0 Martyrium fandtae Catharinae. 

6.° Vita fandi Clementis, Romae Epi- 
fcopi. 

7. 0 Martyrium fandi Petri, Archiepi- 
fcopi Alexandrini. 

8 0 Martyrium fandi Mercurii. 

9. 0 Martyrium fan&i Alypii. 

io.° Martyrium fan<9ti Jacobi Perfae. 

Vita fandi Stephani junioris. 
12. 0 Vita fan£li Andreae Apoftoli. 
Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D L X X X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San£li Gregorii NyflTeni oratio in 
laudem fandi Gregorii Thaumaturgi. 

2. 0 Martyrhim fan&i Platonis. 
MSS.Tomus II. ANUSCRIPTL i6/ 

^ 3 ° Vita fandli Amphilochii, Iconienfis 
Epifcopi. 

4. 0 Vita fandi Gregorii, Epifcopi Agri- 
gentini. 

5. 0 Martyrium fanffce Catharinae. 

6.° Ada fan&i Petri , quibus praefixa 
Clementis Romani, epiftola ad Jacobum, 
Hierofolymitanum Epifcopum. Finis de- 
fideratur. 

Is codex, cujus initio praemittitur index 
vitarum , & tabella quaedam Sandorum ima- 
gines exhibens,fecu!o undecimo exaratus 
videtur. 

D L X X X I. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo contirtentur :' 

i.° San£ti Gregorii Nyfleni oratio irt 
laudem fan6li GregoriiThaumaturgi. Ftnis 
defideratur. 

2. 0 San&i Joannis Chryfoftotni homiliae 
in Genefim , a prima ad trigefimam primam» 
Initium & finis defiderantur; ordo praeterea 
foliorum mifere turbatus eft. 

3. 0 Ejufdem, libri quinti de facerdotio 
pars, & fextus integer. 

4. 0 Ejufdem de Incomprehenfibili ho- 
miliae novem adversiis Anomaeos. Ultirtiae 
finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D L X X X I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i.° Sandti Gregorii Nyfleni oratio in 
fanda lumina. 

2. 0 San&i Gregorii Nazianzeni oratio in 
Epiphaniam. 

3 0 Sandti Joannis ChryfiJIotni oratio in 
Epiphaniam. 

4. 0 Ejufdem oratio de eodem argu- 
mento. 

5. 0 Ejufdem oratio in baptifina, & in 
tentationem. 

6.° Ejufdem homilia de occurfu Saiva~ 
toris noftri. 

7. 0 Sandti Atnphilochii oratio de eodem 
argumento. Incipit toMo) n$ turyLhw ar- 

8.° Sandti Joannis Chryfoftotm oratio in 
Annuntiationem beatae Mariae Virginis, 

Oij Digiti zedbyG00gIe io8 CODICES M 9. 0 Andrece Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. Incipit bnpi <nl/u*&v i mrmv 

10. ° Sandi BaJHii oratioin quadraginta 
Martyres. 

1 1 . ° San£li Joannis Chryfojlomi oratio in 
Lazarum quatriduanum. 

12. 0 Andrea Cretenfis oratio in Laza- 
rum quatriduanum. Incipit Adfa&c tw 

1 3 .° Sandi Joannis Chryfojlomi oratio in 
Lazarum quatriduanum, & in fiJium viduae. 

14. 0 Ejufdem oratio indominicam Pal- 
marum. Haec oratio manu recentiori fere 
integra fuppleta eft. 

15. 0 Ejufdem oratio de eodem argu- 
mento. 

16. 0 Andrea Cretenfis oratio ejufdem 
argumenti. Incipit tfis w JWtv. 

17° San£ti 6///^yZ!?w/oratioinfan6lam 
fecundam magnae hebdomadis. 

1 8.° Ejufdem oratio de ficu arefada. 

1 9. 0 Ejufdem oratio in parabolam decem 
Virginum. 

20. 0 Ejufdem orationes duae in Jobum. 

21. 0 Ejufdem oratio de meretricibus & 
pigmentis. 

22. 0 Amphilochii oratio in mulierem 
peccatricem. Incipit ifc£c. 

2 3 .° Sandi Chryfojlomi oratio in fandtum 
baptifma. 

24. 0 Ejufdem oratio in haec verba : Pater, 
fipotejljieri, tranfeat a me calix ijle. 

' ' 2 5-° Ejufdemoratio decruce,&adversus 
Judaeos. 

26. 0 Ejufdem encomium crucis & la- 
tronis. 

27° Epiphanii oratio in divini corporis 
fepulturam. Incipit 4 ^ fag, or^ ^ 

28. 0 Gregorii Antiocheni oratio in mu- 
Iieres unguentiferas. Incipit fapiifc $ fa g 

• n 9 r , San<ai Gte &>™ Nazianzeni oratio 
m Tafcha, & in tarditatem. 

3°-° Ejufdem oratio fecundain Pafcha. 
^uariam in hac oratione manu recentiori 
luppleta funt. 

Ejufdem in Pafcha oratio quarta. 

3 2. 0 EjufdeminPafchaoratiotertia. ANUSCRIPTI. 

33. 0 Leontii Prefbytefi oratio infeftum 
mediae Pentecoftes. Incipit to7s tyxQoi. 

34. 0 Ejufdem oratio in novam domi- 
nicam. 

3;. 0 Ejufdem oratio in Pentecoften. 

3 6.° Sandi Joannis Chryfojlomi oratio 
in Pentecoften, & quare hodie figna non 
fiant. 

37. 0 Ejufdem oratio in nativitatem 
Joannis Baptiftae. 

3 8.° Antipatri Boftrenfis oratio in Joan- 
nem Baptiftam. Incipit ov fiimrriis ywtwuSv. 

39. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi oratio 
in laudem fiin&orum Petri & Pauli. 

40. 0 San&i GregoriiTheoiogi oratio in 
Machabaeos. Finis defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D L X X X I I I. 

Codex chartaceus, olim BaIuzianus,quo 
continenturopufcula variaab eruditoaliquo 
ad ufum fuum defcripta. Is eft ordo. 

i.° Gregorius Nyflcnus de Deo trino, 
e communibus notionibus. 

2. 0 Ejufdem epiftola ad Euftathiam & 
ad Ambrofiam. 

3 .° Fragmentum Georgii Syncelli de Im- 
peratoris Heraclii rcbus geftis. 

4. 0 Ejufdemfragmentum, ArfeniiMo- 
nachi vitam compledens. Sequitur hujufce 
vitae interpretatio Latina. 

J.° AnaJIafii Bibliothecarii fummae & 
apoftolicae fedis praefatio. 

6.° GeorgiiSyncelli fragmentum,Latine 
converfum, de Juftini & Juftiniani Impe- 
ratorum rebus geftis. 

7. 0 Index Gallicus rerum, Georgii Syncelli 
chronico contentarum. Is autem h Nicolai 
Fumee bibliotheca defcriptus dicitur. 

8.° EjufdemG^//fragmentum,Latine 
converfum, de Leonis Ifauri & Cononis 
Iconomachi rebus geftis. 

9. 0 Ejufdem fragmentum, Latine con- 
verfum , de animarum poft obitum in ccelos 
afcenfu, ex hiftoria militis qui cum agricote 
uxore rem habuit, quod argumentum variis 
Patrum, Joannis Chryfoftomi nempe, Gre- 
gorii Nazianzeni, Athanafii, Euftratii Mar- 
tyris, Cy rilli, Maximi , Nili & Gregorii Paps 
locis confirmatur. 

1 o.° FedericiMore//iMekemis,Fedevki Digiti zed byGoOglC . C O D I C E S M 

CampanifiIii,oratioGraece fcripta, in Lit- 
teratorum laudem. 

1 1 ,° Anonymi oratio, item Graece fcripta, 
adversusJurtfperitos. 

1 2. 0 Anonymi dialogus Cephalum inter 
& Ariftophontem, quod vitaehonefte adae 
aliquod fit praemium. 

13. 0 Sandi Ephrami oratio ad Deum. 

14.. 0 Ejufdem homilia de extremo ju- 
dicio & de compun&ione. 

1 j.° Nicana fidei fubfcriptiones & ca- 
nones aliquot. 

16 0 Libanii declamatio, Demojlhenis 
nomine, JLfchinem accufantis, quodfolus 
cx Athenienfibus ad Amphidlyonium ju- 
dicium Philippo non contradixerit. 

17. 0 &agmentum tadicorum. 

1 8.° Critici cujufdam anonymi explicatio 
numeri Platonici , qui yi,/w$ dicitur. 

1 9. 0 Libanii fragmentum de Herculis 
Iaboribus,& alia quaedam ejufdem audtoris. 

20. 0 Ejufdem oratio in Conftantinum 
& Conftantium Imperatores. Finis defi- 
deratur. 

2i,° Arijlidis nonnulla. 

2 2. 0 Fragmentum ex Eujlaihio de Ifmeniae 
& Ifmenis amoribus. 

23° Federici Morellicaxmen dereftau- 
rato mufaeo Burdigalenfi. 

24. 0 Sandli Gregorii Nazianzeni homilia 
in Chrifti Nativitatem. 

25. 0 Gregorii, Patriarchae Hierofolymi- 
tani, tradlatus, quo Vecci, Patriarchae Con- 
ftantinopolitani fcripta confutantur. 

26. 0 Pappi Alexandrini mechanica. 

27. 0 CatalogusGraecorumquorumdam 
manufcriptorum, poft expugnatam aTurcis 
Conftantinopolim comparatorum, & in Bi- 
bliothecam regiam, ut videtur, illatorum. 

28. 0 sEJbpi fabularum colIedtio,ordine 
alphabetico difpofita. 

29. 0 Gabria tetrafticha. 

3 o.° Fragmentum aftronomicum de ho- 
rologii folaris conficiendi ratione. 

D L X X X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandli Gregorii Nyfleni homiliae \n 
beatitudines, verum majore fui parte mutilae. ANUSCRIPTI. l09 

2. 0 Ejufdem homiliae quatuor in ora- 
tionem dominicam. 

3° Ejufdem liber de virginitate. Pne- 
mittuntur epiftola ad virtutem hortatoria, 
& index capitum. 

4. 0 Ejufdem, vita Macrinae fororis. 

j.° Ejufdem oratio funebris in fan&um 
Bafilium ejus fratrem. 

6.° Ejufdem ad Olympium Monachum 
liber de perfe&ione, & qualem oporteat 
eflfe Chriftianum. 

7. 0 Ejufdem vita Moyfis, myfticeenar- 
rata. 

8.° Sandli Joannis Chryfojlomi homilia 
de pcenitentia, de continentia, & de vir- 
ginitate. 

9. 0 Ejufdem oratio, ut fert titulus, fe- 
cunda ad virgines. Incipit rjfrw % azt^exov 

io.° Ejufdem oratio tertiaad virgines, 
ut fert quoque titulus. Incipit c? mrn j^paT 

Is codex feculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D L X X X V. 

Codexchartaceus, olim Boiftallerianus, 
quo continentur : 

I . ° San£ti Gregorii Nyfleni oratio de divi- 
nitate Filii & Spiritus, & in Abrahamum. 

2. 0 Ejufdem oratio in diem Chrifti na- 
talem. 

3. 0 Ejufdem oratio in laudem Stephani 
Protomartyris. 

4. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
fan&i Bafilii fratris fui. 

5. 0 Ejufdem oratio in fandhim Chrifti 
baptifma. 

6.° Ejufdem oratio in illud : Quamdiu 
fecijlis uni ex his, &c. 

y.° Ejufdem oratio in mortuos. 

8.° Ejufdem oratio inlaudemTheodori 
Martyris. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
magni Meletii, Patriarchae Antiocheni. 

io.° Ejufdem orationes tres in fan&um 
Pafcha,& in Refurre&ionem. 

I I . ° Ejufdem oratio in Aicenfionem 
Domini. 

i2.° Ejufdem oratio adversus Pneuma- 
tomachos, quod Spiritus Sandusfit Deus. 

O iij Digiti zed byGoOglC no CODICES M 

1 3 .° Ejufdem oratio ad Ablabium , tres 
deos dici non oportere. 

1 4. 0 Ejufdem oratio ad Petrum fratrem , 
de differentia fubftantiae & hypoftafeos. 

15. 0 Ejufdem oratio ad Hierium, de 
infantibus praematura morte raptis. 

16. 0 Ejufdem oratio de fide, ad Simpli- 
cium Tribunum. 

17. 0 Ejufdem oratio ad Harmonium, 
quid nomen profeflio-veChriftiani fibi velit. 

1 8.° Ejufdem oratio in illud : Tunc & 
ipfe Filius fub/efius erit. 

1 9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Pulcheriae. 

20. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Placillae. 

2 1 .° Ejufdem oratio in pfalmum fextum. 

22. 0 Ejufdem oratio jn laudem fan&i 
Gregorii Thaumaturgi. 

2 3. 0 Ejufdem orationes odode beati- 
tudinibus. 

24. 0 Ejufdem homiliae quinque in ora- 
tionem dominicam. 

Is codex manu Zachariae Sacerdotis, ex 
antiquo bibliothecae Grimanae exemplari, 
faeculo decimo fexto defcriptus eft. 

D L X X X V I. 

Codex chartaceus, olim Antonii Faure. 
Ibi continentur : 

i.° San&i Gregorii Nyfleni teftimonia 
de fanaiflimaTrinitateadversiisJudaeos, e 
Veteri Teftamento feleda. 

2. 0 Ejufdem explicatio apologetica in 
hexaemeron. 

3. 0 Ejufdem homilia in illud : Quatenus 
tmi ex his feciflis, mihifeciflis. 

4. 0 Ejufdem homilia de infantibus morte 
praematura raptis. 

J.° Ejufdem homilia, non efTe dolendum 
demortuis. 

6.° Ejufdem Macrinia, five dialogus de 
anima & refurredione, cum forore Macrina. 

7. 0 Ejufdem homilia in Chrifti Nativi- 
tatem. 

8.° Ejufdem oratio in laudem Stephani 
Protomartyris. 

9 ° Ejufdem oratio in laudem Bafilii 
fratns. 

tifma '° E J ufd em homilia in fandum bap- ANUSCRIPTI. 

ii° Ejufdem oratio in laudem Theodori 
Martyris. 

1 2. 0 Ejufdem oratio in laudem Meletii 
Antiocheni. 

1 3. 0 Ejufdem orationes duae in quadra- 
gintaMartyres. 

14. 0 Ejufdem orationes tres de Refur- 
redione. 

15. 0 Ejufdem oratio in Afcenfionem 
Chrifti. 

16. 0 EjufdemoratiodefandiffimaTri- 
nitate. 

17. 0 Ejufdem oratio, quod nonputan- 
dum fit tres deos dici oportere. 

1 8.° Ejufdem oratio de difierentia eflen- 
tiae & hypoftafeos. 

19. 0 Ejufdem ad Simplicium oratio de 
fide. 

20. 0 Ejufdem oratio, quid nomen pro- 
feflio-ve Chriftianorum fibi velit. 

2 1 .° Ejufdem oratio in illud : Quando 
Jibi fubjecerit omnia. 

22. 0 Ejufdem oratio in laudem Pul- 
cheriae. 

23. 0 Ejufdem oratio in laudem Placillae. 

24. 0 Ejufdem homilia in pfalmumfextum. 

25. 0 Ejufdem oratio in laudem fandi 
Gregorii Thaumaturgi. 

2 6.° Ejufdem in o<5to beatitudines ho- 
miliae totidem. 

27. 0 Ejufdem homiliae quinque in ora- 
tionem dominicam. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

D L X X X V I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

1 .° San£li Gregorii Nyfleni oratio cate- 
chetica magna. 

2. 0 Sandi Macarii ^Egyptii homiliae 
quinquaginta, eaedem omnino cum editis, 
etiam quod ad ordinem fpedat. 

3. 0 Sandi Clementis Alexandrini paeda- 
gogus, in libros tres divifus. In libro fecundo, 
capitis feptimi finis & initium odavi defi- 
derantur. 

4. 0 Ejuftlem hymnus in laudem Chrifti 
Servatoris. Huncce hymnum fequuntur 
iambi de Clcmentis paedagogo, quos in 
cditis rcperias. Digiti zed byGoOglC # CODICES MA 

Is codex diverfa trium librariorum manu 
fseculo decimo fexto exaratus eft. 

D L X X X V I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1. ° San£ti Gregorii Nyfleni fermo mag- 
nus catecheticus. 

2. ° Ejufdem ad Olympium Monachum 
liber de perfe&ione, & qualem oporteat 
efTe Chriftianum. 

3. 0 Ejufdem oratio in illud Apoftoli: 
Quando fibi fubjecerit omnia. 

4. 0 Ejufdem orationes ad illos qui cafti- 
gationes molefte ferunt. 

5 0 Ejufdem accurata expofitio Cantici 
canticorum. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

P L X X X I X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan&i Gregorii Nyfleni 
Ecclefiaftae Salomonis accurata expofitio, 
homiliis o£lo comprehenfa. 

Is codex faeculo dccimo fexto exaratus 
videtur. 

DXC 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan£li Gregorii Nyfleni 
Macrinia,five dialogus cum Macrina forore, 
de anima & de refurre£lione. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

D X C I. 

Codex chartaceus, olim Domini de 
Gagnieres. Ibi continentur fan£li Gregorii 
Nyfleni Macrinia, five dialogus cum forore 
fua Macrina, de anima & de refurredione. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

D X C I I. 

Codex chartaceus, olim de Gagnieres. 
Ibi continetur fandi Gregorii Nyfleni fermo 
magnus catecheticus. 

Is codex manu eleganti decimo fexto 
facculo exaratus videtur. 

D X C I I I. 

Codex membranaceus,oIim Colbcrtinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Ephrami fermo afceticus. 

2. 0 Ejufdem oratio de evellendafuperbia. NUSCRIPTI. m 

3 .° Ejufdem oratio de judicio, de amore 
& de compundione. 

4.. 0 Ejufdemreprehenfiofuiipfius,atque 
confeflio. 

5. 0 Ejufdem oratio de vita afcetica. 

6.° Idem, Monachum perfedum efle 
debere. 

7. 0 Ejufdem oratio de garrulitate & 
afFedtibus. 

8.° Idem, quomodo anima cum lacry- 
mis ad Deum recurrere debeat tentationis 
tempore. 

9. 0 Idem, de animae compundlione. 
io.° Ejufdem oratio paraenetica. 

1 1 0 Ejufdem oratio compundoria. 

12 ° Idem, de pcenitentia. 

1 3. 0 Ejufdem, canticum elegans in pec- 
catores poenitentiam non agentes. 

14 0 Idem, de pcenitentia. 

15. 0 Idem,de afFedibus. 

16. 0 Ejufdem admonitoria oratio in 
formam epiftolae. 

17. 0 Ejufdem oratio de poenitentia & 
de fine faeculi. 

18. 0 Ejufdem oratio in fandos Patres, 
qui temporibus fuis confummati funt. 

19. 0 Ejufdem beatitudines. 

20. 0 Idem,de facerdotio. 

21. 0 Idem, de pcenitentia. 

22. 0 Idem, de compundione. 

23. 0 Idem, de regulis & ordinatione 
monafteriorum. 

24. 0 Idem, de pcenitentia, de charitate 
& de futuro judicio. 

2 5 .° Ejufdem interrogationes & refpon- 
fiones dc extremo judicio. 

26. 0 Idem,deAntichrifto. 

27. 0 Ejufdem adhortationes ad Mo- 
nachos. 

2 8.° Ejufdem capita decem de virtute. 

29. 0 Ejufdem capita duodecim in illud : 
Attende tibi ipjt. Quatuor ultima defide- 
rantur. 

30. 0 Ejufdem beatitudines. Finis defi- 
deratur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X C I V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli Digiti zed byGoOglC ii2 C O D I C E S M 

nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i .° Sandi Ephrami capita duodecim in 
illud: Attende t ibi ipfi Defunt quinque 
prima capita # fexti initium. 

2. 0 Ejufdem confilia de vita fpirituali 
ad novum Abbatem. 

3. 0 Ejufdem beatitudines. 

4. 0 Ejufdem adhortationes ad Mo- 
nachos. 

5. 0 Ejufdem capita centum de humili- 
tatis acquirendae ratione. 

6.° Ejufcfem oratio, Monachum per- 
fedum e/Te debere. 

7. 0 Ejufdem oratio de divina gratia. 

8.° Ejufdem oratio de morbo linguae 
& aliis vitiis. Incipit oiwap/uuvcu rioiv aj avar 
imlffus. Defunt fub finem folia quaedam. 

9. 0 Palladii hiftoria Laufiaca, initio & 
fine mutila. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X C V. 

Codex membranaceus,quo continentur: 

1 .° Sandti Ephrami ad Monachum novi- 
tium adhortationes quatuor de virtute. 

2. 0 Ejufdem de virtute capita decem. 

3. 0 Ejufdem capita duodecim in illud: 
Attende tibi ipfi. 

4. 0 Ejufdem ad novum Abbatem con- 
filia de vita (pirituali nonaginta tria. 

5. 0 Ejufdem,de redla vita capitanona- 
ginta. 

6.° Ejufdem beatitudines. 
7. 0 Ejufdem beatitudines aliae. 

8.° Ejufdemadhortationesquinquaginta 
ad Monachos. 

9 ° Ejufdem capita centum, ubi de 
modo acquirendae humilitatis. 

1 o.° Ejufdem oratio de perfe£tione,qua 
praeditum effe decet Monachum. 

1 1.° Ejufdem oratio de divina gratia. 

12. 0 Ejufdem oratio de morbo Jinguae, 
& aliis vitiis. 

13° Ejufdem oratio de virtutibus <St 
vitiis. 

14. 0 Ejufdem rcprehenfio fui ipfius, 
atque confe/Tio. 

15. 0 Ejufdem oratio ad everiionem 
fuperbiae. ANUSCRIPTL • 

1 6.° Ejufdem fermo afceticus. 

17. 0 Ejufdem oratio ad imitationem 
proverbiorum. 

1 8.° Ejufdem oratio ad eorum corredio- 
nem, qui, dum vitiose vivunt, honores 
appetunt. 

19. 0 Ejufdem oratio de afFe&ibus. 

20. 0 Ejufdem oratio de pcenitentia. 

2 1.° Ejufdem oratio de compundlione. 

22. 0 Ejufdem oratio alia de compun- 
6lione. 

23. 0 Ejufdem fermo paraneticus. 

24. 0 Ejufdem orationes duae in fan<5tos 
Patres, qui fuis temporibus confummati 
funt. 

25. 0 Ejufdem, ex eodem fermone de 
quo fupra, tetrafyllaba oratio. 

2 6.° Ejufdem fermo heptafyllabus. 

27. 0 Ejufdem oratio de timore animi. 

2 8.° Precatio efanfti Ephraemi doflrina. 

29. 0 Ejufdem admonitoria oratio in for- 
mam epiftolae. 

30. 0 Ejufdem oratio, quomodo anima 
cum lacrymis ad Deum recurrere debeat 
tentationis tempore. 

3 1 .° Ejufdem oratio de extremo judicio, 
& de compundione. 

3 2. 0 Ejufdem oratio de patientia. 

3 3 .° Ejufdem oratio de beatitudinibus 
& miferiis. 

34. 0 Ejufdem confeffio, five precatio 
ad Deum. 

35. 0 Ejufdem oratio in fecundum 
Chrifti adventum. 

3 6.° Ejufdem oratio de fide. 
Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D X C V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° Sandi Ephrami de virtute capita 
decem. 0<5lo priora defiderantur. 

2. 0 Ejus capita decem m illud: Attende 

tibi ipfi. 

3. 0 Idem, non effe ridendum, neque 
gloriandum, fed lugendum & plorandum 
nofmetipfos. 

4. 0 Ejufdem capita nonaginta tria de 
vita fpirituali, ad Monachum neophytum. 

5. 0 Ejufdcm Digiti zed byGoOglC # CODICES M 

j.° Ejufdem de vita redta capita odo- 
ginta novem. 

6.° Ejufdem beatitudines. 
7 0 Ejufdem beatitudines aliae. 

8.° Ejufdem adhortationesadMonachos. 
Pars major defideratur. 

9. 0 Ejufdem de humilitate capita cen- 
tum, e quibus viginti tria ultima defide- 
rantur. 

io.° Ejufdem interrogatio, cur frater 
negligentem fe praebeat in cella. 

1 1 .° Idem de patientia & confummatione 
faeculi. 

1 2. 0 Fragmentum e fermone de fan&i- 
monia. 

13. Fragmentum de eleemofyna. 

14. 0 Fragmentum e fermone in Ada- 
mum, Paradifum, & in Marcionem. 

1 j. Fragmentum e fermone in Cainum. 

16. 0 Idem, de virtute & expellendis 
cupiditatibus. 

17. 0 Idem,de falute animae, & futuro 
judicio. 

1 8.° Anajtafi Sinaltae homilia in ingref- 
fum jejuniorum. 

Is codex faeculo dubdecimo exaratus 
videtur. 

D X C V I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothccam regiam illatus. Ibi 
continentur fandi Ephrami opera, eadem 
omnino cum illis de quibus numero prae- 
cedenti. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
Videtur. 

D X C V I I I. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 0 Sandi Ephrami capita de virtutibus 
& vitiis. Pars irtfgna defideratur. Incipit 
enim a fine capitis vigefimi tertii. 

2. 0 Ejufdem reprehenfio fui ipfius, Sc 
confeflio. 

3.* Ejufdem praecepta, ad eliminandam 
fuperbiam idonea. 

4. 0 Ejufdem fermo de animi compun- 
dione. 

5. 0 Ejufdem fermo afceticus. 

6.° Ejufdem fermo ad proverbiorum 
imitationem. 

MSS. Tomus II NUSCRIPTL ,, 3 

7. 0 Idem, de timorc Dei. 

8.° Idem ad eorum corredionem, qui 
vitiose vivunt, & honores appetunt. 

9. 0 Idem, confeffio fui ipfius,& itpre- 
henfio. 

10. ° Idem,de affedibus, fivede animi 
perturbationibus. 

1 1. ° Idem, de pcenitentia* 

12. 0 Idem, de compundione. 

1 3. 0 Ejufdem fermo alius de compuii- 
(ftione. 

14. 0 Ejufdem fermo aliusin idem argu- 
mentum. 

1 5 .° Ejufdem fermo paraeneticus in illud : 
Attende tibi ipji. 

1 6.° Idem , in fanflos Patres qui fuis 
temporibus confummati funt. 

17. 0 Idem, de eodem argumento. 

1 8.° Ejufdem , ex eodem fermone tetra- 
iyllaba oratio, five metrum; 

19. 0 Idem, de timore animi* 

20. 0 Precatio e fan£li Ephraemi dodrina* 

21. 0 Ejufdem admonitoria oratio in 
formam epiftolae. 

22. 0 Idem, quomodo anima cum lacry- 
mis ad Deum recurrere debeat tentationis 
tempore. 

23. 0 Idem, de judicio extremo, & de 
compundlionc. 

24. 0 Idem, de patientia. 

2 5. 0 Idem > de beatitudinibus & miferiis. 

26. 0 Ejufdem oratio in fecundum Chrifti 
adventum. 

27. 0 Idem, de fidc* 

Ad hujufce codicis calcem haec legas, 
ex interpretatione do&iffimi D. Bernardi 
de Moritfaucon, Palaog. lib. 1. pag. ?S. 
Scriptus efi hic facer utilijque liber, in ?no- 
najlerip oS. Deipara Styli, Jive S. Pauli 
Latris, manu Aftchaelis, anno fyfj* Chri/Ii 
i^j.Novembris 2. indid.2. adgloriam, lau- 
dem & fpiritualem falutem poffidentis.Modico 
autem elapfo tempore,ob irruptionem impiorum 
Ifmaelitantm, fanftus Chrtflodulus tranfni- 
gravit in Patmum, quot potuit libros £r alia 
quadam fecum ferens. Tempore autem Do- 
mini Leontii cathegumeni in Patmo, & Domini 
Pauli Monachi, & cathegumeni Latris, mo- 
naflerium ijlud miferatus Domnus Leontius, 
hunc librum ipji dedit, ir evangelium orna- 
tnm, & alium librum fecundum Matthaum, Digitized by ,, 4 CODICES M 

cum injlrumentis ir chryfobullis. Qvi per 
fuccejftonem in hoc monaflerio Latris futuri 
eflis hegumeni, ejus mementote. Nomina autem 
hegumenorum in S monajlerio Pauli Latris, 
qui quidem notifunt, hac funt, Simeon mo- 
nachus & hegumenus, Lucas monachus ir 
hegumenus, Demetrius monachus ir hegu- 
menus, Michael monachus & hegumenus, 
Nico/aus monackus & hegumenus, Ephraim 
monachus & hegumenus, Chrijlodulus mona- 
chus ir hegumenus, Meletius monachus & 
hegitmenus, Marcon monachus ir hegumenus, 
Paulus monachus & hegumenus, Damianus 
monachus & hegumenus, Gabriel monachus & 
hegumenus, Petrus monachus & hegumenus, 
Neophytus monachus & hegumenus, Dionyfius 
monachus & hegumenus, Chriflodulus mona- 
chus & hegumenus, Gregorius monachus & 
hegumenus, Leontius monachus & hegumenus, 
Meletius monachus & hegumenus, Antonius 
monachus & hegumenus. 

D X C I X. 

Codex partim chartaceus, partim mem- 
branaceus, oiim Mazarinaeus. Ibi conti- 
nentur: 

, .° San£li Ephrcemi fermo de variis in- 
fcrni tormentis. Initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem fermo de patientia, atque 
tolerantia. 

3. 0 Ejufdem fermo de virtute, ad novi- 
tium Monachum. 

4. 0 Ejufdem de virtute capita decem. 

5. 0 Ejufdem fermo afceticus in ilhid: 
Attende tibi. 

6 0 Ejufdem fermo, quod rifui non fit 
indulgendum. 

7 T # Ejufdem confilium de vita fpirituali, 
ad novitium Monachum. 

8.° Ejufdem fermo de re£la vita. 

9. 0 Ejufdem beatitudines. 

10. ° Ejufdem fermo adhortatorius ad 
Monachos. 

1 1. ° Ejufdem fermo de pcenitentia. 

1 i.° E jufdem fermo, debere Chriftianum 
longanimem efle, nec injuriae tenacem. 

1 3 .° Ejufdem fermo, quomodo admo- 
nendi negligentes. 

14. 0 Ejufdem fermo, legendum cffc 
attente. 

15° Ejufdem fermo, non evagandum 
efie oculis. ANUSCRIPTL % 

, 6.° Ejufdem fermo de manfuetudine. 

,7.° Ejufdem fermo de timore Dei. 

, 8.° Ejufdem fermo de religione. 

19. 0 Ejufdem fermo de lapfis quaeren- 
tibus excuiationes in peccatis. 

20. 0 Idem, ad fratrcm lapfum. 

2 1.° Ejufdem fermo, non effe maledi- 
cendum. 

22. 0 Ejufdem fermo in illud: Melius 
efl nubere quam uri. 

23. 0 Ejufdem fermo de timoreDei. 

24. 0 Ejufdem paraenefis ad Eulogium. 

25. 0 Idem,adfenem quemdam Mona- 
chum faeculum cogitantem. 

2 6.° Ejufdcm fermo de afflidione. 

27. 0 Ejufdem fermo de monafticae vitac 
excellentia, prac faeculari. 

28. 0 Ejufdem capita centum, qua quis 
ratione humilitatem acquirat. 

Hujufce codicis pars utraque faecuio 
decimo quarto videtur exarata. 

D C. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur : 

i.° Vita fancfli Chryfoftomi, audore 
Georgio Alexandrino. Non pauca defide- 
rantur. Reftituendus praeterea ordo folio- 
rum perturbatus, ut annotatum eft fuo loco, 
in ipfius codicis marginibus. 

2. 0 Cofmce Veftitoris oratio in tranftatio- 
nem reliquiarum fandi Chryfoftomi. DefK 
derantur folia decem. 

3. 0 Chryfoflomi orationes viginti una, 
quae dicuntur Statuae, quarum orationum 
pars major mutila eft. 

Is codex fxculo undecimo, ut videtur, 
exaratus, fuit quondam penes Arfenium, 
Monembafiae Archiepifcopum. 

D C I. 

Codex membranaceus, ex infula Scio in 
Bibliothecam regiam Vanflebii operaillatus. 
Ibi continentur: 

i.° Vita fandi Joannis Chiyfoftomi, 
auilore Simeone Metaphrafte. 

2. 0 Vita & res geftac fandi Stephani 
Junioris, Thaumaturgi. Audor Stephanus 
Byzantinus. 

3 0 Clementis Romani ad Jacobum, fra- 
trem Domini, epiftola. Digiti zed byGoOglC CODICES M 

ls codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C I I. 

Codex membranaceus,oIimMazarinaeus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfojlomi 
homiliae triginta duae priores in Genefim. 
Hujufce codicis initio occurrit diarium 
hiftoricum breve,fcriptum manu Berraenfis 
ceconomi in charta tegmini agglutinata, 
illudque idiomate Graeco-barbaro. Hinc au- 
tem , praeter alia difcimus feditionem illam 
Conftantinopolitanam, in qua occifus Be- 
glierbeius qui Amurathae, hujus nominis 
tertio, tributorum exigendorurfi audtor fue- 
rat,excitatam e(Te anno 7097. dieMartii 
23. eodemque anno maximam urbis par- 
tem conflagrafTe. Is autem annus erat poft 
Cliriftum natum 1589. Caetera quae in 
diario illo reperiuntur, pertinent ad annos 
Chrifti 1590. 1 59 1 . 1592. 1593. 1595. 
1596. & 1597. 

Ad calcem hujufcc codicis, decimo,ut 
videtur , faeculo exarati , haec leguntur. 
Codex ifle erat templi Melibii. Capto autem 
Melibio, cum & libri ir omnia quce erant 
illius templi propria periiffent , cotnmuni om- 
niwn clericorwn confenfu mihi datus efl laboris 
mei ergo. Itaque penes me erit, nemine adver- 
fante, quod idcircb declaratum efl anno Chrifli 
ijjio. die Martii //. 

D C I I I. 

Codex membranaccus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur fandli Joannis Chryfoflomi ho- 
miliae in Genefim, a prima ad trigefimam 
fecundam ufque, cujus finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

D C I V. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur fandti Joannis Chryfoflomi 
homiliae triginta priores in Genefim. Vige- 
/imae nonae pars maxima manu recentiore 
in charta fcripta eft. Praefixus titulus ab 
Angelo Vergetio. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

D C V. 

Codex membranaceus , olim Colbertinus, 
quo continentur fan£li Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Genefim, a fexta ad trigefimam 
fecundam , cujus finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

D C V I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
MSS. Tomtis II. ANUSCRIPTI. u; 

nuper in Bibliothecam regiam illatus, ini- 
tio & fine mutilus. Ibi continentur fandli 
Joannis Chryfojldmi homiliae viginti in Ge- 
nefim, initio dudo ab homilia decima 
tertia. 

Is codex, qui nondum coliatus eft, undc- 
cimo faeculo videtur exaratus. 

D C V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
fecunda & tertia in Genefim. Utriufque 
initium & finis defiderantur. 

2. 0 EjufdemorationesadversusJudaeos, 
a tertia mutila ad fextam. In aiiis quoque 
folia non pauca defiderantur. 

3. 0 Ejufdem orationes de Incomprehen- 
fibili. Ultimae finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

D C V I I I. 

Codex membranaceus , Fonteblandenfis, 
quo continentur fandti Joannis Chryfoflomi 
homiliae triginta priores in Genefim. Ho- 
milia ver6 decima odava brevior eft quam 
in vulgatis editionibus, fed quod ex ejus 
fine detradum, id ad fequentis initium 
adjedlum eft. Hinc fadtum eft ut orationis 
decimae nonae aliud effet initium in hoc 
codice, aliud in libris editis; fcilicet in hoc 
codice homilia decima nona incipit ab his 
verbis , quae repe- 

riuntur editionis Savilianae pag. 122. In 
libris editis incipit abhis,^3a^ iviaiicm, 
quae reperiuntur hujus codicis folio 1 14. 
Hinc etiam fadum eft ut ea quae edita 
eft orationis decimae odavae peroratio, in 
hoc codice defideraretur. Praeterea in libris 
editis orationis trigefimae initium , eft WW 
70 Tsapc, quod initium defideratur in 
hoc codice, in quo incipit eadem oratio 
ab his verbis, 4>«'p« h m?w $ aiwidti, quae 
in libris editis ipfum orationis exordium 
claudunt. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandti Joannis Chryfoflomi 
homiliae triginta tres priores in Genefim. 
Iiiarum aliquando initium, aliquando finis 
defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

pii Digitized by Google 1 1 6 CODICES MANUSCRIPT t. D C X. Godex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur fan&i Joannis Chryfijlomi homi- 
lix triginta priores inGenefim. Adcalcem 
annotatum reperias librum hunc a Theo- 
dulo, Smyrnae Archiepifcopo, ecclefiae fuae 
dono datum aiino Chrifti 1 297. 

Is codex undecimo fieculo exaratus 
videtur. 

DCXL 

Codex membranaceus, Fonteblanden f/s, 
quo continentiir fandi Joannis Chryfojlomi 
honiiliae triginta tres priores in Genefim. 
Trigefima prima caret fine, initio trigefima 
fecunda. In calce initium orationis in 
Pafcha, quae & ipfa eftChryJbflomi. Praefixus 
titulus manu Vergetii. 

Is codex, qui fuit quondam penes Joan- 
nem Francifcum Afulanum bibliopolam, 
undecimo faeculo exaratus videtur. 

D C X I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiam anno 1669. illatus. Ibi 
continentur fandi Joannis Chryjojlomi in 
Genefim homiliae triginta priores. Vigefimae 
o£tavae defideratur initium. In hoc autem 
noftro codice reperias folia quatuor mem- 
branacea, quibus librarius utrumque latus 
munivit. Ibi fub recentiore fcriptura qua 
fcriptae funt odae liturgicae, latent capita 
aJiquot vetuftiffimi evangeliftarii,litteris un- 
cialibus defcripti. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X I I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno 1669. iWatus. 
Ibi continentur fandi Joannis ChryfoJIomi 
in Genefim homiliae triginta duae priores. 
Folium primum manu recentiore refti- 
tutum. In calce occurrit librorum monafterii 
Salvatoris Chrifti catalogus, verum in quo 
nullum reperias quem emptum velis. 

Is codex undecimo vel duodecimo fe- 
culo exaratus videtur. 

D C X I V. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfojlomi 
homiliee in Genefim triginta priores. Ad 
calcem occurrunt iambi nonnulli, quorum 
audlor Gabriel, illud exemplar innumeris pene in locis a fe emendatum teftatur. Acer^ 
bius praeterea in Latinos invehitur, quos 
tanquam barbaros & caedis nimium avidds 
traducit. Folio 23 1 . in infima margine legi- 
tur : ljle liber ejl mei fratris Antonii de 
Thomaximis, Ordinis Minorum. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
Videtur. . 

D C X V. 

Codex membranaceus, olim Philiberti 
de la Mare. Ibi continentur fanfli Joannis 
ChryfoJIomi homiliae in Genefim triginta 
priores. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C X V I. 

Codex majore fui parte membranaceus, 
Regi Ludovico XIV. ab Archicpifcopo 
Philippopolitano anno 1701. oblatus. Ibi 
continentur findli Joannis Chryjoftomi in 
Genefim homiliae viginti novem priores. 
Poftremae vix initium fupereft. Obfervan- 
dum cft praeterea homilias feptem priores, 
& odavae partem recentiore manu in charta 
fcriptas ene. 

Is codex fub initium undecimi faeculi 
exaratus videtur. 

D C X V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Genefim , a quarta ad trigefimam 
fecundam. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCXVIII. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno 1669. illatus. 
Ibi continentur landi Joannis Chryfojlomi 
homiliae priores in Genefim, ab ultimis fe- 
cundae paginis ad vigefimam nonam in- 
choatam. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X I X. 

Codex membranaceus,o!im Colbertinus, 
quo continentur fan<5li Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Genefim, a prima ad vigefimam 
odtavam. Initium & finis, praetereaque folia 
multa defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. Digitized by Google C O D I C E S M 

D C X X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur (an£ti Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Genefim , ab homiliae tertiae fine, 
ad vigefimam o&avam, cujus finis defide- 
ratur. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X X I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfojlond 
homiliae in Genefim , a prima ad vigefimam 
feptimam, cujus finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X X I I. 

Codex membranaceus,o!im Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Genefim, ab undecima ad vige- 
fimam feptimam. In hifce homiiiis, aliarum 
initium, finis aliarum defideratur. Defunt 
praeterea hinc & inde non pauca folia. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
Yidetur. 

D C X X I I I. 

Codex membranaceus, olim Ludovici 
de Targny. Ibi continentur fandli Joannis 
Chryfojlomi homiliae in Genefim, ab homilia 
fexta ad vigefimam odavam. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan6ti Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Genefim. Complures defide- 
rantur. In aliis nonnullis interdum initium, 
finis interdum deeft. 

Hujufce codicis pars Iong£ maxima,un- 
decimo faeculo videtur exarata. 

D C X X V. 

Codex membranaceus , olim Philiberti 
de la Mare. Ibi continentur fandti Joannis 
Chryfoftomi homiliae in Genefim, ab homilia 
prima ad trigefimam tertiam. 

E nota pen& deleta, quae ad hujufce 
codicis calcem legitur, anno 1 1 30. circiter 
cxaratum efle conjicias. 

DCXXVL 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
nanus,quo continenturfandiy^ra/j Chry- 
fojlomi m Genefim homiliae triginta priores. ANUSCRIPTL i, 7 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCXXVIL 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur fandi Joannis Chryfojlomi ho- 
miliae triginta feptem in Genefim. 

Is codex, initio & fine mutilus, duode- 
cimo faecuio exaratus videtur. 

D C X X V I I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quocontinen- 
tur (andi Joannis Chryfoflomi homiliae iu 
Genefim , a prima ad trigefimam fecundam, 
cujus finis defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCXXIX. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam iIIatus,quo continen- 
tur fan£li Joannis Chryfoflomi in Genefim 
homiliae xxxi. priores. Initium primae, & 
trigefimae primae finis defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C X X X. 

Codex membranaceus, quo continentur 
fim6ti Joannis ChryJoJIomi in Genefim ho- 
miliae triginta priores. Vigefima integra, & 
trigefimae finis defiderantur. 

Is codex varia manu, duodecimofaeculo 
exaratus videtur. 

D C X X X I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur (andti Joannis Chryfojlomi 
homiliae in Genefim , ab homilia prima ad 
trigefimam. Interdum folia quaedam defi- 
derantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C X X X I I. 

Codex membranaceus, olim Colbcrtinus, 
quo continentur fandti Joannis Chryjojlomi 
homiliae in Genefim , a fexta ad vigefimam 
odtavam. Initium & finis defiderantur. De- 
funt praeterea hinc & inde folia non pauca. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C X X X I I I. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

P iij Digitized by Google n8 CODICES M 

i .° Sandi Joannis Chryfoflomi in Genefini 
homiliae triginta tres priores. Folia non 
paucapaflim defiderantur. 

2. 0 Ejufdem homilia catechetica in fan- 
<5lum Pafcha. Dimidia pars & amplius de- 
fideratur. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C X X X I V. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur fan&i Joannis Cliryfojlomi 
homiliae in Genefim triginta tres priores. 
Primae &fecundae, ut& tertine initium, in 
charta manu recenti fcriptae funt. Praefixus 
titulus ab Angelo Vergetio. 

DCXXXV, 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° Sandti Joannis Chryfoflomi in Genefim 
homiliae, decima quinta initio mutila, fe- 
cunda, tertia & quarta. 

2. 0 Sancftus Eplircemus, de falute animae, 
& de futuro judicio. 

3. 0 Narratio de imagine Chrifti Bery- 
tenfi, a Germano, Patriarcha Conftantino- 
politano tranflata. 

4. 0 Sandi Gregorii NyfTeni oratio in 
laudem fandi Gregorii Thaumaturgi. 

5. 0 Gregorii, Nicomedienfis Epifcopi, 
oratio in beatae Mariae Virginis prafenta- 
tionem. 

6.° Sandti Joannis Chryfoflomi homilia 
in Seraphim. 

7. 0 Martyrium fandti Mense -^Egyptii. 

8.° Sanfti Epiphanii homilia in Chrifti 
Domini fepulturam. 

9. 0 Sandi Joannis Chryfiflomi homilia 
m Pafcha. 

1 o.° Ejufdem homilia in decem virgines. 

1 1 .° Martyrium fandorum Petri & Pauli 
Apoftolorum. 

12. 0 Vita fandtae Mariae ./Egyptise, au- 
ctore Sophronio Hierofolymitano. 
# *3° Narratio de fanguine qui e latere 
imaginis Chrifti erupit ; haec autem imago a 
Nicephoro Imperatore allata dicitur. Incipit 

1 4. 0 Anonymus, de iis qui per incuriam 
iapfifunt,-& peccatum aliqua excufatione 
imminuere conantur. 

1 ;.° >*Wr Monachus, de lege fpirituali. ANUS CRIPTL 

16. 0 Ejufdem, confilium mentis ad 
animam. 

17. 0 Excerpta e Palladii hiftoria Laufiaca. 

18. 0 Explicatio didi illius: lnimico tuo 
faujla precare. 

1 9. 0 Sandus Athanafus, ad Antiochum 
ducem. 

20. 0 San£ti Chryfoflomi homilia in illud : 
Veriim fruftra turbatur omnis homo. 

21. 0 Marci Monachi interrogata & 
refponfa de baptifmate. 

Is codcx faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D C X X X V I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinseus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae triginta feptem poflcriores, a trige- 
fimaprima ad fexagefimam feptimam, eam- 
demque ultimam. Aflutae funt ad initium & 
ad finem membranae vetuftiflimae ab alio 
codice avulfae. Videndum an fint Chryfo- 
ftomi quae in hifce membranis fcripta funt. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

DCXXXVIL 

Codexmembranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur fandti Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Genefim pofteriores, a trigefima 
prima ad fexagefimam feptimam , eamdem- 
que ultimam. 

Is codex manu Antonii Monachi anno 
Chrifti 1057. exaratuseft. 

D C X X X V I I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur fandi Joannis Chryfoflomi ho- 
miliae in Genefim, a trigefima prima ad 
fexagefimam feptimam, cujus finis defide- 
ratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X X X I X. 

Codex membranaceus, quocontinentur 
fan£ti Joamiis Chryfoflomi homiliae triginta 
tres priores in Genefim. Trigefimae primae 
finis, & trigefimae fecundae initium defide- 
rantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C X L. 

Codex membranaceus, olimCoIbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfofomi Digitized by Google C O D I C E S M 

bomiliae in Genefim, a trigefima prima ad 
ultimam. 

Is codex manu Theodori cujufdam 
cxaratus eft, illudque faeculo, ut videtur, 
undecimo. 

D C X L I. 

Codex membranaceus , ex Oriente in Bi- 
bliothecam regiam illatus, quo continentur 
fandli Joarmis Chryfoftomi homiliae in Ge- 
nefim,a vigefima quinta, cujus initium deeft, 
adquadragefimamtertiamufque, cujusfinis 
defidcratur. 

Is codex duodecimo fceculo exaratus 
videtur. 

D C X L I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Genefim, a trigefima prima ad 
ultimam, cujus finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X L I I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in Bi- 
bliothecam rcgiam illatus. Ibi continentur 
fan<5U Joannis Chryfoftomi homiliae triginta 
fex pofteriores in Genefim. In hoc noftro co- 
dice homiliae ab orationibus diftinguuntur, 
ut patet ex illo titulo, ojuuxia, A*. agjpc aG. 
& ex aliis titulis fimilibus. Eo fit ut homilia 
ultima, non , ut alibi, fexagefima feptima,fed 
fexagefima fexta numeretur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus eft, 
afTervabaturque in monafterio quodam, non 
magno ab urbe Conftantinopoli intervallo, 
quod *'« fjm appellatur, vulgo Neamoni. 

DCXLIV. 

Codex chartaceus, quo continentur 
fan&i Joannis Chryfoftomi homiliae in Ge- 
nefim, a trigefima prima ad ultimam. 

Is codex manuMichaelisMauriani anno 
Chrifti 1430. exaratus eft. 

D C X L V. 

Codex membranaceuSf olim Colbertinus, 
quo continentur fan6li Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Genefim, a trigefima fecunda 
ad ultimam. Non paucapaffimdefiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C X L V I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo continen- 
tur fandti Joannis Chryfoftomi homiliae in ANUSCRIPT I. 119 

Genefim , a trigefima fecunda , cujus ini- 
tium defideratur, ad ultimam. IUius finis 
deeft. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

D C X L V I I. 

Codex membranaceus,olimColbertinus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfoftomt 
homiliae in Genefim , a trigefima quarta ad 
ultimam. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCXLVIIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur (andli Joatmis Chryfoftomi 
homiliae in Genefim, a trigefima quinta acj, 
ultimam. 

Is codex manu Michaelis, Epifcopi Curii, 
anno Chrifti 105 1. exaratus eft. 

D C X L I X. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoftomi 
homiliae xxxi. in Genefim, a trigefima 
feptima nempe, ad ultimam. Singulis oratio- 
nibus, ut & perorationibus, praemittuntur 
argumenta. Mutilae funt prima & ultima; 
haec fine, illa initio caret. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCL 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur fandi Joannis Chryfoftomi ho- 
miliae viginti quatuor pofteriores in Genefim. 

Is codex, initio & nne mutilus, undecimo 
faeculo exaratus videtur. 

D C L I. 

Codcx membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur fandi Joannis Chryfoftomi ho- 
miliavigintiquatuorpofterioresinGenefim. 

Is codex, initio&hne mutilus, undecimo 
faeculo exaratus videtur. 

D C L I I. 

Codex membranaceus , olim Colbcrtinus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfoftomi 
homilise in Genefim, a quadragefima ad 
fexagefimam fextam. Initium & finis defi- 
derantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. J Digitized by Google iio C O D I C E S M 

D C L I I I. 

Codex bombycinus, olim Mazarinaetis, 
quo continen tur fandi Joannis Chryfoftomi 
homiliae triginta in Genefim, praepoftero 
ordine digeftae , compadoris culpa , qui qua- 
ternionum feriem invertit, cui incommodo 
aliquatenus medetur praefixus index homi- 
liarum. 

Hujufce codicis fcriptura duplex eft, 
utraque tamen antiqua, & ad decimum 
tertium, ut videtur,faeculum referenda. Ad 
calcem vero annotatum reperias,illius libri 
partem Michaelis cujufdam maftu exaratam 
effe. 

D C L I V. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur homiliae in pfalmos qua- 
draginta. quinque, quondam nonaginta fcp-' 
tem,quae omnes ferme vel Chryfoftomum , 
vel Theodoretum au&pres habent. Primae 
initium manu recentiore reftitutum eft. In 
ultima nonnulla defiderantur. 

Is codex , faeculo nono exeunte , vel faltem 
ineunte decimo, exaratus videtur. Obfer- 
vanda autem litterarum capitalium forma 
fingularis, qualis in PaJaeog. pag. 2jj. 

D C L V. 

Codexmembranaceus, quo continentur 
fandi Joannis Chryfoftomi commentarii in 
Pfalmos, a pfalmo quadragefimo tertio ad 
quinquagefimum primum, & a centefimo 
ad centefimum decimum odavum ufque. 

Is codex anno 1037. «aratus eft. 

DCLVL 

Codex membranaceus, ex Oriente in Bi- 
Miothecamregiam iilatus, quo continentur: 

i.° Santfi Chryfoftomi oratio in infcri- 
ptionem pfalmi quinquagefimi. 

2. 0 Ejufdem de Incomprehenfibili ora- 
tiones fex. 

$.° Ejufdem oratio in eosqui Pafchatis 
dfe jejunant. 

4. 0 Ejufdem de Lazaro & paupere ora- 
tiones quatuor. 

. 5-° Ejufdem de Sattle & Davide ora- 
tiones tres. 

6.° EjufdemdeOziaorationesquatuor. 
7° Ejufdem de Anna orationes quinque. 
8.° Ejufdem in Jobum orationes quattior ANUSCRIPTL 

10. ° Ejufdem oratio in venerandam 
crucem. 

1 1 . ° Ejufdem oratio in pfalmum qua- 
dragefimum quartum. Defideratur pars 
ferme dimidia. 

Hujufce codicis decimo, ut videtur,fae- 
culo, exarati, initio, occurrunt folia duo 
membranacea, ac totidem in fine,avulfaab 
alio exemplari vetuftiore, quibus continen- 
tur fragmenta orationis de cruce, item ora- 
tionis de martyrio fandae Euphemiae. 

D C L V I I. 

Codex mcmbranaceus , olim Arfenii, 
Monembafiae Archiepifcopi, quo conti- 
nentur : 

1 .° Sandi Joannis Chryfoftomi homilise 
in Pfalmos, a pfalmo ccntefimo decirno 
nono ad ultimum. 

2. 0 Ejufdem ad Olympiadem Diaco- 
nifTam epiftolae feptemdecim. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C L V I I I. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continentur fandi Joannis Chryfoftomi ho- 
miliae in Pfalmos, quarta, quinta, fexta, 
feptima, odava, nona, decima, undecima„ 
duodecima, cujus pars ferme dimidiadefi- 
deratur, quadragefima tertia, quadragcfima 
quarta, quadragefima quinta, quadragefima 
fexta, quadragefima odava, quadragefima 
nona, centefima decima nona, centefima 
vigefima, centefima vigefima prima, & re- 
liquae deinceps ad pftlmum centefimum 
quinquagefimum , eumdemque ultimum. 
Praemittitur Latinum programma, quod 
certe Icriptum eft antequam homiliae illae in 
Pfalmos, Graecis typis expreflae, in lucem 
prodiiflent. 

Is codex manu Conftantini, faeculo in- 
eunte decimo fexto, videtur exaratus. 

D C L I X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° San£li Chryfoftomi homilia in pfal- 
mum fextum. 

2. 0 Ejufdem hpmilia in pfalmumquin- 
quagefimum. 

y Ejufdem homiliain pfalmumnona- 
gefimum <juintum. 

4. 0 Ejufdem homilia de tribus pueris, 
& de fornace Babylonica. 

5. 0 Ejufdem Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

j.° Ejufdem explanatio in Danielcm 
Prophetam. 

Obfervandum autem eft hujus exempla- 
ris pagjnas in columnas dividi, quarum pri- 
mam occupat textus, alteram interpretatio 
Latina, quae Gabrielem aSando Hieronymo 
Monachum, audtorem habet. Ad calcem 
verd rejedtus eft index rerum praecipuarum, 
qus in variis illis operibus continentur. 

Is codex manu ejufdem Gabrielis, b 
vetufto bibliothecae Scoriaienfis libro def- 
criptus eft. 

D C L X. 

Cotlex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i .° Sandti Joannis Chryjbjlomi homiliae 
quatuor in Ifaiam. 

2. 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

3. 0 Ejufdem homilia in pfalmum qua- 
dragefimum o£tavum. 

4.. 0 Ejufdem homilia in illud : Adjlabi- 
mus omnes ante tribunaL 

5. 0 Ejufdem homilia in \\\\xd: Habentes 

eumdem Jpiritum fidei. 

6.° Ejufdem homilia in pfiilmum quin- 
quagefimum. 

7. 0 Ejufdem homilia alia in eumdem 
pfalmum. 

8.° Ejufdem homilia in di£lum Epiftolae 
adRom. cap. v. verf. 3. de gloria in tribu- 
lationibus. 

9. 0 Ejuldem homilia decima nona in 
Matthaeum. 

io.° Ejufdem homilia trigefima in Mat- 
thaeum. 

Ejufdem homilia trigefima nona 
in Matthaeum. 

12. 0 Ejufdem homilia de frequentandis 
fynaxibus, & de pcenitentia. 

13. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia. 

14. 0 Ejufdem homiliae fex de fato, & 
providentia; verum tertia loco alieno collo- 
cata quartam fequitur. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in illos qui novi- 
lunia obfervant. 

16. 0 Ejufdem homilia in illos qui ad 
ludos circenfes proficifcuntur. 

17. 0 Ejufdem homilia fecunda deLazaro. 

18. 0 Ejufdem homilia in Eutropium 
cunuchum, ad altare ecclefiae confiigientem. 

19. 0 Ejufdem homilia in Eutropium, 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTL 121 

cum ecclefiam affligere fruftra conatus effet. 

20. 0 EjufdemhomiIiadeAnna,SamueIis 
matre. 

2 1 .° Ejufdem homilia de Anna, & quod 
femper oportet orare. 

22. 0 Ejufdem homilia de Anna, & de 
Samuelis educatione. 

23. 0 Ejufdem homilia quinta de Anna. 

24.. 0 Ejufdem homilia in illud A£torum : 
Ignoto Deo. Finis defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C L X I. 

Codex membranaceus,quo continentur: 

1 .° San£li Joarmis Chryfoftomi homiliae 
fecunda, tertia, quarta & quinta in iilud 
Ifaiae : Et fadum ejl anno quo mortuus ejl 
O^ias ReXy vidi, &c. 

2. 0 Ejufdem oratio in Seraphim. 

3. 0 Ejufdem homilia fexagefima odava 
in Joannem. Deeft finis. 

4. 0 Ejufdem homiliae triginta priores in 
Genefim. 

5. 0 Andrea Cretenfis oratio in Lazafum 
quatriduanum. 

6.° Ejufdem oratio in ramos palmarum. 
Finis defideratur. 

7. 0 Gregorii, Patriarchae Antiocheni, 
oratio in Chrifti fepulturam. Multa fub 
finem defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C L X I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur fanili Joannis Chryfojiomi ho- 
miliae in Matthaeum. Defiderantur decem 
priores. 

Is codex, qui nondum collatus eft, manu 
Marci cujufdam annoChrifti 104.7. exara- 
tus dicitur. 

DCLXIII. 

Cbdex membranaceus,a D. Abbate de 
Rothelin Bibliothecae regiae donatus. Ibi 
continentur fan6li Joannis Chryfojiomi ho- 
miliae in Matthaeum, ab homilia prima ad 
odtogefimam nonam, cujus finis defide- 
ratur. 

Is codex undecimo feculo exaratus 
videtur. Digiti zed byGoOglC 122 CODICES M 
D C L X I V- 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Matthaeum , a prima ad quadra- 
gefimam quartam. 

Is codex faeculo decimoexaratus videtur. 

DCLXV. 

Codex membranaceus,olim Colbertinus, 
quo continentur lan&i Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Matthaeum, k fine homiliae 
tertiae ad quadragefimam quintam, cujus 
finis defideratur. Defiderantur etiam ih 
operis contextu folia quaedam. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

DCLXVL 

Codex membranaceus, pi&uris ornatus, 
ex Oriente in Bibliothecam regiam anno 
1 669. illatus. Ibi continentur fandi Joannis 
Chryfoflomi homiliae in Matthaeum quadra- 
ginta quatuor priores. Sub finem Jegitur 
breve memoriale de Argivis ter captis, & 
in fervitutem redadis, ad hiftoriam Turco- 
Graecam pertinens, & quod ad annos 
Chritti 1337. '397- & if^.refertur. 

Is codex, faeculo decimo exeunte , ut 
videtur, exaratus, erat anno miJIefimo fex- 
centefimo penes Soterianum facerdotem , 
eumdemque Nauplii facellarium: antea 
aflervabatur in Bibliotheca monafterii na* 
wm> vulgo Neamoni, non magno ab urbe 
Conftantinopoli intervallo. 

DCLXVIL 

Codex membranaceus, olim CoJbertinus, 
quo continentur fanfti Joannis Chtyfoflomi 
homiliae in Matthaeum, a prima ad quadra- 
gefimam quintam. 

Is codex faeculo decimo exaratus vidctur. 

D C L X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis ChtyfoJIomi 
homiliae in Matthaeum quadraginta quatuor 
pnores. Antepenultimae finis, ultinue ini- 
tium defiderantur. Sunt etiam folia quse- 
dam loco fuo mota. 

Is codex manu Joannis Prefoyteri anno 
Uirifti 955. exaratuseft. 

DCLXIX. 

Codex membranaceus, olim Medicams, 
quo cpntinentur fantfi Joannis Chryfojlomi 
homili* , n Matth^um quadragiiita t res ANU S C R I P T I. 

priores. In margine ultimae paginae recen- 
tiore manu fcriptus eft dialo^us animae & 
corporis. Initium 7? n 4^ f& vfejbmot 

iscodex decimo faeculo videtur exaratus. 

D C L X X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur fandti Joannis Chryfojlomi 
homiliae inMatthaeum, a quarta ad quadra- 
gefimam primam. Initium & finis defide- 
rantur. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

D C L X X I. 

Codex membranaceus, quo continentur 
fan£li Joatmis Chryfoflomi homiliae in Mat- 
thaeum quadraginta quinque priores. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C L X X I I. 

Codex maximam partem membranaceus, 
Fonteblandenfis, quo continentur fandi 
Joannis ChryfoJIomi homiliae in Matthaeum 
quadraginta quinque priores. Secunda ferm£ 
tota defideratur. Reftitutae funt manu re- 
centi, idque in charta, integrae quatuor, 
prima, quadragefima fecunda, quadragefima 
tertia& quadragefima quarta. Reftitutae item 
manu recenti, duae non totae, trigefima tertia 
&quadragefima prima. Haec in charta, illa 
in membranis, ab antiquo cxemplari quo 
legebantur adta Martyrum aliorumquefan- 
dorurn, avulfis. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C L X X I I I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Matthaeum quadraginta quinque 
priores. Folium primum manu recentiore 
Gregoropuli, opinor, reftitutum eft. Refti- 
tuta item folii ultimi columna prima. 

Is cQdex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C L X X I V. 

Codex membranaceus, quo continentur 
fan£li Joannis Chryfoflomi homiliae in Mat- 
thaeum quadraginta quatuor priores. 

Is codex, cum antiquioribus collatus, ut 
corredionibus ad marginem conjedtis patet, 
undecimo faeculo exaratus videtur. 

D C L X X V. 
Codex membranaceus, quo continentur: Digitized by Google CODICES MANUSCRIPTI 

i.° San£ti Joannis Chryfoftomi homiliac 123 quadraginta quatuor priores in Mattlmim. 
Praemittitur index eorum quae ad mores 
informandos potiflimum conferre poflunt. 

2. 0 Ejufdem commentarius in Epiftolam 
ad Galatas. 

j.° Nifi, ex Eparcho Conftantinopoli- 
tano Monachi fadli, epiftola quinquaginta 
tribus capitibus comprehenfa. 

Is codex duodecimo faecuio exaratus 
videtur. 

D C L X X V I. 

Codex mcmbranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Matthaeum, a prima ad quadra- 
gefimam tertiam. Initium & finis defide- 
rantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCLXXVII. 

Codex membranaceus,olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Matthaeum,a quarta ad quadra- 
gefimam tertiam. Initium & finis defide- 
rantur. Deeft quoque homiliae nonae prin- 
cipium. 

Is cbdex fseculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C L X X V I I I. 

Codex membranaceus,olim Colbertinus, 
quo contkientur fandi Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Matthaeum , a duodecima ad 
quadragefimam fecundam.Folia non pauca 
hinc & inde defiderantur. 

Is codcx faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C L X X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Matthaeum, a prima ad trige- 
fimam nonam. In illarum plerifquc inter- 
dum initium, interdum finis defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCLXXX. 

Codex membranaceus, olim Boiftalle- 
rianus, quo continentur fancfli Joannis 
Chryfoftomi homilwe in Matthaeum , a quarta 
ad trigefimam quintam ufque. Nemini au- 
tem fucum faciat titulus hic operi praefixus, 
Clementis Alexandrini in qucedam Evange- 
liorum loca interpretatio. Eft . enim vafri 
cujufdam Graeculi. 
MSS. Tomus II. Is codex undecirtio faecuto exaratus 
videtur. 

D C L X X X I. 

Codex membranaceus,olim Colbertinus^ 
quo continentur £andi Joarmis Chryfoftomi 
homiliae in Matthaeum , a prima ad quadra- 
gefimam quartam, cujus finis defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C L X X X I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Matthaeum, a quinta, cujus defi- 
deratur initium , ad quadragefimam quar- 
tam, cujus initium tantum fupereft. 

Is codex duodecimo fteculo exaratus 
videtur. 

D C L X X X I I I. 

Codex membranaceus,olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandli Joannis Chryfoftomi homiliae 
in Matthaeum , ab homilia fexta, mutila, ad 
quadragefimam,mutilam quoque. 

2. 0 Andrea Cretenfis homiliae duae in 
dormitionem Deiparae. 

3. 0 Martyrium fandli Euftathii & focio- 
rum. Supereft tantum initium. 

4. 0 Martyrium fandarum Barbarae & 
Julianae. Supereft tantum finis. 

5. 0 Vita fandi Nicolai, Myrenfis Epi- 
fcopi. 

6.° Martyrium fan<5torum Euftratii, 
Auxentii, Eugenii, Mardarii & Oreftis. 

y.° Sandti Joannis Chryfoftomi homilia 
in transfigurationem Domini. 

8.° Joannes, The(Talonicenfis Archiepi- 
fcopus, de dormitione Deiparae. 

9 0 Sandli Joannis Chryfoftomi homiliae 
in epiftolam primam ad Corinthios, ab ho- 
milia vigefima quinta, mutila, ad trigefimam 
tertiam , mutilam quoque. 

Is codex, multis in locis Iacerus,faecuIo 
duodecimo exaratus videtur. 

D C L X X X I V. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoftomi 
homiliae in Matthaeum, ab homilia fecunda, 
cujus initium defideratur, ad trigefimam 
fecundam, finemutilam. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. Digitized by Google i24 C O D I C E S M 
DCLXXX V, 

CoJcx membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan£ti Joannis Chryfojlomi 
homiliae in Matthaeum , a quadragefima 
fexta ad ultimam, cujus finis defideratur. 

Is codexfieculo decimo exaratus videtur. 

DCLXXXVI. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Matthaeum, a quadragefima 
feptima ad ultimam. 

Hujufce codicis duplex eft fcriptura, 
quarum prior ad faeculum decimum, altera 
ad decimum tertium videtur referenda. 

DCLXXXVII. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
vineolis & capitalibus litteris elegantibus 
ornatus. Ibi continentur: 

i.° Sandi Joannis Chryfoflomi homiliae 
in Matthaeum quadraginta quinque pofte- 
riores. Nonagefima manu recentiore fcripta 
eft, ut & o&ogefimae nonae finis. Initio in 
membrana tegmini adglutinata reperitur 
fragmentum orationis in mulieres, qux ad 
pompam & oftentationem aurum geftant. 

2. 0 Joannis Geometrae profphoneticus 
in annuntiationem, manu recentiore. 

Is codex fub finem faeculi decimi exara- 
tus videtur. 

D C L X X X V I I I. 

Codex membranaceus,oIim Mediaeus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Matthaeum quadraginta feptem 
pofteriores, a quadragefima tertia nemp£, 
ad nonagefimam, eamdemque ultimam. 

Is codex faeculo decimo videtur exaratus. 

D C L X X X I X. 

Codex membranaceus, olim Medicseus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae quadraginta fex pofteriores in Mat- 
thaeum. Quadragefimae primae defideratur 
tolium unum, nonagefimar duo defunt. 

h codex faeculo decimo ineunte videtur 
cxaratus illudque manu elegante librarii 
nec dodi, nec diligentis, fi fides habenda 
audton quorumdam iamborum qui fub 
ftnem homiliee quadragefims quinta le- 
guntur. ^ 

D C X C. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, ANUSCRIPTL 

quo continentur fandi Joannis Chryfojlomi 
homiliae in Matthaeum, a quadragefima 
fecunda ad ultimam. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X C L 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chtyfoflomi 
homiliae in Matthaeum, a quadragefima 
tertia, ad nonagefimam. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X C I I. 

Codex membranaceus, Regi Ludovico 
XIV. ab Archiepifcopo Philippopolitano 
anno 1701. oblatus. Ibi continentur fonfti 
Joannis Chryfoftomi in Matthaeum homiliae 
quadraginta tres pofteriores, a quadragefima 
odava nempe, ad nonagcfimam, cujus finis 
defideratur. 

Is codex fub initium undecimi faeculi 
exaratus videtur. 

D C X C I I L 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur: 

1 .° Sandi Joannis Chryfoflomi homiliae 
quadraginta odo pofteriores in Matthaeum. 

2. 0 Vita fandi Gregorii Thaumaturgi, 
audore fando Gregprio Nyffeno. 

I . ° Paffio Platonis, audore Metaphrafe. 

4. 0 Amphilochii Iconienfis vita, eodem 
audore. 

5. 0 Vita Gregorii Agrigentini. 

6.° Vita Clementis Romani. 

7. 0 Martyrium fandli Petri Alexandrini, 
audlore Metaphrajle. 

8.° Martyrium fandi Mercurii, eodem 
audlore. 

9. 0 Vitafanfli AIypii,eodem audlore. 

io.° Martyrium fandti Jacobi Perfae, 
codem au&ore. 

I I . ° Vita fandi Stephani Junioris, eo- 
dem audore. 

12. Vita & res geftae fandi Andreae 
Apoftoli, eodem audore. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C X C I V. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur fandli Joannis Chryfjlomi Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

homiliae in Matthaeum pofteriores, a quadra- 
gefima quinta ad nonagefimam , eamdem- 
que ultimam; iliius autem pagina una manu 
recentiore reftituta eft. Sub finem reperitur 
tabula cyclorum folis, cum rationario brevi 
Graeco-barbaro. In pagina adverfafit mentio 
anni 1502. 

Is codex feculo undecimo exeunte vide- 
tur exaratus. 

D C X C V. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno 1669. illatus. 
Ibi continentur i'an£li Joanhis Chryfojlomi 
in Matthseum homiliae pofteriores, a qua- 
dragefima fexta ad nonagefimam,eamdem- 
que ultimam. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X C V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Matthaeum, a quadragefima 
nona, cujus initium defideratur, ad ultimam 
fine mutilam. Defunt paflim folia quaedam. 

Is codex undecimo feculo exaratus 
Yidetur. 

D C X C V I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur fandti Joannis Chryfoflomi 
in Matthaeum homiliae pofteriores, a qua- 
dragefima feptima ad nonagefimam. Qua- 
dragefima feptima mutila eft maxima fui 
parte, fuperfunt tantum paginae ultimae tres. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C X C V I I L 

Codex partim membranaceus, partim 
chartaceus, olim Mazarinaeus, quo conti- 
ncntur : 

1 .° San£ti Joannis Chryfoffomi in Mat- 
thaeum homiliae, a quadragcfima qqinta 
videlicet, ad feptuagefimam tertiam. 

2. 0 Sanfti Epiphanii oratio in Chrifti 
Domini fepulturam. 

3. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Chrifti Afcenfionem. 

4. 0 Georgius, Caefarienfis Prelbyter, de 
trccentis viginti fan6lisPatribus,qui concilio 
Nicaeno interfuerunt. 

5. 0 San6li Chryfoflomi oratio de fan&is 
omnibus. ANUSCRIPTI. i 2S 

Is codex manu Nicephori Clerici , cogno- 
mine t» ^sSm, anno mundi 6550. indid. 1 o. 
menle Augufto, Chrifti 104.2. exaratus cft. 

D C X C I X. ^ 

Codex membranaceus, olim Mcdicaeus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Joannis Chryfoflomi homiliae 
variae, tam in Matthaeum, quam in Joan- 
nem , tredecim. 

2. 0 Georgii Nicomedienfis oratio in ma- 
gnam Parafcevcn. 

3. 0 Joannis, Theflalonicenfis Epifcopi, 
oratio de unguentiferis mulieribus, & de 
Refurredione Chrifti. 

4.. 0 Sancli Joannis Chryfoflomi homiliae 
tres in Matthaeum. 

5. 0 San£li Gregorii Nazianzeni oratio in 
Pafcha, & in tarditatem, cum fcholiis. 

6.° Ejufdem oratio altera in Pafcha. 

7. 0 Ejufdem oratio fn novam domi- 
nicam. 

8.° Gregorii , Patriarchae Antiocheni, 
oratio de mulieribus unguentiferis, & de 
Refurredione Domini. 

9. 0 Sanfli Joannis Chryfoflomi homilia 
de paralytico. 

10. ° *Excerpta e quibufdam S. Joannis 
Chryfoftomi homiliis. 

1 1 . ° Andreoe Cretenfis oratio in vitae 
vanitatem, & de mortuis, 

1 2. 0 Sandli Gregorii Nazianzeni oratio 
in Pentecoften. 

1 3 .° San£li Joannis Chryfoflomi oratio 
in omnes Martyres. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C C. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Excerpta e fandi Joannis Chryfo- 
ftomi homiliis in Matthaeum. 

2. 0 Excerpta ex ejufdem homiliis in 
Joannem. 

3. 0 Excerpta ex aliis ejufdem homiliis. 

Is codex, in quo non pauca folia defi- 
derantur, decimo faeculo exaratus videtur. 

D C C I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
ifquc tripartitus, cui pro triplici parte triplex 

Q iij Digitized by Google I2< CODICES MANUSCRIPTI. capitum index praefixus, primus initio, 
tiltimus fine mutilus. In parte prima conti- 
netur fandi Joannis Chryfofiomi homiliarum 
in Matthaeum epitome, ad quarum calcem 
reperiuntur i .° EufebiusCxfarientis, de dif- 
fenfu Evangeliftarum, circa tempus domi- 
nicae refurre£tionis. 2. 0 Ifidorus Pelufiota, de 
Chrifti Domini refurre&ione poft triduum 
ad Theognoftum Prelby terum. 3 .° Idem , de 
tribus diebus, & tribus nodtibus fepulturae 
dominicae, ad Timotheum Ledorem. 
4. 0 Eufebius, de angelis & hominibus, qui 
apud fepulcrum Domini conlpiciendos fe 
praebuerunt. 

In fecunda parte homiliarum fan<5H 
Joannis Chryfofiomi in Joannem, epitome 
Jegitur. Inferta eft Hefychii, Prefbyteri 
Hierofolymitani , difputatio de hora qua 
Dominus crucifixus eft, quae hora Marco 
tertia, Joanni fexta, ponitur. Indicantur 
etiam in marginibus nonnulla Ifidori Pelu- 
fiotae loca. 

• 

Tertia pars compleditur catenam in 
Evangelium fandti Lucae, quae cxArhanafii, 
Bafi/ii, Ifidori Pelufiotae, Chryfofiomi & 
tyr///5?AJexandrinifcriptis colleda eft.Finis 
defideratur. 

Ad exemplaris calcem occurrunt iambi 
quidam manu Bafilii Botaniatae, penes quem 
fiiit. Botaniatesautem exlmperatofe fa&us 
Monachus anno Chrifti 1 o 8 1 . nomen mu- 
tavit ac fortafle Bafilius inter Monachos 
didlus eft. 

Is codex feculo nono exeunte, aut 
ineunte decimo exaratus videtur. 

D C C I I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i ° Sandi Chryfofiomi homiliamm in 
Matthaeum epitome. Accedunt i.° Eufebii 
Pamphili fragmenta de diflbnantia Evan- 
geliorum. 2.°^r/PeIufiotae epiftoheduse, 
alia ad Theognoftum Prefbyterum, de re- 
furredlione Chrifti, alia ad Timotheum 
Le<2orem, de triduana Chrifti fepultura. 

y Ejufdem homiliarum in Joannem 
epitome. 

y Ttti Boftrenfis&aliorumcommen- 
tani in Lucam. 

> Joamts Damafceni excerpta 

e varns Chryfoftomi homiliis in quatuor- 
decim Epiftolas Pauli. 

Is codex fieculo decimo cxaratus videtur. ■ , D C C I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

1 .° Sandi Joannis Chryfofiomi homilia- 
rum in Matthaeum epitome. 

2. 0 Ejufdem homiliarum in Joannem 
epitome. 

3. 0 Titi Boftrenfis & aliorum commen- 
tarius in Lucam. 

4. 0 Catena in Marcum, cujus audor 
dicitur Origencs. 

Is codex feculo duodecimo exaratus 
videtur. 

DCCIV. 

Codex membranaceus , olim Mazarinaeus. 
quo continentur: 

i.° San<5ti Chryfofiotni homiliamm in 
Matthaeum epitome. Defideratur initium. 
Accedunt 1 .° Eufcbii Pamphili fragmenta 
de diflbnantia Evangeliorum. 2. 0 Ifidori 
Pelufiotaeepiftolaeduae, alia ad Theogno- 
ftum Preftyterum, de refurredione Do- 
mini; alia ad Timotheum Laftorem, de 
triduana Domini fepultura. 

2. 0 Ejufdem homilianim in Joannem 
cpitome. 

3. 0 Titi Boftrenfis & aliorum commen- 
tarius in Lucam. Accedunt fandi Maximi 
capita, initio & fine mutila. 

Is codex faeculo duodecimo cxaratus 
videtur. 

D C C V. 

Codex membranaceus, olimTellerianus, 
quo continentur : 

i.° San6li Chryfofiomi in Evangelium 
Joannis homiliae onmes. Praefixus index 
Graecus, antiquamanu fcriptus, fine mutilus. 

2. 0 Sandti Bafilii oratio in fandtun bap- 
tifma. r 

Is codex faeculo decimo ineunte videtur 
cxaratus. 1 

D C C V I. 

Codex membranaceus,oIim Mazarinaeus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfofiomi 
homiliae in Joannem, aprima adquinqua- 
gefimam nonam ufque. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C V I I. 
Codex membranaceus, ex Oricnte in Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTL l2? 

homiliae in Joannem , a prima ad trigefunam 
o&avam, cujus finis defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X I V. Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur fan&i Joannis Chryfojlomi homiliae 
quadraginta priores in Joannem. Inhium 
& finis defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C V I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur: 

i ,° Sandi Joarmis Chryfojlomi homiliae 
ofloginta feptem in Joannem. 

2. 0 C^r^/Nicomedienfisoratio inbea- 
tam Mariam Virginem ad crucem & fepul- 
crum affidentem. 

Is codex anno 1306. exaratus eft. 

D C C I X 

CocIexchartaceus,olim Colbertinus,quo 
continentur fandtr Joarmis Chryfojlomi ho- 
miliae in Joannem , a tertia ad odtogefimam 
quintam. Initium& finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
vidctur. 

D C C X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San#i Joannis Chryfojlomi homiliae 
in Joannem, a medio homiliae primae, ad 
finem quadragefimae fextae. 

2. 0 San£ti Bajilii homilia ad baptifmum 
hortatoria. Supereft tantiim pars extrema. 

Is codex manu Bafilii Armeniaci anno 
Chrifti 1 066. exaratus eft. 

D C C X I. 

Codex bombyciilus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfoflomi 
homiliae quadraginta duae priores in Joannis 
Evangelium. Initium defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCXIL 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfoflomi 
in Joannis Evangelium homiliae quadraginta 
quatuor priores. Defiderantur folia duo 
primae, adcujus calcem legitur hexaftichon 
metro iambico in laudem Chryfoftomi. 

Is codex duodecimo, ut videtur , faeculo 
cxaratus, fuit quondam penes monafterium 
<}uod ytAifofe appellatun 

D C C X I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfojlomi Codexmembranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfoflomi 
homiliae quadraginta quatuor priores in 
Joannem. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

DCCXV, 

Codex chartaceus, quo continentur 
fim&i Joannis Chryfojlomi homiliae quadra- 
ginta quatuor priores in Joannem. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

DCCXVI. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus; 
quo continentur fandi Joarmis Chryfojlomi 
in Evangelium Joannis homiliae quadra- 
ginta quatuor pofteriores. In ultima paginae 
quinque defiderantur. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCXVIL 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo continen- 
tur fan<5U Joannis Chryfoflomi homiliae in 
Joannem , a quadragefima prima ad ultimam 
ufque. Hujus finis defideratur. 

Is codex laeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCXVIII. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo continen- 
tur fandi Joannis Chryfojfomi homiliae in 
Joannem, a quadragefima quinta, cujus 
defideratur initium, ad uhimam ufque. 

Is codex faeculo undecimo exaratus. 
videtur. 

D C C X I X. 

Codex membranaceus, quo continentur 
fandi Joarmh Chryfoflomi homiliae in Joan- 
nem, a quadragefima fexta ad ukimam , 
cujus finis defideratur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfojlorm Digitized by Google 128 C O D I C E S M 

homiiiae in Joannis Evangelium, a qua- 
dragefima quinta ad oclogefimam nonam. 
Non pauca folia hinc & inde deflderantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X X I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur fandti Joannis Chryfojlomi ho- 
miliee in Joannem quadraginta duae pofte- 
riores. Paginae quaedam defiderantur. 

Is codex undecimo iaeculo exaratus 
videtur. 

D C C X X I I. 

Codex membranaceus , olim Mazarinaeus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Joannem, a quadragefima quinta 
ad oclogefimam odlavam ufque. 

Is codex decimo tertio faecuio exaratus 
videtur. 

D C C X X I I I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur fancli Joannis Chryfoflomi 
homiliae in Joannem, a quadragefima fexta 
ad ultimam. 

Is codex manu Bafilii Hieromonachi 
anno Chrifti 1 378. exaratus eft. 

, D C C X X I V. 

Codex membranaceus, olim Medicjeus, 
quo continentur : 

\ i r.° Santfi Joannis Chryfoflomi homHiae 
m Joannem quadraginta tres pofteriores. 
Frabxa funt vetera fragmenta , in quibus ini- 
tium homiliarum quadragefimae fextae & 
quadragefima; o<W Sequuntur ilhe ipfie 
duae homiliae recentiori manu fcripta?. 

2.° Joames, Archiepifcopus Theflalo- 
mceniis, de confonantia Evangeliftarum 

Iscodex manu Stephani Monachi anno 
1474. exaratus eft. 

DCCXXV. 

Codexmembranaceus.olim Colbertinus, 
quo contmentur : 

Z- a r A , P ° fto,orum ' ab hom »*« Prima, 
cujus defideratur inhium, ad quinqLefi 
*nam qumtam. ^ 6 

Videtu^ &CUi ° du0decimo «■*» ANUSCRIPTl 
DCCXXVI. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan&i Joannis Chryfoflomi 
homiliae quinquaginta quinque in Acla 
Apoftolorum. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C X X V I I. 

Codex membranaceus , olim Thuanseus, 
poftea Colbertinus. Ibi continentur fancli 
Joannis Chryfoflomi homiliae quinquaginta 
quinque in Acla Apoftolorum. 

Is codex faeculo decimo tertio exatatus 
videtur. 

D C C X X V I I I. 

Codexmembranaceus, olim Mazarinanis, 
quo continentur fancli Joannis Chryfojlomi 
homiliae quinquaginta quinque in A£ta 
Apoftolorum. Sequitur ejufdem oratio in 
laudem fandi Pauli. 

Hujufce codicis ligneotegmine introrsum 
fcriptum reperias lingua Grjeco-Barbara. 
Compa&us eft hic liber anno mundi fepties 
millefimo quinquagefimo tertio, menfis 
Junii die vigefima quinta. Ibi advertenda 
eft librarii nequitia, qui, ut fucum faceret, 
& apographum novum pro antiquo obtra- 
deret, imitatus eft veterem fcripturam, & 
membranas quas ferro mutilaverat, chartis 
applicatis refarcivit. 

D C C X X I X. 

Codexmembranaceus.olim Colbertimis, 
quo continentur fantfi Joarmis Chryfoflomi 
homilia? quinquaginta in A<3a Apoftolo- 
rum. In aliis initium , in aliis finis defide- 
ratur : quin & occurrunt folia quaedam loco 
fuo mota. 

Is codex fteculo decimo exaratus videtur. 
DCCXXX. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Joannis ChryfoJIomi homiliae 
in infCTiptionem Adorum Apoftolorum. 
Initium & finis defiderantur. 

2. 0 Ejufdem homilia de utilitate e facrc- 
rum librorumledione percipienda. Initium 
dehderatur. 

1 .• Ejufdem homilia : Quod tacere tm 
Jtt Jtne pericub. 

4-° Ejufdem homilia in iHud: Ponema- 
numtuamfuherfcmurmeum. 

5. 0 Ejufdem Digitized by Google C O D I C E S M 

5. 0 Ejufdem homilia tertia de Davide 
& de Satile. 

6.° Ejufdem homilia in laudem Romani 
Martyris. 

7 0 EjufdemhomiIia:^^^/^//«r 
nifi a fe ipfo. 

8.° Ejufdem homilia in laudem Philo- 
gonii Martyris. 

9. 0 Ejufdem homilia in Chrifti Domini 
Incamationem. 

10. ° Ejufdem homilia in illud : Exiis 
ediftum a Ccefare. 

1 1 . ° Ejufdem homilia in iilos qui novi- 
lunia obfervant. 

12. 0 EjufdemhomiliainiHudiJD^wor 
regnavit. 

1 j.° Ejufdem homilia in illud : No/o vos 
igiorare,fratres. 

14*° Ejufdem homilia in Theophania. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de Spiritu Sando. 

16. 0 Ejufdem homilia in baptifmum, 
in tentationem, & adversus Arianos. 

17. 0 E/ufdem homilia in laudem Baffi 
Martyris. 

18. 0 Ejufdem homilia poft ingentem 
terrae motum habita. 

1 9. 0 Ejufdem homilia in Publicanum & 
in Pharifaeum. 

20. 0 Ejufdem homilia in illud Apoftoli: 
Sive per occafidnem, ftve per veritatem. 

2 1 .°Ejufdem homilia inFilium prodigum. 
2i.° Ejufdem homilia de fide, de lege 
mtune, & de Spiritu Sando. 

23 .° Ejufdem homilia nona in Epiftolam 
ad Corinthios. 

24 0 Ejufdem homilia de fiiturae vitae 
deliciis. 

25. 0 Ejufdem homilia inillud: Attendite 
ne eleemojynam veftram. 

26. 0 Ejufdem homilia de refurredtione 
mortuorum. 

27. 0 Ejufdem homiliae duae in pfalmum 
quinquagefimum. 

^8.° Ejufdem homilia de pcenitentia. 

2 9 ° Ejufdem homilia in pfalmum <jua- 
dragefimum primum. 

30. 0 Ejufdem homilia depcenitentia& 
de contritione Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

MSS. Tomus 11 ANUSCRIPTl. 129 

D C C X X X I. 

Codex membranaceus, olim Medicseus, 
quo continentur : 

i.° Sandli Joarmis Chryfoftomi homilise 
triginta tres in Epiflolam ad Romanos. 
Primae fuperfunt tantum columna tres, 
partim obliterate, partim maculis afperfe. 

. 2. 0 EjufdemhomiliaeduodeciminEpi- 
ftolam ad Coloflenfes. Duodecims finis 
defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C X X X I I. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoffomi 
homiliae in Epiftolam ad Romanostriginta 
tres, computato prooemio. Homiliae primae 
praefixa funt folia duo extra numerum, in 
quibus fragmentum homiliae decimae quar- 
tae, elogia Chryfoftomi, & alia quaedam 
minimi pretii. Ad calcem vero reperitur 
diftichon, ubi illud opus fummopere prse- 
dicatur. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C X X X I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfoflomi 
homilije in Epiftolam Pauli ad Romanos, 
ab homilia decima feptima ad ultimam 
ufque. Initium & finis defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X X X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fan<5li Joannis Chryfoflomi 
homiliae triginta tres priores in Epiftolam 
ad Romanos. Folia nonnulla paflim defi- 
derantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C X X X V. 

Codex membranaceus, ex Oriente iri 
Bibliothecam regiam Pauli Lucas opera 
illatus, quo continentur fandli Joarmis Chry- 
fofiomi homiliae in Epiftolam ad Romanos 
triginta tres priores. Finis defideratur. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

DCCXXXVL 

Codex chartaceus, olim CoIbertinus f 

R Digitized by Google i 3 o CODICES M 

quo continentur metaphorae, fimiJitudines 
& allegoris, e fandi Joannis Chryfoftomi 
homiliis in Epiftolas Pauli, a viro dodo, 
cujus nomen non comparet, excerptae. 

Iscodexfaeculo decimo feptimo exaratus 
videtur. 

DCCXXXVIL 

Codex chartaceus , olim Baluzianus , cujus 
is titulus, diverfae le&iones e commentariis 
D. Joannis Chryfoftomi in Epiftolam D. 
Pauli ad Romanos, repertae in excmplari 
manufcripto Thufani. 

D C C X X X V I I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam anno 1669. illatus. 
Ibi continentur fan&i Joannis Chryfofiomi 
in Epiftolam primam Apoftoli ad Corin- 
thios homiliae viginti novem, a fecundaad 
trigefimam. Harum tres initio carent,fe- 
cunda, undecima&vigefimanona; duarum 
finis defideratur, vigefimae odavae & trige- 
fimae. In margine infima folii '66. leguntur 
quaedam Graeco-Barbara, & manu recen- 
tiore fcripta, quae ad illam anni 1 34.8. peftem 
feviffimam pertinent. Eorum fenfus hic eft : 
Memento, Domine, famuli tui Joannis . . . 
& ejus uxoris Siragce, ac liberorum ipjius, qui 
contagione mortui funt, indid. /. anni 6826. 
ab Aprilis die if.ad exitum ejufdemmenjts. 
Sequuntur illorum nomina, qui hacce pefti- 
lentia faevienti interierunt. Fol. I24..eadem 
repetuntur, aliis tamen verbis. Morbi illius 
meminere hiftorici complures, imprimis 
autem Cantacuzenus hiftoriae fuae lib. 4. 
cap. 8. & Nicephorus Gregoras. 

Is codex decimo faeculo videtur exaratus. 

DCGXXXIX. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur fandi Joannis Chryfojlomi ho- 
miliae quadraginta quatuor in Epiftolam 
Pauli ad Corinthios. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
yidetur. 

D C C X L. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfoflomi 
in priorem ad Corinthios homiliae quadra- 
ginta quatuor. Sub finem ultimae quaedam 
defiderantur, 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. ANUSCRIPTI, 
DCCXLL 

Codex chartaceus, quo continentur 
fandi Joannis Chryfoflomi in pofteriorem ad 
Corinthios epiftolam homiliae triginta. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

DCCXLII. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur eorum quae ad mores perti- 
nent, excerpta ex homiliis fan&i Chryfoflomi 
in epiftolas ad Corinthios & Ephefios. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

DCCXLIII. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo Continentur: 

1 .° San6li Joannis Chryfoflomi homiliae 
in primam & fecundam Pauli Epiftolam 
ad ThefTalonicenfes. Defideratur initium. ' 

2. 0 Ejufdem homiliae in Epiftolam pri- 
mam ad Timotheum. Decimae odavae 
finis defideratur, & interdum folia quaedam. 

3. 0 Finis homiliae fextaei ejufdem in 
Epiftolam ad Titum. 

• 4. 0 Ejufdem homiliae in Epiftolam ad 
Coloflenfes. Multa defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C C X L I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfofiomi com- 
mentarius in Epiltolam primam Pauli ad 
Theflalonicenfes,ab initio capitis quartiad 
Epiftolae finem. 

2. 0 Ejufdem commentarius in Epiftolam 
fecundam Pauli ad ThefTalonicenfes, 

. 3. 0 EjufdemcommentariusinEpiftoIam 
Pauli ad Timotheum. Finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCXLV. 

Codex membranaceus, oIimCoIbertinus, 
quo continentur: 

1 .° San£li Joannis Chryffiomi hbmiliae 
in Epiftolam Pauli ad Titum , a fine homiliae 
fecundae ad fextam & ultimam. 

2. 0 Ejufdem horhiliae tres in Epiftolam 
Pauli ad Philemonem. Digitized by Google C O D I C E S M 

Is codex laeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C X L V I. 

Codex chartaceus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam iUatus, quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfojlomi homiliae 
triginta quatuor in Epiftolam ad Hebraeos. 
Primae initium defideratur. 

2. 0 ^/fc/r*#,Cae(areenfisEpifcopi,com- 
mentarius in Apocalypfim. Multa fub fi- 
nem defiderantur. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X L V I I. 

Codex membranaceus,o!im Colbertinus, 
quo continentur excerpta e fan&i Joannis 
Chryfoflomi homiliis in Epiftolas Pauli. Ini- 
tium,finis,&interdum folia quaedamdefi- 
derantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C X L V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia in 
eos qui novilunia obfervant. 

2. 0 Ejufdem homiiia in illud: Dominus 
regnavit. 

3 0 Ejufdem homilia in illud: Nolo vos 
iffiorare, fratres. 

4.°Ejufdem homiliade baptifmo Chrifti. 

5. 0 Ejufdem homilia de Spiritu Sandto. 

6.° Ejufdem homilia in laudem Luciani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem homilia de fide, & lege 
naturae, & de Spiritu San<5lo. 

8.° Ejufdem homilia in illud: Habentes 
eumdem fpiritum. 

9. 0 Ejufdem homilia de peccatis fratrum 
non evulgandis. 

io.° Ejufdem homilia non e(Te defpe- 
randum. 

u.° Ejufdem homilia, in illud: Cum 
autem venit Petrus. 

12. 0 Ejufdem homilia in illud: Vidua 
eligatur. 

13. 0 Ejufdem homilia in illud: Propter 
fornicationem autem. 

14.. 0 Ejufdem homiliain illud: Mulier 
tigata eft. 

MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. 13, 

1 5. 0 Ejufdem homilia , quales ducend» 
uxores. 

16. 0 Ejufdem homilia in Publicanum, 
& in Pharifaeum. 

1 7. 0 Ejufdem homilia in illud : Sive per 
occajionem. 

18. 0 Ejufdem homilia de caeco, & de 
Zacchaeo. 

1 9. 0 Ejufdem homilia in Filium pro- 
digum. 

20. 0 Ejufdem homilia de perfeda cha- 
ritate. 

2 1 ,° Ejufdem homilia in laudem fandli 
Meletii, Patriarchae Antiocheni. 

22. 0 Ejufdem homilia inillud: Veritm 
fruftra turbatur omnis homo. 

23 .° Ejufdem homilia in illud: Si remi- 
feritis hominibus peccata. 

24.. 0 Ejufdem homilia in illud :Nos qui 
vivimtis, &c. 

25. 0 Ejufdem homilia in laudem Eufta- 
thii Antiocheni. 

26. 0 Ejufdem homilia in illud: Pacem 
Jedlamirii. 

27° Ejufdem homilia in illos qui ad 
ludos circenfes pergunt. 

28. 0 Ejufdem homi!ia,quomodo Ada- 
mus accepit animam. 

29. 0 Ejufdem homilia de jejunio. 

30. 0 Ejufdem homilia in illud : Facia- 
mus ad imaginem noftram. 

3 1.° Ejufdem homiIia,quod peccatum 
tres fervitutes induxerit. 

3 2. 0 Ejufdem homilia, quod propter 
Adami peccatum non punimur. 

Is codex, cui praefixus homiliarum index, 
faeculo decimo exaratus videtur. 

D C C X L I X. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i.° San6li Joannis Chryfoftomi homilia 
- prima de Lazaro. Praemittuntur fragmen- 
tum commentarii in A<5la ApoftoIorum,& 
homiliarum eo volumine comprehenfarum 
index. 

2. 0 Ejufilem homilia fecunda de Lazaro. 

3. 0 Ejufdem homilia vigefima quarta in 
Genefim. 

4.. 0 Ejufdem homilia de divite & Lazaro. 

R ij Digiti zed byGoOglC i 3 2 CODICES M 

5 ° Ejufdem homiliae fecunda, tertia, 
quarta & quinta in Haiam. 

6.° Ejufdem homilia in Seraphim. 

y.° Ejufdem homilia in primam ad 
Timotheum. 

8.° Ejufdem homilia in illud: /// fachm 
Petro refliti. 

9. 0 Ejufdem homilia de diabolo ten- 
tatore. 

1 o.° Ejufdem homilia contra ignaviam , 
quod nec Deus, nec diabolus, nec hominis 
natura, fed voluntas caufa fit peccati. 

1 1 .° Ejufdem homilia decima in Je- 
remiam. 

1 2. 0 Ejufdem homilia de Davide & Saiile. 

1 3. 0 Ejufdem homilia in laudem Philo- 
gonii Martyris. 

14. 0 EjufHem homilia duodecima in 
fecundam ad Corinthios. 

15. 0 Ejufdem homilia decima tertia in 
fecundam ad Corinthios. 

1 6.° Ejiifdem homilia in Heliam, & in 
Viduam. 

17. 0 Ejufdem homilia prima in Ifaiam. 

18. 0 Sandi Ephrami homilia in Jofe- 
phum,a fratribus venditum. 

19. 0 Ejufdem homilia de jejunio. Ad 
marginem recentiore manu fcriptum repe- 
ritur, homiliae illius audorem efle Chryfojlo- 
mum; nec immerit6,eft enim decimaodava 
ad Antiochenos. 

20. 0 Sandli ChryfoJIomi homilia in pfal- 
mum quadragefimum odavum. 

2 1 . ° Ejufdem homilia de Davide& Saiile. 

22. Ejufdem homilia fecunda ad An- 
tiochenos. 

2 3 0 Ejufdem homilia o£lava ad Antio- 
chenos. 

Initio illius exemplaris leguntur Simeonis 
cujufdam verfus iambici, & quibus patet 
alTervatum inmonafterioTrinitatis, fito in 
infula ^ctAw, non magno ab urbe Conftan- 
tinopoli intervallo. Graves autem Simeon 
interminatur poenas tam in hac, quam in 
altera vita, illi qui librum hunc furto ab- 
ftulerit. 

Is codex ineunte faeculo decimo videtur 
cxaratus. 

DCCL 

Codex membranaceus,Fonteb!andenfis, 
quo continentur: ANUSCRIPTI. 

i.° Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
in illud: Qiuzcumque ligaveritis fuper terram* 

2 ° Ejufdem homiliain Hlud: Pater,fi 
pojfibile ejl, tranfeat. 

3. 0 Ejufdem homilia in myfticam cce- 
nam Servatoris. 

4. 0 Ejufdem homilia in crucem & la- 
tronem. 

5. 0 Ejufdem homilia in fecundum Do- 
mini adventum. 

6.° Ejufdem homiliain illudProphetae: 

Ne timeas, quando ditefcit homo. 

7. 0 Ejufdem homilia in illud: Verum 
frujlra turbatur omnis homo. 

8.° Ejufdem homilia in Publicanum & 
in Pharifaeum. 

9. 0 Ejufdem homilia in adorationem 
crucis. 

10. ° Ejufdem homilia in illud: Volun- 
tarie peccantibus nobis. 

1 1 . ° Ejufdem homilia de rccordatioue 
injuriae. 

12. 0 Ejufdem homilia de pcenitentja. 

13. 0 Ejufdem homilia in Chrifti Incar- 
nationem. 

14.. 0 Ejuftlem homilia in illud: Sicut 
defiderat cervus. 

1 5 0 Ejufdem homilia in illud: In prin- 
cipio erat Verbum. 

16. 0 EjufdemhomiIiainiIIud:Z?^w/rax 
regnavit. 

17. 0 Ejufdem homilia de ferpentc 
Mofaico. 

18. 0 Ejufdem homilia in illud: Eleva- 
verunt Jhtmina. 

19. 0 Ejufdem homilia in illud: Vovete 
& reddite Domino. 

20. 0 Ejufdem homilia in turturem. 

21. 0 Ejufdem homilia dePetro& Elia. 

22. 0 Ejufdem homilia in illud: Eleva- 
tum ejl cor O^ia. 

23. 0 Ejufdem homilia in illud: Vidi 
Dominum, &c. 

24° Ejufdem homilia de Seraphim. 

25. 0 Ejufdem homilia in laudent beati 
Philogonii Martyris. 

26. 0 Ejufdem homilia in figilla librorum. 

27. 0 Ejufdem homilia in caecum natum. 

2 8.° Ejufdem homilia de Samaritana. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

29. 0 Ejufdem homilia, adhaerendum non 
effe rebus faecularibus. 

Is codex faeculo decimo ineunte, aut 
exeunte nono videtur exaratus. 

D C C L I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfojlomi homiliae 
in Judaeos, tertia, quarta, quinta & fexta. 
Tertise initium & fextae finis defiderantur. 

i. 9 Ejufdem homilia in illud: Vtdi Do- 
trimum, &c. Initium defideratur. 

3. 0 Ejufdem homiliae, quarta, fecunda, 
tertia & quinta in Oziam. 

4I 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

5. 0 Ejufdem homiliae quinque in divi- 
tem & in Lazarum. 

6.° Ejufdem homilia in illud: Nolo vos 
ignorare, fratres. Finis dcfideratur. 

7. 0 Martyrium Cortielii Centurionis. 
Initium defideratur. 

8.° Sandti Chrjfojloniihomilia in encaenia 
crucis. , 

9. 0 Severiani, Gabalorum Epifcopi, ho- 
niilia in idem argumentum. 

io.° Sandi Ephrami homilia de loco 
refurredionis. 

1 1 0 ^/**W*r Monachus de inventione 
fan£be crucis. 

1 2. 0 Niceta Davidis homilia in fan£lam 
cmcem. Supereft tantum initium. 

Is codexdecimo faeculo exaratus videtur. 

D C C L I I. 

Codex membranaceus,quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfojlomi homilia, 
quodChriftiani vitam redtam & inculpatam 
efTe oporteat. Veriim in editis non com- 
paret, nec Chryfoftomi ftylum fapit. Ini- 
tium 7» juSip i%a>div (%itoM§trm. 

2. 0 Ejufdem homilia, quod virum ftudio- 
fum virtutis vel inimici fufpiciant. In editis 
non comparet, nec Chryfoftomi ftylum 
fapit. Initium iyantwok k$ ¥ 1« *&nso*9» 

3. 0 Ejufdem homilia de re#o vitae infti- 
tuto. Idem de hac dicendum. Incipit v<A>c 
zctvam rcf 

4. 0 Ejufdcm homilia, quod Chriftiano 
jurare nefas fit. Idem de hac dicendum. 
Incipit jc^dn^ 70 *ip. A N U S C R I P T I. ,33 

5. 0 Ejufdem homilia dc eodem argu- 
mento. Incipit jcpSadf iv wf tr>a«^. 

6.° Ejufdem homilia, qu&d in fumma 
paupertate etiam Deo gratiae agendae fint. 
Incipit el /3^i/adzt ^ /3«<7iAfw. 

7. 0 Ejufdem homilia in iracundos. In- 
cipit. dnc $tu$ 01 aifo&pnot. 

8. ° Ejufdem homilia de ira. Incipit « 

9. Ejufdem homilia de ira, patientia & 
manfuetudine. Incipit /uuiyt inug Iftiv. 

10. ° Ejufdem homilia de eleemolyna. 

1 1 . ° Ejufdem homilia de eodem argu- 
mento. Incipit oixwofwe « owtS ^n//jtiw. 

1 2. 0 Ejufdem homilia de eleemofyna. 

Incipit Qi?$S0p2S>V CLTHLV 70 <?$ iyiWV *$fJ0Q. 

13. 0 Ejufdem homilia de eleemoiyna, 
& condonandis injuriis. Incipit. oxnnp tol 

14.. 0 Ejufdem homilia decima in Joan- 
nem, fed interpolata. 

15. 0 Ejufdem homilia de humilitate & 
trahquillitate. Jncipit fut /uuiyt Q&vd/ufy. 

16. 0 Ejufdem homilia de humilitate. 
Incipit 6 QiP&vQ&wot; i/xZv chauo-mt;. 

\y.° Ejufdem homilia de pcenitentia, 
„ Incipit juuytAp <£ /lutkvqioa QapM&w. 

18. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia, 
quod fua delidta cognofcere optimum fit. 
Incipit ^&n^vau/uSfjf 'S^wcptAaT, «<AA<po/. 

1 9. 0 Ejufdem homilia de animae cura, 
& nodurnarum precum utilitate. Incipit 
/uiyt npxtv , *<AA<po/. 

20. 0 Ejufdem homilia, de infana hono- 
rum cupiditate. Incipit Ksf^a^ mvu/L&ra. 

TtVLt a^itt. 

2 1 .° Ejufdem homilia de invidia. Incipit 

Wdtl<z%> Oi fJ&jpO/LUVOi. 

22. 0 Ejufdem homilia de eodem argu* 
mento. Incipit oW dfiywS t 3ior. 

23° Ejufdem homilia, quod fuorum 
deliftorum oblivifci non oporteat. Incipit 
o&MgLTwbv 

24.. 0 Ejufdem homilia, quod dolores & 
fupplicia minus formidanda fint, quam 
regni caelorum amiflio. Incipit wofoo) t^F 
aih&nwv ¥ yivva*. 

2 5. 0 Ejufdem homilia de terribili judicii 
die. Incipit %i&sos tift£v , tiyfmmi. 

26. 0 Ejufdem homilia de eodem argu- 
mento. Incipit wdu'zff> 70 o&/&. 

R iij Digiti zed byGoOglC i 3 4 C O D I C E S M 

27. 0 Ejultfem homilia in illos qui pcenas 
in alia vita infligendas negant. Incipit i&hi 

28. 0 Ejufdem homilia de concordia & 
charitate. Incipit iJiv o^otou; /W. 

29. 0 Ejufdem homiliademanfuetudine, 
& injuriarum oblivione. Incipit <q&>Iw /j8$ 
vjuiv tteyw. 

30. 0 Ejufdem homilia de charitate, 
quod invidus Deo bellum indicat. Incipit 
i7mJii /u$ r iS d%S %l&v. 

31. 0 Ejufdem homilia in ebriofbs, & 
nimiiim voluptatibus addidtos. Incipit i&xov 

3 2. 0 Ejufdem homilia de eodem argu- 
mento. Incipit dnc \h*s rf ctpojpa. 

33. 0 Ejufdem homilia de vita monaftica. 
Incipit fJiMTai 7ntppn(nau; vjuuv. 

34. 0 Ejufdem homilia de eodem argu- 
mento. Incipit toL$ ipifj&v$. 

35. 0 Ejufdem homilia de eodem argu- 
mento. Incipit mhv. 

3 6.° Ejufcfem homilia de illis qui ad 
cuchariftiam minus digni accedunt. Incipit 37. 0 Ejufdemhomiliadefumendo Chrifti 
corpore, nec precibus adefle debere, qui 
illius particeps efle negligit. Incipit aiay^ov 

3 8.° Ejufdem homilia de frudibus e ten- 
tatione percipiendis. Incipit w d*z$ a&^ 

3 ?-° Ejufdem homilia de ferendis propter 
Chrifti amorem adverfis. Incipit clam? 

40. 0 Ejufdem homilia de gratiis, in rebus 

adverfis,agendis,illudquemaximumlucrum 
efle. Incipit iJiv fe», iymnoi. 

41. 0 Ejufdem homilia de eodem argu- 
mento. Incipit £fr * jtffa ^p^. 

42. 0 Ejufdem homilia, qu6d nemo 
abfque aerumnis & afflidionibus regnum 
ccelorumconfequi poflit. Incipit<AW 

43-° Ejufdem homilia, quod serumns 
peccatorumveniam nobis impetrent. Inci- 

Plt fA*Ji)c i& ^v^ 

. 44 ° Ejufdem homilia, quod quifque 
vivus & mortuus lugere teneatur. Incipit 

\JJ'° ^ ufdemh °milia, qu6d mortuos 
«"gere non oporteat,verum preces pro illis ANUSCRIPTI. 

fundere. Incipit w dwwiw -Ab tu^ri^ 

4.6. 0 Ejufdem homilia, quod jejunium 
abfque bonis operibus nihii profit. Incimt 

l&dlf&f 70 7XT0. 

47. 0 Ejufdemhomiliadejejunio.Incipit 
cix iavwl fwtov VfXAb 6 Sio$- 

48. 0 Ejufdem homilia de jejunio quadra- 
gefimali. Incipit y tS to ^vov Qi. 

49. 0 Ejufdem homiliae de Anna, pars 
pofterior. 

50. 0 Ejufdemhomiliain illudMatthaei: 
Videns autem^ Jefus twbas, afcendit inmon- 
tem. Incipit £ <t&m&tol /wvov. 

51. 0 Ejufdem homilia fexagefima fe- 
cunda in Matthaeum. 

52. 0 Ejufdem,pars homiliae vigefimx 
feptimae in Matthaeum. 

53. 0 Ejufdemhomilia, quod melius fit 
injuriam pati , quam facere. 

54 0 Ejufdem Aomilia de oratione. In- 

Cipit /u*yt tvmc iytdov. 

55. 0 Ejufdem homilia de poenitentia. 

Obfervandum autem eft homiliarum 
illarum partem longe maximam, nihil aliud 
efle praeter centones e variis Chryfoftomi 
operibus colledos, idque nullo certo ordine, 
& verbis faepius immutatis. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C L I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° San<5li Joannis Chryfojlomi homilia 
de pcenitentia. 

2. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia, 
continentia, & virginitate. 

3. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia, & 
contritione. 

4. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia. 

5. 0 Ejufdem homilia in ChriftiDomini 
Incarnationem. 

6. ° Ejufdem homilia de oratione. 

7. ? Ejufdem homilia ex interpretatione 
m Matthaeum: Ne facerdotes indignis dent 
myfleria. * " 

8. ° Ejufdem homilia ex Epiftola ad 
Connthios, de fanda communione. 

9. 0 Ejufdem homilia ex interpretatione 
Epiftolae ad Ephefios : Quomodo communi- 
candum. 

io.° Ejufdem homilia de Ecclefia, Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

1 1 • Ejufdem bomilia de Jofepho, & 
caftitate. t 

1 2. 0 Ejufdem homilia in Suzannam. 

i 3 ° Ejufdem homilia in vanitatem vitae, 
& in mortuos. 

1 4. 0 Ejufdem homilia in illud Pfalmorum : 
Verimt Jrufira turbatur omnis hotno. 

Ejufdem homilia ex Epiftola ad 
Philippenfes,de mortuis non lugendis. 

16. 0 Ejufdem homilia ex Epiftola adf 
Corinthios, de eodem argumento. 

17. 0 Ejufdem homilia de facilitate acqui- 
rendae virtutis. 

18 0 Ejufdem homilia de affli&ionibus 
fortiter tolerandis. 

1 9. 0 Ejufdem homilia de non utendo 
amuletis & incantationibus. 

20. 0 Ejufdem homilia ex interpretatione 
inMatthaeum,de fuga in perfecutione. 

21. 0 Ejufdem homilia de inftituenda 
fecundum Deum vita. 

22. 0 San<5li Bafilii homiliae novem in 
hexaemeron. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCLIV. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° San&i Joannis Chryfojlomi homilia in 
haec verba Apoftoli : Habentes autem eum- 
dem fpiritum Jidei , ficut fcriptum efi, & in 
illud: Credidi propter qubd locutus fum. 

2. 0 Ejufdem homilia in eadem Apoftoli 
verba. 

3. 0 Ejufdem homiliain eadem Apoftoli 
verba. 

4. 0 Ejufdem homilia ad eos qui ad ludos 
circenfes proficifcuntur , & in haec Evangelii 
verba : Intrate per angufiam portam : quia 
porta lata, & fpatiofa via efi, qua ducit ad 
perditionem. 

$.° Ejufdem homiliae quatuor in Laza- 
rum, adversiis eos qui cauponas adeunt. 

6 0 Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 
Nolumus vos iffwrare, fratres, de dormien- 
tibus, ut non contrifiemini ficut if cateri. Ad 
marginem conjeda nota eft, ubi Ifaacus, 
zu&orcJofepho, annos tredecim natus dici- 
tur, cum Deus Abrahamo, ut filium immo- 
laret, imperavit. NUSCRIPTL i 3i 

y.° Ejufdem homilia in haec verba: 
Vidua eligatur non miniis fexaginta armorum, 
fimul & de puerorum educatione , & de 
eleemofyna. 

8.° Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 
Propter fomicationem unujquifijue Juam uxo- 
rem habeat. 

9. 0 Ejufdem homilia in haec Apoftoli 
verba : Mulier alligata ejl legi, quanto tcm- 
pore vixit vir ejus. 

10. ° Ejufdem homiliainlaudemMaximi, 
& quales ducendae uxores. 

1 1 . ° Ejufdem homilia de diabolo ten* 
tatore. 

1 2. 0 Ejufdemhomilia adversiisignaviam , 
&quod Deus, nec diabolus, nec hominis 
natura, fed voluntas fit caufa peccati. 

13. 0 Ejufdem homilia in illud Ifaiae 
Prophetae : Vidi Dominum fedentem fuper 
folium excelfum & e/evatum. 

14. 0 Ejufdem homilia in illud Ifaiae : 
Et faOum efi anno quo mortuus efi rex Ofias, 
vidi, &c. 

15. 0 Ejufdem homilia in illud Ifaiae: 
Elevatum efi cor Oya, & de humilitate. 
, 1 6.° Ejufdem homilia quarta in illud 
Ifaiae: Et fafium efi anno quo mortuus efirex 
O^ias, fimul & de laudibus urbis Antiochiae. 

17. 0 Ejufdem homilia quinta in eadem 
Ifaueverba, &Oziam regem lepram merito 
pafliim fuifle, quod indigne thus ob- 
tulerit. 

18. 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

1 9.° Ejufdem homilia de inflituenda fe- 
cundum Deum vita. 

20. 0 Ejufdem homilia in haec Apoftoli 
verba : Non quod volo bonum, hocfac 'w,fed 
quododi malum, illudfacio; & quomodo 
Jacob fuerit typus Chrifti. 

2 1 .° Ejufdem homilia in illud Apoftdi : 
Cum Petrus Antiochiam venijfet, infaciem 
ei refiiti. 

22. 0 Ejufdemhomiliain verbaJeremiae 
Prophetae : Scio, Domine, quia non efi ho- 
minis via ejus, nec viri efi, ut ambu/etfr 
dirigat grejiis Juos. 

2 3 .° Ejufdem homtlia de prophetiarum 
obfcuritate. 

24. 0 EjufdemhomrliadeVeterisTefta- 
menti obfcuritate. 

2 5. 0 Ejufdem homtfia adversiis eos qui 
mundum a daemonibus gubemari dicunt. Digiti zed byGoOglC i}6 C O D I C E S M A 

z6.° Ejufdemhomiliaeduaedeoratione. 

27. 0 E/ufdem homilia de peccatis fra- 
trum non evulgandis, & inimicis non de- 
vovendis. 

28. 0 Ejufdem homiiia, non efle delpe- 
randum. 

29. 0 Ejufdem homilia non efle ad gra- 
tiam concionandum. 

30° Ejufdem homilia prima, habita 
cum Antiochiae Prelbyter eflet deftgnatus. 
Finis hujufce homiliae recentiore manu 
fuppletuseft. 

Is codex laeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C L V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i.° Sandi Joarmis Chryfojlomi honiiliae 
o£to in laudem Pauli Apoftoli. 

2. 0 Niceta Rhetoris homilia in laudem 
Petri Apoftoli. 

3. 0 Ejufdem homiliae duae in laudem 
Pauli Apoftoli. 

4. 0 Ejufdem homilia in laudem duodecim 
Apoftolorum. 

5-° Ejufdem homilia in laudem Joannis 
.fcvangeliftae. 

6.° Ejufdem homilia in laudem Jacobi 
Apoftoli. 

7. 0 EjufdemhomiliainlaudemThomae 
Apoftoli. 

8.° Ejufdem homilia in laudem Bartho- 
lomaei Apoftoli. 

ApdLi jufdem homiIia in ,audem mi w* 

Apoftolf Ufdemh ° miha in,audemAndr «e 
E™l^ demh0mii " in,audem Matth*i 

Ev^ g ;iiftL ufdem homiiia in Wem l — 

Eva^lfft^ 6 " 1 h ° mi,ia in ,audem ^iy EjufdemhomiliainlaudemTimo- NUSCRIPTI. 

1 7. 0 Ejufdem homilia in laudem Joannis 
Climaci. 

1 8.° Paflio Georgii. Incipit AioxXma^ 

19. 0 Vita Theodori Studitae, auclore 
Michaele Monacho. Incipit ^ 

20. 0 Theodori Studitae oratio habita in 
vigilia natalis Chrifti. Incipit w 

21. 0 Ejufdem oratio habita in vigilia 
fanaorum iuminum. Incipit #T ^u, ^ 

22. 0 Ejufdem oratio in inventionem 
capitisfantfi JoannisBaptiftae. Incipit Te» w 

2 3-° Ejufdem oratio in adorationenv 
Salvatoris, habita feria quarta quadrageuma. 
Incipit ayoyudatax % <™p&owlrc 9/U&. 

24. 0 Ejufdem oratio in natalem fancli 
Joannis Baptiftae. Incipit m) **i*wy. 

2 S-° ^^'PapaeepiftoIaadLeonem 
Imperatorem, de facris imaginibus. 

Is codex undecimo feculo exaratus 
videtur. 

D C C L V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandti Joannis Chryfojlomi homilia, 
ubi de Adami peccato. Defideratur ini- 
tium. 

2. 0 Ejufdem, five potius Severiani, Gaba. 
iorum Epifcopi, homilia in mundi crea- 
tionem. 

3. 0 Ejufdem homiliainChrifti natalem. 

4. 0 Ejufdem homilia in illud : Dominus 
regnavit, exultet terra. 

5° Ejufdem homilia de Spiritu Sando. 
6> Ejufdem homilia de Ecclefia. 

* 7;° F t nisn °m«iaB ejufdem, de Arianis 
« Macedonianis. 

8 ° Ejufdem homilia de cxco, & de 
^acchaeo. 

9° Ejufdem homilia, unum effeLegifla. 
torem utriufque Teftamenti. 

1 o.° Ejufdem homilia in fandamcrucem. 

1, 0 Ejufdem homilia in illud : Pone 
tnanum tuamfubter femur meum. 

12. 0 Ejufdem homilia in iJIud: Vidua 
clt&atur. 

13. 0 Ejufdem Digiti zedbyG00gIe CODICES M A 

1 3 0 Ejufdem homilia in Divitem & in 
Lazarum. 

1 ^° Ejufdem homilia in parabolam Filii 
prodigi. Duo prima folia defiderantur. 

1 j.° Ejuldem homilia in infcriptionem 
pfalmi quinquagefimi. 

16. 0 Ejuldem homilia in reliqua pfalmi 
quinquagefimi. 

1 y.° Ejufdem homilia in illos qui dicunt 
a daemonibus humana gubernari. 

18. 0 Ejufdem homilia in illud : Venitc 
exu/temus. 

1 9. 0 Ejufdem homilia de patientia, & de 
fiitura vita. 

20. 0 Ejufdem homilia de Pfeudopro- 
phetis, & de Haercticis. 

21. 0 Ejufdemhorailiaparaeneticaadpa- 
tientiam. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCLVIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Joannis Chryfofiomi homilia, 
ut videtur, de Adami praevaricatione. Defi- 
deratur initium. 

2. 0 Ejufdem homilia in fecundum Chrifti 
adventum. 

3. 0 San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
de pauperibus charitate compledtendis. 

4. 0 San&i Joannis Damafceni homilia 
de fidelibus defun&is. 

5. 0 Sandti Bafilii homiliae duae de je- 
junio. 

6 0 SandiCr^ri/Nazianzeni homilia in 
plagam grandinis. 

7. 0 Niceta Philofophi , homilia inTheo- 
dorum militum Praefedum. 

8 0 Sandi Gregorii Nyffeni homilia in 
ejufdem Martyris laudem. 

9. 0 SmdiJoannisCAiyJoflomihomilizin 
pfalmum quinquagefimum. 

io° Ejufdem, in eumdem pfalmum 
homilia. 

Is codex, in quo nonnulla interdum 
folia defiderantur, faeculo undecimo exara- 
tus videtur. 

D C C L V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 
MSS. Tomus II. NUSCRIPTL i 37 

• 1 .° Sandi Joannis Chryfojlomi , five potius 
Scveriani, Gabalorum Epifcopi, homiliae 
fex in mundi creationem. Primae, quartae 
&quintae initium defideratui 1 . Defunt etiam 
paffim folia quaedam. 

2. 0 Sandi Joannis Chryfofiomi homiliae 
in Genefim, ab homilia prima ad vigefi- 
mamprimam, cujus finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C L I X. 

Codex membranaceus, quocontinentur : 

i.° San6li Joarmis Chryfofiomi homilia 
in principium indidionis novi anni. 

2. 0 Ejufdem homilia de fandoBabyla, 
& adversus Julianum & Gentiles. 

3 .° Ejufdem homilia in fan&os Martyres 
Juventinum & Maximinum. 

4. 0 Ejufdem homilia in Pelagiam, Mar- 
tyrem Antiochenam. 

5 . ° Ejufdem homilia de ferpenteMofaico. 

6. ° Ejufdem homilia in fan&am crucem. 

7. 0 Ejufdem homilia in Martyrem 
Phocam. 

8.° Ejufdem homilia in Zachariam & 
in Elizabeth. 

9. 0 Ejufdem homilia in fan£tam The- 
clam. 

1 o.° Ejufdem homilia in illud Jeremiae : 
Domine, non efi hominis via ejus. 

1 1 . ° Ejufdem homilia de prophetiarum 
obfcuritate. 

1 2 . ° Ejufdem homilia de Veteris Tefta- 
menti obfcurjtate. 

1 3 .° Ejufdem homilia in dicShim Apoftoli, 
epift. ad Rom. v. verf. 3-de gloria in tribu- 
lationibus. 

14° Ejufdem homilia in illud Pfalmo- 
rum : No/i timere, citm ditefcit homo. 

15. 0 Ejufdem homilia altera de eodem 
argumento. 

1 6.° Ejufdem homilia in laudem Bar- 
laami Martyris. 

17. 0 Ejufdem homilia in laudem fanfti 
Romani Martyris. 

1 8.° Ejufdem homilia altera in eumdem. 

19. 0 Ejufdem homilia interraemotum, 
& in Divitem ac Lazarum. 

20. 0 Ejufdemhomiliainpfalmumnona- 
gefimum quintum. Digiti zed byGoOglC 138 CODICES M 

2i.° Ejufdem homilia in memoriam 
Martyrum. 

22. 0 EjufHem homilia, qum Eutropius 
Ecdefiam incaflum affligere conatusfuiflet. 

23.° Ejufdem homilia in laudem fan&i 
Philogonii Martyris. 
24. 0 Ejufdem homilia de figillis librorum. 

25. 0 Ejufdem homilia, quodnemo lae- 
ditur nifi a fe ipfo. 

26. 0 Ejufdem homilia in Abrahami 
diftiim:Ponemanumtuam fubterfemurmewn. 

27. 0 San<5ti Gregorii Nyfleni homilia de 
divinitate Filii & Spiritus Sandi. 

2 8.° Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
tertia de Davide & Saiile. 

29. 0 Ejufdem homilia in Abrahamum. 
Finisdefideratur. 

30. 0 Ejufdem homilia in laudem fan£ti 
Ignatii Martyris. 

31. 0 Ejufdem homilia in illud: Exiit 
edidum a Cafare. 

3 2. 0 Ejufdem homiliae in Matthaeum, 
a quinta ad nonam. 

33. 0 Ejufdem homilia in natalem Chrifti. 

34. 0 Ejufdem homilia in Stephanum 
Protomartyrcm. 

35. 0 Ejufdem homilia de baptifmo 
Chrifti. 

3 6.° Ejufdem homilia in illud: Domtnus 
regnavit, exultet terra. 

37. 0 Ejufdem homiliae, decima, duo- 
decima & decima tertia in Matthaeum. 

3 8.° EjufdemhomiliadeSpirituSando. 

39. 0 Ejufdemhomiliadefide, lege na- 
turae,&SpirituSando. 

40. 0 Ejufdem homilia in laudem fandti 
Luciani Martyris. 

41. 0 EjufdemhomiliainilludApoftoIi: 

Infaciem ei refliti. 

4*.° Ejufdem homilia in Euftathium 
Antiochenum. 

43 - ° Ejufdem homilia in laudem fandi 
Meletii, Patriarchae Antiocheni. 

44- ° Ejufdem homilia in laudem Mar- 
tyrum jfcgyptiorum. 

45- 6 Ejufdem homilia in laudem Juliani 
Martyris. 

. 4^° Ejufdemhomiliainconceptionem 
lantti Joannis Baptiftse. ANUSCRIPT I. 

47. 0 Ejufdem homilia in feptem Ma- 
chabaeos. 

48. 0 Ejufdem homilia fecunda in eofdem. 

49. 0 Ejufdem homilia tertia in eofdem. 

jo.° Ejufdem homilia de arborefcientisc 
boni & mali. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C L X. 

Codex partim bombycinus,partim mem- 
branaceus, olim Mazarinaeus, quo conti- 
nentur: 

1 .° SancSti Joannis Chryfojlomi homilia 
in aufpicium novi anni. 

2. 0 Vita fan£li SymeonisStylitae, au#ore 
Antonio, Monacho. 

3. 0 San&i Bafilii homilia in iaudem 
fandi Mamantis Martyris. 

4. 0 Cofmct Veftitoris homilia in laudem 
Zachariae Pontificis & Prophetae. 

5. 0 Sijinnii, Archiepifcopi ConftantinQ- 
politani, homilia de Archangeli Michaelis 
miraculo in urbe Chonis patrato. 

6.° San&i Joannis Damafceni homilia 
in natalem beatae Mariae Virginis. 

7. 0 Leonis Imperatoris homilia de eo- 
dem argumento. 

8.° Andrece Cretenfis homilia deeodem 
argumento. 

9. 0 Vita Theodor* Alexandrinae, audtore 
incerto. 

1 o.° Andrect Cretenfis homilia in crucis 
exaltationem. 

1 1 .° Sandti Joannis Chryfojlomi homilia 
de eodem argumento. 

12. 0 Sophronii, Patriarchae Hierofoly- 
mitani, homilia de eodem argumento. 

1 3. 0 Euftathii & filiorum vita, auitore 
anonymo. 

14. 0 San&i Joannis Chryfoflonu homilia 
in Zachariam & Elizabetham. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in natalem Joannis 
Baptiftae. 

16. 0 Vita Euphrofynes Alcxandrinar, 
audore incerto. 

17. 0 Sandti Joamtis Chryfojlmi homilia 
in laudem fandi Joannis Theologi. 

1 8 0 Ejufdem homilia fecunda de La- 
zaro. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

19 0 Ejufdem homilia de drachma, & 
homine duos habente fiJios. 

20. 0 Ejufdem homilia de defun&is, 
quod non fint nimis acerbe deflendi. 

2 1 .° Sandi Epkrami homilia de charitate, 
& de ultimo judicio. 

22. 0 Anaftafti Monachi homilia in Patres 
qui in Chrifto obdormierunt. 

23. 0 San&i Chryfcftomi homilia in eje- 
dionem Adami h paradifo. 

24. 0 Sandi Gregorii Nyfleni homilia in 
laudem Theodori Martyris. 

2 5. 0 Neftarii, Conftantinopolitani Pa- 
triarchae, homiliade jejunio & eleemofyna. 

2 6.° Ceramei, Metropolitae Rhofi in 
Calabria, homilia in Zacchseum. 

27. 0 San£ti Joannis Chryfoftomi homilia 
in Zacchaeum. 

2 8.° Ejufdem homilia in Publicanum 
& in Pharifaeum. 

29. 0 Baftlii, Seleucienfis Epifcopi, ho- 
milia ejufdem argumenti. 

30. 0 San£ti Joannis Chryfoftomi homilia 
in Publicanum & in Pharifaeum. Eadem 
repetitur infra. 

3 1 .° E/ufilem homilia in parabolam de 
Filio prodigo. 

3 2. 0 Bafilii, SeleucienfisEpifcopi, ho- 
miliainPubIicanum& in Pharifaeum,eadem 
quae fupra. 

3j.° Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
in Martham, Mariam , Lazarum , & Eliam 
Prophetam. 

34 0 Ejufdem homilia in ramos pal- 
marum. 

35. 0 Ejufdem homilia altera in ramos 
palmarum. Finis defideratur. 

36.°Ejufdem homilia in Hlud Plalmorum: 

Verianfntftrh turbatur omnis hrnno vivens. 

3 7. 0 Chrifti narrat io & revelatio ad Jere- 
miam Prophetam & Abimelech; liber apo- 
cryphus. Finis defideratur. 

3 8.° Anonymi tradatus de caftitate. Finis 
defideratur. 

39° Zacharia, Hierofolymitani Pairiar- 
chae, homilia de fua in Perfidem ejedione. 

40. 0 San&i Ephrami homilia de abfti- 
nendo a cupiditatibus carnalibus. 

41. 0 Ejufdem homilia de ievibus animi 
perturbationibus. 

42. 0 Ejufdem fermo paraeneticus. 
MSS. Tomus II. NUSCRIPTI. i 39 

43 .° Ejufdem homilia detimore Dei. 
44 0 . Ejufdem homilia de pietate. 
45. 0 Ejufdemhomiliadevirginitate. 

46. 0 Ejufdem ad Monachos fermo ad- 
hortatorius. 

Hujufce codicis pars bombycina decimo 
quinto faeculo, pars membranacea duode- 
cimo videtur exarata. 

DCCLXL 

Codex membranaceus,Conftantinopo!i 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur: 

i.° San&i Joannls Chryfoftomi homilia 
in haec Evangelii verba : Et cum oratis, non 
eritis ftcut hypocritce. 

2. 0 . Ejufdem homiliae quatuor de Anna, 
Samuelis matre. 

3. 0 Ejufdeiii homilia de pcenitentia, 
continentia & virginitate. 

4. 0 Ejufdem homilia de turture. Incipit 

j.° Ejufdem homilia ad eos qui ab exer- 
citiis fpiritualibus & fandta tabula abftinent. 
Incipit cfot a,7ihtS$ >%k*7. 

6.° Ejufdem homiliade feandalo fugiendo, 
& de aeterno judicio. Incipit 0 /t&wetoc 

7. 0 Ejufdem epiftola ad Ducem Abba- 
tem, qui praecepta quaedam ad fpirituatem 
vitam informandam maxime accommodata, 
ab ipfo petiverat. Incipit uwSi fpf**!** M** 

8.° Ejufdem homilia in illud Jeremiae : 
Domme, non eft in homine via ejus. 

9. 0 Ejufdem homilia, quod pcenitentia 
in eo pofita fit, ut, mutata vitae ratione, 
contrariam omnino ampleitamur. Incipit 

10. ° Ejufdem epiftola, ex exijio ad Cy- 
riacum Epifcopum data. 

1 1 . ° Ejufdem ad eumdemepiftola altera. 

1 2 0 Ejufdem homilia in illud Pfalmo- 
rum : Domine, clamavi ad te, exaudi m. 
Quaedam fub finem defiderantur. 

13. 0 Ejufdem homilia de Pentecofte. 
Incipit fAp siybur. 

14. 0 Ejufdem homilia de cruce. 

15. 0 Ejufdem homilia de Samaritana. 

Incipit mau p8p yXSoj<t ai§&mn. 

1 6.° Ejufdem homiliade pifcibus captis, 
& de Petro Apoftolo. Incipit Wn «AeAwxaAK. 

S i) i 4 o C O D I C E S M 

i j° Ejufdem homiiia de filio unigenito Viduae. Incipit ^ I^Vfro jcpSi??* 

1 8.° E/ulcfem homiiia in illud Lucas : 
Exiit feminans, ut feminaret femen fuum. 

19. 0 Ejufdem homilia in haec verba: 
lffiem venimittere in terratn. 

20. 0 Ejufdem homilia de legifperito, & 
de eo qui in manus latronum incidit. Incipit 

21. 0 Ejufdem homilia de Muliere fan- 
guinis profluvio laborante. Incipit aKovazm 

Is codex, initio & fine mutilus, duodecimo 
feculo videtur exaratus. 

DCCLXIL 

Codex membranaccus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° San£li Joannis Chryfojlomi homilia 
de eleemofyna. Initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia, quod gratiam 
fcientiae habens, debet impertire indigen- 
tibus. 

3 .° Ejufdem homilia de Di vite & Lazaro. 
4. 0 Ejufdem homilia de poenitentia & 
contritione; veriim fpuriis annumeranda. 

5. 0 Ejufdem homilia in parabolam de 
eo qui in manus latronum inciderat. 

6.° EjufdemhomiIiadeterraemotu,five 
de Divite & de Lazaro. Incipit Ui-n diQ 

7. 0 Ejufdemmonita,admorumdodri- 
nam pertinentia. Initium 6 m & ^ 

8.° Ejufdem homilia de Jofepho,&de 
temperantia. 

9. 0 Ejufdem homilia in Sufannam. 

10. ° Ejufdemhomiliadecimaquintaad 
Antiochenos. 

1 1. ° Ejufdemhomiliadeccemeterii ap- 
pellatione, &in crucem. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in haec verba Pa- 
ralipomenan : Elevatum eficorOzia, & de 
humilitate. c ' 

13-° Ejufdem homilia in Seraphim. 

^f l4 '° ?^ dem i°milia in Petrum Apo- 
IloIum,&EIiamProphetam. * 

l^v^^"^ fc«nUi» in hsc verba: 
oitptrtis reMit Deus. Incinir Js « ~ ANUSCRIPTL 

16. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia, 
continentia & virginitate. 

17. 0 Ejufdem homilia in illos qui jeju- 
nium honori fibi efTe volunt. Incipit 01 juiv 

1 8.° Ejufdem homilia de jufto & beato 
Jobo. 

19. 0 Ejufdem homilia in haec verba : 
Viri divitis abundavit ager. Incipit 01 ffy 

20. 0 Ejufdem homilia de eodem argu- 
mento. a 

21. 0 Ejufdem homilia de poenitemia. 
Incipit apjp^ <o%x iylmQ* Finis de- 

fideratur. 

22. 0 Ejufdem homilia in Eutropium 
eunuchum ad altareecdefiae confugientem, 
cui jus afyli abrogare conatus fiierat. 

23. 0 Ejufdem homilia de divite & pau- 
pere. 

24.. 0 Ejufdem homilia in dimiffionem 
Chananaeae, habita poft reditum ab exilio. 
Finis defideratur. 

Is codex duodecimo feculo exaratus 
videtur. 

DCCLXIII. 

Codex membranaceus,oIim Colbertirius, 
quo continentur : 

i.° San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
in natalem fandi Joannis Baptifta?. Initium 
defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia in fan<5tos Petrum 
& Paulum Apoftolos. 

3. 0 Cyrilli Alexandrini homilia in trans- 
figurationem Domini. 

4. 0 Theognojli Monachi homilia in Dei- 
parae dormitionem. 

J.° C^^PatriarchaeConftantinopo- 
Iitani,homiIia in idem argumentum. 

6.° Anonymi homilia in laudem beatae 
Virginis. 

7. 0 Sandi Joannis Chyfbftmi homilia 
in decollationem Praecurforis. 

8.° Andrea Cretenfis homilia in nata- 
iem Deipara. 

9. 0 Sandi 5^/f///homiIia,Deumnon effe 
caufam malorum. 

10 0 Ejufdem homilia in illud: Attende 
tibi ipji. 

1 1.° Ejufdemhomiliaadversiisirafcentes. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

1 2. 0 Ejufdem homilia in fllud : Defimam 
Iiorrca mea. 

1 3. 0 Ejufdem homHia in cBtefcentes. 

1 4. 0 Ejufdem homilia de ira. Finis defi- 
deratur. 

iy° Ejufdem homilia de invidia. 

16 0 Ejufdem homilia non eflfe rebus 
faecularibus adhaerefcendum. 

Ejufdem homiiia de fide. 

1 8.° Ejufdem homilia , famis & ficcitatis 
tempore habita. 

1 9. 0 Ejufdem ad Optimum epiftola, ubi 
illud exponitur : Quicumque occiderit Cain. 
Verum fi noftro huic codici fides, epiftola 
illa erit inter homilias reponenda. 

20. 0 Ejufdem homilia di&a in lacizis. 

2 1 .° Ejufdem homilia ad eos qui nos 
calumniantur, quafi tresdeos doceremus. 

22. 0 Ejufdem epiftola ad Monachum 
lapfum. 

23. 0 Ejufdem epiftola ad Virginem 
lapfam. 

24. 0 Ejufdem afcetica inftitutio, de virgi- 
nitate. 

25. 0 Ejufdem homilia in laudem qua- 
draginta Martyrum. 

26. 0 Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
in Petrum & Eliam, & de poenitentia. 

27. 0 Ejufdem homilia (ecunda in Judaeos. 

28.°Ejufdem homilia decima odava in 
Matthaeum. 

29. 0 Ejufdem homilia de poenitentia. 
Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C C L X I V. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° San<5ti Joannis Chryfofiomi homiiia, 
qua oftenditur Veteris & Novi Teftamenti 
eumdem effe Legiflatorem. 

2. 0 Ejufdem homilia, habita cum Satur- 
niaus& Aureiianus in exilium a&i efTent. 

3. 0 Ejufdem homilia in Eutropium. 

4..° Ejufdem homilia, quando cxtra 
ccclefiam deprehenfus Eutropius. 

5. 0 Ejufdem homilia in illud: Pone ma- 
num tuam fubter femur meum. 

6° Ejufdem homilia de fandto A<racio 
Paftore, & de ove, & in velum. 

7. 0 Ejufdem homilia, qudd qui fe ipfum ANUSCRIPTL 141 injuria non afficiat, k nemine laedi pofTit. 

8.° Ejufdem homilia in figillalibrorum, 
& de Incarnatione. 

9. 0 Ejufdem homilia in Chrifti na- 
talem. 

10. ° Ejiifdem homilia in laudem fandli 
Philogonii Martyris. 

1 1 , ° Ejufdem homilia in illud: Dominus 
regnavit, exultet terra. 

1 2. 0 Ejufdem homilia de Spiritu Sandto. 

1 3. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Baffi Martyris. 

14. 0 Ejufdem homilia habita poft terrae 
motum. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de fide, de lege 
naturae , & de Spiritu San<5lo. 

1 6.° Ejufdem homilia nona in primam 
ad Corinthios. 

17. 0 Ejufdem homilia de futurorum 
fruitione , & de praefentium vilitate. 

18. 0 Ejufdem homilia in illud: Cavete 
tie eleemofynam faciatis coram hominibtis. 

19. 0 Ejufdem homilia ad eosqui domi 
tenent virgines introdu&itias. 

20. 0 Ejufdem homilia altera ad eofdem. 

2 1 .° Ejufdem homilia in laudem Mar- 
tyrum ^Egyptiorum. 

22. 0 Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 
Scimus autem quoniam diligentibus Deum. 

2 3 .° Ejufdem homilia , qudd mari fimilis 
haec vita. 

24. 0 Ejufdem homilia in illud: Quem- 
admodum defiderat cervus. 1 

25. 0 Ejufdem homilia de inani gloria, 
& de educandis liberis. 

2 6.° Ejufdem homilia de virginitate. 
Finis defideratur. 

Ad calcem affiita funt duo folia memr 
branacea, avulfa ab alio codice vetuftiore, 
quo continebantur a£ta fan<5ti Thomae. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

D C C h X V, 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

I4 0 Sandi Joanrns Qiryfofiomi homilia 
in calendas. 

2. 0 Ejufdem homiliae fex de Lazaro. 

3 0 Ejufdem homilia in Hlud: Vidua 
eligatur. 

S iij Digitized by Google i 4 2 COD.ICES M 

4. 0 Ejufdem epiftola ad Olympiadem. 
Defideratur initium. 

5. 0 E/ufdem homiliae duae de Davide & 
Saiile. 

6.° Ejufdem homilia in (pe£lacula. 

7. 0 Ejufdem homiliae quatuor in Jobum. 

8.° Ejufdem,de Incomprehenfibili ad- 
versus Anomaeos homiliae feptem. 

Obfervare autem abs re non fuerit 1 .° ho-» 
miliarum initia ornata vineolis, titulis aura- 
tis, & litteris capitalibus eleganter piiflis. 
2. 0 Reperiri pag. 274. lamentationes quaf- 
dam de Conftantinopoli a Turcis capta, 
& interfe&o Imperatore. 

Is codex, quem in caenobio vU /jyvn 
di6lo, quondam aflervatum effe e pagina 
329. conftat, duodecimo laeculo exaratus 
videtur. 

D C C L X V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San£li Joanms Chryfojlomi homilia 
in annuntiationem Deiparae. 

2. 0 Theodoti Monachi homilia in idem 
argumentum. 

3. 0 Sandli Joannis Chryjoftomi homilia 
# in quatriduanum Lazarum. 

4. 0 Hefychii Prefbyteri homilia in idem 
argumentum. 

5. 0 San&i Chryjoftomi homiliae duae in 
ramos palmarum. Prioris finis, alterius ini- 
tium & finis defiderantur. 

6.° Sandli Epiphanii homilia in fepul- 
turam Chrifti. Initium defideratur. 

7. 0 Sandli Joannis Chryfojlomi homilia 
in Sabbatum fan&um. 

8.° Ejiifdem homilia in Pafcha. 

9 0 Sandli Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

10. ° San£li Joannis Chryfojlomi homilia 
in fan£lum Thomam. Finis defideratur. 

1 1 . ° Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in novam dominicam. Defideratur initium. 

1 2. 0 Sancfli Joannis Chryjoftomi homilia 
in fandam Pentecoften. 

1 3. 0 Leontii, Neapoleos Epifcopi, ho- 
milia in idem argumentum. 

14 0 Andreoe Cretenfis homilia in exalta- 
tionem ian&ae crucis. Initium defideratur. 
15.° Antipatri Boftrenfis homilia in ANUS CRIPTI. 

Praecurforis natalem. Finis defideratur. 

16. 0 Sanfli Joannis Chryfftomi homilix 
duae in afifumptionem Domini. 

17. 0 San(5tiCr^r//NazianzenihomiIia 
in Pentccoften. Finis defideratur. 

1 8.° San&i Joannis Chryfojlomi homilia 
in idem argumentum. Initium & finis defi- 
derantur. 

1 9. 0 Ejufdem homilia in fan&os omnes 
Martyres. initium defideratur. 

20. 0 Procli, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, homilia in transfigurationem. 

2 1 ,° Sandi Cyrilli Alexandrini homilia 
in idem argumentum. 

22. 0 Andrea Cretenfis homiliae duae in 
dormitionem beatae Mariae Virginis. 

23. 0 Ejufdem homiliae duae in nativi- 
tatem Deiparae. 

24. 0 Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
in fandam crucem. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C L X V I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur: 

i.° Sandi Joannis Chryjoftomi homilia 
de oratione, dc Pharifaeo, ac Publicano. 

2. 0 Ejufdem homilia deFilio prodigo, 
& de pcenitentia. 

3. 0 Sandi Joanrits Damafceni homilia 
de fidelibus defundis. 

4. 0 Sandi Chr)Joftpmi homilia de fe- 
cundo adventu Domini. 

5. 0 Ejqfdem homilia de compundione. 

6.° San<5ti Ephrami homilia de adventu 
Domini. 

7. 0 Sandli Gregorii Nazianzeni homilia 
in plagam grandinis. 

8.° Sandti Joannis Chryjhftomi homilia 
de Jona, Daniele, & tribus pueris. 

9. 0 Andrea Cretenfis homilia de vita 
humana, & de defundis. 

10. ° Sandi BaftHi homilia de jejunio. 

1 1. ° San£li Gregorii Nyfleni homilia in 
laudem Theodori Martyris. 

1 2. 0 Nedarii, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in eumdem. 

13. 0 Anonymi narratio de minicula 
BeiytenfL Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

14.. 0 Anonymi narratio de miraculo ima- 
ginis Chrifti in puteo ad magnam ecclefiam 
Conftantinopolitanam. 

\y° Anonymus in imaginum reftitu- 
tionem dominica opfoe/b^/ac 

i6.° Excerpta h variis hiftoriis, de ado- 
ratione facrarum imaginum. Initium * 

tX MtfJiiqt. 

17. 0 Gregorii Magni epiftolae duae ad 
Leonem Ifauricum. 

18. 0 Anonymi narratio de miraculo 
imaginis Chrifti in puteo ad magnam 
ecclefiam, diverfa a priori. Incipit iJiv Sfiwc 

19. 0 Sandli Joannis Chryfoflomi homilia 
de pcenitentia. 

20. 0 Ejufdem homilia de cruce. 

2 1 .° Theodori Studitae homilia de ado- 
ratione fandtae crucis. 

22. 0 Jofephi Theflalonicenfis homilia 
ejufdem argumenti. 

23. 0 Sandi Joarmis Chryfojbtm homilia 
de pcenitentia. 

24. 0 Narratio de acathifto. Incipit cr to7$ 

25. 0 Sandli Joannis Chryfojtomi homilia 
de pcenitentia, de Achabo, & de Jona. 

26. 0 Ejufdem homilia de fanda fynaxi. 

27° Ejufdem homilia de Divite & 
Lazaro. 

2 8.° Ejufdem homilia de quatriduano 

Lazaro. 

29. 0 Ejufdem homilia de oblivione inju* 
riarum. 

*o.° Andrea Cretenfis homilia de qua- 
triouano Lazaro. 

3 1.° San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
in ramos palmarum. Supereft tantum pa- 
gina prima. 

3 2. 0 Callijli, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in laudem Joannis Jeju- 
natoris. 

33. 0 Joannes Damafcenus, de fan&is 
imaginibus, ad Joannem Caballinum. 

ls codcx ineunte faeculo decimo tertio 
exaratus videtur. 

D C C L X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

, i.° San&i Joarmis Chtyfofiomi homilix NUSCRIPTI. , 4J 

tres in illud Apoftoli : Habentes eumdem 
fpiritum Jidei. 

2. 0 Ejufdem homilia in eosqui ad ludos 
circenfes proficifcuntur. 

3. 0 Ejufdem homilia prima de Lazaro. 

Ejufdem homilia in illud Abrahami : 
Pone manum tuam fuhter femur meum. 

5. 0 Ejufdem homilia tertia & quarta de 
Lazaro. 

6.° Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 
De dormientibus nolo vos ignorare,Jratres. 

7. 0 Ejufdem homilia in illud Apoftoli: 
Vidua eligatur. 

8.° Ejufdem homilia in illud: Propter 
fornicationem. 

9 0 Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 

Mulier alligata ejl viro. 

10. ° Ejufdem laus Maximi, & quales 
ducendae uxores. 

1 1 . ° Ejufdem homilia de diabolo ten- 
tatore. 

12. 0 Ejufdem homiliae,prima, fecunda, 
quarta & quinta in Ifaiam. 

13. 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

1 4.. 0 Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 
Non quod volo, Jacio. 

1 5 . ° Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 

In faciem Petro rejliti. 

1 6. ° Ejufdem homilia in illud Jeremiae : 
Domine, non ejl in homine via ejus. 

17. 0 Ejufdem homiliadeProphetiarum 
obfcuritate. 

1 8.° Ejufdem homilia de Veteris Tefta- 
inenti obfcuritate. 

1 9 0 Ejufdem homilia adversiis illos qui 
mundum a daemonibus gubernari ftatuunt. 

20. 0 Ejufdem homiliae tres deprecatione. 

21 .° Ejufdem homilia trigefima prima in 
Genefim. 

22. 0 Ejufdem homilia, non efle ad gra- 
tiam concionandum. 

23. 0 Ejufdem prima coricio, ciimPre- 
fbyter Antiochiae elTet defignatus. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C L X I X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° Homilia, cujus initium,ut & nomen Digiti zed byGoOglC i 4 4 CODICES M 

audloris dcfiderantur. Videtur efle fandi 
Joannis Chryfoflomu 

z.° Sandti Joannis Chryfoftonu homilia 
quarta in Jobum. 

.3. 0 Ejufdem homilia in Divitem& in 
Lazarum. 

4. 0 Eufebii Caefarienfis homilia in me- 
moriam Conftantini Imperatoris,&SiIveftri 
Papae. Incipit 6 y/utn&s IsoeAo^a^oq Euai&og. 

j.° Narratio & revelatio fandi Archippi, 
& *&e^oN*e# iandi Michaelis. Incipit jap%i 

6.° Andreos Cretenfis homilia in exalta- 
tionem fandae crucis. 

7. 0 Martyrium fandi Nicetae. Incipit 
cr cmtvoig to7$ i&i&7c (ZamXeuc Ma%i/Luajro$. 

8.° Martyrium fandli Euftathii & uxoris 
cjus Theopiftes. Incipit <&&m<Mi Slg ai~ 9 0 Martyrium fancfce Theclae. Incipit 
aJaSajvovSc Tlaju^gu «V Vxovtov. 

10. ° Martyrium fan&i Artemii. Incipit 

1 1 . ° Martyrium fan£li Demetrii. Incipit 
MaZi/utoJVOc 0 icj EpicovAtos. 

1 2. 0 Martyrium fan£lorum Cofmae & 
Damiani. Incipit iS xte* H/jlSv. 

13. 0 Leontii homilia in fandam domi- 
nicam. 

14. 0 VitafandiHeracIidis. Incipit Zyt- 
7nrn>), 'rftxS £ taiov vnm& QtoJb&v. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C L X X. 

Codex membranaceus, olimCoIbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Judae proditionem. Initium defideratur. 

2 0 Procli, Patriarchae Conftantinopoli- 
tani, homilia in Pafcha. 

3. 0 Anonymi commentarius de Jefu 
Chrifto, & iis quae fub Pontio Pilato gefta 
fimtlncipit iyi A>aj,'w^ xmf ^ ^ 
X» wy&puv. 

4. 0 Jofephi ab Arimathaea narratio de 
impetrato ad fepulturam Chrifti corpore. 
Incipit iyi U^. r 

rium de Chrifto epiftola. Incipit or U&a* 

6.° Hiftoria eorum quae,Chriftomortuo, ANUSCRIPTL 

Pilato contigerunt. Incipit ^ dxdmoc W. 

7. 0 Martyrium fan£ti Demetrii. 

8.° Martyrium fan&arum Barbarae & 
JuJianae. 

9. 0 Vitafandi Nicolai, Myrenfis Epi- 
fcopi. 

1 o.° Martyrium fan£ti Andreae Apoftoli. 

u.° Eufebii, Alexandrini Patriarchae, 
homilia in eleemolynam. 

1 2. 0 Martyrium & miracula S. Georgii. 

1 3. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Chrifti natalem. 

14. 0 Ejufdem homilia in Theophania. 

1 * 0 Sandi Ephrami homilh de Anti- 
chrifto, & de fine mundi. 

16. 0 Amphilochii, Iconienfis Epifcopi, 
homilia in occurfum Chrifti. 

17. 0 Sandi Germani, Patriarchae Con- 
ftantinopo!itani,homiIia in praefentationem. 

1 8 0 San<5li Joannis Chryfojlomi homilia 
ejufdem argumenti. 

19. 0 Vita fan£li Bafilii, au&ore Amphi- 
iochio, Iconienfi Epifcopo. 

20. 0 Andrea Cretenfis homilia in exalta- 
tionem fandae crucis. 

2 1 .° Anaflafii Sinaitae homilia in ingref- 
fum jejuniorum. 

22. 0 Martyrium fandlae Anaftafiae. 

23. 0 San£li Joannis Chryfoflomi homilia 
in annuntiationem Deiparae. 

24. 0 Ejufdem homilia in falfos Pro- 
phetas. 

25.° Ejufdem homilia decima tertia in 
Epiftolam ad Philippenfes. 

26. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia. 

27 0 Ejufdem homilia in eje&ionem 
Adami e paradifo. 

28° Abrahami Patriarchae teftamentum. 
20. 0 Ejufdem homilia duodecima in 
Epiftolam ad Philippenfes. 

3 o.° Ejufdem homilia in vanitatem vitae, 
& in mortuos. 

31. 0 Proc/i, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, homilia in laudem fandi Stephani 
Protomartyris. 

3 2. 0 Narratio de dormitione Deiparae. 
Opus cujus in hoc noftro codice, audtor 
fertur fan£tus Joannes Evangelifta. 

3 3 .° Mors fandi Joannis Baptiftae. 

Is codex Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTL 

Is codex manu Georgii Prelbyteri anno 
Chrifli 1315- exaiatus eft. 

D C C L X X I. Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

I . ° Homilia in Zacchaeum , panim redte 
fando Joanni Chryfojlomo tributa. Incipit 
tffoi t&hch mtv. 

2. 0 Homilia in Publicanum & in Phari- 
feum, male quoque ChryfoJIomo tributa. 
Incipit )<t%o\ afaf/t&xAvne 

3. 0 San<5ti Joannis Chryjojlomi homilia 
in Filium prodigum. 

4. 0 Ejufdem homilia in fecundum Chrifti 
adventum. 

j.° San£ti Hippolyti Martyris homilia 
de mundi confummatione, de Antichrifto, 
& fecundo Domini adventu. 

6.° San&i Joannis Chryfojlomi homilia 
in illud : De dormientibus nolo vos igwrare, 
fratres. 

7. 0 Sandi Bajilii homiliae duae de jejunio. 

8.° De tribus inventoribus capitis fandi 
Joannis Baptiftae. 

9. 0 Martyrium fan£li Theodori tyronis. 

io.° Narratio de fefto orthodoxiae. 

I I. ° Jofephi, Theffalonicenfis Archiepi- 
fcopi, homilia in crucem. 

12. 0 Sandi Bafilii homilia in laudem 
quadraginta Martyrum. 

13. 0 Sandi Joannis Chryjojlomi homilia 
in annuntiationem. 

14 0 Procli, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, homilia in laudem beatae Virginis. 

1 5. 0 Andrea Cretenfis homilia in quatri- 
duanum Lazarum. 

16 0 Sandi Joannis Chryjojlomi homilia 
in idem argumentum. 

17. 0 Ejufdem homilia in ramos pal- 
marum. 

18. 0 Sandti Epiphanii homilia in idem 
argumentum. 

1 9. 0 Andrea Peccatoris homilia in idem 
argumentum. 

20. 0 Sandti Joannis Chryjojlomi homilia 
in ficum arefa&am. 

21. 0 Sandi Cyrilli Alexandrini homilia 
in parabqlam vineae. 

22. 0 Sandi Joannis Chtyjojlomi homilia 
in decem virgines. 
MSS. Tomns II. '4J 

2 3 .° Ej ufdem homilia in mulierem quse 
unxit Chriftum. 

24. 0 Ejufdem homilia in Judae prodi- 
tionem. 

25. 0 Sandi Cyrilli Alexandrini homilia 
in myfticam coenam. 

2 6.° Sandi Joannis Chryjojlomi homilia 
in Chriftum , Apoftolorum pedes lavantem. 
Incipit tteov d*Q (^i^^maM. 

27. 0 Sandi Athanaju homilia in Chrifti 
paflionem. 

2 8.° Sandi Cyrilli Hierofolymitani ho- 
milia in idem argumentum. 

29. 0 San£li Epiphanii homilia in Chrifti 
fepulturam. 

30. 0 Sandti Athanajii homilia in fandtum 
Pafcha. 

3 1 .° San<5ti Joannis Chryjojlomi homilia 
in Chrifti refurredtionem. 

3 2. 0 Ejufdem homilia in fandtumPafcha. 

33. 0 Sandti Gregorii NyflTeni homilia in 
Chrifti refurredionem. 

34. 0 Ejufdemhomilia in fan&um Pafcha. 

3 5. 0 Sandi Joatmis Chryjojlomi homilia 
in novam dominicam. 

3 6.° San&i Athanafi homilia in idem 
argumentum. 

37. 0 Andrea Cretenfis homilia in laudem 
Sergii Martyrjs. 

3 8.° Vitafan6taeMariaeiEgyptiae.Au- 
£tore Sophronio Hierofolymitano. 

39. 0 Anonymus de liberata Conftanti- 
nopoli. 

40. 0 Sarrfli Joannis Chfyjojlomi homilia 
in blafphemias Judaeorum. 

4 1 .° Leontii, Prefby teri Conftantinopo- 
litani , homilia in mefopentecoften. 

42. 0 San&i Athanajti homiIia#in afcen- 
fionem. 

43. 0 San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
valedidoria, coram centum quinquaginta 
Epifcopis habita. 

44. 0 San&i Joannis Chryjojlomi homiliae 
duae in Pentecoften. 

4 5. 0 Ejufdem homilia in omnes Sandos. 

46. 0 AJlerii, Amafeae Epifcopi , homilia 
in idem argumentum. 

47. 0 Martyrium fan£ti Ceryci. 

48. 0 Sandi Athanajxi homilia in Prse- 
curforis natalem. 

T Digiti zed byGoOglC i 4 6 CODICES M 

49. 0 San<£ti Joannis Chryfoftomi homilia 
in idem argumentum. 

50. 0 Atfa fandorum Apoftolorum Petri 
& Pauli. 

5 1 .° Sandli Joannis Chryfoftomi homilia in 
principes Apoftolorum Petrum & Paulum. 

5 2. 0 Ejufdem homilia in laudem duo- 
decim Apoftolorum. 

53. 0 Ejufdem homilia in laudem Pauli 
Apoftoli. 

54.. 0 Sandi Cyrilli Alexandrini homilia 
in transfigurationem. 

5j.° San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
in idem argumentum. 

5 6.° Andrea Creterifis homilia in idem 
argumentum. 

57. 0 San£li Joannis Damafceni homiliae, 
duae in Deiparae dormitionem. 

5 8.° Andrea Cretenfis homilia in idem 
argumentum. 

59. 0 Ejufdem homilia in Praecurforis 
decollationem. 

60. ° Martyrium fandi Georgii. 

61. ° Martyrium fandi Procopii. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

DCCLXXII. 

Codex chartaceus,quo continentur: 

i .° San&i Joarmis Chryfoftomi homiliae 
duae in Publicanum & in Pharifaeum. 

2. 0 Ejufdem homilia in parabolam de 
Filio prodigo* 

3 .° Theophanis Ceramei homilia de Filio 
prodigo. Finis defideratur. 

4. 0 San&i Joannis Damafceni homilia 
de iis qui in fide ohdormierunt, quomodo 
precibus & miflis quae pro illis fiunt, ad- 
juventur. 

5. 0 Andrea Cretenfis homilia de vita 
humana, & de defundis. 

6.° San£li Chryfoftotni homilia de defun- 
£tis, non nimis acerbe deflendis. 

7° Ejufdem homiliade patientia. 

8.° Ejufdem homilia in fecundumChrifti 
adventum. 

9. 0 Ejufdem homilia de compundione, 
patientia, & defiderio futurorum bonorum. 

^ io/> Sandi Ephrami homilia in fecun- 
dum Chrifti adventum. ANUSCRIP T I. 

1 1 .° San£U Chryfoftorm homilia in Jo- 
nam , Danielem , & tres.pueros. 

12. 0 Ejufdem homilia in ejedionem 
Adami e paradifo. 

1 3. 0 Anaftafu Sinaitae homilia in pfal- 
mum fextum. 

14 0 Sandi Baftlii homiliae duae de je- 
junio. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in illud". Attendc 
tibi ipft. 

1 6.° Neflarii, Conftantinopolitani Archi- 
epifcopi, homilia in Theodorum Mar- 
tyrem. 

17. 0 ' Narratio de miraculo imaginis 
Chrifti, in urbe Bcryto patrato. 

18. 0 De miraculo imaginis Chrifti in 
puteo magnae ecclefiae patrato. 

19. 0 Anonymi narratio de imaginum 
cultu. Finis defideratur. 

20. 0 Sandli Joannis Chryfoftomi homilia 
de poenitentia, cum rure ipfe rediiflet. 

21. 0 Ejufdem homilia de gloriando in 
cruce Domini. 

22. 0 Ejufdem homilia in illud: Gaudete 
in Domino. 

23. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia & ' 
contritione. 

24. 0 Vita fandaeMariae ^Egyptiae,audore 
Sophronio, Hierofolymrtano Patriarcha. 

25. 0 San<5li Joannis Chryfoftomi homilia 
de pcenitentia & caftitate. 

2 6.° Ejufdem homilia de Divite & de 
Lazaro. 

27. 0 Anaftafti Sinaitae homilia de 'facra 
lynaxi, & de oblivione injuriarum. 

2 8.° San£ti Joannis Chryfoftomi homilia 
de fimultate, & ira deponenda. 

29. 0 Andrea Cretenfis homilia in Laza- 
rum quatriduanum. 

30. 0 Ejufdem homilia in ramos pal- 
marum. 

3 1 .° Sandti Joannis Chryfoftomi homiliac 
duae in ramos palmarum. " 

3 2. 0 Ejufdem homilia in magnam heb- 
domadem. 

33. 0 Ejufdem homilia in ficum are- 
fa<5tam. 

34. 0 Ejufdem homilia de eleemolyna, 
& in decem virgines. 

35. 0 Ejufdem homilia in Meretricem, 
& in Pharifaeum. Digitized by Google C O D I C E S M 

.5 6.° Sanfti Ephrcemi homilia in Mere- 
tricem. 

yj.° Sandi Joatmis Chryfofiomi homilia 
in Judse proditionem. 

38. 0 Georgii Nicomedienfis homilia in 
affiflentiam beatae Mariae ad crucem & 
fepulturam. 

39. 0 San£ti Epiphanii, Conftantienfis 
Epifcopi,homiIia in Chrifti fepulturam. 

40. 0 Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
in refurre£lionem Chrifti. 

41. 0 San£ti Athanafii Alexandrini ho- 
milia in Pafcha. 

42 0 Hefychii, Hierofolymitani Prefby- 
teri, homilia in refurredionem Chrifti. 

43. 0 Sandi Gregorii Nyfleni homilia 
tertia in Pafcha, & in refurre<5tionem. 

44. 0 Leonis Imperatoris homilia in Chrifti 
refurreflionem. 

45 0 Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
in Chrifti refurre&ionem. 

46. 0 Ejufdem homiliae tres in fan&unt 
Pafcha. 

47. 0 Ejufdem homilia in novam domi- 
nicam. 

48. 0 Ejufdem homilia in laudem fan&i 
Thomae Apoftoli. 

49° y^w/^TheftalonicenfisEpifcopi, 
homilia de concordia Evangeliftarum, circa 
refurredionem Chrifti Domini. 

50. 0 Gregorii, Antiocheni Epifcopi, ho- 
milia in mulieres unguentiferas. 

5 1 .° Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
in paralyticum. 

5 2. 0 Ejufdem homilia in blafphemiam 
Judaeorum. 

53.° Leontii, Prefbyteri Conftantinopo- 
Iitani,homiIia in caecum natum. 

54. 0 San£li Joannis Chryfofiomi homilia 
in Samaritanam. 

55. 0 Ejufdem homilia de caeco, & de 
Zacchaeo. 

5 6.° Ejufilem homilia in afcenfionem 
Chrifti. Finis defideratur. 

J7. 0 Gregorii, Prefbyteri Caefareae Cap- 
M ociae, homilia in Conftantinum mag- 
num, & trecentos decem & odo Patres 
Nicaenos. 
5 8.° A6la concilii Nicaeni. 

59. 0 Sandli Joannis Chryfofiomi homiliae 
duae de Pentecofte. 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. , 4r 

60. ° Ejufdejn homilia in fandum Pafcha. 

61. ° Vita Symeonis Stylitae, au&ore 
Theodoreto, Epifcopo Cyri. 

62. 0 Vita fandti Mamantis Martyris. 

63 .° Vita fandi Anthymi Nicomedienfis. 

64. 0 Paflio fandi Babylae, Epifcopi An- 
tiocheni. 

65° Narratio de Archangeli Michaelis 
miraculo in urbe Chonis patrato. 

66.° Charitonis Confeflbris vita. 

67. 0 Anonymi homilia in Heliam Pro- 
phetam. Finis defideratur. 

68.° Anonymi homilia in natalem Chrifti. 

69. 0 Paflio quadraginta Martyrum. 

70. 0 Sandi Bafilii homilia in laudem qua- 
draginta Martyrum. Finis defideratur. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

D C C L X X I I I. 

Codex chartaceus, olim Medicaeus, quo 
continentur : . 

i.° San£ti Joannis Chryfofiomi homilia 
de oratione, & de Pharifaeo ac Publicano. 

2. 0 Ejufdem homilia in idem argu- 
mentum. 

3. 0 Ejufdem homiliade Filio prodigo. 

4. 0 Ejufdem homilia in idem argu- 
mentum. 

5. 0 Sandi Joannis Damafceni homilia 
de fidelibus defun&is. 

6.° San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
de pauperibus charitate comple&endis. 

7. 0 San&i Joannis Chryfofiomi homilia 
de fecundo Domini adventu. 

8.° Ejufdem homilia de pcenitentia. 

9. 0 Sanfti Ephrami homilia de adventu 
Chrifti , & Antichrifti. 

1 o.° Hippolyti Romani homilia de finfc 
mundi, Antichrifto, & fecundo Chrifti 
adventu. 

1 1 .° San£ti Bafi/ii homilia in illud: At- 
tende tibi ipfi. 

1 2. 0 Gregorii Nyfleni homilia in ingref- 
fum jejuniorum. 

1 3. 0 San£ti Joannis Chryfofiomi homilia 
de Jona, de Daniele , & de tribus pueris. 

14. 0 San<5ti Bafilii homilia de jejunio. ; 

1 5. 0 Dorothei homilia ejufdem argu- 
menti. Incipit bt vsf vopc* *&mugw* 

T ij Digiti zed byGoOglC , 4 8 CODICES M 

i6.° Andrea Cretenfis homilia de vita 
humana, & de mortuis. 

Sandli Joannis Chryfofomi homilia 
de mortuis non lugendis. 

i8.° Sanfli^nwiJiomiliadePatribus 
defun&is. 

1 9. 0 San£ti Gregorii Nazianzeni homilia 
in plagam grandinis. 

20. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
de exilio Adae, & de malis mulieribus. 

2 1 .° Sandi Gregorii Nyfleni homilia in 
laudem Theodori Martyris. 

22. 0 Nedarii, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia cjufdem argumenti. 

23. 0 Anonymi narratio de imagine 
Domini, quae dicitur antiphonetes, id eft, 
iponfor, interceffor, fidejuflbr. 

24. 0 Gregorii Magni epiftolae duae ad 
Leonem Ifouricum. 

25. 0 Anonymi narratio de miraculofa 
reftitutione imaginis Deiparae Mariae Ro- 
manae, quam ex archetypo fandli Lucae Ger- 
manus, Patriarcha Conftantinopolitanus, 
fieri curaverat. Incipit % mv& /JS^ 6 %ovoq. 

2 6.° Anonymi narratio de hnagine 
Chrifti Berytenfi. 

27. 0 Anonymi narratio miraculi in puteo 
magnae ecclefiae patrati. 

28. 0 San&i Chryfojlomi homilia in infcri- 
ptionem pfiilmi quinquagefimi primi. 

29. 0 Ejufdem homilia de poenitentia. 

30. 0 Ejufdem homilia de cruce. 

3 1 .° Ejufdem homilia fimilis argumenti. 

31.° ^W^ri Studitaehomiliadeadora- 
tione crucis. 

.33-° Jofephi, Theffalonicenfis Archi- 
epifcopi, homilia ejufdem argumenti. 

34. 0 Niceta homiliaejufdem argumenti. 
Incipit % 6JomI&$ opSla*. 

3 5. 0 Sanfti Joannis ChryfoJIomi homilia 
de compundtione. 

3 6.° Vita Mariae ^Egyptiae, audore So- 
phronio Hierofolymitano. 

37-° Anonymi narratio de die acathifto, 
quod feftum a populo, per totam nodem 
itante, celebratur. 

3 8.° Szn&i Joamiis Chyfofomihom\\\z 
de pcenitentia, de Achabo& Jona. 

39. 0 AnafafiSinmx homiliade fynaxi, 
& de injuriarum oblivione. s A N U S C R I P T I. 

40. 0 Sandi Joanms Cbyfojlomi homilia 
de Divite, & de Lazaro. 

41 .° Ejufdem homilia de communione 
poft quadragefimam. 

42. 0 San&i Athanaju homilia in prae- 
fentationem. 

43 0 Amphilochii Iconienfis homilia ejuf- 
dem drgumenti. 

44. 0 Sandi Gregorii Thaumaturgi ho- 
milia ejufdem argumenti. 

45. 0 Leonis Sapientis, Imperatoris, ho- 
milia ejufdem argumenti. 

46. 0 Martyrium Theodori exercituum 
ducis. 

47. 0 Martyrium Theodori tyronis. 

48. 0 Anonymus de inventione capitis 
fandi Joannis Baptiftae. 

49. 0 Evodius de quadraginta duobus 
Martyribus. 

50. 0 Baftfii homilia in laudem quadra- 
ginta Martyrum. 

5 1 .° Sandi Joannis Chryfojlomi homiliae 
duae in annuntiationcm. 

5 2. 0 ./4«*//^ Cretenfis homiliaejufdem 
argumenti. 

53. 0 Sandi Gregorii Thaumaturgi ho- 
milia ejufdem argumenti. 

54. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani , homilia ejufdem argumenti. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur, illudque manu rudi. 

D C C L X X I V. 

Codex chartaceus, ex Oriente in Biblio- 
thecam regiam iUatus,quo continentur: 

i.° San&i Joannis ChryfoJIomi homilia 
in Seraphim. 

2. 0 Narratio de Archangeli Michaelis 
miraculo in urbe Clionis patrato. 

3. 0 Andrea Cretenfis homilia in nata- 
lem beatae Mariae Virginis. 

4. 0 Sandi Joannis Damafceni homilia 
ejufdem argumenti. 

5. 0 Andreoe Cretenfis homilia in exalta- 
tionem crucis. 

6.° Sophronii, Patriarchae Hierofolymi- 
tini, homilia ejufdem argumenti. 

7. 0 Vita Cornelii Centurionis. 

8.° Pafllo Euftathii, Theopiftes ejus 
uxoris,&filiorum. Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

2° Paflia Thccte Martyris. 

io.° Vita Euphrofynae Alexandrinae. 

n.° Anonymi homilia in Joannem 
Apoftolum & Evangeliftam. 

12. 0 Vita Gregorii, magnae Armenise 
Catholici, &fociorum. 

1 3. 0 Sandti Joatmis Chryfoflomi homilia 
in Praecurforis natalem. 

14. 0 Vita Ananiae Apoftoli & Martyris. 

1 5. 0 Paflio Cypriani & Juftinse. 

1 6.° Paflio fan6U Diony fii Areopagitac. 

1-7.° Anonymi homilia in laudem landli 
Thomae Apoftoli. 

1 8.° Paflio Longini Centurionis. 

1 9. 0 Anonymi homilia in laudem fan&i 
Lucae Evangeliftae. 

20. 0 Vita Artemii Martyris. 

2 1 .° Anonymi homilia in laudem fan&i 
Jacobi Alphaei. 

22. 0 Paflio fan£torum Marciani & Mar- 
tyrii, notariorum. 

23. 0 Paflio Demetrii ^^aJtv. 

24. 0 Paflio Arethae & fociorum. 

25. 0 Vita Abramii. Finis defideratur. 

26. 0 Vita fandorum anargyrorum Cof- 
mae & Damiani. 

27. 0 Vita Acindyni, Pegafii, Anempo- 
difti, Aphtonii & Elpidiphori. 

28. 0 Vita Joannicii. 

29 0 Vita Pauli Confeflbris. 

30. 0 Vita Matronae, Martyris Chienfis. 

31. 0 Vita Theodiftes Lelbiae, auflore 
Symevne Metaphrafte. 

32. Vita Philippi Apoftoli. 

33. 0 Vita Guriae, Samonae & Abibi. 

34. 0 A£ta Matthaei Apoftoli. 

35. 0 Georgti Cartophylacis homilia in 
fan6lam Deiparam , quando triennis templo 
redditaeft. 

36° Vita Gregorii Agrigentini. 

37. 0 Martyrium fan£lae Catharinae. 

38 0 Clementis epitome peregrinationum 
Petri. 

39. 0 Martyrium fan<5li Clementis. 

40. 0 Vita Alypii Stylitae. 

41. 0 Palfio Jacobi Perfae. 

42 0 Anonymi homilia in laudem fan6li NUSCRIPT L i 4P 

Andreae *o&&K*Ar« Apoftoli. Fmis defide- 
ratur. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

D C C L X X V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° San£li Joannis Chiyfojlomi homilia 
de patientia. 

z.° Ejufdem homilia de eleemofyna. 

3. 0 Ejufdem homilia de dile&ione. 

4. 0 Ejufdem homilia de dodrina & 
corredlione. 

j° Ejufdemhomiliadepeccato&con- 
feffione. 

6.° Ejufdem homilia de imperio & po- 
teftate. 

7 0 Ejufdem homilia de futuro judicio. 
8.° Ejufdem homilia de virtute & vitio. 
9. 0 Ejufdemhomiliafeptuagefimafexta 
in Joannem. 

10. Ejufdem homilia de juramentis. 

1 1. ° Ejufdem homilia de morte. 

12. 0 Ejufdem homilia de liberorum 
educatione. 

13° Ejufdem homilia de manfuetudine, 
& injuriarum deponenda memoria. 

14. 0 Ejufdem homilia de oratione. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia. 

16. 0 Ejufdem homilia de ingluvie & 
ebrietate. 

17. 0 Ejufdem homilia de adverfa vale- 
tudine & medicis. 

1 8.° Ejufdem homilia de mulieribus & 
pulchritudine. 

19. 0 Ejufdem homilia de avaritia. 

20. 0 Ejufdem homilia de profperitate & 
adverfitate. 

21. 0 Ejufdem homilia de fuperbia & 
inani gloria. 

22. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

1 3. 0 Ejufdem homilia de odio & inimi- 
citiis. 

24. 0 Ejufdem homilia de triftitia & 
mcerofe. 

25. 0 Ejufdem homilia de ira & fiirore. 

2& 0 Ejufdem homilia de filentio. 

27. 0 Theodori Magiftri homilia de lau- 
dibus Pauli Apoftoli, e variis Chryfoftomi 
orationibus exfcripta. 

T iij Digiti zed byGoOglC i io CODICES M 

2 8.° Sandi Joannis Damafceni homiiia 
cle iis qui in fide obdormierunt , quomodo 
miffis & eleemolynis quae pro illis fiunt, 
adjuventur. 

29. 0 San&i Joannis Chryjojlomi homilia 
in Genefeos initium. 

30. 0 Ejufdem homilia,curdeaIiis crea- 
turis Deus dixit, ftat, de hommcfaciamus. 

3 1 .° Ejufdem homilia de dominio ho- 
minum in feras. 

3 2. 0 E/ufdem homilia de tribus fervi- 
tutis modis per peccatum indu&is. 

33. 0 Ejufdem homilia de ligno fcientiae 
boni & mali. 

34. 0 Ejufdem. homilia de lege data 
Adamo. 

3 5. 0 Ejufdem homilia in illud Genefeos : 
Vidit Deus cuntta qua fecerat, &c. 

3 6.° Ejufdem homilia de imagineDei. 

37. 0 Ejufdem homilia vigefima in Epi- 
ftolam ad Hebraeos. 

3 8.° Ejufdem homilia de iis qui fantfis 
coetibus non interfunt, Chryfoftomo minus 
rede tributa. 

39. 0 Ejufdem homilia de jejunio & 
eleemofyna. 

40. 0 Ejufdem homilia Ǥ& d^aujif,^ 
Chryfoftomo parum rede tributa. 

41. 0 Ejufdem hojnilia in ficum are- 
factam. 

42. 0 Ejufdem homilia, ex intcrpreta- 
tione in Matth*um, cap. xxiv. verfi 16. 
43. 0 Ejufdem homilia in decem virgines. 

44. 0 Ejufdem homilia de jufto & beato 
Jobo. 

45. 0 Ejufd^n homilia odogefima prima 
in Matthaeum. r 

46. 0 Ejufdem homilia in Judse prodi- 
tionem. Finis defideratur. 

Is codex decimo quinto fieculo exaratus 
videtur. 

DCCLXXVI. 
Codex chartaceus, quo continentur: 

; n p 'li San<ai Joamis c hfoftomi homilia 
m Pubkanum & i n Pharifeum. 

2 '° Sandli B «fi» homilia de jejunio. 
}.° Paralipomena Jeremia: Prophetar A N U S C R I P T I. 

4. 0 Narratiodemiraculoimaginisbeatsc 
Mariae Virginis. 

j .° Sandi Baftlii homilia de exercitatione 
monaftica, quo fe debeat pado excolere & 
ornare monachus. 

6.° Ejufdem poenae, in Monachos & i n 
Monachas delinquentes conftitutae. 

7. 0 Anonymi narratio utilis, e vita Theo- 
dori Sabaitaedeprompta. Incipit cUovw Ji n + 

8.° Sanfti Joannis Chryfoftomi homilia 
in illud Matthaei : Simile eft regnum Dei 
homini patrifamilias. 

9. 0 Ejufdem homilia adversusHsreticos. 

10. ° Ejufdem homilia de Jofepho & 
caftitate. 

1 1. ° Ejufdem homiliain Sufannam. 

1 2. 0 Ejufdem homilia de Lazaro & 
Divite. 

13. 0 Ejufdem homilia in Genefeos ini- 
tium,& de jejunio. 

14. 0 EjufdemhomiliadePharifeo. 

15. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia. 

16. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia, 
continentia & virginitate. 

17. 0 Ejufdem homiJia ad corruptores 
virginum Chrifti. 

1 8.° Ejufdem homilia in illud Pfalmo- 
rum : Verum fruftra turbatur omnis homo 
vivens. 

19. 0 Ejufdem homilia contra Judaeos, 
Gentiles & Haereticos. 

20. 0 Ejufdem homilia de fide. 
21. 0 Ejufdem homilia de fpe. 
22. 0 Ejufdem homilia de charitate. 
. 23. 0 Ejufdem homilia in illud: Attendite 
ne eleemojynam faciatis coram hominibus. 
24. 0 Ejufdem homilia de circo. 

25.° Ejufdem homilia in illud: Rcligo- 
fum utifacetiis non oportet. 

26. 0 Ejufdemhomiliadefugiendafimu- 
latione. 

27. 0 Ejufdem homilia in laudem cha- 
ntatis. 

28.0 Ejufdem homilia, bonum Chrifti 
difcipulum benignum efle, nec cito irafci. 

2 9. 0 Ejufdem vita , audore Georgo, Ale- 
xandrino Patriarcha. 

3 o.° E jufdem homilia in pfalmum quin- 
quagefimum. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

b 3 1 .° Ejufdem homilia, quomodo animam 

acceperit Adamus, & de paflmne Chrifti. 
i ls codex decimo quinto iaeculo exara- 

i tus eft. 

DCCLXXVII. 

11 Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 

continentur : 

i .• San&i Joatmis Chryfojlomi homiiia 
tertia de pcenitentia, quae ibi infcribitur 
interpretatio in Ifaiam Prophetam. 

2. 0 Ejufdem de Incomprehenfibili ho- 
miliae fex. 

3. 0 Ejufdem enarratio pfalmi centefimi. 

4.. 0 Ejufdem homilia de Eutropio, para- 
difo,fcripturis, &c. 

Is codex manu Chriftophori Auveri, Ger- 
mani, menfe Septembri 1 54.2. exaratus eft. 

DCCLXXVIII. 
Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° Sandi Joannis Chryfofiomi homiliae 
fex adversiis Judaeos. 

2. 0 Matthoei Hieromonachi, adversus 
Judaeos libri quinque. 

3. 0 Theophanis, Metropolitae Nicaeni, 
homiliae fex adversus Judaeos. 

±.° Gennadii, Scholarii, dialogus cum 
Judseo, in quo Judaeorum errores evin- 
cuntur, chriftianaeque religionis veritas ad- 
flruitur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

D C C L X X I X. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus , 
. quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfoflotni homiliae 
quae dicuntur ftatuae. Prima & fecunda de- 
fiderantur, ut & initium tertiae. 

2. 0 Anajlafius Sinaita,de fratribus prae- 
mortuis. 

3 .° San6li Joannis Chryfoflomi homilia in 
illud: ln qua potejlate hoecfacis! 

4. 0 Ejufdem homilia in illud : ln prin- 
cipio erat Vcrbum. 

j.° Ejufdem homilia in Theophania. 

6.° Ejufdem homilia in illud : Genimina 
viperarum. 

7. 0 Ejufdem homilia de tribus modis 
fervitutis. 

8.° Ejufdem hpmilia de fando Acacio 
Paftore. A N USCRIPTL ,ji 

9. 0 Ejufdem homilia poft calendas. Quae- 
dam defiderantur. 

Is codex faeculo decimo ineunte videtur 
exaratus. 

DCCLXXX. 

Codex membranaceus , olim Antonii 
Faure,Dodloris Sorbonici. Ibi continentur 
fandi Chryfofiomi homiliae viginti &una, 
quae dicuntur ftatuae. Conjectae ad.margU 
nem emendationes variae, variistemporibus, 
nec una manu fcriptae. Addita facrae Scri* 
pturae loca, Latine indicata. 

Is codex decimo faeculo exaratus videtur. 

DCCLXXXI. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur: 

i.° San&iChyJbJ?omi homilix viginti& 
una, quae dicuntur ftatuae. 

2. 0 Ejufdem homilia in pfalmum qua- 
dragefimum odavum. 

3. 0 Ejufdem homilia in pfalmum trige- 
fimum o£tavum. 

4. 0 Ejufdem homilia in fpedacula. 

5. 0 Ejufdem homilia in illud : Pone rna* 
num tuam fubter femur meum. 

6.° Ejufdem homilia, quando Eutro- 
pius , &c. 

y.° Ejufdem homilia, ubi oftenditur 
unum efle Legiliatorem. 

8.° Ejufdem homilia in laudem fandi 
Philogonii Martyris. 

9. 0 Ejufdem homilia in Incarnationem 
Chrifti. 

1 o.° Ejufdem homilia in fanda lumina. 

1 1 .° Ejufdem homilia in pfalmum quin- 
quagefimum. 

Is codex faeculo decimo videtur ^exaratus. 

D C C L X X X I I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

' 1 .° Sandi Chryfoflomi homiliae ad po- 
pulum Antiochenum. Hlarum pars ferme 
dimidia defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia de ira & fimultate 
deponenda. 

3. 0 Ejufdem homilia in parabolam talen- 
torum, quae legitur Matth. cap.xxvn. 

Is ctfdcx decimo faeculo exaratus videtur. Digitized by Google i52 CODICES M 

DCCLXXXIIL 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuperin Bibliothecam regiam illatus, jnitio 
& fine mutilus. Ibi continentur fan£liJoannis 
Chryfofiomi homiliae ad populum Antio- 
chenum, duodecima, decima tertia, decima 
quarta,decimaquinta, decima fexta,decima 
feptima, decima odava & decima nona. 

Is codex, qui nondum collatus eft, de- 
cimo feculo videtur exaratus. 

DCCLXXXIV. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San&i Joannis Chryfofiomi homiliae 
ad populum Antiochenum. 

2. 0 Ejufdem homilia de fimultate & ira 
deponenda. 

3. 0 Ejufdem homiliae duae in Jobum. 

4.. 0 MartyriumfandorumEuftratii,Au- 
xentii, Eugenii, Mardarii & Oreftae. Finis 
defideratur. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCLXXXV. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryfofiomi 
homiliae ad populum Antiochenum. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCCLXXXVI. 

Codexmembranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur: 

1 .° Sandi Chryfojlomi homiliae viginti & 
una, quae ftatuae dicuntur. Prims folia ul- 
, tima quatuor reftituta funt manu recentiore 
*fecunda& tertia totx reftitute, idque in 
charta; item quarta tota, exceptis quatuor 
tolns, quintae etiam maximapars. 

2. 0 EjufdemdeLazaropauperehomife. 
ratul C ° deX fXCUl ° undecimo videtur ex *- 
D C C L X X X V I I. • 
n„S° de ^, m V anaceus * Conftantinopoli ANUSCRIPTL 

3. 0 Ejufdem homilia in parabolam ta- 
lentorum, Matthaei cap. xxvn. 

4. 0 Ejufdem homilia in magnam heb- 
domadem. 

5. 0 Ejufdem homilia prima ad Antio- 
chenos. Illius pars maxima defideratur. 

Is codex, quem Georgius Mofchopulus 
fandae Anaftafiae monafterio dono dedit 
feculo undecimb videtur exaratus. 

DCCLXXXVIII. 

Codex membranaceus, olim Medicaus, 
quo contincntur : 

1 .° Sandi Chryfofiomi homiJiae quse di- 
cuntur ftatuae. Duodecim priores Icripta 
manu recenti, item decimae tertiae prima 
pars, ut & decimae quartae pars maxima. 

2. 0 Joannis, cognomine Nefieuta, five 
Jejunatoris, Patriarchie Conftantinopoli- 
tani, homilia de pcenitentia, cujus tria uJ- 
tima folia funt recentioris manus. Ad calcem 
leguntur iambi quidam. Audor de Con- 
ftantinopoli recepta Deo gratias agit. 

Hujufce codicis pars faeculo undecimo, 
pars decimo quarto exarata videtur. 

D C C L X X X I X. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur: 

1 .° Sanfti Joannis Chryfofiomi homilfe 
ad Antiochenos, tertia, cujus defideratur 
pars dimidia & amplius, quarta, quinta, 
fexta, fecunda, odava & fequentes, ufque 
ad ultimam. 

2.0 MartyriumTheodori,miIitumPKe- 
fedti, ineditum. Incipit Mo?//uW M«- 

3. 0 Anonymus in imaginum reftitutio- 
nem dominica opflo^w. 

Martyrium Arethae& fociorum. 

?.° Martyrium Euftathii & uxoris illius 
Theopiftes. 

6.° Germani, Patriarchae Conftantino- 
pohtani, homilia m praefentationem beatae 
Mariae Virginis. 

7° Vita fandi Joannis propter Chriftum 
pauperis. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCCXC 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quocontinentur: 

i.° San&i Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

i .° San£li Chryjq/iomi homilix viginti & 
una, quae dicuntur ftatuae. 

2 ° Ejufdem homilia in Joannis Baptiflae 
natalem. 

3. 0 Ejufdem homilia in laudem Petri 
& Pauli Apoftolorum. 

4. 0 Ejufdem homilia in transfiguratio- 
nem Chrifti. 

5 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani , homilia in dormitionem Dejparae. 

6.° Sandti Joannis Chryfoftomi homilia 
de Herodiade, & in decollationem fan&i 
Joannis Baptiftae. Finis defideratur. 

7 0 Anonymi narratio de inventione ca- 
pitis fan&i Joannis Baptiftae. Defideratur 
initium. 

8.° Theodori Studitae narratio ejufilem 
inventionis. 

9. 0 San£ti Joannis Chryfoflomi homilia in 
annuntiationem Mariae Virginis. 

Iscodex manuLucae cujufdamMonachi 
faeculo duodecimo exaratus videtur. 

D C C X C I. 

Codex membranaceus , quo continentur 
fandti Joannis Chryfoflomi ad Antiochenos 
homiliae viginti & una. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCCXCII. 

Codex membranaceus, olim Johannis 
Pini, quo coiitinentur hnftxJoannis Chry- 
fofiomi homiliae viginti & una ad Antioche- 
nos. Praefixus orationum index. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X C I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur 
fandi Joannis ChryfoJIomi ad Antiochenos 
homiliae viginti & una. 

Is codex anno 1 1 67. exaratus eft. 

DCCXCIV. 

Codex membranaceus, olimTellerianus, 
quo continentur fandi Chryfoflomi ad An- 
tiochenos homiliae viginti & una. Multa 
paffim folia loco fuo mota. 

Iscodex, nonnullis in locis manu recen- 
tiore fuppletus, duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X C V. 

Codex membranaceus, olim Francifci 
MSS. Tomns II ANUSCHIPTL lS3 

AfuIani,quo continenturfandi Chryfoflomi 
homiliarum ad Antiochenos, fecunda, cujus 
initium deeft, tertia, quarta, quinta, fexta, 
leptima, odava, nona, decima, undecima, 
duodecima, decima tertia, decima quarta, 
decima feptima & decima riona, illius finis 
defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C X C V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Chtyfojlomi homiliae ad An- 
tiochenos. 

2. 0 Ejufdem homilia in illud: Non ejl 
in homine via e/us. 

3. 0 Ejufdcm homilia,quod nemo Iaedi- 
tur nifi a fe ipfo. 

4. 0 Fragmentum homiliae ejufdem in 
pfalmum quadragefimum primum. 

Is codcx faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

DCCXCVII. 

Codex membranaceus,olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San<fli Joannis Chryfojfomi homiliae, 
fecunda, tertia & quarta ad populum Antio- 
chenum. Primae initium & quartae finisdefi- 
derantur. 

2. 0 Ejufdem homiliae tres in Chriftum 
Dominum a diabolo tentatum. Primae ini- 
tium defideratur. 

3. 0 Ejufdem homilia in illud: In prin- 
cipio creavit Deus ccelum & terram. 

4. 0 Ejufdem homilia in illud: Faciamus 
hominem ad fimilitudtnem nojlram. 

5. 0 Ejufdem homilia, quod peccatum 
Adami tres induxerit fervitutes. 

6.° Ejufdem homilia, cur didlum eft 
lignum fcientiae boni & mali. 

7. 0 Ejufdem homilia in praeceptum Ad» 
datum. 

8.° Ejufdem homilia de compun&ione. 
Finis defideratur. 

9. 0 Ejufdem homilia in Jofephum. Ini- 
tium defideratur. 

10. ° Ejufdem homilia in Sufannam. 

1 1 . ° Ejufdem homilia in Abrahamum, 

12. ° Ejufdem homilia in Lazarum & 
divitem. Finis defideratur. 

V Digiti zed byGoOglC i i4 C O D I C E S M 

13. 0 Ejufdem homilia, quod inimicis 
parcendum fit. Initium defideratur. 

14. 0 Ejufdem homilia in illud: Deus 
Juperbis refflit. 

' 15. 0 Ejufdem homilia in illud: Qui vo- 
luerit inter vos primus ejje. 

1 6.° Ejufdem homilia in illud : Attendite 
ne eleemofynam faciatis coram hotnintbus. 

iy.° Ejufdem homilia de eleemofyna. 

18. 0 Ejufdem homilia in illud: Ciim 
oratisj non eritis,Jtcttt hypocrita. 

19, 0 Ejufdem homilia in illud: Exiit 
qui feminat feminare. 

20. 0 Ejuldem homilia de divite & 
paupere. 

2 1 .° Ejufdem homilia in. titulum pfalmi 
quinquagefimi. Defideratur initium. 

22. 0 Ejufdem homilia in illud: V$nite 
exultemus. 

23. 0 Ejufdem homilia in illud: Pater 
tni, Ji pojfibile ejl. Initium & finis defide- 
rantur. 

24. 0 EjufdemhomiIia,quomodo Ada- 
mus accepit animam. 

2). 0 EjufdemhomiIia inilIud:^^Sw/- 
tttudinem Dei, irc. 

26. 0 Ejufdem homilia in illud: Priuf 
quam ediffet de ligno. 

27. 0 Ejufdem homilia in Davidem & 
Paulum , de poenitentia. 

28. 0 Ejufdem homilia in illud : Dominus 
regnavit. 

29° Ejufdem homilia in Chananseam, 
& in Pharaonem. 

30. 0 Ejufdcm homilia in illud: Quce- 
cumque ligaveritis. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

DCCXCVIII. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

i.° Santfi Joannis Chryfoftomi homilix 
viginti & una, quae dicuntur ftatu^. 

2 ° Ejufdem homilia de fimultate. 

3-° Ejufdem homilia in parabolam de- 
bitons millium talentorum. 

t° Bf d r m homi,ia de ma g na hebdo- 
made. Sub finem quaedam defiderantur. 

Is codex manu Chriftophori Auveri 
anno 1 54.1. exaratuseft. A N U S C R I P T I. 

DCCXCIX. 

Codex membraKaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° Sandi Joannis Chryfoflomi de focer- 
dotio libri fex. Libris fingulis praemittitur 
index homiliarum, illudque litteris aureis. 

2. 0 Ejufdem de incomprehenfibili Dei 
natura homilia prima, adversus Anomseos. 

3. 0 Ejufdem homiliae fex, adversus Judeeos. 

4. 0 Ejufdem adversiis Anomaeos, de in- 
comprehenfibili Dei natura homiliae reli- 
quae quinque. 

5. 0 EjufdenldeLazarohomiliaequatuor. 

6.° Ejufdem homiliae quinque in Ifaiam. 

7. 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

8.° Tradlatus cujus defideratur initium. 
Ibi audor fecundis nuptiis apud Chriftianos 
locum efTe non debere, variis argumcntis* 
oftendere conatur. 

Is codexfaeculo decimo exaratus videtur. 
DCC C. 

Codex partim membranaceus, partim 
chartaceus, Conftantinopoli nuper in Bi- 
bliothecam regiam illatus.Ibi continentur: 

i.° San6li Joannis Chryfoflomi de facer- 
dotio libri fex. Libris fingulis praemittitur 
capitum index. 

2. 0 Ejufdcm homiliae fex adversiis Judaeos. 

3. 0 Ejufdem de incomprehenfibili Dei 
natura homiliae fex. 

4. 0 Idem, de providentia Dei adversus 
illos qui fcandalizati funt ob adverfitates 
quae piis contigerunt. 

5. 0 Ejufdem homilia in illos qui Pafchatis 
tempore jejunant. 

6.° Ejufdem homilia de Lazaro, poftridie 
calendas Antiochiae habita. 

7. 0 Ejufdem homilia fecunda de Lazaro. 

8.° Ejufdem homilia vigefima quarta in 
Genefim. 

o.* Ejufdem homilia quarta de Divite 
& Lazaro. 

1 o.° Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 
De dormientibus nolo vos ignorare,fratres. 

1 1 .° Ejufdem homilia fecunda in Ifaiam. 

1 2 0 Ejufdem homilia quarta in Ifaiam. 

1 3. 0 Ejufdem homilia quinta in Ifaiam. Digiti zed byGoOglC CODICES M 

14° Ejufdem homilia in Seraphim. 

1 c.° Ejufdem homilia prima in Ifaiam. 

Hujufce codicispars membranacea, quae 
multo major eft, faeculo undecimo, char- 
taceafaeculo decimo quinto videtur exarata. 

♦ D C C C I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 • San£ti Joamiis Ckryfoflomi de facef- 
dotio iibri fex. 

2. 0 Ejufdem homiliae quinque in Annanl. 

3. 0 Ejufdem homilia in eosqui feftistan- 
tum diebus fynaxes adeunt. 

4. 0 Ejufdem homilia de non frequen- 
tandis theatris. 

j.° Ejufdem homilia m laudem fan&i 
Philogonii Martyris. 

6.° Ejufdem homiliae quatuor in Jobum. 

7. 0 Ejufdem ad juniorem viduam epi- 
ftolae duse,de non iterando conjugio. 

8.° Ejufdem homilia in laudem fandti 
Babylae Martyris. 

9. 0 Ejufdem de providentia libri tres ad 
Stagirium Monachum. 

10. ° Ejufdem libri tres adversiis mo- 
nafticae vitae obtre&atores. 

1 1 . ° Ejulclem epiftolae duae ad Theodo- 
rum lapfum. Sequitur illius refponfum. 

Iscodex, cui praefixus index operum,fae- 
culo undecimo exaratus videtur. 

D C C C I I. 

Cqdex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

1 ,° Sandti Joannis Chryfojtomi de facer- 
dotio libri fex. Praemittitur homiliarum eo 
volumine comprehenfarum index. 

2. 0 Ejufdem de Incomprehenfibili ad- 
versus Anomaeos homiliae novem. 

3 0 Ejufdem homiliae fex adversus Judaeos. 

4°Ejufdem in Oziam homiliae fex. Ulti- 
mae finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C C I I L 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San£ti Joamiis Chryfoflomi de facer- 
dotio libri fex. Praemittitur homiliarum co 
volumine comprehenfarum index. 

MSS. Tomus II. ANUSCRIPTL t S5 

2. 0 Ejufdem homiliae adversiis Judaeos. 

3. 0 Ejufdem de incomprehenfibili Dei 
natura homiliae novem. Finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C C I V* 

Codex rftembranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecarti regiam illatus, quo 
continentur : 

t .° San&i Joannis Chryfoflomi de facer- 
dotio libri quatuor poftremi. 

l .° Ejufdem hoiiiiliae fex adversus Judaeos. 

3.°Ejufdem homiliae fex de incompre* 
henfibili Dei natura. 

4. 0 Ejufdem homilia de Filii cum Patre 
Confubftantialitate. 

$.° Ejufdem homilia de eleemofyna, & 
de petitione matris filiorum Zebedaei. 

6.° Ejufdem homilia de Incofnprehen- 
fibili adversus Judaeos. Incipit U^Jh /jSp 

7. 0 Ejufdem homiliae tres in haec verba 
Ifaiae Prophetafc : Et faOum efl anno quo 
mortuus ejl O^ias Rex. 

8.°Ejufdem homiliadehumilitate. 

9. 0 Ejufdem homilia qua probaturOziam 
merito lepra percuffum fuiffe. Finis defi- 
deratun 

Is codex, initio mutiius, undecimo faecuio 
exaratus videtur. 

d c c c v; 

Codex membranaceus,exinfuIaChio irt 
Bibliothecam regiamVanflebii operaillatus. 
Ibi continentur : 

i.° Sandti Joannis Chryfoftomi de facer- 
dotio libri fex. Libris fingulis praefixus capi* 
tum index. 

2. 0 Ejufdem homilia de Filii cum Patre 
confubftantialitate. 

3. 0 Ejufdem homilia de petitione filio* 
rum Zebedaei. 

Ejufdem homilia de providentia Dei 
adversus eos qui fcandalizati funtob adver- 
iitates quae piis contigerunt. 

$.° Ejufdem homiiia in eos qui novi- 
lunia obfervant. 

6.° Ejufdem homilia ad eos qui ad 
ludos circenfes proficifcuntur, & in illud 
Matthaei: Intrate per angujlam portam. 
y.° EjufdemhomiliaequatuordeLazaro. 

V i) Digitized by Google i S 6 C O D I C E S M 

8.° Ejufdem homilia in illud Apoftoli : 

De dormientibus nolo vos ignorare,fratres. 

9. 0 Ejufdem homiliae quinque in illud 
Ifaiae Prophetae: Vidi Dominum exaltatum 
fuper thronum, &c. 

Is codex manu Manuelis Prefbyteri anno 
1064. exat&us 

DCCCVL 

Codex membranaceus , olim Boiftalle- 
rianus, quo continentur: 

1 .° Sandi Joannis ChryfoJIomi de facer- 
dotio libri fex. 

2. 0 Ejufdem de Incomprehenfibili ad- 
versus Anomaeos homiliae novem. 

3. 0 Ejufdem adversus Judaeos homiliae 
fex. 

4. 0 Ejufdem homilia in calendas. 

5. 0 Ejufdem deLazaro homiliae quinque. 

6.° Ejufdem homilia in illud Apoftoli: 
De dormientibus nob vos ignorare, fratres. 

7. 0 Ejufdem homiliae fex in Oziam. 

8.° Ejufdem homiliae quatuor in Jobum. 

9. 0 Ejufdem Iiomiliae in ipedacula, & 
de Abrahamo. 

io.° Ejufdem homilia in laudem Om- 
nium fan&orum. 

Ad exemplaris illius calcem occurrunt 
virorum quorumdam obfcurorum nomina, 
Georgii nempe, Malaphari Sacerdotis, & 
Antonii, a quo hic liber ducatis triginta 
anno Chrifti 1514. emptus dicitur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C C C V I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

1 .° Poftrema pars libri fexti fandi Joarmis 
Chryfojlomi de lacerdotio. 

2. 0 Ejufdem homiliae fex adversus Ju- 
claeos. 

3. 0 EjufdemhomiiiaefexadversusAno- 
Waeos. 

4-° Ejufdem homilia in illud: Jntrate 
per angiiflam portam. 

5 ° Ejufdem homiliae quatuor deLazaro. 
6.° Ejufdem homilia in illud Apoftoli: 

De dormiemibus wh vos ignorarejatres. 

8-° Ejufdem homilia in Seraphim- ANUS CRIPTI. 

9. 0 Ejufdem homilia in illud : Omnes 
fabimus ante tribunal Chrijh. 

Is codex ifndecimo feculo exaratus 
videtur. 

DCCCVIII. 

Codex chartaceus, nuper empfus, quo 
' continentur : 

1 .° San£ti Joarmis Chryjbjlomi de facer- 
dotio libri fex. 

2. 0 Ejufdem adversus Judaeos homilia fex. 

3. 0 Ejufdem adversusAnomaeoshomilise 
quinque. 

4. 0 Ejufdem de Lazaro homiliae quinque. 

5. 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

6.° Ejufdem fiomilia in pfalmum nona- 
gefimum quintum. 

7. 0 Ejufdem homiliae tres de poenitentia. 

8.° Ejufdem homilia de eleemofyna. 

9. 0 Ejufdem homilia de vita fecundum 
Deum inftituenda. 

1 o.° Ejufdem homilia in pfalmum quin* 
quagefimum. 

1 1.° Ejufdem homilia in illud Pfalmo- 
rum: NoH timere, cum dives fafius foerit 
homo. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in annuntiationem 
Deiparae. 

1 3. 0 Ejufdem homilia de oratione. 

14. 0 EjufdemhomiIiainPubIicanmfl& 
in Pharifaeum. 

15. 0 Ejufdemhomiliae duae in parabo- 
lam de Filio prodigo. 1 

16. 0 Ejufdem homilia in fecundum 
Chrifti adventum. 

17. 0 SanaiBafilii vita, au<3ore^#- 
lochto, Iconienfi Epifcopo. 

1 8.° Narratio paflionis Chrifti , audore 
mcerto. Incipit 7* K*&*&iv*i. 

19. 0 Silveftri, Romani Pontificis, vita, 
auctore anonymo. 

20. 0 Sandi Chryfoftomi vita, auflore 
Ceorgio, Alexandriae Archiepifcopo. 

SanttiChyJbJZomiadAntiochthos 
homiliae viginti&una,quae dicuntur ftatuae. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
Videtur. 

D C C C I X. 

Codex membranaceus,Fonteblandenfis, 
quo continentur: Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

i .° San&i Joatmis Chryfoflomi de facer- 
dotio libri fex. 

2. 0 Ejufilem adversus Judaeos homiliae 
fex. 

3. 0 Ejufdem de Incomprehenfibili ho- 
miliae novem. 
4. 0 Ejufdem de Ozia homiliae fex. 
5 0 Ejufdem de Lazaro homiliae quatuor. 

6.° Ejufdem homilia in itlud Apoftoli : 

De dormiemibus nob vos ignorare,fratres. 

Is codex manu Arfenii, Monembafiae 
Archiepifcopi, faeculo decimo fexto exara- 
tus eft. 

DCCCX, 

Codex chartaceus,quo continentur: 

1. ° San£ti Joannis Chryfoflomi de facer- 
dotio libri fex. 

2 . ° E jufdem homiliae in Genefim , a tri- 
gefima prima ad ultimam. 

3. 0 Nicephori Blemmidae commentarius 
in pfalmos primum, fecundum , tertium , 
quartum, quintum, fextum, feptimum, 
odavum, nonum, decimum, decimum 
quartum,quinquagefimum,feptuagefimum, 
decimum tertium, ineditus. Incipit ^jf 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

D C C C X I. 

Codexmembranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur: 

i.° Sandli Joannis Chryfoflomi adversiis 
Judaeos homSIiae quatuor. Deerantpauca in 
fine, quae fupplevit manus recentior, 

2. 0 Ejufdem de Incomprehenfibili ho- 
miliae tres. Defideratur folium unum. 

3. 0 Ejufdem deOzia homiliae quinque. 

4. 0 Ejufdem deLazaropaupere homiliae 
fex. IHarum quarta praefixum habet manu 
recentiore nomen Joannis Antiocheni. 

5. 0 Ejufdem in Jobum homiliae quatuor. 

6.° Ejufdem homilia, quod h defidia 
oriatur improbitas. 

7. 0 Idem, ad eos qui queruntur quod 
diabolus non fit e medio fublatus. 

8.° Ejufdem homilia de converfatione 
fecundum Deum. 

9. 0 Ejufdem homilia in Chrifti baptif- 
mum. 

Is codex undecimo fseculo, ut videtur, ANUSCRIPTI. *57 exaratus, fiiit quondam penes virum aulae 
Byzantinae primarium, cujusfilia Jobina, 
mutato nomine, didla Euphrofyne, nupfit 
Manueli Imperatori, velManuelis fratri. 

DCCCXIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° Sandli Joannis Chryfoflomi de incom- 
prehenfibili Dei natura homiliae feptem 
adversus Anomaeos. 

2. 0 Ejufdem homilia de petitiohe filio- 
rum Zebedaei. 

3. 0 Ejufdem homilia de providentiaDei, 
adversus eos qui fcandalizati funt ob adver- 
fitates quae piis contigerunt. 

4. 0 Ejufdem homiliae fex adversus Ju : 
daeos. Primae initium defideratur. 

5. 0 Ejufdem homilia prima in Ifaiam. 

6.° Ejufdem de facerdotio libri fex. 

Ad hujufce exemplaris initium & calcem 
occurrunt folia duo corio agglutinata, & 
litteris uncialibus fcripta; prius ad Genefim, 
alterum ad aliquem e Prophetis pertinet. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C C X I I I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

1 .° San£li Joannis Chryfoflomi de Incom- 
preheofibili homiliae novem. 

2. 0 Ejufdem adversus Judaeos homiliae 
fex. 

3. 0 Ejufdem deOzia homiliae quatuor, 

4. 0 Ejufdem de facerdotio libri tres prio- 
res; illorum fecundus fine, tertius initio 
mutilus;fexti fupereft tantum fragmentum. 

Hujufce codicis pars major faeculo unde- 
cimo exarata videtur. 

DCCCXIV. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfoflomi libri tres 
de providentia, ad Stagirium Monachum. 
Primi initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem libritresadversiisvitaemo- 
nafticae vituperatores. 

3. 0 Ejufdem epiftolae duae ad Theodo- 
rum lapfum. 

4 0 Ejufdem epiftola ad Demetrium 
Monachum , de compundtione. 

V iij Digitized by Google rj8 C O D I C E S M ANUSCRIPTL 

5. °, Ejufdem epiftola de compundtione, 
ad Stelechium. 

6. ° E/ufdem ad Cyriacum epiftolae duae. 
Ultimae finis defideratur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

D C C C X V. Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Fragmenta e fan£li Joannis Chry- 
fojlomi tibris, ad Stagirium. Liber tamen 
tertius, fi pauca quaedam folia excipias, in- 
teger reperitur. 

2. 0 E/ufdem epiftola ad Olympiadem, 
quod nemo laeditur nifi a fe ipfo. 

3. 0 Ejufdem homilia odtava in Epifto- 
lam ad Theflalonicenfes. 

4. 0 Ejufdem homilia vigefima feptima 
in Ada Apoftolorum. 

5. 0 Ejufdem libri duo ad Theodorum 
lapfum. 

6.° Ejufdem libri duo de compun&ione. 

7. 0 Ejufdem homilia in Arium. 

8.° Neflarii, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, homilia, cur Sabbato primo jejunio- 
rum fit memoria fandi Theodori Martyris. 

9. 0 Fragmenta e fandi Joannis Chryfo- 
ftomi homilia in illud : Nolumus vos igiorare 
de dormientibus. 

io.° Fragmenta ex ejufdem homilia de 
fecundo Domini adventu. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

D C C C X V I. 

Codex bombycinus,oIim Colbertinus, 
quo continentur: 

duae ad Theodorum lapfum. • 

Lazamm Ufdem ^ Qxx ^ in ^ uatri ^anum 

tiaioL^^r^ homaia ,n ^™ 1 "- 8.° Idem, de Chriftianis in Bulgaria in- 
terfedis. 

9. 0 Sandti Joannis Chryfoftomi homilia 
in Filium prodigum. 

1 o.° Ejufdem homilia in principes Apo- 
ftolorum Petrum & Paulum. 1 

1 1 .° Ejufdem homilia in transfigura- 
tionem. 

12. 0 Ejufdem homiliain Pentecoften. 

13. 0 Commentariusdefan&isApoftoIis 
Petro & Paulo. k 

14. 0 TheodoriMzgiM homilia in laudem 
fan<5ti Pauli. 

1 5. 0 Sandli Gregorii Nyfleni homilia in 
laudem fan£ti Theodori tyronis. 

1 6.° Sandi Joannis Chryfoftomi hpmilia 
in ramos palmarum. 

17. 0 Ejufdem homilia in ficum arefa- 
£lam. 

1 8.° Ejufdem homilia in decem virgines. 

19° Ejufdem homilia in Mulierem 
peccatricem. 

20. 0 Ejufdem homilia in proditionem 
Judae. 

21. 0 Ejufdem homilia in illud : Tunc 
milites Praftdis. 

22. 0 Sandi Epiphanii homilia in fepul- 
turam Domini. 

23. 0 Ejufdem homilia in omnes Mar- 
tyres. 

24. 0 Ejufdem homilia in natalem Prae- 
curforis. 

2*.° Ejufdem homilia in Praecurforis 
decollationem. 

26. 0 Ejufdem homilia in laudem fandti 
Joannis Evangeliftae. 

27. 0 Ejufdemhomilia de anima. 

28. 0 Ejufdem homilia de vanitate vitae. 

29. 0 Ejufdem homilia de fine faxulr. 

30. 0 Jofephi, Theflfalonicenfis Archi- 
epifcopi, homilia in crucem. 

3 1.° Sandi Baftlii homiliae dux de je- 
junio. 

3 2 -° Ejufdemhomiliainillud:^//^ 

tibt ipfi. 

3 3 .° Andrea Cretenfis homilia in ramos 
palmarum. 

34. 0 San&i Joarmis Chryfoftomi homilia 
m afcenfionem. 

3;. 0 NarratiodeliberataConftantinopoIi, Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

3 6.° San&i Joannis Damafceni homilia 
in transfigurationem. 

yj.° Ejufdem homilia in Deiparae dor- 
mitionem. 

3 8.° Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
de ferpente. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D C C C X V I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

1. ° Sandi Joannis Chtyfoftomi epiftola 
ad Theodorum lapftim. 

2. ° Bafilii, Georffi Sc Maximi fcholia 
in valedidoriamfan&i Gregorii Nazianzeni 
homiiiam. 

3. 0 Origenis adversus Marcioniftas dia- 
iogi quinque. 

4. 0 VitaGregoriiNyfleni,audorisno- 
men non comparet; is autem recentiores 
inter numerandus videtur. 

y° Paginae tres e commentariis in Gre- 
gorii Nazianzeni homiliam de moderatione 
in dilputationibus fervanda. 

6.° Joannis Argyropuli confolatoria ad 
Imperatorem Conftantinum PalaeoJogum , 
in obitu fratris ejus Joannis Palaeologi Im- 
peratoris. 

7. 0 Ejufdem homilia de imperio, ad 
Conftantinum Palaeologum. 

8.° Ejufdem veterum Principum cum 
Imperatore nunc regnante, comparatio. 

9. 0 Joannis Papae epiftola ad Photium , 
Patriarcham Conftantinopolit^num. 

10. ° Laiari Monachi ad Lariflae Me- 
tropolitam «sr&TzttftKov adversils Latinos. 

1 1 . ° Sandi Maximi epiftola ad Marinum 
Prefbyterum Cypri. 

12. 0 Homericae odyfleae encomium. 

1 3 .° Summae rerum de Ulifle in odyflea 
narratarum. 

14. 0 E Strabonis geographia defcriptio 
orbis terrarum, \Gemtfto Plethone corre&a. 

1 J.° Iliadisparalipomena e variisScripto- 
ribus colle&a ab Ifaacio Porphyrogenito; 
item Graecorum Sc Trojanorum Ducum 
charaderes, e £>i£lye Cretenfi. 

16. 0 Bejfarionis difputatio, quod natura 
confilio utatur. 

17. 0 Anonymi eptftola mordax ad NUSCRIPTI. t S9 

Georgium Trapezuntium , de eju$ in Pto- 
lemaei carpum commentariis. 

18. 0 Georgii Trapezuntii epiftola, qua 
mordentem remordet. 

19. 0 RhetoricaeartisproIegomena,quo- 
rum audor Camariotes. 

Is codex non unius librarii manu , faeculo 
decimo fexto ineunte, exaratus videtur. 

D C C C X V I I I. 

Codex membranaccus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Fragmenta e fan&i Joarmis Chryfo- 
Jlomi paraenefi fecunda ad Theodorum 
lapfum. 

2. 0 Fragmenta ex ejufdem homilia de 
compun£tione,ad Demetrium. 

3. 0 Fragmenta ex ejufdem homiliis de 
compundlione, adStelechium. 

4. 0 Fragmenta ex ejufdem libris tribus 
ad Stagirium, de providentia. 

$.° Fragmenta ex ejufdem homifiis tribus 
in^Annam. 

6.° Fragmenta ex ejufdem homilia de 
theatris non frequentandis. 

7. 0 Fragmenta ex ejufdem homiliis dua- 
bus in Davidem & in Saiilem. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D C C C X I X. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentyr : 

1 .° San£li Joannis Chryfoflomi epiftoiae 
duae ad Cyriacum. 

2. 0 Ejufdem homilia de eleemofyna. 

3. 0 Ejufdem homiliae ieptem priores 
in Evangelium Matthaei. 

4.. 0 Andrea Cretenfis homilia in nati- 
vitatem Deiparae. 

$.° Sandi Joannis Damafceni homiliae 
quatuor ejufdem argumenti. 

6.° Sophronii Hierofolymitani homilia 
in exaltationem crucis. 

7. 0 Pantaleonis Diaconi homilia ejufdem 
argumenti. 

8° Anonymi encomium crucis. 

9. 0 Anonymi homilia de conceptione 
Praecurfbris. 

io.° Theodori Studitae teftamentum. Digiti zed byGoOglC i6o CODJCES M 

1 1 ,° San&i Joannis Chryfofiomi homilia 
in laudem fandi Romani Martyris. 

12. 0 Ejufdem homilia in laudem Bar- 
laami Martyris. 

13.° Procli, Conftantinopolitani Pa- 
triarchce, homilia in Deiparam. 

14. 0 Ejufdem homilia in conceptionem 
Deiparae. 

1 5. 0 Sandli Joannis Chryfofiomi homilia 
de theatris non frequentandis. 

16. 0 Anafiafii homiliz in defcriptionem 
dequa S. Lucas cap. 11. & in Deiparam. 

17. 0 Sandti Joannis Chryfoflomi homilia 
in natalem Domini. 

1 8.° Ejufdem homilia in laudem fandi 
Philogonii Martyris. 

1 9. 0 Sandti Gregorii Nyfleni homilia in 
laudem fandti Stephani Protomartyris. 

20. 0 Ejufdem homilia in natalem Do- 
mini. 

2i.° Amphilochii , Iconienfis Epifcopi, 
homilia in circumcifionem Domini. 

22. 0 Gregorii Thaumaturgi homilia in 
Theophania. 

23. 0 Sandti Joannis Chryfojlomi homilia 
ejufdem argumenti. 

24. 0 Ejufdem homilia in purificationem. 

2 5. 0 Sandti Cyrilli Hierofolymitani ho- 
milia ejufdem argumenti. 

26. 0 Sandi Joannis ChryfoJIomi homilia 
in laudem fan&i Meletii, Patriarchae An- 
tiocheni. 

27. 0 San£li Gregorii Thaumaturgi ho- 
milia in annuntiationem. 

28. 0 Naucratii Momchi epiftolaad fratres 
perfecutione difperfbs. 

29. 0 Amphilochius Iconienfis, de vita & 
miraculis fandi Bafilii. 

30° San&i Joannis Chryfofiomi homilia 
in annuntiationem. 

Ejufdem homilia in laudem Dei- 

parae. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
Videtur. 

DGCCXX, 

Codex membranaceus,oIimCoIbertinus 
quo continentureclog* triginta tres,e variis 
iandti \Joannis Chryfoflomi homiliis. Prsfixus 
eitindex: conjeda praeterea ad marginem 
brevia quaedam fcholia. 
Is codexfaeculo undecimoexaratusvidetur. ANUSCRIPTI. 

DCCCXXI. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur eclogae e variis fandi Chry- 
fofiomi homiliis. 

Ad hujufce codicis calcem reperitur 
annus Chrifti 1 3 27. fed manu recentiore 
fcriptus; illud enim exemplar multo anti- 
quius videtur. 

D C C C X X I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San£ti Joannis Chryfofiomi fenten- 
tiarum moralium centuriae quinque, five 
potiusexcerpta ex illius fcriptis, ad dodrinam 
morum pertinentia. Initium defideratur. 

2. 0 Teftamentum fandi Gregorii Na- 
zianzeni. 

3 .° Sandli Joatmis Chryfojlomi homilia in 
pfalmum trigefimum feptimum. Incipit 

4. 0 Ejufdem homilia in terrae motum, 
& in parabolam Divitis & Lazari. Incipit 

5. 0 Ejufdem homilia de fimultate & ira 
• deponenda. 

6.° Hippolyti Martyris homilia de fine 
mundi, de Antichrifto, & de fecundo 
Chrifti adventu. 

7. 0 Excerpta de do&rina morum e fan£to 
Ephramo, Chryjojlomo, vita fan&i Stephapi 
Confcflbris, Bafilio, & aliis. 

8.° Seleda quaedam e veterum fcriptis, 
de fan&iflima Trinitate. 

9. 0 Evagrii Monachi traftatus de mo 
ribus, ineditus. Initium & finis defiderantur. 

io.° Sententiae de mortim dodrina, e 
foncflo Athanafio colledtac, mutilae quoque. 

n.° Patrumapophthegmata.Initium& 
finis defiderantur. 

1 2 ,° De oratione tradtatus , initio & fine 
mutilus. 

13. 0 Apophthegmata varia. 
Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

D C C C X X I I I. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quo continentur, e variis fandi Chryfofiomi 
homiliis, eclogae viginti fex. Fuere olim 
nonaginta, amiflaefexaginta quatuor priores. 
Codicis pofleflbr defedum hunc, quantum 

in fe Digiti zed byGoOglC CODI C E S MANUS C R I P T I. in fe fuit , celare ftuduit, folio primo libraria 
arte ficcato, & reformatis numeris homi- 
liarum. Praefixus initio index Graecus manu, 
ut credibile eft, Arfenii, Monembafiae Ar- 
chiepifcopi. Addita imago fandi Chry- 
foftomi, ad occultandum initii defedlum. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCXXIV, 

Codex membranaccus, ex infula Chio 
in Bibliothecam regiam Vanflebii opera 
illatus, quo continentur : 

i .° Excerpta xxxi. e fandti Joannis Chry- 
foftomi homiliis. 

2. 0 Ejufdem homiliae duae de providentia. 
Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C C X X V. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, qiio 
continentur : 

i .° Nemefi, Epifcopi Emefeni , tra&atus 
de natura hominis. 

2. 0 Idem Nemefti liber, alia manu. 

3. 0 Theophili de hominis fabrica libri 
quinque, a Fedetico Morello ex hoc ipfo 
exemplari editi. Quaedam fub finem defi- 
derantur. 

4. 0 Plantarum aliquot nomina, origo 
& virtutes, Graeco - barbare. 

5. 0 Excerpta botanica , iatrica & phyfica, 
e Praxamo, Africano, Democrito & Floren- 
tino. 

Is codex trium librariorum manu, fae- 
culo decimo fexto exaratus videtur. 

D C C C X X V I. 

Codex chartaceus, olim Baluzianus, quo 
contineturA^777^/S, Epifcopi Emefeni,tra- 
datus de natura hominis. Praefixus index 
capitum. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

DCCCXXVIL 

Codex chartaceus , quo continetur Ne- 
mefii Emefeni liber de natura hominis. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCXXVIII. 
Codex chartaceus, quocontinentur: 

i.° Sandli Auffifthu de Trinitate libri 
quindecim , in Graecanj linguam a Maximo 
MSS.TomusIL PUmude converfi. Singulis libris praefixus 
capitum index. 

2. 0 Maximi Planuda capita quatuorde 
proceffione Spiritus fandi, cum Beffarioms 
& Demetrii (jydonii refponfione. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

D C C C X X I X. 

Codex chartaceus, quo continentur fandi 
Auguflini de Trinitate libri quindecim, in 
Graecam linguam a Maximo Planude con- 
verfi. Singulis libris praefixus capitum index. 

Is codex decimo fexto iaeculo exaratus 
videtur. 

D C C C X X X. 

Codexchartaceus,FontebIandenfis, quo 
continentur : 

i .° JynefiJEgyptius, five de providentia 
homiliae duae. f 

2. 0 Ejufdem homilia de regno ad Ar- 
cadium Imperatorem. 

3. 0 Ejufdem Dion. 

4. 0 Ejufdem encomium calvitiei. 

5. 0 Ejufdem tradatus de infomniis, cum 
praefatione & commentario perpetuo Nice- 
phori Gregorae, conjedis paffim inter lineas 
fcholiis miniatis. 

Is codex circa annum Chrifti 1550. 
exaratus eft. 

DCCCXXXI. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continentur : 

I . ° Synefii homilia de calvitie. 
2. 0 Ejufdem Dion. 

3 .° Ejufdem homiliae duae de providentia. 

4. 0 Ejufdem homilia inlaudem Anyfii. 

5. 0 Ejufdem homiliae duae. 

6.° Idem ad Paeonium de dono. 

7. 0 Idem de infomniis, cum Nicephori 
Gregora commentariis. 

8.° Ejufdem homilia de Pentapolitana 
calamitate. 

9. 0 Theoduli Rhetoris, fmThomce Ma- 
giftri declamationes duae. 

10 0 Ejufdem ad ThefTalonicenfes ho- 
miliade concordia. 

I I , ° Ejufdem homilia in laudemfandi 
Joannis Baptiftae. 

12. 0 Ejufdem homilia gratulatoria ad 
magnum Stratopedarcham Angelum. Digitized by Google i6i C O D I C E S M 

i $ ° Ejufdem homilia admagnum Lo- 
gothetam Theodorum Metochiten. 

14. 0 Ejufdem homilia gratulatoria ad 
Niphonem, Patriarcham Conftantinopoli- 
tanum. 

ij. a Ejufdem epiftola ad Jofephum 
Philofophum, de Italorum & Perfarum 
irruptione. 

16. 0 Ejufdem epiftola ad Hierotheum, 
Anachoretam. 

17 0 Ejufdem epiftola ad Imperatorem 
Andronicum pro Chandreno. 

1 8.° Gregorii Cyprji , Patriarchae Con- 
ftantinopolitani, homilia in Ian<3um Geor- 
gium Martyrem. 

1 9. 0 Ejufdem homilia in (an<5lum Dio- 
nyfium Areopagitam. Superfunt tantum 
ultima homiliae verba. 

20. 0 Ejufdem homiliainlaudemfandtae 
Marinae Martyris. 

2 1 ,° Idem de faiidto Euthymio , Mady- 
torum Epifcopo. 

22. 0 Ejufdem encomium maris. • 

23. 0 Ejufdem homilia in laudem An- 
dronici Imperatoris. 

24°. Ejufdem homilia in laudem fan&i 
Joannis Baptiftae. 

Is codex manu Joannis Nathanaelis exa- 
ratus eft in urbe Gortyna, anno Chrifti 
1541. idquefumptibusAntonii Calliergi, 
ut in calce annotatum eft. 

DCCCXXXII. 

Codex membranaceus, quo continentur 
IJidori Pelufiotae epiftolac numero mccxiii. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCXXXIII. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur fan<5li Epiphanii Panariorum 
libri duo. Praefixus titulus manu VergetH. 

Is codex, Francifco primo regnante, 
videtur exaratus. DCCCXXXIV. 

Codexchartaceus, olimTellerianus, quo 
eontinentur: 

1 .° San&i Epiphanii phy fiologicus , cum 
notis & verfionc t>. Confa/i Ponce de Leon, 
Hifpalenfis. Opus hoc Sixto V. fummo 
rontifici nuncupatur. 

2. 0 AnonymiJiturgia,eodeminterprete. A N USCRIPTI. 
Is codex anno 1585. exaratus eft. 

D C C C X X X V. 
Codex chartaceus, quo cominentur: 
San£ti Eptphanii Panarii liber tertius. 
Ejufdem anchoratus. 
Panarii epitome. 

Ejufdem liber de ponderibus& men- I. - 3-° furis. 

5 .° Excerpta e fan&o Joanne Chryfojlomo, 
ubi de fandiffima Trinitate. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCXXXVI. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur: 

i.° San&i Cyrilli Alexandrini commen- 
tariorum in Ifaiam libri quinque. 

2. 0 Ejufdem commentarius in Sopho- 
Jiiam, cujusfupereft tantiim primum caput, 
neque illud integrum. 

3. 0 Fragmentum Demonftrationis evan- 
gelicae, ab Eufebiana diverfae, quinque foliis 
comprehengpn. Ultimum folium defide- 
ratur. 

Is codex fufpe£tae videturantiquitatis, ut 
patebit colorem atramenti & litterarum 
lineamenta propiiis infpicienti. In foliis ta- 
men ultimis quinque, ad Demonftrationem 
evangelicam pertinentibus , nulla fraudis 
fufpicio, neque dubium eft quin fcripta fint 
faeculo decimp. De reliquis nihil aufim 
offirmare. 

DCCCXXXVII. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continentur: 

i.° Sandi Cyrilli Alexandrini defenfio 
duodecim capitulorum fuorum adversus 
Theodoretum , Cyrenfem Epifcopum. 

2. 0 Photii, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, epiftolae aliquot, jam editae. 

Is codex fieculodecjmo quintoexaratus 
videtur. 

DCCCXXXVIIL 

Codex membranaceus, quo continetur 
fan&i Cyrilli Alexandrini thefaurus de fan<2a 
& confubftantiali Trinitate, in libros tri- 
ginta quinque tributus. Accedit quorum- 
dam locorum Latina interpretatio. 

Is codex dccimo <juinto faeculo cxaratus 
videtur. Digitized by Google CODICES MA 

DCCCXXXIX. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continentur fan&i 
Cyrilli Alexandrini de fan£ta & confubftan- 
tialiTrinitate thefaurorum libri. Defideratur 
initium. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

D C C C X L. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continetur fan£li Cyrilli Alexandrini opus 
infcriptum thefauri. 

Is codex manu Conftantii librarii fceculo 
decimo fexto exaratus videtur. 

D C C C X L I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i .° Theodoreti quaeftiones in Pentateu- 
chum, Jofue, Judices, Samuelem, Reges & 
Paralipomena. 

2. 0 Ejufdem commentarii induodecim 
Prophetas minores. 

Is codcx, initiomutilus, dccimo faeculo 
exaratus videtur. 

DCCCXLII. 

Codex membranaceus, quo continentur 
Theodoreti, Epifcopi Cyri, quaeftiones in 
Pentateuchum, Judices, Ruth, libros Re- 
gum & Paralipomena. Quaedam initio de- 
fiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C C X L I I I. 

Codex membranaccus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
contincntur; 

1 . ° Theodoreti commentarius in Pfalmos. 
Conjeda ad marginem brevia quaedam 
fcholia, nec illa magni prctii. 

2. ° Commentarius in cantica & preces 
biblicas, five catena e variis Patrum operibus 
concinnata, Joannis Chryfoflomi nempe, 
Cyrilli Alexandrini, Eufebii Caefareenfis , 
Gregprii NyfTeni, Hefychii, Olympiodori, 
Polychronii, Severi , Theodoreti, & Theodori 
Heracleotae. Sub finem non pauca defide- 
rantur. 

Is codex ineunte faeculo undecimo vide- 
tur exaratus. 

MSS. Tomus IJ. NUSCRIPTL i6 } 

DCCCXLIV. 

Codexmembranaceus^oIimMazarinaeus, 
quo continentur: 

1 . ° Theodoreti commentarii in Pfalmos. 

2. ° Catena in cantica facrae Scripturae, 
e variis audoribus colleila. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur, 

D C C C X L V. 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo continen- 
tur Theodoreti commentarii in Pfalmos, a 
fine Pfalmi vigefimi quarti, ad initium cen- 
tefimi quinquagefimi ufque. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

DCCCXLVI. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continetur Theodoreti commentarius in 
duodecim Prophetas minores. 

Is codex manu duorum librariorum fae- 
culo decimo quinto exaratus videtur. 

DCCCXLVII. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, 
quo continetur Theodoreti commentarius in 
duodecim Prophetas minores. Prasmittun- 
tur iambi Joannis, Euchaitarum Metropo- 
Iitae,editi a Jacobo Sirmondo/mter veterum 
de Theodoreto teftimonia. 

Is codex manu Conftantii Calligraphi 
faeculo decimo fcxto ineunte exaratus eft. 

DCCCXLVIII. 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifti 
1687. quo continentur: 

i.° Theodoreti , Cyri Epifcopi, com- 
mentarii in duodecim Prophetas minores. 
Accedunt i.° ejufdem duae praefationes; 
alia in qua indicantur tempora quibus fm- 
guli Prophetae vixerunt; alia in Prophetas, 
led diverfa ab ea quam edidit Sirmondus. 
2. 0 Excerpta e commentariis ejufdem in 
Ifaiam Prophetam , diverfa quoque ab iis 
quae Sirmondus edidit. 

2. 0 Cyrilli Alexandrini vocum Hebrai- 
carum, alphabetico ordine digeftarum, in- 
terpretatio. 

3 .° Exordia fermonum, analyfes & defi- 
nitiones variae ad ufum, ut videtur, con- 
cionatorum. 

4. 0 Anonymi hymni epitaphii in hono- 
rem beatae Virginis. 

X ij Digitized by Google i6 4 GODICES M 

j.° Definitiones variae, ut fupra. 
Is codex manu Conftantini Cocci anno 
i6jp. exaratus eft. 

DCCCXLIX. 

Codex chartaccus, olim Medicaeus, quo 
continetur Theod&reti commentarius in 
Epiftolas Pauli. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

D C C C L. 

Codex menibranaceus, d\m Colbertinus, 
quo continentur Theodoreti dialogi tres 
Eraniftam inter &Orthodoxum. Initium & 
finis defiderantur.Ibi autem praetermittenda 
iion eft viri cujufdam do£ti animadverfio: 
Notandum ejl, inquit , in tertio dialogp varia 
loca veterum omitti in manufcripto, qucc lia- 
bentur hi editione Sirmondi, adeo tamen ut 
non defcriptori codkis ha omifjiones tribui 
pojfint, quippe nullus efl locus huic con/edura, 
fcd auttori ipfi, qui, pofl primam editionem 
operis, illud nonnullis tefiimoniis Patrum in 
qua fetius incidit , fecit auftius in pofleriori 
editione. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

D C C C L I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur TheodoretiAt curandisaffedio- 
nibus Graecis libri duodecim. 

Is codex manu Conftantii librarii faeculo 
decimo fexto exaratus eft. 

DCCCLII. 

Codex membranaceus, olimMazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° Cajffiani $Aomch\ deinftitutis cceno- 
biorum ad Caftorem libri quatuor, in epi- 
tomen contra&i. 

2. 0 Eiufdem de o£lo capitalibus vitiis 
libri toticlcmjn epitomen contradti. 

3. 0 Ejufdem epitome collationum ad. 
Leontium, dePatribus in Sceti degentibus. 

4. 0 Dorothei dodrina. Supereft tantum 
finis. 

y Anonymi excerpta Hibriscum Ve- 
tens, tum Novi Teftamenti, de invidia & 
Iivore, de die judicii, de ja<3antiu, dc cura 
lalutis, &c. 

6. ° Mena Monachi fyllogifmi. 

7. * Petri Abbatis opufculum , de Pauli- 
cianis & Manichaeis. ANUSCRIPTL 

8.° Anaftafii Sinaitae quaeftiones & ref- 
ponfiones numero fexdecim,de variis rebus. 

Is codex duodecimo facculo exaratus 
videtur. 

DCCCLIII. 

Codex memt>ranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Excerpta e Iibris Joannis CaJJiani ad 
Caftorem, de inftitutis ccenobiorum. Ini- 
tium defideratur. 

2. 0 Ejufdem opufculum de o<2o vitiis 
capitalibus, in epitomen contradtum. 

3. 0 Excerpta ex ejuftfcm collationibus, ad 
Leontium,dePatribus in Sceti degentibus. 

4. 0 Palladii hiftoriae Laufiacae capita cen- 
tum fexaginta quinque. Praefixus index. 

5. 0 Alia hiftoria de vitis Patrum iEgyr 
ptiorum, au£lore Hieronymo Monacho, & 
Prefbytero Dalmata. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C C L I V. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

i.° Nili Monachi fententiaead vitam 
inftituendam utiles. 

2. 0 FragmentunTubi de Augufto illiuf- 
que nomine, oclavo anni menfi indito. 

3. 0 Philofophorum quorumdam apoph- 
thegmata. 

4. 0 Excerpta e conciliis. 

5. 0 Excerpta e Codino, ad urbem Con- 
ftantinopolitanam fpedantia. 

6.° Excerpta, ubi de Scripturae facrae 
libris. 

7. 0 Hefychii fragmentum de Chrifti na- 
tivitate. 

8.° Menfium Hebraicorum & Macedo- 
num nomina. 

9. 0 Librorum Veteris Teftamenti cata- 
logus. Ibi quaedam de illorum ati&oribus. 

10. ° Excerpta e fan£lo Joanne Da- 
mafceno de rebus phyficis. 

1 1 . ° Expofitio fidei , cujus audtor fertur 
fandus Gregorius Thaumaturgus. 

12. 0 Anonymi de Deo, Trinitate & 
Chrifto quaeftiones. 

13. 0 San£ti Bafi/ii expofitio allegorica 
liturgiae. In nonnullis codicibus illud opus 
Germano, Patriarchae Conftantinopolitano, 
tribuitur. Digiti zed byGoOglC C O D I C £ S M A 

1 4. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani,homilia in fepulturam dominicam. 

1 y° Athanajii difputatio adversus Arium, 
in concilio Nicaeno habita. Finis delideratur. 

16. 0 Pahphatus de incredibiJibus. Ini- 
tium defideratur. 

17. 0 Excerpta e fmtfli Epiphanii Panario, 
ad Acacium & Paulum Archimandritas, yri 
Caelefyria degentes. 

18. 0 Anajlajiii Sinaitae quaeftiones nona- 
gefima quinta, nonagefima fecunda & cen- 
lima quarta,cujusmaximapars defideratur. 

19° Imperatorum Conftantinopolita- 
norum epochae, a Nicephoro ad Alexan- 
drum ufque. 

20. 0 AiK>nymi hiftoriarum ecloge, a 
mundi creatione ad Amafiam ufque Judac 
Regem dedu£ta, eaque e VeterisTeftamenti 
libris, praeftantioribufque fcriptoribus col- 
Ie£ta. Incipit 7» pSp £ XaAAt/ar Aasveiav. 

21. 0 Sanftiw^/^^quaeftionesadAn- 
tiochum Ducem. 

22. 0 6^tfw/w/Porphyrogeiictaede the- 
matibus libri duo. 

2 3 .° Definitiones & explicationes vocum 
ad theologiam fpe&antium, e C/ementis 
ftromatibus, aliorumque ecclefiae Do<5to- 
rum fcriptis colledbe. 

24° Excerpta e Sophronii, Palriarchae 
Hierofolymitani , epiftola ad Honorium 
Papam. 

25. 0 San£lusy^x////wj"de effentia&hy- 
poftafi , adversus Monothditas. 

2 6.° Explicatio hiftoriarum quarum 
meminit fandus Gregorius Nazianzenus, 
cum in oratione funebri fancfliBafilii, tum 
in (uis adversiis Julianum invedivis. 

27. 0 Excerpta quorum pars major ad 
phylicam pertinet. 

28. 0 AnonymusdePafchatis.inveniendi 
ratione. 

29. 0 Georgius Choerobofcus de figuris 
poeticis. 

30.^ Georgii Pifidae verfus in hexaemerpn. 

ji.° Sandus Gregorius Nyflenus de 
fomno & ofcitatione. 

3 2. 0 Secundi Philofophi fententiae. 
33° Excerpta, ubi de quatuor.elementis, 

terra, fole,Iuna, &c. 

34.. 0 ^r/adversusArmenos invedivee 
duae. NUSCRIPTL t6 3 

35. 0 P/ipiJci&PAiIonisJu(keonm 9 wm 
Chriftiano colloquium. 

3 6.° Synaxarium verfibus fcrjptum. . 

37. 0 Anonymi verfus in fandamTrinita- 
tem , virtutcs & vitia , imaginem Chrifti , &c. 

3 8.° Anonymi epiftolae, ubi nihil me- 
moratu dignum occurrit. 

39. 0 Anonymi cxpofitio fidei. 

40. 0 Cajfianus de cxflo vitiofis cogita- 
tionibus. 

41. 0 Libanii dcclamationes. Finis defi- 
deratur. 

42. 0 Leonis Grammatici chronicon,^ 
mundi creatione ad Leonem, Bafilii filium. 
Initio pauca defideraniur. 

43. 0 EncomiuaifancliPantaieoflj^ ver- 
fibus iambicis. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C C L V. 

Codex membranaocus,ofim CoJbertmus, 
<juo continentur £y2u^ Abbatis iermones 
aicetici triginta. Primi de&ckratur ioitium. 

Is codex feculo duodocimo exawtus 
videtur. 

D C C C L V I. 

Codex membranaceus,Conftantinopoli 
diuper in BibJiothecam rqgiam Jllatus, iquo 
contincntur Pauli Monachi afcejticaiHKn mr- 
jatiojGum liber tertius & -quartus. Praefixus 
index capitum. 

Is codex duodccimo fseculp exaratus 
videtur. 

DCCCLVII. 

Codex .menmbranaccus, quo .continetur 
Pauli Monachi narrationura afceticarum 
Jiber quartus. Prasfixus capiturn indcx. 

Is codcx faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

DCCCLVIU. 

Codex membranaceus, quocontincntur: 

i.° D.iadochi, Photices £pifcopi, defi- 
nitiones deccm, & capita ccntum, Graece 
inedita. Incipiunt o&$ £ msia>$. 

2. 0 Cehetis tabula. Illius dimidia ferme 
pars dcfideratur. 

3 .° Gregorii Nazianzcni homiIia?inPafcha, 
& in tarditatcm. Acccdit Nuetce, Hera- 
cleenfis Metropolitae, cxpofitio 

4. 0 Sandti Maximi Confcflbris iiber 

X iij Digitized by Google 166 C O D I C E S M 

afceticus, per interrogationes & refponfio- 
nes diipofitus. 

• 5. 0 Ejufdem de charitate adElpidium 
capita quadringenta. 

6.° Ejufdem gnoftica capita ducenta. 

j.° Ejufdem alia capita quindecim. 

8.° Ejufdem capita decem, de duplici 
Chrifti voluntate. 

9. 0 Ejufdem ad Joannem Cubicularium 
epiftola de triftitia fecundum Deum. 

io.° Ejufdem ad Georgium, Africae 
Praefedum, epiftola de magiftratu non 
ambiendo. 

Bafilii , Archipreflbyteri laurae 
Maleini, vitae afceticae delineatio, Graece. 
Nondum lucem afpexit. Incipit 

12. 0 Simeonis, monafterii fandti Ma- 
mantis Pnefe£ti, capita moralia ducenta 
decem &0&0, Graece, inedita. Incipiunt 

1 3. 0 Joannis Cajfianide inftitutis cceno- 
biorum epitome. 

14. 0 Ejufdem de odo capitalibus vitiis 
librorum epitome. 

15. 0 Ejufdem collationum de Patribus 
in Sceti degentibus epitome. 

1 6.° Manuale Epitedi a Nilo Monacho 
interpolatum. 

1 7. 0 Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in Chrifti natalem. Accedunt Niceta Hera- 
cleenfis commentarii. 

18. 0 Nili Monachi tradatus de odo 
vitiofis cogitationibus. 

19. 0 Joannis Carpathii confolatio ad 
Monachos in India degentes, capitibus cen- 
tum, Graece, inedita. Incipit tf Q 

20. 0 Ejufdem capita theologica & gno- 
ftica centum &feptemdecim, inedita. Inci- 
piunt % JytAQ t» mUS. 

2 1 .° Elice Prefbyteri, atqueEcdici capita 
afcetica ducenta triginta & feptem , inedita. 
Incipiunt fgffi TP&vji jgpwKf. 

22. 0 Theodori EdeflTeni capita afcetica 
centum, inedita. Incipiunt hmJi^ 3i* tS 

23. 0 Fragmentum homiliae de vita refte 
mftituenda. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. ANUSCRIPTL 

D C C C L I X. 

Codex chartaceus,Fonteb!andenfis, quo 
continentur : 

i.° Anaflafi Sinaitae quaeftiones. Ibi 
nonnulla reperias, quae in Gretzeriana edi- 
tione non exhibentur. 

2. 0 Vita fanflae Mariae ^gyptiae, au- 
£tore Sophronio Hierofolymitano. 

3. 0 Sandti Joannis Chryfoflomi homilia 
de compundione. 

4. 0 Orationis dominicae exp!icatio,au- 
£loris nomen non comparet. 

5. 0 Sandi Athanafii homiliae tres ad- 
versiis Arianos, in editis fecunda, tertia & 
quarta. 

Is codex, non unius Jibrarii manu fcri- 
ptus,faecu!o decimo fexto ineunte exaratus 
videtur. 

D C C C L X. 

Qxlex chartaceus, quo continentur : 

i.° Anajiafii Antiocheni quaeftiones 
& refponfiones de varii argumenti rebus. 
Defideratur initium. 

2. 0 San&i Bajilii homilia in principium 
Proverbiorum. 

3. 0 Ejufdem homilia de fide. 

4. 0 Ejufdem homilia adversiis irafcentes. 

5. 0 Ejufdem homilia in illud Evangelii: 
Deflruam horreamea. 

6.° Ejufdem homilia in laudem fandte 
Julittae Martyris. 

7. 0 Ejufdem homilia ad juvenes, quo- 
modo cum fru&u legere poffint Graecorum 
libros. 

8.° Ejufdem homilia in haec verba: P/an- 
tavit Deus paradifum. 

9. 0 Ejufdem ad Petrum Alexandrinum 
epiftola. 

io.° Ejufdem epiftola ad virginem. 
lapfiim. 

1 1 .° Ejufdem homilia contra Sabellianos,. 

1 2. 0 Ejufdem homilia ad eos qui nos 
calumniantur, quafi tres deos doceremus. 

1 3. 0 Ejufdem ad Optimum Epifcopum 
epiftola. 

14.. 0 Anonymi ad infirmum oratio 
confolatoria. 

Is codex decimo quinto fieculo exaratiis 
videtur. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. i6 7 DCCCLXI. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Anajlafii Prelbyteri & 
Monachi montis Sinae, atque Patriarchx 
Antiocheni, anagogicarum contemplatio- 
num in hexaemeron libri duodecim. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

DCCCLXII. 

Codex membranaceus , olim Colbertinus, 
quo contineturfan&i Joannis CiimsiCi fcala 
paradifi. Praemittuntur i .° capitum index, 
cujusdefideratur initium. 2. 0 Vitae au&oris 
compendium. 3. 0 Joannis, Abbatis Rai- 
thuenfis,ad Joannem Sinaitam epiftola. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCCLXIII. 

Codex membranaceus, olim Zachariae 
Megajoanni, quocontinetur fan£tiJoannis 
Climaci fcala paradifi, cum fcholiis margi- 
nalibus.' Accedunt iambi viginti quatuor, 
inediti,de Joannis Climaci fcala. Incipiunt 
&i§f wiiyn»$ i/JfpTcufbc. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCLXIV. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fm&iJoannis Climaci fcala 
paradifi,agraduquarto ad vigefimum o£b- 
vum, cujus etiam finis defideratur. Con- 
je£ta ad marginem fcholia. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C C C L X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fandi Joannis Climaci fcala 
paradifi. Praemittuntur i.° Joarmis Rai- 
thuenfis ad Joannem Sinaitam epiftola. 
2. 0 Index capitum. 3 .° Vitae Joannis, cogno- 
mento Scholaftici , compendium , aiidore 
Daniele Raithuenfi. Conje&a praeterea ad 
marginem fchoiia. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCLXVI. 

Codex bombycinus, olim Mazarinaeus, 
quo continetur fan£ti Joannis Climaci fcala 
paradifi. Praemittuntur eadem quae in editis. 
Accedit anonymi explicatio horum Joannis 
Climaci verborum jwmf%M*voc 10 /uiw c# fM aoic *pyc** , l&ZJigi fAA aO^imt. Finis 
defideratur. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCLXVII. 

Codex bombycinus, quo continetur 
(an£ti Joannis Climaci fcala paradifi, cum 
fcholiis marginalibus. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCLXVIII. 

Codex bombycinus, quo continetur 
fan£li Joannis Climaci fcala paradifi; ad- 
jundis commentariis qui Eliam Cretenfem, 
aut Photium fortafle auilores habent. 

Is codex decimo quarto faeculo videtur 
'exaratus. 

D C C C L X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan&i Joannis Climaci fcala 
paradifi. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

DCCCLXX, 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continelur fan6li7^/?77/jCIimaci fcala 
paradifi. Prsemittuntur 1 .° index capitum. 
2. 0 Vitae au&oris compendium, h Datiiele 
Raithuenfi confcriptum. $.° Joannis Rai- 
thuenfis ad Joannem Sinaitam, Sc Joannis 
ad ipfum epifto|a. Conjeila praeterea ad 
marginem brevia quaedam fcholia. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

DCCCLXXI, 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur {mOi\Joannis Climaci fcala 
paradifi. Praemiltuntur index capitum, & 
Danielis Raithuenfis ad Joannem Sinaitam 
epiftola. Con je&a vero ad tibri calcem ano- 
nymi fcholia. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

DCCCLXXIL 

Codex chartaceus, olim CoIbertinu$, 
quo continetur fandti Joannis Climaci fcala 
paradifi. 

Is codex manu cu jufdam Ambrofii anno 
1 joo. exaratus eft. 

D C C C L X X I I I. 

Codex chartaccus, quo contincntur; Digitized by Google c i6j CODICES M 

i.° Barfanupkii 8i Joannis ejus difcipuli 
refponfiones ad varias quaeftiones afceticas, 
hadtenus ineditse. Incipiunt -s^w^^i^ 

i.° Joannis, Antiocheni Patriarchae, ca- 
iita e variis fcriptoribus ecclefiafticis col- 
Je&a, & ad informandos Chriftianorura 
mores imprimis utilia, inedita. Incipiunt 
\a>aivti$ £ fMyLXn^, 

3. 0 San&i Bafilii adhortatio de abdi- 
cando faeculo, & de Ipiritali perfedione. 

4 0 Ejufdem homilia de exercitatione 
monaftica, quomodo fc debeat excolere & 
ornare Monachus. 

5. 0 Ejufdem capita afcetica. 

6.° Ejufdem religiofae vitae brevis infti- 
tutio, & ad regulas prolufio. 

7. 0 Anwnii, Conftantinopolitani Pa- 
triarchae, epiftola ad Dorotheum Mo- 
nachum. 

8.° Simeonis, monafterii fan&i Mamantis 
Prafe£ti, homilia de principio vitae mo- 
nafticae, Graece, inedita. Incipit Tmg &fy&mos, 

9. 0 Ejufdem capita moralia, Graece, 
inedita. Incipiunt a<p § <n amtSj^. 

10. ° Ni/i capita centum & quadraginta 
de oratione. 

1 1. ° Abbatis Mofis ad Abbatem Pce- 
mena, capita de virtutibus. 

12. 0 Anonymi tra<3#us de attentione 
in monachis deligendis habenda, e vita fan£ti 
Pachomii excerptus. 

13° NarratiomiracuIioperafan£lorum 
Evagrii, & Synefii CyrenesEpifcopi, patrati. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCLXXIV. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Ifaaci Syri, Epifcopi Ninives, fer- 
mones afcetici k Syriaca lingua in Gnecam 
a Pamcio & Abramio Philofophis, converfi. 

2.0 Sanai^^r/VMagnicapitumafce- 
ticorum centum &quinquagintametaphra- 
Hs, audtore Simeone Logotliea. 

rJo f aximi Con fefToris decha- 

"tate ad Elpidium centuria quatuor. De- 

nnuim quinquagefimum. ANUSCRIPTI. 

4. 0 Sandi Joannis Chryfojiomi homilia 
tres ad Stagirium. 

5. 0 Ejufdem homilia paraenetica prima 
ad Theodorum lapfum. Defiderantur non* 
nulia. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

DCCCLXXV. 

Codexmembranaceus,oIim Memmianus, 
quo contineotur Ifaaci Syri, Epifcopi Ni- 
nives, fermones varii de ^ita afcetica, ab 
anonymo in epitomen contra£ti. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCCLXXVL 

Codex bombycinus, olim Mazarinscus, 
quo continetur Niconis Pande&es , com- 
pledens theologiae moralis & difciplinae 
ecclefiafticae capita fexaginta tria; opus 
contextum e facris Scripturis, Patrum libris, 
canonibus & legibus ipfis civilibus. Pnefixus 
capitum index, quae ob oculos ponere abs 
re non erit, cum au&or nondumpublkam 
lucem afpexerit. 

i.° Synopfis & ratio totius operis. 

2. 0 & 3. 0 De facrarumScripturarumprae- 
ftantia & audoritate. 

4 0 ;.° & 6.° De ibdicatione faeculi. 

7. 0 De fcandalis. 

8.° De Dodtoris munere. 

9. 0 De ira. 

10. ° De convicio, maledicentia, &c. 

1 1. ° De reconciliatione proximi. 

12. °& 13.0 Deluxuria,adulterio,for- 
nicatione, &c. 

14. 0 De juramentis, mendacio, &c. 

1 ;.° De injuriis tolerandis. 

1 6.° De fimplicitate. 

17. 0 De obedientia. 

18. 0 De voluntate, five noftra propria, 
fivealiena. 

1 9. 0 De bona voluntate. 

20. 0 & fequ. de eleemofyna &charitate, 
five proximi diledione. 

28. 0 & fequ. de oratione. 

33. 0 De ftudio placendi hominibus,& 
de hypocrifi. 

34. 0 & 3 5, 0 De abdicandis rebus propriis. 

3 6.° Monachi Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

j 6.° Monachi cum faecularibus ne con- 
verfentur. 

yj.° De vidtu & veftitu, quatenus 
Chriftianum & Monachum decet. 

3 8.° De divitiis & paupertate. 

Non temere judicandum de pro- 

ximo. 

4.O. 0 Non efle inquirendum in vitam 
Sacerdotum, fed Deq relinquendum de iis 
judicium. 

41. 0 De inftitutione fummarum pote- 
ftatum. 
4.2. 0 De divinis /udiciis. 
4.3. 0 De facientibus figna & prodigia. 
4.4. 0 Deoperefaciendo, manibusfcilicet. 
4.5. 0 Quaenamartesmonachumdeceant. 
4.6. 0 Quateniis emere aut vendere liceat. 

47-° Quaenam artes conveniant homini 
faeculari, ubi de medicina fuperftitiofa, & 
de illis qui beftias per fora circumducunt, 

4.8 .° De Eunuchis. 

49. 0 De humilitate. 

50. 0 Scripturas divinas humanis tradi- . 
tionibus praeferendas. 

j 1 .° & 52. 0 Depcenitentia& confeffione. 

53. 0 De facrorum myfteriorum parti- 
cipatione. 

54.. 0 & 55. 0 Qui & quales effe debeant 
ii quorum munus eft confefliones audire. 

5 6.° De pcenis, & de interdicenda com- 
fiiunione. 

57. 0 De feftis, jejuniis, genuflexionibus, 
&c. 

5 8.° Fefta, cur inftituta! 

59. 0 De folvendo jejunio propter ad- 
ventum patris, fratris, &c. 

6o.° & 6 1 • De potu & cibo Mona- 
chorum, aliorumque afcetarum. 

62. 0 De potu & cibo faecularium. 

63 ,° De eledtione & depofitione Clcri- 
corum. Huic ultimo capiti intexta funt & 
alia varii argumenti , quae ad fuperioracapita 
commode referri non potuerunt. In iis funt 
fynodus unionis fa£te fub Conftantino & 
Komano; Timoihei Prefbyteri magnae ec- 
clefiae libellus de profelytis; & Methodii, 
Patriarchae Conftantinopolitani, de iis qui 
fidem ejurarunt. Ad illa omnia acceffit bre- 
vis chronographia Epifcoporum Bizantii , 
Romae, Alexandriae, Hierofolymorum & 
Bulgariae.Sequiturfragmentum cantusfacri . 

MSS. Tomus II. NUSCRIPTl. 169 

in laudem Deiparae, manu recentiore, & 
quidem ea rudi. 

Iscodexfaeculo duodecimo medio videtur 
cxaratus, Patriarcha apud Byzantinos Luca 
Chryfoberga ; certe hic ultimus recenfetur 
in catalogo Epifcoporum Conflantinopo- 
litanorum, quem exhibet hoc exemplar. 

DCCCLXXVII. 

Codex bombycinus, olim Ma^arinseus, 
quocontincturMft?/wj Monachi pandedes. 
Praeter tria priora capita & quarti initium , 
defiderantur tradatus duo ultimi , qui capiti 
fexagefimo tertio in aliis exemplaribus infe- 
runtur. Obfervandum eft praeterea opus ibi 
dividi in libros duos, quorum alter orditur 
a capite trigefimo nono. 

Is codex, duodecimo faeculo exeunte, 
videtur exaratus. 

DCCCLXXVIII. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continetur Niconis Monachi pandedes, 
de interpretationibus mandatorum divino- 
rum, in capita fexaginta tria tributus. Multa 
paffim defiderantur. Sunt etiam non pauca 
ioco fuo mota. 

Is codex faeculo decimo tertio cxaratus 
videtur. 

DCCCLXXIX. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus , 
quo continetur Nicofiis Monachi pandedes, 
de interpretationibus mandatorum divino- 
rum , in capita fexaginta tria tributus. Muha 
paffim defiderantur. Sunt etiam folia non 
pauca loco fuo mota. 

Is codex decimo faeculo tertio exaratus 
Yidetur. 

DCCCLXXX. 

Codcxbombycinus, quo continetur Ni- 
conis Monachi pande£les de inlerprctatio- 
nibus mandatorum divinorum, in capita 
fexaginta tria tributus. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

DCCCLXXXI. 

Codex membranaceus, olimCoIbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Antiochi Monachi pande£les facrae 
Scripturae, in capita centum & triginta 
divifus. 

2. 0 Narratio de Theocfofii Impcratoris 
cum Solitario colloquio. Incipit 6 Jbv^ i« 

Y , 7 o C O D I C E S 

3. 0 Nili Monachi narratio de Patribus 
in monte Sina interemptis. 

4.. 0 A<5ta fan£ti Joannis Evangeliftae, ex 
illius peregrinationibus defcripta. Initium 
\$htd fjum 70 cJctXtHpdrivaj. 

5. 0 Certamen fan<5li Stephani Proto- 
martyris. Incipit ^ii<pajvoc ^wpwc %lernc- 

6.° Vita fandi Pachomii Abbatis. Incipit 
Ta&im<ntc *6$v cf tS Sn&tjcft. 

7. 0 Vita alia £in£li Pachomii. Incipit 
0 xuewc iy&v hovuc • 

8.° Dormitio, five mors fandi Lucae 
Apoftoii. Incipit 01 iyioi i5 Siff *Sm&?w* 

9. 0 Sandi y^/?to Chryfoftomi homilia 
in laudem fan&i Andreae Apoftoli. 

1 o.°Martyrium fandti Matthaei Apoftoli. 
Incipit 6 aytoc MarQajj(§* or itS opet ngm^ 
voa ^dfyv. 

1 1 .° Martyrium fan£ti Jacobi Apoftoli 
& Epifcopi Hierofolymitani. Incipit tf&Ji- 

12. 0 Inventio capitis fan<fti Joannis 
Baptiftae. Initium jwvct%>) Jio cx 0\c «aw. 

1 1 .° Martyrium fan&i Marci Evangeliftae. 

InCipit *0tT QHGiVOV ¥ wi&v. 

1 4. 0 Peregrinationes & martyrium fandi 
Thomae Apoftoli. Incipit wt ox£vov toV M A N USCRIPT I Kfl&v vijtuv Ttzmtc. 1 5. 0 Mors fan<fti Thomae. Incipit **e*- 
tt£ajirnc MicrJiv iS $am\la>c. 

1 6.° Peregrinationes & martyrium fandi 
Philippi Apoftoli. Incipit &t q*£vov tov 
KSH&v T&uculv tS (ZamXtcoc. 

1 7. 0 A£ta fandli Philippi Apoftoli , cum 
Graeciam itw aic* ingreflus eft. Initium ry%- 
Viw 3 Iv ox&vaic lalc rifjui&uc. 

1 8.° A6bfan£lorum Andreae&Matthaei, 
cum Andream & illius difcipulos Chriftus 
Sinopen proficifci juflit. Initium t&r cm&vov 
* KSHepv fiauv 01 *&D9o^i mvitc. 

Iscodex faeculo undecimo exaratus videtur. 

DCCCLXXXII. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, ouq 
continentur : 

i.° Antiochi Monachipandedes. Defi- 
deratur epiftola ad Euftathium Monachum. 
2. 0 Cyrilli Alexandrini ad Neftorium 

epiftoIae,& anathematifmorum capitaduo- 
decim. 

y Theodoreti epiftola ad Cyrillum, qua 
pnmum illius caput confutatur. 4 0 Cyrilli epiftola ad Evoptium , qua 
primum caput defenditur. 

5. 0 Alternae reliquorum capitum refuta- 
tiones & defenfiones. 

6.° Cyrilli homili^ de Incarnatione Dei 
Verbi. 

7. 0 Ejufdem commonitorium ad Eulo- 
gium Apocrifiarium. 

8.° Excerpta e fcholiis de incarnationc 
Unigeniti. 

9. 0 Cyrilli epiftolae duae ad Succenfum. 

1 o.° Excerptum quomodo fanfta Virgo 
intelligi poflit Dei Genitrix. 

1 1.° Excerptum e capitedecimoodavo 
fcholiorum de Incarnatione. 

1 2. 0 Excerpta duo ad facras imagincs 
fpe£tantia. 

1 3 .° Excerpta ex homilia fandi Bafilii in 
iaudem fiarlaami. 

14. 0 Sandti Baftlii expofitio fidei. 

1 5. 0 Libanii epiftolae ad Datianum. 
Is codex manu duorum librariorum fae- 
culo decimo fexto exaratus eft. 

DCCCLXXXIII. 

Codex membranaceus, quo continetur 
-<4/i//^/Monachi pandedtes. Novemdecim 
ultima capita defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

DCCCLXXXIV. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continetur Antiochi Monachi pan- 
deftes, in capita centum & triginta tributus. 
Accedit ejufdem exomologefis, cujusfinis 
defideratur. Praemittuntur iandi Ephrami, 
Baftlii & aliorum fragmcnta de legendis 
facris Scripturis; necnon & Antiochi ad 
Euftathium epiftola. 

Is codex anno 1 266. exaratus eft. 

DCCCLXXXV. 

Codex membranaceus , quo continetur 
Antiochi Monachi e monafterio fan&iSabae 
pandedles, in capita centum & triginta divi- 
fus, cui fubjungitur ejufdem exomologefis. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
yidetur. 

DCCCLXXXVI. 

Codexmembranaceus, olim Domini du 
Frefne , quo , praeter edita a Combefifto fan#i 
Maximi opera, continentur : Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

i • Ejufdem commentarius in fele&a 
qusedam Dionyfii & Gregorii Theologi 
capita, cum praefatione ad Thomam. 

2. 0 Ejufdem alii commentarii in varia 
Gregorii Theologi capita, cum praefatione 
ad Joannem, Cyzicr Archiepifcopum. 

3. 0 Ejufdem liber de Pafchate, in quo 
niulta ad dodrinam temporum, & ad ca- 
Jendarium pertinentia. Pnemittitur praefatio 
ad Petrum Patricium. Ibi occurritcatalogus 
Impcratorum Conftantinopolitanorum , a 
Conftantino Magno ad Conftantinum Ro- 
mani generum, qui annis fere trecentispoft 
lan&um Maximum vixit. Addita igitur a 
librario Imperatorum recentiorum nomina. 
Is Maximi tradatus editus a Peravio. 

De illo codice, qui, ineunte (aeculo 
decimo tertio exaratus videtur, ita Com- 
befifius: Codex magni/icus Raphae/is Tricheti 

du Frejhe gentilis mei, cura Gallice 

inveflus, humaniffime mihi conceftus, ac modo 
in regiamgaiam illatus; cujusnec molem,nec 
bonitatcm aut copiam, ullum ufquam cequarc 
exiftimem fanfti Maximi operum codicem. 

DCCCLXXXVII. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis , quo 
continentur : 

1 .° Myfterii Trinitatis expofitio, au&ore 
fando Maximo. Praemittitur figura circularis 
myftica, five circuli tres fefe mutuo fecanies, 
& unus illos circumpledens , cum infcri- 
ptionibus Trinitatis myfterium explican- 
tibus. 

2. 0 Hexaftichon iambicum, quatenus 
pertineant ad Deum 70 Ji^ov, wfloV, 

3. 0 Anaftafti, Patriarchae Antiocheni, 
ut & Cyri/li expofitio orthodoxae fidei. 

4.°Ejufdem Cyrilli tra&atus deTrinitate. 

5. 0 Gregorii Thaumaturgi expofitio fidei 
per revelationem. 

6.° Nicep/iori Patriarchae & Confeflbris 
expofitio fidei. 

7. 0 Metrophanis, Epifcopi Smyrnae, & 
Confefforis, expofitio fidei. 

8.° Theodorus Studita de Trinitate. 

9. 0 Scholarii, five Genhadii, Patriarchae 
Conftantinopolitani , apologia ad Amura- 
them, qui ipfum de chriftiana do&rina in- 
terrogaverat. 

io.° Theophih, Antiocheni Patriarchae, 
liber tertius ad Autolycum. 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. i 7 , 

1 1 .° Thaddcti Pelufiotae tra&atus adversus 
Judaeos , ad cujus finem annotatum reperias 
opus ab audtore abfolutum anno Chrifti 
1265. Ineditum puto. 

Is codex manu Pachomii Monachi , five 
Conftantini PalaeocappaeannoChrifti 1 540. 
exaratus eft. 

DCCCLXXXVIII. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur; 

I . ° San£li Maximi Confijfforis myfta* 
gogia, qua explicantur quorum figna fint 
quae in Ecdefia peraguntur in divina fynaxi. 

2. 0 Ejufdembrevisinterpretatio orationis 
dominicae. 

3. 0 Ejuftlem interpretatio pfalmiquin- 
quagefimi noni. 

4.. 0 Ejufdem epiftola paraenetica ad Geor- 
gium Africae Praefe&um. 

5. 0 Ejufdem epiftolae tres ad Joannem 
Cubicularium. 

6.° Ejufdem epiftola ad Joannem 
Archiepifcopum , quod anima fit incor- 
porea. 

7. 0 Ejufdem epiftola ad Jordanem Pref- 
byterum , quod anima feparataoperationem 
& virtutem retineat. 

8.° Ejufdem epiftola ad Thalaffium 
Prefbyterum, cum is quaefiflet, qui fiat ut 
nonnuilis gentilium Regibus ad Dei iram 
fubditis ingruentem depellendam, liberos 
&affines immolantibus,iraceffaret, ut plu- 
rimi veterum confcripferunt. 

9 0 Ejufdem epiftola ad hegumenum, 
de moniali ccenobio egreffa,& quam fadi 
pcenitebat. 

1 o.° Ejufdem epiftola ad Joannem Cu- 
bicularium, de redlis Ecclefiae circa Deum 
dogmatibus. 

I I . ° Ejufdem ad Petrum illuftrem brevis 
fermo adversus Severi dogmata. 

1 2. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola dog- 
matica. 

13. 0 Idem, de communi & proprio, 
ad (Jofmam, Diaconum Alexandrinum. 

1 4. 0 Idem , ad Julianum , Scholafticum 
Alexandrinum, de Ecclefiae circa Incarna- 
tionem do&rina. 

1 j. Idem , nomine Georgii Africae Prse- 
fe£li , ad moniajes quae ab ecclefia catholica 
in urbe Alexandria defciverant. i 7 i CODICES M 

1 6:° Ejufdem epiftola ad Fyrihum Pref- 
byi&m & feegwmenum, 

f jj° Ejufdem epiftofa ad Marinum Mo- 
nachum. 

i8.° Ejufdem epiftola ad Cydoniae 
Epifcopum. 

1 9. 0 Ejufdem epiftola ad Auxentium. 

20. 0 Ejufdem epiftok ad Stq>hanum 
Prefbyterum. 

21. 0 Ejufdem epiftola ad Conftantinunj 
iacell?rium. 

22. 0 Ejufdem epiftoia ad Joannem Cu- 
bicufarium. 

23.* Ejufifemepiflolaeduaead Joannem 
Epifcopum. 

24. 0 Ejufifem epiftolae duaead Cyrnicium 
Epifcopum. 

25. 0 Ejufdem epiftolae 06I0 ad Poly- 
chronium Abbatem. 

2 6.° Idem, de variis difficultatibus quae 
in Dionyfio & Gregorio occurrunt. 

Is codex faeculo decimo feptimo exaratus 
videtur. 

DCCCLXXXIX. 

Codex membranaceus , emptus anno 
Chrifti 1688. quo continentur loci com- 
munes a fando Maxitno, e variis Scripto- 
ribus facris & profanis colledi. Capitanon 
pauca defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C C C X C. 
Codex membranaceus, quo continentur : 
i.° Joannis Carpathii capita theologica 
& gnoftica centum & feptemdecim, inedita. 
Incipiunt dytBQ *i to Vt* vv»°w. 

Minus redte tituli audor. Joarmis Carpathii 
ad Indiae Monachos capita confolatoria 
centum Quod opus a capitibus gnofticis 
plane diverfiim eft. 

2. 0 C#w/collationum epitome, five de 
v«a & regulis Monachorum ^gyptiorum. 

3 ; ° Ejufdem librorum de odo capitalibus 
vrtiis epitome. 

nibus° ^^ Mo ^ w *P MV * Co ff to ^ 

5° Joannis Carpathii ad Indiae Mona^ 
chos capita confolatoria centum, inedita. 
Iwtium 9k *S vk 

6* Variac de Anachoretis narrationes, 
live Geronticum. A N USCR f P Tl 

Is codex undeckno feeutlo exaratus 
videtur. 

D C C C X C I. 

Codex membranaceus, olim Tricheti^ 
nus, quo contineitturT^^^r/Studitce ca- 
techefes feledae centum & feptuaginta, reci- 
tandae in diebus dominicis, in quarta & fexta 
feria, & in magnis feftis totius anni.Catechefi 
cuique praefixum eft argumentum, iambo 
monofticho comprehenfum. Utrumque li- 
bri Jatus muniunt folia membranacea qua- 
tuor, aliunde avulfa, bina in fronte ac 
totidem in calce, quae pertinent ad vitam 
fan&i Joannis Evangeliftae, fcriptam a Pro- 
choro. 

Is codex anno Chrifti 1136. exaratus eft 
manu Arfenii Monachi , ut ipfe ver/ibus 
iambicis trimetris teftatum reliquit. Editi 
funt a Cangio Conftant. Chrift. lib. 4. pag. 
1 52. illudque e Bibliotheca Vindobonenfi. 
Ibi continetur quaedam veluti notitia mo- 
nafterii iS ^jpd/u^u; quippe hinc difcimus 
& proximum illud fuifle monafterii iEIii. 
& Perram olim nominatum, & Joanne 
Porphyrogenneto imperante, floruifle illic 
ccenobitas Maximum & Arfenium hunc 
Monachum, eumdemque calligraphum & 
praepofitum. 

DCCCXCII. 

Codex membranaceus, quo continentur 
Tfieodori Studhx catechefes, fed multarum 
vel finis, vel initium defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

D C C C X C I I I. 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur: 

1 .° Theodori Studitae catechefis, quae di- 
citur parva, centum & triginta quatuor fer- 
monibus conftans. 

2. 0 Ejufdem teftamentum. 

3 . ° Naucratii Monachi epiftola encyclica, 
de obitu Theodori. 

4. ° Ejufdem Theodori carmina brevia 
& epigrammata iambica varii argumenti. 

Is codex decimo tertio faeculo exaratus 
videtun 

D C C C X C I V. 

Codex memhranaceus, oliroMazarinaeus, 
quo continentur : Digiti zed byGoOglC CODICES M 

i.° Theodori Studits antirrhetici tres 
contra Iconomacbos. 

2. 0 Ejufdem iamborum Joannis, Ignatii, 
Sergii & Stephani Iconomachorum refii- 
tatio, partim prola, partim fimili metro. 

3. 0 Ejufdem proMemata^fivexjuaeftiones 
propofitae Iconomachis. 

4.. 0 Ejufclem capita feptem adversus 
Iconomachos. 

j Ejufdem epiftola ad Platonem, de 
adoratione imaginum. 

6.° Ejufdem epiftolae dogmaticae tertii 
exilii quinquaginta quinque. 

7. 0 Ejufdem epiftolse primi & fecundi 
exilii quinquaginta fex. 

8° Ejufdem epiftolae tertii exilii centum 
odoginta quatuor. 

9. 0 Ejufdem teftamentum. 

1 o.° Naucratii Monachi epiftola ad fra- 
tres & patres perfecutione difperfos. 

1 1 .° Epigramma, five elogium praefcri- 
bendum libris Theodori Studitae. 

Is codex , quo ufus eft Labaunius in appa- 
randa editione regia, faeculo decimo quarto 
exaratus videtur. 

D C C C X C V. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur homiliae fex afceticae. Audoris 
nomen non comparet. Is autem eft Simeon, 
Praefedus monafterii fandi Mamantis. 

1. a Homilia de Spiritus San&i partici- 
patione, & vitae fanditate. Nondum lucem 
vidit. Initium dnc 6&m 

2. a De jejunio non prima folum hebdo- 
madc, fed & aliis accurate fervando. In- 
cipit tAi /Jllp wJk* 

3/ De temperantia & patientia ad vir- 
tutes comparandas neceflariis. Incipit \y» 

4. * De improbis animi afFe&ibus. Haec 
homilia latine edita eft. 

5. * Quod hominum promiflis ftandum 
non fit. Incipit ¥ ap%iv. 

6 a De obedientia, & abjicienda propria 
voluntate. Incipit ayt-m&i /w> 

Is codex laeculo undecimo exaratus 
videtur. 

DCCCXCVI. 

Codex chaitaceus , oiim Baluzianus, quo 
continentur : . N U S C R I P T L , 73 

i.° Theod&ri Scodkae cpiRote. Oocurrit 
ad calcem index illorum omnium norrrina 
exhibens, ad quos fingulae epiftolae datae 
funt. 

2. 0 Ejufdem verfus iambici variis de 
rebus. Prius paginae latus occupat textus 
Graecus, alterum Latina interpretatio. 

3. 0 Ejufdem fcholium in afceticafandi 
Bafilii. Accedit etiam interpretatio Latina. 

Is codex Joannis Baptiftae Cotekrii 
manu exaratus eft. 

DCCCXCVIL 

Codex partim chartaceus, partim mem r 
branaceus, quo continentur: 

i.° Sandli Joarmis Damafccni homilia 
in nativitatem beatse Mariae Virginis. 

2. 0 Jacobi fratris Domini naiTatio de 
eodem argumento. 

3. 0 Aphroditiani philofophi narratio de 
humana Chrifti oeconomia. 

4.. 0 San&i Ephrami homilia de animae 
falute,& de futuro judicio. 

5. 0 Anaftafii Sinaitae homilia de facra 
fynaxi , & de injuriarum oblivione. 

6.° San£li Joannis Chryfojlomi homilia 
de eodem argumento. 

7. 0 Ejufdem homilia in Judae prodi- 
tionem. 

8.° Martyrium fan£ti Georgii. 
9. 0 Adta fandtorum Petri & Pauli. 

10. ° Vita fandti Procopii. 

1 1. ° Vita fandti Panteleemonis. 

12. ° Vita fen<5li Nicofai, Myrenfis 
Epifcopi. 

13. 0 Andrea Cretenfis homilia in lau- 
dem fandi Nicolai, Myrenfis Epifcopi. 

14. 0 Joannis Theflalonicenfis homilia 
de dormitione beatae Mariae Virginis. 

1 5 0 Vita fandorum Guriae, Samonae 
& Abibi. 

1 6.° San£ti Joamis Chryfojlomi homilia 
de Ecclefia. 

17. 0 7Ji«?^r/StuditachomiIiade inyen^ 
tione capitis fan&i Joannis Baptiftae. 

18. 0 SanGtiChryJbJZomi homilia in qu&» 
triduanum Lazarum. 

19° Eulogti Alexandrini homilia in 
ranlos palmarum. 

20. 0 SznG&Chryfoftomihovc^ 
dum Chrifti advcntum. 

y iij , 74 CODICES M 

2 1 .° Ejufdem homilia de abnegatione 
fan&i Petri. 

22. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in prefentationem beatae 
Mariae Virginis. 

. 23. 0 Sandi Chryfoftomi homilia in an- 
nuntiationem. 

Hujufce codicis pars membranacea duo- 
decimo laeculo, pars chartacea decimo 
quinto exarata videtur. 

DCCCXCVIII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San&i Joannis Damafceni ortho- 
doxae fidei accurata expofitio. Initium defi- 
deratur. 

2. 0 Ejufdem homilia tertia de imagini- 
bus. Non pauca defiderantur. 

3, 0 Idem, de duabus voluntatibus, & 
operationibus Chrifti. Initium defideratun 

4.. 0 Sandi Maximi Confefforis epiftola 
ad Marinum Monachum. 

f.° Ejufdem epiftola adCofmam Dia- 
conum, de communi & proprio. 

6.° Anaftafti Sinaitae definitiones ex 
Odego. Folia non pauca defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

D C C C X C I X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fandi Joannis Damafceni 
orthodoxae fidei accurata expofitio. Incipit 
noftrum hoc exemplar a capite fexto libri 
fecundi. Adjunda eft interpretatio Latina, 
cujus au£br ignoratur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C M. , 

Codex chartaceus, quo continentur : 
i.° San<3i Joannis Damafceni capita 
dogmatica nonaginta tria de Dei incom- 
prehenfibilitate, inveftigandifque fedulo iis 
quae ab Apoftolis & Evangeliftis tradita funt. 

2 ° Michaelis Pfelli eapita de omnifv 
na dodrina ad Michaelem Ducam , Impe- 
ratorem Conftantinopolitanum. 

3. 0 Anonymi opus quo fandi Bafilii 
Murgia allegorice exponitur. 

4. 0 Anonymi opufculum de divinis my- 
«erus, e yariis ecclefiafticorunxScriptorum, ANUSCRIPTI. 

Chryfoftomi nemp£, Cyriili Hierofolymitani, 
Eutychii Patriarchae, Gregorii NyfTeni & 
Iftdori fragmentis concinnatum. 

5. 0 Anonymi brevis commentatio, ubi 
de illis qui Veteris Teftamenti libros ex 
Hebraica Jingua in Graecam converterunt. 

6.° Petri, Antiocheni Patriarchae, ad 
Dominicum , Gradenfem Archiepifcopum, 
de azymis epiftola. 

y.° Joannis, Archiepifcopi Nicaeni, epi* 
ftola de Chrifti nativitate ad Zachariam 
magnae Armeniae Catholicum. Incipit &&c 

8.° Joannis, Hierofolymitani Archiepi- 
fcopi, de facris imaginibus epiftola ad Con- 
ftantinum Caballinum. 

9. 0 SanftiMaximiConfe{Toris 9 &Joannis 
Damafceni fragmenta de duabus Chrifti 
naturis. 

10. ° Anonymi opufculum, quo, prse- 
miffis quibufdam de Latinorum origine, 
diffentientcs Graecorum & Latinorum circa 
nonnulla dogmata opiniones traduntur. 

1 1 . ° Anonymi narratio, ubi de Armenia 
Catholicis & illorum Regibus ad Juftinum 
ufque Imperatorem,di(Teritur. Incipitcrm?c 

12. 0 Joannis, Archiepifcopi Nicaeni, 
epiftola deChrifti nativitate,ad Zachariam 
magnae Armeniae Catholicum. 

1 3 .° Jfaaci, magnae Armeniae Catholici, 
invetfivae duae in Armenos. 

1 4. 0 Catalogus Catholicorum Armeniae, 
a Gregorio, Jlluminatore appellato, ad Ifaa- 
cum ufque dedudus. Accedunt nonnulla 
de Armeniae Regibus. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C M I. 

Codex membranaceus,oIimMazarinaeus, 
quo contincntur : 

i.° Sandli Joannis Damafceni traflatus 
de diale&ica. 

2. 0 Ejufdem liber de fide orthodoxa, 
cui multa inferta funt e Theodoro Abu- 
cara, praefertimex illius cum Saraceno dia- 
logis. 

3. 0 Excerpta e facris libris & Patribus, 
ad mores juxta chriftianae religionis nor- 
mam informandos, pertinentia. Audores 
in illis excerptis laudantur, Afterius, Atha- 
nafius, Anaftafius Antiochenus, Bafilius, Digiti zed byGoOglC >uli 

HDL C O D I C E S M 

Caflianus, Chryfoftomus, Clemens, Cy- 
rillus, Dionyfius Alexandrinus, Dionyfius 
Areopagita, Ephraemus, Efaias Monachus, 
Eufebius Alexandrinus, Geronticum,Gre- 
gorius Nazianzenus, Gregorius Nyflenus, 
Gregorius Thaumaturgus , Joannes Car- 
pathius, Ifidorus, Macarius, MacariusMa- 
gnes, Marcus Monachus, Maximus, Nilus, 
Origenes, Theodoretus& Titus Boftrenfis. 

4. 0 Joannis, Antiocheni Patriarchae, de 
myfteriis vivificis corporis fic fanguinis 
Chrifti, excerpta e fandtis Do&oribus. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M I I. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

i.° San£ti Joannis Damafceni capita 
philofophica. Praemittitur ejufdem adCof- 
mam, Majumae Epifcopum, epiftola. 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. 

3. 0 Nicephori Gregorae chronicorum frag- 
menta, in quibus annorum fupputatio ab 
Adamo ad Chriftum natum. 

4. 0 Michaehs Pfelli de definitione fidei 
opufculum. 

5. 0 Sandli Gregprii Nazianzeni epiftolae 
variae. 

6.° Lexicon efcriptoribusfacris&profa-, 
nis colledlum, ubi praeter nonnulla veterum 
teftimonia, alia multa fcitu non indigna 
reperias. Litteram tantum A compledlitur. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
videtur. 

C M I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quocontineturBarlaami & Joafaphi Indiae 
Regis hiftoria. Illius audtor Joannes, cce- 
nobii fandi SabaeMonachus, dicitur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
vidctur. 

C M I V- 

Codex membranaceus, quo continetur 
hiftoria Barlaami, & Joafaphi Indiae Regis. 

Is codex duodecimo fieculo exaratus 
videtur. 

C M V. 

Codex membranaceus , quo contineamr : 

i-° Hiftoria Barlaami, & Joafaphi Indise 
Regis. IHius audtor dicitur Jvanncs Da- 
mafcenus. ANUSCRIPTL i 75 

2.° Liber Sirach, fine mutilus. 

Is codex duodecimo feculo exaratus 
videtur. 

C M V I. 

Codex chartaceus, quo cominetur hifto- 
ria Barlaami,& Joafaphi IndiaeRegis. Ini- 
tium defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C M V I I. 

Codex bombycinus, olim Philiberti de 
la Mare. Ibi continetur hiftoria Barlaami 
Monachi, & Joafaphi Indiarum Regis, quae 
in hoc noftro exemplari fando Joanni Da- 
mafceno tribuitur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M V I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur hiftoriaBarlaamiMonachi, 
& Joafaphi Indiae Regis. Fabula romarienfis, 
cujus au£lor dicitur Joannes Sinalta. 

Is codex faeculo decimo fcxto cxaratus 
videtur. 

C M I X. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

i.° Nicephori, Patriarchae Conftantino- 
politani , non Theodori Grapti, ut praefert 
titulus, apologia pro irreprchenfibili & pura 
noftra chriftianorum fide, & adversus illos 
qui nos idololatras putant. 

2. 0 Ejufdem antirrheticorum libri tres 
adversus Mammonam, five Conftantinum 
Copronymum. Libri primi initium defide* 
ratur. ■ 

3. 0 Ejufdem antirrheticus, five eorum 
confutatio quae Eufebius & Epiphanides 
contra Chrifti Salvatoris noftri Incarnatio- 
nem inepte difleruerunt. 

4.. 0 Nicephori Patriarchre vita, cujus 
Ignatium Diaconum au£torem eflfe Hein- 
fchenius fufpicatur. 

h codex Joafaphi Cantacuzeni juflu, e 
vetuftiffimo exemplari defcriptus eft anno 
mundi 68-76. Chrifti 1 368. menfemartio, 
indidione vi. ut in calce libri teftatur ipfe 
librarius. 

C M X. 

Codex membranaceus, olim Mcdicaeus, Digiti zed byGoOglC i 7 6 C O D I C E S 

quo continenturM^^Patriarchae Con- 
ftantinopolitani, libri adversiis Iconoma- 
chos, iidem omnino cum illis de quibus 
fupra. Ibi licet obfervare titulum mendacem 
recentiore manu fabricatum , quo decepti 
Gregoras, Cyparifliota & alii complures, 
Theodorum Graptum Nicephori Patriar- 
chae libris audorem fuppofuerunt. Obfer- 
varepraeterea licet, notas marginibusfparfim 
illitas, manu , credo, ipfiusCantacuzeni, aut 
alicujus Palamitae, Philothei fortafle. 

Is codex faeculo decimo ineunte exaratus 
videtur, quem unicum & jam vetuftate 
corruptum, perquirente Cantacuzeno, re- 
pertum efle teftatur fuperioris exemplaris 
fubfcriptio; nam idem omnino efle cum 
illo cujus ibi fit mentio, indicio funt cum 
vitia ibidem notata, tum lacuna inter apo- 
logiam & primum antirrheticum utrobique 
eadem , quam effecit defedus fex foliorum , 
quae e vetufto illo codice exciderunt poft 
folium odtogefimum primum. 
CMXI. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Nicephori, Patriarchae Cdnftantino- 
politani , pro irreprehenfibili & pura chriflia- 
norum fide, capita odoginta tria. Praefixus 
index capitum toto volumine comprehen- 
. forum. Hujufce indicis pars maxima defi- 
deratur. 

2. 0 Ejufdem antirrheticorum libri tres 
adversus ea quae imperite cottra falutarem 
Chrifti incarnationem effutiit impiusMam- 
monas. Sic vero appellatus Conftantinus 
Copronymus,qu6d Iconomachi ftuderent 
ei magis quam Deo placere, atque ita fc 
Dei quafi rivalem conftitueret. 

3. 0 Procemium teftimoniorum antir- 
rheticis fupradidis fubjungendorum. Se- 
quuntur teftimonia. 

4. 0 Ejufdem antirrheticus, five confiitatio 
eorum quae Eufebius & Epiphanides adver- 
siis Chrifti Salvatoris noftri incarnationem 
inepte difleruerunt. Sequitur pars altera 
fupradidi antirrhetici, capitibus triginta 
conftans. & 

y Ejufdem cenfura, five explicatio 
teitimoniorum adversus facras imagines 
parum perite allatorum. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C M X I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinxus, 
quo continentur ; . . MANUS CRIPTI. i.° Afceticaquaedam.TituIus&nomen 
audoris defiderantur. 

2. 0 Sandi Bajilii fermones viginti 
quatuor morales, a Simeone Magiftro & 
Logotheta,excerpti e Bafilii fcriptis. Defi^ 
deratur fermo de livore & invidia. 

3. 0 Ejufdem ad Chilonem difcipulum 
epiftola. 

4. 0 Ejufdem ad Gregorium Nazianze- 
num epiftola. 

5. 0 Ejufdem ad Amphilochium,Hera- 
clidae nomine epiftola. 

6.° Anonymi homilia de vita religiofa 
fecundum Chrifti Evangelium inftituenda. 

7. 0 Sandi Baji/ii ad Theodoram Mo- 
nacham epiftola. 

8.° Ejufdem epiftola ad Monachum qui 
exciderat. 

9. 0 Ejufdem ad Amphilochium epiflolae 
tres. 

10. ° Ejufdem ad juvenes homilia, quo- 
modo cum frudlu legere poflint Graecorum 
libros. 

1 1 . ° Ejufdem ad Diodorum , Prefty- 
terum Antiochenum, epiftola de modo 
componendi libros. 

1 2. 0 Ejufdem ad Calligraphum epiftola. 

1 3. 0 Ejufdem ad Ambrofium Mediola- 
nenfem epiftola. 

14.. 0 Ejufdem ad Letoium epiftola, de 
yera virginitate. 

15. 0 Ejufdem homilia Deum non efle 
malorum caufam. 

16. 0 Ejufdem homiliain illud: Aitende 
t ibi ipji. 

17. 0 Ejufdem homilia ad eos qui nos 
calumniantur, quafi tres deos doceremus. 

1 8.° Ejufdem homilia in fandum ba- 
ptifma. 

19. 0 Ejufdem ad Eupaterium epiftola. 

20. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
de patientia. 

2 1 .° Ejufdem homilia de eleemofyna. 

22. 0 Ejufdem homilia de diledione. 

23. 0 Ejufdem homilia de dodrina & 
corredione. 

24. 0 Ejufdem homilia de peccato & con- 
feflione. 

- 2 5* 0 Ejufdem homilia de imperio & 
poteftate. 

26. 0 Ejufdem Digiti zed byGoOglC noioen iftro 4 h 

h 

k 

fio- 
fi CODICES M 

26. 0 Ejufdem homilia de futuro judicio. 
27° Ejufdem homilia de virtute & 
vitio. 

28. 0 Ejuftlem homilia de juramentis. 

29. 0 Ejufdcm homilia de morte. 

30. 0 Ejufdem homilia de liberorum 
educatione. 

3 1 ,° Ejufdem homilia de manfuetudine, 
& injuriarum deponenda memoria. ' 

3 2. 0 Ejufdem homiliade oratione. 

33. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia. 

34. 0 Ejufdem homilia de jejunio, & de 
temperantia. 

3J. 0 Ejufdem homilia de humilitate 
animi. 

3 6.° Ejufdem homilia de anima. 

37. 0 Ejufdem homilia in Petrum Apo- 
ftolum, & Eliam Prophetam. 

3 8.° Ejufdem homilia de providentia. 

39. 0 Ejufdem homilia de divitiis & pau- 
pertate. 

40. 0 Ejufdem homilia de ingluvie & 
ebrietate. 

41. 0 Ejufdem homilia de adverfa vale- 
tudine, & medicis. 

42° Ejufdem homilia de mulieribus& 
pulchritudine. 

43. 0 Ejufdem homilia de avaritia. 

44.. 0 Ejufdem homilia de profperitate & 
adverfitate. 

45. 0 Ejufdem homilia de fuperbia & 
inani gloria. 

46. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

47. 0 Ejufdem homilia de odio & ini- 
micitiis. 

48 0 Ejufdem homilia de triftitia & mce- 
rore. 

49. 0 Ejufdem homilia de ira & furore. 

50. 0 Ejufdem homilia de filentio & 
arcanis. 

51. 0 Theodori Magiftri homilia de lau- 
dibus Pauli Apoftoli, evariis Chryfoftomi 
homiliis concinrtata. 

52. 0 Anonymi fragmentum de Melchi- 
fedech. quare fit afyjfafyynSs. 

53. 0 Anonymi opufculum de variis 
parabolae fignificationibus. 

54. 0 Anonymi obfervationes in ea Jo- 
fephi loca, ubi de Chrifto fermo fit. 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. i 77 

55. 0 Sancli Joannis Chryfojlomi de fa- 
cerdotio libri fex. Singulis libris praefixus 
capitum index. A 

j6.° Anonymi explicatio decalogi. 

57. 0 Innocentii Papae ad Arcadium Im- 
peratorem epiftola, de injufto Chryfoftomi 
exilio. 

5 8 .° Sandti Joannis Chryfoflomi ad Oly m- 
piadem epiftolse. 

J9. 0 Ejufdemhomilia, quodnemo lae- 
ditur nifi a fe ipfo. 

60. ° Ejufdem epiftolae variae* 

61. ° Ejufdcm homilia de providentia 
Dei adversus eos qui fcandalizati funt ob 
adverfitates quae piis contigerunt. 

62. 0 Sandti Bajilii homilia adversus 
Sabellianos, Arium & Anomaeos. 

63. 0 Ejufdem homilia inprima Joannis 
Evangelii verba. 

64. 0 Ejufdem profeflio fidei, cui fub- 
fcripfit Euftathius Sebaftenus. 

65. 0 Ejufdem ad Euftathium medicum 
epiftola de objedionum ab haereticis pro* 
pofitarum folutione. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C M X I I I. 

Codex membranaceus , olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Tradlatus quidam afcetici. Initium 
& audorum nomina defiderantur. 

2. 0 Sandti Maximi ConfefToris capitum 
de charitate centuriae quatuor. 

3 .° Ni/us , de afFe&ibus. 

4. 0 Ejufdem fententiae afceticas fexa- 
ginta duae. 

5. 0 Ejufdemdefinitionesaffe£tuumanima& 
rationalis. 

6.° Ejufdem liber de cogitationibus ; 
nSs). 7w°iu&}> idem prorsus cum illo qui 
apud Suarefium infcriptus occurrit «fei 

7. 0 Ejufdem liber de o&o vitiofis co- 
gitationibus. 

8.° Ejufdem fententiae morales. 

9. 0 Ejufdem de oratione capita centiim 
& quinquaginta tria. 

10. ° Ejufdem paraeneticon. 

1 1 . ° Ejufdem epiftolae ad Anaftafium 
Epifcopum. Digiti zed byGoOglC i 7 8 C O D I C E S M 

12. 0 Ejufdem fententiae quae a rebus 
terrenis ad cceleftes animum erigunt. 

13. 0 Diadochi, Photices Epifcopi, de 
rebus afceticis capita centum. 
14. 0 San&i Ephrcemi homilia. 

15. 0 Idem, non efle ridendum, neque 
gloriandum, fed lugendum & plorandum 
nofmetipfos. 

16. 0 Ejufdem reprehenfio fui ipfius, 
atque confeflio. 

17. 0 Ejufdem homilia compundoria. 
Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C M X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Capita afcetica, ubi de variis virtu- 
tum generibus, quas monachus potiffimum 
confe&ari debet, fermo fit. Initium ut & 
nomen au&oris defiderantur. 

2. 0 Anachoretarum duodecim qui unum 
in iocum convenerant, apohthegmata. 

3. 0 Apohthegmata illuftriorum quorum- 
dam monachorum, qui in afcetica vita con- 
fenuerant. 

4. 0 Senum de cogitationibus interrogata 
& refponfa. 

5. 0 Anajlaju ^Monachi narrationes variae 
de Sinaitis Patribus. 

6.° Mofis Abbatis capita feptem afcetica 
ad Pcemenem Abbatem mifla. 

7. 0 Ejuftlem capita duodecim de virtu- 
tibus. 

8.° Senum apophthegmata. 
f 9. 0 Vita fantfi Eulogii Latomi. Incipit 

io.° Danielis Abbatis narratio de Pa- 
tricia quae Eunuchi nomen accepit. 

u.° Narratiodepudicaquadamvirgine. 
1 2. 0 Vitae Danielis Abbatis compendium. 

13. 0 Excerpta e patericis Joannis Eu- 
cratae. 

14-° Apohthegmata fandtorum fenum. 
15. 0 Vita fandi Macarii, cognomento 

al! 6 '° JU arratio de duabus mulieribus,& 
Abbate Macario. 

fpiitudi ExCerpta h Joannis Eucrateprato ANUSCRIPTL 

1 8.° Excerpta ex Antonio Melifla. 
19° Vitafandi Pauli Abbatis. Incipit 

20. 0 CaJJianus Romanus de odo vitiofis 
cogitationibus. 

•21. 0 San<5li Marciani fermo afceticus. 
Incipit tviojutIuj 7mvo7z}jaur. 

22. 0 Anony mus de refta vitae inftituenda 
ratione. Incipit «Acfn jlu mmg ol 
mc&Ttg. Finis defideratur. 

Is codex feculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M X V. 

Codex chartaceus, olim Mazarinseus, 
quo continentur: 

i.° Anonymi tradtatus afceticus, ubide 
Monachorum inftitutis, & virtutibus vite 
monafticae peculiaribus. Defideratur ini- 
tium , ut & nomen audloris. 

2. 0 Anonymi tradtatus alter afceticus, 
divifusin libros duos. Defideranturquoque 
initium & nomen au&oris. 

3. 0 Tra&atus ejufdem argumenti, ifque 
magnae molis, ubi ea omnia quae ad vitam 
monafticam pertinent, uberrime expo- 
nuntur; ex alio tamen locupktiori opere 
excerptus eft. Initio defideratur nomen 
au&oris. Sub finem folia aliquot defunt. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M X V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertintis, 
quo continentur : 

i,° Ccenobitarum illuftriora dida & 
fada, e Gerontico collefta, ordineque al- 
phabetico difpofita. Initio folia multa, fub 
finem pauca tantum defiderantur. 

2° Joannis Mofchi pratum fpirituale. 
Primum folium defideratur. 

y Excerpta e variis Efaiae Abbatis af- 
ceticis operibus. 

4. 0 Macarii Abbatis ad Efaiam Abbatem 
epiftola. 

5. 0 Excerpta alia ex Abbate Efaia. 

6.° Mofis Abbatiscapitafeptemafcetica, 
quae ad Pcemenem Abbatem mifit. 

7. 0 Ejufdem lamentationes. 

8.° Idem, neminem efle vituperafidum. 

9. 0 Idem de humilitate. 

io.° Idem de perpeflionibus. Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

1 1.° Idem de operatione novi hominis. 

1 2. 0 Wem de vitae folitariae tranquillitate. 

i 3. 0 Idem de gaudio animae quae Deo 
obedire incipit. 

14. 0 Idem de feptem fratribus qui Ma- 
carium Abbatem adierunt. 

1 Efaia Abbatis opufcula afcetica. 

16. 0 Sanfti Gregorii Papae dialogorum 
libri duo. Quaedam defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

C M X V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 ,° Excerpta e Gerontico, ubi de Abba- 
tum rebus geftis, & illorum praeceptis ad 
vitam afceticam pertinenribus , difleritur. 
Initio folia quaedam defiderantur. 

2 0 Apophthegmata Patrum qui in afcefi 
confenuerant. 

3. 0 Collationes fenum inter fe de cogi- 
tationibus. 

4. 0 Capita feptem ab AbbateMoJe ad 
Abbatem Pcemenem mifla. 

5. 0 Ejufdem capita duodecim de virtu- 
tibus. 

6.° Anaflafi Sinaitae narratio de Patribus 
Sinaitis. Defideratur initium. 

7. 0 Seledta capita e patericis Joannis 
Eucratae. 

8.° Varia apohpthegmata fandorum 
fenum. Finis defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C M X V I I L 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

1 .° Quoddam quafi patericon , ubi prae- 
cepta ad monachorum mores informandos 
accommodata, variis ccenobitarumexemplis 
confirmantur. Defideratur initium. 

2. 0 Macarii capita afcetica, in epitomen 
ab anonymo contra&a. 

3. 0 Quaefita & refponfa triginta quatuor 
de vita fpirituali. 

Is codex faeculo decimo tertio videtur 
exaratus. 

C M X I X. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
MSS. Tomus II. NUSCRIPTI. l?9 

nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i.° Anonymipatericon,fiveexempIa ex 
illuftriorum ccenobiarcharum vitis ad mores 
informandos petita. 

2. 0 Excerpta e Palladii hiftoria Laufiaca. 

3. 0 Variorum ccenobiarcharum apoph- 
thegmata alphabetico ordine difpofita. 

4.. 0 Praeceptiones ad do&rinam morum 

?ertinentes, ex afceticis libris depromptae. 
inis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
vidctur. 

C M X X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Interrogata & refponfa de variis 
dodrinae capitibus. Initium & nomen au- 
£toris defiderantur. 

2. 0 Anajlajii Sinaitae homilia in ingret 
fum jejuniorum. 

3. 0 Sandi Ephrcemi ad Joannem Mo- 
nachum epiftola de patientia. 

4> Ejufdem adhortationes quatuor de 
virtute ad novitium Monachum. 

5. 0 Ejufdem de virtute capita decem. 

6.° Ejufdem capita decem in illud: 
Attende tibi ipji. 

7. 0 Idem, non cffe ridendum neque 
gloriandum, fed lugendum & plorandum 
nofmetipfos. 

8.° Ejufdem capita nonagintafex de vita 
fpirituali. 

9. 0 Ejufdem de vita rede inftituenda 
capita nonaginta. 

1 o.° Ejufdem beatitudines. 

1 1.° Ejufdem beatitudines aliae. 

1 2. 0 Ejufdem adhortationesquadraginta 
novem ad Monachos. 

1 3. 0 Ejufdem capita feptuagihta novem 
de humilitate. 

1 4. 0 Ejufdem homilia de fecundo Chrifti 
Domini adventu. 

1 5. 0 Ejufdem quaeftiones & refponfa. 

1 6° Ejufdem homilia alia in fecundum 
Domini adventum. 

1 7. 0 Sandi Maximi Confeflbris de cha- 
ritate capita quadringenta, quorum ducenta 
loco fuo mota , atque ex iJIis feptuaginta 
priora defiderantur. 

Zij Digitized by Google i8o CODICES M A N V S C R I P T I. 1 8,° Ejufdem optifctrlum, quo oftenditur 
Monachum debere efle perfedum. 

1 9. 0 E/ufdcm de toquacitate tra£b*tns. 

Is codex faeculo undecirao exaratus 
videtur. 

CMXXL 

Codex membranaceus, oJira Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Anonymi tradatus deVerbi divini- 
tate & confubftantiaiitate. Initium & finis 
defiderantur. 

2. 0 Vita fan&i Sabae Abbatis. Ma/or pars 
defideratur. 

3. 0 Vita fandi Danielis Stylitae. Pars 
major defideratur. 

4. 0 Vita fandi Ignatii, Epifcopi Antio- 
cheni. Major pars defideratur. 

5. 0 Matyrium fantflae Julianae Nicome- 
dienfis. 

6.° Martyrium fanftae Anaftafiae. 

7. 0 CertamendecemMartyrumCreten- 
fium. 

8.° Vita fandi Eugenii. 

9. 0 Sandi Gregorii Nyfleni homilia in 
fandtum Stephanum Protomartyrem. 

io.° Vita fandorum Theodori Grapti 
& Theophanis ejus fratris. 

Martyrium fandorum JudcT & 
Domnae. In medio folia non pauca defi- 
derantur. 

1 2. 0 Vita fandi Marcelli Archimandritce. 

Vitafan<SliSpiridonis,Trimithuntis 
Epifcopi. Initium loco fuo motum. 

1 4. 0 Martyrium fandi Auxentii illiufque 
Ibciorum. 

15.° Martyrium fandi Lucii illiufque 
fociorum. 

. J6.° Martyrium fandti Eleutherii. Finis 
defideratur. 

17. 0 Martyrium fandi Menae illiufque 
fociorum. Quaedam defiderantur. 

18 0 Vitalan<2xMeIani«.Superefttan. 
tum initium. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
Videtur. 

CMXXIL 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur opus ideo parallela infcri- 
ptum , quod interrogata& refponfa de variis 
dotfrins capitibus, fibi invicemfuccedentia compte£tatur. Pracnaittitur i.° totius libri 
index. 2.°Tabuk quadrata,ubi hic iambus 
JLvJbuaj; h Ji\(Z$ Avy>v<&q 7ntet> litteris miro 
quodamartificiodifpofitisplus quam millies 
repetitur, & ita quidem ut a littera E in cen- 
tro collocata Ie<5tio inhium fumat. 3. 0 Ver- 
fus nonnulli iambici quos clariflimus D. 
Bernardus de Montfaucon, una cum inter- 
pretatione exhibet Palaog* lib. 4. pag. 2j)j. 
4. 0 Initio voluminis occurrit pidlura mul- 
tum detrita. Ibi Eudocia cunt regiis infi- 
gnibus medium locum occupat; a dextris 
ftat Conftantinus Ducas Imperator; a fi- 
niftris vero Conftantinus illius filius, ut D. 
Montfaucon fufpicatur, quem de tota hac 
pi£lura fufius diflerentem pag. vide. 
Rerum autem eo volumine comprehenla- 
rum is eft ordo. 

1 .° Excerptum de fan£ta & confubftan- 
tiali increataque Trinitate, e fandi Bafilii 
adversusEunomium libris.Finis defideratur/ 

2. 0 Aimjlajii Sinaitae refponfa feptua- 
ginta novem, ad totidem quaeftiones ab 
orthodoxis de variis dodrinae capitibus fibi 
propofitas. 

3 .° San&orum Bafilii & Gregorii Nazian- 
zeni dialogus. 

4. 0 Capita de fantfla & confubftantiali 
Trinitate variis fan£lorum Irenaei, Theo- 
doreti , Epifcopi Cyrenfis, & Auguftini tefli- 
moniis ftabilita. 

5. 0 Capita de Incarnatione, apoftolica- 
rum conftitutionum , Epiphanii , Eufebii & 
Heiychii au&oritate connrmata. 

6.° De Decalogo. 

7. 0 De fex primis conciliis generalibus. 

8.° Excerpta de fanda & confubftantiali 
atque increata Trinitate, e fandorum Cy- 
riUi, Ifidori & Joannis Damafceni fcriptis. 

9. 0 Maximus Confeflbr, quomodo Deu$ 
Verbum inhabitat, &quid inhabitatio. 

io.° Excerpta e fando Joanne Chry- 
lbftomo in primam ad Corinthios. 

Is codex, quem in Eudociae Auguftae 
gratiam fcriptum fuifle conftat, ad annum 
Chrifti 1 162. referendus videtur. 

C M X X I I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur loci communes, tam e fcriptura 
facra , quam ex ecclefiafticis fcriptoribus col- . 
Ie£ti, & ordine alphabetico difpofiti. Defide- 
ratur initium, proindeque au<5toris nomen. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTL 181 Videndum autem an loci Hli communes 
iidem omnino fint cum Joannis Damafceni 
parallelis facris. Mihi fane in nonnuilis dif- 
crepare vifi funt. Huic noftro exemplari 
prsefixus index, ad marginem vero conjedae 
Patrum qui ibi laudantur, imagines, rudi 
tamen manu parumque perita delineatae. 

Is codex litteris uncialibus, iifque incli- 
natis, exaratus, ad faeculum nonum referen- 
dus videtur. 

CMXXIV, 

Codex membranaceus, ex Oriente in 
Bibliothecam regiam Vanflebii opera anno 
1669. illatus. lbi continentur loci com- 
munes, theologici plerique, e libris facris & 
ecclefiafticis fcriptoribus colledli ordineque 
alphabetico difpofiti. Dividuntur in capita 
ducenta quadraginta quinque. Ibi fepenu- 
mero laudantur Amphilochius, Anaftafius 
Antiochenus, apoftolicae conftitutiones,- 
Athanafius, Bafilius, Caefarius, Clemens 
Romanus, Clemens Alexandrinus, Didy- 
mus,Diodorus Siculus, Dionyfius Areopa- 
gita, Ephraemus, Epiphanius, Evagrius, 
Euftathius Epifcoptis, Gregorius Nyflenus, 
Gregorius Theologus, Hefychius Hierofo- 
lymitanus, Ignatius, Chryfoftomus, Jofe- 
phus, Ifidorus Pelufiota, Leontius Mona- 
chus, Joannes Damafcenus, Sophronius, 
Marcianus, Marcus Monachus, Maximus 
Monachus, Methodius Martyr,Nemefius, 
Nilus Monachus, Philo, Prochis, Seve- 
rianus, Gabalorum Epifcopus, Theophilus 
Alexandrinus. 

Is codex,qui fuit quondam pencsFran- 
cifcum & Lucam Notaras, fseculo decimo 
ineunte exaratus videtur. 

C M X X V. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per inBibliothecam regiam illatus. lbi con- 
tinentur: 

i.° Anonymi loci communes,ubi varia 
colliguntur veterum fcriptorum, ecclefiafti- 
corumpraefertim, loca ad mores informan- 
dos idonea, quae tamen omnia in fandi 
Maximi & Antonii Meliflae florilegio re- 
perias. 

2. 0 Petri Antiocheni epiftola de azymis 
ad Dominicum, Archiepifcopum Graden- 
fem, quam publici juris fecit Cotelerlus. 
Floruit autem Petrus undecimo faeculo. 

Is codex e vetufto exemplari, quod in 
illuftriffimi Valachiae principis Bibliotheca 
aflervatur, defcriptus eft. CMXXVL 

Codex membranaceus,o!im Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Loci communes e fcriptoribus eccle- 
liafticis & profanis colledi, & in titulos 
feptuaginta duos divifi. Tres primi defide- 
rantur, ut & nomen audtoris, quem Maxi- 
mum efle crediderim. 

2. 0 Sandtorum BafUii, GregoriiNazim- 
zeni , Joannis ChryfoJIomi & Epiphanii frag- 
menta nonnulla. 

3. 0 Martyrium fandi Stephani junioris. 

Incipit aytdiv >y ctf^jt/oy. 

4.. 0 San&usGregorius veterisRomae Papa, 
an profit mortuis in ecclefia fepeliri. 

5. 0 Sandi Dorothei Abbatis de jejuniis 
fervandis dodlrina decima quinta. 

6.° Sandhis Joannes Chryfojlomus dc 
compundione ad virgines, Monachos & 
omnes fideles. 

7. 0 Anonyrnus, quomodo poflit quis 
fine fcandalo euchariftiam a facerdote fuf- 
cipere, cum in grave peccatum aliquod 
incidifle fe noverit. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C M X X V I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i.° Anonymi feledae narrationes ad 
mores informandos idoneae. Initium defi- 
deratur. 

2. 0 Excerpta e fando Macario de per- 
fedione fpirituali. 

3. 0 Anonymi fragmenta, ubi de rebu^ 
fpiritualibus. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CMXXVIII. 

Codex mejnbranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, du- 
plici fcriptura commendabilis. Antiquior, 
& cui recentior fuperinduda eft, uncialibus 
litteris decimo, ut videtur, faeculo exarata,, 
Patris alicujus opera compleditur; altera 
officium Graecorum ecclefiafticum exhibet, 
eaque ad faeculum decimum tertium refe- 
renda eft. Hujufce codicis initium & finis 
defiderantur. 

Z ii/ Digitized by [82 CODICES M SANCTI PATRES. 

In-quarto. 

CMXXII 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i .° Sandti Joannis Theologi commen- 
tarius apocryphus de Jefu Chrifto. 

2. 0 Hiftoria apocrypha, ubi de iis quae 
Chrifto contigerunt cum Pontius Pilatus 
Judaeae praeeflet. 

3. 0 Pilati ad Herodem epiftola, & He- 
rodis ad illum refponfio. 

4.. 0 Anonymi lamentatio verfibus poli- 
ticis Graeco-barbaris, qua fua peccata deflet. 

5. 0 Lamentatio Adami e Paradifo ter- 
reftri expulfi, verfibus quoque politicis. 

6.° Joannis, Nicaeni Archiepifcopi , de 
die quo Chriftus natus eft epiftola ad Zacha- 
riam magnae Armeniae Catholicum. 

7. 0 Petrus Diaconus&PhiIofophus,de 
cyclo & indiftione. 

8.° Anonymus de fide aliifque religionis 
capitibus. 

9. 0 Dialogus infulfus maris cum terra. 
Hlius audor dicitur fanftus Gregorius Na- 
zianzenus. 

io.° Excerpta e Gerontico, & e variis 
fandi Ephraemi operibus. 

n.° Definitiones quae fando Bafilio 
tribuuntur. Ibi de rebus ad dodrinam & ad 
mores pertinentibus fermo fit. Finis defi- 
deratur. 

1 2. 0 Sandi Macarii cum Angelo collo- 
quium. 

13. 0 ExcerptaeGerontico,fan£lisGre- 
gono Papa, Ephraemo & Chryfoftomo. 

14 0 Anonymus de Ecclefia, deEpifco- 
porum ornamentis, de ritibus nonnullis, 
compluribufque capitibus ad liturgiam per- 
tinentibus. r 

15. 0 Excerpta b Phyfiologo. Ibi de na- 
tura & proprietatibus animalium, iliorum- 
que ad homines refpe&u. 

16 0 Vaticiniorum nonnullorum, quo- 
nim Leo Sapiens audor dicitur, explicatio. 
17. 0 Hymni quidam. 

i8.° QuaEffioncsnonnuIteadEcdcfiam 
& Iiturgiam fpedantes. 

19. 0 Explicatio orationis dominicae. ANUSCRIPTI. 

20. 0 Chriftiani difputatip cum Judseo. 

2 1 .° Anonymus de annis beatse Mariae 
Virginis. 

22. 0 Apoftolorum conftitutiones. 

23. 0 Sandi Athanafi homilia. 

24. 0 Efdra Apocalypfis. 

25. 0 Chrifli epiftola Romae inventa. 

26. 0 Monachi cujufdam verfus, defede 
animarum ad refurredionem ufque. 

27. 0 Sandi Joannis Damafceni carmen 
iambicum de anima. 

Is codex laeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C M X X X. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur Clementina, novemdecim 
homilias comple&entia, quibus Pfeudopetri 
ad Jacobum Apoftolum , Hierofolymorum 
Epifcopum, & Clementis ad eumdem epi- 
ftolae praemittuntur. Homiliae dccimae nonae 
finis defideratur. Hujufce autem exemplaris 
initio, preces nonnullas, & Conftantini 
chartophylacis excerptum de feptuaginta 
duabus linguis ex illius in omnes fandos 
homilia, reperias. 

Is codex, quo ufus eft in fua Clemen- 
tinorum editione Joannes Baptifta Cote- 
ierius, faeculo duodecimo exaratus videtur. 

CMXXXI. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Clementis conftitutiones apoftoliae. 
Initium & finis defiderantur. 

2. 0 Anonymi quaeftiones & refponfiones 
variis de rebus ad theologiam pertinentibus. 
Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X X X I I. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continetur fan&iDionjfli Areopagitae mar- 
tyrium. Sub finem nonnulla defiderantur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X X X I I I. 

Codex membranaceus, olimCoIbertinus, 
quo continentur: 

i.° San£li Dionyfi Areopagitae opera, 
una cum fcholiis marginalibus. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRiPTl t8$ 

de confummatione faeculi, de Antichrifto, 
& de fecundo Domini adventu. 2.° Lexicon ubi explicantur voces diffi- 
ciliores quae in fandti Dionyfii fcriptis 
occurrunt. 

j.° Michaelis, Patriarchae Hierofolymi- 
tani, homilia in laudem fandi Dionyfii 
Areopagitae. 

4.. 0 Martyrium fan£li Dionyfii. Incipit 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

C M X X X I V. 
Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° San&i Dionyjtt Areopagitae opera; 
Praemittuntur i.° prologus, ubi de illius 
vita. 2. 0 Explicatio vocum difficiliorum 
quae in illiusoperibus obviae funt. Conje&a 
praetcrea ad marginem fcholia* quorum pars 
major fandum Maximum audorem habet. 
Occurrunt quoque epigrammata quaedam 
in Dionyfii laudem. 

2. 0 Polycratis, Ephefini Archiepifcopi, 
cpiftolae ad Vidtorem Papam fragmentum. 

3. 0 San£ti yJ^x//wimyftagogia, qua ex- 
plicantur quorum figna fint quae in fanfta 
Ecclefiaperaguntur in divina fynaxi*Verum, 
fi praefationem excipias & caput primum 
fcrme integrum, caetera omnia defiderantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C M X X X V. 

Codex chartaceus, quo continentur fan£U 
Dionyfii Areopagitae opera. Defiderantur 
epiftolae nonae pars & decima integra. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
vicletur. 

C M X X X V I. 

Codex bombycinus,o!im Colbertinus, 
quo continentur fandi Dionyfti Areopa- 
gitae opera omnia. Conjeda ad marginem 
fcholia Maximi Confeflbris. Initium defi- 
deratur. 

Is codex faeculo decimo quarto cxaratus 
videtur. 

CMXXXVIL 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San&i Ignatii epiftolse undecim. 
Prima dcfideratur , fecunda vero quae ad 
Trallenfes fcripta eft, initio mutila* 

2. 0 SanaiP^r^/Epifcq)i&Martyris 
epiftola ad Philippenfes. 

3. 0 Sandi Hippolyti Epifcopi homilia 4. 0 Sandi Cyri/li Alexandrini , & Neflorii 
dialogus. 

5. 0 Sandi Atkanajti ad Marcellinum 
prooemium in Pfalmorum expofitionem. 

6° San£tusGr^r///jNy(Tenus,quod Pfal- 
morum feries vitae Davidis confentanea fit* 

7. 0 Excerpta e fandlo GregorioNyfleno 
in infcriptiones Pfalmorum. 

8.° Caput centefimum hypomneftici 
Jofephi. 

9. 0 Sanlti Hippolyti, Epifcopi Romae, 
argumentum enarrationis in Pfalmos. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X X X V I I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

1 .° Jujlini Philofophi & Martyris traila- 
tus de orthodoxa fide. 

2. 0 Dominici Gradenfis ad Petrum, An- 
tiochenum Patriarcham, epiftola. Sequituf 
illius refponfum. 

3. 0 Petri, Antiochiae totiufqueOrientis 
Patriarchae, homilia, tum temporis habita, 
cum Argyrus Italus ad confutanda Graeco* 
rum placita venit. 

4. 0 Gennadii Copinae, & Maximi fcholia 
in epitaphium fandi Bafilii a Gregorio 
Theologo fcriptum* 

5. 0 Anonymi fcholia in homiliaiii Gre- 
gorii Theologi de fandlo Athanafio. 

6.° Gennadii, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia de re£ta & inculpatai 
Chriftianorum fide adMohammedem, ejos 
nominis fecundum* 

7. 0 Ejufdem explicatio vaticinii mar- 
moreae columnae infculpti ,ubi de Conftan- 
tinopoli a Mohammede expugnanda, 

8.° Anonymi chronicon ab Ifmaele Bu- 
lialdo, ad calcem hiftoriaeMichaelisDuCae, 
publici juris fadtum. 

9. 0 Teftamentum duodecim Jacobi fi- 
liorum. 

io.° Teftamentum Jobi. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X X X I X- 

Codex chartaceus, quo continctur Ori- 
genis in Marci Evangclium commentarius. Digitized by Google , 84 C O D I C E S M 

Is codex faeculo decimo feptimo exaratus 
videtur. 

C M X L. 

Codex chartaceus, olim Boiftallerianus, 
quo continentur : 

i.° Origenis philocalia. Ultimi capitis 
pars defideratur. 

2. 0 Sandi Bafilii homiliae novem in 
hexaemeron. 

3. 0 San£li Gregorii Nyfleni explicatio 
apologetica in hexaemeron, ad Petrum 
fratrem. 

4. 0 Idem de hominis opificio. Praefationi 
fubjicitur capitum index. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M X L L 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Origenis philocalia. Praefixus index 
capitum; ad calcem vero leguntur verfus 
iambici in huncce librum. 

2. 0 BeJ/arionis Hieromonachi verfiis 
iambici in mortem Theodorae Palaeoginae. 

3. 0 Manuelis Philes, Ephefii, iambici 
verfus iri laudem Alexandri magni. 

4. 0 Ejufdem verfus iambici in tabellam 
Alexandri magni nuptias exhibentem. 
Is codex anno Chrifti 1535. exaratus eft. 

C M X L I I. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continetur Origenis 
philocalia. Praefixus index capitum. 

Is codexfaeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X L I I I. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continetur Origenis 
philocalia. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

CMXLIV, 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Origenis philocalia. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X L V. 

Codexchartaceus,FontebIaildenfis, quo 
continentur : ANUSCRIPTL 

i.° Philocalia, five fele&a ex Origenis 
fcriptis, de variis quaeftionibus ad lacras 
litteras pertinentibus. 

2. 0 Ejufdem libri 06I0 adversus Celfum 
Epicureum, pro chriftianae religionis defen- 
fione. 

3. 0 Fragmenta duo cxOrigenis homilia 
adhortatoria ad martyrium. 

4. 0 Excerpta quaedam e fandi Joannis 
Climaci fcala paradifi. 

Is coclex manu Joachimi Hieromonaclii 
decimo quarto, utvidetur, faeculo exaratus 
eft. 

C M X L V I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinseus , 
quo continetur Methodii, Epifcopi Pata- 
rorum , convivium decem virginum. Hoc 
autem noftrum exemplar non ultra homi- 
liam odlavam progreditur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X L V I I. 

Codex chartaceus, ex infula Cypro in 
Bibliothecam regiam Vanflebii opera anno 
1 67 1 . illatus. Ibi continentur : 

i.° Methodii, Patarenfis Epifcopi, de 
gentium regno, & noviffimis diebus opuf- 
culum, idem prorsus cum illo quod fub 
titulo Apocalypleos five revelationum fa&- 
piiis prodiit. 

2. 0 Homilia de hominis interitu, quae 
minus re£le Chryfojlomo tribuitur. Initium 

3 . d Gregorii Nazianzeni homilia de blaf- 
phemia, quae nufquam inter illius opera 
comparet. Incipit aJ%x<po) wj lixva. 

4. 0 Epiftola Chrifli Domini, Romae in 
templo fandi Petri inventa. 

5. 0 Apocalypfis fando Joatml Apoftolo 
tributa, & ab illaomnino diverfa quseinter 
Novi Teftamenti libros numcratur. 

6.° Nili epiftola, ubi de charitate, poe- 
nitentia, ufura, &c. 

7. 0 Anonymi interrogationes & refpon- 
fiones de rebus ad dodrinam & ad mores 
pertinentibus. 

8.° Eufebii Papae fermo commentitius 
de facra dominica. 

9. 0 Joannis, Hierofolymitani Patriarchae , 
fragmentum adversiis illos qui contendunt 
aquam calidam in myfteriorum celebrationc 
non efle adhibendam. 

io.° Quaedam Digiti zed byGoOglC CODICES M 

10. ° Quaedam de primis conciliis ge- 
neralibus. Au&oris nomen non comparet. 

1 1 . ° Narratio prorsus fabulofa iliorum 
quae Chrifti paflionis temporibus contige- 
runt, ex Hebraica lingua, fi audlori fides, 
in Graecam converfa. 

12. 0 Epochae quaedam celebriores. 

1 3. 0 San&i Joannis Chryfoftomi homilia 
in proditionem Judae, veriim ipfi male tri- 
buitur. Videtur enim opus efle recentioris 
cujufdam Graeculi. 

1 4.. 0 Vita Simeonis Stylitae, eadem ferm£ 
cum illa cujus au&or fertur Antonius Mo- 
nachus. 

1 5. 0 Homilia in nativitatem beatae Mariae 
Virginis, falso Chryfoftomo tributa. 

1 6.° Symboli apoftolici expofitio. 

17. 0 Odae& hymni quidam. 

18. 0 Loca Veteris Teftamenti quae ad 
Chriftum referuntur. 

19. 0 Excerpta e Veteri Teftamento. Se- 
quuntur alia quaedam, verum nullius mo* 
menti. 

Is codex anno Chrifti 1522. exaratus 

eft. 

CMXLVIII. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continentur : 

i.° Eufebii Pamphili commentarius in 
Canticum canticorum. 

2. 0 Polychronii in eumdem librum com- 
mentarius. 

Is codex iaeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X L I X. 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifli 
1687. continentur : 

i.° Eufebius Caefareenfis adversiis Mar- 
cellum Ancyranum. 

2. 0 MichaelPfellus de omnifiiria do&rina, 
ad Michaelem Ducam, Imperatorem Con- 
ftantinopolitanum. 

3. 0 Joannes Argyropulus de Spiritus 
fanfli proceflione. 

4. 0 Claudii Cardinalis interrogationes, 
quibus accedunt refponfa Zacharice Cre- 
tcnfis, de variis fidei capitibus. 

5. 0 Iftdori Pelufiotae epiftolae aliquot. 

6.° Georgius Gemiftus Pletho , de Spiritus 
fendi proceflione. 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. i8j 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

CML 

Codexchartaceus, olimBaluzianus, quo 
continentur : 

i.° Brevefragmentum de refurreftione. 
Initium & nomen audoris defiderantur. 

2. 0 Athanafti fragmentum, ubi Pauli 
Samofateni haerefis exponitur. 

3 .° Ejufdem fragmentum , ubi de Paulo, 
Epifcopo Conftantinopolitano. 

4.. 0 Ejufdem fragmentum de Imperatoris 
Conftantii in orthodoxos faevitia. 

5. 0 Ejufdem fragmentum de legatis 
fummi Pontificis male habitis. 

6.° Fragmentum ex ejufdem epiftola ad 
folitariam vitam agentes. 

7. 0 Ejufdemfragmentumdeprimarerum 
creatione. 

8 0 Ejufdem fragmentum de conftanti 
Prophetarum & Evangelii Dodorum in 
omnibus confenfu. 

9. 0 Socratis fragmentum de Acacio, 
Amidae Epifcopo. 

I o.° Evagrii fragmenta duo de Chofroe, 
Perfarum Rege. 

I I 0 Fragmentum concilii Nicaeni. 

1 2. 0 Sandti Baftlii fragmentum de pa- 
radifo. 

1 3 .° Fragmenta duo ex ejufHem homiliis 
in hexaemeron. 

14.. 0 Nicephori Callifti fragmentum de 
Paulo Samofateno. 

1 5 0 Ejufdem fragmentum de miraculo 
a fanda Euphemia patrato. 

1 6.° Ejufdem fragmentum de miraculo 
a fanda Glyceria patrato. 

17 0 Ejufdem fragmentum de miraculo 
a beata Virgine patrato. 

1 8 0 E jufdem fragmentum , ubi de variis 
fandae crucis nominibus. 

1 9. 0 Origenis, Cyrilli, Baftlii & Hejychii 
fragmenta, quibus nonnulla Genefeos loca 
explicantur. 

20. 0 SediumPatriarchaeConftantinopo- 
litano obnoxiarum ordo, ex illius ecclefiae 
archivis defcriptus. 

2 1 • Anonymi fragmentum de decem 
Judaeorum feftis. 

Aa iS6 £ O D I C E S M 

22. 0 Anonymi fragmentum de feptem 
orbis miracu!is,Thebis nempe ^Egyptiacis, 
Babylonis mcenibUs, maufoleo, pyramidi- 
bus, coIofTo Rhodio, capitolio Romano, 
Sc ttmplo Cyzici ab Hadriano Imperatore 
extru&o. 

2 3 .° Fragmentum de Monothelitis, Ju- 
liano HalicarnafTaeo & Iconoclaftis. 

24. 0 Afierii, Epifcopi Amafeni, homilia 
in laudem fan&ae Euphemiae. 

25. 0 Anonymi fragmentum de Icono- 
claftis. 

26. 0 Fragmenta ex epiftolis fancSli Ignatii 
Martyris. 

27. 0 San<5ti Athanaju epiftola ad Rufi- 
nianum. 

2 8.° Gregorii Magni fragmentum de 
Pafchafio Diacono. Sequuntur alia quaedam 
ejufdem fragmenta. 

29. 0 Anonymi fragmentum de menfura 
terrae, de ftadiis, de fpatio quod coelum 
inter & terram intercedit. 

3 o.° Photii fiagmenta duo, quorum prius 
cft de je/unio quadragefimae, alterum de 
Apoftolis. 

3 1 0 Anonymi fragmentum de Maria 
Magdalena. 

3 2. 0 Photii fragmentum de animae per- 
fe&ione. 

33. 0 Anonymi fragmentum de patria 
Apoftoli Pauli. 

34. 0 Epiftolae Chrifii ad AbgArum, & 
Abgari ad Chriftum. 

35. 0 P/iw/fragmentumdetermirtovitae. 

3 6.° Fragmentum ex ejufdem traftatu 
de Spiritus fan&i proceftione. 

37. 0 Fragmenta ex Ariftaea. 

3 8.° Anonymi fragmentum de decem 
Judaeorum feftis. 

39. 0 Anonymi procemium in pfalterium. 

4.0° Anonymi fragmentumde Alexan- 
dro, Cleopatra, Nabuchodonofore,& illius 
in imperio Babylonico fuccefToribus. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
Videtur. 

C M L I. 

Codex chartaccus, olim Thuanams, 
poftea Colbertinus, quo continentur : 

1 .° Santfus Athanafius de Dionyfii , Ale- 
teindrini Epifcopi, fententia, qudd cum 
Ario non fenferijt. ANUS CRIPTI. 

2. 0 Ddinitiones quaedam ad mathema- 
ticam pertinentes. 

Is codex faecalo decimo* fexto exaratus 
videtur. 

C M L I I. 

Codex chartaceus, oIimTeIIerianus,quo 
continetur fandi Antonii viu, audore S. 
Athanafio. 

Is codexannoChrifti 1608. Romaeexa- 
ratus eft. 

CMLIII. 

Codex chartaccus, olim Domini du 
Frefne , quo continetur fan&i Antonii vita, 
cu jus fiin&us Athanajms audor , in linguam 
vulgarem converfa a Belifariane Donato, 
Theophanis Xenacii, PhiladelphiaeMetro- 
politx, difcipulo. Interpretationi manus ul- 
tima impofita dichur anno Chrifti 1625. 
menfis aprilis die 27. 

C M L I V. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Sandli Cyrilli Hierofolymkani cate- 
chefes quarta , fexta , feptima , nona, decima, 
undecima & decima feptima. 

2. 0 San&i BafiHi homilia famis & ficci- 
tatis tempore di£ta. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M L V. 

Codex membranaceus, olim Francifci 
Afulani. Ibi cominentur : 

i.° San£li Bafilii homiliae novem in 
hexaemeron. Primae quatuor paginae quae 
defiderabantur, recentiore manu fuppletae 
funt, idque in charta. 

2. 0 San&i Athanafii refponfa ad quae- 
ftiones Antiochi Ducis. Praefixus index, 
cujus finis defideratur, ut & primae inter- 
rogationis initium. Defiderantur praeterea 
fub finem nonnulla. 

3. 0 J^r^PrelbyteriHierofoIymitani, 
fententiae afceticae. Sub finem nonnulla de- 
fiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C M L V I. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

1 0 Sandi Bafi/ii homiliae novem Sn 
hexaemeron. Digiti zed byGoOglC CODICES M 

2. 0 Sandti Gregorii Nyfleni de hominis 
opificio tra&atus. 

3. 0 Explicatio apologctica in hexaeme- 
ron ad Petrum fratrem. 

4. 0 Ejufdem homilia de Spiritu fan£lo. 
Verum genuinus illius au&or elt fandus 

Bajilius. 

j.° San£ti Bajffii libri quatuor priores 
adversus Eunomium. 

6.° Ejufdem ad Amphilochiumjconii 
Epifcopum,deSpiritu fandto capita triginta. 

j.° Idem de vera virginitate ad Letoium , 
Melitenes Epifcopum. 

8.° Ejufdem homilia in ebriofos. 

9. 0 Ejufdem homilia in laudem Gordii 
Martyris. 

io.° Ejufdem homilia in laudem qua- 
draginta Martyrum. 

n.° Ejufdem homilia in laudem Bar- 
laami Martyris. 

1 2. 0 Ejufdem homiliaadversusiracundos. 

13. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

1 4. 0 Ejufdem homilia in illud Evangelii : 
DeJIruam horrea. 

1 5 . ° E jufdem homilia ad illos qui difcendi 
ftudio tenentur. 

1 6. ° Ejufdem homilia tempore famis & 
ficcitatis didta. 

17. 0 Ejufdem homilia in principium 
Proverbiorum. 

18. 0 Ejufdem homilia exhortatoria ad 
fandum baptifma. 

19° Ejufdem homilia de fide. 

20. 0 Ejufdem homilia in illud: lnprin- 
cipio erat Verbum. 

21. 0 Ejufdem homilia di£ta in lacizis. 

Is codex fseculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

CMLVII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Bafilii in hexaeme- 
ron homiliae, prima, tertia, quinta, fexta, 
feptima & o£tavae pars. In illis autem omni- 
bus homiliis aliarum initium, aliarum finis 
defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

C M L V I I I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 
MSS. Tomus IL ANUSCRIPTI, ,87 

1 .° San<5ti Bajilii homilice novem in he- 
xaemeron. Conjeda ad marginem fcholia. 

2. 0 Vita fandti Bafilii. 

3. 0 Vita fan£ti Gregorii Nazianzeni. 
Is codex faeculo decimo quinto exaratu$ 
videtur. 

C M L I X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Bajtlii homiliae no- 
vem in hexaemeron. Praemittitur index ca-v 
pitum. 

Is codex fseculo decimo quinto exaratus 
Videtur. 

C M L X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus,, 
quo continentur: 

1 .° Santfli Bajilii homilia quarta in hexae- 
meron. Initium defideratur. 

2. 0 San£li Gregorii Nazianzeni homilia 
in Chrifti nativitatem. 

3. 0 Ejufdem homilia in fanda lumina. 

4. 0 Ejufdem homilia in Pafcha. 

5. 0 Sandi Joannis Chryfoftomi vita, 
audore Georgio Alexandrino. Finis defidc* 
ratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C M L X I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° San£tus Bajffius in Ifaiam. Praemit- 
titur fragmentum, ubi de Veteri Tefta- 
mento. 

2. 0 Jofephi teftimonia de Chrifto & de 
Joanne Baptifta. 

3. 0 Sandi Gregorii Nyfteni epiftola ca- 
nonica ad Letoium. Finis defideratur. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

CMLXIL 

Codex chartaccus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Bafilii homiliae in pfalmos. 
Earum prima defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia in illud: Attende 
tibi ipji. 

3. 0 Ejufdem homilia, quod Deus non 
fit au£tor malorum. 

4. 0 Ejufdem homilia in principium Pro- 
verbiorum. 

Aa ij Digiti zed byGoOglC 188 C ODICES M 

5. 0 Ejufdem homilia de avaritia. 
6.° Ejufdem homiJia in ditefcentes. 
7. 0 Ejufdem homiliae duae de jejunio. 
8.° Ejufdem homilia in ebrietatem, & 
in Juxum. 

9. 0 Ejufdem homilia de ira. 
io.° Ejufdem homilia de invidia. 

u.° Ejufdem homilia de gratiarum 
adtione. 

12. 0 Ejufdem homilia in laudem Mar- 
tyris Julittae. 

1 3. 0 Ejufdem homilia inlaudem Gordii 
Martyris. 

14. 0 Ejufdem homilia in laudem qua- 
clraginta Martyrum. 

1 j.° Ejufdem homilia in laudem Bar- 
laami Martyris. 

16. 0 Ejufdem homilia in lacizis habita. 

17. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nati- 
vitatem. 

18 0 Ejufdem exhortatio ad baptifmum. 
19: 0 Ejufdem homilia de fide. 

20. 0 Ejufdem homilia in principium 
Evangelii Joannis. 

2 1.° Ejufdem homilia contraSabellianos. 
22. 0 Ejufdem homilia ad juvenes, quo- 
modo cum frudu legere poflint Graecorum 
libros. 

23. 0 Ejufdem homilia tempore famis 
& ficcitatis dida. 

24. 0 Ejufdem homilia, non adhaeren- 
dum efle rebus faecularibus. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M L X I I I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 
i.° Sandi Bafilii homilia ad juvenes, 

quomodo cum frudu legere poflint Grae- 

corum libros. 

2. 0 Libanii allocutio panegyrica ad Julia- 
num Antiochiae verfantem. 

3. 0 Arifiidis, de Smyrna terrae motu 
obruta, epiftola ad Imperatores Marcum 
Antoninum & Commodum. 

4. 0 Ejufdem epiftola ad Graecos, qua 
Smyrnae reftaurationem gratulatur. 

5. 0 Libanii ad Trojanos oratio Menelai, 
pro reddendaHelena. 

6° Ejufdem oratio de inexplebili cu- 
piditate. v ANUSC R I P T I. 

7. 0 Ejufdem onitio, qua oftenditur 
amicos optimas pulcherrimafque efTe di- 
vitias. 

8.° Ejufdem defcriptio veris. 

9. 0 Juliani Imperatoris epiftolae tres ad 
Iamblichum. 

10. ° Ejufdem epiftolae ad Evagrium, 
Maximum , Georgium , Eugenium , Eume- 
nium, Libanium <5c alios. 

1 1 . ° Libanii parentatio in Julianiyn. 

1 2. 0 Ejufdem lamentatio ad Antioche- 
nos fuper Daphnaei ApoIIinis fano. 

13. 0 Ejufdem lamentatio fuper Nico- 
media terrae motu everfa. 

14. 0 Michaelis Acominati, Metropo- 
iitae Athenienfis, verfus iambici de priftina 
urbis illius dignitate. Videntur multa deefle. 

15. 0 Joannis Damafceni capita philo^ 
fbphica, theologica & phyfica. 

16. 0 Gemifli Plethonis oratio funebris, 
inedita, in obitu Cleopae PaIaeoginae,ubi de 
animorum immortalitate difleritur. 

17. 0 Ejufdem tradatus de virtutibus. 

1 8.° Timceus Locrus de anima mundi. 

1 9. 0 Ifocrates ad Demonicum. 

26. 0 Oratio Ulyffis nominead Achillem, 
au#ore Arijlide. 

2 1 .° Arijlotelis opufculum de virtutibus 
& vitiis. 

22. 0 Excerpta ex ejufdem ethicis&po- 
liticis. 

23. 0 Marci Eugenici epiftola, inedita, ad 
Imperatorem, a quo fuerat interrogatus, cur 
Deus hominem quem condidit ad pecca- 
tum adeo proclivem, pcenis tamen aeternis 
addicat. 

24. 0 Ejufdem ad eumdem epiftola, qua 
quaeftioni fibi ab ipfo propofitae refpondet, 
videlicet, Dei-ne decreto,an naturae imbe- 
cillitate homines morti fint obnoxii. 

2 5 .° Somnium Scipionis a Maximo P/a- 
nude Graece converfum. 

2 6.° Demetrii Cydonii de morte con-: 
temnenda,homilia. 

27 0 Hermea Philofophi in Porphyrii 
ifagogen introdudio. 

28. 0 Thucydidis conciones, quarum non 
paucae defiderantur. 

Is codex ineunte faeculo decimo fexto 
yidetur exaratus. Qigiti zedbyG00gIe CODICES MA 

C M L X I V. 

Codex membranaceus, olimMazarinaeus, 
quo contihentur : 

i.° San£li Bafilii adhortatio de abdi- 
cando faecu!o,& defpirituali perfedione. 

2. 0 Ejufdem prodiatypofis ac dignotio 
afceticarum informationum. 

3. 0 Ejufdem hypotypofeos vitae afceticae 
prologus. 

4. 0 Ejufdem procemium ad ethica, de 
judicio Dei. 

5. 0 Idem, de fide. 

6.° Ejufdem aliud prooemium breve ad 
ethica, de his quae in facris litteris vetita 
jufla-ve funt. 

»7.° Ejufdem moralia capita, e meris 
NoviTeftamenti verbis contexta, & regulis 
odloginta fub certis capitibus five titulis 
comprehenfa. 

8.° Ejufdem prologus afceticus, eft au- 
tem fermo de libero arbitrio. 

9. 0 Ejufdem regulae breviores. Praemit- 
titur praefatio. 

10. ° Ejufdem de baptifmo libri duo. 

1 1. ° E/ufdem conftitutiones monafticae, 
tam ad coenobitas, quam ad folitarios. 

12. 0 Ejufdem epiftola ad Chilonem 
Difcipulum. 

1 3 0 Idem,de inftitutione religiofe vitae.' 

14 0 Idem, de exercitatione monaftica, 
quo fe debeat padto excolere & ornare 
monachus. 

15. 0 Ejufdem admonitio brevis ad ju- 
niores monachos. 

1 6.° Ejufdem admonitio ad monachum 
iapfum. Sub finem defiderantur quatuor 
lineae. 

17. 0 EjufHem poenae in monachos & 
monachas delinquentes conftitutae. Sub 
finem defiderantur quaedam. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

c(l XV. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Ewwmii apologeticus. Gonjeila ad 
priorum paginarum marginem locorum 
quorumdam interpretatio Latina. 

2. 0 San£ti Bafilii adversiis Eunomii apo- 
logiam antirrheticorum iibri quinque. NUSCRIPTL t 8p 

3. 0 Ejufdem liber de Spiritu fan6to ad 
Amphilochium , Iconii Epifcopum. Qua- 
tuor poftrema folia manu recentiorefcripta 
funt. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

CMLXVI. 
Codex membranaceus,quo continentur: 

i.° Sandli Bafi/ii libri quinque adversus 
Eunomium. 

2. 0 Ejufdem ad Amphilochium, Iconii 
Epifcopum, de Spiritu fando capita tri- 
ginta. 

Is codex faeculo decimo exaratus videtur. 

C M L X V I I. 

Codex chartaceus, olim Boiftallerianus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Bafilii epiftolae variae. 

2. 0 Sandli Joannis Chryfofiomi ad Olym- 
piadem Diaconiflam epiftolae fexdecim. 

3. 0 Ejufdem epiftola ad Innocentium, 
Romae Epifcopum. 

4. 0 Ejufdcm epiftola ad Cyriacum Epi- 
fcopum. 

5 . ° Sandi Gregorii Nazianzeni fententiae 
tetraftichae. 

6. ° Ejufdem monofticha ordine a!pha- 
betico digefta. 

7. 0 Ejufdem epigrammata in mortem 
fan&i Bafilii. 

8.° Ejufdem verfus varii argumenti. 

9. 0 lfidori Pelufiotae epiftolae feptem. 

I o.° Juliarit Apoftatae epiftola ad Liba- 
nium Sophiftam. 

I I 0 Anonymi verfus duo in horolo- 
gium. 

12. 0 Dionyfii Areopagit^e epiftola ad 
Joannem Evangeliftam. 

1 3. 0 Simconis, Euchaitarum Mctropo- 
litae, epiftolaead Joannem Monachum. 

14. 0 Gregorii Nyfleni fragmentum de 
humanae vitae miferiis. 

1 5. 0 Anonymi chriftianae fidei expofitio. 

1 6.° Anonymus de feptem hominis aeta- 
tibus. s 

17. 0 Anonymus, quot annos vixerit 
beata Virgo. 

1 8.° Breve chronicon , vel potius chronici 
alicujus fragmentum , a creatione mundi ad 
feptimam lynodum ufque. 

A a iij Digitized by t 9 o CODICES M 

19. 0 Obfervatiuncula de anno & cyclis. 
Is codex annoChrifti 1434. exaratus eft. 

CMLXVIII. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° Sanftorum Bafilii & Gregorii Nazian- 
zeni epiftolae mutuae. Praemittitur anonymi 
epiftola ad Imperatorem nefcio quem. 

2. 0 Ejufdem Bafilii homiliae novem in 
hexaemeron. 

3 0 Sanfti Gregorii NyfTeni homiliae tres 
de hominis opificio. 

4. 0 Ejufdem explicatio apologetica in 
hexaemeron. 

5. 0 Michae/is Pfelli & Bafilii Megalo- 
jnitae aenigmata. 

6.° San<5li Bafilii homilia in ebriofos. 

7. 0 Ejufdem homilia in illud: Attende 
tibi ipfi. 

8 .° E jufdem homilia in laudem Barlaami 
Martyris. 

9. 0 Ejufdem homilia in Gordium Mar- 
tyrem. 

io.° Ejufdemexhortatioadbaptifmum. 

Ejufdem homilia in laudem qua- 
draginta Martyrum. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nati- 
vitatem* 

13. 0 Santfi Joannis Chryfoflomi homilia 
in laudem Martyris Babylae. 

14. 0 Nicolai Cabafilce expofitio miffe. 

1 5. 0 Petri, Antiocheni Patriarch*, ad 
Dominicum Gradenfem epiftola. 

16. 0 Joannis, Metropolitae Rufliac, epi- 
ftola ad Clementem Papam. 

17.° Excerpta de proceffione Spiritus 
fen&i. 

i 8.° Anonymus de feptem conciliis «e- 
neralibus. 0 

Is codex, non unius librarii manu decimo 
quinto faeculo exaratus videtur. 

C M L X I X. 

Codex bombycinus, olim Mazarinsus, 
quo continentur: 

1 .° Sandi Bafilii epiftola centefima qua- 
dragefima prima. ^ 

2. 0 Ejufdem homilia ad eos qui nos 
calumniantur quafi tres deos doceremus. 

3° Ejufdemepiftolatrecentefimaprima, ANUSCRIPTt 

4. 0 Ejufdem de Splritu fan&o libcr ad 
Amphilochium. Conjeda ad marginem 
brevia quaedam fcholia. 

y.° Ejufdem libri quinque advereus 
Eunomium, una cum brevibus fcholiis. 
6.° Ejufdem homilia de fide. 

7. 0 Ejufdem homilia, qua oftenditur 
Deum efle inComprehenfibilem ; verum 
Bafilio pariim refte tribuitur. Eft enim ca- 
techefis nona Cyrilli Hierofolymitani. 

8.° Ejufdem homilia in fantfum baiy 
tifma. ^ 

9. 0 Ejufdem homilia de judicio & mife- 
ricordia. 

10. ° Ejufdem homilia de illuminatione, 
five baptifmo. Quod opus audorem habet 
Cyrillum Hierofolymitanum. 

1 1 . ° Ejufdem homilia contraSabdlianos. 
1 2. 0 Ejufdem liber de vera virginitate, ad 

Letoium Melitenenfem, adjunflis brevibus 
fcholiis. 

1 3. 0 Ejufdem homilia in ebriofos. 

14. 0 Ejufdem homilia de invidia. 

15. 0 Ejufdem homilia in laudemBar- 
laami Martyris. 

16. 0 Ejufdem epiftola feptuagefima 
odtava. 

17. 0 Ejufdem homiliadehumilitate. 

1 8.° Ejufdem epiftola feptuagefima nona. 

1 9. 0 Ejufdem, finis epiftolae trecentefimae. 

20. 0 Michaelis Pfelli refponfa ad Impe- 
ratorem Michaelem Ducam, ubi de rcbus 
theologicis. 

21. 0 Explicatio quorumdam Scripturae 
locorum , ubi de Chrifto, audore Maximo. 
Incipit .ixTj rifu&L tS ajtteshm TtoAvfc. 

22. 0 Manuelis Mofchopuli opufculum 
ineditum , de proceflione Spiritus fandi 
adversus Latinos. Incipit * ijbr jS 

23. 0 \ Andronici Palaeologi apophtheg- 
mata, inedita. Initium AijeVw Ji 2W 

24. 0 Excerpta quaedam e Chryfoftonio 
& Maximo. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

CMLXX, 

Codex chartaceus,quo continentur: 
1 .° Sanfti Bafi/ii variae ad varios epiftolae. 
2. 0 Fragmenta quaedam e fan&i Joanflis Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M A 

Damafceni libris, de orthodoxa fide, & 
idiomatum proprietatibus. 

j.° Photii, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, opufculum de Spiritus fan&i pro- 
ceftione. 

4. 0 Gregorii Papae fidei expofitio mifla 
ad Germanum, Patriarcham Conftantino- 

politanum. 

5 * Germani refpdnfum ad illam expofi- 
tionem, & Gregorii ad Legatos Minoritas. 
Ibi de proceffioneSpiritus fan&i imprimis 
difputatur. 

6.° Sanfti Bajt/ii homilia in Chrifti 
Domini nativitatem. 

j.° Ejufdem exhortatio ad baptifmum. 

8.° Ejufdem homilia in laudem quadra- 
ginta Martyrum. 

9. 0 Ejufdem homilia in laudem Barlaami 
Martyris. 

10. ° Ejufdem homilia in laudemGordii 
Martyris. 

1 1. ° Ejufdem homilia in ebriofos. 

1 i.° Ejufdem homilia in iracundos. 

13. 0 EjufHem homilia de invidia. 

14.. 0 Ejufdem homilia de humilitate. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in illud : Dejlruam 
horrea. 

16. 0 Ejufdem homilia in illud: In prin- 
cipio erat Verbum. 

17. 0 Idem, de Spiritu fando. 

18. 0 Nicolai Cabafilct homilia de ufura. 
Defideratur initium. 

19° Anonymi homilia in nativitaterti 
Deiparae. Iriitium % <&&m £ dioV. 

20 0 Nicolai Cabafila homilia in afcen- 
fioncm Domini. 

21. 0 Ejufdem homiiia in Annuntia- 
tioncm. 

22. 0 Narratio quaedam prorfusfabulofa, 
linguaquc vulgari Graeca fcripta. 

23. 0 Gregprii Palamae, Archiepifcopi 
TheffaIonicenfis,homiIia in ingrefllim Dei* 
parae in fanda fan£torum. 

24° Ejufdem homilia in idem feftum. 

2 5. 0 Ejufdem homilia, qua audlor often- 
dere fibi proponit, bonos majora praemia, 
malos acerbiora fupplicia poft adventum 
Domini manere. 

26. 0 Ejufdem homilia in crucem domi- 
nicam. N U S C R I P T I , p i 

27. 0 Ejufdem homilia in feftum purifi^ 
cationis. 

2 8.° Ejufdem homilia in annuntia- 
tionem. 

29. 0 Ejufdem homilia in afcenfionem. 

30. 0 Ejufdem homilia in idem feftum. 

31. 0 Ejufdem, ut videtur, hypothefes 
fexdecim, e Patribus & conciliis colle&ae. 
Ibi praecipue de divinis operationibus dif- 
putatur. Occurrit praeterea Nicolai Pepa- 
gomeni ad Gregorium Theflalonicenfem 
epiftola. 

3 2. 0 Narratio difputationis in palatio ha- 
bitae coram Imperatore, Gregorium Thefla- 
lonicenfem inter & Gregoram. 

33. 0 Theophanis orthodoxi difputatio 
cum Barlaamita, cujus nomen reticetur. 

34 0 Ejufdem difputatio cum Theotimo 
olim Barlaami affecla. Ibi de divinitate, & 
quid fecundiim eam imparticipabile fit & 
participabile. 

35. 0 Confutatio illorum quae Acindynus 
adversus Barlaamum fcripfit. 

3 6.° Anonymi apologia de divinis ope- 
rationibus, & fecundiim illas participatione. 

37. 0 Anonymus de deifica participa- 
tione, five de divina & fupernaturali fimpli- 
citate. 

3 8.° Anonymus, qu6d Acindynus & 
Barlaamus impie dividant unam divinita- 
tem in duas insequaies. 

Is codex anno Chrifti 1453. exaratus eft. 

C M L X X I. 

Codex chartaceus, Romae anno Chrifti 
171 emptus. Ibicontinenturvariae fandli 
Bafilii epiitolae. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M L X X I I. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continentur : 

1 .° Sancli Baflii ad Gregorium Nazian- 
zenum de vita eremitica epiftola. 

2. 0 Plutanhi de animi tranquillitate 
opufculum. 

3, 0 Idem, de fortuna Romanorum. 

4.. 0 Idem, de fortuna Alexandri magnf. 

Is codex manu Georgii Hermonymi, 
Spartani, exaratus eft. Praemittitur illius ad 
amicum quemdam epiftola. Digiti zed byGoOglC i 9 x CGDICES M 
C M L X X I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertintis, 
quo continentur fermones viginti quatuor 
de moribus, e variis fan&i Bafilii operibus 
feIedi,aucflore Simeone Metaphrafte. 

Ad hujufcecodicis calcem haecleguntur, 
interprete clariflimo D. Bernardo deMont- 

faucon : Scriptus ejl hic liber qui mifc- 

ricordia Dei fuit primus in monajlerio Xirucho 
Raphii, Thematis Tracefii, proxime Me/itum. 
Montis autem in quo fitum monaflerium, co- 
gnomen ejl Brachianus. In hoc ipjb monaflerio 
fratres ducenti aut trecenti verfantur anno 
<fjf$. nempe Chrifli ioff. indifiione 3. at 
Thema Thracefium, numeto tertium apud 
Conflantinum Porphyrogennetum , Lydos, 
Mawnas, Caras & Ionas compleftebatur. 

C M L X X I V. 

Codex chartaceus, olim Arfenii, Mo- 
nembafiae Archiepifcopi. Ibi continentur 
S imeonis Metaphraftae fermones viginti qua- 
tuor de moribus, e fandti Bafilii opcribus 
concinnati. 

Is codex feculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M L X X V. 

Codex membranaceus, ConftantinopoJi 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

i.° San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, cum fcholiis marginalibus. 

2. 0 Ejufdem homilia fecunda in Pafcha, 
cum fcholiis marginalibus. 

3. 0 Ejufdem homilia in novam domi- 
nicam, cum fcholiis marginalibus. 

4. 0 Ejufdem homilia in Pentecoften, 
cum fcholiis marginalibus. 

J.° Ejufdem homilia in Machabsos, 
cum fcholiis marginalibus. 

6.° Ejufdem homilia in Cyprianum 
Martyrem, cum fcholiis marginaiibus. 

7. 0 Ejufdem orationes in Julianum, cum 
lcholus marginalibus. 

r S X S^ fdem oratio fonebri s in laudem 
landti Bafiln, cum fcholiis marginalibus. 
Quinque vcvsixs medium hujus homilis 
tolia abrafa funt. 

9-: Ejufdem homilia in fantfa Theo- 
phania. 

io.° Ejufdem exhprtatio ad baptifmum. ANUSCRIPTl 

1 1.° Ejufdem homilia in Jaudem Gre- 
gorii, fandi Bafilii fratris. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in laudem fandti 
Athanafii. 

> 13. 0 Ejufdem homilia de plaga gran* 
dinis. 

14. 0 Ejufdem homilia de pauperum 
amore. 

1 5. 0 Ejufdem homilia valedidoria, coram 
centum & quinquaginta Epifcopis habita. 
Illius pars ferme dimidia defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

C M L X X V I. 

Codexmembranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 .° Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in nativitatem Chrifti. 

2. 0 Ejufdem oratio in funere fandi 
Bafilii habita. 

3. 0 EjufdemhomiliainTheophania. 

4. 0 Ejufdem homilia in fandum bap- 
tifma. 

5. 0 Ejufdem homilia in Gregorium, 
fandi Bafilii fratrem. 

6.° Ejufdem homilia in laudem fanfli 
Athanafii. 

7. 0 Ejufdem homilia valedidoria,coram 
centum quinquaginta Epifcopis habita. 

8.° Ejufdem homilia de pauperibuscha- 
ritate compledendis. 

9. 0 Ejufdemhomiliadeplagagrandinis, 
& fterilitate. 

10. ° Narratio miraculi quod Chonis 
contigit. Incipit $ w ffl iyw- 

11. ° Paflio fan&i Demetrii. Incipit 

i2.° PaflloTheodorimilitumPraefecai. 
Incipit Atwlto tzT famxA. 

1 3. 0 Conjlantini Acropolitae homilia in 
laudem Georgii Martyris. Incipit w 

14. 0 Ejufdem homilia inlaudemCon- 
ftantini magni & Helenes ejus matris. In- 
cipit tya t»c vuo&lajs Finisdc- 
fideratur. 

Is codex duodecimo fecuio exaratus 
videtur. 

C M L X X V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 

quo Digiti zed byGoOglC C O D 1 C S M 

quo continentur variae Gregorii Nazianzeni 
homiliae. Priorum tituli aut deleti, aut 
avulfi. Cseterarum is eft ordo» 

i.° Ejufdem homilia in Pafcha, & in 
tarditatem. 

2. 0 Ejufdem homilia in laudem fandti 
Mamantis Martyris. 

3. 0 Ejufdem homilia in Machabaeos. 

4. 0 Ejufdem homilia in Julianum Ex- 
eequatorcm. 

5. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nativi- 
tatem. 

6.° Ejufdem oratio in funere fan£li 
Bafjlii habita. 

7. 0 Ejufdem homilia in fandtum bap- 
tifma. 

8.° Ejufdemhomiliadepauperibus cha- 
ritate comple&endis. 

9. 0 Ejufdem homilia in plagam grandinis. 

1 o.° Ejufdem homilia in laudem Cypriani 
Martyris. 

1 1 .° Ejufdem homilia in fefto Martyrum 
dida, pnefente fan&o Gregorio Nyflcno. 

1 2. 0 Sandti Joannis Evangeliftae Apoca- 
lypfis. 

1 3. 0 Expofitia hiftoriarum quarum Gre- 
gorius Nazianzenus in homiliis meminit. 
Initium & finis defiderantur. 

Is codex duodecimo feculo exafatus 
videtur. 

C M L X X V I I I. 

Codex membranaceus , ex Oriente in 
Bibliothecam regiam Pauli Lucas opera 
iliatus, quo continentur: 

1 .° Sandti Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

2. 0 Ejufdem homilia in fancflum Pafcha. 

3. 0 Ejufdem homilia in novam domi- 
nicam. * 

4.. 0 Ejufdem homilia in Pentecoften, & 
in fan£tum Spiritum. 

5. 0 Ejufdem homilia in Machabaeos. 

6.° Ejufdem homilia in laudem Cypriani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem homilia in plagam grandinis. 

8.° Ejufdem homilia in Julianum Ex- 
acquatorem. 

9. 0 Ejufdem homilia in fan6la lumina. 

io.° Ejufdem homilia infan&um bap- 
tifma. 

AfSS. Tomns II. ANUSCRlPTl. m 

1 1.° Ejufdem homilia coram Gregorio 
Nyfleno didta. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in laudem fanfti 
Athanafii. Defideratur initium. 

Ejufdem homilia valedi&oria , 
coram centum quinquaginta Epifcopis ha- 
bita. Defideratur initium. 

14.. 0 Ejufdem homilia de pauperibus 
charitate comple&endis. 

Is codex faeculo duodecimo exarattis 
videtur. 

C M L X X I X. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in Chrifti nativitatcm. 

2. 0 Sandti Joannis Chryfoflomi homilia 
ejufHern argumenti. 

3 0 Procli, Patriarchae Conftantinopoli- 
tani, IiQmilia ejufdem argumenti. 

4. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Herodem & Infantes. 

J.° Amphilochii, Iconienfis Epifcopi, 
homilia iri laudem fan&i Baflii. 

6.° San<5ti Cyrilli Alexandrini homilia in 
occurfum Domini. 

7. 0 San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
ejufdem argumenti. 

8.° San6ti Joannis Chryfoflomi homilia 
de fine mundi. 

9. 0 Anajlafti homilia in pfalmum nona- 
gefimum quartum. 

1 o.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Filium prodigum. 

1 1 .° Ejufdem homilia in mefopente- 
coften. 

1 2. 0 San£ti Gregorii Neoodareenfis ho- 
milia in annuntiationem Deiparae. 

1 3. 0 Germani, Patriarchse Conftantino- 
politani, homilia in beatam Virgiiiem obla- 
tam in templo. 

14. 0 San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
in Divitem, & in Lazarum. 

15. 0 Severiani, Gabalorum Epifcopi, 
homilia in Caecum h nativitate. 

1 6.° San<5ti Joannis Chryfoflomi homilia 
in quadraginta Martyres. 

17. 0 Ejufdem homilia in annuntiatio- 
nem Deiparce. 

Bb Digiti zed byGoOglC i$4 CODICES M 

1 8.° Ejufdem homilia in quatriduanum 
Lazarum. 

1 9. 0 Sandi Epiphanii homilia in ramos 
palmarum. 

20. 0 San<fli Joannis Chryfofiomi homilia 
ejufdem argumenti. 

2 1 .° Leontii, Prefbyteri Conftantinopo- 
litani, homilia in Jobum. 

22. 0 San&i Joannis Chryfojlomi homilia 
in ficum arefa&am. 

23. 0 Ejufdem homilia in decem virgines. 

24. 0 Ejufdem homilia in Meretricem & 
Pharifeum. 

2J. 0 Sanfti Ephrcemi homilia ejufdem 
argumenti. 

26. 0 Sandti Joannis Chryfofiomi homilia 
in Mulierem peccatricem. 

27. 0 San&i Ephrami homilia in Domini 
paflionem. 

28. 0 Anafiafii Sinaitae homilia ejuldem 
argumenti. 

29. 0 Sandi Epiphanii homilia in fepul- 
turam Domini. 

30. 0 Ejufdem homilia in paffionem 
Domini. 

3 1.° San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
in fan&um Pafcha. 

3 2. 0 SandiGr^r/VNazianzeni homilia 
ejufdem argumenti. 

3 3. 0 Ejufdem homilia in novam domi- 
nicam. 

34. 0 Sandi Joarmis Chryfoflomi homilia 
in Petrum & Eiiam. 

3 5. 0 Ejufdem homilia in illud : h medio 
ffl<- 

3 6.° Ejufdem homiliae duae in afcen- 
fionem. 

37. 0 Ejufdem homilia in Pentecoften. 

3 8.° Ejufdem homilia in omnes fantfos. 

3 9. 0 Martyrium fandorum Petri 8c Pauli. 

40. 0 Andrece Cretenfis homilia in dor- 
mitionem Deiparae. 

41. 0 Anonymusdefan<£faecrucisinven- 
tione. 

42. 0 Neaarius, Patriarcha Conftantino- 
politanus, de fefto Theodori Martyris. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

C M L X X X. 
Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper ANUSCRIPTL 

in Bibliothecam regiam illatus, quo con- 
tinentur : 

1 .° Sandli Gregorii Nazianzeni homilixc 
duae. Prioris defideratur initium, altera eft 
de plaga grandinis. 

2. 0 San£ti Joannis Damafceni homilia 
in annuntiationem. 

3 .° Leontii homilia in ramos palmarum. 

4. 0 Georgii Rhetoris & Cartophylacis 
homilia in haec verba: Stabant juxta crucem 
Jeju mater illius foror matris. 

5. 0 San£li Gregorii Nazianzeni homilia 
de Pafchate. 

6.° San£li Joannis Chryfofiomi homilia 
ejufdem argumenti. 

n? San£li Gregorii Nazianzeni homilia 
* in laudem fan&i Mamantis Martyris. 

8.° Ejufdem homilia in Chrifti refur- 
redionem. 

9. 0 Sanfli Joannis Chryfofiomi homilia 
in haec verba: Pater meus facit & egofacio. 

10. ° Ejufdem homilia in illud: Stetit 
Jefus & clamavit dicens,fi quis fitit. 

1 1. ° Ejufdem homilia in Samaritanam. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in haec verba : Hac 
dicens Jefus fpuit humi, £r fecit lutum e fputo. 

1 3 .° San&i Epiphanii homilia in Chrifti 
afcenfionem. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M L X X X I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San£li Gregorii Nazianzeni oratio 
funebris in laudem fan£li Bafilii. Conjeda 
ad marginem fcholia, quorum audor in 
vocibus difficilioribus exponendis totus eft. 

2. 0 Ejufdem homilia in fanda lumina. 

3. 0 Ejufdem homilia in fandlum bap- 
tifma. 

4. 0 Ejufdem homilia in Pentecoften. 

j.° Vita fan£ti Nicolai, Myrenfis Epi- 
fcopi. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M L X X X I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur fandi Gregorii Nazianzeni 
homiliae fexdecim, cum Niceta Heracleenfis 
commentariis. Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

Is codex faeculodecimo quarto exaratus 
videtur. 

C M L X X X I I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis,olim 
Antonii Eparchi. Ibi continentur : 

i.° Sanfti Gregorii Nazianzeni oratio 
funebris in laudem Caefarii fratris. 

2. 0 Ejufdem oratio funebris in fororis 
fuae iaudem. 

3. 0 Ejufdem homiliae tres de pace. 

4. 0 Ejufdem homilia de fe ipfo & de 
patre, cum ei pater curam ecclefiae Nazian- 
zenae commifit. 

5. 0 Ejufdem homilia apologetica, cum 
Epifcopus Safimorum renuntiatus eft. 

6.° Ej ufdem homilia de fe ipfo , de patre, 
& de magno Bafdio. 

7. 0 Ejufdem homilia in laudem Heronis 
Philofophi. 

8.° Ej ufdem homilia in fan&um Pafcha, 
& in tarditatem. 

9. 0 Ejufdem homilia fecunda in Pafcha. 

10. ° Ejufdem homilia in novam domi- 
nicam. 

1 1 . ° Ejufdem homilia m Pentecoften. 

12. 0 Ejufdem homilia in Machabaeos. 

13 0 Ejufdem homilia in laudem Cy- 
priani Martyris. 

14. 0 Ejufdem oratio ad Julianum Ex- 
aequatorem. 

15. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nati- 
vitatem. 

1 6.° Ejufdem homilia in laudem landli 
Bafilii. 

17. 0 Ejufdem homilia in fan&a lumina. 

1 8.° Ejufdem homilia in fan&um bap- 
tifma. 

19. 0 Ejufdem homilia coram Gregorio 
Nyfleno didta. 

20. 0 Ejufdem homilia in laudem fan&i 
Athanafii. 

21. 0 Ejufdem homilia valedicfloria, co- 
ram centum quinquaginta Epifcopis habita. 

22. 0 Ejufdem homilia de pauperibus 
charitate compledtendis. 

23. 0 Ejufdem homilia in plagam gran- 
dinis. 

24. 0 Joannis, Carpathii Epifcopi, ad 
monachos in India degentes, capita aicetica 
centum. 

MSS. Tomus II. NUSCRIPTI. *9S 25. 0 Sandi Gregorii Nazianzeni tefta- 
mentum. Finis defideratur. 

Is codex fxculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

C M L X X X I V. 
Codex chartaceus, quo continentur : 

I . ° Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
apologetica de fuga fua in Pontum. 

2. 0 Ejufdem homilia de fe ipfo & de 
patre, cum ecclefiae Nazianzenae curam ei 
pater commifit. 

3- b Ejufdem homilia apologetica, ciun 
Epifcopus Safimorum creatus eft. 

4.. 0 Ejufdem homiliade fe ipfo,depatre, 
& magno Bafilio, poft reditum a fuga. 

5. 0 Ejufdem homiliaad illos qui ipfum 
acciverant, nec frequentes ad ipfum accede- 
bant. 

6.° Ejufdem homilia ad cives Nazian- 
zenos gravi timore perculfos. 

7. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
Caefarii fratris. 

8.° Ejufdem oratio funebris in laudem 
Gorgoniae fororis. 

9. 0 Ejufdem oratio funebris in laudem 
patris. 

io.° Ejufdem homiliae tres de pace. 

I I . ° Ejufdem homilia de moderatione 
in difputationibus fervanda. 

1 2. 0 Ejufdem homilia fecunda de theo- 
logia. 

13. 0 Ejufdem homiliae duae de filio. 

1 4.. 0 Ejufdem homilia de Spiritu fan£la 

1 j.° Ejufdem homilia adversus Arianos. 

16. 0 Ejufdem homilia adversus Euno* 
mianos. 

1 7. 0 Ejufdem oratio de theologia, & de 
Epifcoporum conftitutione. 

18. 0 Ejufdem homilia de fe ipfo,ciun 
in urbem reverfus eflet. 

1 p.° Ejufdem homilia in laudem Heronis 
Philofophi. 

20° Ejufdem invedivaeduae in Julianum 
Apoftatam. 

2 1 .° Ejufdem homilia in Matthaei ver- 
fum 1. capit. xix* 

22. 0 Ejuftlem epiftolae duae ad Cledo- 
nium. 

23. 0 Ejufdem epiftola ad Ne<5tariunu 
Conftantinopolitanunji Patriarcham. 

Bb i; Digiti zed byGoOglC t 9 6 CODICES ' M 

24. 0 Ejufdem homilia in eledioneEuIalii, 
Doarenfium Eptfcopi, habita. 

25. 0 Ejufdem exhortatio ad virginem. 

2 6.° Ejufdem metaphrafis in Ecclefiafteri 
Salomonis. 

Is codex, ad cujus margines paffim fcholia 
conje&a occurrunt, laeculo decimo quarto 
exaratus videtur. 

CMLXXXV. 

Codex chartaceus, quo continentur : 

1 .° Anonymi explicatio hiftoriarum quas 
compIe£titur Gregorii Nazianzeni oratio 
funebris in fan&um fiafilium. Initium oi n$ 

2. 0 Joamns Argyropuli folutiones quae- 
ftionum quas propofuerunt Philofophi & 
Medici quidam ex infula Cypro. Opus ine- 
ditum. Incipit 7jw& ytvdoTt&tv. 

3. 0 Galenus de febrium difFerentiis. 

4. 0 Stephani opufculum ejufdem argu- 
menti. 

y° Anonymi quaeftiones & folutiones 
medicae. Initium Jii 71 aj jutytAgu. 

6.° Arifiotelis problemata Phyfica. 
7. 0 Dionyfii Longini tractatus de fublimi 
genere dicendi. Quaedam defiderantur. 

8.° Galenus de ufu partium corporis 
humani. Sub finem non pauca defiderantur. 

9. 0 Anonvminarratiofabulofadetribus 
Magis. Defideratur initium. 

io.° Anonymi nonnulla ad rem medi- 
cam pertinentia. 

n.° Anonymus de horologii Perfici 
conftrudtione. 

12.0 Herophilus Sophifta de alimentis 
«flgulis menfibus adhibendis. 

1 3. 0 Methodus ad cyclum lunarem ac- 
tommodata. 

1 4. 0 Anonymus de Pafchatis inveniendi 
ratione. 

1 y Anonymi tradatusadverfusLatinos, 
de Spritus fandi proceffione. Incipit i ifr 

1 6." Anonymi explicatio facrae liturei*, 
eadem ferrn* cum illa quxiuhGermani Con- 
ftatatinopolitani Patriarchs nomine prodiit. 
inmum to <n,MWT?ov «pKfay. ANUSCRIPTL 

18. 0 Anonymi monodia in mortem 
medici, qui lmperatoris amicus eraL 

19. 0 Breve elogium Imperatoris ano- 
nymi, cui author fe, fratres & patrem com- 
niendat. 

Is codex fub finem faeculi decimi quarti 
exaratus videtur. 

CMLXXXVI. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
in Chrifti nativitatem. 

2. 0 Ejufdem homilia in fan6ta lumina. 

3. 0 San&i Joannis Chryfofiomi homilia 
in Publicanum & in Phariiaeum. 

4. 0 Ejufdem homilia in Filium pro- 
digum. 

5 0 Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
de pauperibus charitate compledendis. 

6.° Ejufdem homilia in plagam gran- 
dinis. 

y.° Nedarii, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, narratio miraculi fandi Theodori 
tyronis opera patrati. 

8.° San£ti Athanafii hiftoria miraculi 
Berytenfis. 

9. 0 San£ti Joannis Chryfofiomi homilia 
in crucis adorationem. 

1 o.° Ejufdem homilia de illo qui incidit 
in latrones. 

1 1 .° Hiftoria fervatae per Deiparam Con^ 
ftantinopoleos, imperante Heraclio. 

1 2. 0 San£ti Joannis Chryfofionu homilia 
in Divitem & Lazarum. 

1 3. 0 Vita fandtae Mariae ^Egyptiae, au- 
dore Sophronio Hierofolymitano. 

1 4. 0 Andrea Cretenfis homilia in qua- 
triduanum Lazarum. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in ramospalma- 
rum. 

1 6.° San£ti Joannis Damafceni homilia 
in ficum arefa&am. 

17. 0 Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
de jejunio. 

18. 0 Amphilochii, Iconienfis Epifcopi, 
homilia in Mulierem quae Chriftum unxit. 

19. 0 Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
in Judae proditionem. 

20. 0 Ejufilem homilia in magnam Pa- 
rafceven. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

2 1 • Sandi Epiphanii homilia in Chrifti 
fepulturam. 

22. 0 SandtiGr^W/Nazianzeni homiiia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

23. 0 Sandti Joannis Chryfojlomi homilia 
in Chrifti refurrecftionem. 

24«° Ejufdem homilia in afcenfionem. 

25. 0 San&i Joannis Damafceni homilia 
in Chrifti transfigurationem. 

26. 0 San&i Joannis Chryfojlomi homilia 
ejuldem argumenti. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

CMLXXXVII. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam illatus, quo con- 
tinentur: 

i.° San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
in haec verba: im/wrdjm iS 3i5, x) auiig 

2. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nativi- 
tatem. 

3. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in annuntiationem beatae Mariae Virginis. 

4. 0 Miracula fan£ti Nicolai Thaumaturgi. 

5 0 Andrect Cretenfis homilia in crucis 
exaltationem. 

6° Germani, Conftantinopolitani Archi- 
epifcopi, homilia in laudem beatac Virginis. 

7. 0 Anonymi homilia in Chrifti refur- 
re&ionem* 

8.° JV/w^/jTheflTalonicenfis homilia in 
Virginis afliimptionem. 

9. 0 Sandi Epiphanii homilia in Chrifti 
fepukuram. 

10 0 Vita fandtae Mariae -/Egyptiae, au- 
flore Sophronio Hierofolymitano. 

1 1.° San£li Ephrcemi homilia in adven- 
tum Chrifti. 

1 2. 0 San£li Joannis Damafceni homiiia 
de fandtis imaginibus. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
\idetur. 

CMLXXXVIII. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

2. 0 EjufdemhomiIiavaIedi6loria,coram 
centum quinquaginta Epifcopis habita. . A N U S C R I P T 1 i 97 

3 .° Hermetis Trifmegifti poema de terrae 
motibus. 

4.. 0 Pofybius de variis rerum pubiicarum 
formis. 

Is codex fieculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M L X X X I X. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continetur expo- 
fitio hiftoriarum,quarum fan&us Gregorius 
Nazianzenus in nonnullis orationibus me- 
minit. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X C. 

Codex membranaceus, quo continentur 
varia fan£ti Gregorii Nazianzeni poemata. 
Is codex anno 1030 exaratuseft. 

C M X C I. 

Codex chartaceus, olim Philiberti de la 
Mare. Ibi continentur: 

1 .° Sandi Gregorii Nazianzeni carmina 
de rebus fuis. Paffim inter lineas gloflae; 
conje£ta vero ad marginem , ut & in fequen- 
tibus, fcholia, quorum audor in explicandis 
rebus ad grammaticam pertinentibus ver- 
fatur. ) 

2. 0 Ejufdem praecepta ad virgines» 

3. 0 Ejufdem fententiae ad fidos mo^ 
nachos. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

CMXCII. 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifti 
1 687. quo continentur : 

1 .° Sandti Gregorii Nazianzenr poemata 
varia, quorum quaedam nondum editaflint. 
Paflim inter lineas gloflae miniatae. 

2. 0 Homerocentra j qualia primum a 
Patritio edita funt. Subjungitur feminae 
dodae de illis homerocentris teftimonium; 
ait autem fe in illis colligendis Patritium 
aemulatam efle. 

3 * Sanfti Gregorii Nazianzeni epigram- 
mata duodecim in mortem fandi Bafilii. 

4., 0 Ejufdem gnomica difticha. 

j ,° Htcetce Philofophi , expofitio tetrafti- 
chorum faii&i Gregorii Theologi. 

6.° Joannis Zonara ad eum qui rogave- 
rat ut tetrafticha fandti Gregorii Theologi 

Bb iij Digitized by ip8 CODICES M 

iriterpretaretur,,pnaefatio. Hanc fequitur te- 
trafticorum explicatio. Pauciora tamen ab 
illo quam a Niceta illuftrantur. Ad finem 
codicis occurrunt quaedam Graeco-barbara, 
fcd il/a parvi momenti. 

Is codexfaeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

CMXCIIL 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i .° San£li Gregorii Nazianzeni carmina 
varia. Paflim interlineas gIoflae.Subjun<5tus 
autem Nico/ai Doxopatri commentarius. 

2. 0 Veterum Sapientum apophthegmata. 

3. 0 Theophylafli Simocattae quaeftiones 
naturales. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

C M X C I V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° Sandi Gregorii Nazianzeni carmen 
Euripideum, Salvatoris incarnationem, & 
mundo falutarem paflionem compleftens. 
Paffim inter lineas gloflae. 

2. 0 Theodoreti hiftoriae eccleflafticae liber 
primus. 

3. 0 JEfopi fabulae ordine alphabetico 
digeftae. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
yidetur. 

CMXCV. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Sandti Gregorii Nazianzeni carmina 
vana. Nonnunquam inter lineas occurrunt 
gloflae; conjeda vero ad marginem fcholia 
quaedam. 

_ I 2 -° r 5 xcer P ta n °nnuIIa e fandis Bafllio, 
Chryioftomo & Joanne Damafceno. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
Videtur. 

C M X C V I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 
. i.° Anonymi fcholia in Gregorii Na- 
zianzeni homilias quatuordecim. 

2.0 G^/Pachymerae epiftola ad Atha- 
nalmm Patriarcham Alexandrfe, Libyse, 
ttntapoleos, totiufque ^Egypti & JExixo- 
piae, eaque manu recentiore fcripta. 

videur duodecimo ™us ANUSCRIPTL 

C M X C V I I. 

Codex partim membranaceus, partim 
chartaceus, quo continentur: 

i.° Afo/tf/HeracIeenfis Metropolifce, 
commentarius in fexdecim Gregorii Nazian' 
zeni homilias. 

2. 0 Gregorii Nazianzeni epiftola adNefla. 
rium, qui poft ejus fecefTum Patriarcha 
Conftantinopoleos renuntiatus eft. 

3. 0 Ejufdem epiftola ad amicum, inter 
editas trigefima nona. 

4 0 Theodori Prodromi verfus in crucem, 
in fanitam Barbaram, contra invidiam, & 
in coenam myfticam. 

Is codex manu Germani Hieronomachi 
anno Chrifti 123 1. exaratus eft. 

C M X C V I I L 
Codex chartaceus, quo continentur : 

i.° Sandi Gregorii Nazianzeni vita. 
Ulius au£tor eft Suidas. 

2. 0 Conjlantii cujufdam ad Chriftum & 
Virginem homilia, verfibus fcripta. 

3. 0 Sandli Gregorii Nazianzeni Chriftus 
patiens. Paflim interlineasgloflaeminiatae; 
con je£la vero ad marginem fcholia quaedam. 

4. 0 Ejufdem epigrammata in fandi Ba- 
filii mortem, Nicephori, Philofophi Paphla- 
gonis, ftudio colleda & illuftrata. 

5. 0 Ejufdem verfus paraenetici ordine 
alphabetico digefti. 

6.° Pauli Silentiarii carmen in thermas 
Pythias. 

7. 0 Sandi Gregorii Nazianzeni verfus 
varii argumenti. 

8.° Anonymi fcholium de rapfodia. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

C M X C I X. 

Codex bombycinus, quo continentur: 
1 .° Sandli Gregorii Nyflfeni in Cantica 

canticorum homiliae quindecim. Defide- 

ratur initium procemii. 

2. 0 Catena in Salomonis Proverbia, e 
fcriptis Anonymi, Apoilinarii, Bafilii , Chry- 
fofiomi, Cyrilli, Didymi, Diodori, Epiphanii, 
Evagrii, Eufebii, Eufebii Emefeni, Eujlathii 
Antiocheni, Gregorii Theologi, Olympio- 
dori, Origenis & Polychronii, colletfa. 

Is codex iaeculo decimo tertio exaratus 
videtur. Digiti zed byGoOglC CODICES MA 

M. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i ,° Sandi Gregorii Nyfleni homiliae odo 
in beatitudines. 

2. 0 Ejufdem homiliae quinque in ora- 
tionem doniinicam. 

3. 0 Sententiae quaedam illuftriores, h 
Scriptoribus profanis & ecclefiafticis ex- 
cerptae. 

4. 0 Anonymus de Herculis certaminibus. 

5. 0 Leonis Imperatoris, cognomine Sa~ 
pientis, tra&atus infcriptus oW^sw* 4t#fe 
xz2tfiu7itidGi<i% praecepta varia compledens, ad 
mores informandos imprimis idonea. 

6° Excerpta e libris Marci Antonini 
Imperatoris, de rebus fuis. 

7. 0 Anonymi apologia adverfus illos 
qui, pofita femel Chriftianorum de Spiritus 
fandi divinitate dodrina, duos efle deos 
neceflario iis confitendum efle ftatuunt. 
Incipit &ne 6 &ek c«7?«ji1c 

8.° Excerpta quaedam ex Ariftide & e 
fandlo Bafilio. 

9. 0 Hymnus in beatam Virginem. Paflim 
inter lineas gloflae. 

io.° Libanii epiftolae nonnullae. 

,Ejufdem defcriptio ebrietatis. 

12. 0 Sententiae quaedam. 

13. 0 Nicephori Chumni variae ad varios 
epiftolae, ha&enus ineditae. 

14.. 0 Domini Manuelis palinodia. 

1 5. °iEnigmata quaedam verfibus heroicis. 

1 6. ° Libanii homilia de inexplebili cu- 
piditate. 

17. 0 Ejufdem epiftola ad Euftathium. 

1 8.° Ejufdem homilia de paupertate. 

19. 0 Ejufdem lamentatio fupcr Juliano 
Imperatore caefo. 

20. 0 Idem de nugis omittendis. 

21. 0 Excerpta e fan&o Athanafio. 

22. 0 Michaelis Pfelli refponfio ad Ano- 
nymum, qui in aliis codicibus monachus 
dicitur, de terminatione mortis. 

23. 0 Excerpta e variis fandli Athanafii 
operibus. 

24.. 0 Sandi Gregorii Nyfleni epiftola ad 
Letoium. NUSCRIPTI. %99 

25. 0 Anonymus de legibus in Epifco- 
porum eleclione fervandis, & de Pontificis 
officiis. 

26. 0 Anonymi tracflatus phyficus de 
fomno, fcnfu, fortuna, aquis calidis,& aliis 
id genus rebus. 

27. 0 Anonymi homiliae variae in evan- 
gelia matutina. 

28. 0 Excerpta ex Origene, Bafilio & 
Efala. 

29. 0 Dialogus Chriftiani cum Judaeo. 
Incipit i&mm IvJklog fetsmop Ay»i. 

30. 0 Proverbiorum colledio ordine al- 
phabetico. Pars ferme tertia defideratur. 

3 1 .° Somnium Scipionis a Maximo Pla*. 
nude Graece converfum. Initium & finis de- 
fiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San&i Gregorii Nyfleni Macrinia, 
five de anima& refurre&ione diaioguscum 
forore Macrina. 

2. 0 Platonis Phcedon. 

3. 0 Cebeiis tabula. 

4.. 0 Nicephori Gregorae ad Demetrium 
Cabafilam opufculum de Pafchate inve- 
niendo, manu recenriore fcriptum. 

5. 0 Anonymi chronicum breve, five la- 
terculum Imperatorum Turcicorum, ab 
Othmano ad Selimum dedu&um, recen- 
tiore item manu. 

Is codex faeciilo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M I I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° Sandti Gregorii Nyfleni homilia in 
Canticum canticorum. 

2. 0 Ejufdem homiliae o#o in ecclefiaften 
Salomonis. 

3. 0 Catena in Proverbia, e veterum fcri- 
ptis colle&a, Apollinarii nempe, Baji/ii, 
Chryfoflomi, Didymi, Diodori, Epiphanii, 
Eufebii, Hippplyti, Olympiodori, Origenis & 
Polychronii. Catena autem illa non ultra 
verfum fextum capitis noni progreditur. 

4. 0 Andrea, Caefareae Cappadociae Epi- 
fcopi , commentarius in Apocalypfim. Digiti zed byGoOglC aob C O D I C E S M 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M I I I. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeiis, 
poftea Colbertinus, quo continentur: 

i .° Sandli Gregorii Nyffeni de infcriptio- 
nibus Pfalmorum libelli duo. 

2. 0 Idem, ad illos qui fe caftigari molefte 
ferunt. 

3. 0 Ejufdem homilia in illud: Quando 
Jibi fubjecerit omnia. 

4. 0 Idem, de iis qui adeunt Hierofolyma. 
Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M I V. 

Codex chartaceus, olim TeIIerianus,quo 
continetur Gregorius Nyflenus de infcriptio- 
nibus Pfalmorum. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M V. 

Codex chartaceus, olim Thuanseus, 
poftea Colbertinus, quo continetur fandi 
Gregorii Nyfleni commentarius in Cantica 
canticorum. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M V I. 

Codex chartaceiis, olim Thuana?us, 
poftea Colbertinus, quo continetur fandi 
Gregorii Nyfleni commentarius in Eccle- 
fiaften. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M V I I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 
1 .° Sandi Gregorii NyfTeni de hominis 

opihcio tradatus. Praefationem fequitur 

index capitum. 

2. 0 Ejufdem 1 explicatio apologetica in 
hexaemeron, ad Petrum fratrem. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
Videtur. 

M V I I I. 

™£? d rn Chm * ccm > oIim Thuanaus, 
poltea Colbertinus, quo continentur: 

Cm m hexaemeron > * Petrum ANUSCRIPTI. 

2. 0 Ejufdem fcrmo magnus catecheticus, 
in capita quadraginta divifus. 

3. 0 Ejufdem homilia in illos qui honii- 
nem morti obnoxium efle molefte ferunt. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M I X. 

Codex chartaceus, olim Thuanseus 
poftea Colbertinus, quo continentur: 

1 .° San£li Gregorii Nyfleni de hominis 
opificio ad Petrum fratrem tra&atus. 

2. 0 Ejufdem Macrinia, five de anima & 
de refurre&ione dialogus cum forore Ma- 
crina. 

3. 0 Fragmenta quaedam e Cyril^ Ath^ 
tiajSj Gregorii Nazianzeni , & Procli operibus 
colle£ta. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continentur : 

i .° Sandi Gregorii NyfTeni homiliae in 
odo beatitudines. 

. 2. 0 Ejufdem homiliae quinque in ora- 
tionem dominicam. 

3. 0 Ejufdem de hominis opificio tra- 
datus. 

4. 0 Idem,de inftituendis catechumenis. 

5. 0 San&i Bajilii commentariorum ia 
Ifaiam fragmentum. 

6.° Simeon, fandli Mamantis Praefedus, 
de mutationibus quae corpori & animae 
accidunt ex aere, elementis & cibis. 

7. 0 San&i Gregorii Nyfleni homilia in 
fandum Pafcha. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X I. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continentur: 

1 :° Vita Mofis myftice enarrata, audore 
fando Gregorio Nyffeno. 

2. 0 Idem, de pcrfc<5tione, & qualem 
oporteat efle Chriftianum. 

3 .° Idem , ad Harmonium , quid nomen 
profeffione Chriftianorupi fibi velit. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

MXH. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. M X I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Gregorii Nyfleni Macrinia, 
five de anima & de refurredione dialogus 
cum Macrina forore. 

2. 0 Ejufdem de anima liber primus. 
Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X I I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

i .° San6li Joannis Chryfojlomi homiliae 
trcs priores in Genefim. 

2. 0 Ejufdem homilia in Publicanum & 
in Pharifaeum. 

3. 0 Ejufdem homilia de falute animae & 
futuro judicio. 

4. 0 Theophili Alexandrinifermo, cui rei 
fimilis fit humana vita. 

5. 0 Martyrium Theodori tyronis; in aliis 
codicibus legitur Taronis. 

<6.° Narratio de fefto orthodoxiae. 

7. 0 Sandi Baflii homilia fecunda de 
jejunio. 

8.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilise 
duae in pretiofam crucem. 

9 0 San&i Bafilii homilia prima de je- 
jumo. 

1 o.° Sandli Joannis Chryfojlomi homilia 
in Divitem & in Lazarum. 

n.° Ejufdem homilia in juftum La- 
zarum. 

12. 0 Vita S. Marise jEgyptiae, au<5tore 
Sophronio, Patriarcha Hierolblymitano. 

13. 0 Narratio miraculi Conftantinopoli 
obfcITa patrati. 

14. 0 San£ti Joannis Chryfojlomi homilia 
in annuntiationcm Virginis. 

1 5. 0 Ejufdcm homilia dc poenitcntia. 

16. 0 Ejufdem homilia de jejunio. 

17. 0 Anajlafii Monachi Sinaitae homilia 
de ianda fynaxi , & de oblivione injuriarum. 

18. 0 Sandi Methodii, Epifcopi & Mar- 
tyris,homi!ia in ramospalmarum. 

19. 0 Sandi Joannis Cliryfoflomi homilia 
in ficum arcfadtam. 

20. 0 Ejufclem homilia de eleemofyna, 
& in decem virgincs. 
MSS. Tomus II 101 

2 1 .° Sandi Ephrami homilia in merc- 
tricem. 

22. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
de proditione Judae. 

2 3. 0 Ejufdem homilia incrucem,& in 
latronem. 

24. 0 Sandi Epiphanii homilia in Chrifti 
fepulturam. 

Is codex, ubi folia multa fuo ordine 
mota funt, faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M X I V. 

Codex membranaceus,oIim Mazarinaeus, 
quo continentur: 

1 .° Sandti Joannis Chryfoflomi homiliae 
in pfalmum centefimum decimum nonum 
& lequentes. 

2. 0 Ejufdem homiliae quinque adversus 
Judaeos. 

3. 0 Ejufdem homiliaefex de Incompre- 
henfibili, adversiis Anomaeos. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandi Joannis Chryjqftomt 
homiliae in Matthaeum, a (Juinta ad trigcfi - 
mam odlavam. Initium & finisdefiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M X V I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur fandi Joannis Chtyfojlomi qua- 
draginta quinque priores homiliae in Joan- 
nem. Initium defideratur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
vidctur. 

M X V I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo corttinentur : 

1 ,° San£li Joannis ChryJoJIomi commen- 
tarius in Pauli ad Galatas epiftolam. Initio 
non pauca defiderantur. 

2. 0 Ejufdem commentarius in epiftolam 
Pauli ad Ephefios. 

3. 0 Ejufilem commentarius in epiftolam 
Pauli ad Philippenfes. 

4. 0 Ejufdem commentarius in epiftolam 
Pauli ad Coloflenfes. 

Cc Digiti zed byGoOglC 202 C O D I C E S M 

5. 0 Ejufdem commentarius in epiftolam 
primam Pauli ad Theflalonicenfes. Finis 
defideratur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San&i Joannis Chryfoftomi homilia 
in (an£lum Pafcha. 

2. 0 Theodori Studitae catechefes centum 
& triginta una. Praefixus index capitum ; ad 
calcem vero occurrunt verfus iambici non- 
nuili in audtoris laudem. 

3. 0 Ejufdem teftamentum. 

4. 0 Naucratii Momchi epiftola encyclica 
ad fratres,de obitu Theodori. 

5. 0 Anonymi verfus elegiaci in laudem 
Naucratii. 

6° Anonymi epigramma, quo res a 
Theodoro , dum viveret , geftae , bre viter re- 
cenfentur. 

7. 0 Verfus iambici, quibus varia cce- 
nobii minifteria,templum&figna nonnulla 
defcribuntur. Defideratur finis. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M X I X. 

Codex membranaceus,oIim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° San£li Joannis Chryfojlomi homilia 
prima de Lazaro. Defideratur initium. 

2. 0 Ejufdem homilia fecunda de eodem 
argumento. 

3. 0 Ejufdem homilia quarta de eodem 
argumento. 

4. 0 Ejufdem homilia de Davide & Saiile. 

5 0 Ejufdem homilia quinta ad Antio- 
chenos. 

6.° Ejufdem homilia fexta ad Antio- 
chenos. 

7. 0 Ejufdem homilia fecunda ad Antio- 
chenos. 

Is codex feculo undecimo exaratus 
videtur. 

M X X. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

m i.° Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
in Seraphim. 

2. 0 Ejufdem homilia prima in Ifaiam. ANUSCRIPT I. 

3 ,° Vita fan£lorum Anargyrorum Cofmse 
& Damiani. Incipit afm <£ <£a*&H*s. 

4. 0 Vita fandorum Acindyni, Pegafii & 
fociorum. Incipit « k) <©e£& mpmf. 

5. 0 Martyrium fan&orum Acepfimae, 
Jofephi & Aithalae. 

6.° Vita lan£li Joannicii. Incipit ¥ 

^trlw 6Jbv. 

7. 0 Martyrium fan£li Galadionis & 
Epiftemes. Incipit £ ^ a,^'^ 

8.° Vita fandi Pauli ConfefToris, Pa- 
triarchae Conftantinopolitani. Incipit 

9. 0 Martyrium fandi Hieronis & focio- 
rum. Incipit ^/uv(tja>. 

1 o.° Martyrium fandtae Matronae. Incipit 
7V£ cr&tp&vat r (Ziov. 

1 1 .° Vita fandtae Theo£tiftes Lefbiae. 
Incipit dnovit; %) stfAs". 

1 2. 0 Martyrium fandi Menae -^Egyptii 
in urbe Cotyaea. Incipit (ScunzXovSg Aioxm- 
VmQ. % 

13. 0 Vita fan£ti Joannis Eleemonis, 
Archiepifcopi Alexandrini. Incipit vzg $f 

14. 0 Vita fan£ti Joannis Chryfoftomi. 
Incipit <& Tnmav /uStf. 

1 5. 0 Vita fandi Philippi Apoftoli. 

16. 0 Martyrium fandlorum Samonae, 
Guriae & Abibi. 

17. 0 Martyrium fan<5ti Abibi. 

1 8.° Vita fandi Matthaei Apoftoli. 

1 9. 0 Vita fanfti Gregorii Thaumaturgi, 
au£lorc fan£to Gregorio NyfTeno. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M X X I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° San£ti Joannis ChryfoJIomi homilia 
in Publicanum & in Pharifaeum. 

2 0 Ejufdem homilia de jejunio, & de 
Adae tranfgrelfione. 

3. 0 Martyrium fan£tae Macrinae. 

4. 0 Martyrium fendtae Euphemiae. 

5. 0 Martyrium fandtae Catharinae. 

6.° Martyrium fandae Barbarae. 

7. 0 Vita fandi Amphilochii, Iconicnfis 
Epifcopi. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

8.° San£li Epkrami homilia in formo- 
fum Jofephum. 

p. 6 Martyrium fandti Georgii. 

10. ° Anonymi homilia in laudem Mi- 
chaelis Archangeli. 

1 1. ° Martyrium fandi Sergii. 

12. 0 Martyrii fandi Demetrii meta- 
phrafis, au&ore Simeone Logotheta. 

13. 0 Anonymi de inventione fandae 
crucis. 

San&i Joannis Chryfoftomi homilia 
in Davidem & in Paulum. 

1 j.° Ejufdem homilia de jejunio, & de 
eleemolyna. 

1 6° Andrea Cretenfis homilia in Dei- 
parae nativitatem. 

17. 0 Germanij Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in Deiparae oblationem in 
templo. 

1 8.° San£ti Joannis Chryfofiomi homilia 
in Deiparae annuntiationem. 

1 9. 0 San&i Gregorii Theologi homilia 
in Chrifti nativitatem. 

20. 0 Amphilochii, Iconienfis Epifcopi, 
homilia in occurfum Domini. 

2 1 .° Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in fanitum Pafcha. 22. Vita fan£li Joannis Baptiftae. 23. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
de cruce. 

24. 0 Sandi Ephrami homilia de fecundo 
Domini adventu. 

25. 0 Sandti Cr^r/i Neocaefareenfis ho- 
milia in Theophania. 

26. 0 Sandli Joannis ChryfoJIomi homilia 
in exaltationem crucis. 

27 0 San&i Joannis Apoftoli narratio de 
obitu Deiparae. 

2 8.° Ejufdem commentarius de Chrifto. 

29° Theophanis Ceramei homilia in 
Chrifti transfigurationem. 

30. 0 Sandti Ephrami homilia in Abra- 
hamum, & in Ifaacum. 

3 1.° Homilia de facris imaginibus. 

32° Homilia de Spiritu fan£to. 
Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M X X I I. 

Codex borabycinus, Conftantinopoli 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTL 203 

nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfojlomi homiliae 
duae in fan&um Pafcha. 

2. 0 Ejufdem homilia in Chrifti refur- 
re&ionem. 

3. 0 Ejufdem homiliae duae inThomam 
Apoftolum. 

4.. 0 Ejufdem homilia in myrophoras mu- 
lieres. 

5. 0 EjufdemhomiliadeEvangeliftarum 
concordia fuper Chrifti refurre&ione. 

6.° Ejufdem homilia in Pentecofteil. 

7. 0 Ejufdem homilia in illud: Cum afcen- 
diffet Jejus in templum. 

8.° Ejufdem homilia fecunda in Pente* 
coften. 

9. 0 Ejufdem homilia in Samaritanam. 

10. ° Ejufdem homilia in Caecum ana- 
tivitate. 

1 1. ° Ejufdem homiliae tres in afcenfio- 
nem Chrifti, 

12 0 Ejufdem homiliae duae in omnes 
fandtos. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X X I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

T. b Sandi Joannis Chryjojlomi homiliae 
ad Antiochenos. 

2. 0 Ejufdem homilia in parabolam debi- 
toris talentorum. 

3. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia & 
irtjuriarum oblivione. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M X X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° San<Sli Joannis Chyfoflomi de facer- 
dotio libri fex. 

2. 0 Ejufdem homiliae lex adversus Ju- 
daeos. 

3. 0 Ejufdem homilia in pfalmum fepti- 
mum. 

4. 0 Ejufdem homilia vigefima in epifto- 
lam ad Hebraeos. 

y° Ejufdem homilia de pcenitentia, 
cum rure ipfe rediiflet. 

Cc ij Digiti zed byGoOglC 204 C O D I C E S M 

Is codex duodecimo feculo exaratus 
videtur. 

M XXV. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur fandli Joannis Chryfoftomi 
libri fex de facerdotio. Singulis praemittitur 
capitum index. 

Is codex manu elegantiflima Angeli 
Vergetii anno Chrifti 1 563. exaratus eft. 

M X X V I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfoflomi libcr pri* 
mus de compunftione cordis, ad Deme- 
trium Monachum. Conje#ae ad marginem 
variae quaedam lediones, ex alio exemplari 
defcriptae. 

2. 0 Ejufdcm liber fecundus de compun- 
dione cordis, ad Stelechium. 

3. 0 Joannis Papae epiftola ad Photium, 
Patriarcham Conftantinopolitanum. 

4 0 Sandi Gregorii Nyfleni epiftola ad 
Euftathiam & Ambrofiam. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X X V I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, quo 
continetur fandi Joatmis Chryfoftomi ho- 
milia exhortatoria ad Theodorum lapfym. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X X V I I I. 

Codex membranaeeus, olim Colbertinus, 
quo continentur flores, e variis fandi Joannis 
Chryfoflomi homiliis excerpti. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M X X I X. 

Codex chartaceus, Fontebfandenfis, quo 
continentur flores five excerpta quadraginta 
dua, e variis Gm&i Joamus ChtyMomi ho- 
miliis. J 

h oodex faecufo decimofexto exaratus eft. 

M X X X. 

Codex chartaceus, quo continetur flori- 
legwm five excerpta e variis fandi Joannis 
Chryfeftomi homiliis. 

Vi^tw 0 ^ feCUl ° dCCim ° fCXt ° c***®"* ANUSCRIPTI. 

M X X X I. 

Codex chartaceus, olim Domini du 
Frefne, quo continentur: 

1 .° Anonymi narratio de exilio & morte 
fandti Joannis Chryfoflomi. Scquitur Inno- 
centii Papae epiftola ad eumdem. 

2. 0 Juliani Apoftatae epiftolae ad Bafilium, 
& Bafilu ad J uiianum. 

3. 0 Joannes Caminiata de urbis Theffa- 
lonicae excidio. 

4. 0 Gennadii Scholarii tra<5tatus de vera 
& inculpata Chriftianorum fide. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X X X I L 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan£li Joannis Chryfoftomi 
vita, audore Simeone Metaphrafte. Initium 
defideratur. 

Is codex manu monachi cujufdam, 
Joannis nomine, exaratus eft, illudquefae- 
culo, ut videtur, decimo quarto. 

M X X X I I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur : 

i.° Sandi Joannis Chryfoftomi vita, 
au£lore Georgio, Alexandrino Patriarcha. 

2. 0 San£li Stephani junioris martyrium. 
Initium StfoV n %$M9L. Sub finem quaedam 
defiderantur. 

Is codex undecimo fieculo exaratus 
videtur. 

M X X X I V. 

Codex chartaceus, olim Philiberti de la 
Mare. Ibi continentur: 

i.° Sandi Ephrcemi homilia de animae 
falute, & de futuro judicio. 

2. 0 Vita fan£li Marci Eremitae. 

3. 0 Vita fan£li Alexii. 

4. 0 San£ti Joannis Chryjbftomi homilia 
de oratione, & de jejunio. 

5. 0 Ejufdem homilia in Chrifti refurre- 
«Stionem. 

6.° Ejufclem homilia in Virginis annun- 
tiationem. 

7. 0 San&i Epiphanii homilia in Chrifti 
fepulturam. 

8.° San£ii Joatinis Evangeliftae Apoca- 
fypfis. Opus fuppofititium. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

9. 0 Nonnulla ad officium Graecorum 
ecclefiafticum pertinentia. 

10. ° Vita & miracula fan£ti Nicolai, 
Myrenfis Epifcopi. 

1 1 . ° Anonymi homilia in Filium pro- 
digum. 

12. 0 Anonymi oratio de jejunio. 

13. 0 Perrij Epifcopi Alexandrini, pfae- 
cepta ad inftituendam vitam utilia. 

14. 0 Eufebii, Alexandrini Epifcopi, ho- 
milia de jejunio. 

1 5. 0 Athanafii quaeftiones ad Antiochum. 

1 6.° Anonymus, quod ad facram menfam 
fit accedendum. 

17 0 San£ti Joannis Chryfoflomi homilia 
fpuria in magnam dominicam. 

1 8.° Sanfti Bafilii homilia in idem argu- 
mentum, minus redle ipfi tributa. 

19 0 ' San&i Ephrami fermo de pceni- 
tentia. 

20. 0 Anonymi homilia in exaltationem 
fandae crucis. 

2 1 ,° San£ti Joannis Chryfojlomi homilia 
in idem argumentum. 

Is codex iaeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M X X X V. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nupef 
in Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur : 

1 .° San&i Ephrami homilia de animae 
falute, & de futuro judicio. 

2. 0 Sandli Joannis Chryfoflomi homilia 
in vanitatem vitae humanae. 

3. 0 Anonymus de defcenfu Joannis Bap- 
tiftae ad inferos, & de iis quae interrogatus 
refponderit. 

4. 0 Idem, de diabolo & inferis. 

5. 0 Ejufdem homilia in paffionem 
Qrifti. 

6.° Chriflophori, Alexandrini Patriarchae, 
homilia, cui rei fimilis fit vita humana. 

7. 0 Le&iones e Veteri Teftamento de- 
promptae. 

Is codex, initio & fine mutilus, decimo 
quinto faeculo exaratus videtur. 

M X X X V I. 

Codex chartaceus,ConftantinopoIi nifper 
in Bibliothccam regiam ilfcrtus, quo conti- 
nentur: ANUSCRIPTL 203 

i.° Sandli Ephtami capita centuin & 
quadraginta duo, ad -/Egyptios monachos. 

2. 0 Geronticum in capita centum & fexa- 
ginta novem divifum. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
Videtur. 

M X X X V I I. 
Codex bombycinus, quo continentur : 

I . ° Marci Eremitae de paradifo & lege 
ipirituali capita ducenta. 

2. 0 Ejufdem, de his qui putant fe ex 
operibus jiiftificari, capita ducenta & un- 
decim. 

3. 0 Ejufdem, de pcenitentia cun<5tisne- 
ceffaria, opufculum. 

4.. 0 Ejufdem dialogus ad eos qui de di- 
vino baptifmate dubitabant. 

y° Nico/ai cujufdam adMarcum epiftola, 
qua illius fcriptis ad meliorem frugem revo- 
catum fe efle teftatur. Initium ri ™f 

6.° Marci confultatio intelle&us cum 
fua ipfius anima. 

y.° Ejufdem difptltatio cum faectifari 
caufidico. 

8.° Hefychii, Prcfbytcfi Antifrhetic&n , 
libri duo ad Theodulum. Dividiinttir in 
capita centum, ubi de moribus ad virtutem 
& pietatem informandis. 

9. 0 Diadochi, Photices Epifcopi, capita 
afcetica viginti duo. 

1 o.° Zo^ima Abbatis colloquia. 

I I . ° Arfetiii de paupertate fermo. 
12. 0 Ejufdem capita afcetica. 
13. 0 Palladius de Brachmalriibus. 

14.. 0 Marci capita de temperantra. Sub 
finem quaedam defiderantur. 

Is codex ineunte faeculo decimo quarto 
exaratus videtur. 

M X X X V I I I. 

Codex chartaceus,quo corrtinentur: 

i.° Synefii homilia de regno, ad Impe- 
ratorem Arcadium. Conjedaad marginem 
brevia quaedam fefioJfa. 

2. 0 Ejufdem encomium eallvitiei, cum 
fimilibus fcholiis. 

3. 0 Ejufdem Dio, five de regno re£te 
adminiftrando. 

4. 0 Ejufdem J£gypth*s, five de provi- 
dentia Ubri duo. 

Cc iij Digiti zed byGoOglC 10 6 CODICES M 

5. 0 Ejufdem de dono aftrolabii differ- 
tatio ad Paeonium. 

6.° Ejufdem de infomniis liber. 
7 0 Ejufdem epiftolae. 

8.° Ejufdem concio in laudem Anyfii, 
Libyae Praefe&i. 

9. 0 Ejufdem homiliae duae. 

10. ° Pythagpm aurea carmina. 

1 1 . ° Phocy/idis carmen. 
1 2. 0 Phalaridis epiftolae. 
13. 0 Bruti epiftolae. 

14. 0 Procopii Caefareenfis epiftolae. 

1 y.° Euripidis epiftolae. 

16. 0 Callifirati defcriptiones. 

17. 0 Arifioteles de virtute. 

18. 0 Idem, de mundo. 

1 9. 0 Gorgia encomium Helenes. 

Is codex feculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M X X X I X. 

Codex membranaceus, quo continentur : 
i.° Synefiii epiftolae odtoginta, cum 
gloflis quibufdam interlinearibus. 

2. 0 Ejufdem encomium calvitiei. 

3 0 Ejufdem homilia de regno , ad Impe- 
ratorem Arcadium. 

4. 0 Ejufdem concio in laudem Anyfii, 
Libyae Praefe&i. 

5. 0 Ejufdem homiliae duae. 

6.° Ejufdem iEgyptius, five de provi- 
dentia libri duo. 

7. 0 Ejufdem de dono aftrolabii difler- 
tatio ad Paeonium. 

8.° Ejufdem de infomniis liber. 
9 0 Ejufdem hymni. 

io.° Anonymi commentarius in oracula 
Chaldaica. Initium AA*** 
Sub finem quaedam defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M X L. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper m Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur: 

i.° Synefu epiftolae complures, quas 
wter nulla quae publicam lucem non afpe- 
xent. Initio folia qusdam defiderantur. A N U S C R 1 P T I. 

2. 0 Ejufdem concio, di£ta in inaximani 
Barbarorum excurfionem , praefe&o Gen- 
nadio,& duce Jnnocentio. 

3. 0 Ejufdem homilia de regno, ad Impe- 
ratorem Arcadium. 

4. 0 Ejufdem Dio, five de regno refte 
adminiftrando. 

5. 0 Ejufdem homilia in laudem Anyfii, 
Libyae Praefedi. J 

6.° Ejufdem homiliae duae, eaedem 
omnino cum editis. 

7. 0 Ejufdem calvitiei encomium; ad- 
jun&is brevibus quibuidam fcholiis. 

8.° Ejufdem de providentia libri duo, 
una cum brevibus fcholiis. 

9. 0 Ejufdem de dono aftrolabii difler- 
tatio ad Paeonium. 

10. ° Ejufdem de infomniis liber. 

1 1 . ° ^r^/^/j-fermonum facrorufn libri 
quinque. 

12. 0 Platonis epiftolae. 

13. 0 Archytos epiftolae. 

Is codex, nondum collatus, anno Chrifti 
1325. exaratus eft. 

M X L I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Synefii epiftolae ad varios. Paflim 
inter lineas gloflae; conjetfa vero ad mar- 
ginem brevia quaedam fcholia. 

2. 0 Luciani convivium, five Lapithae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M X L I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Synefius de infomniis. 

2. 0 Plutarchi tradlatus de animae procrea- 
tione e Timaeo. 

3. 0 Proclus Diadochus in Euclidis ele- 
menta. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X L I I T. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° Synefii epiftolae quaedam. 

2. 0 Ejufdem fragmentum e Jibro primo 
de providentia. Digiti zed byGoOglC 1 C O D I C E S M 

3 ° Sententiae e Maximo, Thalaflio, aliif- 
que excerptae. Ibi de morum do<5trina. 

4.. 0 Synejii Dio. Initium & finis defide- 
rantur. 

j.° Anonymi de charitatefic perfe&ione 
capita afcetica centum. 

6.° Superftitiofa quaedam , ubi de ratione 
futura divinandi. 

y.° Sybillina quaedam. 

8.° Excerpta ex Athanafio, Gregorio 
Nazianzeno, Gregorio NyfTeno, aliilque, 
ubi de variis fidei chriftianae capitibus. 

9. 0 Anonymus de Iumine, igne, lumi- 
naribus, fole, luna & aftris. 

io.° Anonymus de duodecim zodiaci 
fignis, & folis lunaeque eclipfibus. 

n.° ExcerptaeTheodoreto,Syncfio& 
Gregorii Nazianzeni carminibus, aliifque. 

Is codex fub finem faeculi decimi quinti 
exaratus videtur. 

M X L I V. 

Codex bombycinus, quo continentur : 

i.° Nemejii, Epifcopi Emefeni, liber 
de natura hominis. Initio quaedam defide- 
rantur. 

2. 0 Sandti Joannis Damafceni logica ad 
Cofmam, Majumae Epifcopum. 

3. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. 

Is codex fub finem faeculi decimi tertii 
Cxaratus videtur. 

M X L V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° NemeJTi, Epifcopi Emefeni, liber de 
natura hominis. Praefixus index capitum. 

2. 0 Phrynici ecloge di<5tionum Atticarum. 

$.° Arijiote/es de virtutibus. 

4.. 0 Anonymi opufculum dc figuris ora- 
tionis. 

J.° Quaedam de vermium variis gene- 
ribus, certaminibus Graecorum publicis, 
oratorjbus,& epithetisquae in Jovem & alios 
deos cadunt. 

6.° Theophrafti chara&erum capita quin- 
decim priora. 

7. 0 Scholia in nonnullos Platonis dialo- 
gos. Finis defideratur. 

Is codex manu Scipionis Carteromachi 
anno Chrifti 1501. cxaratus eft. ANUSCRIPTI, 207 

M X L V I. 

Codex chartaceus, quo continetur Ne- 
mejii Emefeni liber de natura hominis. 
Praefixus capitum index. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X L V I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Cyrilli, Alexandrini Archiepifcopi, 
homilia in Danielem, de Antichrifto, & de 
confummatione faeculi. 

2. 0 Anonyminarratio, quomodo fandi 
Joannis Chryfoftomi caput in urbem 
Emefam delatum fit. Initium aytdi-m% x) 

3. 0 Sandi Bafilii vita, audore Amphi- 
lochio, Iconienfi Epifcopo. 

4. 0 Sandi Joannis Chryjojlomi homilia 
in Filium prodigum. 

5. 0 Ejufdem homilia in annuntiationem 
Virginis. 

6.° Ejufdem homilia in Adamum h 
paradifo terreftri ejedum. 

7. 0 Sandi Athanafii homilia in imaginem 
Chrifti Berytenfem. 

8.° Tradatus adversus Palamitarum 
errores. Initium&finis, proindeque nomen 
audoris defiderantur. 

Hujufce codicis pars major faeculo de- 
cimo quinto, pars autem ubi de Palamitis, 
decimo quarto videtur exarata. 

M X L V I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur Cyrilli Alexandrini libri 
thefturorum. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M X L I X. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

1 ,° Theodoreti commentarius in duodecim 
Prophetas minores. 

2. 0 Ejufdem commentarius in Danielem. 
Defiderantur quaedam fub finem. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M L. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, Digiti zed byGoOglC 2o8 CODICES MANUSCRIPTl 

quo continentur Theodoreti, ni fallor, quae- 
ftiones in Leviticum, Exodum, Deutero- 
nomium, Jofuam & Judices. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M L I. Nilo, Joanne Damafceno, & Gregorio 
Nyfleno. 

i 5. 0 San&us Bafifius ad Canoriicam de 
vita canonica : fic le habet titulus. Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Theodoreti commentarius in 
Pfalmos. Initium praefationis & finis com- 
mentarii defiderantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M L I I. 

Codex chartaceus, quo continentur : 
1 .° Theodoreti de providentia libri decem. 

2. 0 Ejufdem de Graecarum afFe&ionum 
curatione libri duodecim. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M L I I L 

Codex membranaceus, quo continentur : 

1 .° Ni/i de voluntariapaupertate tra&atus 
ad Magnam : in aliis codicibus legitur ad 
Magnum, diaconum. 

2. 0 Idem , monachos qui in eremis degunt , 
illis multo effe praeftantiores qui in civitatibus 
recoluntur, licet multi inexperti contrarium 
teneant. 

3. 0 Ejufdem fententiae, quibus homo a 
corruptibilibus ad cceleftia & incorruptibilia 
traduci poteft. 

4. 0 Idem, ad Agathium Monachum, 
de colenda virtute, & vitio fugiendo. 

5. 0 E/ufdem homilia in laudem Albiani 
Eremitae. 

6.° Ejufdem homilia in verfum 36. ca- 
pitis xxii. Evangelii fandi Lucx. 

7. 0 Ejufdem hiftoria de interemptis in 
monte Sina monachis. 

8.° Anafiafii Sinaitae hodegus. 

9. 0 MartyriumMachabaeonim,au(5tore 
Jofepho. 

1 o 0 Epideti enchiridion, fed nonnullis 
in locis interpolatum. 

1 1. ° Epideti enchiridii expofitio. 

12. ; Excerptum ad hiftoriam fandti 
Joannis Chryfoftomi pertinens. 

13. 0 Joannis Carpathii capita afcetica 
centum fexdecim. 

1 4. 0 Excerpta e fandis Maximo, Cyrillo, 16. 0 San&us Gregorius Nyflenus de ho- 
minis fabrica. 

17. 0 Diadochi, PhoticesEpifcopi, capita 
gnoftica centum. 

18. 0 Expofitio fidei Nicaenae. 
Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M L I V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 
i.° Ni/i praeceptiones, ad mores infor- 

mandos imprimis idoncae, verfibus heroico- 

elegiacis. Paflim inter lineasgloflaeminiatae; 

conjeda vero ad marginem duo aut tria 

fcholia. 

2. 0 Gregorii Nazianzeni carmen de beati- 
tudinibus & fpiritualis vitae regulis. 

3. 0 Ejufdem carmen in diabolum. 

4. 0 Ejufdem laus virginitatis, verfibus 
heroicis. Paflim inter lineas gloflae miniafce. 
Singulis autem verfibus' fubjunda interpre- 
tatio. 

5. 0 Ejufdem praecepta ad virgines, ver- 
fibus quoque heroi'cis,cum fimilibusglo/Tis 
& fcholiis. 

6° Ejufdem deteftatio diaboli, & preces 
ad Chriftum, verfibus elegiacis, cum fimili* 
bus fcholiis. 

7. 0 Sandi Bafi/ii de virginitate ad Lc- 
toium epiftola. 

8.° Sententiae illuftriores, ex Epideti 
enchiridio excerptae. 

9. 0 San£li Gregorii Nyfleni epiftola de 
virginitate. 

10. ° Gregorii, Archiepifcopi Theflalo- 
nicenfis, tradatus ineditus, de aflfedibus & 
virtutibus , ad Xenam monialcm. Initium 

11. ° Ejufdem homilia in Demetrium 
Martyrem, inedita. Incipit i/w) Ji tia*. 

12° Ejufdem homilia de pace,di£ta 
tertio poft fuum in urbem Theflalonicam 
adventum die. Incipit aViA^o) /^l ^W 

1 3. 0 Ejufdem homi!ia,inedita, in para- 
bolam Pharifaei & Publicani. Initium etJ^^c 

1 4. 0 Ejufdem homilia, inedita, in Filium 
prodigum. Initium i<w nni A/^V 

15. 0 Ejufdem Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

ijf.° Ejufdemhomilia, inedita, in Evan- 
gelium fecundi adventus Domini. Incipit 
W jkStp 7raf*?&*v<n\ wueteuoii. Pars illius major 
defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M L V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i ,° Excerpta afcetica, e variis fimfti Ni/i 
fcriptis. Initium defideratur. 

2. 0 Anonymi traftatus afceticus, e fan- 
dorum Chryfof/omi, Bafilii, Gregorii N azian- 
zeni,&a!iorum Patrum operibus colledtus. 
Sub finem nonnulla defiderantur. 

Is codex faeculo dedmo quarto exafatus 
videtur. 

M L V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i .° Evagrii Monachi de vlta pradica 
liber, centum feritentias domple&ens. Prae- 
fixum quoddam quafi procemium, ubi de 
indumentis iEgyptiorum monachorum pe- 
culiaribus. 

2. 0 Ejufdem recum ntonachalium ratio- 
nes, earumque juxta quietem appofitio* 

3. 0 Ejufdem de 06I0 vitiofis cogitatio- 
nibus libri duo. 

4. 0 Marci Monachi capita afcetica cen- 
tum & quinquaginta fex. 

5. 0 Diadochi, Photices Epifcopi, capita 
afcetica quinquaginta & unum. 

6.° Ni/i Monachi afcetica viginti duo. 

7. 0 Variorurh apophthegmata, ad do- 
flrinam morum pcrtinentia. 

8.° Sandus Ephramus de virtutibus & 
vitiis. 

9. 0 Alia Abbatum apophthegmata. Finis 
defideratur. 

Is codex feculo decimo exaratus videtur. 

M L V I I. 

Codex chartaceiis, olim Colbertinus, cui 
pnemittitur index rerum eo volumine con- 
tentarum. 

i.° Beatiffimi & fan&iffimi Patrisnoftri 
Leonis, Papae Romani maximi, columna fi- 
dei orthodoxae chriftianae, miffa ad fandum 
Flavianum, Patriarcham Conftantinopoli- 
tanum,& ad fan&um ac univerfale qtiartum 

MSS. Tomus II. A N U S G R I P T t io£ 

Chalcedonenfe concilium, in qua conti- 
nentur accurate quae ad fidem noftram per- 
tihent. ' 

2. 0 Beati Choniata demohftratio ex cbm- 
munibus fententiis 1 .° quodDeusunus eft in 
Trinitate. 2. 0 Quare ftatim ab initio natura, 
rerum omnium procreatrix, non fe omnibus 
in Trinitate prodidit, verum ei poftea hoc 
placuit, Verbo Dei humana carne induto. 
3. 0 De principio. 4.. 0 De Patre, de Filio & 
de Spirilu fando. j.° Cur Spiritus fandus 
non dicitur Filius, cum eodem honore 
cum filio colatur, & cur Spiritus dicititf 
Patris & Filii, non tamen Pater & Filius 
Spiritus fan<5li. 

Cur Filius dicitur dextera Patris , Ver- 
bumque ac potentia, brachium & fapientia, 
& alia hujufmodi; etiam Spiritus fandus 
digitus Dei , & hon contra. 

Quid eft aeternitas. 

Quot modis Deus appellatur in feriptunt 
divina. 

Quid eft Trinitas. 

Quid Pater, & quot modis in Deo pa- 
ternitas dicitur. 

QuidFilius,& fecundum quiddidtus eft 
Filius,& quot modis intelligitur. 

Quid Spiritus fan&us, & de quo didtus 
eft,& quot modis. 

3. 0 Sandi Maximi explicatio divinitatis, 
quod cognofcitur in tribus perfonis per- 
fe<5lis, fine ullo intervallo disjundis, & fine 
confufione unitis in eadem unitate & tri- 
nitate. 

4. 0 Ad eos qui dicuiit ttos iti tfes deos 
credere. 

5. 0 Capita quaedam fcitu ncceffaria iis 
qui,quantum humanfc menti cohfequi da^ 
tur, noffc volunt myfterium Verbi Dci, 
humana fpecie induti. 

De fubftantiali. 

De eo quod eftejufdem fubftantiae. 
De iis quae funt ejufdem hypoftafetis. 
De fubftantiali unitate & differentia. 
De unitate hypoftatica perfonae & diff^ 
rentia. 

De unitate & differentia quae ad aliud 
dicitur. 

De Verbo humana carne induto, 
De fubftantia. 
De natura. 
De hypoftafi. 
De perfona. Digitized by Google 2io COD I C ES M 

De natura juxta fententiam Ecclefiae. 
De hypoftafi juxta traditionemEccIefue. 
Epitome modi antidofeos. 
Rursus de natura & hypoftafi. 
De eo quod fubfiftere non poteft. 
De fubftantiali. 
De habitu. 

De vo!untate,& quid fit, & de quo di- 
catur, & quot modis. 

Quid idioma, & de quo dicatur, & quot 
modis dicatur. 

De accidente. 

Quid fit voluntas fubftantialis. 
Quid voluntas naturalis. 
Quid voluntas mentis. 
De voluntate. 
De adione. 
De unitate. 

Quid fubftantiale, & de quo dicitur,& 
quotmodis. 
^ Quid eft id quod alterius fubftantiae eft. 
Quid eft, n/maiov 9 id eft, quod ex dimi- 
dio fubftantiale eft. 

Quid eft id quod alterius naturae eft. 
De renovatione. 

De corruptibili , & de quo dicatur, & 
quot modis in divina fcriptura. 
De incorruptibili. 

Rursus de corruptibili & corruptione. 

Demonftrationes concludentes ex com- 
munibus fententiis.' 

De divina incarnatione. 

De unitate, & de quo dicitur, & quot 
modis. 

De libero arbitrio. 

6.° LegesMahumeticae, dereIigione& 
fuperftitione Turcarum, excerptae ex ejus 
libro, cujusinfcriptioeft Coran,& contra- 
didliones C/wniatce. 

7. 0 De ordine & caercmoniis quae prce- 
fcribuntur iis qui e Saracenis & Turcis con- 
vertuntur ad puram & veram religionem 
noftram Chriftianam , quando facro lavacro 
intingi volunt. 

Is codex Conftantini Pafaeocappae manu 
exaratus eft in gratiam Cardinalis Lotha- 
nngi , ad quem praefixa legitur epiftola nun- 
cupatoria. 

M L V I I. 

Codex chartaceus, olim Bethunianius, 
quo contjnetur sEnea>, Platonici Chriftiani , ANUSCRIPTL 

dialogus, infcriptus Theophraftus, ubi de 
mortuorum refurredione. 

Is codex faeculo decirqo fexto exaratus 
videtur. 

M L I X. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continetur Eujlratii, Prefbyteri Con- 
ftantinopolitani, tradatus adversus illos qui 
negant animas a corporibus fejundlas, ope- 
rari, aut ipfis prodefle oblationes & preces 
quae pro illis fiunt. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M L X. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam illatus, quo contU 
nentur : 

i.° Gregentii, Tephrenfis Archiepifcopi, 
difputatio cum Herbano Judaeo. 

2. 0 Apocalypfis. 

3. 0 San£li Joannis epiftola prima. 

4. 0 San£li Gregprii Nazianzeni homilia 
in fanda lumina. 

5. 0 Anonymus de fancfce crucis inven- 
tione, Conftantini magni temporibus. In- 
cipit h tm i&fb^. 

6.° Martyrium fandi Euftathii, illius 
uxoris & filiorum. 

Is codex, in monafterio fandtae Anaftafiae, 
4>«f/c<ptxoA(;Te>wdi(5lae, quondam aflervatus, 
faeculo decimo quinto exaratus videtur. 

M L X I, 

Codex chartaceus, olim Domini dc 
Gagnieres. Ibi continetur Gregentii, Te- 
phrenfis Archiepifcopi , difputatio cum 
Herbano Judaeo. 

Is codex decimo fexto faeculo exaratus 
videtur. 

M L X I I. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur : 

i.° Pauli monachi afcetica. Prsefixus 
index rerum eo voluminecomprehenfarum. 

2. 0 Anonymi homilia in laudem beatae 
Mariae Virginis. 

Is codex decimo quarto feculo exaratus 
videtur. 

M L XIII. 

Godex membranaceus, Conftantinopoli Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continetur fan&i Joannis Climaci fcala para- 
difi. Praemittuntur i .° Joannis Rhaithenfis 
ad Joannem Sinaitam epiftola, & Joamiis 
Smaitazd eum refponfum. 2. 0 Vita Joannis 
Sinaitae a Daniele Monacho Rhaithenfi 
confcripta. Conje&a ad marginem fcholia 
quaedam. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M L X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan&i Joannis Climaci fcala 
paradifi. Praemittuntur illius vita & capitum 
index. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M L X V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fandli Joannis Climaci fcala 
paradifi. Praemittuntur au&oris vita & ca- 
pitum index. Conje&a praeterca ad margi- 
nem brevia quaedam fcholia. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M L X V I. 

Codex membranaceus, ConftantinopoH 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

1 .° San&i Joanms Climaci fcalae paradifi 
capita poftrema fex. 

2. 0 Ni/i opus de odto vitiis, & praecepta 
ad mores informandos utilia. 

3. 0 San&i Bajilii homiliae duae, prima 
de contemptu vitae, altera de labore, una 
cum epiftolis ad Chilonem, & ad Gregorium 
Nazianzenum. 

4. 0 Vita Arfenii Abbatis. 

5. 0 Stephani Monachi homilia afcetica. 

6.° Hefaia Abbatis homilia de humilitate, 
& de iis quae tyrones fervare debent. 

7. 0 Sandti Baji/ii homiliae quatuor, priores 
duae de jejunio, tertia de invidia, quarta 
de ira. 

Is codex duodecimo feculo exaratus 
videtur. 

M L X V I I. 

Codex membranaceus, quo continetur 
fan&i Joannis Climaci fcala paradifi. Prae- 
mittuntur 1 .° praefatio. 2. 0 Audoris vita in 
epitomen contrada. $.°Joannis Rhaithenfis 
MSS. Tomns II. 2ii 

Abbatis ad Climacum epiftola. Conje6la 
praeterea ad marginem lcholia quae ab editis 
in multis difcrepant. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M L X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan&i Joannis Climaci fcala 

?aradifi. Conje<5la ad marginem fcholia. 
'raemittitur audoris vita. 
Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M L X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fandi Joannis Climaci fcala 
paradifi. Praefixus index capitum. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M L X X. 

Codexmembranaceus,oIimCoIbertinus, 
quo continetur fan&i Joannis Climaci fcala 
paradifi cum fcholiis. Pnefixa audoris vita; 
fub finem vero nonnulla defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M L X X I. 

Codex bombycinus, quo continetur 
fandti Joannis Climaci fcala paradifi. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M L X X I I. 

Codex bombycinus, quo continentur: 
1 .° San&i Joannis C/unaci fcala paradifi. 

2. 0 Ejufdem epiftola ad Paftorem, de 
coenobiarchae officio. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M L X X I I I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continetur fancfli Joarmis Clitnaci fcala 
paradifi. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M L X X I V. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

1 .° Ifaaci Syri de obedientia & monafticis 
inftitutis. Incipit 1? -\v%i £ SwV iytit&m. 

2. 0 Ejufdem interrogata & refponfa dc 
Dd ij Digitized by Google 2?ii CODICES M 

cfo$rirtamdrum. Initium nfa Jityd 

3. 0 Ejufdem fermoncs viginti octo ad 
idem argumentum pertinentes. Ultimi finis 
defideratur. 

Is codex feeulo undecimo exaratus 
videtur. 

M L X X V. 

" Cotfex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

1 .° lfaaci, Syri Monachi primum, poftea 
Ninives Epifcopi, tradhtus afcetici, e Sy- 
riaca lingua in Graecam a Patricio & Abra- 
hamio converfi. Praemittitur capitum index. 
IJIud autem opus nondum editum eft. 

2. 0 Sarf&i Ni/i de oratione capita cen- 
tum oiloginta tria. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
0 videtur. 

M L X X V I. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur: 

i.° Homilia de filentio & vita folitaria, 
ubi Ifaacus, Ninives Epifcopus, magnis lau- 
dibus effertur. 

2. 0 Ifaaci, Ninives Epifcopi, homilise 
afceticae, duobus libris comprehenfae, e Sy- 
riaca lingua in Graecam a Patricio & Abra- 
hamio Monachis converlae. 

3. 0 Niii capita quaedam ad vitam mo- 
nafhcam inftituendam pertinentia. Incipit 
P&HdTw <tfextJ*r€i v*<nZ*. ' 

4-° Maximi Monachi tradatus de ora- 
tione. 

5 : ° Simeonis Metaphraftae tratfatus de 
oratione. 

6.0 Leonis Imperatoris odarium catanu- 
cticum. 

7° Maximi fermo afceticus per interro- 
gata & refponfa. 

Videtu^ dedm ° qUarC ° fecui ° 
M L X X V I I. 
Codex membranaceus, olim Colbertimis , 

d^nterpretanonibus mandatorum divino- 
5 ^«t,turp ra fati 0 ,ubi audordici ur 

«fc hommibus Patriarcha AntiocheSo, ANUSCRIPTt 

MetropoIitis& Epifcopis. Cum enim Aga- 
reni, five Saraceni, veterum ecclefiae nio- 
numentorum nulli parcerent, verendi locus 
erat ne praecipua religionis chriftianae capita 
ex hominum animis elaberentur. 1 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M L X X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus 
quo continetur Antiochi Monachi pan- 
de£tcs facrae Scripturae, in capita centum & 
triginta divifus. Praemittuntur 1 .° audoris 
vita. 2. 0 Illius epiftola ad Euftathium Abba- 
tem monafterii Atalinae. 3. 0 Index capitum. 

Is codex manu Methodii Prefbyteri anno 
Chrifti 1083. exaratus eft. 

MLXXIX. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Antiochi Monachi pan- 
dedtes facrae Scripturae. Priora capita lxi. 
& ultimi finis defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M L X X X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur Antiochi Monachi pan- 
dedes facrae Scripturae. Praefixus index ca- 
pitum. Sub finem vero non pauca defide- 
rantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

MLXXXL 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continetur Antiochi Monachi pandedcs 
facrae Scripturae. Praefixus index capitum. 

Is codex anno Chrifti 1 376. exaratus eft. 

M L X X X I I. 

. Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur: 

1 .° Antiochi Monachi pandetfes ad Eufta- 
thium Abbatem. Praemittitur index ca- 
pitum. 

2. 0 Anajlajii Sinaitae homilia in ingref- 
fum fandorum jejuniorum. 

3. 0 Sandli Joannis Chryfoftomi homilia 
de pcenitentia. Quaedam deliderantur. 

4. 0 Ejufdem homi!ia,non contemnen- 
dam efTe Dei Ecclefiam. 

5-° Hippolyti homilia de fine mundi,& 
de adyentu Antichrifti. Digitized by Google CODICES M 

Hujufce codicis initio, ut & ad ealcem, 
occurrunt folia quaedam membranacea, ad 
officium Graecorum pertinentia. Saeculo 
autem decimo quinto exaratus videtur. 

M L X X X I I I. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, 
quo continentur operis Antiochi, quod pan- 
dedes infcribitur, capita varia. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M L X X X I V. 

Codexmembranaceus,quo continentur: 

i°. Anajiafi Sinaitae 6Ayh, id eft, dux. 
viae. Defideratur initium. 

2. 0 Gregorii Thaumaturgi expofitiofidei. 
Ea ipfa eft quam Gregorius Nyflenus in 
fanfli illius viri encomio repraefentat. 

3. 0 Fragmentum e vita Joannicii, ubi 
de Trinitate & Incarnatione. 

4. 0 Anonymus de feptem primis conciliis 
generalibus, quando, quibus in locis, & 
quibus de caufis habita funt. Initium v 

5. 0 Fragmentum ex Htppolyti chronico. 

6.° Narratio eorum quae gefta funt in 
Perfide. Audor vulgo fertur Anajlajius, Pa- 
triarcha Antiochenus. 

7. 0 Sandi Silvejlri Papae dilputatio cum 
Judseis habita. 
Iscodex faeculo decimo exaratus videtur. 

M L X X X V. 

Codex membranaceus, quo continentur 
AnaJlaJiiSinziix refponfa ad propofitas fibi 
a quibufdam orthodoxis de variis capitibus 
quseftiones. Hujufce vero exemplaris ope, 
editio Gretzeriana & melior & locupletior 
adornari poflet. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M L X X X V I. 

Codex membranaceus, quo continentur 
Anajlajii Sinaitae ad quaeftiones fibi a qui- 
bufdam orthodoxis propofitas refponfiones 
viginti duae priores. Praefixus initio capitum 
index. Sub finem vero quatuor aut quinque 
folia defiderantur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

MLXXXVII. 
Codex bombycinus, Fonteblandenfis, A N U S C R I PTl ai^ 

olim Antonii Eparchi. Ibi continentur: 

i.° Anajlajii Sinaitae quaeftiones oon- 
rtullae. 

2. 0 Anonymi verfus iambici in Iaudem 
Hilarionis Monachi. 

3. 0 Anonymi fcholia in fymbolum Ni- 
caenum. 

4. 0 Excerpta varia. 

. J.° Fragmentum fabulae Euripidis, quse 
Oreftes infcribitur. Conjedta ad marginem 
fcholia, in quibus nihil ab editis diverfum 
occurrit. Praefixum praeterea argumentum* 

6.° Anonymi vocum quarumdam diffi- 
ciliorum explicatio. 

7. 0 Hiftoriarum colfedio, quarum me- 
minit Gregorius in fuis in Julianum in- 
Ve&ivis. 

8.° Anonymi interrogata & refponfa in 
quaedam fcripturae loca* 

9. 0 Tobias. 

1 o.° Sententiae e Philofophorum, Poeta* 
rum & Oratorum feriptis excerptae. 

1 1 .° Patricii homerocentra. Paffim inter 
lineas gloflae. 

12. 0 Efther. 

13 0 Judith. 

14.. 0 Excerpta e variis Scriptoribus. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M L X X X V I I I. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regianj illatus, quo 
continentur Anajlajii Sinaitae quaeftiones & 
refponfiones de variis argumentis. Sunt au- 
tem non pauca, in quibus noftrum hoc 
exemplar ab editis difcrepat. 

Is codex manu Ignatii Hieromonachi 
anno Chrifti 1441. exaratus eft. 

M L X X X I X. 

Codex membranaceus, olim Witthianus, X 
quo continetur Dorothei dodrina, five prae- 
ceptioncs afceticae ad difcipulos. Pramit- 
titur index capitum viginti trium; fed in 
ukimo occurrunt tantum excerpta varia e 
Paterico* quae fortafle alium a Dorotheo 
audtorem habent, neque comparent ii? 
editis. Obfervandum eft praeterea ad calcem 
indicis annotari duos fuifle Dorptheos, to- 
tidem Barfanuphios, hos orthod&xos, illos 
Severi erroribus infe&os, ac eorum qui 

Dd iij Digiti zed byGoOglC 2i4 GODICES M 

orthodoxi fuerint libros circumferri, & 
Chriftianorum manibus teri. 

Is codex manu Abrahami Monachi anno 
Chrifti 990. exaratus eft. 

M X C. 

Codex partim membranaceus, partim 
bombycinus, Conftantinopoli nuper in Bi- 
bJiothecam regiam illatus. Ibi continentur: 

i.° Dorothei afcetae homiliae fexdecim. 
Initium defideratur. 

2. 0 Ifaaci Syri homiliae triginta feptem. 
Sub finem quaedam defiderantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M X C I. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

i.° Dorothei Abbatis fermones afcetici 
novemdecim. Initium defideratur. 

2. 0 Variorum ccenobiarcharum apoph- 
thegmata ad mores informandos idonea. 

3. 0 Narratio de Abbate Philemone, im- 
primis utilis. 

4. 0 Hefychii Prefbyteri capita afcetica du- 
centa ad Theodulum. Praemittuntur verfus 
quidam iambici. 

5. 0 San&i Joannis Climaci fermones 
vigefimus feptimus, vigefimus o&avus, vi- 
gefimus nonus & trigefimus. 

6.° Zoiima Abbatis colloquium maxime 
utile. 

7. 0 Z?W^PhoticesEpifcopi,capita 
afcetica. 

8.° Philothei Monachi capita afcetica 
quadraginta. 

9. 0 Ejufdem fermo, qu6d cuftodia cor- 
dis obfervantur praecepta Domini. 

10. ° Sandi Maximi Confeflbris capita 
quaedam afcetica. 

1 1. ° Nicephorus Monachus, de cuftodia 
cordis. 

12. 0 A5//homiIiafecundaadEuIogium. 
13. 0 Ejufdem capita de virtutibus. 
14. 0 Ejufdem capita de oratione. 
*5-° Ejufdem paranefis ad monachos. 
Vidttiff^ faeCUl ° decimo oaratys 
M X C I I. 

Codexchartaceus,oIimMazarin«us, quo 
contmentur : ^ ANUSCRIPTI. 

i.° Dorothei Monachi do&rina. Prae- 
iixus index capitum. 

2. 0 ^4/^/2/Squaeftionesad Antiochum 
ducem. 

3. 0 Excerptaefandorum vitis&fcriptis 
Patrum. 

4. 0 Efaiat Abbatis praecepta ad fratres, 
Graece, inedita. 

5. 0 Ejufdem praecepta, Graece, inedita, 
ad illos qui faeculo valedixerunt. 

6.° Ejufdem homiHae variae, Graece, ine- 
ditae. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M X C I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Dorothei, Archimandritae Palarflini, 
adhortationes afceticae. 

2. 0 Ccenobiarcharum illuftriora quaedam 
apophthegmata. 

3 .° Vita fandi Paifii Abbatis. Incipit <S<mtf 

4. 0 Marci Eremitae vita. Initium Jhyimio 
i/uuv 6 dS&Hg Ht&emw. 

5. 0 Vita fan£teMariae -/Egyptiae, audorc 
Sophronio Hierofolymitano. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M X C I V- 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° Sandi Maximi Confeflbris de variis 
dubiis fanftae Scripturae quaeftiones & ref- 
ponfiones fexaginta primae. 

2. 0 Ejufdem, orationis dominicae brevis 
expofitio. 

3. 0 Ejufdem epiftolae quinque. 

4. 0 Ejufdem quaeftiones in fandum 
Dionyfium & Gregorium. 

Ejufdem de charitate capita centum 
& fexaginta. 

6.° Ejufdem capita theologica & ceco- 
nomica ducenta. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M X C V. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur: Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

i.° Interrogationes & refponfioncs de 
variis facrae Scripturae dubiis. Quod opus 
in titulo Cyrillo tribuitur male. Verus enim 
illius au£tor eft fan£tus Maximns ConfelTor. 

2. 0 Gregentii, Tephrenfis Archiepifcopi f 
difputatio cum Hcrbano Judaeo. 

j.° Barlaami,& Joafaphi Indiae Regis, 
hiftoria,cujus audlor ti\c\t\\v Joanncs Sinaita. 

Is codex anno Chrifti i 573 . exaratus eft. 
M X C V I. 

Codex chartaceus, olim Thuanaeus, 
poftea Colbertinus, quo continentur : 

1 .° San£li Maximi ConfeflToris quaeftiones 
& refponfiones de variis dubiis facrae Scri- 
pturae, ad Thalaflium Prcfbyterum. 

2. 0 San£li Hippolyti Martyris homilia de 
fine mundi, & de adventu Antichrifti. 

3. 0 San&i Gregorii Nyfleni homilia in 
fiin£tum Pafcha, & de triduano fefto refur- 
redionis Chrifti. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M X C V I I. 

Codex membranaceus, quo continen t ur : 

i.° Sandi Maximi Confeflbris myfta- 
gogia, qua explicantur quorum figna fint 
quse in fanda ecclefia peraguntur in divina 
fynaxi. 

2. 0 Ejufdem compendiaria expofitio ora- 
tionis dominicae. 

3. 0 Ejufdem commentarius allegoricus 
in pfalmum quinquagefimum nonum. 

4.. 0 Ejufdem epiftolae variae. 

5. 0 Ejufdem explicatio locorum diffici- 
liorum, quae in Dionyfii Areopagitae & 
Gregorii Theologi fcriptis occurrunt. 

Is codex anno Chrifti 1 05 5. exaratus efh 

M X C V I I I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

1 .° San&i Maximi Confeflbris liber af- 
ceticus,in varias interrogationes, totidcm- 
que refponfa tributus. 

2. 0 CaJJiani, Abbatis Romani, de infti- 
tutis monachorum in yEgypto & Oriente 
degentium, tradatus ad Caftorem Epi- 
fcopum. 

3. 0 Ejufdem opufculum de odo vitiis 
capitalibus. ANUSCRIPTI. n 5 

4. 0 Ejufdem collatio prima de anacho- 
retis Scetenfibus. 

5. 0 Ejufdem collatio fecunda de Sereno 
Abbate. 

6.° Hyperechii Prefbyteri capita paraene- 
tica ad monachos. Inedita puto. Incipiunt 

7. 0 Sandi Bafi/ii catechefis ad ccenobitas, 
cum monafticum habitum induunt. Initium 

8.° Eufehii Prefbyteri & monachi opufcu- 
lum adversus aftronomos, qui faufta omnia 
& infaufta ab aftrorum in nos poteftate re-r 
petunt. Initium ifjui&v cftiAfltfjw Ji oXiyw. 

9. 0 Sandi Joannis Chryfofiomi homilia in 
illud : Frufira conturhatur omnis homo vivens. 

1 o.° Narratio de homine vitae reddito ad 
expiandaantea&aevitaedeli£ta;quodNicet;e 
Patricii temporibus in urbe Chartaginc con* 
tigifle fertur. Initium c* it>lq %>ovotq N/*w'ro 

1 1.° Dorothei Archimandritsemonitum 
ad praepofitos & difcipulos in monafteriis, 
quomodo praepofiti fratribus praeeflfc, & hi 
illis fubefle & obfequi debeant. Eft auteni 
illius cfiJkaxctXMv caput decimum feptimum* 

1 2. 0 Excerpta e paradifo Patrum. 

1 3. 0 Ni/i fragmentum de modo in vidu 
fervando. 

14. 0 Capita quaedam e novo paradifo. 
Sub finem defiderantur nonnulla. 

Is codcx faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

MXCIX. 

Codex chartaceus,quo continentur fandi 
Maximi Confeflbris capita theologica <Sc 
ceconomica quingenta. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C. 

Codex chartaceus, quo continentur plu- 
rima opufcula fimul compacfla hoc ordine. 

1 .° Maximi tra&atus de anima. 4 

2. 0 Bartholomai, Archiepifcopi Panor- 
mitani, homilia qua in clericorum mores 
invehitur, Graec£ & Latine. Quod opuf- 
culum faeculo decimo quarto exaratum 
vidctur. 

3. 0 Hymni quidam in Ecclefia Graeca 
cani fbliti. 

4. 0 Anonymus adversus illos qui dicunt 
unam efle in Chriflo naturam. Digitized by Google 21 6 CODICES MANUSCRIPTL j.° Excerpta e legum promptuario & 
JoanneChryfoftomo, de regulis in injun- 
genda poenitentia fervandis. 

6.° Gregorius Decapolita de vifione qua 
Saracenus,adChriftianam religionem con- 
verfus eft. 

j.° Arcudii homilia in laudcmGregorii 
decimi tertii fummi Pontificis. 

8.° Excerpta ex Hippolyti Martyris fer- 
mone de theologia& Incarnatione,eadem 
omnino cum illis quae edita habes in Ana- 
ftafii Bibliothecarii colleftaneis, a Sirmondo 
publicatis, 

9. 0 Metropolitarum & Epifcoporum jura, 
e lynodis & hiftoria afTerta, audore Photio. 

1 o.° Sandi Ephrami homilia in laudem 
fandi Bafilii. 

1 1 .° Dialogus orthodoxi cum Macedo- 
niano. Defideratur initium. 

12. 0 Pfalmi quidam Davidis. 

1 5. 0 A&afynodiadversusChryfoftomum 
habitce. 

Hujufce voluminis pars maxima faeculo 
decimo fexto exarata eft. 

M C I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibiiothecam regiam illatus, quo 
continentur fan&i Maximi fermones, cum 
ex ecclefiafticis, tum e profanis Scriptoribus 
colledi. Ibi occurrunt nonnulla quac in 
cditis non comparent. Sunt & alia vici/fim 
quae defiderantur, praefertim ultima capita 
undecim. Obfervare autem abs re non erit 
hujufce codicis ope non pauca non Maximi 
folum, fed & Stobaei, Antoniique Meliffe 
ioca emendari pofTe. 

Is codex, in quo deeft folium unum, 
faeculo undecimo exaratus videtur. 

M C I I. 

Codex membranaceus, quo contineritur : 
i .° Loci communesfententianim, An- 
tomi & Maximi monachorum ftudio col- 
lecti. Praefixus index capitum. 

2. 0 Arijlotelis de mundo liber. 
3-° Anonymi praecepta quaedam ad 
mores Chnftianorum informandos idonea. 

videtur C0(leX undecimo exar atus 

M C I I I. 

Codex chartaceus, olim Thuanaus, poftea Colbertinus, quo cpntinentur fen- 
tentiae illuftriores, & ad mores informandos 
magis idoneae, e variis Patrum lcriptis col- 
Ie£lae. 

Is codex faeculo dccimo fexto exaratus 
videtur. 

M C I V. 

Codex membranaceus, quo continetur 
Theodori Studitae magna catechefis; praefixa 
illius vita. Initio ut & fub finem non patica 
defiderantur. 

Is codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M C V- 

Codex membranaceus, quo continentur: 

i .° Sandi Joannis Damafceni orthodoxae 
fidei accurata expofitio. In hoc autem exem- 
plari opus illud non in libros, fed in capita 
dividitur. 

2. 0 Ejufdem capita philofophica, quibus 
praemittitur epiftola ad Cofmam, Majumae 
Epifcopum. Patet autem ex indice qui ad 
codicis calcem occurrit , ibi quondam re- 
pertum Damafceni compendium de haere- 
fibus. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M C V I. 

Codex membranaceus, olim Colbertirius, 
quo continentur: 

1 .° San<5li Joannis Damafceni capita dia- 
ledica ad Thomam, Majumae Epifcopum. 
Initio occurrunt paginae nonnullae manu 
recentiori in charta fcriptae. 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. 

3. 0 Ejufdem inftitutio elementaris ad 
dogmata, adversus Acephalos. 

4.. 0 Idem , de duabus in Chrifto Yolun- 
tatibus & operationibus. 

5. 0 Idem , quot modis dicatur homo ad 
imaginem Dei creatus. 

6.° Sandi Gregorii NyfTeni oratio fune- 
bris in Meletium, manu recentiore. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M C V I I. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

1 .° San£li Joannis Damafceni orthodoxae 
fidei accurata expofitio, capitibus centum 
& quatuor conftans. 

z.° Hippolyti Digiti zed byG00gIe CODICES MA 

2.° HippofytiThebani difquifitio in bea- 
tam Virginem & fen&am Elifabetham, ubi 
de utriufque cognatione. 

3. 0 Michaelis Pfelli expofitio fidei. 

4.. 0 Severiani, Gabalorum Epifcopi, ho- 
milia in iilud Apoftoli : hi eo habitat omnis 
plenitudo divinitatis. 

y° Excerptum ex adtis primae fynodi 
de Latinis. 

6.° Anonymus de fonte, fluvio & aqua, 
id eft, de Patre, Filio & Spiritu fando. In- 
cipit h&umo Ji voniiov 9 c! QiM , Twnot. 

j.° Cyrilli Alexandrini de Chrifti incar- 
natione capita quaedam. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C V I I I. 

Codex membranaceus,oIimTeIlerianus, 
iquo continentur: 

1 0 San&i Joannis Damafceni orthodoxae 
fidei accurata expofitio. Nonnunquam inter 
lineas vocum quarumdam Graecarum La- 
tina interpretatio occurrit. 

2 .° San&i Maximij Confeflbris, capita de 
charitate. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C I X. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 .° San£ti Joanhis Damafceni orthodoxae 
fijei accurata expofitio. 

2. 0 Scholia ex ore Theodori Abbatis & 
Philofophi excerpta, in quibus impium Arii 
dogma confutatur. K/dkLeontium de fedis. 
Sub finem quaedam defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° San<fti Joannis Damafceni orthodoxae 
fidei accurata expofitio. Initium defideratur. 

2. 0 Manuelis Mofchopuli erotemata 
grammatica. 

3. 0 San£ti Bajilii explicatio orationis 
dominicae. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C X I. 

Codex membranaceus, olim Ludovici 
de Targny. Ibi continentur : 
MSS. Tomtis 11. NUSCRIPTI. 217 I . ° San£li Joannis Damafceni de hymno 
trifagio epiftola ad Jordanem Archiman* 
dritam. Quaedam defiderantur. 

2. 0 Theodori Abucarae, Epifcopi Carae* 
dialogus cum Praefedo curfus publici 
Emefe, qui petierat exponi fibi per fyllo- 
gifmos Deum exiftere. 

3 .° Idem , adversus eos qui dicunt unam 
efle in Chrifto naturam. 

4.. 0 Ex ejufdem difputationibus adversus 
Saracenos, referente Joanne Diacono. 

5. 0 Ejufdem dialogus, quo oftenditur 
Mahometem non efle ex Deo. 

6.° Ejufdem dialogus, quo oftenditur 
Mahometem Dei hoftem fuifle, & a dae- 
mone obfefliim. 

7. 0 EjufdemdialoguscumSaraceno. Ibi 
oftenditur panem myftica benedi&ione ficri 
corpus Chrifti. 

8.° Ejufdem demonftratio, quod Deus 
habeat Filium confubftantialem , carentem 
principio, & coaeternum. 

9. 0 Papifci & Jafonis Judaeorum cum 
monacho quodam de chriftiana religione 
& Mofaica lege colloquium. 

1 o.° Colloquium aliud de non come- 
denda fuilla, cum immunda fit. 

I I . ° Theodori refponfum ad obje&io- 
nem fibi a Severianis propofitam,adversus 
orthodoxam fidem. 

12. 0 Ejufdem capita undecim, quibus 
oflenditur difparitas exempli fmgularis hu- 
jus hominis, cum unione quae in Chrifto 
fada eft. 

1 3. 0 Ejufdem exempIum,quo oftcnditur 
quomodo macula peccati Adami, & per 
incarnationem Salvatoris noftri expiatio, ad 
univerfum genus humanum pervaferit. 

14.. 0 Anonymus de mundi fine. 

1 5. 0 San&i Joarmis Chryfoftomi fragmcft* 
tum de eodem argumento. 

16. 0 San&i Hippolyti, Epifcopi Rorme, 
opufculum de faeculi confummatione & de 
Antichrifto. 

17. 0 San&i Hieronymi interrogata & 
refponfa, imprimis utilia, de pracipuis reli- 
gionis chriftianac capitibus. 

1 8.° Anonymi dialogus, quo oftenditur 
k Chriftianis Trinitatem defendentibus , 
Mofaicam de Dei unitate dodtrinam nec 
everti nec labefadari. 

E e Digitized by Google 218 CODICES MANUSCRIPTi: 1 9. 0 Sandi Joannis Damafceni ortho- 
doxae fidei accurata expofitio. 

20. 0 E/ufdem inftitutio elementaris ad 
dogmata adversus monothelitas , Joanni , 
Laodiceae Epifcopo, nuncupata. 

2 1 .° E/ufdem opufculum de duabus in 
Chrifto voluntatibus & operationibus. 

22. 0 E/ufdem capita dialedica ad Cof- 
mam, Majumae Epilcopum. 

23. 0 Joannis orthodoxi dialogus cum 
Manichaeo, inter Damafceni opera editus. 

24.. 0 Ejufdem refponfioadquaeftionem, 
quare ficut dicimus, humanitas Chrifti eff 
ipfa humanitas Petri & Pauli & uniufcu- 
jufque hominis, non fic dicimus, corpus 
Chrifti quod fumimus&participamus, idem 
eft Petri & Pauli & cujufvis corpus. Quod 
opufculum in editis Theodoto Abucarae tri- 
buitur. 

25. 0 Ejufdem Theodori opufculum de 
ludatione Chrifti cum diabolo. 

26. 0 Interrogatio a Saraceno quodam 
adversus Chriftianam religionem propofita. 
Eodem audtore. 

27. 0 E/ufdem refponfum ad quaeftionem 
fibi ab Infideli propofitam. 

28. 0 Ejufdem refponfum adquaeftionem 
fibi a Saraceno propofitam. Eft autem dia- 
logus inter editos nonus. 

29. 0 Ejufdem dialogus adversus Nefto- 
nanum, inter editos decimus quartus. 

30. 0 E/ufdem dialogus adversus Nefto- 
nanum , quo explicatur illud Matthsei : Data 
ejl mihi omnis potejlas. 

3 1 .° Ejufdem dialogus tertius cum Nefto- 
nano, hadenus ineditus. 

3 2. 0 Dodrina orthodoxi, quomodo 
oporteat credere. Ibi de variis religionis 
chriitianae capitibus differitur. 

33-° Exemplum libelli, five fidei pro- 
fdlionis, a Joanne Monacho & Prefhytero 
Damafceno didlate, & ab Elia, Epifcopo 
Jabrud, mife ad Petrum, Damafci Metro- 
politam. 

Evangelifta, /ubente Maria Virgine, Gre- 
gono Ihaumaturgo revelavit. Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M C X I I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinseus 
quo continetur fan£li Joannis Damafceni 
difputatio adversus illos qui facras imagines 
calumniantur. 0 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M C X I I L 

Codex chartaceus, olim Mazarinseus, 
quo continetur fandi Joannis Damafceni 
homilia prima adversus illos qui facras ima- 
gines calumniantur. 

Is codex fub finem faeculi decimi fexti 
exaratus videtur. 

M C X I V. 

Codex chartaceus, olim Mazarinsus, 
quo continentur fandi Joannis Damafceni 
capita dialedica ad Cofmam, Majumse 
Epifcopum. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M C X V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° San&i Joatmis Damafceni de variis 
modis quo res una alteri conjungi dicitur, 
tradatus. Initium 1maig Zfr oOisw w 

2. 0 Barlaami Monachi confutatio illo- 
rum quae a Papae Legatis ad aftruendam 
Spiritus fandi e Patre & Filio proceffionem, 
dida fuerant. Incipit 6 m^p ^ o\i&. 

3. 0 Summa fidei Chriftianae. Ita enim 
praefert titulus manu recentiori adfcriptus. 
Verum in toto illo opere nihil aliud rcpe- 
rias praeter excerpta e conciliis, Patribus & 
Scriptoribus ecdefiafticis, ad res theolo- 
gicas fpedantia. Sunt ibi quaedam, inedita. 
Occurrunt etiam nonnulla quorum ope 
multa fynodorum tertiae, quartae, quintae & 
feptimae loca illuftrari & emendari poflimt. 
Idem , de Patribus dicendum ; fed hxc 
omnia indicare velle nimis longum & ope- 
rofum foret. 

4. 0 Cyrilli, Patriarchae Alexandrini, ad 
Theognoftum, Charmofvnum & Leonem 
Diaconum epiftola, alia manu, & illa qui- 
dem multo recentiore fcripta. 

5. 0 Joannis, Patriarchae Antiocheni, ad 
CyriHum epiftola eadem manu. 

6.° Matthai Monachi tradatus, quo Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

Graecorum dc fan&i Spiritus e Patre folo 
proceffione adversiis Latinos dogma ad- 
ftruitur. Initium £ Jiot Ji ngxMtout. 

Excerpta, quse longe maximam hujufce 
voluminis partem occupant, manu Leonis 
Cinnarai exarata funt anno Chrifti 1292. 
imperantibus Michaele Duca, Angelo 
Comneno Palaeologo, Theodora Augufta, 
Andronico Comneno Palaeologo, & Anna 
Augufta, in quorum Bibliothecam codex 
illatus eft. Defcriptus autem dicitur ex alio 
exemplari Romae in Bibliotheca ten&ae ec- 
clefiae afTervato, & quod ad annum Chrifti 
7^9. referebatur. 

M C X V I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

1 ,° San&i Joannis Damafceni capita dia- 
Jedica ad Cofmam, Majumae Epifcopum. 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. 

3. 0 Ejufdem de hymno trifagio ad Jor- 
danem Archimandritam epiftola. ^ 

4.. 0 Prolegomena in ifagogen Porphyrii. 
Incipit /afaovmr ti/uffi. 

5. 0 Gregprii Nazianzeni oratio funebris 
in landum Bafilium. Accedunt fcholia. 

6.° San<5li Joannis Damafceni tra<5tatus 
de haerefibus. 

Is codex manu Bafilii notarii Scalidri 
anno Chrifti 1 1 24.. Imperante Joanne 
Comneno Porphyrogeneto exaratus eft. 

M C X V I I. 

Codex bombycinus, olim JoannisHau- 
tin,poftea Baluzianus, ibi continentur: 

1 .° San£ti Joannis Damafceni capita dia- 
ledtica. Initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C X V I I I. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

i.° San&i Joannis Damafceni capita 
philofophica quibus praemittitur epiftola ad 
Cofmam, Majumae Epifcopum. 

2. 0 Ejufdem orthodoxse fidei accurata 
cxpofitio capitibus conftans centum & 
decem. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. n 9 

M C X I X. 

Codex bombycinus, Fonteblandenfis, 
quo continentur : 

1 .° San6li Joannis Damafceni capita dia- 
ledica ad Cofmam, Majumae Epilcopum. 
Praefixus capitum index. 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. 

3. 0 Idem, de hominis natura & animae 
partibus. Incipit fcwr ?r, oti c/bhQq <£w 6 

4. 0 Joannis CHtnaci fcala paradifi. Prae- 
mittuntur Joannis, Abbatis Rhaithuenfis, 
ad audorem epiftola, fragmentum Ifaaci 
Syri, index capitum, & Joannis Climaci 
vita a Danie/e, Rhaituenfi monacho con- 
fcripta. 

5. 0 Sandi Maximi, Confeflbris, tra£tatus 
de duabus Chrifti naturis. 

6.° Ejufdem epiftola ad Joannem Epi- 
fcopum , quod anima fit incorporea. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X X. 

Codex bombycinus, Fonteblandenfis, 
quo continentur : 

1 .° San£ti Joannis Damafceni capita dia- 
le£tica ad Cofmam, Majumae Epifcopum. 
Praefixus index capitum. 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MCXXI. 

Codex bombycinus, Fonteblandenfis, 
quo continentur: 

1 .° San&i Joannis Damafceni capita dia- 
leilica ad Cofmam, Majumae Epifcopum. 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitio. 

3. 0 Nicephorus Blemmydes, de fide. 
Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X X I I. 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur: 

i.° San<fli Joarmis Damafceni capita 
philofophica five diale&ica, quibus prae* 
mittitur praefatio ad Cofmam, Majuma 
Epifcopum. 

E e iy Digitized by Google 22o C O D I C E S M 

2. 0 Ejufdem orthodoxae fidei accurata 
expofitjo. 

Ejufdem inflitutio elementaris ad- 
versus Acephalos, Monothelitas & Nefto* 
rianos, ad Joannem, LaodiceaeEpifcopum. 

4» q Ejufdem tradatus de natura com- 
pofita, adversus Acephalos. 

5. 0 E/ufdem tra6latus de duabus volun- 
tatibus & operationibus Chrifti. 

6.° Ejufdem difputatio adversus exofam 
Deo Neftorianorum haerefim. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MCXXII I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur: 

i.° Sandi Joannis Damafceni capita 
quinquaginta ad Cofmam , Majumae Epi- 
fcopum, adjundtis quibufdam fcholiis. 

2. 0 Idem, de orthodoxa fide una cum 
brevibus fcholiis. 

3. 0 Cyrilli Alexandrini capita duodecim 
adversus Neftorium. 

4.. 0 Excerpta efan&o Gregorio Nyfleno. 

5. 0 Anonymus de feptem conciliis ge- 
neralibus. 

6° Timotkei, Patriarchae Alexandrini, 
rcfponfa ad quaefita canonica. 

7. 0 Malchi capitula ad dodlrinam morum 
pertinentia. Opufculum ineditum, utputo. 
Incipit &nwyw £ xju&ov, %et aiofy. 

8.° Ni/i tra&itus de odto vitiofis cogi- 
tationibus. 

9. 0 Celebriores quaedam epoclue, ab 
orbe condito ad Joannem ufque Lafcarin. 

io.° Anonymi lexicon, ubi veterum 
nemo laudatur. 

Is codex initio faeculi decimi quinti 
exaratus videtur. 

M C X X I V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
<Juo continentur : 

, I, l San(ai Joannis Damafceni capita 
dialedtica, quibus praemittitur illius ad 
Cofmam, Majumse Epifcopum, epiftola. 
rrahxus quoque capitum index. 

^f} ,U ^ em . orthodo ** fidei accurata 
expof ItIO p ra fi X u S index ^ 

Videtur feCUl ° deCim ° V mi0 mratus ANUSCRI P T I. 

M C X X V. 

Codex chartaceus, olim Baluzianus, quo 
continetur hiftoria Barlaami Monachi, & 
Joafaphi, Indiarum Regis. Quod opus 
Joanni Sinaitae tribuitur. Conje&ae ad mar- 
ginem emendationes nonnullae, e vetufto 
quodam, ut puto, exemplari defcriptse. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MCXXVI. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Barlaami,& Joafaphi Indiae Regis, 
hiftoria, cujus au&or dicitur vir venerandus 
Joanncs, ccenobii fandi Sabae Monachus. 

2. 0 Le&iones exAdis Apoftolorumde- 
promptae. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

MCXXVIL 

Codex chartaceus, olim Mazarinseus, 
quo continentur : 

i.° Barlaami, & Joafaphi Indiae Regis, 
hiftoria, five potius fabula romanenfis, cujus 
audor in plurimis codicibus Joannes Da- 
mafcenus fertur. 

2. 0 Excerpta e Gerontico, Bafilio & 
Chryfbftomo. 

3. 0 Sandi Leonis Papae epiftola ad Fla- 
vianum. 

4. 0 AnaJIaJtus Sinai'ta de facra fynaxi, 
& condonandis injuriis. 

5. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi epiflola 
ad Cyriacum Epifcopum. 

6.° Anonymi monita ad illum qui facer- 
dotis gradum vult adipifci ; item qua ratione 
plebem fibi commiflam docere debeat. In- 
cipit t<x*Ap4 <pi*&it. 

j.° Expofitio fidei. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X X V I I I. 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, cle- 
gantiffimis, pro temporum ratione, figuris 
ornatus. Ibi continetur hiftoria romanenfis 
Barlaami, & Joafaphi Indiae Regis, quam 
vulgo Joanni Damafceno tribuunt. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
videtur. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

M C X X I X. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continetur hiftoria, five fabula roma- 
nenfis de Bariaamo Eremita, & Joafapho, 
Indiae Rege. Initium & finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X X X. 

Codex partim bombycinus, partim mem- 
branaceus, olim Colbertinus, quo conti- 
nentur : 

i.° Hiftoria, five potius fabula roma- 
nenfis de Barlaamo Monacho, & Joafapho, 
Indiae Rege. Au&oris nomen excidit. Prae- 
mittitur quaedam quafi praefatio recentiori 
manu fcripta, quae Leontium Monachum 
aucftorem habet. 

2. 0 Nonnulla ad officium Graecoruni 
ecclefiaflicum pertinentia. 

Hujufce codicis pars membranacea fe- 
culo decimo quarto, bombycina autem 
decimo tertio videtur exarata. 

MCXXXI. 

Codex membranaceus, olim CoJbertinus, 
quo continetur hiftoria, five potius fabula 
romanenfis de Barlaamo Monacho, & Jpa- 
fapho, Indiae Rege. IHius audtor dicitur 
Joannes Damafcenus. 

Is codex anno Chrifti 1 3 2 1 . die Augufti 
vigefima tertia abfolutus eft. 

MCXXXIL 

Codex partim chartaceus, partim mem- 
branaceus, olim Colbertinus, quo conti- 
netur hiftoria, five potius fabula romanenfis 
de Barlaamo Monacho, & Joafapho, Indiae 
Rege. Hujufce operis audtor in titulo dici- 
tur fan&us Joannes Damafcenus. 

Hujufce 'codicis pars chartactfa faeculo 
decimo quinto, membranacea autcm de- 
cimo tertio videtur exarata. 

M C X X X I I I. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

i.° Anonymi tra£tatus, qui infcribitur 
«f Si/tff £*5?&), id eft, divina mandata, e 
Scripturisfacris, Patribus, vitisSandorum, 
Gerontico, aliifque fcriptoribus ecclefiafticis 
colleftus, & ad mores informandos impri- 
mis idoneus. Ibi quippe praecipua moralis 
dodlrinae capita uberrime explicata reperias. 
Opus ineditum, ut puto. Illius initium eft ANUSCRIPTl 221 

2. 0 Joannis, Antiochcni Patriarchae, col- 
ledlanea de facris myfteriis corporis & fan- 
guinis Domini noftri JefuChrifti. Initium 
**atryK$ov fjunJiv. 

3. 0 Nicolaus, Patriarcha Conftantino- 
politanus, de tribus Graecorum quadrage- 
fimis. 

4. 0 Sandti BaJIlii homilia in illud: Attende 
tibi ipji. 

5. 0 Ejufdem homilia, quod Deus non 
fit audlor malorum. 

6.° Ejufifem homilia de ira. 

7 0 Ejufdem homilia de invidia. 

8.° Ejufdem homilia in lacizis habita. 

9. 0 Ejufdem homilia de humilitate. 

Is codex, fi primam paginam excipias, 
quae recentiori manu fcripta eft, ad faeculum 
decimum tertium refercndus videtur. 

M C X X X I V. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° Petri Damafceni commonitio ad 
fuam ipfius animam, colle&a ex utriufque 
Teftamenti libris, vitis fandorum, & Pa- 
trum fcriptis, Antonii nempe, Athanafii, 
Bafilii, Chryfoftomi, Dorothei, Ephraemi, 
Gregorii Theo|ogi,Gregbrii Nyfleni, Ifaaci, 
Joannis Climaci, JoannisDamafceni, Ma- 
carii,Marci,Maximi & Nili.Opus ineditum. 
Incipit mo^KtSv x) /umytXcov. 

2. 0 Ejufdem tradatus, ineditus, de 
Chrifti Domini mandatis a primo & dein- 
ceps; item de illis, juxta Chryfoftomum, 
fervandis & memoriter tenendis. Initium aj 
9%7eu cv5/&i. 

3. 0 Ejufdem capita afcetica, inedita. Ibi 
fepe laudantur Chryfoftomus, Caflianus, 
Gregorius Theologus, Joannes Climacus, 
aliique. Initium &diae moM ju*et/u9a*. 

4. 0 Sandli Joannis Chryfojlomi homilia 
de pcenitentia, quae tamen inter illius opera 
non reperitur. Incipit autem )&?7usov 
otmQjLov M9&n/&. 

5. 0 Explicatio didti cujufdam Chryfo- 
flomi de vita monaftica, au£tore Petro 
Damalceno. Incipit aytmSm Tupnivo<p&oTwm. 

Ad finem capitum afceticorum teftatur 
audlor ad ea fcribenda anno Chrifti 1 1 55. 
animum appulifle. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

E e iij Digitized by Google iiz C O D I C E S M 

MCXXXV, 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Petri Damafceni alphabetum, five 
opus afceticum, juxta litterarum alphabeti 
feriem difpofitum. Opus ineditum, & e 
variis Patrum locis concinnatum. Praemit- 
titur audloris carmen^qui fuum ipfe confi- 
lium explicat. 

2. 0 Ejufdem ad fuam animam fermo, 
ubi de rebus ad mores informandos prae- 
fertim (peftantibus, difTeritur. Defideratur 
finis. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X X X V L 

Codex bombycinus, quo continetur 
Petri, Damafceni Monachi, iiber inicriptus 
awjo-nfiKov y Cxxm e Scripturis, tum e Scripto- 
ribus ecclefiafticis colle&us. Ibi autem de 
rebus ad afcefim & morum dodrinam per- 
tinentibus, difleritur. Opus hadenus inedi- 
tum , & ab audore divifum in partes qua- 
tuor, quarum index praemittitur.Subfinem 
defiderantur aliquot folia. 

Is codex decimo quarto faeculo exaratus 
yidetur. 

M C X X X V I L 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam iflatus, quo conti- 
nentur Petri Damafceni opera afcetica. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C X X X V I I L 

Codex membranaceus, quo continentur 
anonymi fermones afcetici triginta duo. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X X X I X: 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur praecepta, ad afcetarum 
mores informandos maxime idonea. Ini- 
tium & nomen audoris defiderantur. In 
quibufdam paginis antiquioris fcriptura 
veltigia comparent. 

Is codex anno Chrifti 1236. exaratus eft. 

M C X L. 

Codex bombycinus, quo continentur: 

rum'viS e Tr ,a * coeno ^ rc harum illuftrio- 
rum vms, ad mores inftituendos colleda. ANUSCRIPTL 

2. 0 Efdiae Abbatis capita afcetica, i n 
duos libros divifa, quorum unulquiique 
praecepta centum compleditur. 

3. 0 Philemonis Abbatis gefta, qus ad 
mores informandos potiflimum inlervire 
poflunt. 

4.. 0 Diadochi, Photices Epifcopi, capita 
afcetica centuni. 

5. 0 Stmeonis, praefedi fandi Mamantis, 
praecepta ad monafticam dilciplinam ac- 
commodata. Initium d<pQ ovcucjtov Tcf^v^Z. 
In titulo vioq Swagjoc appellatur. Opus 
autem in tres partes dividitur. 

6.° Ni/i de oratione capita varia. 

7. 0 Hefychii Prefbyteri opufculum, ubi 
de inferno, & poenis improborum. 

8.° Ccenobiarcharum quorumdam fen- 
tentiae, ad mores informandos fpe&ames. 
9. 0 Ni/i capita de virtute. 
1 o.° Ejufdem fententiae ad vitam utiles. 

1 r.° Nicephorus Monachus dc cuftodia 
cordis. 

i 2.° Seledla quaedam e*vitis fandorum. 
Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratu$ 
videtur. 

M C X L I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur illuftriores quaedani fen- 
tentiae de virtutibus& vitiis, e Scriptoribus 
facris & ecclefiafticis colledse. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MCXLIL 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° IHuftriores quaedam de virtutibus & 
vitiis fententiae, ex audorum profanorum 
& eccleliafticorum libris colledae. 

2. 0 Anonymi lexicon, ubi praeterScri- 
ptores facros, pauci alii laudantur, quos 
mter Damafcius, Hippocrates, Homerus 
& Jofephus. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MCXLII L 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur varia capita ad morum 
dodrinam pertinentia, e variis Patrum & 
afceticorum fcriptis collcda. Digiti zed byGoOglC C O D ICES M 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

MCXLIV. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur loci communes fcntentia- 
rum, ex Scriptoribus ecclefiafticis colledi. 
Jnitio ut & fub finem nonnulla defiderantur. 

Is codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

M C X L V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i * Excerpta varia e (an£tis Patribus. 

2. 0 Hejychii capita ad Theodulum. 

3. 0 Philothei Monachi capita nonnulla. 

4.. 0 Niceplwri Monachi homilia de cu- 
flodia cordis. 

j.° San&i Bafilii homilia, quomodo 
omari debeat monachus. 

6.° Symeonis Logothetae fermones qui- 
dam afcetici. 

y.° Zofima Abbatis fermo utilis. 

8.° Maximi Confeflbris fermo afceticus. 

9. 0 Ni/i de virtutibus papita decem. 

io.° Menologii fragmentum. 
Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X L V I. 

Codex chartaceus, quo continentur loci 
communcs fententiarum, Antonii & Ma* 
*Mi/'Monachorum ftudio colleiti. Praefixus 
index capitum. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M C X L V I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Illuftriorum quorumdam ccenobita- 
rum apophthegmata. 

2. 0 Vita fan£te MariaeiEgyptiac, auclore 
Sophronio Hierofolymicano. 

3. 0 Vita fandi Antonii, auftore Atfia- 
nafio. Fiijis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

SANCTI PATRES. 

In-otfavo. 
MCXL.VIIL 
Codex chartaceus, quo continentur: ANUSCRIPTI. 4a} 

i.° Cyrilli, Hierofolymitani Prophetia, 
de Antichrifto. 

2. 0 Fragmentum de panc attollendo, e 
Simeonisi Archiepifcopi Thcflalonicenfis, 
libro de myfteriis. 

3. 0 Epiftola anonymi Graci ad anony- 
mum Latinum, de proceflione Spiritus 
fanfti, de pane azymo, de igne purgatorio, 
de Romani Pontificis praeeminentia , de 
repudio ob fornicationem, & de animabus 
defunftorum ; haec omnia juxtaGraecorum 
opiniones & adversus Latinos : ftylus elc- 
gans. Epiftolae autem illius initium defide- 
ratur. 

4. 0 Tetrafticha herolca in varia utriufque 
Teftamenti capita, & alia quaedam ab anti- 
quis tradita, verbi gratia, in nativitatem 
beatae MariaeVirginis,in landtafandlorum, 
in quatuor Evangelia, in Ada Apoftolo* 
rum, in Pentateuchum, in Jofue & in 
Judices. Tetrafticorum illorum auftor irt 
hoc noftro codice non nominatur: eft 
autem is Theodorus prodromus cujus haec 
eadem tetrafticha extant Juliomagi edita, 
cum interpretatione Guidonis de Souvigny, 
Prefbyteri Congreg. Oratorii anno 1622. 
quae editio, praeter haec <|uae in noftro 
exemplari reperiuntur, habet iambica tetra- 
fticha prodromi iifdem de rebus; item 
iambica tetrafticha & heroica in quatuor 
libros Regum, quae ibi defiderantur. Caete- 
rum, quidquid dicat interpres, tetrafticha 
illa, prxfertim heroka,a veterum Graeco- 
rum elegantia multum abfunt , imo claudi- 
cant fiTpenumero, & contra quantitatii 
leges peccant. 

Is codex faeculo decimo feptimo exaratus 
videtur. 

M C X L I X. 

Codex membranaceus, olim Puteanus, 
quo continenttir ; • 

1 .° Sandti Bafilii homiliae fex priores in 
Hexaemeron. Ultimae fiuis defideratur. 

2. 0 Gregprii Nazianzeni homilia in nati- 
vitatera Chrifti. 

3* Ejufdem homilia in fan&a lumina* 
Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtun 

M C L. 

Codex membranaceus, olim TeHerianus^ 
quo continentur: Digiti zed byGoOglC 2 H CODICES M 

i.° San6tus Bafilius de facramentorum 
fufceptione. 

2. 0 San<5K Joarmis Chryfofi&mi homilia, 
quod neque viri neque mortui anathemate 
pledendi fint. 

Is codex, elegantiifime fcriptus , ad fecu- 
ium decimum fextum referendus videtur. 

M C L I. 

Codex membranaceus, quo continetur 
tnoraiium fandi Bafilii initium. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

MCLII. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° Canones pcenitentiales varii, quorum 
primus fan£lo Bafilio tribuitur. 

2. 0 Joannis Monachi , fan£ti Bafilii difci- 
puii, canones pcenitentiales. 

3. 0 Nicephori, Patriarchae Conflantino- 
politani, canones. 

Hymni in officio Graecorum eccle- 
fiaftico cani foliti. 

j.° Officia quaedam ecclefiaftica ex eucho- 
logiis defcripta. 

6.° Hymni quidam. 

7. 0 Ordo ad conficiendum fandtum 
oleum. 

8.° Ordo in aqua benedida initio cu- 
/ufque menfis conficienda, fervatus. 

9. 0 Evangelia matutina undccim. 

io.° Preces variae. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
Videtur. 

M C L I I I. 

Codex membranaceus, olim Bigotianus, 
quo continentur: 

i.° Sandli Gregorii Nazianzeni homilia 
fecunda in Pafcha. Initium defideratur. 
Conje&ae ad marginem notae breves, & 
ineditae. Quod in plerifque aliis quae fequun- 
tur homiliis fadum. 

2. 0 Ejufdem homilia in novam domi- 
nicam. 

3 .° Ejufdem oratio adversus Arianos. 
4. 0 Ejufdem homilia in nativitatem. 
5. 0 Ejufdem homilia in fanda lumina. 
6.° Ejufdem homilia in baptifma. A NUSCRIPT L 

7. 0 Ejufdem oratio ad julianum Exaequa- 
torem. 

8.° Ejufdem homilia de pauperibus cha- 
ritate comple&endis. 

9. 0 Ejufdem homilia ad Gregorium Ny£ 
fenum. 

io.° Ejufdem homilia de fe ipfo, & ad 
fenem. 

Is codex duodecimo faeculo cxaratus 
videtur. 

MCLIV. 

Codex partim bombycinus, partim nlem- 
branaceus, olim Colbertinus, quo conti- 
nentur: 

1 .° San&i Ephrami homilia de Anti- 
chrifto & de fine mundi. 

2. 0 Sandli Epiphanii homilia in fepultu- 
ram Domini. 

3. 0 San&i Joannis Ckryfofiomi homilia 
in fanfti Joannis Baptiftae decollationem. 

4. 0 Vita fan&ae Mariae iEgyptiae, au&ore 
Sophronio Hierofblymitano. 

5. 0 San6ti Joannis Chryfofiomi homilia 
in decem virgines. 

. 6.° Anonymi chronicon , ad Conftan- 
tini Pogonati teihpora dedudum. 

7. 0 Sandti Joannis Damafceni canones 
five hymni. 

8.° Typiciim, five ordo divini officii 
in Graecorum ecclefiis recitandi. 

Hujufoe codicis utraque pars feculo 
decimo tertio videtur exarata. 

M C L V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fandi Joannis Chryfoftomi 
vita. Au&oris nomen non comparet. Ea- 
dem eft cum illa quae Latine Jurii opera 
prodiit. 

Is codex feculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C L V I. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
cjuo continentur fandi Joarmis Chryfofiomi 
de facerdotio libri tres priores. Sub finem 
defiderantur quaedam. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

MCLV II. 

Codex bombycinus, quo continentur 
Macarii ^Egyptii homiliae quinquaginta. 

Ad calcem Digiti zed byGoOglC C O D I C E S MANUSCRiPTt 2 i; Ad calcem occurrit pagina una, ubi de 
duodecim anni menfibus, numeroque die- 
rum & horarum tam diurnarum, quam 
notfurnarum, quibus finguli conftant. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C L V I I I. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan£ti Joannis Climaci fcala 
paradifi, una cum fcholiis mafginalibus. 
Jftaemittuntur index capitum & audloris 
vita. Ad calcem vero leguntur verfus hexa- 
metri, quibus operig illius utilitas commen- 
datur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M C L I X, 

Codex bombycinus, quo continentur : 

i .° San<5ti Joannis Climaci fcala paradifi. 
Conjedta ad marginem fcholia. 

2. 0 Thalajju Abbatis de charitate , conti- 
nentia & mentis regimine capita ad Paulum 
Prefbyterum. Illorum pars ferme tertia de- 
fideratur. 

Hujufce codicis initio hsec verba legun- 
tur. Hic liber cfi meo ufuifratris Antonii de 
Thomaximis, Confiantinopolitani ordinisFra- 
trum Minorum de Obfervantia, ir pertinet 
provmcia mea Orientali Confiantinopolitanoe 
urbis, bco Fratrwn Minomm i+ff. vigefima 
dieDecembris. Saeculo autem decimo tertio 
exeinplar illud exaratum videtur. 

M C L X. 

Codexmembranaceus, olim Colbertinus, 
quo continetur fan£li Joannis Climaci fcala 
paradifi. Pnefixa audoris vita. Sub finem 
vero nonnulla defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C L X I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur Ifaaci, Syri Anachoretae, 
&Ninives Epifcopi, fermones afcetici, in 
libros duos tributi , & ab Abrahamio & Pa- 
tricio afcetis e Syriaca lingua in Graecam 
converfi. 

Is codex feculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MCLXIL 
Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° San<5li Maximi de charitate capita 
quadringenta. 

MSS. Tomus II. l.° Stephani Syncelli, & Nicomedienfis 
Metropolitae, opus de triplici anima; divi- 
fione. Ineditum puto. Ineipit U leU /uiptt. 

3. 0 Excerpta ad theologiam & mores 
pertinentia, ex Arfenio, Iiaaco» Macario, 
Athanafio, Charitone Confe(Tore,Maximo, 
& Gregorio Nazianzeno. 

4. 0 Homilia ad Deiparam. 

J.° Sandi Bafilii homilia in illud: Ah 
tende t ibi ipfi. 

Is codex duodecimo faeculo exaratus 
videtur. 

M C L X I I I. 

Codex bombycinus , olim Domini dc 
Gagnieres. Ibi continentur : 

1 .° Sanfti Joannis Damafceni tradatus 
adversus Monophyfitas. Defideratur ini- 
tium. 

2. 0 Michaelis Cerularii , Patriarchae Con- 
ftantinopolitani, epiftola ad Petrum Antk> 
chenum, urta cum illius refponfo. Utram- 
que edidit Cotelerius tom. 2. monum. Eccl 
Grac. 

3. 0 Bariaami & Joafaphi hiftoria, five 
potius fabula romanenfis, au<Slore, ut fert 
codex manufcriptus , Joanne, Monacho cce- 
nobii (andi Sabae. 

Is codex manu cujufdamPrefbyteri anno 
1348. menfe Aprili dicitur exaratus. 

MCLXIV. 

Codex chartaceus, olim Philiberti dela 
Mare. Ibi continentur : 

i.° Sanlii Joannis Damafceni homilia 
in beatae Virginis nativitatem.. 

2. 0 Germani, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, homilia in Deiparae dormitionem. 

3. 0 San<5li Joannis Chryfofiomi homilia 
in occurfum Domini. 

4. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nativi- 
tatem. 

5. 0 Excerpta e fando Joanne DamaA 
ceno ad morum dodrinam pertinentia. 

6.° Anonymi homilia in Chrifti transfi- 
gurationem. 

7. 0 Anonymi homilia in Mulierem quae 
Chrifti pedes unxit. 

8.° Miraculorum a fondo Theopifto 
patratorum hiftoria. 

9. 0 Miraculorum a fan£to Georgio pa- 
tratorum hiftoria. 

io.° Precationes & alia qusedam ad 

Ff Digitized by Google 226 C O D I C E S M 

officium Graecorum ecclefiafticum fpec- 
tantia. 

1 1.° San&i Joannis Chtyfojlomi homilia 
in Puhlicanum,& in Pharifaeum. 

12. 0 Ejufdem homiKa m Filium pro- 
digum. 

1 3. 0 Sandli Ephrami homilia in fecun- 
dum Chrifti adventum. 

14. 0 Ejufdem homilia de pcenitentia. 
15.° Ejufdem homilia de quadragefima. 

16 0 Ejufdem homilia, cur primo jeju- 
niorum fabbato mentio fiat fandti Theodori 
Martyris. 

17. 0 San£lus Athanajius de imagine 
Chrifti Berytenfi. 

1 8.° San£li Joannis Chryfojlomi homiliae 
duae de jejunio. 

1 9. 0 Jofephi, ThefTalonicenfis Epifcopi , 
homilia in fan&am crucem. 

20. 0 San&i Joannis Chryjo/Iomi homiliac 
tertia & quarta de jejunio. 

2 1 .° Certamen fendorum quadraginta 
Martyrum. 

22. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
in Deiparae annuntiationem. 

23. 0 Hiftoria liberatae a Perfis Conftan- 
tinopoleos beatae Mariae Virginis auxilio. 

24.. 0 San£li Joannis Chryfojlomi homilia 
in quatriduanum Lazarum. 

25. 0 Ejufdem homilia in ramos pal- 
marum. 

26. 0 Ejufdem homilia in Jobum. 

27. 0 Ejufdem homilia de Trinitate. 

2 8.° Amphilochii, Iconienfis Epifcopi, 
homilia in Mulierem quae Chrifti pedes 
unxit. 

29. San£H Joannis Chryfojhmi homilia 
in Judae proditionem. 

_ 30. 0 Ejufdem homilia in fecundum 
ChrifK adventum. 

j 1 .° Sandi Epiphanii homilia in fepul- 
turam Chrifti. r 

13'°. San(ai Joannis Chryfojtomi homilia 
m Chrifti paflionem. 

l 3 r. San(ai Gre SP rii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

34. 0 Sandi Ephrami homilia de chari- 
tate & pcenitentia. 

3J.° Miracula fanfti Demetrii. ANUSCRIPTI. 

3 6.° A&a Apoftolorum. 

37. 0 San&i Joannis Chryfojlomi homilia 
in magnam dominicam. 

3 8.° Vita fan&i Joannis Catybitae. 

39 0 . Narratio de Judaeo quodam, qui, 
ejurata religione Judalca, chriftianam am- 
plexus eft. 

40. 0 Sandli Joannis Damafceni homilia 
in Chrifti nativitatem. 

41. 0 San&i Joannis Chryfofomi homilia 
in fiin£ta Theophania. 

Hujufce codicis pars prior faeculo decimo 
fexto,altera decimo qwntovideturexarata. 

M C L X V. 

Codex chartaceus, quo continetur fandti 
Joannis Damafceni orthodoxae fidei accu- 
rata expofitio. Ad calcem occurrit capitum 
index. 

Is codex fub finem faeculi decimi fexti 
exaratus videtur. 

MCLXVL 
Codex membranaceus, quo continentur: 

I . ° Joannis Carpathii confolatio ad mo- 
nachos in India degentes. Conftat capitulis 
ci. antepenultimum enim in editis defide- 
ratur. 

2. 0 Ejufdem capita afcetica, centum & 
fexdecim, quorum major pars inedita. Ini- 

tium ngAg. 6% aytSw. 

3. 0 Ni/i Monachi de oratione capita 
centum & quinquaginta tria. Praefixus pro- 
logus. 

4. 0 ^x/w/AbbatisdecharitateadEIpi- 
dium capita quadraginta. 

5. 0 Ejufdem liber compendiofus de 
theologia, & allegoricus de virtutibus, ca- 
pita centum comple&ens. 

6.° Ejufdem capitula theologica centum. 

7. 0 Ejufdem capitula quindecim de divi- 
nitate, incarnatione & virtutibus, 

8 0 Sandi Joannis Climaci fcalae com- 
pendium. 

9. 0 Sententiae e libris facris, ecclefiafticis 
& profanis Scriptoribus a Joanne, Monacho 
Georgide, colledae, & ordine alphabetico 
difpofitae.Opus hadenus ineditum,dignum 
tamen quoa publicam lucem alpiciat. 

_ io.° Melandrii & Philijlionis fententiae. 

I I . ° Varia Variorum Philofophorum 
apophthegmata. Finis defideratur. Digiti zed byGoOglC CODICE S M A 

1 2. 0 Anonymi pracepta duo ad patien- 
tiam & vitae aufteritatem adhortatoria. > 

U codex undecimo faeculo exaratus 
videtur. 

MCLXVIL 

Codex membranaceus, ofim Joannis 
Balefdens, poftea Colbertinus. Ibi coriti- 
nentur loci communes fententiarum , & 
Scriptoribusfacris& profanis calle&LInitio, 
ut & fub finem , nonnulia defiderantur. 

Is codex duodecimo faeculo exaratUs 
videtur. 

MCLXVIII. 

Codex partim chartaeeus, partim tfiem- 
branaceus, olim Mazarinaeus, quo conti- 
nentur : : 

i.° Opus cujus titulus ottmsuuS 4 V &* 
qiiae liberius fic vertas : Precepta, 
gubernaculi inftar, ad animas regendas ac- 
commodata; Ibi enim variae fententiae col- 
liguntur, quae infyrmandis ad pietatem 
moribus infervire p(>flunt. Is autem tra£ta- 
tus in tres libros dividitur, quorum primu$ 
monita triginta, fecundus fexaginta, Cen- 
tum tertius compIe<5titur. Praefixum proce- 
mium, five potius au&oris ad amicum 
epiftola, qua propofitum exponit. Pars illa 
codicis recentiore manu in charta fcripta; 
quae fequuntur in membrana exarata funt. 

2. 0 Sententiae ex operibus Patrum Bafilii, 
Chryfoftomi,CIementis, Cyrilli, Didymi, 
Dionyfii Areopagitae, Gregorii Nazianzeni , 
Gregorii NyfTeni, Ignatii, Joannis Climaci, 
Nili & Philonis colle&ae. 

3. 0 Sententiae aliae e libris facris excerptae. 

4.. 0 Apophthegmata & fententiae petitae 
e profanis Scriptoribus, Acufilao videlicet, 
-dEIiano, -/Efchylo, JEfopo, Agathone, 
Anaxandride, Amphide, Anacharfide, Ana- 
ximane, Antigono, Antiocho, Antiphane, 
Antifthene, Apollonio, Archimede, Ari- 
ftide, Ariftippo , Ariftonymo , Ariftotele, 
Ariftoxeno, Biante, Bioiie, Catone, Chae- 
remone, Chaerete, Chilone, Cloanthe, 
Cleoftrato, CIitarcho,Cratete, Crantore, 
Critia,CypfeIo, Cyro,Demade, Demetrio 
Phalereo, Deniocrate, Democrito, Di- 
dymo, Diodoro, Diogene, Dionyfio, Epi- 
charmo, Epideto, Epicuro, Euripide, 
HeJiodori jEthiopicis, Hermate, Herode, 
Herodoto, Hyperide, Iamblicho, Ifidoro, 
Ifocrate, Lycurgo , Menandro, Menedemo, 
Metrodoro, Mofchione, Mufonio, Nico- 
flrate, Ofthane, Periandro, Phavorino, 

M SS Tomus II NUSCRIPTI - Xlf 

Philemone, PhUippo, Philifco. Philiftione, 
Philone, Philonide, Pittaco> Platone, Po- 
lyatto, Pythagqra, feptem Sapientibus, 
Simonide, Socrate, Solone, Sophocle, 
Softrate, Sotade, Theocrito, Theognide r 
Theophrafto, Theopompo, Timotheo, 
TheOphilo, Xenophane, Zabeneo & Ze- 
none. Haec autem omnia cum Stob<ei eclo- 
gis, & Antonii Meli(Tae locis communibus 
conferre. opera pretium foret. 

J.° SeIedaDemocriti,Epiaeti, Ifocratis, 
aliorumque apophthegmata, ordifte alpha- 
betico, 

6.° Menandri fententiae, item ordine 
alphabetico. 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C L X I X. 

Codex chartaceus,quo continentur^4«- 
t<mii:Mdffi,M6hachi 9 loci communes, h 
Scriptoribus cum facris, tum profanis col- t 
Ie6li. Praefixus index capitum. 

Is codex iaeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

MCLXX, 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
pcr in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur: ; * 

1 .° Fragmentum compledlens praecepta 
quaedam ad Chriftianorum mores infor-r 
mandos pertinentia, eaque e ccenobitarum 
illuftriorum di&is petita. 

Z.° Sultani cujufdam qui fe Arabum, 
Perfarum & Turcarum regem infcribit, 
epiftola ad Joannem Palaeologum, Impe- 
ratotem, qua illius iitteris ab AjndronicuPa- 
laeologi apocrifiario redditis, amantiffim6 
refpondet. 

3. 0 Georgii cujufdam Sagoudini fidei 
profeffio,eo confilio, ni fallor, fcripta, uC 
iis refponderet qui eum de fide parum re<3£ 
fentire criminabantur. 

4. 0 Patericon, five di£b Abbatum, & 
exempla ad mores informandos imprimis 
accommodata. 

5. 0 Onuphrii Abbatis vita, inedita. In* 
cipit iyims *} 1&>&C & 7$M& 

Tu&tvvtxom&v. 

6.° Anonymi homilia in Danielem Pro- 
phetam, & tres pueros, Graece inedita. 

7. 0 Vita fan6tae Mariae Jigyptiae, audorq 
Soplironio. Opus Graece ineditum. 

FfiJ Digitized by Google I 4*8 CODICES M 

8.° Sm&i Joannis Chtyfijlomi homifcl 
in parabolam de ficu. 

Ejufdem homilia in decem virgines. 

i o.° Jkwr/i/, Prelbyteri Conftantinopo- 
Htani, homilia in proditionem Chrifti, & 
in uxorem Jobi, inedita. Incipit i&r 
vovog avcmSiytpS' 

1 1 .° Sandii Ephrami homilia in crucem. 

1 2. 0 San<3i Efrphmii fcomilia m fepul- 
turam Dommi. 

13° SarxSi Joamis Ckryfojlomi homilia 
in Filium prodigum. Supereft tantum ini- 
tium. 

14. 0 Narratio, ubi de Petro quodam 
Publicanp^, qui cijm in furpmis opibus ad- 
versus pauperes inclementius fe gereret, 
vifo in fomnis Chrifto, ad faniorem men- 
tem reverfus, fublevandae illorum egeftati 
totum fe tradidit. 

1 j.° San&i Joannis Chryjofiomi homilia 
m annuntiationem. 

16. 0 Athanafius junior, de imagine 
Chrifti Beiytenu. 

17. 0 Narratio miraculi a Nicolao, My- 
renfi Epifcopo, patrati, quo tres Stratope- 
darchae Conftantini Nepotianus,Urfus, & 
Erpylio , ab injufto fupplicio liberati funt. 
Opus ineditum. Incipit cr 79% wi&Is Ko>v- 

18. 0 Sandli Joannis Chryjbjlomi homilia 
in magnam parafceven. Sub finem pauca 
quaedam defiderantur. 

Hujufce codicis pars fub finem faeculi 
decimi quarti exarata videtur, pars recen- 
tiore manu fcripta eft. 

ORATORES SACRI. 

In-folio. 

M C L X X I. 

Codex mem&anaceus, olimMazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° Cyrilli Alexandrini homiliae duae in 
transfigurationem Chrifti Domini. Utraque, 
praefixo Pantaleonis, Diaconi Conftantino- 
politani nomine, a Combefifw in aud. novo, 
tom. 1. edita eft. 

2. 0 Ephrami Syri homilia ejufdem ar- 
gumenti. 

y Joanms Damafceni homilia in dor- 
mitionem beatae Virginis. 

f° Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia ejufdem argumenti. ANUSC.R1.PT I. 

f .° Joannis Gonfentinopoiitani homilia 
in decollationem faji&i Joannis fiaptife; 
hanc Gombefifws fen£k> Joajani Chiyfo- 
ftomo tribuendam non efle oftendit. 

6.° Joannis Daraafceni homilia in na- 
tivitatem beatae Virginis. 

y.° Andrea Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

8 .° Pantaleonis, Diaconi Conftantinopo- 
litani, homilia in Jaudem &n£ti Michaelis 
Airhaiigeii. 

9. 0 Bafilii, Epifcopi Seleucienfis, homilia 
de Abrahamo. 

1 o.° Sandi Gregprii Nazianzeni homilia 
in nativitatem Domini , una cum fcholiis. 

1 1.° Bafilii Magni homilia ejufdem ar- 
gumenti. 

12. 0 AthanaJTi homilia in defcriptionem 
five cenfum. 

1 3 .° San£li Joannis Chryfojlomi homiliae 
duae in nativitatem Domini. 

14.. 0 Theodoti Ancyrani homiliae duae 
de eodem argumento. 

1 y.° Santfi Joarmis Chtyfofiotni homilia 
ejufdem argumenti. 

1 6. ° Procli, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, homilia ejufdem argumenti. 

17. ° Sandi Gregorii Nyfleni homilia 
ejufdem argumenti. 

1 8. ° Bafilii, Ifaurienfis Epifcopi , homilia 
in laudem fan&i Stephani Protomartyris. 

1 9. 0 Gregorii Nyfleni homilia ejufdem 
argumenti. 

20. 0 Sophronii, Hierofolymitani Archi- 1 
epifcopi,homilia de nativitate Domini, poft 
expugnatam a Saracenis urbem , di&a. 

2 1.° Cyrilli Alexandrini homilia in lau- 
dem beatae Virginis. 

22. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
de Joanne Baptifta, hortatoria ad baptif- 
mum. 

23. 0 SandiGr^r/iNazianzenihomilia 
in fandla iumina. 

24.. 0 Ejufdem homilia in fan&um bap- 
tifina cum fcholiis aliquot feledis. 

25. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
ejufdem argumenti, verum ipfi minimfc 
tribuenda. 

26. 0 BaJiHi Magni homilia ejufdem ar- 
gumenti. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M A N USGRIP T I. 27. 0 Sancfli Joannis Chryjojlomi homiliae 
duae in fan<5la iumina. 

2 8.° Sophronii, Hierofolymitani Archi- 
epifcopi , homilia in fan&um Chrifti bap- 
tifmum. 

29. 0 Theodoti Ancyrani homiiia in fancfta 
Theophania. 

30. 0 Ejufdem homilia in feftum prafen- 
tationis, quae homilia, prsefixo Amphilochii, 
IconienfisEpifcopi, nomine, edita eft. 

3 1 .° Cyrilli Alexandrini homilia e/ufdem 
argumenti. 

3 2. 0 Methodii, Myrorum Epifcopi, ho- 
milia ejufdem argumenti. 

33. 0 San6ti Joannis Chryfojlomi homilia 
qua mortuos eleemofynis & precibus plu- 
rimum juvari oftenditur. 

3 4.. 0 Vita S. Evarefti , manu diverfa eaque 
valde anjiqua. Incipit tJit /jS^ cog dPuiSng. 

Is codexfaeculo decimo videtur exaratus. 

MCLXXIL 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus* 
Ibi continentur: 

i.° Anajlajii Sinaitae homilia de jejunio. 
Initium defideratur. 

2. 0 Ejufdem homilia de tranfgreflione 
jejuniorum. 

3. 0 Sandi Ephrami ad Joannem Mona- 
chum epiftola. 

4. 0 Ejufdem ad novitium monachum 
adhortationes quatuor. 

5. 0 Ejufdem de virtutc capita decem. 

6.° Ejufdem homilia in illud: Attende 
tibi ipji. 

7. 0 Ejufdem homiliaderifu,quodnon 
fit ei indulgendum. 

8.° Ejufdem ad novitium monachum 
confilium de vita fpirituali. 

9. 0 Ejufdem de reda vita capita o&o- 
ginta novem. 

io.° Ejufdem beatitudines. 

u.° Ejufdemexhortationesquadraginta 
o&o. 

12. 0 Ejufdem capita centum. 

13. 0 Ejufdem homilia de perfecflione 
Monachi. 

14.. 0 Ejufdem homilia de divrna gratia. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de ioquacitate & 
libidinibus. Deeft finis. L2p Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M C L X X I I I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
olim monafterii Ciyptae-ferratae. Ibi conti- 
nentur : 

i.° Extrema parshomilix in conceptio- 
nem beatae Annae, Virginis matris, cujus 
audor in fumma margine dicitur Jacobus 
Apoftolus, frater Domini. 

2. 0 Pantaleonis, Diaconi Conftantinopo- 
iitani, homilia in exaltationemfandae crucis. 

3. 0 Sandli Joannis ChtyfoJIomi homiiia 
ejufdem argumenti. 

4. °^4/^^/MonachihomiIia in inven- 
tionem fandae crucis. 

5 . ° Hefychii Prefby teri homilia in laudem 
beatae Virginis. 

6. ° Chryjippi Prefoyteri homilia e/ufdem 
argumenti. 

y.° Procli, Patriarchae Conftantinopoli- 
tani, homilia ejufdem argumenti. 

8.° Athanafi homilia in pfalmum trige* 
fimum quartum. 

9. 0 Ephrami homilia de Abrahamo. 

1 o.° San£li Joannis Chryjojlomi homilia 
in incarnationem. 

1 1.° Anonymi homilia de difceptatione 
Chriftianorum Praefulum cum Ethnicis. In- 
Cipit (2aunhdjQv5$ A pif&rzv £ *Sf(nx£e 
In aliis codiabusAnaJlaJio, Patriarchae An- 
tiocheno, tribuitur. 

1 2. 0 Athanajii homiiia in defcripfionem 
five cenfum. 

1 3. 0 San&i Gregorii Nazianzeni homiiia 
ejufdem argumenti. 

14. 0 Ejufdem homilia in nativitatem 
Domini. 

1 5. 0 BaJi/iiMzgni homilia ejufdem argu- 
mentr. 

1 6.° Sancfli Joannis Chtyfojlomi homilia 
ejufdem argumenti. 

17. 0 Amphikchii, Epifcopi Iconienfis, 
homilia ejufdem argumenti. 

18. 0 San&i Joannis Chryjojlomi homilia 
adversus Hsereticos, & de Deipara. 

1 9. 0 San£ti Gregorii Nyffeni homiiia in 
nativitatem Domini. 

20. 0 Sandi Joarmis Chryjojlomi homilia 
de Innocentibus. 

Ff hj Digiti zed byGoOglC i^o C O D I C E S M 

2 1.° Baflii, JfaurienfisEpifcopi, homilia 
tjufdem argumenti. 

22. 0 Amphilochius de vita & miraculis 
Bafilii Magni. 

23. 0 Sandli Joannis Chtyfojlomi homilia 
in circumcifionem. 

24. 0 Andrea Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

2 5. 0 San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
in Theophania. 

26. 0 Bafdii Magni honiilia in baptifma. 

Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in Epiphaniam. 

2 8.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
ejufdem argumenti. 

29. 0 Procli, Conftantinopolitani Pa- 
triarchae, homilia ejufdem argumenti. 

30. 0 Amphilochii, Iconienfis Epifcopi, 
homilia in purificationem. 

3 i.^^AIexandrini^homiliaejufdem 
argumenti. 

3 2 .° Joannis Damafceni homilia de fide- 
libus defundlis. 

33. 0 Ephrami homilia de pcenitentia,& 
fecundo Domini adventu. 

m 34-° Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
m ingreflum jejuniorum. 

3 5. 0 Ejufdem homilia in illud: Si Filius 
Dei es. 

3 6.° Ejufdem homilia in illos qui ab- 
luerunt ab encaeniis. 

, 37 b Ejufdem homilia de Filio prodigo. 

?8.° Ejufdem homilia in illud: Simile 
tjt regnum ccelorum homini patrifamilias. 

39-° Ejufdem homilia in illum qui inci- 
dit in latronem. ^ 

40. 0 EjufdemhomiliadeSamaritana. 
Lazalo E ' Ufdem homili * de Divite & 
4*-° BafriiUzgm homilia de jejunio. nem. 4*° Ejufdem homilia in annuntiatio- wilia^ 

*nuia ejuiclem argumenti. ANUSCRIPTI. 

47.» Sanaiy^nwarjy^wihomilia 
m laudem beatae Virginis. 

48. 0 Hefychii Prefbyteri homilia ejufdem 
argumenti. 

49. 0 Sancli Epiphanii homilia ejufdem 
argumenti. 

50. 0 Cyrilli Alexandrini homilia ejufdem 
argumenti. 

5 1 .° Sandi Chryfofiomi homilis 

tres de quatriduano Lazaro. 

5 2. 0 Amphi/ochii, Iconienfis Epif cop i 
homilia ejufdem argumenti. * ' 

U.° Sandi Epip/ianii homila in ramos 
palmarum. 

54. 0 Sandi Athanaft homiliae dua; in 
iHud Lucae: Jte in cafellum. 

55. 0 Ejufdem homilia in illud lucx: 
Eunte autem illo. 

5 6° Sancli Joannis Chryfifiomi homllai 
in illud: Benedittus qui venit. 

57. 0 Tiii Boftrenfis homilia in ramos 
palmarum. . 

58. 0 Sancli Joannis Chryfofomi homilia 
in ticum arefaclam. 

J9 ° Ephrami homilia in laudem formo- 
nffimi Jofephi. 

60. ° Sandi Joannis Chryfofomi homilia 
de invidia Judaeorum in Salvatorem. 

61. ° Ep/irami homilia de Meretrice. 

62 . ° San&i Joannis Chryfofomi homilia 
de decem virginibus. 

63. 0 Ejufdem homilia de Meretrice & 
unguento. 

64. 0 Ejufdem homilia de Meretrice & 
Pharifaeo. 

65. 0 Sancli Athanafi homilia in fanclam 
quintam, & de proditione Judae. 

66.° 6V«///homiIiademyfticaccena. 

67. 0 Sandi Joannis Chryfifiomi homilia 
m illud: Accepit veftimentafua. 

68.° Sancli^//fc7«^'homiIiainfanclam 
Parafceven. 

69. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
m illud: Pater,f pojfibile efl 

7° * Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Domini fepulturam & refurreclionem. 

71. 0 Amphilochii, Iconienfis Epifcopi 
homilia in fabbatum fanclum. Digiti zedbyG00gIe CODICES M 

San£U Epiphanii hom&a in fepul- 
turam Domini. 

«7 j ,° San<5ti Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha. 

74,. 0 San£liCr^r//NazianzenihomiIia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

7 j.° San6ti Joannis Chryfoflomi homilia 
ejufdem argumenti. 

76. San&i Gregorii Nyfleni homilia de 
paflione <Sc de refurredlione Domini. 

77. 0 Ephrami homifia ejufdem argu- 
menti. 

78 .° Hefychii Preflbyteri homilia in 
Chrifti refurre&ionem. 

79. 0 SandiC/r^r/VNazianzenihomilia 
in novam dominicam. 

8o.° Sanfli Joannis Chryfoflomi homilia 
in Thomae incredulitatem. 

8 1 . ° Ejufdem homilia de fandloThoma, 
adversus Arianos. 

82, ° Ejufdem homilia in illud: Medio 
auiem fefto. 

83. 0 Ejuftlem homilia in mefopente- 
coften. 

84.. 0 Leontii, Neapoleos in Cypro Epi- 
fcopi , homilia de Caeco nato. 

85. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in afcenfionem. 

86.° Leontii Conftantinopolitani homilia 
ejufdem argumenti. 

87. 0 Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pentecoften. 

88.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
ejufdem argumenti. 

89 0 Ejufdem homilia de fan£lis Apo- 
ftolis, & in Pentecoften. 

90 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in transfigurationem. 

9 1 .° Cyrilli Alexandrini homilia ejufdem 
argumenti. * 

92. 0 San£ti Joannis Chryfoflomi homilia 
cjuldem argumenti. 

93. 0 Ephroemi homilia ejufdem argu- 
menti. 

94.. 0 Sandti Joannis Theologi homilia 
in dormitionem beatae Virginis. 

9J.° Andreoe Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

96. 0 Joannis Damafceni homiliae duac 
ejufdem argumenti. ANUSCRIPTI. i 3 t 

97. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia ejufdem argumenti. 

98. 0 San<5ti Joannis Chryfoftomi homilia 
in natalem Praecurforis. 

99. 0 Ejufdem homilia in Herodiadem, 
& in decollationem Praecurforis. 

ioo.° Martyrium Jacobi Perfse. 

101. 0 Anonymi narratio de imaginc 
Chrifti Berytenfi. 

102. 0 Martyrium fan£ti Eupli. 

I o 3 .° Vifiones duodecim Danielis Pro- 
phetae. 

Is codex fub finem duodecimi faeculi 
exaratus videtur. 

MCLXXIV, 

Codex membranaceus^oIimCoIbertinus, 
quo continentur: 

1 .° Andrea Cretenfis homilia in nativi* 
tatem Deiparae. 

2. 0 Hiftoria nativitati$ beatae Virginis* 
Jacoho Apoftolo tributa. 

3. 0 Hiftoria crucis a fan<5la Helena in- 
ventae. 

4. 0 Hiftoria inventorum clavorum qui- 
bus Ghriftus Dominus cruci affixus eft. 

5. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in praefentationem. 

6.° Andrece Cretenfis homilia in laudem 
fan&i Nicolai Myrenfis. 

7. 0 San<5ti Gregorii Nazianzeni homilia 
in cenfum qui, nafcente Chrifto Domino, 
inftitutus eft. Incipit 7/$ vso&ms ItZ 6% 

8.° Ejufdem homilia in Chrifti Domini 
nalivitatem. 

9. 0 Sandi Bafilii homilia in idem argu- 
mentum. 

io.° San£ti Joannis Chryfoflomi homilia 
in infantes ab Herode interfedos. 

I I 0 Vita & miracula fandti Bafilii, au^ 
<5lore Amphilochip Iconienfi. 

1 2. 0 San£ti Gregorii Nazianzeni homiiia 
in Chrifti nativitatem. 

1 3 .° Ejufdem homilia in laudem Gregorii 
Nyueni. 

14.. 0 AmphibchH, Iconienfis Epifcopi, 
homilia in praefentationem. 

1 5. 0 Abramii, Epifcdpi Ephefini, ho- 
milia in idem argumentum. Digiti zed byGoOglC a 3 z C O D I C E S M 

i6.° San£ti Ephrcemi homilia in faluti- 
feram crucem. 

17. 0 Ejufdem refponfa ad quaeftiones 
fibi a Chriftiano propofitas. 

18. 0 S. Bajilii homiliae duae de jejunio. 

1 9. 0 Anajlajii Sinaitae homilia de pceni- 
tentia. 

20. 0 1 San&i Joannis Chryjojbmi homilia 
in annuntiationem. 

2 1 .° Andreae Cretenfis homilia in idem 
argumentum. 

22 0 Certamen Martyrum quadraginta 
Sebaftenorum. ANUSCRIPTI. 

4 1 .° Sandi CyriUi, Alexandrini Archi, 
epilcopi, homilia in idem argumentum. 

42. 0 Joannis, Theflalonicenfis Archi- 
epifcopi, homilia in dormitionem Deiparse. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M C L X X V. 23.° Andrcoe Cretenfis homilia in qua- 
triduanum Lazarum. 

24. 0 San£ti Joannis ChryfoJIomi homilia 
in ramos palmarum. 

25° Ejufdem homilia in decem virgines. 
Finis defideratur. 

26. 0 EjufdemhomiliainMuIierempec- 
catricem. Initium defideratur. 

27. 0 Ejufdem homilia in Judae prodi- 
tionem. 

28. Ejufdem homilia in Chrifti paf- 
fionem. 

29 0 Grcgorii, Antiocheni Epifcopi, ho- 
milia in fantfum Pafcha. 

3 o 0 Sandli Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

Sandli Joannis Chryjbfomi homilia 
in novam dominicam. 

32° Ejufdem homilia in iJIud: Citm 
afcendit Jefus in templum. 

33. Lcontii, Prefbyteri Conftantinopo- 
litani, homilia in Caecum natum. 

3 y Santfi Joannis Chryjojlomi homilia 
m afcenfionem Chrifti. 

35-° Sandi Epiphanii homilia in idem 
argumentum. 

m Pentecoften. 

37° Conjlantini Diaconi, & Chartophy- 
lacis magnae ecclefis Conftantinopolitan^ 
homilia m omnes fandos Martyres. 

3 8.° Sandi Joannis Chryfjiomi homilia 
m nativitatem fanfli Joannis Baptiffce. 

39vEjufdem homilia inApoftoIorum 
pnncipesPetrum&PauIum. 

£° EiU - fdem homiIia in Chriffi Domini 
transhgurationem. Codex membranaceus,oIim CoIbertimiSj 
quo continentur : 

i.° Andrea Cretenfis homilia in ramos 
palmarum. Initium & finis defiderantur. 

2 0 Anonymi homilia deChriftiDomini 
nativitate & illius incarnatione. Defideratur 
initium. 

3. 0 San£li Joannis Chryjofomi homjlia 
in illud : Collegcrunt Judai conci/ium. 

4. 0 Ejufdem homilia in Jofephum. 

5. 0 San&i Ephrami homilia in Jofephi 
venditionem. 

6.° San£ti Joannis ChryJoJIomi homilia 
odtogefima o&ava in Matthaeum. 

7 0 Sandli Ephrami homilia in Mulierem 
quae unxit Chriftum. 

8.° Sandi Joannis Chryjbjlomi homiliag 
duae in Judae proditionem. 

9. 0 Proc/i, Patriarchae Conftantinopo- 
iitani, homilia in magnam feriam quintam. 

1 o.° San&i Joannis Chryjojlomi homilia 
in Parafceven. 

1 1 .° San£li Joannis Damafceni homilia 
in fabbatum fan&um. 

1 2. 0 San&i Epiphanii homilia in fepul- 
turam Domini. 

13. 0 San&i Grcgorii Nyfleni homilix 
tres de refurre<5tione Domini. 

14. 0 San&i Joannis Chryjojlomi homilise 
duae in fan&um Pafcha. 

1 5. 0 Ejufdem homiliae duae in fan&um 
Thomam. 

t . 1 6.° Homilia de Caeco a nativitate. De- 
fideratur initium. 

1 7. 0 Sandli Joannis Chryfojlomi homiliae 
quinque in afcenfionem Domini. 

18. 0 Grcgorii, Prefbyteri Caefareenfis, 
homilia in Patres Nicaenos. 

1 9. 0 San<5ti Joannis Chryfoflomi homili« 
duae in Pentecoften. 

20. 0 Ejufdem homiliainomnesfandos, 

21. 0 SmQi Joannis Damafceni homilia 
de fidclibus defundtis. 

22. 0 Santfi Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

. 2 2.° Sandti Joannis Chryfoflomi homilia 
in omnes Martyres. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M C L X X V I. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur: 

i.° Andrea Cretenfis homilia in nativi- 
tatem beatae Virginis. Defideratur initium» 

2. 0 Ejufdem homilia ejufdem argumenti, 
Damafceni nomine edita. 

3. 0 Jacohus frater Domini, de Virginis 
nativitate. 

4.. 0 Joannis Damafceni homilia in beatae 
Virginis nativitatem. 

5. 0 Ji/?/w;//^HierofoIymitani Patriarchae, 
homilia in exaltationem fan£lae crucis. 

6.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia in 
pretiofam crucem. 

7. 0 Pantaleonis, Prefbyteri monafterii 
Byfantinorum, homilia ejulHem argumenti. 

8.° Sandti Joannis Chryfoflomi homilia 
in conceptionem fandli Joannis Baptiftae. 

9. 0 Proc/wrus de vita & miraculis fandli 
Joannis Baptiftae. 

1 o.° Sandi Thomae circuitus. 

1 1.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
prima de Lazaro ac Divite. 

12. 0 Ejufdem homilia quarta fimilis ar- 
gumenti. 

13. 0 Ejufdem homilia in Seraphim. 

14. 0 Ejufdem homilia in eos qui ad 
ecclefiam convenerant» 

1 5. 0 Ejufdem homilia de Ozia. 

1 6.° Georgii Chartophylacis homilia in 
praefentationem beatae Virginis. 

17. 0 Germani, Patriarchae Conftantirto- 
politani, homilia ejufdem argumenti. 

18. 0 Sm&i GregoriiNyCCcrii homilia Jn 
fandaeAnnae conceptionem. Haec homilia, 
pnefixo Georgii Nicomedienfis, cui redtiiis 
tribuitur, nominc, edita eft. 

1 9. 0 San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
dc Abrahamo. 

20. 0 Gregorius Ny(Tenus de divinitate 
Filii & Spiritus fanfli. 

2 1 .° Ephrami homilia de formofi/fimo 
Jofepho. 

22. 0 Athanafius Alexandrjnus de orbis 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. 233 

defcriptione a fando Luca memorata; 
item de Maria Virgine & fando Jofepho* 

23. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in natalem Domini. 

24.. 0 Sm&xGregorii NyflTeni homilia irt 
laudem fandi Stephani Protomartyris. 

25. 0 Ejufdem homilia in natalem Do- 
mini > & pueros innocentes. 

26. 0 Sophronii Hierofolymitani homilia 
in fan<5lum baptifma. 

27. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in laudem fandi Ignatii. 

2 8.° Methodii,Pmrcnfi$ Epifcopi, ho- 
milia in purificationem. 

29. 0 Marcelli Archimandritae homiliae 
duae de inventione capitis fanfti Joannis 
Baptiftae. 

30. 0 Anonymi narratio de prima, fe- 
cunda & tertia inventione capitis fanfti 
Joannis Baptiftae. 

3 1 .° San&i Gregorii Thatimaturgi ho- 
milia in annuntiationem beatae Virginis. 

3 2. 0 Andrea Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

33. 0 Cyrilli Hierofolymitani homilia in 
purificationem, <5c de Symeone Jufto. 

34.. 0 San£li Joannis Chryfoflomi homilia 
in conccptioncm fandae Elizabeth. 

35. 0 Ejufdem homilia in fandos Apo- 
ftolos Petrum & Paulum. 

3 6.° Anonymi oratio hiftorica de vefte 
beatae Virginis, quam primusGraece edidit 
Combefifus in auftario. 

37. 0 Joannis Damafceni homilia in 
transfigurationem. 

3 8.° Andrea Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

39. 0 Ejufdem homiliae duae in dormi- 
tionem beatae Virginis. 

40. 0 Conflantinus Porphyrogeneta de 
imagine Chrifti Edeflena. 

41. 0 Andrea Cretenfis homilia in de- 
collationem fancfli Joannis Baptiftae. 

42. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in dedicationem templi 
beatae Virginis, ejufque zonam, & Chrifti 
infantis fafcias. 

43. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Publicanum & Pharifaeum. 

44.. 0 Anonymus dc fan£):o Stephano, & 

Gg Digiti zed byGoOglC 234 C O D I C E S M 

inventione illius reliquiarum. Incipit 2™p*- 
vo$ 7fr*lf>r,s %tei&. Hoc opufculum ab alio 
codice antiquiore avulfum, huc infertum eft. 

45. 0 Sandi JoanriisChryfoJlomi homilia 
de Filio prodigo , & de pcenitentia. 

46. 0 Jofephus de Machabaeorum mar- 
tyrio. 

47. 0 Gregorii NyfTcni homilia in laudem 
Theodori Martyris. 

In hoc noftro codice fermo fit de feftis 
aliquot mobilibus annorum 1300. & 1301. 
quod argumento eft ante hos ipfos annos 
exaratum fuifTe; non multo tamen videtur 
antiquior. Fuit olim, ut conftat ex annotatis, 
monafteriorum tS at&w , & tS <&&Jpo/wj. 

M C L X X V I I. 

Codex membranaceus, quo continentur: 

1 .° Georgii Nicomedienfis homilia in lau- 
dem fan&orum Anargyrorum Cofmae & 
Damiani. 

2. 0 Ejufdem homilia in depofitionem 
pretiofae veftis fancflae Deiparae in Blachernis. 

3. 0 Anonymi homilia in laudem Pro- 
copii Martyris, forfan inedita. Incipit «Jti/uSp 

4. 0 AJlerii homilia in Euphemiam Mar- 
tyrem. 

5. 0 Vita Ceryci & Julittae Martyrum, 
auftore Theodoro, Epifcopo Iconienfi. 
6.° Paflio yEmiliani. 

7° Vita fandae Macrinae, audore^- 
gorio Nyfleno. 

8.° HomiliainlaudemHelisePropheta, 
auflore anonymo. Incipit «>W 

9. 0 Anonymi homilia ejufdem argu- 
menti. Incipit * ^ nswexov.. 

10 0 Afterii Amafeni homilra in Pho- 
cam Martyrem. Finis defideratur. 

1 1 .° Homilia in laudem Panteleemonis. 
Ueeft initium. 

12 0 Anonymi homilia in JaudemCal- 
Imici Martyris. Incipit 0% 7, 

13 0 ^W/^^deMachabais, 
nve de rationis imperio. 

•* i&SJL 0 *" 4 ' NaziMzeni h0milia 

1 6.° PaflioTheodot* & liberorum ejus 
auclore mcerto. 1 ' ANUSCRIPTL 

1 7. 0 Sandi Joamiis Chryfojlomi homilia 
in (audem Stephani Protomartyris. 

1 8.° Paffio feptem puerorum in Ephefo. 

1 9. 0 Cyrilli Alexandrini homilia in Chrifti 
transfigurationem. 

20. 0 Bafilii Seleucienfis homilia ejufdem 
argumenti. 

2 1 .° Andrea Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

22. 0 Anonymi homilia in laudem Lau- 
rentii Martyris. Incipit avy^ $> ^ 
6 fuytq. 

23. 0 yitafandiMarceIIi,ApameaSyri« 
Epifcopi , audore anonymo. 

24. 0 Andrea Cretenfis homilia in dor- 
mitionem bcatae Mariae Virginis. 

2 5. 0 Andrea Crctenfis homilia alia ejuf- 
dem argumenti. 

26. 0 Ejufdem homilia alia in dormi- 
tionem. 

27 0 Vita Irenaei, SirmiciEpifcopi,au- 
dore incerto. 

2 8.° Agathonici & fociorum vita, au- 
#ore anonymo. 

29 0 Andrea Cretenfis homilia in lau- 
dem Titi Apoftoli. 

3 o.° Joannis ChryfoJIomi homilia de pceni- 
tentia, & Herode ac Joanne Baptifta. 

3 1 .° Michaelis Pfelli homilia in Joannis 
decollationem. 

3 2. 0 Andrea Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

3 3 .° Bafilii Seleucienfis homilia ejufdem 
argumenti. Finis defideratur. 

34. 0 Germani, Patriarchae Conflantino- 
politani, homilia in zonam beatae Mariae. 
Finis defideratur. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M C L X X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Medicaeus, 
quocontinentur: 

i.° Georgii, Nicomediae Archiepifcopi, 
fragmentum homiliae in praefentationem 
beatae Virginis. 

2. 0 Germani, Archiepifcopi Conftanti- 
nopolitani, homilia ejufdem argumenti. 

3. 0 Vita fan£li Clementis, RomaeEpi- 
feopi. Defiderantur non pauca. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. l3S 4. 0 Vita fandi Alypii Styiitae. Defide- 
rantur nonnulla. 

y° Vita fandi Stephani junioris. Non- 
nulla defiderantur. 

6.° Martyrium fan&i Tryphonis. 

7 0 Evodii narratio de quadraginta duo- 
bus Martyribus Amorii captis, & in Syria 
occifis. 

8.° San<5ti Bajilii homilia in quadraginta 
Martyres Sebaftenos. 

9. 0 Narratio de Conftantinopoli per 
miraculum liberata. Quaedam defiderantur. 

10. ° Vita fan<5tae Mariae ^Egyptiae, au- 
£tore Sophronio Hierofolymitano. 

1 1. ° Vita fandti Georgii Martyris. 
12 0 Vita fandti Arfenii. 

Is codex faeculo decimo exeunte videtur 
exaratus, nec unius librarii manu. 

M C L X X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Georgii Grammatici homilia in lau- 
dem fan£lae Barbarae. 

2. 0 AndreaCretenfis homilia in laudfrn 
fandi Nicolai, Myrenfis Epifcopi. 

3 .°Joannis Monachi, & Preflbyteri Euboeae, 
homilia in conceptionem beatae Virginis. 

4. 0 Excerpta e Daniele. Ibi fermo de 
Sufanna, ftatua aurea,fomnio Nabucho- 
donoforis, arbore excelfa, manu fcribente 
in pariete, Daniele mifTo in lacum leonum, 
Belo deo Chaldaeorum , & tribus pueris. 

5. 0 San&i Ephrami homilia de Abra- 
hamo, & de Ifaaco. 

6.° Andrea Cretenfis homilia in exalta- 
tionem fandae crucis. 

7. 0 Georgii Chartophylacis homilia in 
pratfentationem beatae Virginis. 

8.°y^«/j-Damafceni, Epifcopi Eubceae, 
homilia in laudem fanclae Anaftafiae. 

9. 0 San£ti Ephrami homilia in Patriar- 
cham Jofephum. 

io.° San£ti Joannis Chryfoffomi homilia 
in laudem fan£ti Philogonii. 

1 1 . d San6ti Gregorii Nazianzen? homilia 
in Julianum Exaequatorem. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in Chrifti Domini 
nativitatem. 

1 3. 0 Sandi Bajifii homilia in Domini 
incarnationem. 

MSS. Tomus II. 14. 0 Joannis, Euboeae Epifcopi, oratio 
hiftorica in nativitatem Domini. 

Sandli Joannis Chtyfojlomi homilia 
in idem argumentum. 

1 6. ° Anonymus de inventione reliquia- 
rum fan<5ti Stephani. 

17. ° Sandi Gregorii NyfTeni homilia in 
nativitatem Domini. 

18. 0 Vita & miracula fandi Bafilii, au- 
dore Amphilochio, Iconienfi Epifcopo. 

19. 0 San6ti Bajtlii homilia in laudem 
Gordii Martyris. 

20. 0 Ejufdem homilia ad baptifmum 
exhortatoria. 

2 1 .° Sandti Gregorii Nazianzeni homilia 
in fan£ta lumina. 

22. 0 Ejufdem homilia paraenetica ad 
baptifmum. 

23. 0 Ejufdem homilia in laudemGre- 
gorii fratris fandi Bafilii. 

24. 0 Ammonii Momchi nattatio dePa- 
tribus in monte Sina interfe&is. 

25. 0 Cofmas Vejlitor de tranflatione reli- 
quiarum fandi Joannis Chryfoftomi. 

26. 0 Anonymus de inventione capitis 
fandi Joannis Baptiftae. 

27. 0 San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
in Publicanum & Pharifaeum. 

2 8.° Ejufdem homilia in Filium pro- 
digum. 

29. 0 San£li Joannis Damafceni homilia 
de fidelibus defundis. * 

30 0 . San£ti Hippolyti homilia de fine 
mundi , & de Antichrifto. 

3 1 ,° Sandti Joannis Chryfojlomi homilia 
in quadragefimae initium. 

3 2. 0 Ejufdem homilia in decem virgines. 

3 3. 0 Ejufdem homilia in illud: Cum ejfet 
Jefus in Bethania. 

34 0 Ejufdem homilia in Judae prodi- 
tionem. 

35. 0 Georgii, Nicomedienfis Epifcopi, 
homilia in fan&am Parafceven. 

3 6.° Sandi Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in tarditatem. 

37° Ejufdem homilia in novam domi- 
nicam. 

3 8.° Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
in Chrifti afcenfionem. Digiti zed byGoOglC 236 C O D I C E S M 

39. 0 Sandli Gregprii Nazianzeni homilia 
in fantfam Pentecoften. 

40. 0 Conjlantini Chartophylacis, Dia- 
coni magnae ecclefiaeConftantinopolitanae, 
homilia in omnes fan&os Martyres. 

41. 0 Fragmentum vitae fandi Epi- 
phanii. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M C L X X X. 

Codex membranaceus, olimMazarinaeus, 
quo continentur: 

i.° Niceta Paphlagonis homilia in Dei- 
parae nativiiatem. Defideratur initium. 

. 2. 0 Ejufdem homilia in exaltationem 
fan£tae crucis. 

3 .° Ejufdem homilia in Euftathii &Theo- 
piftes uxoris laudem. 

4. 0 Ejufdem homilia in laudem fanftae 
Theclae. 

5. 0 Ejufdcm homilia in laudem fandi 
Thomae Apoftoli. 

6.° Ejufdem homilia in laudem fandi 
Jacobi filii Alphaei. 

7. 0 Ejufdem homilia in laudem fan&o- 
rum Colmae & Damiani. 

8° Ejufdem homilia in laudem fandi 
PhiJippi Apoftoli. 

9. 0 Ejufdem homilia in laudem fandli 
Matthaei Apoftoli. 

10. ° Vita Clementis Romani. 

1 1 . ° Ephram, Epifcopus Cherfonis, de 
miraculo per Clementem patrato. 

1 2. 0 Niceta homilia in laudem Andreae 
Apoftoli. 

1 3. 0 Joannis Damafceni homilia in lau- 
dem fandlae Barbarae. 

14. 0 Martyrium fandorum Euftratii, 
Auxentii & Eugenii. 

15. 0 Niceta homilia in Danielem, & 
tres pueros. 

16. 0 Vita & certamen fandorum Bac- 
chi & Sergii Martyrum. 

17. 0 Nketa homilia in laudem fandi 
o Gregoni Theologi. 

1 8.° Ejufdem homilia in Jaudem fan<3i 
Joannis Chryfoftomi. 

^9-; Ejufdem homilia i n laudem fandti 
l neodon Magiftri militum. ANUSCRIP T X 

20. 0 Ejufdem homilia in laudem fanft 
Marci Evangeiiftae. 

2 1 .° Ejufdem homilia in laudem fandti 
Joannis Apoltoli. 

22. 0 Ejufdem homilia in Jaudem Jacobi 
filii Zebedaei. 

23,° Ejufdem homilia in laudem fanfti 
Simonis Zelotae. 

24. 0 Ejufdem homilia in laudem Judse 
Thaddaei. 

25. 0 Ejufdem homilia in laudem Bar- 
tholomaei Apoftoli. 

26. 0 Ejufdem homilia in laudem fando- 
rum Petri & Pauli Apoftolorum. 

27. 0 Ejufdem homilia in laudem duo- 
decim Apoftolorum. 

2 8.° Ejufdem homilia in laudem Pro- 
copii Martyris. 

29. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Hyacinthi Martyris. 

30. 0 Ejufdem homilia in laudem Pan- 
teleemonis Martyris. In aliis codicibus Pan- 
taleon appellatur. 

3 1 .° Ejufdem homilia in reliquiasfandi 
Stephani Protomartyris. 

3 2. 0 Ejufdem homilia in laudera fancli 
Matthiae Apoftoli. 

3 3 .° Ejufdem homilia in laudem fanflae 
Anaftafiae Martyris. 

34. 0 Ejufdem homilia in laudem fandli 
Nicolai, Myrorum Epifcopi. 

35. 0 Michaelis Monachi homilia in lau- 
dem fan&i Michaelis Archangeli. 

3 6.° Martyrium Febroniae. Finis defi- 
deratur. 

Is codex ineunte faeculo decimo videtur 
exaratus. 

MCLXXXL 

Codex membranaceus, olhn Domini du 
Frefne, quo continentur; 

1 .° Niceta Philofophi homilia in nati- 
tatem Deiparae. 

2. 0 Sanfli Joannis Chryfofiomi homilia 
in exaltationem fan&ae crucis. 

3 .° Theophyladi, Bulgariae Archiepifcopi, 
homilia in praefentationem Deiparae. 

4. 0 Sandi Joannis Chryfojlom homilia 
in natalem Chrifti. 

5. 0 Ejufdem homilia in fanda Theo- 
phania. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

6.° Ejufdem homilia in occurfum Sal- 
vatoris. 

y.° Ejufdem homilia in annuntiationem 
Deiparae. 

8.° Ejufdem homilia in transfiguratio- 
nem Chrifti Domini. 

9. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in dormitionem Deiparae. 

io.° Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
in refurre&ionem Lazari. 

n.° Ejufdem homilia in ramos pal- 
marum. 

12. 0 Ejufdem homilia in incredulita- 
tem fan£li Thomae. 

1 3 . Q Ejufdem homilia in fandlum Pafcha. 

14. 0 Ejufdem homilia in Pentecoften. 

15. 0 Ejufdem homilia in afcenfionem 
Chrifti. 

1 6.° Ejufdem homilia in adventum landti 
Spiritus. 

17. 0 Ejufdem de fecerdotio libri fex. 
Finis defideratur. 

18. 0 #mra*/cujufdamMonachi epiftola 
ad Abbatem Doulam, qua ipfius confiliis 
juvari fe poftulat, nondum edita. Incipit 

1 9. 0 Dou/a Abbatis refponfum ad Her- 
maeum, quo oftendit homini etfi pecca- 
torum multorum fibi confcio, de falute 
tamen non efle defperandum. Nondum 
lucem afpexit. Incipit -mmex 6 JWtij. 

20. 0 Marci Monachi confultatio intel- 
ledtus cum fua ipfius anima. 

2i.° Ejufdem praecepta falutaria adNi- 
colaum Monachum. Finis defideratur. 

22. 0 Nicephori, Patriarchae Conftanti- 
nopolitani, vita, inedita. Incipit. Sto- 
o&iat ^tiHg. Finis defideratur. 

Is codex (aeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

MCLXXXIL 

Codex chartaceus, olhn Mazarinaeus, 
<Juo continentur : 

i.° Michael Pfcllus in illud: In principio 
erat Verbum. 

2. 0 Idem, in illud: Spiritus eflDeus. 

3. 0 Idem, in illud: Ignem veni mittere 
fiper terram. 

Idem,in haecGregoriiTheoIogiex ANUSCRIPTt i l7 

homilia in Pentecoften verba: Scit quidem 
alere etiam quinque panibus. 

5, ° Idem, in illud: Pater meus ufque 
operatur, ir ego operor. 

6. ° Idem , in illud : Amodo ego non bibam 
de genimine vitis. 

7. 0 Idem, in illud: Amodo videbitis ccelos 
apertos. 

8.° Idem, de fabulis. 

9. 0 Ejufdem ecphrafis five allegoria. 

10. ° Idem, in illud: In fimilitudinem ho~ 
minum faOus. 

1 1 . ° Idem, adversus illos qui dicunt non 
fatis apte cohaerere haec verba : Noli me 
tangere, cum iis, Nondum afcendi adPatrem 
meum. 

1 2. 0 Idem, in illud: Si quis dixerit ver- 
lum contra Filium hominis, remittetur ipfi. 

13. 0 Ejufdem variorum quorumdam 
Gregorii Theologi ex illius homilia fecunda 
in Pafcha locorum explicatio. 

14.° Idem,demyfteriocrucis&fepuI- 
tura Chrifti. 

1 5. 0 Idem, de arca Teftamenti, propitia- 
torio, & reliquis. 

1 6.° Ejufdem breves allegoriae inftituto- 
rum & rituum Judaicorum. 

17. 0 Idem, de divinis five myfticisapud 
nos numeris. 

18. 0 Idem, de dogmaticis vocibus. 

1 9. 0 Idem , de ordinibus , & hierarchicis 
gradibus infra Deum & circa Deum con- 
ftitutis. 

20 0 Idem, de iis quae contineritur in 
nomocanone. 

2 1.° Idem, de praepofitionibus cfoi, 
&c. quae fandtaeTrinitati promifcue infunt. 

22. 0 Idem, de Chrifti genealogia ad 
Adamum ufque. 

23. 0 Ejufdem oratio in obitum Joannis 
Xiphilini, Patriarchae Conftantinopolitani. 

24- 0 Ejufilem oratio in laudem fapien- 
tiffimi Metropolitae Melitenes. 

25. 0 Ejufdem commentarius de rebus 
fuis privatis & domefticis. • 

26. 0 Idem, de fententia lata adversiis 
Iberitzam. 

27. 0 Ejufdem oratio in laudem fancfti 
Joannis Chryfoftomi. 

28.! Ejufdem oratio extemporalis ad 
Ggiij Digiti zed byGoOglC 238 CODICES M 

Dominum Andronicum, qui interrogave- 
rat de geometria. 

29. 0 Idem, de pulchritudine quae intel- 
ledu percipitur. 

30. 0 Idem, de Pfalmis illorumque in- 
fcriptionibus, ad Imperatorem Michaelem 
Ducam. 

3 1.° Idem, in Pfalmorum infcriptiones. 

3 2. 0 Ejufdem oratio in laudem Lon- 
gobardi. 

33. 0 Idem, ad Pothum Veftarcham, 
qui rogaverat ut de Gregorii Theologi 
dicendi genere fcriberet. 

34. 0 Idem, ad illum a quo interrogatus, 
ecquis major laude effet. 

35. 0 Idem, de rebus fibi furto fublatis. 

3 6.° Ejufdem apologia pro Lazaro, 
Metropolita Philippopoleos, depofito. 

37. 0 Idem, ad difcipulos de judiciorum 
five adionum nominibus. 

3 8.° Idem, ad Drungarium vigiliae 
Conftantinum Xiphilinum, qui rogaverat 
ut Ariftotelis organum explanaret. 

39. 0 Idem, adLogothetam Dromi AIo- 
pum, qui rogaverat utrum duo Bafilii, five 
duo Gregorii homonymi effent, an fyno- 
nymi. 

40. 0 Ejufdem oratio in vini laudem. 
Defideratur initium. 

41. 0 Idem, ad Cauponem quemdam 
gloriofum, & vana philofophantem. 
42. 0 Idem, in cafum aedis fandlaeSophi^. 

43 .° Idem, ad eos qui invidebant Hy- 
pertimi dignitatem. 

44- ° Ejufdem allegoria ad hunc Homeri 
locum 0/ Ji &o) Zm), &c. 

45 - ° Ejufdem allegoria de Tantalo. 

46. 0 Ejufdem allegoria de fphinge. 

47. 0 Idem, de echo Nicomedienfi. 

48. 0 Ejufdemfolutiones variarum qiue- 
inonum. ^ 

49-° Ejufdem commentarius de viginti 
quatuor litteris, fcriptus in gratiam Veftar- 
chx JoanmsLiveIlifi,qui de hoc ipfo illum 
contuluerat. 

f 5°.° Ejufdem oratio in laudem fux 
matns. 

Ejufdem oratio in obitum filise 
Mylianae, morte immatura fibi erepte. 

m J 2 /. Ejufdem ora tio in obitumNicct* 
magiftn fcholae fmdi Petri. • ANUSCRIPTL 

53. 0 Ejufdem oratio cum recufavit obla- 
tam fibi primi a fecretis dignitatem. 

54° Ejufdem oratio in obitum Joannis 
Patricii. Defideratur initium. 

55. 0 Idem,deterrgemotu qui Septembris 
die vigefima tertia contigit. 

5 6.° Ejufdem oratio extemporalis in 
eum qui dixerat hominem natura fua bo- 
num non effe. 

57. 0 Idem, ad illos a quibus interroga- 
tus, quot effent philofophicarum difputa- 
tionum genera. 

5 8.° Idem, in illud: Subfianua res ejl 
per fe fubfjlens. 

5 9. 0 Idem , naturam, quamvis generofam, 
imparem efle percipiendis difciplinis abfque 
dodrina. 

60. ° Idem, de quorumdam fcriptorum 
chara&ere, feu proprio cujufque dicendi 
genere. 

6 1 . ° Ejufdem charadteresi, five propria 
dicendi genera Gregorii Theologi nempe, 
Bafilii Magni,& Gregorii Nyffeni. 

62. 0 Idem,adJoannemLongobardum, 
qui eum cogebat interpretari citius clifci- 
plinas. 

63 .° Ejufdem monodia in mortem 
A&uarii. 

64. 0 Idem, ad duos e difcipulis* qui fe 
invicem fcriptis laceffiverant. 

65 . ° Idem , cum ob imbrem difcipuli ad 
fcholam non veniffent. 

66. ° Idem, cum difcipuli tardius in 
fcholam conveniffent. 

67. 0 Ejufdem explicatio litterarum afpi- 
ratarum, tenuium & mediarum. 

68.° Ejufdem allegoria Ithacenfis antri, 
ab Homero defcripti. 

69. 0 Idem , de locis & nominibus atticis. 

70. 0 Idem , de acie inftruenda. 

71. 0 Idem, deteme motibus. 

72. 0 Idem, de conftrudione partium 
orationis. 

73. 0 Ejufdem rhetoricarum idearum 
fynopfis. 

74. 0 Fragmentum orationis a Pfello 
di€tx in laudem Imperatoris. 

75. 0 Idem, ad Imperatorem Mono- 
machum. 

76, 0 Idem, ad eumdem. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. 77. 0 Idem, in laudcm bcatiflimi Pa- 
triarchae Michaelis Cerularii. 

78. 0 Ejufdem oratio ad fynodum ad- 
vcrsus Pontificem, five MichaeJem Cerula- 
rium inftituta.Zonarasin narratione rerum 
ab Ifaaco Comneno geftarum, teftatur 
fcriptam efle a Pfello Cerularii accufatio- 
nem, criminibus multis, illifque nefandis 
plenam, procul dubio hanc ipfiim innuens. 
Id, fi verum eft, oportet Pfellum improbif- 
fimum hominem fuiflc & bene impuden- 
tem, qui & Ccrularium laudibus immodicis 
celebraverit non femel, & eumdem contu- 
meliofiflima oratione palam infe&atus fit. 
Verum Pfello minime tribuendam quo- 
dammodo videntur perfuadere quae legun- 
tur de tribus legatis foL 240. m\t$ juSj} <sfei 
•noThelv toipc * f &c <ft tdSv 7mnw aiaJ&fiSaJVovnu 
$f afow ojuvjJc ^^^ptimmtv to ^payfJLaiog' 
iJi y^f iJi (fo*9/uMVQi$ cvlui ivTv^iaztf ^A- 
Aiortf. Haec enim, cum e tribus legatis unus 
fuerit Pfellus, argumento funt eam oratio- 
ncm ab illo habitam non efle; alioquin fe 
ipfum in omnium confpe£lu,quod ineptif- 
fimum eft, laudaret, neminem fibi praeferri 
potuifle affirmans. Quod ad illa attinet qus 
de aJchymiae arcanis, foL occurrunt, 
eam quidem artem fibi notam fuifle declarat 
orator, fed non ex eo ftatim concludendum 
oratorem hunc Pfellum efle; multi enim 
praeter illum iis praefertim temporibus illi 
fcientiaeoperam dabant viri dodli & eruditi. 

79° Ejufdem apologia pro Nomophy- 
lace. 

80. ° Idem.ad difcipulos tarde venientes. 

8 1 . ° Ejufdem iambi de hominis natura , 
cum coeleftium corporum motibus com- 
parata. 

82. 0 Ejufdem iambi de cquo aereo hip- 
podromi, fufpcnfum pcdem attollente. 

8} 0 Idem, de aurea catena ab Homero 
celebrata. 

84.. 0 Idem , de aurea bulla. 

85. 0 Idem, ad Protofyncellum , qui ro- 
gaverat ut Gregorii Thaumatugi miracula 
litterarum monumentis confignaret. 

86.° Ejufdem objurgatio ad difcipulos 
negligentes. 

87 0 Idem de amicitia, ad Michaelis Ce- 
nilarii cognatos. 

88.° Ejufdcm oratio, qua Protolyncelli 
virtus exprimitur. 

89. 0 Idem , ad Michaelem Cerularium. 

90. 0 Idem, quid Joyis nativitas, lapis & Saturno devoratus, educatio Jovis infantis 
Curetibus commifla, & Saturni caedes per 
allegoriam fignificent. 

9 1 Idem , quomodo hominum alii fanae 
mcntis , alii dementes ac ftulti. 

92. 0 Idem,quidfitPandari arcus. 

93. 0 Ejufdem encomium pulicis ad Ser- 
gium difcipulum. 

94.. 0 Ejufdem explicatio Chaldaicorum 
dogmatum, five oraculomm. 

95. 0 Ejufdem dogmatum eorumdem 
brevis explicatio. 

96. 0 Ejufdem encomium pediculi. 

97. 0 Idem, de cimice. 

98. 0 Idem,de mulieribus. 

99. 0 Idem, in illud quod vulgo dicitur : 

Hodie fmda condura, & cras ajjumptio. 

ioo.° Explicationes urbanorum quo- 
rumdam di&orum. Defideratur pagina una. 

101. 0 Ejufdem encomium Lichudae, 
Patriarchae Conftantinopolitani. 

102. 0 EjufdemencomiumJoannis,Eu- 
chaitarum Metropolitae, & Protofyncelli. 

103. 0 Ejufdem monodia in obitum 
Nicephori Protofyncelli, & Ephefi Metro- 
politae. 

1 04. 0 Monodia in obitum Imperatoris 
Andronici Ducae. 

105. 0 Ejufdem introdu£tio ad legum 
fcientiam. 

1 06. 0 Idem , de adionum divifione. 

107. 0 Idem, de condiditiis generatim 
omnibus, & de adionum divifione. 

108. 0 Idem, de novis conftitutionibus, 
ut & de verborum Latinorum ad jusperti- 
nentium fignificatione. 

109. 0 Idem, dedigeftorum divifione. 

I io.° Ejufdem compendiariadivifiono- 
vellarum Juftiniani. 

1 1 1 .° Ejufdem verfus politici de omni- 
bus difciplinis, adMichaelem Ducam lm- 
peratorem , quas ejus pater, idemque Im- 
perator fcribi juflit, uthliusminorenegotio 
icientiis operam daret. 

1 1 2. 0 Ejufdemad variosepiftolaeducentae 
& quatuordecim. 

1 13. 0 Joannis, Euchaitarum Metropo- 
litae, epiftola. 

I I ±.° Eu/fat/iii, Metropolitae Theflalo- 
nicenns, epiftolae feptuaginta quatuor. Digiti zed byGoOglC H o C O D I C E S M 

1 1 5. 0 Pfellus, in illud: Sequimini ipfum , 
if Patrifamilias dicite. 

1 1 6.° Ejufdem explicatio locorum quo- 
rumdam difficiliorum, quae in Gregorii Na- 
zianzeni homilia de filio occurrunt. 

1 17. 0 Ejufdem explicatio loci cujufdam 
primae fan&i Bafilii homiiiae in hexaemerum. 

1 1 8.° Idem, in illud : Sapientia adificavit 
fbi domum. 

1 1 9. 0 Idem, in illud : Creavit me prin- 
cipium viarum fiarum. 

120. 0 Idem, in troparium canonis de 
transfiguratione. 

121. 0 Idem , in illud : Ut homo fum reipfa, 
non fpecie fola ,ficDeus vicijfim,natura mihi 
unitd. Sequuntur de eodem argumento ver- 
fus iambici. 

1 22. 0 Idem, in illud : Tibi foli peccavi. 

1 23. 0 Idem, in illud : Mariaf converfa 
iHa dixit ipfi. 

124. 0 Idem, de aeternitate & tempore. 

1 2 5. 0 Idem, quae fuerit tunica, qua fuc- 
cindus Petrus mifit fe in mare, & demelle 
fylveftri. 

126. 0 Idem, in illud : Percuffum efl ut 
fanum, &c. 

1 27. 0 Ejufdem explicatio locorum quo- 
rumdam quae in variis Gregorii Nazianzeni 
homiliis occurrunt. 

128. 0 Ejufdem brevis per allegoriam 
explicatio pfalmi fexagefimi feptimi. 

1 29. 0 Idem , in queftiones fadas circa 
pfalmum fexagefimum feptimum. 

130. 0 Ejufdem explicatio prophetici 
didi ex Ifaia. 

131. 0 Idem,defaIcequamviditZacha- 
rias volantem. 

13 2. 0 Idem, de quibufdam Scriptura 
locis, quae pugnare inter fe videntur. 

^ 1 3 3. 0 Idem, utrum reminifcanturanimae 
a corporibus fej undae. 

134-. 0 Idem, in illud: Afcendit fumus. 

1 3 5 ° Idem, in illud : lmpletifunt A P o- 
fioh Spiritu fanflo. 

M 6 - 0 Demonftratio dominicae incarna- 
tionis, ediverfis fcriptis coIIeaa,& ab Im- 
peratore ad Sultanum mifTa. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. ANUSCRIPTI. 

MCLXXXIII, 

Codex chartaceus, olim Philiberti de la 
Mare. Ibi continentur : 

1 .° Theophanis, cognomento Ceratnei, 
Archiepifcopi Tauromenitani, homiliade 
indicftione, five deanni principio. 

2. 0 Ejufdem homilia in parabolamdecem 
millium talentorum. 

3. 0 Ejufdem homiliadie dominicaante 
exaltationem fandae crucis habita. 

4.. 0 Ejufdem homilia in exaltationem 
fandae crucis. 

5. 0 Ejufdem homilia die dominica poft 
exaltationem fandae crucis habita. 

' 6.° Ejufdem homilia de filio Viduae. 

7. 0 Ejufdem homilia de parabola fe- 
mentis. 

8.° Ejufdem homilia de eo qui habebat 
legionem. 

9. 0 EjufdemhomiliadeDivite&Lazaro. 

10. ° Ejufdem homiliae duae in illud: 
Lucerna corporis efi oculus. 

1 1. ° EjufdemhomiliadeHaemorrhoifla, 
& filia Archifynagogi. 

12. 0 Ejufdem homilia de muliere in* 
curva. 

13. 0 Ejufdem homilia in parabolam 
coenae 

1 4.. 0 Ejufdem homilia in mi/fionemduo- 
decim Apoflolorum. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in miffionemfep- 
tuaginta duorum Difcipulorum. 

1 6.° Ejufdem homilia in illud : Voluit 
egredi Jefus in Ga/i/aam. 

17. 0 Ejufdem homilia in illud: Stabat 
Joannes & duo e Difcipulis ejus. 

1 8.° Ejufdem homilia in beatitudines. 

1 9. 0 Ejufdem homilia in illud : Liber 
generationis. 

20. 0 Ejufdem homilia in fandlos Inno- 
centes. 

21. 0 Ejufdem homilia in annuntiatio- 
nem Deiparae. 

22. 0 Ejufdem homilia in illud : Omnia 
mihi tradita funt a Patre meo. 

23. 0 Ejufdem homilia in illud : Venit 
Jefus in partes Cafarea. 

24.. 0 Ejufdem homilia in illud : Hac 
mando vobis. 

zj.° Ejufdem Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

25. 0 Ejufdem homiliain illud : Egofum 
c/iium. 

26. 0 Ejufdem homilia in illud : Ego 

mitto vos ficut oves. 

27. 0 Ejufdem homilia in Chrifti trans- 
figurationem. 

28. 0 Ejufdem homilia in \W\xA:hitroivit 
Jefus in pagum quemdam. 

29. 0 Ejufdem homilia ih Joannis Bap- 
tiftae decollationem. 

30. 0 Ejufdem homilia in illud: Si dimi- 
feritis hominibus peccata. 

3 1.° Ejufdem homilia de fan£Us imagi- 
nibus. 

3 2. 0 Ejufdem homilia in paralyticum 
fanatum. 

33. 0 Ejufdem homilia in illud: Siquis 
vult pojl me venire. 

34° Ejufdem homilia in illud: Accejfit 
ad eum homogenibus fiexis provo/utus. 

35. 0 Ejufdem homilia in Lazari refur- 
reftionem. 

3 6.° Ejufdem homilia in ramos palma- 
rum. 

37. 0 Ejufdem homilia in illud : Ecce 
afcendimus Hierofolymam. 

3 8.° Ejufdem homilia in Chrifti paflio- 
nem. 

39. 0 Ejufdem homilia de Samaritana. 
40. 0 Ejufdem homiliainaflumptionem. 

4 1 .° Ejufdem homilia in adventum Spi- 
ritus fan£li. 

42. 0 EjufdemhomiliainfeftumSan&o- 
rum omnium. 

43. 0 Ejufdem homilia de ficcitatequse 
tum contigerat. 

44. 0 Ejufdem hoitiilia in Centurionem. 

45. 0 Ejufdem homilia in primum, fe- 
cundum, tertium, feptimum, decimum & 
undecimum matutinum. 

46. 0 Sanili Joannis Chryfoflomi homilia 
in illud : Quidam homo habebat duos f/ios. 

47. 0 Ejufdem homilia in fandtum 
Pafcha. 

48. 0 Ejufdem homilia in Chrifti refur- 
redionem. 

49. 0 Ejufdem homilia, cur hodie mira- 
cula non fiant. 

50. 0 Sandi Gregorii Thaumaturgi ho- 
milia in Theophania. 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTL 241 

5 1 . Sandi Gregorii Nyfleni homilia in 
Chrifti nativitatem. 

Is codex feculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C L X X X I V. 

Codex chartaceus,Fonteb!andenfis, quo 
continentur : 

I . ° Theophanis Ceramei homilia de in- 
di£iione. 

2. 0 Ejufdem homiliadeparaboladecem 
ttiillium talentorum. 

3. 0 Ejufdem homilia dida dominica 
ante exaltationem fandae crucis. 

4. 0 Ejufdem homilia in exaltationerrt 
fandbe crucis. 

5. 0 Ejufdem homilia dida dominica 
poft exaltationem fandae crucis. 

6.° Ejufdem homilia de filio Viduje, 

7. 0 Ejufdem homilia de parabola fe- 
mentis. 

8.° Ejufdem homilia de legione. 

9. 0 Ejufdem homilia in illud: Lucenia 
corporis tui 

io.° Ejufdem homilia in reliqua ejuf- 
dem evangelii. 

I I . ° Ejufdem homilia de Archifynagogi 
filia. 

12. 0 Ejufdem homilia de muliere in- 
curva. 

1 3 .° Ejufdem homilia de parabola ccenae. 

14. 0 Ejufdem homilia de miffione duo- 
decim Apoftolorum. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de miflione feptua- 
ginta duorum Difcij>uIorum. 

1 6.° Ejufdem homilia in illud : In crafli- 
mim voluit. 

17. 0 Ejufdem homilia in illud Joannis: 
Altera die iterum fiabat. 

1 8.° Ejufdem homilia de beatitudinibus. 

19. 0 Ejufdem homilia dida dominica 
ante Chrifti nativitatem. 

20. 0 Ejufdem homilia de fandtis Inno* 
centibus. 

2 1 .° Ejufdem homilia in annuntiationem 
Deiparae. 

22. 0 Ejufdem homilia in illud: Omnia 
tradita funt mihi. 

23. 0 Ejufdem homilia in illud: Venit 
Jefus in partes Cafarea. Digiti zed byGoOglC I4i CODICES M 

24. 0 Ejufdem homilia in iJIud: Z/atf 
tffcW*; vobis ut diligatis. 

25. 0 Ejuidem homilia in iilud: Z^ y&w 

oflium. 

2 6.° Ejufdem homilia in illud: Ejlote 
prudentes. 

27. 0 Ejufdem homilia in transfigura- 
tionem Domini. 

28. 0 Ejufdem homilia de afTumptione 
Virginis. 

29. 0 Ejufdem homilia de decollatione 
fandi Joannis Baptiftae. 

30. 0 Joannis Phurnce homiliade afTum- 
ptione V/rginis. 

3 1 .° Ejufdem homilia de judicio. Defi- 
deratur initium. 

^ 32. 0 Ejufdemhomiliain illud: Si dimi- 
feritis hominibus. 

3 3. 0 Ejufdem homilia de fendtis imagi- 
nibus. 

34. 0 Ejufdem homilia de paralytico fa- 
nato in Capharnaum. 

35. 0 Ejufdem homilia in illud: Si quis 
vult venire. 

3 6.° Ejufdem homilia de lunatico. 

37. 0 EjufdemhomiliadeLazaroamor- 
tuis fufcitato. 

3 8.° Ejufdem homilia dida in folem- 
nitate palmarum. 

39. Ejufdem homilia in illud: Ecce 

afcendimus. 

40. 0 Ejufdem homilia in falutarem paf- 
fionem. 

4 1 .° Ejufdem homilia de Samaritana. 

42. 0 Ejufdem homilia in falutarem afcen- 
iionem Domini. 

43 -° Ejufdem homilia in adventum Spi- 
ntus fandti. r 

44. 0 Ejufdem homilia dida dominica 
omnium San<5lorum. 

45- ° Ejufdem homilia in ficcitatis pla- 
gam. v 

4 6 - ; Ejufdem homilia de fedata maris 
tempeftate. 

47° Ejufdem homilia de Centurione. 

48. 0 Ejufdem homilia de Divite inter- 
rogante Dominum. 

49-° Ejufdem homilia in primum evan- 
g^um officu matutini refurredionis Do- ANUSCRI PTL 

50. 0 Ejufdem homilia in fecundum. 
; i.° Ejufdem homilia in tertium. 
5 2. 0 Ejufdemhomilia in feptimum. 
53. 0 Ejufdem homilia in decimum. 
54. 0 Ejufdem homilia in undecimum. 
Is codex manu duorum librariorum anno 
Chrifti 1 540. exaratus eft. 

MCLXXXV. 

Codex chartaceus, olim Mazarinsus 
quo continentur: s 

i .° Homiliaein dominicas& feftatotius 
anni. Au&oris nomen initio libri prorfus 
deletum. Sunt autem Theophanis ydGeomi 
Ceramei. 6 

2. 0 Flores e variis fandi Chryfoftomi 
operibus excerpti. 

3. 0 Barlaami & Acindyni difputatio de 
lumine in monte Thabor vifo. 

Is codcx faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCLXXXVI. 

Codex membranaceus, olimMazarinaeus, 
quo continentur : 

1 .° Clwniata, Athenienfis Metropolitse, 
homilia in feftum palmarum. 

2. 0 Chryfoflomi homiliae tres in Jobum. 

3 ; ° Ejufdem homilia de pudico & for- 
mofifllmo Jofepho. 

4. 0 Ejufdem homilia de Sufanna. 

5. 0 Ejufdem homilia in magnam heb- 
domadam. 

6.° Ejufdem homilia in ficum arefadam. 

7. 0 Ejufdem homilia de decem virgi- 
nibus. 

8.° E/ufdem homiliainillud: Exeuntes 
autem Pharifei. 

Q.° Ejufdem homilia in Meretricem& 
Pharifaeum. 

10. ° Ephrami homilia ejufdem argu- 
menti. 

1 1 . ° Chryfoffomi homilia in illud: Colle- 
gerunt ergo Pontifices. 

12. 0 Ejuftfem homilia in proditionem 
Judae. 

13.° Ejufdem homilia in illud: Pater, 
fi poffibile ejl, tranfeat. 

1 4. 0 Ejufdem homilia de latrone, & dc 
cruce. Digiti zed byGoOglC CODICES MANUSCRIPTI. ± 4S ij° Ejufdem homilia in illud: Tunc 
nutues Praftdis. 

i6.° Ejufdem homiliain illud: A Jexta 
autem hora tenebrct. 

i j.° Ejufdem homilia de fecundo ChriAi 
adventu. 

i8.° Georgii Nicomedienfis homilia in 
Deiparam, & in paffionem. 

19. 0 Sandi Epiphanii hpmilia in fepul- 
turam Domini. 

20. 0 Gregorii Antiocheni homilia ejuf- 
dem argumenti. 

2 1 .° San&i Joannis Chryfojlomi homilia 
ejufdem argumenti. 

22. 0 Germani, Conftantinopolitani Pa- 
triarchae, homilia ejufdem argumenti. 

23. 0 San<5ti6r^w7Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in refurredlionem Domini. 

24. 0 San&i Joannis Chtyfojiomi homiliae 
fex ejufdem argumenti. 

25. 0 San&i Athanafi homilia ejufdem 
argumenti. 

2 6.° Hefychii Prefbyteri homilia ejuf» 
dem argumenti. 

27. 0 San&i Joannis Chryfoflomi homilia 
in illud: In principio erat Verbum. 

28. 0 San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
in novam dominicam. 

29 0 San&i Athanaju homilia ejufdem 
argumenti. 

30. 0 Sandi Joannis Chryfoflomi homilia 
de incredulitate fandi Thoitiae. 

3 1 ,° Ejufdem homilia de Paralytico. 

3 2. 0 Ejufdem homilia in illud: Damo- 

nium habes. 

33. 0 Ejufdem homilia in mefopente- 
coften. 

34. 0 Leontii, Preflbyteri Conftantinopo- 
litani, homilia ejufdem argumenti. 

3 5. 0 San£ti Joannis Chtyfojlomi homilia 
de Samaritana. 

3 6.° Ejufdem homilia de Caeco. 

37. 0 San£U Athanafi homilia in afcen- 
fionem Domini. 

3 8.° Sandi Joannis Chryfojtomi homiliac 
tres ejufdem argumenti. 

39. 0 Ejufdem homilia de patientia, & 
de non lugendis nimiiim mortuis. 

40. 0 Ejufdem homiliae tres in Pente- 
coften. 

MSS. Tomus II. 41. 0 Ejufdem homilia in laudem om- 
nium San&orum. 

42. 0 Sandi Ephrami encortiium om- 
nium Martyrum. 

43. 0 Sandi JoanHisChryfoJlomi\\otai\\z 
in illud : Quomodo hic litteras fcit. 

44. 0 Ejufdem homilia de incredulitate 
fandti Thomae, & de afcenfione Domini. 

45 .° San£li Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pentecoften. 

Is codex manu elegante Georgii Rhodii 
anno Chrifti 1307. exaratus eft. 

MCLXXXVIL 

Codex chartaceus, olimTellerianus, qud 
continentur : 

i.° Maximi P/anudis, }Aon2ichi,homilia 
in fepulturam Chrifti, & beatseTirginis 
lamentationem. 

2. 0 Ejufdem homilia in laudem fan&o- 
rum Apoftolorum Petri & Pauli. 

3 0 Ejufdcm hyemis & veris comparatio 
fophiftica. 

Is codex manu Conftantini Palaeocappafc 
faeculo decimo fexto exaratus eft* 

MCLXXXVIII. 

Codex membranaceus. Ibi continentuf : 

1 ,° Euftathii, Archiepifcopi, homilia in 
laudem Demetrii Martyris. Pars niajor defi- 
deratur. 

2. 0 Sandli Ephrami homilia in illud: Iti 
mundo hoc tribulationem habebitis. 

3 .° Idem , de virtu tibus & vi ta monaftica. 

4. 0 Idem, in illos qui affedibus dediti 
honores confe&antur. 

5. 0 Ejufdem reprehenfio&confefliOi 

6.° Ejufdem beatitudines. 

7. 0 Idem,de pcenitentia. 

8.° Idem, de o<£loginta& odlo Patribus 
mortuis. 

9. 0 Idem , de contemplatione matutirla. 

io.° Idem, in adventum Domini. 

Idem, de Virginitate, 

12. 0 Alia ejufdem homilia. 

i 3 .° Petri Eremitae fermo afceticus, irte- 
ditus. Incipit <o%$m £fi Asv***e£* iy^i^Aim. 

14.° Ejufdem homilia ad eos qui in 
ccenobiis, vel in unum congregati vivunt. 

1 5 0 Ejufdem capita varia,ubi de virtutc 
ampledtenda, cavendifque vitiis. 

Hh ij Digiti zed byGoOglC 244 CODICES M 

1 6.° Idem, de certamine & bello fpiri- 
tuali. 

17. 0 Idem, de nullo periculo pro yeri<- 
tatis defenfione recufando. 

i8.° Idem, de vitando peccato, etiam 
cum operamur juftitiam. 

1 9. 0 Ejufdem expofitio regulae Joannis 
Eremitae, ad Theophilum quemdam. In- 
cipit vmS^ ty>a^i$ juyi. 

20. 0 Sandlus Ephroemus, quod rifus, & 
fuperbia cavenda fint. 

2 1 .° Idcm, de vitae monafticae praeftantia. 

22. 0 Idem, quod nemo nimium fibi 
tribuere debeat. 

23. 0 Idem, de charitate, & fecundo 
Chrifti adventu. 

24. 0 Ni/i de oratione capita centum quin- 
quaginta tria. 

2 5. 0 Ejufdem fententiae, ad inftituendam 
vitam utiles. 

2 6.° San&i Joannis Chryfojlomi homilia 
de pcenis aeternis. Verum illius ftylum mi- 
nime fapit. Initium amvo&juSfj , wyamR'u 

27. 0 Anonymi opufculum, quo oftendi- 
tur pcenas malis infligendas finem nullum 
habituras eflfe. Incipit i /uuxjov ti/uuv. 

28. 0 Ni/us de pravis cogitationibus. 

29. 0 Idem, de Doftoribus & Difcipulis. 

Is codex, fi priorem paginam excipias, 
undecimo faeculo exaratus videtur. 

M C L X X X I X. 

Codex membranaceus, olimCoIbertinus. 
Ibi continentur : 

1 .° Neophyti, Prefbyteri & Monachi, ho- 
miha in pnncipium indidionis. 

2. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Mamantis Martyris. 

3. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Michaelis Archangeli. 

y Ejufdem homilia in nativitatem beatae 
Virgmis. 

5-° Ejufdem de Monacho a dsmone 
decepto narratio; iHud autem anno mundi 
0693. Chrifti 1 185. contigiffe dicitur. 

6.° Ejufdem homilia in encsenia. 

ch?ifl i E P Sfr m hom,iia in n & in A N U S CRIPT I. 

9. 0 Idem, de Apocalypfr. 

10. ° Ejufdem homilia in laudem Poly. 
chronii Martyris. 

1 1. ° Ejufdem homilia in laudemfandi 
Andronici , ejufque conjugis Athanafiae. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in laudemTheo- 
febii Arfinoitae. 

1 3. 0 Ejufdem homilia in laudem Hila- 
rionis. 

14. 0 Ejufdem homilia in laudem Arcadii, 
Arfinoes Epifcopi. 

1 5. 0 Ejufdem homilia in laudem fanfli 
Demetrii, ubi de illius martyrio, de mira- 
culis,& de ejufdem templo fuse differitur. 

1 6.° Ejufdem homilia, ubi fermo fit de 
variis terrae motibus, & de providentia di- 
yina. 

17. 0 Ejufdem homilia in laudem Dio- 
medis junioris. 

1 8.° Ejufdem homilia in laudem fanflo- 
rum Cofmae & Damiani. 

19. 0 Ejufdem homilia in fanftosMi- 
chaelem, Gabrielem, reliquofqueAngelos. 

20. 0 Ejufdem homilia in laudemfandi 
Joannis Chryfoftomi. 

2i.° Ejufdem homilia in praefentatio- 
nem beatae Virginis. 

22. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Alypii Stylitae. 

23. 0 Ejufdem homilia in laudem fan&i 
Sabae. 

24. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Nicolai, Myrenfis Epifcopi. 

25. 0 Ejufdem homilia, ubi inquiritur 
utriim corpus quod Chriftus induit, cor- 
ruptibile an incorruptibile dicendum fit. 

26. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nati- 
vitatem. 

2 7. 0 E jufdem homilia adversus Judaeos, 
de quibufdam facrae Scripturae locis. 

28. 0 Ejufdem homilia irt laudem fandi 
Stephani Protomartyris. 

29. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Joannis Eleemonis. 

30. 0 Ejufdem homilia in laudemGen- 
nadii, Patriarchae Conftantinopolitani, ubi 
de illius reliquiis. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo quarto exarattw 
videtur. Digiti zed byGoOglC CODICES M 

M C X C 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i. ° Nicephori Callifti homilia de fefto 
orthodoxiae. 

2. 0 Ejufdem homilia in Chrifti nativi- 
tatem. 

3. 0 Sandti Joannis Chryfoftomi homilia 
in Pafcha, & in triduanam Domini refur- 
redionem. 

4. 0 Protoevangclium quod fandli Jacobi 
Apoftoli nomine circumfertur. 

5. 0 Anonymus de fandtae crucis inven- 
tione. 

6.° SamStus Athanajius de imagine Chrilli 
Berytenfi. 

7. 0 Anonymi quaeftiones&relponfiones 
de morum dodrina. 

8.° Martyrium fandli Demetrii. 

9. 0 Martyrium jfon&i Modefti. 

io.° San£ti Joannis Chryfoftomi homilia 
in praefentationem. 

ii. ° San&i Baftlii homilia in Chrifti 
nativitatem. 

1 2. 0 Anonymus de miraculis a fantfo 
Bafilio patratis. 

1 3. 0 Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
in Theophania. 

14.. 0 Vita fiindi Joannis Calybitae. 

1 5. 0 Abramii Ephefini homilia in Chrifti 
praefentationem. 

16. 0 Martyrium Theodori tyronis. 

17. 0 Vita fan&i Alexii. 

1 8.° Homilia de ferpente, minus rede 
Chryfoftomo tributa. 

1 9. 0 Sandli Ephrami praecepta de morum 
dodrina, ad Thco&iftum. 

20. 0 Martyrium fan£li Theodori militum 
praefedi. 

2i.° San£ti Joannis Chryfoftomi homilia 
in annuntiationem Deiparae. 

22. 0 Ejufdem homilia in quatriduanum 
Lazarum. 

23. 0 Ejufdem homilia in ramos pal- 
marum. 

24. 0 Sandli Epiphanii homilia in Chrifti 
fepulturam 

2 5. 0 San£ti Gregorii Nazianzeni homilia 
in Pafcha, & in tarditatem. ANUSCRIPTI. 24S 

2 6.° San&i Joannis Chryfoftomi homilia 
in fan&i Thomae incredulitatem. 

27. 0 Ejufdem homilia in Pentecoften. 

2 8.° Ejufdem homilia in afcenfionem. 

29. 0 Anonymi homilia de blafphemia 
in Spiritum fan&um. 

30. 0 Anonymi homilia de Hierofoly- 
morum captivitate. 

3 1.° San&i Athanafti homilia de Mel- 
chifedeche & Abrahamo. 

3 2. 0 Vita fandti Joannis Baptiftae. 

33. 0 Alarci Mon&chi narrationes. 

34. 0 Sandi Ephrami homilia in transfi- 
gurationem. 

3 5. 0 Joarmis Theflalonicenfis homilia in 
dormitionem Deiparae. 

3 6.° San£ti Joannis Chryfoftomi hopiilia 
de oratione. 

37. 0 Ejufdem homiliae duae in Praecur- 
foris decollationem. 

3 8.° EjufdemhomiIiadepcenitentia,& 
de contritione. 

Is codex anno Chrifti 1 567. exaratus eft. 

M C X C I. 

Codex bombycinus, olim Trichetianus. 
Ibi continentur : 

1 .° Georgii Scholarii, five Gennadii, Pa- 
triarchae Conftantinopolitani, homilia in 
feftum praefentationis, nondum edita. 

2. 0 Z^w/WwAretinusdeRepublica FIo- 
rentinorum. 

3. 0 AfatthaiCzmariotx homilia inedita, 
in laudem fan<5torum trium Pontificum 
Bafilii , Gregorii Theologi , & Joannis 
Chryfoftomi. 

4. 0 Joannis Argyropuli monodia in obi- 
tum Imperatoris Joannis Palaeologi illius, 
qui concilio Florentino interfiiit ; opus 
ineditum. 

5. 0 Ejufdem homilia inedita, confola- 
toria, ad Imperatorem Conftantinum Pa- 
laeologum, poft obitum fratris Joannis. 

6 0 Ejufdem homilia inedita,de Imperio, 
ad Imperatorem Conftantinum Palaeolo- 
gum. 

7. 0 Excerptum b Photii epiftola ad Mi- 
chaelem, Bulgariae Principem, de feptem 
conciliis cecumenicis. 

8.° Marci, Ephefini Metropolitae, epi- 
ftola cecumenica ad orthodoxos. 

Hh iij Digiti zed byGoOglC i±6 C O D l C E $ M 

p.° Anonymi comparatio veterum Prin- 
cipum cum juniori Imperatore, qui fortafle 
Manuel Palaeologus. 

io.° Demetrii Chtyfolora epiftolae cen- 
tum, ineditae, ad Manuelem Palaeologum 
Imperatorem. 

1 1 .°Argyropu/i tradatus dbAI/atio editus, 
de proceffione Spiritus fandi, ad magnum 
Etruriae Ducem. 

12. 0 Scholarii five Gennadti ejufdem 
argumenti tra&atus ineditus. 

i $ .° Epiftola Joannis, Papae veteris Romae, 
ad Photium , Patriarcham Conftantinopo- 
Jitanum. 

1 4.. 0 La^ari Monachi ad LarifTae Metro- 
politam epiftola inedita, qua illum hortatur 
ut fortiter Latinis adverfetur. 

1 5. 0 Sandi Maximi epiftola ad Mari- 
num, Cypri Prelbyterum. 

16. 0 Anonymi praefatio encomiaftica 
de Homeri odyflea, mentem Poetae breviter 
exponens. Incipit mirmi ^ &j p#roj>f$. Ine- 
ditam opinor. 

17. 0 Joannis Tiet^ce variarum hiftoria* 
rum capita viginti novem, verfibuspoliticis. 

1 8.° Heracliti, imo Pojidippi dc humanae 
vitae miferiis epigramma. 

19. 0 Democriti, imo Metrodori epi- 
gramma fuperiori contrarium. 

20. 0 Anonymus de quibufdam vocibus 
homericis, licentiifque poeticis. 

2i.° Epigramma anonymi, neque ele- 
gans neque emendatum, de feptem orbis 
miraculis, quibus annumerat Phari turrim, 
Cyzicenum aedificium, theatrum Myrorum 
in Lycia, & Rufini faltum in urbePergamo. 

22. 0 Initium operis cujufdam, ubi inqui- 
ritur quando & a quibus edodi Itali Spiri- 
tum fandum a Filio procedere, <Sc azymis 
facra fieri oportere didicerint, & ipfi docere 
cceperint. 

23. 0 Symbofumfidei,Romae in foribus 
templi fandi Petri ab Imperatore Joanne Pa- 
laeologo, cum illuc digrederetur, inventum. 

e H-° Szn&iJoannisCAyJo/iomi homilia 
m annuntiationem. 

25. 0 Argumentum odyfle^. 

26. 0 Anonymi tradatus, quooftenditur 
fatrum auaoritate, traditiones apoftolicas 
a Gracis fuifle fervatas, & ab ecclefia Ro- 
mana proditas. ANUSCRIPTI. 

27. 0 Aliud anonymi opufculum adversiis 
Latinos. 

28 ° ExcerptumeStrabonisGeographia, 
de orbis terreftris delcriptione , audtore' 
Gemijlo Plethone. 

29. 0 Legis Mahometanae refutatio, La- 
tine primiim a Rinardo quodanv edita 
deinde a Demetrio Cydonio Graece verfa. ' 
30. 0 Alia difputatio ejufdem argumenti. 

3 1 .° Dialogus Chriftiani curn Ifmaelita, 
de inculpata Chriftianorum fide. 

3 2. 0 Explicatio fymboli, excerpta e Scri- 
pturis facris, ftudio Symeonis Theflaloni- 
cenfis. 

3 3 .° De porticu refonante, feu de aqus 
dudtu iambi echoici. 

34.. 0 Symboli explicatio, audore Mat- 
thao Camariota. 

Is codex paulo poft tempora concilii 
Florentini exaratus eft. 

MCXCII. 

Codex chartaceus , Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
nentur: 

i.° IJidori, ThefTalonicenfis Archicpi- 
fcopi, qui decimi quinti faeculi initio floruit, 
homilia in illud evangelii : Afcenderunt duo 
homines in templum ut orarent. 

2. 0 Ejufdem homilia in parabolam Filii 
prodigi. 

3. 0 Ejufdem homilia in fecundum 
Chrifti adventum. 

4. 0 Ejufdem homilia in evangelium quod 
legitur in dominica & Tu&<pay>v. 

5 0 Ejufdem homilia in evangelium quod 
legitur dominica prima jejuniorum. 

6.° Ejufdem homilia in evangelium quod 
legitur dominica fecunda jejuniorum. 

7. 0 Ejufdem homilia, quod debeat fe 
ipfum abnegare,qui Chriftum fequi voluerit. 

8.° Ejufdem homilia in dominicam quar- 
tam jejuniorum. 

9° Ejufdem homilia in evangelium quod 
legitur dominica quinta jejuniorum. 

10. ° Ejufdem homilia in evangelium 
quod legitur dominica fexta jejuniorum. 

1 1. ° Ejufdem homilia in Chrifti refur- 
re&ionem. 

12. 0 Ejufdem homilia in evangelium 
dominicae tertiae poft Pafcha. Digiti zed byGoOglC r CODICES MA 

4 13 ° Ejufdem homilia in evangelium 

dominicse Paralytici. 

^ 14. 0 Ejufdem homilia in Samaritanam. 

15. 0 Ejufdem homilia in evangelium 
k quod legitur dominica Cceci nati 

i 16. 0 Ejufdcm homilia in evangeliuni 

i quod die Pentecoftes legitur. 

z 17. 0 Ejufdem homilia in illud evangelii : 

■j, Ambulans autem Jefus juxta mare Galilaa, 

vidit duos fratres. 

^ 18. 0 Ejufdem homilia in illud: Nemo 

afccndu in ccelum. 

19. 0 Ejufdem homilia in exaltationem 
% crucis. 

20. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae: 
Et ipfe flabat feciis flagnum Genefareth, ir 
vidit duas naves. 

- 2 1 .° Ejufdem homilia in illud evangelii : 

Quacumque volueritis ut faciant vobis ho- 
mines, &c. 

22. 0 Ejufdem homilia in iflud: Ibat 
Jefus in urbem Naim. 

2j.° Ejufdem homilia in parabolam 
fementis. 

24. 0 Ejufdem homilia in illud: Erat 
homo quidam dives. 

25. 0 Ejufdem homiliae tres in laudem 
Demetrii Martyris. 

26. 0 Ejufdem homilia in illud: Eunti 
Jefu in regionem Gadarenorum. 

2j.° Ejufdem homilia de gratiis Deo 
agendis, di6la anno Chrifti 1424.. 

28. 0 Ejufdem homilia, quod vulgi fer- 
moncs illi contcmnere debeant, quibus 
rcipublicae cura commifla eft. Eodem anno 
habita dicitur. 

29. 0 Ejufdem homilia de pueris Amerae, 
five Amuratis juflu raptis. Habita dicitur 
dominica prima jejuniorum anno Chrifti 
1425. 

Is codex feculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C X C I I I. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° Tbeodori Duca Lafcaris homilia de 
fantfifTima Triade. 

2. 0 Ejufdem gratiarum a£tio pro rccu- 
perata falute. 

3. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Euthymii. NUSCRIPTI. H7 

4. 0 Ejufdem homilia in laudem fando- 
rum Anargyrorum. 

5. 0 Ejufdem homilia de viitute. 

6.° Ejufdcm homilia de fapientia. 

7. 0 Ejufdem homilia dc jejunio. 

8.° Ejufdem ethicorum epitome in duo- 
decim fediones tributa. 

9. 0 Ejufdem apologetica homilia ad 
quofdam malevolos. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X C I V. 

Codex membranaceus, olim Mazarinaeus. 
Ibi continentur: 

I . ° Fragmenta homiliarum duarum quae 
ad praefentationis feftum pertinere videntur. 

2. 0 Methodii Patarenfis homilia in prae- 
lentationem. 

3. 0 Sophronii Hierofolymitani homilia 
ejufdem argumenti. 

4. 0 Andrea Crctenfis homilia in annun- 
tiationem. 

5. 0 Sandi Gregorii Neocaefareenfis ho- 
milia ejufdem argumenti. 

6° Joannis Damafceni homilia in transfi- 
gurationem, 

7. 0 Anaflafii Sinaitae homilia ejufdem 
argumenti. 

8.° Sandi Ephrami homilia ejufdem 
argumenti. 

9. 0 Andrca Crctenfis homiliae tres in 
dormitionem Deiparae. Tertiae finis defide- 
ratur. 

io.° Joannis Damafceni homilia ejuf- 
dcm argumenti. Defideratur initium. 

I I. ° Germani, Conftantinopolitani Pa- 
triarchae, homilia in encaenia templi. 

Ad margines conjeda excerpta e nomo- 
canone, ut & e jure Graeco-romano. Ibi de 
conjugiis fervorum, de vidua quae parit, de 
fucceflionibus ab inteftato, &c. 

Is codex, multas pafliis injurias, faeculo 
decimo videtur exaratus. 

M C X C V. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

1 ,° Anonymi homilia in laudem Pro- 
phetae Nahum. 

2. 0 Anonymi homilia in laudem Pro- 
phetae Abacuc. Digiti zed byGoOglC 248 CODICES M 

3. 0 Anonymi homilia in laudem Pro- 
phetae Sophoniae. 

4. 0 Vita Anatolii , Conftantinopolitani 
Patriarchae. Au&ore anonymo. 

5. 0 San&i Sebaftiani & fociorum marty- 
rium, audore Metaphrafte. 

6.° Anyfiae martyrium. Incipit w>Ko)f^ 

7. 0 Amphilochii , Iconienfis Epifcopi, 
oratio in Bafilium Magnum. 

8.° 5^///MagnihomiIiaadbaptifmum 
hortatoria. 

9. 0 Sandae Barbarae martyrium, au&ore 
Metaphrafte. 

10. ° SandliSabae vita, eodem au£tore. 

1 1 . ° Nicolai, Myrenfis in LyciaEpifcopi, 
vita & miracula, eodem audtore. 

1 2. 0 Ambrofii, Mediolanenfis Epifcopi, 
vita, eodem audtore. 

13. 0 Patapii Thebani vita, eodem au- 
<5tore. 

14.. 0 Menae, Hermogenis & Eugraphii 
martyrium, eodem au&ore. 

1 j.° Danielis Stylitae vita, eodem au- 
dore. 

1 6.° Spiridonis, Trimithuntis in Cypro 
Epifcopi , vita , eodem audore. 

17. 0 Euftratii & fociorum Auxentii, 
Eugenii, Mardarii & Oreftae martyrium, 
eodem au&ore. 

1 8.° San£ti Joannis Chryfoftomi homilia 
de theatris non adeundis. 

19. 0 Pauli Latrenfis vita, audore Afo?- 
phoro Blemnida. 

20. 0 Thyrfi, Lucii, Philemonis & Apol- 
ionii martyrium, auftore Metaphrafte. 

2 1 .° Eleutherii & Evanthiae matris mar- 
tynum,eodem audlore. 

22. 0 Bonifacii Romani martyrium , eo- 
dem au6tore. 

23. 0 Ignatii Antiocheni martyrium, eo- 
dem au£tore. 

b 24 0 Sanfli Joannis Chryfoftomi homilia 
m laudem Philogonii Martyris. 

25. 0 Julianae in urbe Nicomedia marty- 
num, eodem audore. 

26. 0 Anaftafiae Romanae viduse marty- 
num, eodem au6tore. 

Ejufdem homilia in decem Mar- 
tyres Cretenfes fub Decio. ANUSCRIPTL 

28. 0 Eugeniae Romanae virginis, & e jus 
parentum martyrium, eodem au&ore. 

29. 0 Sandi(S^r/iNazianzenihoraiIia 
in diem Chrifti natalem. 

30. 0 Bafilii Magni homilia de eodem 
argumento. 

3 i.° Theodori Grapti, & Theophanis 
ejus fratris vita, audore Metaphrafte. 

3 2. 0 Gregorii Nyfteni homilia in Stepha- 
num Protomartyrem. 

33. 0 Indae, Domnae, & viginti millium 
Martyrum Nicomediae paffio, audoreyffc- 
taphrafte. 

34.. 0 Marcelli Archimandritae vita, eo- 
dem au£tore. 

35. 0 Melaniae Romanae vita, eodem 
audtore. 

3 6.° San&i Joannis Chryfoftotm in Mat- 
thaeum homiliae fecunda, fexta, tertia, 
quarta & quinta. 

37. 0 Homilia in Jofephum &ejusfra- 
tres, e fan&i Joannis Chryfoftomi homiliis 
in Genefim excerpta. 

3 8.° Sandti Joannis Chryfoftomi homilia 
fexagefima quinta in Genefim. Finis defi- 
deratur. 

39. 0 Amphilochii, Iconienfis Epifcopi, 
vita, audore incerto. 

40. 0 Joannis Papae ad Photium epiftola. 

41. 0 Niphontis Armenopuli vita, au- 
£tore anonymo. 

4.2. 0 San&i Athanafti homilia de fanda 
Triade, & quid fit Deus. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C X C V I. 
Codex membranaceus,quo continentur: 

1 .° Homilia in laudem Michaelis Archan- 
geli. Initium defideratur. 

2. 0 Pantaleonis, Diaconi Conftantino- 
politani, homilia in laudem MichaelisAr- 
changeli. 

3. 0 Clementis Romani ad Jacobum Hie- 
rofolymitanum, de fuis & Petri Apoftoli 
rebus geftis. 

4. 0 VitaStephani junioris,au£torejf/*- 
taphrafte. 

J.° Vita fan6taeMariaeiEgyptiae,.3u£tore 
Sophronio, Hierofolymitano Patriarcha. 

6.° Sandi Joannis Chryfoftomi homilia 
in quatriduanum Lazarum. 

7 0 Ejufdcm Digiti zed byGoOglC C O t> 1 C £ S M 

7. 0 Ejufdem homiiia in ramospalmarum. 
8.° Sophronii, Patriarchae Hierofolymi- 
tani,homiiia in crucis venerationem. 

9. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
pofitani, homilia ift praefentationem beatae 
Mariae Virginis in templo. 

io.° Sandi Joannis Chryfofiotni homilia 
in parabolam de Filio prodigo. 

i i.° Ejufdcm homilia in fandam cru- 
cem. Sub finem nonnulia defiderantur. 

Is codex duodecimo faecuio exaratus 
videtur. 

M C X C V I I. 

Codex meriibrartaceus, Fonteblandenfis, 
quo continentur: 

i.° ThtoJori Studitx homiiiairi iaudem 
fandi Platonis Archimandritae. 

2. 0 Homiiia in laudemGeorgii Martyris. 
Audoris nomen in hoc noftro codice nori 
comparet. In aliis autem Andrea Cretenfi 
tribuitur. 

3 .° Theodori Studitae homilia in laudem 
fandi Joannis Evangeiiftae* 

4. 0 Idem, de.tertia inventione capitis 
landi Joannis Baptiftae. 

y° San&i Joannis Chryfofiomi homilia 
in laudem Pelagiae Martyris. 

6.° Ejufdem hbmilia in laudem Juijani 
Martyris. 

7. 0 Ejufdem homilia in laudcm Euftathii 
Antiocheni. 

8.° Pantaleonis Diaconi homiliae duae in 
transfigurationem Domini. 

9. 0 Andrea Cretenfis homilia cjufdem 
argumenti. 

10. ° Sanfli Joannis D&mafccni homilia 
cjufdem argumenti. 

1 1 . ° Sandi Joannis Chryfofiomi homilia 
ejufdem argumenti. 

12. 0 Andrea Cretenfis homiliae tres 
cjufdem argumenti. 

1 3 .° Sandti Joannis Damafceni homiliae 
duae ejufdem argumenti. 

14.. 0 AndreaCvetenCis homiiia In laudem 
Titi Apoftoli. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C X C VIII. A N t T S C R I P f t. 20 

i.° Anonymi homilia de pcenitentia & 
compunaionc.De(ideraturinitium.Au£lor 
Mauricii Imperatoris tcmporibus vixifte fe 
teftatur. 

2. 0 Sandi Ephmmi epiftola ad Joannerti 
Monachum. 

3. 0 Ejufdem capita qiiatuorde virtute, 
ad Monachum novitium. 

4. 0 Ejufdem capita decem de virtute. 

5. 0 Ejufdem capita duodecim in illud: 
Aitende tibh 

6.° Ejufdem capita nonaginta tria de vita 
fpirituali,ad Monachum novitium. 

7. 0 Ejufdem capita odtoginta novem de 
rcdta vivendi ratione. Codex membranaceus, olim Galfandia- 
nus, quo continentur : 
MSS Tomus II. 8.° Ejufdem Ms^ejt^) feptuagihta duo. 
9. 0 Ejufdem ^kp^a^) feptuaginta fex. 
lo 0 Ejufdem exhortatio ad pietatem. 
1 1 .° Ejufdem paraenefes duae & triginta. 
1 2. 0 Ejufdem antirrheticus de virginitate. 
1 3. 0 Ejufdem homilia de caftitate. . 
14.. 0 Ejufdem paraenefes aliae feptem. 
15. 0 Ejufdem homilia ad quem hoc 
didum pcrimeat:Me/iusefinut>ere quam uri 

1 6.° Ejufdem apologia ad fratrem quem- 
dam, de Heli facerdote. 

17. 0 Ejufdem paraenefes aliae fex. 

1 8.° Ejufdem, de ratione ac modo ac- 
quirendae humilitatis capita centum. 

19. 0 Idem, quatenus fit perfedtus mo- 
naclius. 

20. 0 Iderii,de morbo linguae. 

21. 0 Ejufdem de virtutibus & vitiis 
folum caput primum, neque illud integrum. 

22. 0 Fragmcntum homi!iae,ubi depceni< 
tcntia fermo fit. 

23. 0 Fragmentum homiliae de fecundo 
adventu, & Tuturo judicio, au£tore Hippo- 
lyto. 

24.. 0 San£li Chryfofiomi homilia de Zac- 
chaeo. 

25. 0 Fragmentum hbmiliae de Abra- 
hamo. Hlius au&or fandus Joannes Chry^ 
fofiomus. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
vidctur. 

MCXCIX. 

Codex membranaceus, olim Colbertimis, 
quo continentur : 

Ii Digiti zed byGoOglC ajo C O D I C E S M 

i.° Pars homiliae cujus initium defide- 
ratur; quis autem fit illius au&or divinare 
non ita facile eft. 

2. 0 Bafilii Seleucienfis homilia in laudem 
fandti Thomae Apoftoli. 

3. 0 Germani, Patriarchae Conftantino- 
politani, homilia in praefentationem. 

4. 0 Georgii Nicomedienfis homilia de 
ingreflu Deiparae in templum. 

5. 0 Bajilii Seleucienfis homilia in lau- 
dem fan6ti Andreae Apoftoli. 

6.° San£ti Athanajti homilia in cenfum 
five defcriptionem, in Mariam & Jofephum. 

7. 0 Aflerii Amafeae Epifcopi, homilia 
in Danielem & Sufannam. 

8.° San£ti Joannis Chryfojlomi homilia 
in fpedacula, & de Abrahamo. 

9. 0 Sanfti Gregorii Nyfleni homilia in 
Chrifti nativitatem. 

io.° Ejufdem homilia in laudem fandli 
Stephani Protomartyris. 

ri.° Ejufdem homilia in fanda lumina. 

1 2. 0 San£li Joannis ChryfoJIomi homilia 
in Filium prodigum. 

1 3. 0 Ejufdem homilia in Jonam, in Da- 
nielem , & in tres pueros. 

1 4. 0 Sandi Joannis Damafceni homilia 
de iis qui in fide obdormierunt. 

1 5 0 . Sandi Hippolyti Martyris,& Epifcopi 
Romae, homilia de mundi fine, de Anti- 
chrifto, & fecundo Chrifti adventu. 

16. 0 Szn&i GregoriiNy ffeni homilia in 
principium jejuniorum. Quaedam fub finem 
defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M C C. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur anonymi homilia; fingulis 
diebus dominicis habendae. Prims defide- 
ratur initium. 

Is codex faeculo decimo quarto exara- 
tus eft. 

ORATORES SACRI. 

In-quarto. 

M C C I. 

Codex chartaceus, oiim Gabrielis Naucfei. 
loi continentur : ANUSCRIPTL 

1 .° Leonis Sapientis, Imperatoris, homilia 
in afcenfionem Domini. 

2. 0 Ejufdem homiliaindefcenfumSpirj. 
tus fan&i liiper Apoftolos. 

3. 0 Ejufdem homilia de Spiritu fan&o, 
die Pentecoftes di&a. 

4 0 Ejufdem homilia in feftumSanftorum 
omnium. Defiderantur quaedam. 

5. 0 Ejufdemhomiliain ApoftoIumPau- 
lum. Defideratur initium. 

6.° Ejufdem homilia in Eliam Prophetam. 

7. 0 Ejufdem homiliae tres in transfigura- 
tionem Domini. 

8.° Ejufdem homilia in beatae Virginis 
tranfmigrationem. 

9; 0 Ejufdem homilia in decollationem 
fandi Joannis Baptiftae. 

io.° Ejufdem homilia in nativitatem 
Deiparae. 

1 \ .° Ejufdem homilia in exaltationem 
fan&ae crucis. 

1 2. 0 Ejufdem homilia in confervationem 
templi fandlo Thomae dicati. 

13. 0 Ejufdem homilia in beatumTho- 
mam, ab alio, Leone abfente, pronuntiata. 

14..° Ejufdem homiliae duae in Deme- 
trium Martyrem. 

1 5. 0 Ejufdem homilia, tunc habita cum 
aedes ipfi in palatio confecrata eft. 

16. 0 Ejufdem homilia in laudem fan&i 
Joannis Chryfoftomi. 

1 7. 0 Ejufdem homilia de beatae Virginis 
ingreflu in templum. 

1 8.° Ejufdem homilia in laudem ftndi 
Nicolai, Myrenfis Epifcopi. 

19. 0 Ejufdem homilia in nativitatem 
Domini. 

20. 0 Ejufdem homilia in laudem fandi 
Stephani Protomartyris. 

2 1 .° Ejufdem homilia in fancla lumina. 

22. 0 Ejufdem homilia in laudem Cie- 
mentis Ancyrani. , 

23. 0 Ejufdem homili^ in laudem Try- 
phonis Martyris. 

24. 0 Ejufdem homilia in praefentationem 
dominicam. 

25. 0 Ejufdem homiliae duae initio jejti- 
niorum di&ae. 

2 6.° Ejufdem epiftola paraenetica. Digiti zed byGoOglC CODICES M 

27. 0 Ejufdem homilia in jejuniorum in- 
greflum. 

2 8.° Ejufdcm homilia in feftum pal- 
marum. 

29. 0 Ejufdem homilia in fando magno- 
que fabbato didla. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M C C I I. 

Codex chartaceus. Ibi continentur: 

i.° Andrea Cretenfis homilia in dormi- 
tionem beatae Virginis. 

2. 0 Joannis C/imaci fcala paradifi. Prae- 
fixus index capitum; conje&a vero ad mar- 
ginem fcholia. 

3. 0 Sandi Bafilii conftitutiones mona- 
fticae, cum marginalibus fcholiis. Praefixus 
quoque index capitum. 

4. 0 Idem, de religiofae vitae inftitutione. 

5. 0 Theodori Studitae fcholium infandli 
Bafilii afcetica. 

6.° Excerpta e Gerontico. Accedunt 
fcholia quaedam. 

7. 0 Diadochi, Photices Epifcopi, capita 
centum de perfedtione. 

8.° Marci Eremitae dialogus ad eos qui 
de divino baptifinate dubitabant. 

9. 0 Bafilius de exercitatione monaftica, 
quo fe debeat pa<5to excolere & ornare mo- 
nachus. 

1 o.° Idem , ad monachum lapfum. 

u.° Ejufdem epiftola trecentefima fe- 
cunda. 

1 2. 0 Afcetica quaedam e Caffiano, Ba- 
filio, aliifque excerpta. 

1 3. 0 San£li Joannis Chryfojlomi homilia 
in Publicanum, & in Pharifaeum. 

14. 0 Ejufdem homilia in tres pueros, & 
Babylonicam fornacem. 

Hujufce codicis paginae primae & ultimae 
fieculo decimo fexto, reliquae decimo quarto 
videntur exaratae. 

M C C I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Andrea Cretenfis, Patriarchae Hiero- 
folymitani,homilia in vitam humanam, & 
in mortuos. 

2. 0 Monachi cujufdam vifio, qui inferos 
MSS. Tomus II A N U S C R I P T I. 1S1 

& paradifum confpicere fibi vifus eft. Id 
Imperante Romano contigifle dicitur. 

3. 0 Antiochi pandedes facrae Scripturse, 
cujus operis index initio voluminis occurrit. 
Sub finem nonnulla defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C I v. 

Codex chartaceus,olim Domini de Gai- 
gnieres. Ibi continentur Bafilii Seleucienfis 
homiliae, eaedem omnino cum editis. Prse- 
mittitur Pliotii de illo judicium. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M C C V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Germani, Patriarchae Conftantinopo- 
litarii, ejus nominis fecundi, homilise vari^. 
Primae initium defideratur. 

2. 0 Sandti Epiphanii homilia in fepultu- 
ram Domini. 

Is codcx faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C V I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo contincntur : 

1 .° Theophanis Ceramei homilia in domi- 
nicam tertiam novi anni. 

2. 0 Ejufdem homilia in dominicam quar- 
tam novi anni. 

3. 0 Ejufdem homilia in dominicam quin- 
tam novi anni. 

. 4. 0 Ejufdem homilia in dominicam fex- 
tam novi anni. 

5. 0 Ejufdem homilia die fefto fandi 
Demetrii Martyris dida. 

6.° Ejufdem homilia in illud Matthsei: 
Lucerna corporis eft ocu/us. 

7. 0 Ejufdem hoiliilia in reliqua didi 
praecedentis. 

8.° Ejufdem homilia in Lucae caput 
odavum , de Archilynagogi filia & Haemor- 
rhoifla. 

9. 0 Ejufdem homilia in Lucae caput deci- 
mum tertium, de muliere quae habebat 
lpiritum infirmitatis. 

io.° Ejufdem homilia in Lucae caput 
decimum quartum, de parabola coenae. 

1 1 .° Ejufdem homilia die feftofandorum Digiti zedbyG00gIe z 5 i C O D I C E S M 

Anargyrorum Cofin^ & Damiani dida. 

12. 0 Ejufdem homilia die fefto fandi 
AlichaeJis Archangeli dida. 

13° Ejufdem homilia die fefto fan&i 
Andreae dida. 

14.. 0 Ejufdem homilia die fefto fan£ti 
Nicolai Myrenfis di&a. 

1 5. 0 Ejufdem homilia die fefto fan<5lo- 
rum Innocentium di&a. 

16. 0 Ejufdem homilia in annuntiatio- 
nem beatae Virginis. 

17. 0 Ejufdem homilia die feftp (an&i 
Procopii di&a. 

18. 0 Ejufdem homilia die fefto fandi 
Pancratii dida. 

19 0 Ejufdem homilia inChrifti transfi- 
gurationem. 

20. 0 Ejufdem homilia in beatae Virginis 
dormitionem. 

2 1 .° Ejufdem interpretatio in undecim 
evangelia matutina. 

22. 0 Ejufdem homilia de Paralytico 
fanato in Capharnaum. 

23. 0 Ejufdem homilia in illud Matthaei : 
Si quis vult venire poji me. 

24.. 0 Ejufdem homilia in illud : Homo 
quis venit ad Chrijlum. 

25. 0 Ejufdem homilia die dominica 
adorationis fan&ae crucis dida. 

26. 0 Ejufdemhomiliadidain folemni- 
tate paimarum. 

27. 0 Ejufdem homilia in Chrifti paf- 
fionem. 

28. 0 Ejufdem homilia in Joannis Bap- 
tiftae decollationem. 

29.0 Ejufdem homilia de Zacchseo prin- 
cipe Publicanorum. 

30. 0 Ejufdem homilia in Publicanum 
& Pharifaeum. 

Ejufdem homilia in Filium pro- 
digum. r 

3 2. 0 Ejufdem homilia in illud: Cum 

venerit Filius hominis. 

33 ° EjufdemhomiIiain Hlud: Si dm- 
feruis hominibus. 

LazJum^ U ^ em homiIia in ^ uatridua num 

Is codex manu Georgii Prefbyteri feculo, 
ut videtur, decimo quinto, exaratus eft. ANUSCRIPTl 

M C C V I L 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifti 
1 687. quo continentur : 

I . ° Gregorii Ceramei Taurominitani, ho- 
milia de indidione, five anni principio. 

2. 0 Ejufdem homilia in parabolam decies 
mille talentorum. 

3. 0 Ejufdem homilia in dominicam diem 
ante feftum pretiofae & vivificae crucis. 

4.. 0 Ejufdem homilia in exaltationem 
pretiofe & vivificae crucis. 

5. 0 Ejufdem homilia de filio \idus. 
Lucae cap. vil. 

6.° Ejufdem homilia de parabola femen- 
tis. Lucae cap. viii. 

7. 0 Ejufdem homilia de eo qui legionem 
daemonum habebat. 

8.° Ejufdem homilia de Divite acLazaro. 

9. 0 Ejufdem homilia de increpatione flu- 
duum maris. 

io.° Ejufdem homilia in iilud Matthaei: 
Lucerna corporis ejl oculus. 

I I . ° Ejufdem homilia in reliqua illius 
dicli. 

12. 0 Eugenii Epifcopi fragmentum de 
ecclefiae Graecae & Romanae concordia. 

1 3 .° Gregorii Ceramei homilia de muliere 
quae fluxum fanguinis patiebatur. 

14. 0 Ejufdem homilia de muliere iri- 
curva. 

15. 0 Ejufdem homilia in illud: Homo 
quidam fecit coenam magnam. 

1 6.° Ejufdem homilia in laudem fando 
rum Anargyrorum Cofmae & Damiani. 

17. 0 Anonymi fcholia in primamDe- 
mofthenis Philippicam. Ibi nihiJ occurrit 
quod ab editis difcrepet. 

1 8.° Ejufdem Ceramei homilia deprin- 
cipe Publicanorum Zacchaeo. 

1 9. 0 Ejufdem homilia de Publicano & 
de Pharifaeo. 

20. 0 Ejufdem homilia de Filio prodigo. 

21. 0 Ejufdem homilia in illud: Ciim 
venerit Filius hominis. 

^ 22. 0 Ejufdem homilia in illud: Si Jimi* 
feritis hominibus. 

23. 0 Ejufdem homilia in dominicam 
primam jejuniorum. 

24. 0 Ejufdem homilia de Paralytico in 
urbe Capharnaum. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

25. 0 Ejufdemhomilia in illud: Qtiicum- 
que voluerii me fcqui. 

26. 0 Ejufdem homilia in illud : Homo 
qmdam acccffit ad Jcfum. 

27. 0 Ejufdem homilia in dominicam 
quintara jejuniorum. 

28. 0 Ejufdem homilia de refurre&ione 
Lazari. 

2 9. 0 Ejufdem homilia in evangelia paf- 
fionis. 

30. 0 Gcorgii Pifidae, Epifcopi Nicome- 
diae, homilia de beata Virgine, ac de vivifica 
& falutari paffione. 

3 1.° Ejufdem Ccramei homilia de Sa- 
maritana. 

3 2. 0 Ejufdem homilia de afcenfione Sal- 
vatoris. 

33. 0 Ejufdem homilia de Spiritus fan&i 
defcenfu. 

► 34. 0 Ejufdem homilia in illud : Quicum- 
quc confucbitur mc coram hominibus. 

35. 0 Ejufdem homilia in dominicam 
ante nativitatem Chrifti. 

3 6.° Ejufdem homilia de fan&is Inno- 
centibus. 

37. 0 Ejufdem homilia de Centurione. 

3 8.° Anonymi fragtnentum de variis 
baptifmatibus. 

3 9. 0 Aliud fragmentum de variis precandi 
generibus, ex Euthymio, ni fallor, Zygabeno. 

4.0° Ejufdem homilia in illud: Citm 
vcniffict Jcfus in partcs Cccfarca. 

41. 0 Ejufdem homilia in transfiguratio- 
nem Domini. 

42 0 Ejufdem homilia in dormitionem 
beatse Mariae Virginis. 

4$.° Ejufdem homilia in decollationem 
fandi Joannis Baptiftae. 

44. 0 Ejufdem homiliae undecim in tot 
evangelia matutina. 

Is codex , non una manu fcriptus, ad fecu- 
lum decimum quintum referendus videtur. 

M C C V I I I. 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifti 
1687. quo continentur: 

i.° Jacobi Monachi homilia in beatae 
Mariae Virginis conceptionem. Incipit 

*j >i TBLtq. 

2. 0 Ejufdem homilia in Deiparae nativi- 
tatem. Incipit ovyr&Xei mt&s vm£$. UUSCRIPTL 253 

3. 0 Ejufdem homilia in Deipane in- 
greflum infandaSandorum.Incipit^^oV 

4. 0 Ejufdem homilia in Deiparae egref- 
fum e templo. Incipit toMo) asMaW 

5. 0 Ejufdem homilia in annuntiationem. 
Incipit yai&> on/bu&f. 

6.° Ejufdem homilia in traditionem pur- 
purae facerdotibus, & alia complura argu- 
menta ad virginem fpedlantia. Incipit oi 
otpojpa <$f \&>fApan. In illis traditionibus 
multa e libris apociyphis & antiquis fabulis 
haufta. 

Is codex,figuris paflim decoratus, auro 
puriflimo & grata colorum varietate diftin- 
<Stis, feculo undecimo exaratus videtur. 

M C C I X. 

Codexchartaceus,ConftantinopoIi nupcr 
in Bibliothecam regiam illatus. Ibi conti- 
nentur : 

1 .° Thcodori Hyrtaceni,fcriptoris hadenus 
inediti, qui, Imperante Andronico feniorc, 
inftituendae juvemuti praefedus Conftanli- 
nopoli floruit,homiliaeIegantiflima in lau- 
dem beatae Mariae Virginis. 

2. 0 Ejufdem defcriptio, omnin6 com- 
mentitia, horti quem fandla Anna, beatae 
Virgiriis mater, prope oppidum Nazarcth 
pofledifle fingitur. 

3. 0 Ejufdem homilia in lauclem Aninae 
Thaumaturgi, cui ab editorum miraculo- 
rum numero & magnitudine id nominis 
inditum. 

4. 0 Ejufdem homilia nuncupatoria ad 
Andronicum Imperatorem. 

5. 0 Ejufdem monodia in mortem Mi- 
chaelis Palaeologi, Imperatoris defignati. 

6.° Ejufdem monodia in mortem Irenes 
Auguftae. 

7. 0 Ejufdem monodia in mortem Ni- 
cephori Chumni, Canicleo Praefedi, & 
Andronici Imperatoris foceri. 

8.° Ejufdem epiftolae ad Andronicum 
Imperatorem, Joannem GIiceum,Conftan- 
tinopolitanum Patriarcham, ejufque filium, 
.Nicephorum Chumnum,TheodorumMe- 
tochitam,Sclerum grammaticum, Phocam 
difcipulum, Lucitam aulse Trapezuntinae 
Protoveftiarium, magnum Cubicularium, 
& alios imperii proceres. Ibi de rei familiaris 
anguftiis ad naufeam ufque conqueritur. 
Sunt tamen nonnulla quae ad illuflrandam 
temporum illorum hiftoriam conducunt. Digitized by Google 254 C O D I C E S M 

Is codex feculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C C X. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur/^TO/J- Glycei, qui 9 Andronico 
Palaeologo feniore imperante, fedi Conftan- 
tinopolitanae praefuit, homiliae e variis Pa- 
trum aliorumque audorum fcriptis col- 
ledtae. Hujufce codicis initio rej>eriuntur 
epiftolae, in quibus nihil memoratudignum 
occurrit. Au&oris nomen nufquam compa- 
ret, ut nec illorum ad quos lcribit. Recentio- 
rem efle illud argumento eft quod Georgii 
Core/Tii meminerit, theologi magni inter 
fchifmaticos Graecos nominis, quique non 
multis abhinc annis floruit. 

Is codex fub finem faeculi decimi fexti 
exaratus eft. 

M C C X I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i .° Maximi Planuda, Monachi, homilia in 
Apoftolorum principes Petrum & Paulum. 
Prodiit Ingolftadii anno 1 620. opera Gret- 
leri, illudque fub Gregorii Nyfleni nomine. 

2. 0 Plutarchi tra&atus quomodo quis fuos 
in virtute profe&us fentire queat. Nonnum- 
quam occurrunt inter lineas gloflae ; con- 
jefta vero. ad marginem brevia quaedam 
fcholia. 

3 .° Ejufdem tra£latus qtiomodo adulator 
ab amico dignofci poflit. 

4. 0 Ejufdem tradatus de curiofitate. 

5. 0 Maximi Planudis homilia in laudem 
fanfti Diomedis Martyris. 

6.° Ejufdem verfus varii & precatiuncula. 

7. 0 Ejufdem grammatica. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C C X I I. 

Cpdex chartaceus,oIim Baluzianus, quo 
continetur Conjtantini Acropolits homilia 
m laudem fandae Theodofi<e Martyris. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

MCCXIII. 

Codex chartaceus, quo continentur: 
i.° Nico/ai Cabafila homilia, inedita, in 
J^eipara natiyitatem. Incipit $ ^ TO ANUSCRIPTI. 

2. 0 Ejufdem homilia, inedita, in laudem 
fan£li Nicolai. Incipit bnkDH toVS. 

3. 0 Ejufdem homilia, inedita, inannun- 
tiationem Deiparae. Incipit c* twti Jti -p^*,, 

4. 0 Ejufdem Jiomilia, inedita, in fandlam 
& lalutarem paflionem Domini. Incipit 

5. 0 Ejufdem homilia, inedita, in afcen- 
fionem Domini. Incipit ayaejmq juSifi. 

6.° Ejufdem homilia, inedita, in dormi- 
tionem Deiparae. Incipit tS viw ayiv(&. 

7. 0 Ejufdem homilia, incdita, in laudem 
Demetrii Martyris. Incipit ttoMojV ovtw. 

8.° Ejufdem epiftola, inedita, ad Nilum, 
Metropolitam Theflalonicenlem, Incipit 

9. 0 Ejufdem expofitio in vifionem Eze- 
chielis Prophetae, in qua fupcr quatuor 
animalia fimilitudo throni.Incipit 7mm<s>&- 

io.° Ejufdem expofitiovifionisEzechielis, 
in qua ofla arida hominum priorum recu- 
perant fpeciem. Incipit ¥ iS 9%Q. 

1 1.° Ejufdem expofitio in Ezechielem. 
Incipit 

1 2. 0 Ejufdem homilia in Andream ju- 
niorem, qui Hierofolymis martyrium paffus 
eft. Incipit. \yi Ji gw 7t£>q. 

1 3. 0 Ejufdem homilia, inedita, inTheo- 
doram Martyrem. Incipit ijw) Ji *©Ma. 

14. 0 Ejufdem homilia, incdita,infan#os 
Bafilium , Gregorium Theolopum,& Chry- 
foftomum. Incipit $c juDtf y% 

1 5. 0 Ejufdem interpretatio divini officii, 
five liturgicT. 

16. 0 Ejufdem homilia ad Dominum 
noftrum Jefum Chriftum. Incipit vjmSjuSp 

^ 17. 0 Ejufdem de vita in Chriftolibri fex, 
Graece inediti. 

1 8.° Ejufdem opufculum, ineditum, de 
magiftratuum iniquis aufis circa res facras. 
Incipit ivV/^J 7rowgyuQ. 

19. 0 Ejufdcm opufcu!um,ineditum,de 
ufuris. Incipit &m dl <paw. 

20. 0 Ejufdem oratio fnnilis argumenti 
ad Auguftam. Incipit Tro^a^dtv mM*~ 

21. 0 Ejufdem oratio, inedita, ad Athe- 
nienfes, de ara mifericordiae. Incipit tuu*w> 

co cLSwdfOt. 

22. 0 Ejufdem oratio, inedita, adversitf Digiti zed byGoOglC r CODICES M 

Gregorse dclirantis fomnia. Incipit 6 <ro<p»- 

23. 0 Ejufdem oratio, quaPyrrhonis de 
veritatis criterio fententia impugnatur. Ini- 
tium fySSai j <&&rnv. 

24.. 0 Ejufdem difputatio adversus illos 
qui dicendi artem futilem efTe contendunt. 
Incipit 0 toy>c i*<fi&m{. 

2 5. 0 Ejufdem , epitaphium , verfibus he- 
roicis, Nili, Archiepilcopi ThefTalonicenfis. 
Sequuntur aliquot ejufdem epigrammata. 

26. 0 Ejufdem oratio in laudem Matthaei, 
Cantacuzeni filii. Incipit iSmt 71 vofju^ca. 

27. 0 Ejufdem variae epiftolae. 

28. 0 Ejufdem oratio in Iaudem Annae 
Palaeoginae. Incipit vo^ /uSy imaw t&wm. 

29. 0 Demetrii ?S KvJbivtt de morte con- 
temnenda oratio. 

30. 0 Ejufdem pars epiftolae de humana8 
vitae miferiis. 

3 1.° Ejufdem homiliajnedita, in annun- 
tiationem beatae Virginis. Incipit oguj $f 
tsoMcw. 

3 2. 0 Ejufdem oratio deliberativa ad Grae- 
cos, de periculo quod ipfis a Graecorum 
potentia imminebat. 

33. 0 Ejufdem oratio fimilis argumenti. 

Incipit tAf a> aijpeg. 

34.. 0 Ejufdem praefatio in auream bullam, 
conceftam monafterio Salvatoris. Incipit 

35. 0 Alia praefatio, qua Ioquitur Joan- 
nes Palaeologus. 

3 6.° Ejufdem epiftola, ubi de humanae 
vitae niiferiis. Incipit $k ©e? $f dx-nvw. 

37. 0 Ejufdem epiftolae varias, quae ad 
iiiuftrandam temporum, quibus vivcbat, 
hiftoriam, plurimum conferre poflTunt. 

3 8.° Ejufdem monodia in civesqui fe- 
ditione in urbe TheflTalonica , imperante 
Joanne Cantacuzeno, perierunt. 

39. 0 Ejufdem epiftolae variae. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C X I V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo contincntur : 

i.° Matthai Camariotae homilia in lau- 
dem trium hierarcharum , Bafilii Magni/ 
Gregorii Nazianzeni , & Joannis Chryfo- 
ftomi. ANUSCRIPTI. 2ss 

2. 0 Praecepta ad monachos, de virtutibus 
confeftandis, vitiifque fugiendis. 

3. 0 Preces e facra Scriptura, e fando 
Ephraemo, aliifque colledae. Hoc opufcu- 
lum, ut & fuperius, faeculo decimo tertiQ 
fcriptum videtur. 

4. 0 Simconis Monachi inve&ivae in vitia, 
prcceptaque e Veteris & Novi Teftamenti 
libris colle&a. Dividitur hocce opus in 
capita triginta duo, quorum praefixus index. 

j.° Ordo magni canonis* 

6.° Matthai Camariotae antirrheticorum 
liber primus,adversus illum qui contendebat 
Luciferum nullius divinae illuminationispar- 
ticipem fuifle. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C X V. , 

Codexmembranaceus, olimQolbertinus, 
quocontinentur: V 

i.° Homiiiain nativitatem beataeVirgi- 
nis. Initium & nomen audoris defiderantur. 

2. 0 Protoevangelium Jacobo Apoftolo 
tributum. 

3 .° Andrea Cretenfis homilia in Deiparse 
nativitatem. 

4. 0 Georgii Monachi & Epifcopi homilia 
in praefentationem. 

5 . ° Gcorgii Chartophylacis homilia ejuf 
dem argumenti. 

6. ° San£ti Joannis Chryfojfomi homilia 
in annuntiationem. 

7. 0 Andrea Cretenfis homilia ejufdem 
argumenti. 

8.° Narratio de Deiparae dormitione. 
Illius audtor dicitur (andus Joannes Evan- 
gelifta. 

9. 0 Saniti Joannis Damafceni homilia 
in dormitionem Deiparae. 

io.° Hiftoria beatae Virginis, ab ortu 
illius, ad mortem ufque dedu<5ta. Incipit 

^%iv d\i)du<; tJw 7mpd*vov. 

Is codex manu Neophyti cujufdam anno 
1068. exaratus eft. 

M C C X V I. 

Codex bombycinus, olim Colbertinus, 
quo continentur homiliae variae in Ecclefia, 
Gracca dominicis diebus haberi folitae. Non- 
nullarum initia defiderantur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. Digiti zed byGoOglC *;6* C O D I CES M 
MCCXVIL 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur: 

i.° Homilia in Jofephum. Initium & 
liomen audoris dcfiderantur. 

2. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
in laudem Philogonii Martyris. 

3 .° Sandi Ephrami homilia de charitate, 
de poenitentia & de futuro judicio. 

4. 0 Sandi Joannis Chryfojlomi homilia 
in Filium prodigum. 

5. 0 Amphilochius, Iconienfis Epifcopus, 
de miraculis fan£ti Bafilii. 

6.° Sandti Hippolyti homilia de fine 
mundi,& de Antichrifto. 

7. 0 Vita fandre Mariae vEgyptiae, audore 
Sophwnio H^ierofolymitano. 

8.° Vit^c miracula fancli Gregorii Agri- 
gerftini, auftore Leontio Abbate. 

9. 0 VitafanaaeTheodoraeMartyris. 
1 0. 0 Narratio Zozimi de ftatu beatorum. 

u.° VitaTheophanis&Panfemnes.In- 
Cipit to x£ Quxpailw £ totot. 

i2.° Vita Jacobi Eremitae. 

iy Martyrium Euftathii, Maxentii, 
Mardam, Eugenii & Oreftaj. 

1 1 4.. 0 Martyrium fandtae Anaftafia:. Incipit 

15. 0 Martyriumfandlarum Anaftafis& 
1 neodoretae. 

1 6.0 Sancli Gregorii Nyneni homilia in 
Jaudem fantfi Stephani Protomartyris. 

• !7/. /1 SanaiGr ^Nazianzeni homilia 
m Uinlti nativitatem. 

18. 0 Sandi Bafilii homilia ejufdem ar- 
gumenti. ' 

i?.° yitafanaiSylveftri,Epifcopi R 0 . 
mani.editaatTW^. v 

2o.° Sandi^homiliaadbaptifmum 
demur t0na ' dimid,a & am P^ def ^ 

Videtu^ feCU '° deCim ° tmi ° exaratus 
M C C X V I I I. 

n„^ d ? chartaceus > olim Mazarinsus, 
quo continentur : ' 

^ no "ymi oratio fimebris in laudem 
Marc, Eugeniei, Ephefini Archiepifcopi 

2 -° Marci E P h efmi homilia primaMe ANUSCRIP Tl. 

purgatorio Ferrariae habita coram mmmo 
Pontifice, Cardmalibus, & aliis Ecclefia La 
tinaeDodoribus. Incipit bWtf ^ ^ 

3 .° Ejufdem homilia fecunda de eodem 
argumento. Incipit w>^ ( ^ a « f a ^ 

4.. 0 Ejus refponfio ad objediones, quibus 
lua de igne purgatorio fententia, cum a Car 
dinahbus, tum ab Ecdefiae LatinaeTheo- 
logis oppugnata fuerat. Incipit hvft n . 

?.° Anonymi adNedarium Monachum 
ST^ 111 'P fum 'nterrogaverat utnim 
Chnfti Domini corpus in euchariltia cor- 
ruptibile fit, an incorruptibile. Haxautem 
epiftola in aliis codicibus Zonara tribuitur. 

6.° Joannis Zonara Drungarii , five Pne* 
fedi vigilum & primi a fecretis, epiftofce 
undecim, ubi de rebus ad theologiam fpe- 
dantibus difleritur. In nonnullis codicibus 
illarum epiftolarum auclor fertur Michael 
Glycas'. 

J/ Anajlafius, Caefareae in Paleftina 
Epiicopus, quod obfervandum fit jejunium 
quod praecedit diem feftum domiitionis 
beatae Virginis. 

8.° Theophylacli, Bulgariae Archiepifcopf, 
expofitio undecim evangeliorum matuti- 
norum. 

? ° Marcus Eugenicus, adversus Latinos» 
quod divinorumdonorum confecrationon 
lolum fit verbis dominicis, fed etiam aSpi- 
ritu fimclo per preces & benedidlionem 
lacerdotis. 

10. ° Ejufdem ad Georgium Scholarium 
epiftola, qua ipfum reprehendit quod ad 
Latinos defciverit. 

11 . ° Ejufdem folutionesdubiorum quo- 
rumdam ipfi propofitorum. Initium 6 SwV 

1 2. 0 Idem, de additione a Latinis fym- 
bolo mferta. Acceduntad marginem fchoJia 
amphfllma. Initium dwj^Jfy ™ ( 

13. 0 Joannis Eugenici, Diaconi & No- 
mophylacis opufculum , adversus concilii 
rJorentini definitionem. Accedunt quoque 
fcholia ampliffima. Incipit W f & imfa 

14. 0 Sandi Maximi epiftola ad Ma^ 
nnum. 

15. 0 Sancli Chryfojlami homilia 

de Spiritu fando. 

1 6.° Anonymus cle azymis adversus La- 
tmos. Incipit iJiv ^i^c^^tS d*S ixi*m*. 

17. 0 Pctri Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

17. 0 Pctri, Antiocheni Patriarchae, ad 
Dominicum Gradenfem epiftola. 

1 8.° Chryfobra opufculum adversus La- 
tinos. 

19. 0 Ni/i Cabafila promptuarium ad- 
versus Latinos. 

20. 0 Matthai Blaftara quaedam de 
conciliis. 

2 1 .° Apologia fynodi Conftantinopoli- 
tanae ad Imperatorem , de non recepto con- 
cilio Florentino. 

22. 0 Theodori Agalliani colledanea ad- 
versus Latinos. 

23. 0 Marci Eugenici, morti proximi, po- 
ftrema ad Georgium Scholarium verba. 

24 0 Georgii Scholarii de proceflione 
Spiritus fandti , Tomus fecundus, ad Joan- 
nem Comnenum , Imperatorem Trapezun- 
tinum. Conjeda nonnulla ad marginem 
fcholia. 

25. 0 Ejufdem brevis dialogus deeodem 
argumento. Incipit j&wiAeS v&im. 

2 6.° Marci Eugenici capita fyllogiftica 
adversus Latinos, de proceffione Spiritus 
fandli. 

27. 0 Ejufdem epiftola encyclica ad omnes 
Chriftianos, de non recipienda fynodo FIo- 
rentina. 

28. 0 Ejufdem expofitioofiicii ecclefiaftici. 

29. 0 Scholarii dialogus Graecum inter& 
Latinum , de Spiritus fandli proceflione. 
Sequunturejufdem verfus iambici in laudem 
Marci Eugenici. 

30. 0 Ejufdem dialogus alter, quo inter 
fe colloquentes introducuntur Olbianus, 
Eulogius & Benedidus. 

31. 0 Mararii Teromonachi , Macres, 
antequam vitam monafticam profiteretur, 
appellati, opus, quo oftcnditur, dicere Spi- 
ritum fan£tum a Filio procedere minime 
neceflarium,nuperque illud dogmaaLatinis 
invectum. 

3 2. 0 Profeflio fidei a Marco Eugenico in 
Concilio Florentino cxhibita. 

33. 0 Barlaami Monachi tradtatus de 
proceflione Spiritus fandi, cum fcholiis 
marginalibus uberrimis. 

34.. 0 Ejufdem opufculum de primatu 
Papae,adNicoIaum Archiepifcopum. Acce- 
dunt quoque fcholia. 

3 5. 0 EjufdemIegatus,fivedeproceflione 
Spiritus (andi. 

MSS. Tomus II. ANUSCRlPTI. *5? • 3 6.° Ejufdem confutatio tradtatus, quem 
Pontificii legati ad eum ipfum fcriplcrant. 

Is codcx laeculo decimo quinto exaratus 
videtun 

M C C X I X. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

1 .° Homilia in laudem fandti Bartholomaei 
Apoftoli, audoreJ^/^Monacho Prciby- 
tero, & cuftode vaforum magrtae ecclefiae. 

2 0 Ejufdem homilia fecunda in illius 
Apoftoli laudem. 

3. 0 Alexandri Monachi homilia in lau- 
dem (andi Barnabae. Ibi de illius reliquiis 
fermo fit. 

4. 0 Periodi & martyrium fim6ti Barnabac 
Apoftoli. Audoris nomen non comparet. 

J.° Ada & martyrium Apoftoli Aquilae, 
unius e feptuaginta difcipulis. Ibi nihil de 
au&ore occurrit. 

6.° Pcriodi & martyrium fandi Philippi 
Apoftoli. Initium ut & nomen audoris de- 
fiderantur. 

7. 0 Martyrium fim£ti ApoIIinis Apoftoli, 
qui & Saccas didtus eft. 

8.° Martyrium fandi Timothei Apoftoli, 
& primi Ephefiorum Epifcopi. 

9. 0 Anonymus,de tempore&modoquo 
inventa veftis beatae Virginis, quae in Bla- 
chernis aflervatur. 

1 o.° Vita fandae Xenes. Sequitur canon 
in illius laudcm. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

MCCXX, 

Codex bombycinus, quo contincntur: 

1 ,° Anonymi homilia membrana fcripta, 
Iiicipit oTrota. fj Siothg. 

2. 0 HermetisTrifmegifti pczmander. Con- 
jeda ad marginem fcholia qucedam, 

3. 0 Afclcpii definjtiones ad Ammonem 
Regem, de Deo, materia, fato,&c. 

4.. 0 Sententiae unico verfu comprehenfae, 
& e variispoetis colle&ae, ordincque alpha- 
betico difpofitae. 

5. 0 San6ti Gregorii Nazianzeni tetra- 
fticha; adjunctus Niceia, five Davidis Phi- 
lofophi commentarius. 

6.° Ejufdem carmina omnia; paflim inter 
lineas gloflae. Accedunt brevia quaedam 
fcholia. 

Kk Digiti zed byGoOglC C O D I C E S M 

j.° Ejufdem epigrammata in Bafilii 
Magni fepulchrum. Accedit Niceta com- 
mentarius. 

8.° Excerpta varia e Veteris Teftamenti 
Jibris, partim ad trinitatem, partim ad incar- 
nationem fpedantia. 

9. 0 Paraphrafis Evangelii fandli Joannis, 
verfibus herolcis, audore Nonno Panopoli- 
tano. 

io.° Maximi Planudis homilia in fe- 
pulturam Chrifti, & in Deiparae Iu£lum. 

u.° Evagrius Monachus, de veftibus 
monachorum -^Egypti , illarumque fignifi- 
catione. 

12. 0 Ejufdem definitiones affeduum 
animae rationalis. 

13. 0 Ejufdem (ententiae, ad mores in- 
formandos imprimis idoneae. 

1 4.. 0 Excerpta ex ejufdem vita. 

1 5. 0 Ejufdem de o&o vitiofis cogita- 
tionibus liber ad Anatolium. 

16. 0 Nilus Monachus, deeodem argu- 
mento. 

17.° Anajtafius, Antiochenus Patriarcha, 
de tribus quadragefimis, Chriftianis omnibus 
accurate iervandis. Initium iJn /t^ 

18. 0 Nicephori, Patriarchae Conftantino- 
politani , epiftola, a Cotelerio edita. 

1 9 0 Sandus Maximus, de amicitia. 

20. 0 Sandi Gregorii Nazianzeni drama 
de paffione Chrifti. 

2 1 . ° Enchiridion , five praecepta ad vitam 
inftituendam utilia. Audoris nomen non 
comparet. Is autem eft Epidems; verum 
compluribus in locis a Chriftiano aliquo 
interpolatus. 

22. °PhiIofophorumquorumdamapoph- 
thegmata. r 

2 3 .° Joannis Abbatis , cognomine Curti, 
apohthegmata quaedam. 

24..0 Excerpta nonnulla ex Anaftafii Si- 
naitae quaeftionibus. 

Is codex fub finem faeculi decimi tertii 
exaratus videtur. 

M C C X X I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur anonymi homilis in dies 
dominicos iotius anni. Finis defideratur. 

videtur^ fecul ° decimo exaratus ANUSCRIPTL 

MCCXXIL 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, q U0 
continentur homiliae fingulis totius anni 
dominicis pronuntiandae. Ait audor ilksa 
fe efte coIIedas,& e Patrum fcriptis, & In- 
terpretum Scripturae facrae commentariis. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C X X I I I. 

Codex chartaceus, olim Colbeninus, 
quo continentur homiliae complures, Graeca 
lingua vulgari fcriptae, hoc ordine : 

1 .° Anonymi homilia in Evangelium 
Publicani & Pharifaei. 

2. 0 Anonymi homilia in FiJium pro- 
digum. 

3 .° Anonymi homilia de extremo judicio. 

4. 0 Anonymi homilia in dominicam 
primam quadragefimae. 

5. 0 Anonymi homilia in dominicam 
fecundam quadragefimae. 

6.° Anonymi homilia in dominicam 
tertiam quadragefimae. 

7. 0 Anonymi homilia in dominicam 
quartam quadragefimae. 

8.° Anonymi homilia in annuntiationem 
beatae Virginis. 

9. 0 Anonymi homilia in dominicam 
quintam quadragefimae. 

1 o.° Anonymi homilia de refurredione 
Lazari. 

1 1 .° Anonymi homilia in fandum & 
magnum quatriduum. 

1 2. 0 Anonymi homilia de refurredione 
Domini. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C X X I V. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur anonymi homiliae variae, 
Jingua Graeca vulgari fcriptae. Initium & 
finis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

ORATORES SACRI. 

In-oftavo. 
M C C X X V. 

Codex chartaceus, olim Mazarinseus, 
quo continentur : Digiti zed byGoOglC CODICES M 

i .° Nicephori Blemnyda homilia irt laudem 
fan&i Joannis Theologi* 

2. 0 San&i Athanafii oratio in Hypa- 
panten. 

Is codex feculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

THEOLOGL 

In-folio. 

M C C X X V L 

Codex chartaceus, olim Triche{ianus, 
quo continetur/%^///BibIiotheca. Initio de- 
fideratur epiftola ad Tarafium fratrem; fub 
finem vero paginae tres. Praefixus eft index. 

Is codex , qui nondum collatus eft, manu 
Georgii Gregoropuli exaratus dicitur. 

M C C X X V I I. 

Codexchartaceus,quo continetur /%?/// 
Bibliothecae apographum, quod definit in 
capite quinquagefimo o&avo. 

Is codex facculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M C C X X V I I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
quo continentur : 

i.° Photii, Patriarchae Conftantinopoli- 
tani, refponfa ad quaeftiones trecentas & tre- 
decim,ab Amphilochio, Cyzici Epifcopo, 
fibi propofitas. Ibi de variis facraScripturae 
locis, aliifque rebus, quarum ma/orparsad 
theologiam pertinet, fule difleritur. Hujufce 
codicis initio aliquot folia defiderabantur, 
quae Antonius Ponget, e fandi Mauri con- 
gregatione, ex alio exemplari defcripfit. 
Opus ineditum. 

2. 0 Ejufdem de Spiritu fando difciplina 
arcana, & quemadmodum Filius ex folo 
Patre, ita & Spiritus fan&us e fola eadem- 
que caufa procedit. Dicitur tamen Filii efle, 
tanquam qui illi confubftantiaiis & ab eo 
mittitur. Opus quoque ineditum. Illius ini- 
tium eft bf 7fo?b.o7e juSfj cioiv ol iXvy^oi. 

3. 0 Ejufdem adversus recentes Mani- 
chaeos five Paulicianos libri quatuor. Sub 
finem nonnulla defiderantur. 

Is codex faeculo undecimo exaratus 
videtur. 

M C C X X I X. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam illatus, quo conti- 
ntntxLx Photii amphilochia. 

Is codex recentiori manu exaratus eft, non 
MSS. Tomus II. ANUSCRIPTI. 159 

contemnendus tamen, cum Chryfanthii, 
Patriarchae Hierofolymitani , juflu e ve- 
tufto codice montis Athos deicriptum efle 
conftet. 

M C C X X X. 

Codex membranaceus, quo continentur : 

i.° fo/^w/ZygabenipanopIiadogma- 
tica orthodoxae fidei. Praemittuntur pro- 
gramma metric^ fcriptum, & titulorum 
index. 

2. 0 Photii, Conftantinopolitani Patriar- 
chae, defeptem generalibus conciliis epiflola. 

Is codex faeculo duodecimo exaratus 
videtur. 

M C C X X X I. 

Codex membranaceus, Fonteblandenfis, 
cjuo coxwmttuv Euthymii Zygabeni panoplia 
dogmatica. Praefixus titulus, quem fcquun- 
tur tituli viginti odo hoc ordifie : 

i.° Quod unus fit Deus. 

2. 0 De Patre, Filio & fando Spiritu. 

3. 0 De Deo communiter. 

4. 0 Divinam naturam comprehendi non 
pofle. 

5. 0 De divina appellatione. 

6.° De opificio Deii 
7. 0 De divina incarnatione. 
8.° De cognitione Dei adversus Hebraeos. 
9. 0 Adversus Simeonem Samaritanum. 

1 o.° Adversus Sabellianos. 

1 1 .° Adversiis Arianos. 

1 2. 0 Adversiis Pneumatomachos. 

1 3 .° Adversus Romae veteris dogma , de 
proceflione Spiritus fanili, e Photio. Hunc 
titulum omifit Francifcus Zinus. 

14.. 0 Adversus Apollinarium. 

1 5. 0 Adversus Neftorianos. 

1 6.° Adversiis Monophyfitas. 

17. 0 Adversiis Apthartodocetas. 

18. 0 Adversiis Thcopafchitas. 

19. 0 Adversiis Agnoetas. 

20. 0 Adversiis Origenem. 

21. 0 Adversiis Monothelitas, Sergium, 
Pyrrhum & Faulum. 

22. 0 Adversus Iconomachos. 

23. 0 Adversiis Armenios. 

24.. 0 Adversiis Paulicianos. 

25. 0 Adversiis Maflalianos. 

Kk i/ Digitized by Google 260 C O D I C E S M 

z6.° Adversus Bogomilos. 

27. 0 Adversus Saracenos. 

2 8.° Paratitlus, five appendix, Photii 
epiftola ad Michaelem, Bulgariae Principem, 
de feptem conciliis generalibus. 

Folio ukimo verfo, manu recentiore 
brevis epifcopatuumnotitia; inmarginibus 
vero fparfim fcholia & additamenta , quse 
forcipe execuit bibliopegus imprudens. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

M C C X X X I I. 

Codex membranaceus, olim Colbertinus, 
Ibi continetur Euthymii Zygabeni , Mo- 
. nachi, panoplia dogmatica. Praemittuntur 
rerum hoc volumine comprehenfarum in- 
dices; indicibus vero verfus iambici, de libri 
argumento. Finis defideratur. 

Is codex faeculo decimo tertio exaratus 
videtur. 

Mccxxxn 1. 

Codex bombycinus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus. Ibi 
continentur : 

1 .° Euthymii panoplia, cujus quarta ferm£ 
pars dcfideratur. 

2. 0 Joannes Damafcenus de haerefibus. 
Multa dcfiderantur. 

3. 0 Timotheus Prefbyter de recipiendis 
hsereticis, ab editis in nonnullis difcrepans. 

4. 0 Joannis Damafceni opera quaedam. 

Is codex, initio & fine mutilus, dccimo 
quarto faeculo exaratus videtur. 

M C C X X X I V. 

Codex bombycinus, olim Joannis Hautin, 
pofteaBaluzianus, quo continetur Niceta, 
Choniatae Acominati, panoplia dogmatica 
in plures tomos divifa, de quibus videndus 
dariftimus Bernardus D. Montfaucon, Pa- 
laog.pag. 3 2tf. Hujufce operis publica luce 
digmflimi, pars tantiim Latine prodiit. Pne- 
mittuntur i.° Michaelis Choniatse, Athena- 
mm Metropolitae, monodia in fratris fui 
mortem. 2. 0 Fragmentum e libro fandi 
Auguftmi, qui fpeculum infcribitur. 

Is codex Joannis Scutariotae manu fe- 
culo decimo quarto exaratus eft. 

MCCXXXV. 
Codex chartaccus, quo continetur fandi 
J/wma Aquinatis fumm* theoloai CJE pa rs 
fecunda m Gr^cam linguam converfa, 
audtore forfan Demetrio Cydonio. ANUSCRIPTL 

Is codex anno 14.95. ex aratus eft. 
MCCXXXVI. 

Codex chartaceus, quo contineturfanfli 
Thomce Aquinatis fumma adversus gentes, 
e Latina lingua in Graecam a Demetrio 
Cydonio converfa. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCCXXXVII. 

Codex chartaceus, emptus anno Chrifti 
1 688*. quo continetur fandi Thoma Aqui- 
natis fummae theologicae pars fecunda, in 
Graecam Iinguam converfa. Nullius autem 
au£loris nomine praefixo, utriim fit De- 
metrii Cydonii dubitari poteft. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCC XX XVIII. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° Gregorii Palama deledus teftimo- 
niorum, e facra Scriptura & e Patrum libris 
excerptorum. In hypothefes fexdecim tri- 
buuntur. 

2. 0 Ejufdem compendiofa narratio dia- 
logi inter ipfum &Nicephorum Gregorara, 
Philofophum, coram Imperatore habiti. 

4. 0 IambiadversiisAcindynum,audore 
incerto. 

3. 0 Ejufdem Gregotii Iibri contraAcin- 
dynum decem continui. Praemittitur ejuf- 
dem ad Annam Palaeoginam epiftoIa.Sequi- 
tur ejufdem ad Dionyfium Monachum 
epiftola. 

5. 0 Ejufdem libri duo apologetici. Prae- 
mittitur Nico/ai Pepagomeni ad ipfum epi- 
ftola. 

6.° Ejufdem liber fingularis, quodBar- 
laam & Acindynus diyinitatem unam in 
duas difcerpant, 

7. 0 Ejufdem dialogi duo, unus ortho- 
doxi cum Barlaamita, alter Theophanis 
orthodoxi cum Theotimo, qui cjuratis Bar- 
laami erroribus ad ecclefiam redierat. 

8.° Ejufdem opufculum, quo variis 
Acindyni fcriptis refpondere conatur. 

9. 0 Ejufdem ad Joannem Gabram 
epiftola. 

10. ° Ejufdem ad Danielem, JEni Me- 
tropolitam, epiftola. 

1 1 . ° Ejufdem ad Nomophylacem epi- 
ftola. Digiti zed byGoOglC r itcs, CODICES MA 

12. 0 Ejufdem adAcindynum epiftola, 
Theflalonica mifla, ante lynodicam Bar- 
laami & Acindyni condemnationem. 

1 3. 0 Arfenii, Monachi Studitae, ad Gre- 
gorium Palamam epiftola, cum hujus ref- 
ponfione. 

1 4. 0 Gregorii Palama ad Paulum Afanum 
epiftola. 

1 5. 0 Ejufdem oratio adversus Joannem 
Calecam, Patriarcham Conftantinopoli- 
tanum. 

1 6.° Ejufdem diatribae duae contra fcri- 
ptum Ignatii , Antiocheni Patriarchae. 

17 0 Ejufdem ad monachos in monte 
Atho epiftola. 

18. 0 Ejufdem ad Macarium Hieromo- 
nachum epiftola. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCCXXXIX. 

Codex chartaceus, olim Mazarinaeus, 
quo continentur : 

i.° Gregorii Palama, Theflalonicenfis 
Archiepifcopi , homilia de mutua con- 
cordia. 

2. 0 Ejufdem homilia in Publicanum & 
Pharifaeum. 

3. 0 Ejufdem homilia inFiliumprodigum. 

4. 0 Ejufdem homilia de fecundo Chrifti 
adventu. 

5. 0 Ejufdem homilia in occurfum Chrifti. 

6.° Ejufdem homiliae duae de jejunio. 

7. 0 Ejufdem homilia de fide. 

8.° Ejufdem homilia de jejunio & pre- 
catione. 

9. 0 Ejufdem homilia de Paralytico. 

10. ° Ejufdemhomiliade cruce. 

1 1 . ° Ejufdem homilia de cogitationibus 
interioribus. 

12. 0 Ejufdem homilia de eleemofyna. 

13. 0 Ejufdem homilia in annuntiatio- 
nem beatae Mariae Virginis. 

14. 0 Ejufdem homilia in ramos pal- 
marum. 

1 5. 0 Ejufdem homilia de Chrifti incar- 
natione. 

16. 0 Ejufdem homilia de fabbati & do- 
minicae myfterio. 

17. 0 Ejufdem homilia in unguentiferas 
Mulieres. NUSCRIPTI. 2 6 t 

18. 0 Ejufdem homilia in Samaritanam. 

1 9. 0 Ejufdem homilia de praemiis ab iis 
accipiendis qui pie& devotefacris ccetibus 
interfunt. 

20. 0 Ejufdem homilia in afcenfionem 
Chrifti. 

2 1 .° Ejufdem homilia de paffionibus & 
virtutibus. 

22. 0 Ejufdem homilia de tentationibus. 

23. 0 Ejufdem homilia in Pentecoftes 
feftum. 

24. 0 Ejufdem homilia in Sandorum 
omnium feftum. 

2 5. 0 Ejufdem homilia de mefle fpirituali. 

2 6.° Ejufdem homilia tempore meffis 
habita. 

27. 0 Ejyfdem homilia in feftum Apofto- 
Iorum Petri & Pauli. 

28. 0 Ejufdem homilia de Paralytico. 

29. 0 Ejufdem homilia, quod pceniten- 
tiae adibus fides dignofcatur. 

30. 0 Ejufdem homilia dominica prima 
augufti habita. 

3 1 .° Ejufdem homilia de tentationibus. 

3 2. 0 Ejufdem homilia de paflionibus& 
virtutibus. 

33. 0 Ejufdem homilia in transfiguratio- 
nem Chrifti. 

34. 0 Ejufdem homilia ejufdem argu- 
menti. 

3 5. 0 Ejufdem homilia in illud Matthaei : 
Simile ejl regnum cceiorum homini Regi. 

3 6.° Ejufdem homilia in dormitionem 
beatae Mariae Virginis. 

37. 0 Ejufdem homilia, quod nemopo- 
teft falvari nifi mandata Dei fervet. 

3 8.° Ejufdem homilia tempore mortali- 
tatis habita. 

39. 0 Ejufdem homilia in Joannem Bap- 
tiftam. 

40. 0 E jufdem homilia in parabolam nup- 
tiarum Filii. 

4 1 .° E jufdem homilia in natalem beatae 
Mariae Virginis. 

42. 0 Ejufdem homilia in Chananaeam. 

43 .° Ejufdem homilia in Joannem Evan- 
geliftam. 

44. 0 Ejufdem homilia contra feneratores. 

45. 0 Ejufdem homilia in refurredionem 
filii Viduae. 

Kk iij Digiti zed byGoOglC 2*2 CODICES ' M 

4.6. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae: 
Exiit fminawrfeminarc femen fiaim. 

47. 0 Ejufdem homilia in divites & pau- 
peres. 

48. 0 Ejufdem homilia in Demetrium 
Martyrem. 

49. 0 Ejufdem homilia in illud Lucae : 
Exeunti Jefu occurrit vir quidam habens 
damonia, &c. 

50. 0 Ejufdem homilia de precatione. . 

5 1 .° Ejufdem homiliae duae in ingrefTum 
beatae Mariae Virginis in fanda San&orum. 

52. 0 Ejufdem homilia de myfteriis. 

53. 0 Ejufdem homilia de praemiis bo- 
norum & fuppliciis impiorum. 

54. 0 Ejufdem homilia in eos qui vidlus 
penuria, do&rinae falutis cognitionem re- 
miflius edifcunt. 

55. 0 Ejufdem homilia de immaculata 
conceptione Virginis. 

56. 0 Ejufdem homilia in natalemChrifti. 

57. 0 Ejufdem homilia de poenitentia. 

; 8.° Ejufdem homilia in facra lumina. 

59. 0 EjufdemhomiliaindecemLepro- 
forum curationem. 

60. ° EjufdemhomiIiainZacch«eum,& 
de amore pecuniarum. 

61. ° Ejufdem ad Joannem & Theodo- 
rum Philofophos homilia, qua oftendit 
quinam falvandi fint, quinam autem non 
felvandi. 

62. 0 Ejufdem, vita fandi Petri, Monachi 
Hagiovitae. 

63 .° EjufdemhomiIiadepaffionibus& 
^|J t,bus > & ^e iis quae per otium cogitatio 

64. 0 Ejufdem homilia ad eos qui ob 
calamitates contriftantur. 

65. 0 Ejufdem epiftola ad fuam eccle- 
liam, ex Afia, dum fervus efTet, miffa. 

66.° Ejufdem adversiis infideles & atheos 
V-lnonas dilputatio. 

67° Ejufdem decalogus Novi Tefta- 
menti. 

68 ° EjufdemprecatioadDeum/riim 
pontificatum capefleret. 

invff^et EjUfdCm PreCati °' P°P u,os 

fafaf EjUfdem PfeCati0 tem P° re P luviaIi ANUSCRIPTI, 

Ejufifcm precatio coram regibus 
poft unthonem recitata. 

72.° Ejufdem capita de oratione&cordis 
puritate. 

73. 0 Ejufdem alia capita. 

Is codex feculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C X L. 

Codex chartaceus,FontebIandenfis, quo 
continentur : 

i.° Prochori Cydonii difputatio de \\\. 
mine Thaborio, adversiis Palamitas. Difpu- 
tationis haecfumma eft; procemiumbreve, 
teftimonia undecim a Palamitisprolata, illo' 
rum teftimoniorum explicatio, argumenta 
& Patrum teftimonia a Prochoro advqrsus 
Palamitas allata. 

2. 0 Joafaphi five Cantacuieni, ex Im- 
peratore Monachi, adversus Prochorum 
antirrheticae difputationes duae, ubi brevis 
narratio de origine & progreflu totius con- 
troverfiae, adverfarii prooemia duo, illorum- 
que refutatio, fingulorum capitum examen, 
teftimoniorum expiicatio ex aliis Patrum 
teftimoniis.Praefixum eft argumentum hifto- 
ricum, res autem fic fere narratur. Anno 
Chrifti 1 369. Byzantium ex Italia venit vir 
eruditus, Paulus nomine,qui fe Patriarcham 
Conftantinopolitanum nuncupabat, afum- 
mo Pontifice Urbano quinto ad Joannem 
Palaeologum legatus. Paulus iftc cum multa 
a Barlaamitis & Acindynianis Conftanti- 
nopolitanae Ecclefiae crimina objici audiflct, 
cupiebat admodiim fcire an vera eflent qux 
objicerentur. Id cum refciviflct Cantacu- 
zenus,eum accerfivit,& cum ipfobisterque 
in palatio collocutus , oftendit eos qui a 
Barlaamo ftarent, mate fentire, Ecclefiam 
autem Conftantinopolitanam reda & fan- 
dorum Patrum didis confentanea fapere. 
Monendi obiter ledlores non cfle ex omni 
parte veram hanc narrationem. Res quippe 
fic exponitur ut credas Cantacuzenum Le- 
gato Pontificis Romani fuam de efTentia 
& operationibus divinis opinionem appro- 
bafle, Barlaami autem & Acindyni doflri- 
nam evertifle. Hujus autem difpuutionis 
hic exitus fuit. Imo patuit Paulo vera efle 
ea crimina quae EccJefiae Conftantinopo- 
Jitanae illo tempore objiciebanturabortho- 
doxis. Vide epiftolam ipfius legati fcriptam 
ea de re ad fummum Pontificem Urbanum, 
& a Petro Arcudio editam. 

Is codex manu Chriftophori Auveri, & 
fumptibus Cardinalis Georgii Arminiaci Digiti zed byGoOglC r C O D I C E S M 

anno Chrifti 1544. Romae exaratus eft. 
M C C X L I. 

Codex chartaceus, quo continentur : 

1 .° Joannis Cantacu^eni Imperatoris an- 
tirrhetica ad loca Patrum a Prochoro Cy- 
donio allata, de lumine inmonteThaborio, 
& de operatione divina. 

2. 0 Ejufdem ad Paulum e Latinis Pa- 
triarcham epifto!a,qua Barlaami & Acindyni 
blafphemias evertit. 

Iscodex manu Manuelis Zicandylae anno 
1370. exaratus eft* 

MCCXLIL 

Codex membranaceus, Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

i.° Joannis Cantacuzeni,abdicalo imperio 
& induto monaftico habitu , Joafaph appel- 
lati , antirrhetica adversiis Ifaacum Argyrum 
Monachum, qui Barlaami & Acindyni de 
lumine Thaborio fententiam acerrime de- 
fendebat. Praemittitur praefatio, qua res in 
BarJoami caufa variis temporibusgeftae expo- 
nuntur. Pnefixa quoque Joannis Palaeologi 
Imperatoris folio cum infignibus regiis infi- 
dentis effigies ; ad illius dextram & finiftram 
Patriarchae & Epifcopi conlpiciuntur,pone 
iplum imperii primores. 

2. 0 Ejufdem tradtatus, five cJoIIoquium 
cum Paulo, Urbani fummi Poiltificis ad 
Joannem Palaeologum Impcratorem Le- 
gato, & Conftantinopolitano Patriarcha. 
Audor ibi totus in eo eft, ut Palamae de 
divina eflentia, Deique operationibus fen- 
tentiam variis Patrum teftimoniis adftruat. 

3. 0 Ejufdem apologiae quatuor, quibus 
chriftianae religionis veritas adversus Mo- 
hammedanos afleritur; opus a Cantacuieno 
jam Monacho fcriptum in gratiam Meletii, 
qui, ipfo potiflimiim annitente, defertis, 
Mohammedanorum caftris, nomen Chrifto 
dederat. Praefixa Joannis Palaeologi, & au- 
doris, utvidetur, effigies. 

4. 0 Ejufdem libri quatuor adversiisMo- 
hammedis errores. Ibi audor varia Alcorani 
capita evertere fibi proponit. 

5. 0 Ejufdem libri novem adversiis Ju- 
daeos. 

Is codex, in monafterio fan£lae Anaftafiae, 
^ngLWiXxji^jaA di&ae, quondam aflervatus, 
anno Chrifti 1375. exaratus eft. ANUSCRIPTI. 2 6s 

M C C X L I I I. 

Codex chartaceus , Fonteblandenfis , quo 
continentur : 

1 .° Cantacuieni in Judaeos libri novem. 
Ibi fe, fido nomine, Chriftodulum, ut & in 
hiftoria, appellat. 

2. 0 Ejufdem pro fide chriftiana contra 
Mufulmanos apologiae libri quatuor. Sub- 
fequitur argumentum operis, five prafatio, 
cui fubjuncfla eft epiftola Mufulmani Samp- 
fatini, Sphachani Perfae, ad Meletium Mo* 
nachum. 

3 .° Ejufdem adversiis Mahumetanos ora* 
tiones quatuor. Praefixus index capitum al- 
corani, quae hifce orationibus refelluntur. 

Is codex manu Chriftophori Auveri anno 
. Chrifti 1 542. exaratus eft. 

MCCXLIV, 

Codex chartaceus, Fonteblandenfis, quo 
continentur : 

1 .° Philothei, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, pro decreto fynodi habitae contra 
Gregoram anno Chrifti 1351. praefidibus 
Callifto Patriarcha, & Cantacuzeno Impe- 
ratore, ad Cantacuzenum libri duodecim 
antirrhetici, contra libros Gregorae decem 
antirrheticos. Opus, mortuis Gregora & 
Palama, editum. 

2. 0 Ejufdem de divina operatione, & de 
Thaborio Iumine ad magnum Domefticum 
Palaeologum libri tres contra Gregoram, 
editi vivo Grcgora. 

Libri cujufque argumentum* fimul & 
initium exhibet index copiofiffimus , ab 
audtore ipfo praefixus. Praeterea librorum 
duodecim priorum fummam dabit libri duo- 
decimi epilogus. His fi adjungas utramque 
^&aeiat*, hanc initio codicis, illam libro 
decimo tertio praefcriptam , nihil jam fere 
erit cur ipfum opus evolvere defideres. In 
libris antirrheticis habes fragmenta fatis 
multa Iibrorum Gregorae antirrheticorum , 
qui nondum publicam lucem afpexerunt. 

Is codex, regnante Francifco primo , exa- 
ratus eft. . 

M C C X L V. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, 
quo continetur Hieremiae , Patriarchae Con- 
ftantinopolitani, chJkcnuttia wdYnx* ad Ger- 
manos, vulgo cenfura orientalis, Latine 
jampridem edita a Socolovio. Subjundla 
ej)ifto!a ad Jacobum theologiae dodlorem, Digitized by Google 264 CODICES M 

& ad Martinum Crufium , quae editioni 
Socolovianae prasfixa eft. 

Is codex , e Vaticano exemplari defcri- 
ptus, ut fert claufula haec fubfcriptapaginae 
tiltimae. Ex Bibliotheca Vaticana die decima 
nona menfis Aprilis j(fo^. pontificatus fan- 
diffimi Patris & Domini nofiri Clementis 
odavi anno diwdecimo. Initio annotatum 
cadem manu : tutti li verfi fublineati cofi 
flavano nell' efemplare &anco le flellule, croci 
& altrifegni: Vejjhnplare era fcoretto efcritto 
conforme filava, &c. 

M C C X L V I. 

Codex chartaccus, quo continentur : 

i.° Joannis Cyparifliotae Palamicarum 
tranfgreffionum libri quatuor, ex quibus 
primum & quartum vulgavit Combefifius, 
duo alii inediti. Secundus incipit <&&JM*9v 
/jdfj w. Tertius, om ju)y iv. 

z.° Ejufdem libri o&o adversus Palamae 
tomum,ejufque novam fidem. Incipiunt 

j KSM S>v. 

3. 0 Ejnfdem libri odo criminationibus 
Palamae in adverfarios de lumine increato 
refpondentes. Incipiunt ™ tzajqv (2i6asqv 

4. 0 Ejufdem libri trescontra Palamitarum 
V^swiar. Incipiunt 70 liiapSf (3i€Atov 

5. 0 Ejufdem adversiis Nilum Theffalo- 
nicenfem antirrheticorum libri quinque. In- 
cipiunt #f j^j wtmjufyw frMw ii, j% 

h codex decimo quinto faeculo exaratus 
videtur. 

M C C X L V I I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 
1 .° Davidis Aiavmr^ ad Nicolaum Ca- 

bafilam liber de Barlaami & Acindyni blaf- 

phemiis. 

2. 0 Gregorii NyfTeni homilia in illud 
Gendeos : Ad imaginem Dei & ad fimilitu- 
dmem. 

3. 0 Tarafii, ConftantinopoJitani Patriar- 

chae,adHadrianumprimum,Papam,epiftoIa 
contra fimoniam. 

Joannis Cantacuiem refponfio ad dida 
i rochon de eflTentia & operatione divina. 

in 5 '°r, E ' ufdem antirrheticorum liber ad 
dida Patrum , a Prochoro allata. 

6.° E i ufdem ^IfaacumArgyrumIiber 
de operatione Spiritus fandi. ANUSCRIPTL 

7. 0 Gregorii Palama liber primus, qu 0 
oftendere conatur non ex Filio,fed exiolo 
Patre procedere Spiritum fandum. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCCXLVIIL 

Codex membranaceus, quo continentur: 
i.° Nicolai Cabafila de vita in Chrifto 
libri feptem*, refragante Leone AHatio in 
diflertatione de Nilis,qui fex tantum libros 
ei tribuit. 

2. 0 Ejufdem homilia in nativitatem fan- 
diffimae Deiparae. 

3 .° Ej ufdem homilia in annuntiationem 
beatae Mariae Virginis. 

4. 0 Ejufdem homilia in dormitionem 
beatae Mariae Virginis. 

j.° Ejufdem homilia in paftionem Chrifti. 

6.° Ejufdem homilia in afcenfionem 
Chrifti. 

7. 0 Ejufdem homilia in laudem Nicolai 
Thaumaturgi. 

8.° Maximi Planuda homilia in Chrilti 
fepulturam. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCCXLIX. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibiiothecam regiam illatus, quo con- 
tinentur : 

i.° Theophanis Nicaeni difputatio, qua 
oftenditur mundum ab aeterno efle potuifTe. 
Opus ineditum. 

2. 0 Epiftola Pauli, Latinae Ecclefiae Epi- 
fcopi, ad Joannem Cantacuzenum ; ubi 
proponuntur nonnullae quaeftiones theolo- 
gicae. Opus ineditum. 

3 .° Theophanis epiftola qua Paulo breviter 
refpondetur. Opus ineditum. 

4. 0 Uberior refponfio ad quaeftiones 
Pauli, tradlatibus quinque comprehenfa. 
Opusineditum. 

5. 0 E/ufdem epiftbla ad Nicaenos cle- 
ricos. Opus ineditum. 

6.° Ejufdem epiftola ad gregem fibi 
commiflum. Opus ineditum. 

7. 0 Ejufdem. apologia religionis chriftianre 
adversus Mahomctanum quemdam, libros 
quinque comple&ens, hadenus ineditos. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCCL. Digiti zed byGoOglC C O D I C E S MANUSCRIPTI. 

MCCL. MCCLV. Codex membranaceus, quo continentur 
Nicephori Gregora adversus Iconomachos 
antirrheticorum iibri duo. Prioris initium 
defideratur. 

Is codex feculo decimo quarto exaratu* 
videtur. 

MCCLL 

Codexmembranaceus,oIim Colbertinus* 
quo continetur tradatus infcriptus thefau- 
rus veritatis fidei, Fratris Bonacurfii, ordinis 
Praedicatorum, Graeca lingua fcriptus, & in 
Latinam ab Andrea Doto converfus, qui 
hanc fuam interpretationem Joaniii vige- 
fimo fecuiido Pontifici, ut &' Petro Dono, 
Francifco Alexandrino, & Joanni Mauro- 
ceno nunCupavit. In hocautem opere, quod 
ineditum puto, Graecorum errores ad exa- 
. men revocantur, & variis argumentorum 
generibus confutantur. 

Is codex feculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCCLIL 

Codex membranaceus, olim Colbertitius, 
quo continetur thelaurus veritatis fidei, a 
Fratre Bonacurfio, ordinis Praedicatorum > 
Grseca lingua fcriptus, & ab AndreaDow 
ejufdem ordinis, inLatinam converfus. Ibi 
Graecorum errores, partim audfcoritate Pa- 
trum, partim argumentise ratione du<5lis, 
confutantur. Hiijufce operis initium & finis 
defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

M C C L I I I. 

Codexchartaceus , quo continentur Ema- 
nuelis Palaeologi cum Perfa quodam dialogi 
fex & viginti , quibus chriftianae religionis 
veritas afferitur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

M C C L I V. 

Codex chartaceus, quo continetur Me- 
leiiiPiga, Alexandrini Patriarchae, evan- 
gelicae do<5lrinae periodus. Pfaemittuntur 
verfus elegiaci in laudem au&oris, fermo- 
num index, nfecnon& epiftbla ad Joannem 
quemdam Simontam. Sub finem libri non- 
nulla defiderantur. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
videtur. 

MSS. Tomus II. Codex membranaceus, quo continentur : 
i.° Nicolai Hydruntini dialogi, five dif- 

putationes adversus Judaeos. Finis defide- 

ratur. 

2. 0 Homilia de baptifmo Chrifti, & de 
Joanne Baptifta , manu antiquiore fcripta* 
Initium & hnis defiderantur. 

Is codex faeculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C C L V I. 

Codex chartaceus, olim Colbertinus^ 
quo continetur Nicolai, Methonenfis Epi- 
fcopi , expofitio inftitutionis Procli Lycii, 
Philofophi Platonici, ne ledores argumen- 
torum pondere abrepti, de chriftianae reli- 
gionis dogmatibus pariim re£le fentiant. 
Verum quis fuerit audoris fcopus fuse 
explicat Jacobus Gaffarellus in epiftola ad 
NicoIaumChorrerium.huic noftro codici 
adjun£ta, & quam integram repraefentare 
abs re non erit. Maxima, inquit, legi cum 
voluptate, Chorreri eruditiffime, duos tuos illos 
Gracos codices manufcriptos , quos nuper ad 
fne miferas exdminandos. Ciimque vehementet 
fcire dejideres quid in ipjis didici, cujus Jint 
audoris, ir quo ipji Jint in pretio libri, id 
unum fcias imprimis velim, alterum illorum 
a/iud quidquam ejfe nihil quam Jragmentum 
IibrorumAriJlotelisdePolitica,cuianneftuntur 
i? alia quadam Xenophontis. At ciim omnia 
Jint hac jam antea edita, typifque evulgata, 
non ejl profettb qubd tanti fafias, quamvis 
in pellibus vitulmis affabre paratis, e/egan+ 
tijfimis Jint exfcripta charaderibus. Alterwn 
verb codicem Gracum attentiori cum perle- 
giffem anitno, nullum aurum illo pretiofus in- 
veni. Agnovi enim aureum vere partum ejfe 
nobilijjimi illius Nicolai, Methonenfium quon- 
datn Epifcopi , Graci, qui fbruit paulb pojl 
concilium Florentinum, cujus occajione egre- 
gium hoc opus pojleritati conjecravit, in qud 
de ente uno trinoque, tribus fubfjlente hypojla- 
fbus facris, acutiffimo difputat ingenio,five, 
ut nos Latine loquimur, de Deo tribus in per- 
fonis, quibus addit ir alia multa, utpote dt 
pracipuis Dei attributis , potentia , fcientia , 
providentia, &c. Maxime verb agere illum de 
VocabuiisGracorum pracipuis, quibus adoran- 
dum fandijjima Triadis myfierium traditum 
fuit a Patribus coticilii Nicani, qua pariun 
a Latinis ponderata fuiffe ait; remque tam 
arduam argumentis tradat Platonicis, qub fit 
ut Platonicum fefta fuiffe illum facile credam, 
quod etiam facile percipitur ex totius libri Digitized by Google 266 CODICES M 

contextu. Qtta cum exornaffet innwneris fio- 
ribus atticis, altiffimifque litteratura doclrinis, 
tandem feliciter explicit centum & nonaginta 
capitibus: Alia quadam extant ejufdem au- 
cloris non afpernanda, fimiliter minime edita, 
fed qua jacent pulvere confita variis inGra- 
corum Orientalium monafieriis ; de quibus 
aliquando egit fcientiffimus, idemque dum 
riveret, amicijjimus Leo Allatius. Vtdimus & 
nos Venetiis traclatulum de potideribus & 
menfuris Gracorum in celeberrima BeJJarionis 
Cardinalis Bibliotheca. Aureum itern opufcu- 
lum de Gracis Latinifque Patribus qtti inter- 
fuerunt coticilio Cotifiantinopolitatw fecundo, 
de quibus etiam mentionem fecimus noflro in 
libello, cui titulus efiTinea Veneta, ad quem 
te remitto. Vale interim, amiciffime Clwrreri, 
ir, ut tne amare ccepifii, ama. Dabam Gra- 
tianopoli tertio idus Januarii ilf/f. 

MCCLVII. 

Codex chartaceus, olim Baluzianus, quo 
continentur Barlaami Monachi adversus 
Latinos de Spiritus fancti proceffione capita 
quinque/hoc ordine.: 

Primum , fuppofito e prima fola caufa 
Spiritum fanctum exiftentiam habere, non 
tollitur identitas fecundum effentiam Patris 
& Filii. 

Secundum, fuppofito e folo Patre Spiri- 
tum fandtum procedere, non tolluntur per- 
fonales differentiae trium perfonarum ad 
invicem. 

Tertium.fuppofito e foIoPatreSpiritum 
fanctum procedere, non toIJuntur theolo- 
gica dicla. 

Quartum, fuppofito etiam e Filio pro- 
cedereSpiritum fandum, multa ex iis quae 
conntemur, tolluntur, & multis diclis fantfc 
rumPatrum adverfatur hoc argumentum. 

Quintum, refponfum ad praecipua Lati- 
norum argumenta, quibus fe demonftrare 
exiltimant Spiritum fantfum etiam e Filio 
exiftenum habere. 

Is codex faeculo decimo fexto exaratus 
Videtur. quo M C C L V I I I. 

Codex chartaceus,FontebIandenfis, 
continentur: 

™^l(r Arfeni J '■ Ut videtur > Monachi, de 
proceffione Spmtus fandi teftimonia ex- 

2ur n aC " S r bnS A & Patrum fcri P tis - ^u- 
Gregor.usThaumaturgus,juftinus,CyriIIus ANUSCRIPTl 

AIexandrinus,GregoriusNazianzenusGre 
gorius Nyffenus, Chryfoftomus, Joannes" 
Damaicenus, Photius, Euftathius. 
2. 0 Pafchalipn breve. 

3. 0 Becci fcholia tria in totidem Bafilii 
magni, Gregorii Nyffeni, & Cyrilli Aiexan- 
dnni ditfa. Item Arfenii Monachi fcholia 
antirrhetica. 

4. 0 Anonymi inftitutiones theologica; 
breves, per interrogata & refponfa. 

5. 0 Excerpta ex AnaftafiiSinaita quseftio- 
nibus. Acceffit excerptum e fandoMaximo 
de incarnatione. 

6." E novellisJuftinianilmperatorisfe? 
ledae conftitutiones facris canonibus con- 
fentancae. 

7. 0 Gregorii Cyprii, Patriarchae Conftanti- 
nopohtani, epiftola ad Andronicum Pafeo- 
Jogum, Imperatorem, de tomo inBeccum 
edito. Subjungitur tomi defenfio brevis, <5k 
refutatio Chila Ephefini , qui una cum Da- 
niele Ephefino aliifque in eum tomum in- 
furrexerat. Qua de re videndi Pachym. & 
Nicep. Gregoras. J 

8.° Joannis Damafceni epiftola ad Jorda- 
nem Archimandritarn, cui epiftolae inferun- 
tur Patrum teftimonia ed pertinentia. 

9. 0 Excerpta ex aclis conciliomm, feu 
hiftorica anonymi ad anonymum epiftola, 
de Patriarchis contra canones in Jocum 
vivorum adhuc Patriarcharum Jegitimorum 
promotis.Subjungumur excerptaex epiftolis 
tribus pontificiis , una Cyrilli, ac duabus 
Papae Calefiini 

10. ° C?r^»r//CypriitomuscontraBec- 
cum. 

1 1 . ° Gregorii Cyprii profeffio fidei, tunc 
edita cum in eum infurrexeruntMonachi& 
Pontifices, concitati libelloMarci a Judaeis 
oriundi, imd alterius Judae. 

12. 0 Ejufdem apologia, five tomi accu- 
fati defenfio. 

1 3 .° San&i Gregorii Nazianzeni homilia 
tertia de pace. 

14. 0 Synefii variae epiftolae. 

... f . San&i Bafilii adversus Eunomium 
Jibri quinque. 

16. 0 Ejufdem ad Amphilochium de 
Spiritu fan&o adversus Eunomium Jiher 
fingularis. 

17. 0 DiaJogus primus & fecundus or- 
thodoxi cum Anomaeo, five Ariomanita. Digiti zedbyG00gIe C O D I C E S M 

Secundi dialogi feriem abrumpunt fcholia 
Eunomii, & excerptum ex epiftola Photii. 

i8.° Dialogus tertius fandti Athanafii 
cum Apollinario. 

1 9. 0 Dialogus Gregorii Epifcopi ortho- 
doxi cum Apollinarifta. 

20. 0 Sandli Maximi dialogus cumPyrrho, 
Patriarcha Conftantinopolitano. 

2 1 .° Ejufdem de voluntatibus & opera- 
tionibus capita decem. 

22. 0 Theodori Abucara dialogi o&ode- 
cim , a Gretiero publici juris fadi , apud 
quem dialogus decimus tertius & decimus 
« quartus unum tantum efficiunt. Quin & 
feptimus nondum Graece prodiit. 

23. 0 Photit, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, difputatio de Spiritus fandi procef- 
fione. 

Is codex manu rudi & indo£ta, ut non 
immerito ab Angelo Vergetio animadver- 
fum eft, faeculo decimo fexto videtur exa- 
ratus. 

MCCLIX. 

£odex chartaceus, Conftantinopoli nuper 
in Bibliothecam regiam illatus. Ibi conti- 
nentur : 

i.° Excerpta e Patribus de proceflione 
Spiritus fan&i & azymo, adversus Latinos; 
item quibus temporibus Ecclefiam Roma- 
nam inter & Graecam diflidia orta fint. In- 
cipit <h7 €iAvaj. 

2. 0 Marci jE*#^/W,MetropoIitaeEphe- 
fini , profeffio fidei in concilio Florentino 
propofita. 

3. 0 Typicon fandi Sata,five ordo divini 
officii recitandi in fandli Sabae monafterio, 
aliifque Hierofolymorum monafteriis fer- 
vari folitus. 

4. 0 San£ti Joannis Climaci fcala paradifi. 

5. 0 Leonis & Alexandri, Imperatorum, 
conftitutio adversus Judices qui munus fibi 
commifliim male adminiftrant. 

6.° Matthai Blajlaris fyntagma alphabe- 
ticum rerum omnium quae facris divinifque 
canonibus comprehenduntur. 

7. 0 Photii, Patriarchae Conftantinopo- 
litani, coIJedanea & demonftrationes e fy- 
nodicis fcriptis, de Epifcopis & Metropolitis 
atque aliis ecclefiafticis controverfiis. Opuf- 
culum ineditum, ut puto. Incipit c* wmq 

MSS. Tomus II. ANUSCRIPTL 2 6 7 

8.° Petri, Antiocheni Patriarchae, refpon- 
fum ad Dominici Gradenfis epiftolam. 

9. 0 Officia magnae ecclefiae Conftanti- 
nopolitanae. 

io.° Joarmis, Patriarchce Conftantino- 
pohtani, Nejleuta appellati, methodus con- 
fitendi peccata & pcenitentiae imponendae. 

1 1 0 Nicephori, Patriarchae Conftantino- 
pohtani, & Confeflbris, canones ecclefiaftici 
tnginta feptem. 

1 2. 0 Excerpta e Joanhis, Citri in Ma- 
cedoniaEpifcopi, refponfis ad interrogata 
Conftantini Cabafilae, Archiepifcopi Dyr- 
racheni. 1 

Sedium Patriafchae Conftantino- 
politano obnoxiarum ordo, ab Imperatore 
Leone conftitutus. 

! 4\ Explicatio voaim Latinarum quse 
in libris juris canonici occurrunt. 

15. 0 Theodori Balfamonis refponfa ad 
quaeftiones canonicas a Marco, Alexandrino 
Patriarcha, fibi propofitas. 

16. 0 Varia pcenarum genera in delin- 
quentes a fan<3o Joanne Chryfoftomo 
conftituta. 

17. 0 Joannes Nejleutes de eodem argu- 
mento. 

1 8.° Leges tum civiles, tum ecclefiafticae, 
ad nuptias pertinentes. 

1 9. 0 Mkhaelis Pfelli tfa&atus de omni- 
faria dodrina capita, quae ad terrae figuram, 
magnitudinem , &c. Ipedant. 

20. 0 Sandti Joannis Damafceni homilia 
in Chrifti nativitatem. 

21. 0 Secundi Pythagorici fragmentum 
de mulieribus. 

22. 0 Quaedam de Longobardis, Ale- 
mannis, Venetis & Calabris, fed illa parum 
accurata. 

2 3 ,° Excerpta quaedam breviflima e libris 
fandti Joannis Chryfoftomi, de facerdotio. 

24. 0 Gennadii, Patriarchae Conftantino- 
politani, apologia ad Maximum Mona- 
chum, illofque omnes qui in ccenobio 
montis Sinae degebant. Ibi de variis difci- 
plinae ecclefiafticae capitibus difleritur. 

25. 0 Fragmentum e prato fpirituali. 

2 6.° Verfus anacreontici de peccato. 
Au&oris nomen non comparet. 

27. 0 Nili tetrafticon. 

Li 1) Digitized by Google 2 6S C OD I C E S M 

28. 0 Ordofedium quae Theflalonicenfi 
Archiepifcopo obnoxiae funr. 

Hu/ufce codicis initio occurrunt exor- 
cifmi quidam adversus ferpentes & ani- 
malia fatis <Sc frugibus infefta. Occurrunt & 
quaedam de Manuele & Conftantino Pa- 
laeologis, fynodo Florentina, & expugnata 
Conftantinopoli. 

Is codex manu Joachimi Icromonachi 
anno Chrifti 1 5 14. exaratus eft. 

MCCLX. 

Codex chartaceus, quo continentur : 

i.° Georgii Metoc/tita de proceflione 
Spiritus fandi iibri quinque. 

2. 0 Ejufdem refutatio trium capitum 
Maximi Planudae. 

3. 0 EjufdemrefutatioManuelisCretenfis, 
nepotis. 

4.. 0 San£li GregoriiVapx facra liturgia. 

5. 0 Liber facramentorum, qui (ubGre- 
gorii Papae nomine circumfertur. 

Is codex faeculo decimo quinto exaratus 
videtur. 

MCCLXI. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° Mard, Ephefini Archiepifcopi,ref- 
ponfio duplex ad Latinos, de igne purga- 
torio. 

2. 0 Ejufdem liber, quod divinorum do- 
norum confecratio non folum fiat verbis 
dominicis, fed etiam a Spiritu fando per 
preces & benedidionem iacerdotis. 

^ 3.°TeftimoniaPatrumcumGracorum, 
tum Latinorum, de proceffione Spiritus 
fandi. 

4. 0 Nico/ai, Methonenfis Metropolitce, 
fyllogifmi de proceflione Spiritus fandti. 

5. 0 SznftiCyrilli Alexandrini antirrheti- 
corum libri tres adversiis Julianum. Tertii 
finis defideratur. 

6.° SzndiGregorii Nyffeni homilis dux 
.ae virtute. 

7° Sandi BaJI/ii ad Letoium liber de 
vera virginitate. 

Is codex anno Chrifti 1 jjy.exaratuseft. 
M C C L X I I. 

Codex membranaceus, olimBoiftalleria- 
nus, quo continentur : 

1 .° Ni/i f Theflalonicenfis Archiepifcopi, 

mium FimatU P *' Prafixum e " P ro ^ A N U S C R I P T Ii 

2. 0 Ejufdem, de Spiritu fandoargumenta 
Latinorum, quibus fe demonftrare putant 
Spiritum fandum ex Filio quoque proce* 
dere* Praemittitur ejufdem opufculum, de 
modo cum Latinis difputandi. 

3. 0 Ejufdem de Spiritu fancfto diflerta- 
tiones quinque. 

4. 0 Ejufdem folutiones illorum qux 
a Latinis objici folent. Sequitur ejufdem 
opus, quo oftendere conatur Latinos non 
pofle fuis fyllogifmis demonftrare Spiritum 
fandum a Filio proccdere. Accedit concilii 
Florentini decretum. 

Is codex anno 14.39. ex aratus eft. 

M C C L X I I I. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in Bibliothecam regiam illatus, quo 
continentur : 

1 0 Nicolai, Andidorum Eprfcopi, ex- 
pofitio myfteriorum miflae, inedita, ad Ba- 
filium, Phytiae Epifcopum. Incipit mVKoi 

2. 0 Joannis Phurna Monachi opufculum 
ineditum , de eodem argumento , ad Grego* 
rium Antigonitem, Monachum. Incipit 

3. 0 Bajilii, Gregorii Nyfleni, & Photii 
fragmenta , ad idem argumcntum perti- 
nentia. 

4. 0 Nomocanon, in quinquagintatitiilos 
tributus. Ad illius marginemconjedbelcges 
Jujliniani, & Imperatorum conftitutiones, 
quae ecclefiafticis canonibus refpondent. Ibi 
etiam Theodori Balfamonis refponla adqQse- 
ftiones canonicas, fibi aMarco, Patriarcha 
Alexandrino propofitas, leguntur. Ad au- 
dorem quod fpedtat, nomen illius deletum 
eft. IUius operis omnino fimile a Joanne 
Antiocheno conftat publici juris fadum 
efle. Huic autem noftropraemittunturprcfc- 
fatio & titulorum ind£x. 

5. 0 Juris civHiscompendium, juflu Je- 
remiae, Patriarchae Conftantinopolitani , ab 
anonymo compofitum. Ificipit i ovytfvm 
Sfespermf mm. Obfervandum autem eft 
illam codicis partem recentiore manu fcri* 
ptam efle. 

6.° Michaefts Attaltatoe, Proconfulis & 
Judicis, fynopfis juris, Michaelis Ducae, 
Imperatoris, juflii confcripta. 

7. 0 Promptuarium legum, Leonis, co- 
gnomine Sapientis, juflu digeftum. Pars 
raajor recentiore manu fcripta eft. Digiti zed byGoOglC r C O D I C E S M 

Is codex feculo decimo quarto exaratus 
videtur. 

M C C L X I V. 

Codex chartaceus, Conftantinopoli nu- 
per in BiMiothecam regiam illatus, quo 
continentur : " 

i .° Georffi Corefi tractatus de theologia 
in genere, in quo exiftentia Dei , myfterio- 
rumque religionis Chriftianae veritas ad- 
ftruuntur. 

2 ° Ejufdem tradtatus de incarnatione , 
cui multa praemittuntur de divina provi- 
dentia. 

3 .° Ejufdem tradatus de praevifione, ubi 
ftatuitur etiarfi quod inter illam & providen- 
tiam difcrimen intercedat. 

4° Ejufdem tra&atus, in quo perpen- 
duntur quaedam a4 fex dies creationis fpe- 
ctantia. 

5. 0 Traftatus de Angelis. 

Is codex manu recentiori exaratus eft. 

M C C L X V. 

Codex chartaceus, olim Tellerianus, quo 
continetur opus infcriptum orthodoxa con- 
feflio fidei catholicae & apoftolicae Ecclefiae 
Orientalis, cumLatina interpretatione. Eft 
autem dodtrinae in Ecclefia Graeca fummo 
confenfu receptae compendium. Ad calcem 
Patriarchae Conftantinopolitani & complu- 
rium Epifcoporum illius fedMpbnoxiorum 
fubfcriptiones reperiuntur. 

Is codex a Panaejoti , primario aulse Otho- 
mannicae interprete, viro clariffimo Olier de 
Nointel , regio ad eamdem aulam Legato , 
anno 1673. die vero feptembris undecima, 
oblatuseft, ut ipfe teftatum reliquit. 

THEOLOGI. 

In-quarto. 
MCCLXVI. 

Codex bombycinus 9 Conftantinopoli 
nuper in Bibliothecam regiam illatus, ra- 
ri/fimos inter numerandus,quo continentur : 

1 .° Photii Bibliothecae pars ferme dimidia, 
a pagina videlicet 844.editionisRothoma- 
genfis, ad finem ufque, paucis tantum ex- 
ceptis. Hujufce codicis ope non pauca 
Photii loca emendari poflunt. 

2. 0 Ejufdem epiftola ad Michaelem, Bul- 
gariae Principem. 

3. 0 Ejufdem epiftola ad Nicolaum fum- 
mum Pontificem. ANUSCRIPTI. x6 9 

Is codex, initio & fine mutilus, faeculo 
decimo tertio exaratus videtur. 

M C C L X V I I. 

Codex chartaceus, quo continentur: 

i.° Photii Patriarchae tra&atus brevis, 
ad quemdam e Patriarchis. Ibi de